ARŞ.GÖR. İSMAİL DEMİRCİ    
Adı : İSMAİL
Soyadı : DEMİRCİ
E-posta : idemirci@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 33 60
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM DURUMU           

Lise                     : Zonguldak Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi, 1998 - 2002

Lisans                 : Ankara Üniversitesi, 2002 - 2006

Yüksek Lisans   : Ankara Üniversitesi, 2007 - 2009          

Doktora              : Ankara Üniversitesi, 2009 –

 

TEZLER

Lisans Tezi-1: Sonlu Farklar Yöntemiyle İki Boyutlu Modelleme, Ocak 2006.

Lisans Tezi-2: Doğru Akım Özdirenç Yönteminde Yuvarlatılmış Sönümlü En Küçük Kareler Yöntemiyle İki Boyutlu Ters Çözüm, Haziran 2006.

Yüksek Lisans Semineri : Manyetotellürik Verilerinin Ayrıştırma Analizi, Nisan 2008.

Yüksek Lisans Tezi: Sonlu Farklarda Üçgen Gridler Kullanarak Doğru Akım Özdirenç ve Manyetotellürik İki-Boyutlu Ters Çözüme Topografya Etkisinin Eklenmesi, Ocak 2009.

Doktora Semineri: Sismolojide Kullanılan Modelleme ve Ters Çözüm Teknikleri, Nisan 2011.

Doktora Tezi: Sismoloji Ve Manyetotellürik Verilerin Tümleşik Ters Çözümü, Devam Ediyor.

 

YAYINLAR (SCI)

Erdoğan, E., Demirci, İ., Candansayar, M.E. 2008. Incorporating topography into two dimensional resistivity modeling using finite-element and finite-difference approaches. Geophysics, 73, F135-F142.

Demirci, İ., Erdoğan, E., and M.E. Candansayar, 2012, Two-dimensional inversion of direct current resistivity data incorporating topography by using finite difference techniques with triangle cells: Investigation of Kera fault zone in western Crete: Geophysics, 77, no. 1, E67-E75.

 

BİLDİRİLER

Demirci, İ. ve Candansayar, M. E., 2006. Doğru Akım Özdirenç verilerinin 2-B ters çözümünde farklı duyarlılık dizeyi hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması. 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 2006, Ankara.

Demirci, İ. and Candansayar, M. E., 2007. Incorporation of topography into two dimensional resistivity inversion models by using finite difference modeling with triangular discretization. Near Surface Geophysics, İstanbul, Turkey

Erdoğan, E., Demirci, İ., Candansayar, M. E., 2007. Incorporating Topography into 2d Resistivity Modeling by Using Finite-Element and Finite-Difference Approaches. Near Surface Geophysics, İstanbul, Turkey

 Candansayar, M. E, Kaya, C., Gürer, A., Kiliç, A. R., Dikmen, Ü., Kadioğlu, Y. K., Ulugergerli, E. U., Akin, U., Arslan, S., Konak, N., Yilmaz, H., Başokur, A. T., Demirci, İ., Erdoğan, E., Kaçmaz, F., Özyıldırm, Ö., Okay, H., Kaypak, B., 2008. Nw_Anatolia_Csgm Project: An Investigation of N-W Anatolian Crust Structure by Using Geophysical Methods. Electromagnetic Induction In The Earth Workshop, Beijing, China.

Demirci, İ., and Candansayar, M. E., 2008. Incorporation of Topography into Models Using Finite Difference Modeling with Triangular Discretization and Correction Procedure for Inversion Algorithm. Electromagnetic Induction in the Earth Workshop, Beijing, China.

Demirci, İ., and Candansayar, M. E., 2008. 2-B Rezistivite Ters Çözüm Modellerine Sonlu Farklar Yönteminde Üçgen Elemanlar Kullanılarak Topoğrafik Etkinin Dahil Edilmesi. 2. Yer Elektrik Çalıştayı, İstanbul.

Erdoğan, E., Demirci, İ., Candansayar, M. E., 2008. Incorporation topography into two dimensional resistivity modeling by using finite difference numerical technique with triangular descritization: comparison with finite element solution. Electromagnetic Induction in the Earth Workshop, Beijing, China.

Kaya, C., Candansayar, M. E, Kiliç, A. R., Gürer, A., Dikmen, Ü., Yilmaz, H., Kadioğlu, Y. K., Ulugergerli, E. U., Akin, U., Arslan, S., Konak, N., Başokur, A. T., Demirci, İ., Erdoğan, E., Kaçmaz, F., Özyıldırm, Ö., Kaypak, B., Okay, H., 2008. Nw_Anatolia_Csgm Project: An Investigation Of N-W Anatolian Crust Structure By Using Geophysical Methods: Profile 1. Electromagnetic Induction In The Earth Workshop, Beijing, China.

Demirci, İ., Candansayar, M. E., 2010. Sonlu Farklar Yönteminde Üçgen Hücreler Kullanarak Manyetotellürik Verilerin İki-Boyutlu Topoğrafyalı Ters Çözümü. 3. Yer Elektrik Çalıştayı, Ilgaz-KASTAMONU.

Demirci, İ., Candansayar, M. E., 2010. Two-Dimensional Inversion of Magnetotelluric and Radio Magnetotelluric Data Incorporating Topography by Using Finite Difference Method with Triangle Cells. Electromagnetic Induction in the Earth 20.th Workshop, Giza, Egypt.

Demirci, İ., Candansayar, M. E., 2010. Manyetotellürik ve Radromanyetotellürik Verilerinin Topografyalı İki-Boyutlu Ters Çözümü. 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, 2010, Ankara.

Candansayar, M. E, Kaya, C., Dikmen, Ü., Gürer, A., Konak, N., Başokur, A. T., Kiliç, A. R., Erdoğan, E., Demirci, İ., Özyıldırm, Ö., Akin, U., Arslan, S., Kadioğlu, Y. K., Yilmaz, H., Ulugergerli, E. U., Okay, H., 2010. Crustal Structure of Northwestern Turkey, Revealed by Magnetotelluric Surveys with the Help of Seismology, Gravity and Magnetic Data. Electromagnetic Induction in the Earth 20.th Workshop, Giza, Egypt.

Demirci, İ., Erdoğan, E., and M.E. Candansayar, 2012.Doğru Akım Özdirenç Verilerinin İki-boyutlu Topoğrafyalı Ters çözümü: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar Modelleme Tekniğinin Karşılaştırılması. 4. Yer Elektrik Çalıştayı, İzmir.

Demirci, İ., Erdoğan, E., and M.E. Candansayar, 2012. Two-dimensional Inversion of DC Resistivity Data Incorporating Topography: Effects of Different Modeling Techniques. Electromagnetic Induction in the Earth 21.th Workshop, Darwin, Australia.

Demirci, İ.,  Dikmen,Ü., 2013.Karşılıklı kuyu sismik kırılma verilerinin 2-B ters çözümü için yeni bir algoritma ve ilksel sonuçlar. Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, ANKARA.

Dikmen,Ü., Arısoy, M. Ö., Akkaya, İ., Demirci, İ.,  ve Hasançebi N., 2013.Yer Tepkisinin Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Deneysel Yöntemlerin İvme Kaydı Üzerinde Değerlendirilmesi. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, HATAY.

  

GÖREV ALDIĞI KOMİSYONLAR

 

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Komisyonu üyeliği: 2011-2013

Ankara Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Koordinatörü: 2011-......

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Etkinlikler Çalışma Grubu Başkanlığı: 2012-.....

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Basın Yayın Tanıtım Çalışma grubu üyeliği: 2012-.....

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Staj Çalışma grubu üyeliği:2012-.....

 

PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Tarih

Görev

Proje Türü

Kuzey Batı Anadolunun Derin Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması Ve Bölgenin Depremselliği Açısından Yorumlanması 

01.07.2006-01.07.2010

Bursiyer 

Ulusal 

Sahillerde Deniz Suyu Girişiminden Dolayı Oluşan Kirlenmeyi Önlemek Amacıyla Jeofizik Tabanlı Hidrojeolojik Modelleme 

01.02.2012-01.02.2015

Bursiyer 

Uluslararası