PROF.DR. HACER İCLAL ERGENÇ    
Adı : HACER İCLAL
Soyadı : ERGENÇ
E-posta : iergenc@humanity.ankara.edu.tr, iclalergenc@yahoo.com
Tel : 03123103280\1612
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Son Güncelleme: 11.07.2017

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad Soyad : İclâl Ergenç
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 19.04.1953
Medeni Hali : Evli ve iki çocuklu

EĞİTİM BİLGİLERİ

1996 : Profesör, AÜ DTCF Dilbilim Bölümü
1989 : Doçent, AÜ DTCF Dilbilim Bölümü
1982 : Doktora, AÜ DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
1977 : Yüksek Lisans, AÜ DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
1974 : Lisans, AÜ DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

AKADEMİK YÖNETİM GÖREVLERİ

1995-2005 : AÜ SBE Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Böl.Başkanlığı
1996 - : AÜ DTCF Dilbilim Bölümü Başkanlığı
1997 - : AÜ DTCF Fakülte Kurulu Üyeliği
1997-2000 : AÜ SBE Yönetim Kurulu Üyeliği

2009- : AÜ Beyin Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREVLERİ

1998-2000 : TÜBİTAK Beyin Dinamiği Araştırma Grubu Üyeliği
1999-2002 : Dil Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve As Başkanlığı
2001- : TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Yürütme Kurulu üyeliği
2003- 2004 : Almanya Duisburg-Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeliği
2007- : AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimleri Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyeliği

ÖĞRETİM ETKİNLİĞİ

DTCF Dilbilim Bölümünde Lisans düzeyinde: Sesbilime Giriş, Sesbilim Çalışmaları, Beyin ve Dil; Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde: Dilin Bileşenleri ve Beyindeki Konumlanışı, Türkçenin Sesbilimsel Görünümleri, Dilbilim ve Anadili Eğitimi, AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimleri Anabilim Dalı doktora programında Dil ve Beyin dersleri verilmektedir.

 
Dilbilim Bölümü, Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı, Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı lisansüstü programlarında yürütülmekte olan 6 lisansüstü tez bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1. GATA Psikiyatri Kliniğiyle ortak 3 proje (tamamlanmış),
2. Almanya Essen Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümüyle ortak 1 proje (tamamlanmış),
3. Jandarma Kriminoloji Dairesi işbirliğiyle 2 proje (tamamlanmış),
4. Koç Holding GVZ Şirketiyle 1 proje (tamamlanmış)
5. Almanya Potsdam Üniversitesiyle ortak1 proje (tamamlanmış),
6. Tüba Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü projesi (yürütülmekte),
7. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)’nde tamamlanmış olan 1 proje.
8. Almanya Oldenburg Üniversitesiyle sürdürülmekte olan bir proje.
9. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)'nde çalışılmakta olan 1 proje (2009).

10. TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi (sürmekte, 2013).

11. Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamında yürütülmekte olan bir araştırma projesi (sürmekte, 2013).


DİĞER

Çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde konferanslar, seminerler verilmektedir.

 YAYINLAR

Kitaplar

1. Almanca ve Türkçenin Ses Yapılarının Karşılaştırılması, DTCF yay.,Ankara, 1984.
2. Türkiye Türkçesinin Görevsel Sesbilimi, Engin yay., Ankara, 1989.
3. Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü, Multilingual Yay.,İstanbul, 2002.

4. Türkçenin Ses Dizgesi, Seçkin Yay., Ankara, 2017. (İpek Pınar Bekar Uzun ile birlikte).

Bildiriler ve Makaleler

1. Yabancı Dil Öğretimi ve Olumsuz Aktarım: Türk Dili, Dil Öğretimi Özel Sayısı 379/80, Ankara, 1983, s.195-206.
2. Fonolojik İstatistik Yoluyla Bir Üslup Araştırması, DTCF Dergisi, Cumhuriyet’in 60.Yıldönümü Armağanı, Ankara 1987,   s.147-178.
3. Bir ‘İnterferenz’ Sorunu Olarak Vurgu: 1.Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, Dilbilimin Dünü Bugünü Yarını, Hacettepe Üniv.yay., Ankara 1987, s.117-118.
4. Konuşma Dilindeki Kimi Ses Yitimleri ve Bunların Okul Çocuklarında Yazıma Yansıması: II.Dilbilim Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 1988.
5. Hemze ve Ayınlı Sözcüklerin Bugünkü Türkçede Kullanılış Biçimleri: III.Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, Çukurova Üniv.yay., Adana 1989, s.20-26.
6. Dilimizdeki Ünsüz Yığılmaları Üzerine Bir Deneme: Ortak Kitap 89,sayı 1, Ankara 1989,s.248-285.
7. Konuşma Dilinde Sözdizimiyle Bürün Olgularının İlişkisi Üzerine: IV.Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, Boğaziçi Üniv.yay., İstanbul 1990,s.157-164.
8. <ğ> Üzerine: Dilbilim Yazıları 91 (Derl.A.Sezer-S.Koç),Usem yay., Ankara 1991,s.51-56.
9. Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü Üzerine: Dilbilim Araştırmaları 1991, Hitit yay.,Ankara 1991,s.5-10.
10. Yurtdışındaki Türk Çocuklarının Anadili Sorunu: Dilbilim Araştırmaları 1993, Hitit yay., Ankara 1993, s.61-70.
11. Türkçe Sözlükte Maddebaşı Değişimlerinin İçeriksel ve Sayısal Görünümleri (L.Uzun ile birlikte): VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri (yay.K.İmer-E.Uzun), DTCF yay. 371, Ankara 1993, s.123-139.
12. Beyindeki Dil: TÜBİTAK Bilim ve Teknik 314, Ankara 1994,s.36-39.
13. Afazi ve Dilbilim: TÜBİTAK Bilim ve Teknik 316, Ankara 1994, s.26.
14. Türkiye’deki Anadili Sorunu: İmen Toplantısı Bildirileri, Tömer Dil Dergisi 25, Ankara 1994,s.12-15.
15. Türkiye’de Sözlükçülük ve Türkçe Sözlükler (D.Aksan ve L.Uzun ile birlikte): IX.Dilbilim Kurultayı, ODTÜ, Ankara 1997.
16. Bir Söylem Öğesi Olarak Ezgi (L.Uzun ile birlikte): DTCF Dergisi cilt 38,sayı 1-2, Ankara 1998,s.121-155.
17. Nöroloji Kliniklerinde Tedavi Gören Hastaların Dilsel Davranışlarındaki sesbilimsel Görünümler (B.Bulut ile birlikte): XII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin Üniv.yay., Mersin 1998,s.39-45.
18. Türkiye’deki Dil Edinimi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış (S.Gökmen ile birlikte): 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara 1998,s.159-164.
19. Radyo Televizyon Yayınlarında Türkçenin Kullanımı Konusunda Dilbilimin Verilerinden Nasıl Yararlanılabilir?: TRT Geçici Danışma Kurulu Toplantısı Tebliğleri, Ankara 1998,s.115-121.
20. Dilbilimin Bakış Açısıyla Beyin: Popüler Bilim, sayı 68, Ankara 1999,s.41-44.
21. Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Konuşmanın Gerçekleşmesi: Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon (ed.Karakaş,Aydın,Erdemir,Özesmi), Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara 2000,s.113-125.
22. Dil Farkının Nedeni Beyin Farkı: Kadınlar Dünyası 3, Ankara 1999,s.8-11.
23. Dilbilgisinin Görünüm Düzlemleri, Kimi Belirlemeler ve Türkiye’deki Durum (L.Uzun,S.İşsever,S.Gökmen,S.Şener ile birlikte): Çağdaş Türk Dili, Dil ve Dil Sorunları Özel Sayısı 137-138, Ankara 1999,s.25-28.
24. Travmatık Yaşantının Dildeki Görünümleri (D.Fidan ile birlikte): XIV.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Çukurova Üniv.yay., Adana 2000, s.40-49.
25. Yazım Kılavuzu 4.ve 5.Basım (Ö.Aydın, S.Çıkrıkçı, İ.Ergenç,D.Fidan, H.Gür, D.Kucur, G.Müftüoğlu, O.Önertoy), Dil Derneği Yayınları 2000, 2002.
26. Bilim Dili ve Anadili: Bilim ve Ütopya,sayı 80, Ankara 2001,s.12-13.
27. Anadilinde “Türkçe” Yapılan Eğitimin Kavram Gelişimine ve Düşünce Üretimine Etkisi: Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslar arası Bilgi Şöleni (7-8 Ocak 2002)Kültür Bakanlığı Yayınları, s.129-136.
28. Dilbilim ve Beyin: 1.Ulusal Kognitif Nöroloji Kongresi, Mart 2004
29. Dilbilimde Nörodilbilimsel Çalişmalar, Uluslararası Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mayıs 2004.
30. Yabancı Dilde Yapılan Üniversite Eğitiminin Anadili Becerileri Üzerindeki Etkisi (Aydın,Ö.,Bilgen, S., Çıkrıkçı, S., Ergenç,İ., Müftüoğlu,G.): Bilim ve Ütopya 119, s.46-47.
31. Bilim Dili ve Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Tasarımı: I. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, Kasım 2006.
32. Bilim Dili Olarak Türkçe: Cumhuriyet ve Bilim, Mayıs 2007.
33. Bürünsel Anlamın Edinimi: Sesbilim ve Kullanımbilim Etkileşimi (D.Fidan ile birlikte): XXI.Dilbilim Kurultayı, Mayıs 2007, 36-43.
34. Dilin Beyindeki Gerçekleşimi ve Konuşma Eylemi: Kognitif Nörobilimler (ed.S.Karakaş), Nobel Tıp Kitabevi, 2008, 169-185.
35. The Comparison of Prosodic Pattern Processing in Patients with Schziophrenia and Healthy Control Groups: The 12th Congress of International Clinical Phonetics and Linguistic Association (ICPLA), Poster Sunusu, İstanbul, Haziran, 2008 (Müzeyyen Çiyiltepe ve İpek Pınar Bekar ile birlikte).
36. Changing Formant Values: Synthesis of Four Regions of Turkey. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever & D Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics (6-8 August, 2008). Turcologica 79. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. 3-9, 2009. (Müzeyyen Çiyiltepe ve İpek Pınar Bekar ile birlikte).
37. Kitap editörlüğü: Dilbilim İncelemeleri, Doğan Yayıncılık, 2005; Essays on Turkish Linguistics, Harrosawitz Verlag, 2009.

38. Evaluation of cognitive slowing in OCD by means of creating incongruence between lexicon and prosody.  (2010). Pyschiatry Research. Vol 179, Issue: 3. (Koçak, O.M., Nalçacı, E., Özgüven, H., Nalçacı, E.G. ile birlikte).  

39. Türkçede Gelişimsel Disleksinin Sesbilimsel ve Biçimbilimsel Görünümleri, Çiğdem Sağın Şimşek ve Çiler Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, (s. 481-488). ODTÜ Basım İşliği. (2011). (İpek Pınar Bekar ve Sıla Ay ile birlikte).

40. Sesbilim ve Sesbilgisinin Türkiyedeki Serüveni. Çiğdem Sağın Şimşek ve Çiler Hatipoğlu (Haz.), 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. ODTÜ Basım İşliği. (Davetli Konuşmacı). (2011).

41. Bilgi, İletişim, Eğitim ve Dil, Bilimden Felsefeye Akademik Bir Çevrenin Serüveni, (Derl. S. Şahinoğlu, K. Arapgirlioğlu, H. Çelebi, Y. Örs), Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, Ankara. s.493-500. (2011).

42. Türkçe Islık Dilinde Ezgi Görünümleri. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı'nda Sunulan Bildiri. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Adana, 5-7 Mayıs, 2011. (İpek Pınar Bekar ve Fatma Çelik'le birlikte).

43. Dil, Beyin ve Cinsiyet. Bilim ve Ütopya (80), Ankara. s.12-13. (2012).

44. Biyolojik ve Zihinsel Bir Organ: Dil. Bilim ve Ütopya (212). Ankara. (2012). (Özgür Aydın ile birlikte).

45. Zokoll, M.A., Hochmuth, S.,Fidan, D., Wagener, K.C., Ergenç, İ., Kollmeier, B. (2012) Speech intelligibility tests for the Turkish language. Proceedings of the 15th Annual Meeting of the German Association of Audiology (DGA) on CD-ROM. ISBN: 978-3-9813141-2-0.

46. Türkçe Ünsüz İkizleşmesi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi (2013/I). s.173-191. Boğaziçi Üniversitesi Yay. (2013). (İpek Pınar Bekar ile birlikte).

47. Inflectional Morphological Awareness of Turkish Deaf Students. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 30-46. (2016). (Bahtiyar Makaroğlu ile birlikte).

48. İşsever, S., Makaraoğlu, B, Ergenç, E., Dikyuva, H. (baskıda). A Minimalist Perspective on Code Blending in TİD - Turkish Bimodal Bilingualism. Zeshan, U., Webster, J. (Haz.), Sign Multilingualism içinde. DeGruyter Mouton Yayınevi.
49. Ergenç, E., İşsever, S., Makaroğlu, B., Dikyuva, H. (2014). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler: Proje Tanıtımı. N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım, E. Yarar, E. Yağlı (Haz.) içinde, 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri 2-4 Mayıs 2013, Antalya (s. 254-262). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

50. Ergenç, İ., İşsever, S. Makaroglu, B. & Dikyuva, H. (2014). Agreement Verbs in Turkish Sign Language (TİD) –Turkish Bimodal Bilingualism. 2nd International Conference on Linguistic Rights of the Deaf, Moscow, 20-22 May, 2014.

51. Ergenç, İ., İşsever, S. Makaroglu, B. & Dikyuva, H. (2014). Türk İşaret Dili (TİD) – Türkçe Çift-kanallı İkidilliliğinde Dilbilgisel Görünümler. 17. International Conference on Turkish Linguistisc, Rouen:France, 3-5 September, 2014.

52. Ergenç, İ., İşsever, S., Makaroglu, B., Dikyuva, H. ve Zeshan, U. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler: Yeni Bir Projeye İlk Adım. İşaret Dili Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, 25 Şubat 2013.

53. Zeshan, U., Ergenç, İ, İşsever, S., Makaroglu, B. & Dikyuva, H. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Antalya, 02-04 Mayıs 2013.

54. Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish'. 2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science (ISBCS15). 19 Nisan, 2015. METU, Ankara.

55. Bekar, İ.P. ve Aydın, Ö. 'The effect of thematic roles and prosody in the detection of ungrammaticality in Turkish'. XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.

56. Bekar, İ.P., Aydın, Ö. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of Prosody-Syntax Interaction in Turkish'.  XII International Symposium of Psycholinguistics. 1-4 Temmuz, 2015. Valencia, İspanya.

57. Bekâr, İ.P., Aydın, Ö., Kalaycıoğlu, C. ve Ergenç, İ. 'Brain Potentials of prosodic processing in word-final position: Evidence from Turkish'. 17. Uluslararası Türk Dilbilim Konferansı (ICTL 17), Rouen Üniversitesi, Rouen/Fransa. 3-5 Eylül, 2014.

58. Aykan, S. Bekâr, İ.P., Oğuzhan, M., Ay, S., Gürkan, C.K., Büyüktürkoğlu, K., Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. 'Word and non-word reading processing in children with developmental dyslexia: an ERP study'. 9th FENS Forum of Neuroscience, Milan, İtalya, 5-9 Temmuz, 2014.

59. Bekâr, İ.P. Ergenç, İ., Ay, S. ve Gürkan, C.K. 'Gelişimsel Disleksi Tanısı Konmuş Çocukların Okuma Süreçlerinde Yaptıkları Yineleme Yanlışları Üzerine Bir Gözlem'. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı. Niğde Üniversitesi, Niğde, Türkiye. 4-6 Temmuz, 2013.

60. Aydın, Ö., Bekar, İ.P, Ergenç, İ. ve Kalaycıoğlu, C. (2016). 'Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Bürün: Göz Hareketleri Temelli Bir İnceleme'. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. s.337-345. 13-14 Mayıs, 2016, Ankara Üniversitesi, Ankara.

61. Ergenç, İ. (2017), Bürünsel Anlam Üzerine: Dilbilim Çeviribilim Yazıları (yay.haz.N.K.Yetkiner, M.Şahin), Anı Yayıncılık, s.80-86.


SEMİNERLER

1.(2007). “Dil Öğretimi ve Beyin”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
2.(2007). “Bürünsel Anlam ve Sözcüksel Anlam”. Ankara Dilbilim Çevresi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
3.(2008). “Şizofreni Dil Sisteminin İşleyişi: Dilbilimsel Bir Bakış”. Ankara Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Nöropsikiyatri Grubu. (İpek Pınar Bekâr ile birlikte), Ankara.
4.(2009). “Dil Üretimi ve Beyin”. Ankara Dilbilim Çevresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara.
5.(2009). “Anadili Bilinci, Düşünce Üretimi ve Geleceğin Eğitim Kurumları”. Bursa.
6.(2009). “Dil, Dil Üretimi ve Beyin”. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
7.(2010). “Dil ve Beyin”. Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü, Ankara.
8.(2010). “Dil Sisteminin İşleyişi”. Hacettepe Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.
9.(2010). “Dil ve Beyin”. Erciyes Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Bölümü, Kayseri.
10.(2010). Sesbilim ve Sesbilgisinin Türkiye’deki Serüveni. (Haz. Çiğdem Sağın-Şimşek ve Çiler Hatipoğlu). 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (2011). ODTÜ Basım İşliği. Ankara.
11.(2011). “Beyin, Dil ve Cinsiyet”. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM), Beyin Farkındalık Haftası, 15-16 Mart, Ankara.
12.(2011). “Beyin Araştırmalarında Dilbilimin Yeri”. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM), Ankara.
13.(2011). “Dil Sisteminin Beyindeki İşleyişi”. Mersin Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü, Mersin.
 

 

YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

1) Karabağ, Seda. (1995). Dil edinimi sürecinde sözcüklerin anlamlandırılması ve kavram gelişimi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

2) Fidan, Dilek. (2002). Türkçede ezgi örüntüleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

3) Kalyoncu-Yenigün, Nilgün. (2002). Motor afaziklerin sağaltımında dilbilimsel bir yöntem denemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

4) Gökmen, Ertan Mahmut. (2002). Türkçe ve Korece ezgi örüntülerinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

5) Arıca, Elif. (2003). Otistik çocukların dil kullanımlarında farklılaşmalar. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

6) Cangökçe, Özlem. (2003). Broca afazisinde ezgi örüntüleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

7) Esmer, Elçin. (2003). Şizofrenlerin sözlü anlatım metinlerinin çözümlenmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

8) Atan, Nurhayat. (2003). İkinci yabancı dil öğrenme stratejilerinin kalıcılığa etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

9) Çiftçi, Zeynep. (2006). Otistik çocuklarda kullanımbilimsel bileşenin dildeki görünümlerinin gözlenmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

10) Yavuz, Nilgün. (2006). Japonca yazı dizgesinin öğretimine ilişkin bir araç geliştirme denemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

11) Er, Nermin. (2007). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programıyla klavuzunun ve öğrenci çalışma kitabının  (Türkçe 5) dilbilim açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

12) Apaydın, Didem. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

13) Fidan, Dilek. (2007). Türkçe ezgide duygudurum ve söz edimi görünümü. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

14) Arıca-Akkök, Elif. (2008). Yabancı dilde imgesel anlamlı dil öğelerinin öğretimi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

15) Peker, Mutlu. (1991). Almanca öğrenen Türklerin konuşma dilinde yaptıkları yanlışlar ve bunların yazıma yansıması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

16) Shadkam, Zobaideh. (1998). Kazakça ve Türkçe`deki çekim eklerinin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

17) Achladi, Evangelia. (1998). Ödünçleme süreci ve dilbilimsel görünümleri: Türkçe ve Yunanca ödünçlemeler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

18) Baltacıoğlu, Neslihan Meltem. (1998). Türkçe ve Latince`nin dilbilimsel açıdan karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

19) Şongarayeva, Laura. (1998). Türkçe ve Kazakça`nın sesbilim açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

20) Bayram, Levent. (1999). Konuşmacı tanımada ses çözümleme yöntemleri ve adli olaylarda kullanılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

21) Oymak, Rıfat. (1999). Konuşmacı tanımada ses çözümleme yöntemleri ve adli olaylarda kullanılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

22) Kucur-Kırımsoy, Deniz. (1999). Bilim dili ve oluşumu: Almanca ve Türkçe özelinde. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

23) Kelağa, İbrahim Ahmet. (1999). Yunanca öğrenen Türk öğrencilerin yaptığı dil yanlışları. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

24) Çıkrıkçı, Sevim. (1999). Çizgi filimlerin 5-6 yaş çocuklarının kavram gelişimi ve kazanımına etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

25) Gür, Hakan. (1999). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik tekdilli sözlük oluşturmada ölçütler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

26) Güner, Levent. (1999). Türkçe konuşma ve konuşmacı tanımaya yönelik veri tabanı örnekleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

27) Pehlivan, Ahmet. (2000). Kıbrıs ağzının ölçünlüleşmesi, Kıbrıs Türk ağzındaki sözvarlığının Türkiye Türkçesine dönüşmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

28) Başar, Çiğdem. (2000). Theorie und praxis eines onomasiologischen phraseologiewörterbuchs Deutsch-Turkisch [Kavram alanlarına göre oluşturulacak bir Almanca-Türkçe deyimler sözlüğü için kuram ve uygulama]. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

29) Malkoç, Ekrem. (2001). Adli amaçlı konuşma ve konuşmacı tanımadaki etmenlerden biri olarak Prosody (Bürün) öğeleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

30) Baykal, Müjgan. (2002), Anadili yeterliliğinin yabancı bir dili öğrenmeye etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

31) Özdemir, Naciye. (2003). Türkiye Türkçesi ve Türkmencedeki atasözleri (Kavram alanları ve iletileri açısından karşılaştırmalı bir inceleme) (2 cilt). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

32) Şıklar-Çelik, Aygül. (2004). İspanyolca ve Türkçenin ses yapılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

33) Çıkrıkçı, Sevim Sevgi. (2004). İlköğretim öğrencilerinde özetleme becerisinin gelişimi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.  

34) Seyhan, Ayşegül. (2004). Türkçe ve Japonca`da yapım ekleri (sözcüğe meslek kavramı kazandıran ekler). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

35) Kükürt, Duygu. (2004). Comprehension of Turkish relative clauses in broca's aphasics and children. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

36) İvoseviç, Senka. (2005). Sırpça ve Türkçe ses dizgilerinin karşılaştırılması- Sırpların Türkçe sesletiminde karşılaştıkları güçler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.  

37) Bekar, İpek Pınar. (2010). Şizofrenlerin sözlü metinlerinde duygudurum görünümleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 

38) Yüksel, Cem. (2010). Türkçede ünsüz ötümlülüğünün sesbilgisel çözümlemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.  

39) Cengiz, Yelbay Yasemin. (2011). Yabancı dilde bilgisayar yazılımı ile sözcük öğrenimi - bir model denemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

40) Önem, Evrim. (2011). Genç yetişkinlerde sınav kaygısının yabancı dil olarak İngilizce öğrenimindeki görünümü ve bir model denemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

41) İvoseviç, Senka. (2011). Bürün, Bilgi Yapısı ve Sözcük Dizilişi Etkileşimi: Türkçe-Sırpça Örneği. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

42) Malkoç, Ekrem. (2011). Sesbilim açısından konuşmanın kişiye özgü değişmezleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. 
  
43) Yücesoy, Gizem. (2011). İkinci Dil Ediniminde Sesbilimsel Odak. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

44) Göktepe, Mehmet. Ölçünlü Türkiye Türkçesinin Ritmik Yapısı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi (sürmekte).

45) Makaroğlu, Bahtiyar. (2012). Türk İşaret Dilinde Soru: Kaş Hareketlerinin Dilsel Çözümlemesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

46) Bekar, İpek Pınar. (2016). Türkçede Eylem-Sonu Konumunda Bürün-Sözdizim Etkileşimi: Bir Elektrofizyolojik İnceleme. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

 

UZMANLIK ALANLARI

Sesbilim (Phonology)

Sesbilgisi (Phonetics)

Sinirdilbilim (Neurolinguistics)

Anadili Öğretimi (Mother Tongue Teaching)

VERDİĞİ DERSLER

Ders kodu Ders Adı
DBB201 Sesbilime Giriş
DBB302 Dil ve Beyin
DBB303 Sesbilim Çalışmaları
06005011 Dilin Bileşenleri ve Beyindeki Konumlanışı-I
06005016 Dilin Bileşenleri ve Beyindeki Konumlanışı-II
06006017 Türkçenin Sesbilimsel Görünümleri (I)
06006020 Türkçenin Sesbilimsel Görünümleri (II)

 

 

Son 3 Yılındaki Araştırma Projeleri
Tüm Araştırma Projeleri
İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler (Multilingual Behaviours in Sign Language Users) (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında) (Ulrike Zeshan, Selçuk İşsever, Bahtiyar Makaroğlu ile birlikte) (Kasım 2012)
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Tasarımı (Ocak 2001)
Türkçe Sözlü Dildeki Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki İşlemlenişi ve Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme (TÜBİTAK) (Canan Kalaycıoğlu, Özgür Aydın ve İpek Pınar Bekar ile birlikte) (Ocak 2013)
Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi (A.Ü. BAP) (Canan Kalaycıoğlu, Sıla Ay, İpek Pınar Bekar, Simge Aykan ile birlikte) (Ekim 2009)
Ezgi Örüntülerinin Duygudurum Değişikliklerine Bağlı Olarak Farklılaşmasına Sözeylem Kuramı Çerçevesinde Bir Bakış (Dilek Fidan ile birlikte) (Eylül 2006)