PROF.DR. İHSAN ÇİÇEK    
Adı : İHSAN
Soyadı : ÇİÇEK
E-posta : ihcicek@ankara.edu.tr, cicekihsan@gmail.com
Tel : 312 3103280/1213
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: İhsan Çiçek

Doğum Tarihi: 03. Ocak 1962

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fiziki Coğrafya ve Jeoloji

Ankara Üniversitesi

1983

Y. Lisans

 Coğrafya

Gazi Üniversitesi

1986

Doktora

 Coğrafya/Fiziki Coğrafya

Ankara Üniversitesi

1992

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : Türkiye’de Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde  Heyelan Olayları ve Ekonomiye Etkileri (Prof. Dr. Özdoğan SÜR)

Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Isparta Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafyası  (Prof. Dr. Özdoğan SÜR)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör

Fatih Eğitim Fakültesi KTÜ

1985-1987

Ar.Gör.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

1987-1992

Dr.Ar.Gör.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

1992-1993

Yar.Doç.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

1993- 2005

Doç.Dr.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

2005-2010

Prof.Dr.

Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi, A.Ü

2010-

İdari Görevler:

Bölüm Başkan Yardımcılığı (1993-1999)

Bölüm Başkanlığı (2011-2017)

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2015)

Fakülte Senato Temsilciliği (2015-2016)

Türk Coğrafya Kurumu Başkan Yardımcılığı (2013-)

Fakülte Dekan Vekilliği (2016-2017)

Fakülte Dekanlığı (2017-)

Üyelikler:

The International Association for Urban Climate 
The Association of American Geographers
Türkiye Jeomorfologlar Derneği
Türk Coğrafya Kurumu
Jeomorfoloji Derneği

 YAYINLAR ve ETKİNLİKLER

1)Kitap

1-Aydın A., Çiçek İ. “Geostatistical Interpolation of Precipitation in Turkey” LAP Lambert Academic Publishing, ISBN-13:978-3-659-79335-6, ISBN-10:3659793353 EAN: 9783659793356, (2015)

2)Çeviri Kitapta Bölüm Yazarlığı

2- Çiçek İ. Glasyal ve Glasyoflüvyal Araziler “Jeomorfolojinin Temelleri 3. Basımdan Çeviri” Ed. Doğan U. ;s:247-289 Nobel Yay. Yay. No:1258, Çevre ve Yerbilimleri No:008 Ankara (2015)

1- Çiçek İ. Periglasyal Araziler“Jeomorfolojinin Temelleri 3. Basımdan Çeviri” Ed. Doğan U. ;s:290-313 Nobel Yayıncılık. Yay. No:1258, Çevre ve Yerbilimleri No:008 Ankara (2015)

3)Uluslararası Kitapta Bölüm Yazarlığı

2-Çiçek İ., Gürgen G., Tunçel H., Doğu A.F., Kurdoğlu O. Glacial Landscape and Old-Growth Forests of the Mount Kaçkar National Park (Eastern Black Sea Region). In: Kuzucuoğlu C., Çiner A., Kazancı N. (eds) Landscapes and Landforms of Turkey. World Geomorphological Landscapes. Springer, Cham (2019) 

1-Şensoy S., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ. Future Earth and Expected Mega Changes In:  Beer, T. , Li, J., Alverson, K. (eds) Global Change and Future Earth: The Geoscience Perspective International Union of Geodesy and Geophysics Series Cambridge University Press, (2018) 

4) Ulusal Kitapta Bölüm Yazarlığı 

1-Çiçek İ. İklim Değişikliği, Küresel Isınma ve Şehir Isı Adası “Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri, Engin Ural Anısına” Ed. Somuncu M., s107-142, Türkiye Çevre Vakfı Yay. No. 191, (2016) 

5) SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI kapsamında yer alan dergilerdeki makaleler (Derleme dahil): 

11) Raja N.B., Aydın O. Çiçek İ., Türkoğlu “A reconstruction of Turkey’s potential natural vegetation using climate indicators” Journal of Forestry Research https://doi.org/10.1007/s11676-018-0855-7 (2018) 

10) Dede V., Çiçek İ., Sarıkaya M.A., Çiner A., Uncu L. “First cosmogenic geochronology from the Lesser Caucasus: Late Pleistocene glaciation and rock glacier development in the Karçal Valley, NE Turkey” Quaternary Science Reviews 164, 54-67 (2017) 

9) Raja N. B.,Çiçek İ., Türkoğlu  N., Aydın O., Kawasaki A., Landslide susceptibility mapping of the Sera River Basin using logistic regression model. Natural Hazards 85, 1323-1346 (2017) 

8) Raja N.B., Aydin O., Türkoğlu N., Çiçek İ. “Space-time kriging of precipitation variability in Turkey for the period 1976–2010” Theorotical and Applied Climatology 129, 293-304 (2017) 

7) Çiçek İ. Duman N., “Seasonal and Annual Precipitation Trends in Turkey” Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 10, No. 2, p. 77 – 84 (2015) 

6) Çalışkan O., Çiçek İ., Matzarakis A. “The climate and bioclimate of Bursa (Turkey) from the perspective of tourism” Theorotical and Applied Climatology 107:417–425 (2012) 

5) Akkemik Ü., Türkoğlu N., Poole I., Çiçek İ., Köse N., Gürgen G.,“Woods of a Miocene Petrified Forest near Ankara, Turkey” Turkish Journal of Agriculture and Forestry 33, 89-97 (2009) 

4- Çiçek İ. Türkoğlu N. “The effects of urbanization on water vapour pressure in a semi-arid climate” Theorotical and Applied Climatology 95, 125-134 (2009) 

3-Çiçek İ. Doğan T. “Detection of Urban Heat Island in Ankara, Turkey” Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics Vol 29 C, No:4, 399-409 (2006) 

2-Çiçek, İ., Türkoğlu N., “Urban effects on precipitation in Ankara” Atmosfera 18:3, 172-186 (2005) 

1-Türkoğlu N, Çiçek, İ. Gürgen G. “Analysis of Effects of Meteorological Factors on Air Pollutant Concentrations in Ankara, Turkey,” Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics Vol: 27, Issue: 4, 347-358 (2004) 

6) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler kapsamındaki  makaleler (Derleme dahil) 

18-Kılar H., Çiçek İ. Göksu Deltası Kıyı Çizgisi Değişiminin DSAS Aracı ile Belirlenmesi COĞRAFİ BİLİMLER DERGİSİ 16 (1): 89‐104 (2018) 

17-Raja N. B., Aydın O., Türkoğlu N., Çiçek İ., Characterising the Seasonal Variations and Spatial Distribution of Ambient PM10 in Urban Ankara, Turkey Environ. Process. 5: 349–362 (2018) 

16-Yılmaz, E., Çiçek, İ. Türkiye’nin detaylandırılmış Köppen-Geiger iklim bölgeleri. Journal of Human Sciences, 15(1), 225-242. (2018) 

15-Sensoy, S., Çiçek İ., Türkoğlu N., Darende V. Однос Између Nao Индекса, Мразних Дана И Екстремних И Средњих Максималних Вриједности Температуре У Турској (Relatıonshıp Between NAO Index, Frost Days, Extreme and Mean Maxımum Temperature in Turkey) Herald V:21 Geographic Society of the Republic of Srpska UDC 551.524(560) DOI 10.7251/HER2117133S (2017) 

14-Kılar, H., Çiçek, İ., Göksu Deltası'nda fırtına kabarmasına bağlı deniz seviyesi değişimleri. Journal of Human Sciences, 14(4), 3268-3281 (2017) 

13-Aydın O., Eser Ünaldı Ü., Duman N. Çiçek İ., Türkoğlu N.,Türkiye’de su kıtlığının mekânsal ölçekte değerlendirilmesi Türk Coğrafya Dergisi 68 11-18, (2017) 

12-Çınar, İ., Çiçek İ., Karakuş N., Ardahanlıoğlu Z.R., Thermal Comfort Assessment Of The Urban Mediterranean Climate in Fethiye, Southwest Anatolia, Turkey International Journal of Advances in Science Engineering and Technology 5:3-46-51, (2016) 

11-Türkoğlu, N., Aydın, O., Duman, N., Çiçek, İ. Türkiye’de yağışın farklı mekânsal enterpolasyon yöntemleriyle karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 13(3), 5636-5658. (2016) 

10-Yılmaz, E., Çiçek, İ. “Türkiye Thornthwaite iklim sınıflandırması” Journal of Human Sciences, 13(3), 3973-3994 (2016) 

9-Aydin. O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ. “Fiziki coğrafyada jeoistatistiğin önemi” International Journal of Human Sciences, 12(2), 1397-1415.(2015) 

8- Dede V. Çiçek İ. Uncu “Karçal Dağları’nda Kaya Buzulu Oluşumları” Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bülteni, Yerbilimleri, 36 (2), 61-80 (2015) 

7- Aydin. O., Türkoğlu, N., Çiçek, İ. “Ege Bölgesi’nde Yağışın Mekânsal Dağılımı” Coğrafi Bilimler Dergisi 11 (2), 101-120 (2013) 

6- Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Çiçek, İ., Yılmaz, E., “Şehirleşmenin biyoklimatik koşullara etkisinin Ankara ölçeğinde incelenmesi”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 9:1, (2012) 

5-Duman, N., Çiçek, İ., Erçek Gölü Havzasının Jeomorfolojisi ve Gölün Oluşumu Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi C:5,,S:20, 246-260 (2012) 

4-Duman N., Çiçek İ. “Erçek Gölü Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri” E-Journal Of New World Sciences Academy (Newwsa) Nature Science, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4a0044, 169-188 (2011) 

3-Türkoğlu N., Gürgen, G., Çiçek İ., “Çamlıdere Fosil Ormanının Doğal Ortam Koşulları ve Jeomiras Bakımından Önemi” e-Journal of New World Sciences Academy (newwsa) Nature Science 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 4A0010 (2009) 

2-Çiçek, İ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F. “Glacial Morphology of Eastern Black Sea Mountains (Turkey)” Caucasian Geographical Review No:4, 46-51 (2004) 

1-Doğan U., Çiçek İ., “Occurrence of cover-collapse sinkholes (cover-collapse dolines) in the May Dam reservoir area (Konya,Turkey)” Cave and Karst Science Vol:29, No:3, 111-116 NOTTINGHAM (2002) 

7) Uluslararası indekslere girmeyen ve Türkçe yayınlanan makaleler 

32- Çiçek, İ., Ataol M. “Türkiye’nin Su Potansiyelinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım” Coğrafi Bilimler Dergisi 7:1 51-64 (2009) 

31-Çiçek, İ., Türkoğlu N, Gürgen G. “Karpuz Çay Deltasının (Antalya Doğusu) Paleojeomorfolojisi” Coğrafi Bilimler Dergisi 6(1) 21-38 (2009) 

30-Çiçek, İ. Türkoğlu N. “Konya’da Şehirleşmeye Bağlı Bağıl Nem ve Su Buharı Basınc Değişiklikleri” Coğrafi Bilimler Dergisi 5(2) 13-26 (2008) 

29-Çiçek, İ., Doğan U., “Ankara’da Şehir Isı Adasının İncelenmesi” Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (1), 57-72, (2005) 

28-Gürgen, G. Türkoğlu N., Çiçek, İ. “Kuzey Atlantik Salınımının (KAS) Büyük Menderes Havzasında Yağış ve Akım Üzerine Etkileri Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,C: 15, S:2, s: 17-30 ELAZIĞ, (2005) 

27-Çiçek, İ., Ankara’da Şehir ve Kırsal Sıcaklık Farklarındaki Değişiklikler (1970-2002) Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:15, S:2, s:1-16 ELAZIĞ, (2005) 

26-Tunçel H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Doğu, A.F., “Doğu Karadeniz’de Yaylacılık” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, s:49-66 ELAZIĞ, (2004) 

25-Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Gürgen G. “Ankara’da Hava Kirliliğinin İstatistiksel Analizi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S2, ELAZIĞ, (2004)  

24-Çiçek, İ., “Ankara’da Şehirleşmenin Yağış Üzerine Etkisi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:14, S1, s:1-17, ELAZIĞ, (2004) 

23-Çiçek, İ. “The Statistical Analysis of Precipitation in Ankara, Turkey”. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:13, S1, s:1-20, ELAZIĞ, (2003) 

22-Çiçek İ,. “Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi” Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C:11,  S:2, s:1-20, ELAZIĞ, (2001) 

21-Çiçek, İ. “İlhan “Kirmir Çayı Kavşağı Çevresinin Jeomorfolojisi” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, 49-67,  ANKARA, (2001) 

20-Çiçek, İ “Türkiye’de Mevsimlere Göre Yağış Şiddetleri ve Sıklıkları” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8, s:1-26, ANKARA, (2001) 

19-Çiçek, İ “Türkiye’de Günlük Yağış Şiddetleri ve Frekansları” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:8 , s: 27-48, ANKARA, (2001) 

18-Çiçek, İ “ Türkiye’de Termik Dönemlerin Yayılışı ve Süreleri” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:40, S:1-2, s:189-212 ANKARA, (2000) 

17-Çiçek, İ “Ziraat Fakültesi Yayınlarından Meteoroloji I Kitabı Hakkında Bir Değerlendirme”  Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:241-258, ANKARA, (1999) 

16-Çiçek, İ “Türkiye’de Seçilmiş İstasyonların Ortalama Sıcaklık Rejimleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:61-94, ANKARA, (1999) 

15-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen, G., “Akdağ’ın Jeomorfolojisi ve Bunun Beşeri Faaliyetler Üzerine Etkisi (Fethiye- Muğla)” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:7, s:95-120, ANKARA, (1999) 

14-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Ayıini Mağarası (Kayseri)  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:39, S:1-2, s:335-345 (1999) 

13-Doğu, A.F., Çiçek, i., Gürgen, G., Tunçel, H., “Bulut-Altıparmak Dağlarında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:6, s: 63-92, ANKARA, (1998) 

12-Çiçek, İ “ Thorthwaite Metoduna Göre Türkiye’de İklim Tipleri” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, S:12, s:33-71, ANKARA, (1996) 

11-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G Tunçel, H. “Üçdoruk (Verçenik) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:5, s:29-51, ANKARA, (1996) 

10-Çiçek, İ “Türkiye’deki Kurak Dönemin Yayılışı ve Süresi (Thornthwaite Metoduna Göre)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:4, s:77-101, ANKARA, (1995) 

9-Doğu, A.F., Tunçel, H., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M., “Periliin Mağarası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:291-308, ANKARA, (1995) 

8-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “Borabay Gölü (Amasya)” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:243-254, ANKARA, (1995) 

7-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “Orta Toroslar (Seydişehir-Gülnar) Karstlaşma Tipleri” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:130-139, ANKARA, (1995) 

6-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., Somuncu, M., “Göller (Hunut) Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:3, s:195-218, ANKARA, (1995) 

5-Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Tunçel, H., Gürgen G. “Kaçkar Dağında Buzul Şekilleri, Yaylalar ve Turizm” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:157-183, ANKARA , (1993) 

4-Akkan, E., Gürgen, G., Doğu, A.F., Yiğitbaşıoğlu, H., Çiçek, İ., Somuncu, M.,“Uzungöl” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:2, s:251-262, ANKARA, (1993) 

3-Çiçek, İ “Gölcük Kalderası (Isparta)”  Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:1, s:137-150,ANKARA, (1992)

 

2-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., “23 Haziran 1988 Çatak Heyelanı (Trabzon-Maçka)” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, C:1, S:1, s:103-107, ANKARA, (1989) 

1-Öner E., Çiçek. İ., “Heyelan Olayları ve Karadeniz Kıyı Şeridinden Örnekler” Jeomorfoloji Dergisi, S:15, s:53-64, ANKARA, (1987)

8) Bildiriler

8a) Uluslararası kongre-tam metin 

17- Demircan, M., Arabacı, H., Coşkun, M., Türkoğlu, N. ve Çiçek, İ.,  Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırıklıklarının Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) ile İlişkisi, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK), ISBN 978-605-82558-8-3, 30 Mayıs – 2 Haziran 2018, 282-285 İzmir

16- Demircan M., Soydam M., Çetin ., Gürkan,  H.,Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., Türkiye’de Sel Afetinin Aylık Eğilimleri Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK), ISBN 978-605-82558- 8-3, 30 Mayıs – 2 Haziran 2018, 249-252 İzmir

15-Şensoy, S., Türkoğlu, N., Çiçek, İ., Ünaldı Ü. E., Antalya’da Hesaplanan ve Algılanan Termal Konforun Turizm Açısından İncelenmesi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 1185-1195 Ankara

14- Demircan, M., Gürkan, H., Türkoğlu, N., Çiçek İ., Türkiye Sıcaklıklarının Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) İndisi ile İlişkisi, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, 799-812, Ankara

13- Demircan M., Arabacı, H., Coşkun, M., Türkoğlu N., Çiçek İ. “İklim Değişikliği ve Halk Takvimi, Maksimum Sıcaklık Desenleri ve Değişimi” IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK’2017 5-7 Temmuz 2017, İstanbul 

12-Şensoy S., Coşkun M., Sümer U. M., Demircan M., Gürkan H., Eskioğlu O., Yazıcı B., Türkoğlu N., Çiçek I. Karaman ve Karapınar’ın İklim Değişikliği Trendleri IV. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, TİKDEK’2017 5-7 Temmuz 2017, İstanbul 

11-Şensoy S, Çoskun M., Demircan M., Darende V., Akyürek Z., Türkoğlu, Çiçek İ., “Modeling Solar Energy Potential in Turkey By Using GWR” Solar TR2016 Conference & Exhibition 06-08 December 2016 İstanbul 

10-Sensoy S., Çiçek İ., Türkoğlu N., Darende V., “To investigate relationship between NAO index, frost days, extreme and mean maximum temperature in Turkey” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara 

9-Demircan M., Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Sıcaklıkların Aylık Dağılım Desenleri” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara 

8-Demircan M., Turan N., Arabacı H., Coşkun M., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Gündem Belirleme Modeline Göre Yazılı Basındaki İklim Değişikliği Haber ve Köşe Yazılarının Analizi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara 

7-Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N.,  Ekici M., Arabacı H., Akçakaya A. “Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi” VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, 28,30 April 2015 

6-Şensoy S., Türkoğlu N., Çiçek İ., Demircan M., Arabacı H., Bölük B. “Urbanization Effect On Trends Of Extreme Temperature Indices in Ankara”  VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, 28,30 April 2015 

5- Şensoy S.,  Türkoğlu N., Çiçek İ., “Phenological Effect of Climate Change in Turkey” The Climate Change and Climate Dynamics Conference 2014 CCCD İstanbul 8-10 September 2014 

4-Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Ceylan, A., Korkmaz N.,”Seasonal Rainfall Intensity and Frequency in Turkey” Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 23-26 May 2006 

3-Türkoğlu, N., Gürgen, G., Çiçek, İ., Ceylan, A., “Effects of North Atlantic Oscillation on Precipitation and Stream Flow at Büyük Menderes Basin” Proceeding Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ohrid, Republic of Macedonia, 23-26 May 2006 

2-Çiçek, İ., Gürgen, G., Tuncel, H., Doğu, A.F., 2003. Doğu Karadeniz Dağları’nın glasyal morfolojisi. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 28–42 

1-Somuncu, M., İnaner, H. Çiçek, İ. “An example of geological and geomorphological herigate to be protected: Gölcük caldera (Isparta-southwestern Turkey) Proceedings 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece 10to 20 April 2004 

8b) Ulusallararası kongre-özet 

9- Kılar, H., Çiçek  İ. Kıyı Çizgisinin Gelecekteki Konumunun Tahmini, Göksu Deltası, Mersin Türkiye, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018, Ankara

8- Yılmaz, E., Akdi, Y., Uğurca, E., Çiçek, İ., Atakan C., Türkiye’de Yıllık Yağış Döngüleri, TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 3-6 Ekim 2018,1184 , Ankara

7-Aydin O., Raja N. B., Türkoğlu N., Çiçek İ., “Ankara’da Hava Kirliliğinin Mekânsal-zamansal Analizi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara 

6- Kılar H., Çiçek İ., “Göksu Deltası’nda Fırtına Kabarmasına Bağlı Kıyı Çizgisi Değişimi” TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, International Geography Symposium, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara

5-Aydin O.; Türkoğlu N.; Çiçek İ.; Duman N.”Spatial Modelling of the Precipitation in Turkey: A geostatistical Approach”, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy.

4-.Aydin O.; Ünaldı Ü.E.; Duman N.; Çiçek İ.; Türkoğlu N. “Estimation of Water Scarcity in Basins of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences. 28 June-1 July 2016, Venice, Italy.

3-Duman N., Çiçek İ., Aydın O., “Relationship of Temperature Trends and Urban Populatıon Growth in Turkey” 2016 IGU Comb Annual Conference The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty. Manavgat - Antalya/Turkey 1st – 4th June, 2016 

2-Kılar H., Çiçek İ., “Storm Surge Modelling in Göksu Delta-Mersin” 2016 IGU Comb Annual Conference The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty. Manavgat - Antalya/Turkey 1st – 4th June, 2016 

1-Çiçek İ., Türkoğlu N., Sensoy S., “Assessment of climate change in the Euphrates-Tigris basin by using climate indices and regional model projections” 2016 IGU Comb Annual Conference The Mediterranean sustainability between climate change and human mobilty. Manavgat - Antalya/Turkey 1st – 4th June, 2016 

8c) Ulusal kongre - tam metin 

10- Türkoğlu N., Çiçek İ., Şensoy S.,  “Türkiye’de İklim Değişkenliğinin Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinin Fenolojik Dönemlerine Etkileri” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 

9- Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N., Arslan M., Darende V.C. “Ankara’da Yağış Dağılışının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Analizi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 

8- Demircan M., Türkoğlu N., Çiçek İ.,  “Mevsimlik Sıcaklık Normallerinin (1971-2000) Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 

7- Demircan M., Çiçek İ., Türkoğlu N., Ekici M., Arabacı H. “Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Ulusal Sempozyumu 2014 (23-24 Ekim 2014) Bildiriler Kitabı 

6-  Çiçek İ., “Kent İklimi ve Yaşanabilirlik” Kent Ekolojisi ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu 6-7-8 Kasım 2008, İzmir Bildiriler Kitabı 69-79 

5-  Çiçek İ., Türkoğlu N., Çalışkan A, “Akdeniz Salınımı’nın (AS) Türkiye’de Sıcaklık Üzerine Etkisi” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi V. Ulusal Sempozyumu 2008 (16-17 Ekim 2008) Bildiriler Kitabı 349-356 

4-Çiçek, İ., Ceylan, G., Avcı, F., “ Şehir Isı Adalarının CBS ile Analizine Bir Örnek: Bahçelievler-Emek (Ankara)”Ege Üniv. Coğ. Böl. Semp. III Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 27-29 Nisan 2005 369-380 (2005) 

3-Çiçek, İ., “Ankara’da Şehirleşmenin Biyoklimatik Koşullar Üzerine Etkisi” Prof.Dr. Sırrı Erinç Anısına Klimatoloji Çalıştayı 2002 11-13 Nisan 2002 Ege Üniv Ed. Fak. Yay No:121 145-157, (2003) 

2-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., , -“Demirkapı Dağı ve Uzungöl Çevresinin Jeomorfolojisi” Maden Tetkik ve Arama  Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik  Kongresi Bildiriler Kitabı I, s:387-399 ANKARA, (2000) 

1-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H., “Akdağ’ın Buzul ve Karst Jeomorfolojisi (Fethiye-Muğla)” Maden Tetkik ve Arama  Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik  Kongresi Bildiriler Kitabı Kitabı I, s:371-385 ANKARA, (2000) 

8d) Ulusal kongre-özet 

11-Doğu A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel ,H., “Doğu Karadeniz Dağlarının Glasyal Jeomorfolojisi” Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri Kongresi, 2-6 Kasım  1988, Bildiri Özetleri Kitabı, s:64-66, Ankara, (1999) 

10-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel H., “Kaçkar Dağlarında Rhedodendron Caucasicum’un (Kafkas Ormangülü) Alpin Kattaki Dağılışı”  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:88  Ankara, (1996) 

9-Gürgen, G., Çiçek, İ., “13 Temmuz 1995 Senirkent (Isparta) Çamur Akması”  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:76  Ankara, (1996) 

8-Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G, Tunçel, H., “Ayıini Mağarası” Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:11, Ankara, (1996) 

7-Doğu, A.F., Tunçel, H., Çiçek, İ., Gürgen, G.,“Bulut –Altıparmak  Dağlarında Buzul Şekilleri  (Doğu Karadeniz Bölümü) “Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:10 Ankara, (1996) 

6-Çiçek, İ., Doğan, U., Uncu, L., “Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi”  Ankara Üniversitesi,  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu “21. Yüzyıla Doğru Türkiye” 15-19 Nisan 1996 Bildiri Özetleri, s:6 Ankara, (1996) 

5-Çiçek, İ., “Türkiye’de Kurak Dönemin Yayılışı ve Süresi”  Ankara Üniversitesi,  Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, II. Coğrafya Sempozyumu 6-8 Nisan 1994 Bildiri Özetleri, s:10-11 Ankara, (1994) 

4-Doğu, A.F., Somuncu, M., Çiçek, İ., Gürgen, G., Tunçel, H.,  “Kaçkar Dağlarında Buzul Şekilleri Yaylalar ve Turizm”  Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi, Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, Bildiri Özetleri, s:16-17, İzmir (1991) 

3-Akkan, E., Doğu, A.F., Çiçek, İ., Gürgen, G., Yiğitbaşıoğlu, H., Somuncu, M., “Uzungöl (Trabzon)”  Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu ve Ege Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi, Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, Bildiri Özetleri, s:3, İzmir, (1991) 

2-Doğu, A.F., Tunçel, H., ., Gürgen, G., Çiçek, İ., Somuncu, M. “Perilin Mağarası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, I. Sempozyumu 29 Nisan – 1 Mayıs 1991 Bildiri Özetleri, s:4 Ankara,(1991) 

1-Çiçek, İ., “Gölcük Kalderası” Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, I. Sempozyumu 29 Nisan – 1 Mayıs 1991 Bildiri Özetleri, s:14 Ankara,(1991) 

9) Yürütücü ve Araştırcı Olarak Görev Alınan Projeler

18-Sarıkamış Allahuekber Dağları Uludağ Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı

17-Tek Tek Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı

16-Gala Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı

15-Karaahmetli Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı

14-Honaz Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı

13-Uludağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı

12-Yazılı Kanyon Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı

11-Gölcük Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı

10-Kovada Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı

9-Altındere Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı

8-Kaçkar Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı

7-Ankara Şehri Batı Kesiminin Kent İklimi” Ankara Üniversitesi BAP Projesi, 20000901006

6-Manavgat – Side Çevresinin Alüvyal (Geç Pleistosen – Holosen) Jeomorfolojisi” 101Y048

5-Karpuzçay Aşağı Çığırının Paleo-Joemorfolojisi Ankara Üniversitesi BAP Projesi 20030901013

4-Kaunos Tuzlasi - Sal Caunitis. Jeofizik Destekli Arkeolojik Araştırmalar. TUBİTAK-SOBAG 108K126

3-Göksu Deltasında Kıyı Çizgisi Değişimlerinin Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Analizi Ankara Üniversitesi BAP Projesi 5B0759002

2-Karçal Dağları’nın Buzul Jeomorfolojisi ve Paleoiklimsel Değerlendirilmesi (Doğu Karadeniz-Artvin) Ankara Üniversitesi BAP Projesi 3L5358001

1-Türkiye'de Yıllık Ortalama Yağışın Mekânsal Dağılımının Farklı Jeoistatistik Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Projesi 13B5358001