PROF.DR. İRFAN KANDEMİR    
Adı : İRFAN
Soyadı : KANDEMİR
E-posta : ikandemir@science.ankara.edu.tr, ikandemir@gmail.com
Tel : 2126720 dahili 1531
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

11 Mayıs 1968

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Telefon :

2126720/1531

Faks :

2232395

e-posta :

ikandemir@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

ODTÜ

Fen-Edebiyat

Biyoloji

B.Sc.

1991

Türkiye

ODTÜ

Fen-Edebiyat

Biyoloji

M.Sc.

1994

Türkiye

ODTÜ

Fen-Edebiyat

Biyoloji

Ph.D.

1999AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

ODTÜ

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araş.Gör.

1991-1999

Karaelmas Üniversitesi

Türkiye

Zonguldak

Biyoloji

Yrd.Doç.Dr.

2000-2006

Karaelmas Üniversitesi

Türkiye

Zonguldak

Biyoloji

Doç.Dr.

2006-2008

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç.Dr.

2008-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Prof. Dr.

2011-

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Moleküler Sistematik, Hayvan Sistematiği, Moleküler Biyoloji, İzoenzim-alloenzim, Genomik ve mitokondriyal DNA varyasyonları, Mikrosatelitler, Populasyon genetiği, Biyoistatistik ve çok değişkenli istatistiksel yöntemler, Biyoinformatik analizleri

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Genel Biyoloji II

Nümerik Taksonomi

Genetik I

Genom

Evrim

 

Davranış

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

8

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

10

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

180

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

5

6

Doktora

1

3

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Orta Anadolu balarısı populasyonlarının morfometrik ve elektroforetik olarak araştırılması, Proje Yardımcısı, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1021 1991-1993

2.    Türkiye Faunası Veri Tabanı., Proje Yardımcısı, TÜBİTAK-DPT Projesi, TBAG/DPT-Ç.Sek 3-A 1992

3.  Karasinek (Musca domestica L.) populasyonlarında direnç genlerinin frekansının moleküler biyolojik yöntemlerle belirlenmesi, , Proje Yardımcısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, AFP-92-01-08-04 1992

4.    Türkiye balarısı ırklarının karakterizasyonu ve korunması, , Proje Yardımcısı, TÜBİTAK Projesi, VHAG-1077 1994-1996

5.    Karasinekte (Musca domestica L.) bazı enzimleri kodlayan genlerin haritalanması, , Proje Yardımcısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, AFP-94-01-08-08 1994

6.      Türkiye balarısı (Apis mellifera L.) populasyonlarında mitokondriyel DNA varyasyonu, Proje Yardımcısı, , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, AFP-98-06-02-00-05 1998

7. Genetic characterization and conservation biology of Southeastern Anatolian honeybee, Proje Yardımcısı, NATO Collaborative Research Grant, CRG.309726 1999

8.      Kıbrıs balarısı (Apis mellifera cypria, Pollmann, 1879) populasyonlarında morfometrik ve elektroforetik varyasyonun tespiti, , Proje Yöneticisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, BAP projesi, BAP-2003-13-06-04 2003

9.  Kuzey Kıbrıs balarısı Apis mellifera cypria, (Pollman, 1879) ve İran balarısı Apis mellifera meda, (Skor, 1929) populasyonlarında mtDNA ve RAPD varyasyonunun araştırılması, , Proje Yöneticisi, TÜBİTAK Projesi, TBAG-2403 2004-2006

10.  Üç farklı bal arısı alttüründe (Apis mellifera anatoliaca, Apis mellifera cypria ve Apis mellifera meda) kanat morfometrisi üzerine bir çalışma., Proje Yöneticisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, BAP projesi, BAP-2004-13-06-10 2004

11.  “Türkiye’deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR Analizi“  Proje Yardımcısı Ankara Üniversitesi BAP (No: 2005-07-05-099) 2005

12.  “Türkiye’deki Mus L., 1758 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Allozim Varyasyonları” Proje yardımcısı Ankara Üniversitesi BAP (No: 2005-07-05-104) 2005

13.  Dünya balarısı alttürlerinin geometrik morfometrik yöntemiyle analizi., Proje Yürütücü, TÜBİTAK-TBAG 2007-107T154 2007-2009

14.  “Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Clethrionomys glareolus (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarında RAPD ve mt DNA (Sitokrom b ve Kontrol Bölgesi) Analizi” Proje Yardımcısı Ankara Üniversitesi BAP (No:2009-07-05-001 No: 09 B 4240 001) 2009

15.  Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden Örneklenen Zeytin Sineği (Bactrocera Oleae) Populasyonlarının Mikrosatellit ve Mitokondriyal DNA Belirteçleri Yardımı ile Genetik Karekterizasyonu ve Bu Populasyonlarda Ace Genindeki Organofosfat İnsektisit Direnç Mutasyon Frekanslarının Belirlenmesi. Proje yardımcısı,. TÜBİTAK, TBAG-110T190 2010-2013

16.  Ortadoğu’da Yayılış Gösteren Bal Arısı Alttürlerinde Kanat Hücrelerinin Fourier Analizi. Proje Yürütücüsü,. TÜBİTAK, TBAG-110T518 2010-2011

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

A1. Kandemir, İ. ve A. Kence, “Allozyme variation in a Central Anatolian honey bee (Apis mellifera L.) populations,” Apidologie, 26, 503-510 (1995) (SCI)

A2. Kandemir, İ. Kence, M. ve A. Kence, “Genetic and morphometric variation in honey bee (Apis mellifera L.) populations of TurkeyApidologie, 31, 343-356 (2000) (SCI)

A3. İlarslan, R. Kaya, Z. Kandemir, İ. ve P.K. Bretting, “Genetic variability among Turkish pop, flint and dent corn (Zea mays L. spp. mays) races: Morphological and agronomic traits,” Euphytica, 128, 173-182 (2002) (SCI)

A4. Kandemir, İ., “Beekeeping experience and developments in Turkey and in Northern Cyprus,” American Bee Journal, 143, 464-467 (2003) (SCI)

A5. Kandemir, İ. Ozkan, A. ve M.G. Moradi, “Allozyme variability in Persian bee populations from High and Low lands of Elburz mountains in IranApidologie, 35, 521-522 (2004) (SCI)

A6. Kandemir, İ. ve M.G. Moradi, “Persian honey bees and beekeeping observations in IranAmerican Bee Journal, 144, 699-703 (2004) (SCI)

A7. Kandemir, G.E. Kandemir, İ. ve Z. Kaya, “The Pattern of Genetic Variation in Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) seed stands as determined by RAPD markers,” Silvae Genetica, 53(4-5), 169-175 (2004) (SCI)

A8. Moradi, M.G. ve İ. Kandemir, “Observations on Apis florea “the dwarf honey bee” in IranAmerican Bee Journal, 145(6), 498-502 (2005) (SCI)

A9. Kandemir, İ. Kence, M. Sheppard, W.S. ve A. Kence, “Mitochondrial DNA variation in honey bee (Apis mellifera L.) populations from TurkeyJournal of Apicultural Research, 45(1), 33-38 (2006) (SCI)

A10. Kandemir, İ. Meixner, M.D. Ozkan A. ve W.S. Sheppard, “Genetic characterization of honey bee (Apis mellifera cypria Pollmann 1879) populations in CyprusApidologie, 37(5), 547-555 (2006) (SCI)

A11. Tan, K. Meixner, M.D. Fuchs, S. Zhang, X. He, S. Kandemir, İ. Sheppard, W.S. ve N. Koeniger, “Morphological and molecular studies of  Apis cerana Fabr. (Apidae, Hymenoptera) in ChinaSystematics and Biodiversity, 4(4), 473-482 (2006) (SCI)

A12. Kandemir, I. Pinto, A. Meixner, M.D. ve W.S. Sheppard, “HinfI digestion of cytochrome oxidase I region is not only a diagnostic test for A. m. lamarckiiGenetics and Molecular Biology, 29(4), 747-749 (2006) (SCI)

A13. Kandemir, İ. Kandemir, G. Kence, M. ve A. Kence, “Map position of Phosphoglucomutase (Pgm) locus on autosome IV of house fly (Musca domestica. L),” Journal of Economic Entomology, 99(6), 2087-2090 (2006) (SCI)

A14. Cansaran, D. Aras, S. Kandemir, I. ve M.G. Halıcı, “Phylogenetic relations of Rhizoplaca Zopf from Anatolia inferred from ITS sequence data” Zeitschrift fur Naturforschung C, (5/6), 405-412 (2006) (SCI)

A15. Pinto, M.A. Sheppard, W.S. Johnston, J.S. Rubink, W.L. Coulson, R.N. Schiff, N.M. Kandemir, I. ve J.. Patton, “Evidence that honey bee (Hymenoptera: Apidae) mitochondrial DNA haplotypes of sub-Saharan origin occurred in non-Africanized areas of the southern United StatesAnnals of the Entomological Society of America, 100(2), 311-319 (2007) (SCI)

A16. Aras, S. Cansaran, D. Turk, A.O. Kandemir, I. ve M. Candan, “Resolving Genetic Relationships in Manna Group of Lichens from Genus Aspicilia Massal. and Related Allies (Leconoraceae and Hymeneliaceae)” African Journal of Biotechnology 6(9), 1154-1160 (2007) (SCI)

A17. Can, O.E. Lise, Y. ve I. Kandemir, “Bees and Bears: “A review of beekeeper-bear conflict in Black Sea Region, Turkey and recommendations for conflict resolution”” American Bee Journal, 147(7), 630-636 (2007) (SCI)

A18. Lise, Y. Kaya, Z. Işık, F. Sabuncu, R. Kandemir, I. ve S. Önde, “The impact of over-exploitation on the genetic structure of Turkish red pine (Pinus brutia Ten.) populations determined by RAPD markers” Silva Fennica 41(2), 211-220 (2007) (SCI)

A19. Özkurt, Ş.Ö. Sözen, M. Yiğit, N. Kandemir, I. Çolak R. Moradi, M. G. ve E. Çolak, “Taxonomic status of the genus Spermophilus (Mammalia: Rodentia) in Turkey and Iran with description of a new species: Spermophilus torosensis sp. nov.” Zootaxa 1529, 1-15 (2007) (SCI)

A20. Çolak, R. Çolak, E. Yiğit, N. Kandemir, I. ve M. Sözen, “Morphometric and Biochemical Variations and the Distribution of Genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) in Turkey” Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 53(3), 239-256  (2007) (SCI)

A21. Yiğit, N., Çolak, E., Kandemir, İ., Kankılıç, T., Çolak, R., Bulut, S., Çam, P., Saygılı, F., Sözen, M., ve Ş. Özkurt, “ Allozyme variation in Rattus rattus (Rodentia: Muridae) in Turkey with particular emphasis on taxonomy” Zoology in the Milde East, 45, 19-28 (2008) (SCI)

A22.  Olgun, G., Çolak, R. Kandemir, I. Çolak, E. ve N. Yiğit, “Genetic variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey, inferred from RAPDs. Acta Zoologica Bulgarica, 61(2), 123-129 (2009) (SCI)

A23. Kandemir, İ., Moradi, M.G., Özden, B., ve A. Özkan, “Wing geometry as a tool for studying the population structure of dwarf honey bees (Apis florea Fabricius 1876) in Iran” Journal of Apicultural Research, 48(4), 238-246 (2009) (SCI)

A24. Binzet, R., Kandemir, İ., ve N. Orcan, “Palynological classification of Onosmo L. (Boraginaceae) species from east Mediterranean reion in Turkey” Acta Botanica Croatica, 69(2), 259-274 (2010) (SCI)

A25. Can, O.Ö., Kandemir, İ., ve İ. Togan, “The wildcat Felis silvestris in northern Turkey: assessment of status using camera trapping” Oryx, 45(1), 112-118 (2011) (SCI)

A26. Kandemir, İ., Özkan, A., ve S. Fuchs, “Reevaluation of honeybee (Apis mellifera) microtaxonomy: a geometric morphometric approach” Apidologie,42:618-627 (2011) (SCI)

A27. Kandemir, I., Cakmak, I., Abramson, C.I., Cakmak, S.S., Serrano, E., Song, D., Aydin, L., Wells, H. 2012. A colony defence difference between two honey bee subspecies (Apis mellifera cypria and Apis mellifera caucasica). Journal of Apicultural Research 51(2):169-173. (SCI)

A28. Zhou, C., Kandemir, I., Walsh, D.B., Zalom, F.G., Lavine, L.C. 2012. Identification of Lygus hesperus by DNA Barcoding Reveals Insignificant Levels of Genetic Structure among Distant and Habitat Diverse Populations. PLoS ONE 7(3): e34528. doi:10.1371/journal.pone.0034528 (SCI)

A29. Kandemir, I., Sözen, M., Matur, F., Kankılıç, T., Martínkova, N., Çolak, F., Özkurt, S.O., Çolak, E. 2012. Phylogeny of species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in Turkey inferred from mitochondrial cytochrome b gene sequences. Folia Zoologica 61 (1) 25-33.(SCI)

A30. Helvacı, Z., Renaud, S., Ledevin, R., Adriens, D., Michaux, J., Çolak, R., Kankılıç, T., Kandemir, I., Yiğit, N., Çolak., E. 2012. Morphometric and genetic structure of the edible dormouse (Glis glis): a consequence of forest fragmentation in Turkey. Biological Journal of the Linnean Society, 107: 611–623. (2012) (SCI)

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

B1. Moradi, M.G. ve İ. Kandemir, “Persian honey bee (Apis mellifera meda, Skorikov, 1929) population structure from Elbruz mountains in IranJournal of Science of Islamic republic of Iran, 5(2), 151-166, (2004)

B2. Kankılıç, T. Kankılıç, T. Çolak, R. Kandemir, I. ve E. Çolak, “Morphological comparison of seven chromosomal forms of Spalax leucodon Nordman, 1840 (Mammalia:Rodentia) in Turkey” Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(13), 2419-2425 (2006)

B3. Çolak, R. Kandemir, I. Çolak, E. ve N. Yiğit, “Esterase variation in Rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia) in Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 59(1), 47-52 (2007)

B4. Kandemir, I. “Pine honeydew honey in TurkeyBees For Development, 90: 8-9 (2009)

B5. Kandemir, I. “Harvesting honey from a log hive,” Bees For Development, 94: 3-5 (2010)

B6. Ozkan, A., Kandemir, İ. “Discrimination of Western honey bee populations of Turkey using Geometric morphometric methods: Outline and landmark approaches,” Bee World 87(2), 24-26 (2010)

C1. Kandemir, İ. Kence, M. ve A. Kence, “The effect of competition on PGM polymorphism in house fly (Musca domestica L.),” Tr. J. of Zoology, 17, 161-165 (1993)

C2. Tutel, B. Kandemir, İ. Kus, S. ve A. Kence, “Classification of Turkish Plantago L. Species Using Numerical Taxonomy,” Tr. J. of Botany, 29, 51-61 (2005)

C3. Kandemir, İ. Kence, M. ve A. Kence, “Morphometric and electrophoretic variation in different honey bee (Apis mellifera L.) populations” Tr. J. of Veterinary and Animal Science, 29, 885-890 (2005) (SCI)

C4. Kandemir, I.,  “Amerika Birleşik Devletleri’nde toplu arı ölümleri ve Koloni Çökme Bozukluğu (KÇB) üzerine bir derleme” Uludağ Arıcılık Dergisi, 7(2), 63-69 (2007)

C5. Giray, T.  Çakmak, İ. Aydın, L. Kandemir, İ. İnci, A. Oskay, D. Döke, M.A. Kence, M. ve A. Kence, “Preliminary survey results on 2006-2007colony losses in Turkey: Türkiye’de 2006–2007 Koloni Kayıpları Ön Raporu” Uludağ Arıcılık Dergisi, 7(3), 101-107 (2007)

C6. Özkan, A., Gharleko, M.M., Özden, B., ve İ. Kandemir, “Multivariate morphometric study on Apis florea distributed in Iran” Turkish Journal of Zoology, 33(1), 93-102 (2009) (SCI)

C7. Kandemir, İ. “A mini review on the recent research about colony collapse disorder in honey beesUludağ Bee Journal 10(1), 23-27 (In Turkish) (2010)

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

F1. Kandemir, İ. Kandemir, G. Kence, M. ve A. Kence, “Polymorphism in Phosphoglucomutase (Pgm) and Hexokinase (Hk) in honeybees (Apis mellifera L.) in Turkey,” XXth International Congress of Entomology, Özet kitabı, sayfa 263, Firenze, Italy, 1996.

F2. Kandemir, İ. Kandemir, G. Kence, M. ve A. Kence, “Electrophoretic variation in honeybees (Apis mellifera L.) in Turkey,” Systematics and Evolution Congress, Özet Kitabı, sayfa 257, Hungary, Budapest, 1996.

F3. Kandemir, İ. Kence, M. Sheppard, W.S. ve A. Kence, “Characterization and conservation of honeybees (Apis mellifera L.) in Turkey’” XVIIIth International Congress of Genetics, Özet Kitabı, sayfa 115, Bejing, China, 1998.

F4. Kandemir, İ. Kence, M. Sheppard, W.S. ve A. Kence, “Morphometric and genetic characterization of honeybee (Apis mellifera L.) populations in Turkey,” IUSSI meeting, Özet kitabı, sayfa 243, Adelaide, South Australia, 1998.

F5. Meixner, MD. Kandemir, İ. ve W.S. Sheppard, “Microsatellite variation in populations from Apis cerana in Thailand,” German Bee Research Institutes Seminar, Apidologie, 29, 471-473, 1998.(SCI)

F6. Kandemir, İ. Kandemir, G. Kence, M. ve A. Kence, “Map position of PGM (Phosphoglucomutase) locus on autosome IV of housefly (Musca domestica L.),” Entomological Society of America Annual Meeting, Abstracts in ESA web site, San Diego, California, USA, 2001.

F7. Kandemir, İ. Meixner, M.D. Garnery, L. ve W.S. Sheppard, “Microsatellite variation in Apis cerana populations in Thailand,” Entomological Society of America Annual Meeting, Abstracts in ESA web site, San Diego, California, USA, 2001.

F8. Kandemir, İ. Meixner, M.D. ve W.S. Sheppard, “Genetic and Morphometric variation in honeybee populations from Northern Cyprus (Apis mellifera cypria),” German Bee Research Institutes Seminar, Apidologie, 33, 512-513, 2002.(SCI)

F9. Kandemir, İ. Meixner, M.D. Ozkan, A. ve W.S. Sheppard, “Morphometric, allozymic and mtDNA variation in (Apis mellifera cypria, Pollmann 1879)  honeybee populations in Northern Cyprus,” XXXVIII Apimondia Congress, Abstract number 394, Ljubljana, Slovenia, 2003.

F10. Kandemir, İ. Ozkan, A. ve M.G. Moradi, “Morphometric and allozyme variability in Persian bee populations from Elbruz mountains in Iran,” XXXVIII Apimondia Congress, Abstract number 395, Ljubljana, Slovenia, 2003.

F11. Kandemir, I, “Honey bee diversity in Asia Minor and the Middle East” Western Apicultural Congress of North America, Moscow, Idaho 23-25 August. W.A.S. Journal, Summer 2005, 16, 2005.

F12. Kandemir, I. Inci, A. ve A. Kence, “Conservation and selection of Apis mellifera caucasica in Macahel (Artvin-Turkey)” 39th International Apicultural Congress-APIMONDIA, Dublin-Ireland, 21-26 August 2005. Scientific Programme Proceedings, Abstract No: 255, 103, 2005.

F13. Kandemir, I, “Macahel: Combining apiculture and local biodiversity for rural development” Entomological Society of America Annual Meeting, December 10-13 2006, Indianapolis, Indiana USA Abstracts in ESA web site (Çağrılı Konuşma) 2006.

F14. Kandemir, I, “Characterization of Apis mellifera caucasica prior to selection, breeding and conservation of caucasian honey bee in Camili (Artvin-Turkey)”  40th International Apicultural Congress-APIMONDIA, Melbourne-Australia, 9-14 September 2007. Scientific Programme Proceedings, Abstract No: 173, 126, (Çağrılı Konuşma) 2007.

F15. Kandemir, I. Baban, O. ve A. Mwakatobe, “apiculture and meliponiculture to combat poverty and promote rual development in Tanzania”  40th International Apicultural Congress-APIMONDIA, Melbourne-Australia, 9-14 September 2007. Scientific Programme Proceedings, Abstract No: 401, 225, (Çağrılı Konuşma) 2007.

F16. Çolak, R. Olgun, G. Kandemir, I. Çolak, E. ve N. Yiğit, “Genetic variation in rocky Mouse, Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in Turkey” 32nd FEBS Congress Molecular Machines, July 7-12, 2007 Vienna-Austria, Abstract No: F1-38, The FEBS Journal 274 (Supp1), 274 (2007) (SCI)

F17. Çolak, R. Olgun, G. Kandemir, I. Çolak, E. ve N. Yiğit, “RAPD-PCR analysis of the genus Apodemus KAUP, 1829 (Mammalia: Rodentia) in Turkey” 34nd FEBS Congress, July 4-9, 2009 Prague-CZECH REPUBLIC, The FEBS Journal 276 (Supp1), 100-100 (2009) (SCI)

F18. Doğan, A., Kandemir, I., Matur, F., ve M. Sözen, “Geometric morphometry of three chromosomal forms (2n=52, 2n=56, and 2n=60) of Nannospalax nehringi (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” 11th International Conference Rodens et Spatium on Rodent Biology, Myshkin, Russia, 24-28 July, 2008, Phylogeography, Phylogenetics and Systematics, Oral Presentation, Abstract Book, page 45 (2008)

F19. Kandemir, I., ve A. İnci, “The potential impactof Apis mellifera caucasica after selection, breeding, and rearing of caucasian queen bees in Artvin and Ardahan,” 41th International Apicultural Congress-APIMONDIA, Montpellier-France, 15-20 September 2009. Scientific Programme Proceedings,  Oral presentation p.130, (2009)

F20. Kandemir, I., Ozkan, A., ve S. Fuchs, “Geometric morphometric approach to subspecies discrimination in honey bees (Apis mellifera),” 41th International Apicultural Congress-APIMONDIA, Montpellier-France, 15-20 September 2009. Scientific Programme Proceedings, Poster lists, p.151, (2009)

F21. Kandemir, I., Meixner, M.D., Moradi, M.G., ve W.S. Sheppard, “Persian honey bees (Apis mellifera meda) belong to C-mtDNA linege inferred from COI-COII DraI rstriction and ND2 DNA sequencing,” 41th International Apicultural Congress-APIMONDIA, Montpellier-France, 15-20 September 2009. Scientific Programme Proceedings, Poster lists, p.151, (2009)

F22. Özkan, A. ve İ. Kandemir, (2009) “Geometric morphometric analysis of honey bee (Apis mellifera L.) subspecies distributed in Turkey41th International Apicultural Congress-APIMONDIA, Montpellier-France, 15-20 September 2009. Scientific Programme Proceedings, Poster lists, p.152, (2009)

F23. Kandemir, I., ve A. Ozkan, “Honey bees of Western Turkey and pine honey,” International Symposium on Authenticity and Quality of Bee Products and the 2nd World Symposium on Honeydew Honey, 7-10 April, Mediterranean Agronomic Institute, Chania,Crete, Greece, Abstract number 16. (Sözlü Bildiri) (2010)

F24. Çolak, R., Olgun, G., Kandemir, İ., Kankılıç, T., Çolak, E. 2010. “Genetic Structure of the Bank Vole (Clethrionomys glareolus) base on cytochrome b gene”. 12th Rodens et Spatium  International Conference on Rodent Biology, Abstract book, p.58, July, 19-23,2010. Zonguldak

F24. Kandemir, İ., ve A. İnci, “A success story: organic beekeeping using Caucasus honey bees in the Northeast of Turkey” Apimondia First World Conference on Organic Beekeeping, 27-29 August Suny Beach, Bulgaria, Program and abstracts, p.60 (Sözlü Bildiri) (2010)

F25. Özkan, A., Moradi, M.G., ve İ. Kandemir, “Wing shape analysis of honey bee subspecies distributed in Middle East using landmark method,” 4th European Conference of Apidology (EurBee Congress), 7-9 September 2010 Metu-Ankara,Turkey. Abstract Book, page 62. (Sözlü Bildiri) (2010)

F26. Helvacı, Z., Renaud, S., Levedin, R., Adrians, D., Çolak, R., Dominique, Kankılıç, T., Kandemir, I., ve E. Çolak, “Molar shape differentiation between subspecies of the edible dormouse Glis glis in the North of Anatolia and Turkish Thrace (Mammalia: Rodentia)”, 17th Benelux Congress of Zoology, 22-23 October 2010 Ghent-Belgium. Abstract book, page 131 (Poster) (2010).

F27. Meixner, M.D., Kandemir, İ., Fuchs, S., ve W.S. Sheppard, “Genetic Diversity and evolutionary history of honey bee (Apis mellifera L.) populations in Ethiopia” 4th European Conference of Apidology (EurBee Congress), 7-9 September 2010 Metu-Ankara,Turkey. Abstract Book, page 108. (Sözlü Bildiri) (2010)

F28. Helvacı, Z., Renaud, S., Ledevin, R., Adriens, D., Çolak, R., Kankılıç, T., Kandemir, İ., Çolak, E. 2010. “Molar shape of the edible dormouse (Glis glis) in Turkey: unsuspected differentiation between european and asiatic populations” VI. European Congress of Mammalogy ECM 2011 Abstract book, p.37, 19-23 July 2011, PARIS- FRANCE

F29. Çolak, R., Olgun Karacan, G., Kandemir, İ., Kankılıç, T., Çolak, E. 2012. “MtDNA variations of Myodes glareolus populations in Turkey” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster 34. Abstract Book, p.152. 18-21 Sep.

F30. Beteş, D., Çolak, R., Olgun Karacan, G., Kandemir, İ., Kankılıç, T., Çolak, E. 2012. “Molecular phylogeny of Myodes glareolus distributed in Northern Anatolia inferred from RAPD-PCR” 16th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles 2012 – Marseilles, France. Poster with short oral presentation 14. Abstract Book, p.124. 18-21 Sep.

E1. Kandemir, İ. Kence, M. ve A. Kence, “Karasineklerde (Musca domestica L.) PGM (Phosphoglucamutase) polimorfizmi üzerine bir çalışma”, XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 56, Elazığ, 1992.

E2. Kandemir, İ. ve A. Kence, “Balarısı (Apis mellifera L.) izozimleri”, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Seksiyonu, 110-116, Edirne, 1994.

E3. Kandemir, İ. ve A. Kence, “Orta Anadolu (Bala) bölgesi bal arısı (Apis mellifera L.) populasyonu genetik varyasyonunun elektroforez yöntemiyle belirlenmesi”, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Seksiyonu, 117-122, Edirne, 1994.

E4. Kence, M. Eren, G. Kandemir, İ. ve A. Kence, “Karasinekte Malationa dirençli genotiplerin moleküler biyolojik yöntemlerle belirlenmesi”, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Mikrobiyoloji Seksiyonu, 102-109, Edirne, 1994.

E5. Tutel, B. Kandemir, İ. ve A. Kence, “Türkiye Plantago cinsine ait nümerik taksonomik bir çalışma”, II. Ulusal Ekoloji Kongresi, 53, Ankara, 1995.

E6. Kandemir, İ. Kandemir, G. Kence, M. İnci, A. ve A. Kence, “Türkiye balarısı populasyonlarının birbirlerinden morfometrik ve elektroforetik yöntemlerle ayrıştırılması”, II. Ulusal Ekoloji Kongresi, 4, Ankara, 1995.

E7. Kandemir, İ. Kandemir, G. Kence, M. ve A. Kence, “Türkiye balarıları (Apis mellifera L.) genetik varyasyonunun morfometrik ve elektroforetik yöntemlerle analizi”, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Seksiyonu, 62, İstanbul, 1996.

E8. Kandemir, İ. Kence, M. ve A. Kence, “Genetic and Morphometric variation in Honeybee (Apis mellifera L.) populations in Turkey”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 56, Ankara, 2000.

E9. Kandemir, İ. Kence, M. ve A. Kence, “Mitochondrial DNA (mtDNA) variations in honeybee (Apis mellifera L.) populations in Turkey”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 56, Ankara, 2000.

E10. Kandemir, İ. Kence, M. ve A. Kence, “Türkiye balarısı populasyonlarında (Apis mellifera L.) genetic ve morfometrik farklılaşmalar”, Türkiye 3. Arıcılık Kongresi (Uluslararası katılımlı), 14, Adana, 2000.

E11. Kandemir, I. Özkan, A.  Moradi, MG. ve A. Kence, “Üç balarısı alttürü (Apis mellifera anatoliaca, Apis mellifera cypria ve Apis mellifera meda)’nün morfometrik ve elektroforetik karşılaştırılması”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 19, Adana, 2004.

E12. Özkan, A. ve İ. Kandemir, “Kuzey Kıbrıs balarısı (Apis mellifera cypria) populasyonlarında morfometrik ve elektroforetik varyasyon”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 70, Adana, 2004.

E13. Kankılıç, T. Çolak, R. Kankılıç, T. Çolak, E. ve I. Kandemir, “Türkiye’de Yayılış Gösteren Spalax leucodon Nordman, 1840 (Mammalia: Rodentia)’nun Allozim Varyasyonları” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kuşadası-Aydın, Haziran 2006. Özet Kitabı, sayfa 90, (2006)

E14. Çolak, R. Kandemir, I. Çolak, E. ve N. Yiğit, “Türkiye’deki Apodemus mystacinus  (Danford & Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının İzoenzim Analizi” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kuşadası-Aydın, Haziran 2006. Özet Kitabı, sayfa 91, (2006)

E15. Moradi, M.G.  Yilmaz, Y. ve I. Kandemir, “İran küçük balarısı (Apis florea Fabricius) populasyonlarında morfometrik varyasyon” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kuşadası-Aydın, Haziran 2006. Özet Kitabı, sayfa 75-76, (2006)

E16. Kandemir, I., “Floresan işaretli primerler kullanılarak çoklu PCR yöntemi ile çalışılan Mikrosatelitlerin populasyon genetiğinde kullanımı” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Kuşadası-Aydın, Haziran 2006. Özet Kitabı, sayfa 259, (2006)

E17. Olgun, G. Çolak, R. Kandemir, İ. Çolak, E. ve N. Yiğit, “Türkiye’de yayılış gösteren kayalık faresi, Apdemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) populasyonlarının RAPD-PCR ile analizi” VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 10-13 Eylül 2007, İnönü Üniversitesi Malatya, Program ve Bildiri Özetleri, Sayfa 73, (2007)

E18. Kandemir, İ., Özkan, A., Mwakatobe, A., ve Ö. Baban, “Tanzanya balarısı (Apis mellifera scutellata, A. m. monticola ve A. m. litorea) alttürlerinde geometrik morfometrik ve mtDNA çalışması,” III. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Bildiri Kitabı sayfa 27, (2007)

E19. Kandemir, İ., Moradi, M.G., Özkan, A., ve B. Özden, “İran küçük balarısı (Apis florea Fabricius) populasyonlarında morfometrik varyasyonun araştırılması,” III. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Bildiri Kitabı sayfa 32, (2007)

E20. İnci, A., ve İ. Kandemir, “TEMA vakfı Kafkas arısı izolasyon, seleksiyon ve ana arı üretim çalışmaları,” III. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Bildiri Kitabı sayfa 48-49, (2007)

E21. Kandemir, İ., Moradi, M.G., Özden, B., ve A. Özkan, “İran küçük balarısı (Apis florea Fabricius) populasyonlarında geometrik morfometrik analiz,” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 22-27 Haziran Trabzon, Bildiri Kitabı, Sayfa 186, (2008)

E22. Kandemir, İ., Özkan, A., ve S. Fuchs, “Afrika Balarısı alttürlerinden Apis mellifera scutellata, A. m. monticola ve A. m. litorea üzerinde kanat şekli varyasyonları üzerine bir çalışma,” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 22-27 Haziran Trabzon, Bildiri Kitabı, Sayfa 559, (2008)

E23. Olgun, G., Çolak, R., Kandemir, İ., Çolak, E., ve N. Yiğit, “Türkiye'deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR ile Analizi,” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 22-27 Haziran Trabzon, Bildiri Kitabı, Sayfa 492, (2008)

E24. Çolak, R.,  Kankılıç, T., Olgun, G., Kandemir, İ., ve E. Çolak, “Türkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis’te Allozim Varyasyonları,” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 22-27 Haziran Trabzon, Bildiri Kitabı, Sayfa 492, (2008)

E25. Çolak, R., Kandemir, İ., Olgun, G., Kankılıç, T., Çolak, E., Yiğit, N., ve Ş.Ö., Özkurt, “Kuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Clethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia: Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları ve Genetik Farklılaşmalar,” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 22-27 Haziran Trabzon, Bildiri Kitabı, Sayfa 492-493, (2008)

E26. Özkan A., Moradi, M.G., Fuchs, S., Nentchev, P., Çakmak İ., Çakmak S.S., ve İ. Kandemir, “Bazı balarısı alttürlerinde (Apis mellifera anatoliaca, A m. cypria, A. m. meda, A. m. carnica) geometrik morfometrik analiz. VIII. Ulusal  ekoloji ve Çevre Kongresi. 20-23 Ekim 2008, Girne-Kıbrıs. Bildiriler Kitabı 27, (2008)

E27. Kandemir, İ. “Geometrik morfometri: Tıp, Biyoloji ve Antropoljide kullanımı,” III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu 27-28 Ekim 2008, Bildiriler Kitabı s. 43,  (2008)

E28. Kandemir, İ., Özkan, A., ve S. Fuchs, “Türkiye’de dağılım gösteren balarısı alttürü ve Oberursel veri tabanındaki örneklerin geometik morfometrik analizi,” 1. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam balı kongresi 25-27 Kasım 2008, Bildiriler Kitabı 317-319, (2008)

E29. Çakmak İ., Özkan A., Çakmak S.S., ve İ. Kandemir, “Geometrik morfometrik yöntemi kullanılarak bal arılarında (Apis mellifera L.) Varroa (Varroa destructor Truman & Anderson, 2000) parazitinin koloni üzerine etkisinin araştırılması,” Ekoloji 2010 Ekoloji Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, 5-8 Mayıs 2010. (Sözlü Bildiri) (2010)

E30. Ceyhan, Z., Çolak, R., Kankılıç, T., Yiğit, N., Kandemir, İ., Çolak, E. 2010. “Anadolu’nun Kuzeyi ve Trakya’da Yayılış Gösteren Yediuyur (Glis Glis) Linnaeus, 1766 (Mammalia: Rodentia) Alttürlerinin Ayrımında Molar Şekil Analizinin Önemi”. Ekoloji 2010 Sempozyumu Özet Kitabı, S76,  5-7 Mayıs 2010, Aksaray

E31. Özkan A., ve İ. Kandemir, “Afrika bal arısı alttürlerinde (Apis mellifera scutellata, A. m. monticola ve A. m. litorea) kanat hücrelerinin şekil analizi” Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Denizli, 21-25 Haziran 2010. Bildiriler Kitabı, sayfa 676- 677, (Poster) (2010)

E32. Beteş, D., Çolak, R., Olgun, G., Kandemir, İ., Kankılıç, T., ve E. Çolak, “Kuzey Anadolu’da yayılış gösteren Cletrionomys glareolus (Schreber 1870) (Mammalia: Rodentia)’un RAPD-PCR analizi. Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Denizli, 21-25 Haziran 2010. Bildiriler Kitabı, sayfa 50-51, (Sözlü Bildiri) (2010)

E33. Kandemir, İ, “Bal arısı (Apis mellifera L.) populasyon genetiği: Morfometriden moleküler belirteçlere. Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Denizli, 21-25 Haziran 2010. Bildiriler Kitabı, sayfa 74-75, (Panel konuşması) (2010)

E34. Doğan, A., Kandemir, İ., ve M. Sözen, “Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) kromozomal formlarında (2n=52, 2n=56 ve 2n=60) scapula şekil analizi. Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Denizli, 21-25 Haziran 2010. Bildiriler Kitabı, sayfa 132-133, (Sözlü Bildiri) (2010)

E35. Doğan, A., Kandemir, İ., ve M. Sözen, “Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) kromozomal formunda (2n=60) yaşa bağlı şekil analizi. Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Denizli, 21-25 Haziran 2010. Bildiriler Kitabı, sayfa 812-813, (Poster Bildiri) (2010)

E36. Doğan, A., Kandemir, İ., ve M. Sözen, “Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) 2n=60 formu mandibula şekil analizinde örnek sayısı değişiminin sonuçlara etkisi. Uluslararası Katılımlı 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Denizli, 21-25 Haziran 2010. Bildiriler Kitabı, sayfa 813-814, (Poster Bildiri) (2010)

E37. Özkan A., Çakmak İ., Nentchev, P., Çakmak S.S., ve İ. Kandemir, “Bulgaristan, Trakya ve Yunanistan’da yayılış gösteren bal arısı populasyonlarında landmark ve fourier şekil analizi,” IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslararası katılımlı), Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale, 2-4 Aralık 2010. Özet Kitabı, sayfa 65, (Sözlü Bildiri) (2010)

E38. Özkan A., Moradi, M.G., ve İ. Kandemir, “İran Bal arısı (Apis mellifera meda) populasyonlarında kanat hücreleri şekil analizi,” IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslararası katılımlı), Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale, 2-4 Aralık 2010. Özet Kitabı, sayfa 66, (Sözlü Bildiri) (2010)

E39. Özkan A., Uçan, A., Deliklitaş, Ö., ve İ. Kandemir, “Farklı bal arısı (Apis mellifera L.) populasyonlarında dişi ve erkek kanat şekli varyasyonu,” IV. Marmara Arıcılık Kongresi (Uluslararası katılımlı), Çanakkale Üniversitesi, Çanakkale, 2-4 Aralık 2010. Özet Kitabı, sayfa 76, (Poster) (2010)

E40. Özkan, A., ve İ. Kandemir, “Türkiye’deki Bal Arısı (Apis mellifera L.) Populasyonlarını Ayırmada İki Morfometrik Metodun Karşılaştırılması,” Ekoloji 2011 Ekoloji Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, Düzce, 5-7 Mayıs 2011, Özet Kitabı, sayfa  (Poster) (2011)

E41. Beteş, D., Çolak, R., Olgun Karacan, G., Kandemir, İ., Kankılıç, T., Çolak, E. 2012. “Kuzey Anadolu’da Yayılış Gösteren Myodes glareolus (Mammalia: Rodentia)’un RAPD-PCR Analizi” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi 3-7 Eylül 2012. Özet Kitabı PI 013, s. 1438. İzmir.

 

Kitaplar

D1. Kandemir, İ., “Pratik Arıcılık Rehberi” Temel Petek Yayını, 105 Sayfa, İstanbul, (2010)