ARŞ.GÖR. İRFAN DOĞAN    
Adı : İRFAN
Soyadı : DOĞAN
E-posta : irfandogan@ankara.edu.tr
Tel : 0312-3191450/1115
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Sosyal Hizmet
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: İrfan Doğan
Ünvanı: Araştırma Görevlisi

Öğrenim Durumu:

 

Üniversite/Bölüm

 

2007-2012

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü-ANKARA

 

Üniversite/Yandal

 

2010-2012

 

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji-ANKARA

 

 

Yüksek Lisans/

Anabilim Dalı

 

2012-2015

 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı- ANKARA

 

Yüksek Lisans/

Anabilim Dalı

 

2014-

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı- ANKARA

Doktora/Anabilim Dalı

2015-

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı- ANKARA