DOÇ.DR. ASLI İŞCİ YAKAN    
Adı : ASLI
Soyadı : İŞCİ YAKAN
E-posta : isci@ankara.edu.tr
Tel : +90-312-2033300/3607
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
 • Eğitim

Doktora, Ziraat ve Biyosistem Mühendisliği

Yandal : Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Programı

Iowa State Üniversitesi, Ames, Iowa, ABD, Temmuz 2008

Yüksek Lisans, Gıda Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Haziran 2004

Lisans, Gıda Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Haziran 2002

 • Akademik Kariyer

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Gıda Müh. Bölümü, 2015-halen devam etmekte

Yard. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Gıda Müh. Bölümü, 2010-2015

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Araştırma Görevlisi, Iowa State Üniversitesi, 2005-2008

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2003-2005

 • İş Deneyimi

Proses Geliştirme Mühendisi, Mascoma Corporation, New Hampshire, ABD, 2008-2010


 • Projeler


Proje Adı

Kurum

Bütçe (TL)

Tarih

Görev

Proje Türü

Gilaburu (viburnum opulus l.) Meyvesinden Yeni Yöntemlerle Ekstrakte Edilen Fenolik Bileşiklerin Enkapsülasyonu

Ankara Üniversitesi

24000

17.06.2016

17.06.2018

Yardımcı Araştırmacı

BAP

Pastırma Üretimine Yeni Bir Yaklaşım: Mikrodalga Ve Mikrodalga Vakum Kurutma

Ankara Üniversitesi

45000

17.06.2016

17.06.2018

Yardımcı Araştırmacı

BAP

Siyah Havuç Posasından Antosiyanin ekstraksiyonu

Ankara Üniversitesi

24000

06.05.2015

06.05.2017

Yürütücü

BAP

Keçiboynuzu Fenolik Bileşiklerinin Yeni Yöntemlerle Ekstraksiyonu

Ankara Üniversitesi

8000

30.04.2015

30.04.2016

Yardımcı Araştırmacı

BAP

Alternatif Biyo-Yakıt Olarak Ligno-Selülozik Etanol Üretimi İçin Organik Asitler İle Ön-İşleme Yöntemi

Ankara Üniversitesi

75000

01.01.2012

01.01.2014

Yürütücü

BAP

Mikroakışkanlaştırma Yönteminin Selülozik Biyoetanol Üretimine Etkisi

TÜBİTAK

20000

01.01.2012

01.01.2013

Yürütücü

TÜBİTAK 1002

Farklı Buzdolabı Koşullarında Gıda Kalite Değişiminin/Raf Ömrünün Karşılaştırılması

ARÇELİK

30000

01.01.2010

01.07.2010

Yardımcı Araştırmacı

Danışmanlık

Şarap Üretiminde SO2 Düzeyini Azaltmak Amacıyla Kullanılabilecek Kitosanın Antimikrobiyel Etkinliğinin Araştırılması 

Ankara Üniversitesi

156181

01.10.2010

01.10.2012

Yardımcı Araştırmacı

BAP

Biocomplexity in the Bioeconomy: The Natural and Industrial Ecology of Biobased Products 

Iowa State University

2776038

01.01.2004

01.01.2010

Bursiyer

Uluslararası

Integrated Feedstock Supply Systems for Corn Stover Biomass 

Iowa State University

2999586

01.01.2004

01.01.2009

Bursiyer

Uluslararası • Yayınlar (SCI)

·         Tamer C., Isci A., Kutlu N., Sakiyan O., Sahin S., Sumnu G. Effect of drying on porous characteristics of orange peel. (2016). International Journal of Food Engineering, 12(9):921-928.

·         Barisik G., Isci A., Kutlu N., Bagder S., Akay B. Optimization of organic acid pretreatment of wheat straw. (2016). Biotechnology Progress, 32:1487-1493.

·         Germec M., Kartal FK., Bilgic M., Ilgin M., Ilhan E., Güldali H., Isci A., Turhan I. Ethanol production from rice hull using Pichia stipitis and optimization of acid pre-treatment and detoxification processes.(2016). Biotechnology Progress, 32:872-882.

·         Bagder Elmaci S., Gulgor G., Tokatlı M., Erten H., Isci A., Ozcelik F. Effectiveness of Chitosan Against Wine-related Microorganisms. (2015). Antonie Van Leeuwenhoek, 107:675-686.

·         Turhan O., Isci A., Mert B., Sakiyan Ö., Dönmez S. Optimization of Ethanol Production from Microfluidized Wheat Straw by Response Surface Methodology. (2015). Preparative Biochemistry and Biotechnology, 45:785-795.

·         Yazici S., Isci A. The Effect of Aqueous Ammonia Soaking on Enzymatic Hydrolysis of Wheat Straw. (2013). Journal of Renewable and Sustainable Energy, 5:033131 (DOI: 10.1063/1.4811800)

·         Isci A. Second Generation Bioethanol Potential of Turkey. (2012). Journal of Renewable and Sustainable Energy, 4(5):052702 (DOI: 10.1063/1.4763564)

·         Himmelsbach J., Isci A., Raman R., Anex R. Design and Testing of a Pilot Scale Aqueous Ammonia Soaking Pretreatment System. (2009). Applied Engineering in Agriculture, 25(6): 953-959.

·         Lorenz A., Anex R., Isci A., Coors J., Leon N., Weimer P. Forage quality and composition measurements as predictors of ethanol yield from maize stover. (2009). Biotechnology for Biofuels, 2:5.

·         Isci A., Himmelsbach J., Strohl J., Pometto A., Raman R., Anex R. “Pilot Scale Fermentation of Aqueous Ammonia Soaked Switchgrass”. (2009). Applied Biochemistry and Biotechnology, 157(3):453-462.

·         Isci A., Murphy P., Moore K., Anex R. “A Rapid SSF Technique for Determination of Ethanol Production Potential of Lignocellulosic Biomass”. (2008). BioEnergy Research, 1(2): 163-169.

·         Isci A., Himmelsbach J., Pometto A., Raman R., Anex R. “Aqueous Ammonia Soaking of Switchgrass Followed by Simultaneous Saccharification and Fermentation”. (2008). Applied Biochemistry and Biotechnology, 144(1): 69-77.

·         Isci A., Demirer G. “Biogas production potential from Cotton Waste”. (2007). Renewable Energy, 32(5): 750-757.

·         Isci A., Sahin S., Sumnu G. “Recovery of Strawberry Aroma Compounds by Pervaporation”. (2006). Journal of Food Engineering, 75(1): 36-42.

 • Diğer Yayınlar • Kutlu N., İşci A. Farklı Kurutma Yöntemlerinin Patlıcanın Kurutma Karakteristikleri Üzerine Etkisi ve Kurutmanın Matematiksel Modellenmesi. (2016). AKADEMİK GIDA, 4(1):21-27.
 • Kutlu N., İşci A. Kurutma yöntemlerinin kiraz domatesin kurutma karakteristikleri üzerine etkisi ve matematiksel modellemesi. (2016). GIDA, 41(4):197-204
 • Kutlu N., İşci A., Sakıyan Ö. Gıdalarda ince tabaka kurutma modelleri. (2015). GIDA, Doi: 10.15237/gida.GD14031
 • Deniz E., Yeşilören G., Özdemir N., İşci A. Türkiye’de Gıda Endüstrisi Kaynaklı Biyokütle ve Biyoyakıt Potansiyeli. (2015) GIDA, Doi: 10.15237/gida.GD14037
 • Ekşi A., İşci A. Dünyada Açlık Olgusu ve Çözüm Arayışları. (2012). GIDA, 37: 39-45.
  • Sunumlar
  • Investigation of Pore Size Distribution and Some Physical Properties of Different Formulated Microwave Baked Cakes by Image Analysis, The 2nd Congress on Food Structure and Design, 26-28 Ekim 2016, Antalya, TURKEY
  • Effect of Drying on Physical Properties of Orange Peel, The 2nd Congress on Food Structure and Design, 26-28 Ekim 2016, Antalya, TURKEY
  • Microwave Applications in Bakery Products: A review, 15th International Cereal and Bread Congress, 18-21 Nisan 2016, İstanbul, TURKEY.
  • Drying Characteristics of Red Beet and Mathematical Modelling, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1-4 Ekim 2015, Sarajevo, Bosna.
  • Determination and Modelling of Microwave Drying Characteristics of Red Beet, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1-4 Ekim 2015, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
  • Microwave Drying: A Novel Processing Step In The Manufacturing Of Pastirma, 2nd International Fermented Meat Symposium, 20-23 Ekim 2014, Valencia, İSPANYA.
  • Microwave Applications in Meat Products, 2nd International Fermented Meat Symposium, 20-23 Ekim 2014, Valencia, İSPANYA.
  • Mikrodalga ile kurutulan domatesin kurutma karakteristikleri ve matematiksel modellenmesi, TGDF Gıda Kongresi, 12-14 Kasım 2013, Side- Antalya.
  • Modeling reducing sugar release from ammonia treated wheat straw, 6th International Bioengineering Congress, 12-15 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın, TURKEY.
  • Drying characterization of Tomato and Eggplant, the 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 24-26 Ekim 2013, Struga, MACEDONIA.
  • Drying Behaviour of Zucchini and Eggplant, Euro Food Chem XVII Kongresi, İstanbul, (07-10 Mayıs 2013).
  • Mikroakışkanlaştırma Yönteminin Samanın Enzimatik Hidrolizine Etkisi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, (10-12 Ekim 2012).
  • Amonyum Hidroksitle Ön İşleme Yönteminin Samanın Enzimatik Hidrolizi Üzerine Etkisi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, (10-12 Ekim 2012).
  • Organik Asitlerin Samanın Enzimatik Hidrolizine Etkisi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Hatay, (10-12 Ekim 2012).
  • The Effect of Ammonium Hydroxide Pretreatment on Enzymatic Hydrolysis of Wheat Straw, 15th European Congress on Biotechnology, İstanbul, (23-26 Eylül 2012).
  • How to improve food security world–wide, 4th International Congress on Food And Nutrition, MAM TÜBİTAK, İstanbul, (12-14 Ekim 2011).
  • Investigation of shelf-life of various fresh foods during cold storage in different refrigerators, Novel Approaches in Food Industry, International Food Congress, Çeşme, İzmir, (26-29 Mayıs 2011).
  • Shelf-life Of Zucchini And Eggplant In Different Refrigerators, Novel Approaches in Food Industry, International Food Congress, Çeşme, İzmir, (26-29 Mayıs 2011).
  • Bioethanol Production Potential of Turkey as an Alternative Fuel: A Review, 1st International Congress On Food Technology, Antalya, (3-6 Kasım 2010).
  • A Rapid Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) Technique to Determine Ethanol Yields, 30th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, New Orleans, LA, (4-7 Mayıs 2008).
  • Pilot Scale Fermentation of Aqueous Ammonia Soaked Switchgrass, Institute of Biological Engineering Conference, Chapel Hill, NC, (6-9Mart 2008).
  • Aqueous Ammonia Treatment of Switchgrass Followed by Simultaneous Saccharification and Fermentation, Institute of Biological Engineering Conference, St. Louis, MI, (30 Mart 2007).
  • Çilekteki aroma bileşiklerinin pervaporasyon yöntemi ile geri kazanımı, Gıda Kongresi, 273-276, İzmir, 2005.
  • Katı faz mikroekstraksiyonunun (SPME) çilek aroması için optimizasyonu, Türkiye 8. Gıda Kongresi, 45, Bursa, 2004.   
  • Ödüller

  En iyi doktora öğrencisi - Outstanding PhD Student Taiganides Award.

  Iowa State Üniversitesi, 2007-2008

  Mansiyon ödülü - Honorable Mention Paper Award.

  American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2010
  • Verdiği Dersler

  Akışkanlar Mekaniği, Isı Aktarımı ve Isıl İşlemler, Proses Tasarımı, Proses Kontrol •