PROF.DR. MUSA KADIOĞLU    
Adı : MUSA
Soyadı : KADIOĞLU
E-posta : kadioglu@humanity.ankara.edu.tr, musakadioglu@gmail.com
Tel : 03123103280-1198
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı

KADIOĞLU

Soyadı

Musa

Doğum yeri ve Tarihi

Bafra, 20.05.1971

Adres

Ankara Üniversitesi, DTCF Arkeoloji Bölümü 06100 Sıhhiye-ANKARA

Tel

0 312 310 32 80 / 1198

e-mail

musakadioglu@gmail.com; kadioglu@humanity.ankara.edu.tr

MESLEKİ ÇALIŞMALAR

2011-   

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Profesör.

2009-2011            

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Doçent.

2006-2009            

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Doçent Asistan.

2002-2006

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Doktor Asistan.

1995-2002

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Asistan.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1998 - 2002

Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde doktora (Prof. Dr. Volker Michael Strocka danışmanlığında)

Doktora Tezi 

Die scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander (Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi: Rekonstrüksiyon ve Tarihleme)

1994 - 1997           

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans (Prof. Dr. Orhan Bingöl’ün danışmanlığında)

Yüksek Lisans Tezi

Menderes Magnesiası Latrina opus sectile duvar kaplamaları

Lisans Tezi

Sinop’tan Lebes Gamikos (Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu danışmanlığında)

YAYINLAR

Kitaplar

2014

M. Kadıoğlu, Das Gerontikon von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa am Mäander Band 3 (Darmstadt, 2014).

2012

M. Kadıoğlu, Teos Rehber Kitap / Teos Guide Book (2012)

2011

M. Kadıoğlu – K. Görkay – S. Mitchell, Roma Dönemi’nde Ankara / Roman Ancyra (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2011).

2007

E. Öztepe – M. Kadıoğlu (ed.), Patronvs. Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı/Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag (İstanbul 2007).

2006

M. Kadıoğlu, Die Scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa am Mäander I (Mainz 2006); Doktora tezi Freiburg / ALMANYA (2002);

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/531

2001

C. Özgünel – O. Bingöl – V. İdil – K. Görkay – M. Kadıoğlu (ed.), Cevdet Bayburtluoğlu için yazılar / Essays in Honour of C. Bayburtluoğlu. Günışığında Anadolu / Anatolia in Daylight (İstanbul 2001).

Makaleler:

2017

M. Adak – M. Kadıoğlu, “Die Steinbrüche von Teos und «Marmor Luculleum»”, Philia 3, 2017, 1-43 (baskıda).  

2017

M. Kadıoğlu – S. H. Öztaner, “Nysa Antik Kenti Cadde-Sokak Sistemi ve Şehir Plancılığı Üzerine Son Araştırmalar”, Emre Madran’a Anı Kitabı, (Baskıda 2017).

2017

M. Kadıoğlu, “Der Gebrauch von Moarmorsorten in der Architektur von Nysa und Teos”, T. Ismaelli – G. Scardozzi (Ed.), Ancient Quarries and Building Sites in Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygia and other cities in south-western Anatolia: archaeology, archaeometry, conservation, Bibliotheca Archaeologica 45, 2016 (Bari 2017) 711-723.    

2017

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Adak – Ç. Gençler Güray – Y. Polat – H. Ergin – R Tamsü Polat – G. Yenice – C. Pala, “2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)”, KST 38.2, 2016 (Ankara 2017) 485-508.

2016

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Kerschner – H. Ergin – S. Gülgönül – G. Yenice – Y. Polat – R. T. Polat – E. Köşgeroğlu – M. Adak, “2014 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (5. Sezon)”, KST 37.3, 2015 (Ankara 2016) 451-478.

2015

M. Kadıoğlu – C. Özbil, “Yeni Araştırmalar Işığında Teos”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Mayıs 2015, Sayı 40, 4-16.

2015

M. Kadıoğlu – D. Özlem Yalçın – R. Tamsü Polat – M. Adak –C. Özbil – Y. Polat – İ. Tuğcu, “2012-2013 Teos Kazı Çalışmaları (3.-4. Sezon)”, KST 36.3, 2014 (Ankara 2015) 437-471.

2015

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Kerschner – H. Mommsen, “Teos im Licht der neuen Forschungen/Yeni Araştırmalar Işığında Teos”, içinde: Ü. Yalçın – H.-D. Bienert (ed.), Anatolien – Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften / Kültürlerin Köprüsü Anadolu. Türk-Alman Eskiçağ Bilimlerinde Güncel Bilimsel Araştırmalar ve Yeni Bakış Açıları. Tagungsband des internationalen Symposiums “Anatolien – Brücke der Kulturen” in Bonn vom 7. bis 9. Juli 2014 / 7-9 Temmuz 2014’te Bonn’da yapılan “Kültürlerin Köprüsü Anadolu” konulu uluslararası sempozyum kitabı, Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau Beiheft 27, (Bonn 2015) 345-366.

2013

S. Kadıoğlu – M. Kadıoğlu – Y. K. Kadıoğlu, “Identifying of buried archaeological remains with ground penetrating radar, polarized microscope and confocal Raman spectroscopy methods in ancient city of Nysa, Aydin – Turkey”, Journal of Archaeological Science 40.10, October 2013, 3569-3583 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2013.04.001).

2013

M. Kadıoğlu – M. Adak – C. Özbil – S. H. Öztaner – R. Tamsü Polat – Y. Polat, “2011 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (2. Sezon)”, KST 34.2, 2012 (Ankara 2013) 211-232.

2013

M. Kadıoğlu, “Anazarbos Zafer Takı: Restitüsyon ve Tarihleme Önerisi”, içinde: G. Kökdemir (ed.), Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı/A Festschrift for Orhan Bingöl on occasion of his 67th Birthday (2013) 237-260.

2012

M. Kadıoğlu – K. Görkay, “Roma Dönemi’nde Ankyra”, Y. Kurt – E. Ünlü (ed.), Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, 25-26 Ekim 2011 (2012) 531-541.

2012

M. Kadıoğlu, “Ankyra – Cardo Maximus (1995)”; Ankara Tiyatrosu (1982-1986/2009-2011)”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı, Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. (2012) 307-311.

2012

M. Kadıoğlu (derl.), “Çömlekçiköy Submiken Nekropolü (1967-1970, 1984)”, 317; “Lagina (Yatağan/Turgut) (1969-1971)”, 389-390;  “Müsgebi 1963-1966, 1971”, 421-422; “Stratonikeia (1977-1999) 499-504”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012).

2012

M. Kadıoğlu, “Teos (1962-1966, 2010-)”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı. Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. (2012) 505-522.

2012

M. Kadıoğlu – M. Adak – C. Özbil – D. Ö. Yalçın – Y. Polat, “2010 Yılı Teos Kazı Raporu (İlk Sezon)”, KST 33.3, 2011, 429-460.

2012

M. Kadıoğlu, “Vorbericht über die Arbeiten im Gerontikon von Nysa am Mäander (2006-2009)”, JdI 126, 2011, 107-154.

2011

M. Kadıoğlu, “Dionysos’un Unutulan Toprağı Teos”, Aktüel Arkeoloji, Eylül-Ekim 2011, 108-111.

2011

M. Kadıoğlu, “Antik Dönemin İsyankâr Şehri: Teos/Rebellious city of the ancient period: Teos”, İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, Mart-Nisan 2011, Sayı 10, 34-39.

2011

M. Kadıoğlu – C. Özbil Serin, “Atça’da (Aydın) Bulunan Yeni Bir Miltaşı”, içinde: H. Taşkıran – M. Kartal – K. Özçelik – M. B. Kösem – G. Kartal (ed.), Işın Yalçınkaya’ya Armağan/Studies in Honour of Işın Yalçınkaya (Ankara 2011) 127-131.

2010

M. Kadıoğlu, “Teos”, Ankara Üniversitesi Bülten, Sayı 138, 2010, 24-25.

2010

V. İdil – M. Kadıoğlu – M. Beckmann – C. Özbil Serin – R. Tamsü Polat, “2008 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 31.2, 2009 (2010) 271-295.

2009

C. Ç. Yalçıner – M. Bano – M. Kadıoğlu – V. Karabacak – M. Meghraoui and E. Altunel, “New temple discovery at the Archaeological site of Nysa (western Turkey) using GPR Method”, Journal of Archaeological Science 36.8, Ağustos 2009, 1680-1689.

2009

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2007 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları“, KST 30.3, 2008 (2009) 499-522.

2008

M. Kadıoğlu, “Ulus İşhanı Hamamı/Palatium”, içinde: A. Cengizkan – D. Kılıçkıran (ed.), Yerin Sesi: Ulus İşhanı'nın Söyledikleri, VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Yayını (2008) 29-33.

2008

M. Kadıoğlu, “Ankara: Dünü ve Bugünü”, O. İ. Ertekin (Ed.), Mimarlar Derneği 1927 Dönem Etkinlikleri 2006-2008 (2008) 740-760.

2008

M. Kadıoğlu – Y. Kağan Kadıoğlu, “Native of the marble in ancient city, Nysa on the Meander of Hellenistic and Roman Period, Aydin- Western Anatolia – Turkey”, Donald D. Harrington Symposium on the Geology of the Aegean, Earth and Environmental Science 2 (2008) 1-7.

2008

M. Kadıoğlu – K. Görkay, “Yeni arkeolojik araştırmalar ışığında μητρόπολις τῆς Γαλατίας: Ankyra”, Anadolu/Anatolia 32, 2007, 21-148.

2008

M. Kadıoğlu, “Ein Porträtfragment des Lucius Verus? aus dem Gerontikon von Nysa am Mäander”, içinde: E. Winter (ed.), Vom Euphrat an den Bosporus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag. 2 Bde. Asia Minor Studien 65,2 (2008) 359-366.

2008

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2006 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları“, KST 29.2, 2007 (2008) 197-226.

2007

M. Kadıoğlu, “Die opus sectile-Wandverkleidung der Agora von Hierapolis in Phrygia (Regio I)”, içinde: F. D’Andria – M. Piera Caggia, Hierapolis di Frigia I. Le attività delle campagne di scavo e restauro 2000-2003 (2007) 413-419.

2007

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2005 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları“, KST 28.1, 2006 (2007) 647-670.

2007

M. Kadıoğlu, “Menderes Nysası’ndan Bir Kantar”, E. Öztepe – M. Kadıoğlu (ed.), Patronvs. Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı/Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag (2007) 223-229.

2006

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2004 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 27.2, 2005 (2006) 131-146.

2006

M. Kadıoğlu, “Die Opus Sectile-Wandverkleidung der Latrine in Magnesia am Mäander”, IstMitt 55, 2005, 305-332.

2005

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2003 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 26.1, 2005, 387-400.

2005

M. Kadıoğlu, “Marmorkopf einer Artemispriesterin aus der Sammlung Turgut Tokuş”, Otium. Festschrift für Volker Michael Strocka (2005) 181-184.

2004

M. Kadıoğlu, “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor”, Z. Çizmeli Öğün – T. Sipahi – L. Keskin (ed.), I. - II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu Anadolu /Anatolia Ek Dizi 1, 2004, 123-140.

2003

M. Kadıoğlu – Ph. von Rummel, “Frühbyzantinische Funde aus dem Theater von Nysa am Mäander”, Anadolu/Anatolia 24, 2003, 103-119.

2003

K. Görkay – M. Kadıoğlu, “Antik Yunan ve Roma Dönemlerinde Büyü ve Büyücülük”, E. Işın (ed.), Elemterefiş. Anadolu'da Büyü ve İnanışlar (2003) 36-45.

2003

M. Kadıoğlu, “Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi (scaenae frons): Rekonstrüksiyon ve Yapı Evreleri”, Aydın Kültür ve Sanat Dergisi 20, 2003, 29-32.

2001

M. Kadıoğlu, “Dionysikles”, “Dioskurides”, “Eudemos”, “Eukarpos”, “Eukles”, “Eunikos” und “Hipponeikos”, R. Vollkommer (Ed.), Künstlerlexikon der Antike Bd.1 (2001) 174, 182, 221-222, 224, 225, 226, 326.

2001

M. Kadıoğlu, “Zwei korinthische Kapitelle aus Nysa am Mäander”, C. Özgünel – O. Bingöl – V. İdil – K. Görkay – M. Kadıoğlu (ed.), Cevdet Bayburtluoğlu için yazılar / Essays in Honour of C. Bayburtluoğlu. Günışığında Anadolu / Anatolia in Daylight (2001) 156-161.

1999

M. Kadıoğlu, “Der Opus Sectile-Boden aus dem Gerontikon-Bouleuterion von Nysa ad Maeandrum”, Asia Minor Studien, Band 34, 1999, 175-188; Tükçesi “Menderes Nysası Bouleuterion-Gerontikon'u Opus Sectile Döşemesi”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 1, 2000, 9-16.

1999

Y. Boysal – M. Kadıoğlu, “1997 Yılı Stratonikeia Nekropol Çalışmaları”, KST 20.2, 1998 (1999) 215-228.

1998

M. Kadıoğlu, “İnkrustasyon”, Antik&Dekor, 47/1998 Haziran-Temmuz, 170-176

1997

M. Kadıoğlu, “Ankyra-Ulus Opus Sectileleri”, Türk Arkeoloji Dergisi, 31, 1997, 351-391.

1997

M. Kadıoğlu, “Sinop’tan Lebes Gamikos”, Argos Gemicileri Dergisi, 1/1997 Mart-Nisan 8-14.


POSTERLER

2- M. Kadıoğlu, Das Gerontikon von Nysa am Mäander (1907–2009): Netzwerktagung der Alexander von Humboldt Stiftung, Aachen 25–27 Nisan 2012.

1- M. Kadıoğlu – Y. K. Kadıoğlu, “Native of the marble in Nysa city of Hellenistic and Roman Period, Aydin- Western Anatolia – Turkey”, Donald D. D. Harring Symposium Geology of the Aegean, April 28-30, 2008, University of Texas UT Austin.

BURSLAR

01.02.– 31.06.2012; 01.10.2012– 31.01.2013

Alexander von Humboldt Vakfı’nın vermiş olduğu 9 aylık araştırma bursu, Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü.

15.04.–15.06.2010

2 Aylık Araştırma Bursu, Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik München (AEK).

07.02.2009– 30.06.2009

İngiltere, Oxford Üniversitesi’nde Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT) tarafından verilen “Ilse Hanfmann, George Hanfmann ve Machteld J. Mellink” bursu (6 aylık araştırma bursu).

15.10.2004–15.12.2004

Almanya, Freiburg, Albert-Ludwigs-Üniversitesi’nde 2 aylık DAAD araştırma bursu

1.10.2000–31.3.2002

Almanya, Freiburg, Albert-Ludwigs-Üniversitesi’nde 18 aylık Landesgraduiertenförderung (Baden-Württenberg Eyalet doktora bursu)

1.10.1998–31.7.1999

Almanya, Freiburg, Albert-Ludwigs-Üniversitesi’nde 10 aylık DAAD araştırma bursu

5.1. –31.3.1998

Almanya, Münster Westfalya Wilhelm Üniversitesi’nde iki aylık Asia Minor Studien bursu (yüksek lisans tezi ile ilgili olarak)

ÖDÜLLER

2007

2007 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Teşvik Ödülü

2002

Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi (Almanya), Felsefe Fakültesi'nde yaptığım “Die scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander” adlı doktora tezi ile Humanismus Heute adlı eyalet vakfı tarafından verilen 2002 Yılı Günter-Wöhrle Başarı Ödülü.

ULUSAL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

2016, 05 Mayıs

“Korsanların Gözdesi Teos Antik Kenti”, adlı bildiri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tasarım Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi (TAMİKAM) Konferanslarında sunulmuştur. 05.05.2016.

2016, 27 Nisan

“Teos Antik Kenti: Dünü ve Bugünü” adlı konferans İzmir Teos Lion Kulübü üyelerine sunulmuştur. 27 Nisan 2016.

2016, 21 Nisan

“2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)” konulu bildiri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü konferanslarında sunulmuştur. 21-22 Nisan 2016.

2016, 31 Mart

“Menderes Nysası Meclis Binası” adlı konuşma Aydın Müzesi Konferansları dizisinde sunulmuştur. 31 Mart 2016.

2016, 30 Mart

“2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)” konulu bildiri, 2016 Yılı İzmir Kazı Başkanları Çalıştay’ında sunulmuştur. 30 Mart 2016.

2016, 05 Ocak

“Yeni Dönem Teos Kazı, Belgeleme ve Çevre Düzenleme Çalışmaları”, Orta Doğu Üniversitesi Mezunları Derneği’nde sunulmuştur. 05 Ocak 2016.

2015, 24 Kasım

“Yeni Dönem Teos Kazı, Belgeleme ve Çevre Düzenleme Çalışmaları” Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu, Gölbaşı Kampüsü 24.11.2015.

2015, 19 Ekim

AYÖG, DAAD Ankara Bilgi Merkezi, AvH ve DAAD Alumni Derneği Ankara ile Konrad Adenauer Vakfı ve Ankara Üniversitesi tarafından müşterek organize edilen Odak noktasında Almanya – Güncel araştırma sonuçlarının sunulması ve tartışılması’  “Yeni Araştırmalar Işığında Arkaik Dönem’de Teos”, Konulu Konferans, Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu 19.10.2015.

2015, 21 Mayıs

“Teos in archaischer Zeit im Licht der Architektur und Keramik” konulu konferans 21.05.2015 tarihinde İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde sunulmuştur.

2015 Nisan

“Yeni Araştırmalar Işığında Arkaik Dönem’de Teos” konulu bildiri Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü’nde (TEBE) sunulmuştur. İstanbul, 14.04.2015.

2015 Nisan

“Teos’ta Yeni Araştırmalar” konulu bildiri Hacettepe Üniversitesi-Arkeoloji Bilimi. Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağ’a Anadolu Kültürleri konulu Sempozyum’da sunulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi K Salonu, 13-14 Nisan 2015.

2015 Nisan

“2014 Yılı  Teos Kazı Çalışmaları (5. Sezon)” konulu bildiri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulmuştur. Ankara, 02-03 Nisan 2015.

2015 Mart

“Menderes Nysası Gerontikon’u” konulu kitap tanıtımı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu’nda 04 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır.

2014 Temmuz

“Teos in archaischer Zeit – Im Licht der neuen Forschungen in Teos” konulu konferans, Türk-Alman Bilim Yılı 2014 çerçevesinde Anatolien – Brücke der Kulturen Internationales Symposium’da sunulmuştur. Bonn 7-9 Temmuz 2014.

2014 Haziran

“2013 Yılı Teos Kazı Çalışmaları: 4. Sezon”,  36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2-6 Haziran 2014, Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

2014

“2013 Yılı Teos Antik Kenti Kazı, Restorasyon ve Belgeleme Çalışmaları” İzmir Bölgesi Kazı Çalışmaları, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi, 24 Mayıs 2014.

2014

“2013 Yılı Teos Antik Kenti Kazı, Restorasyon ve Belgeleme Çalışmaları” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Sempozyumu 12-13 Mayıs 2014.

2013

“Nysa ve Teos’daki Restorasyon Uygulamaları”, I. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu / 1st International Symposium on Archaeological Practices, 14-16 Kasım 2013, Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi Kampüs / Denizli.

2013

“2012 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (3. Sezon)”, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi.

2013

“2012 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (3. Sezon)”, DTCF Arkeoloji Günleri, 9 Nisan 2013, Ankara.

2012

“Teos 2010-2012 Çalışmaları”, 01 Eylül 2012, Nif Dağı, Kemalpaşa - İzmir

2012

“Nysa Gerontikon’u” konulu bildiri, 5. KARİA, KARİALILAR ve MYLASA SEMPOZYUMU “Karialıların Denizci Özellikleri” (Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın onuruna) 7 – 8 Eylül 2012 – Milashan Otel / MİLAS

2012

Ankyra’nın M.S. 1.–3. Yüzyıllardaki Kentsel Gelişimi (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara 4 Nisan 2012).

2011

Uluslararası Tarihte Ankara Sempozyumu’nda “Roma Dönem’inde Ankyra” konulu bildiri (A.Ü. DTCF. Ankara 25-26 Ekim 2011).

2011

Dünden Bugüne Koruma Toplantısı-1 Ankara, Ankara 21-22 Ekim 2011, “Arkeolojik Alanlar” Konulu bir bildiri.

2011

Müzeler Haftası nedeniyle İzmir Arkeoloji Müzesi’nde “2010 Yılı Teos Arkeolojik Kazı Çalışmaları” konulu bir bildiri (İzmir 20 Mayıs 2011)

2011

“Teos Kazısı”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde bir bildiri (Ankara 15 Mart 2011).

2010

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Roma Dönemi’nde Ankara” konulu bir konuşma (25 Mart 2010)

2009

Ankara Humboldt Bursiyerleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Almanlar ile sürdürülen işbirliğinin 129. Yılı” konulu arkeoloji kolokyumunda “Das Gerontikon von Nysa am Mäander” konulu bir konuşma, 09 Ekim 2009, Antalya.

2009

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi’nde Humboldt Bursiyerleri Derneği Üyeleri için “Roma Dönemi Ankyrası” konulu bir konuşma.

2009

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde “Roma Dönemi Ankyrası” konulu bir konuşma.

2008

Ankara Mimarlar Derneği 1927, “Ankara: Dünü ve Bugünü” konulu bir konuşma.

2006

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen
”Ankara’nın Geleceğini Tasarlamak: Kentin Kültür Katmanları: Ankara'da Roma Dönemi” adlı panelde panelist.

2005

İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde “Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi: Rekonstruksiyon ve Tarihleme” konulu bildiri, İstanbul 2005

2004    

Ankara Mimarlar Odası Konferansları çerçevesinde “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor” konulu bildiri.

2004

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2004 Yılı Konferansları çerçevesinde “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor” konulu bildiri, Ankara 2004

2003

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Ankyra Tiyatrosu” konulu bildiri, Ankara 2003

2002

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi: Rekonstrüksiyon ve Tarihleme” konulu bildiri, Ankara 2002

1998

20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda “1997 Yılı Stratonikeia Nekropol Çalışmaları” konulu bildiri, Tarsus 1998

1998

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2002 Kazı Sonuçları Sempoyzumu’nda, “1997 Yılı Menderes Magnesiası Kazı Çalışmaları“ konulu bildiri, Ankara 1998


ULUSALARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

 

2016, 25 Kasım

“Teos’da Memer ve Seramik Üretimi ve Dağılımı”, adlı bildiri Ankara Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period adlı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu/International Archaeological Sympoisum 23-25 Kasım 2016, Bedesten / St. Nicholas Church Lefkoşa/Nicosia’da sunulmuştur.

2016, 16 Haziran

“Roma Dönemi’nde Ankyra/Ancyra in classical period”, adlı bildiri Atılım Üniversitesi, Uluslararası Anadolu’da Kültür ve İletişim Sempozyumu/ International Symposium Culture and Communication in Anatolia: Past, Present and Future June 15-17, 2016 |  Atılım University, Ankara, Turkey, sunulmuştur.

2016, 25 Mayıs

“2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)” konulu bildiri, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi, Balkan Kongre Merkezi, Edirne, sunulmuştur. 25.05.2016.

2015, 14 Mayıs

“2014 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (5. Sezon)” konulu bildiri, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs 2015, Atatürk Üniversitesi Erzurum, sunulmuştur. 13.05.2015.

2015 Aralık

“Der Gebrauch von Marmorsorten in der Artchitektur von Nysa und Teos” konulu konferans Roma’da Marmora Phrygiae, Cave e cantieri antichi d’Asia Minore, Roma, CNR, Aula Marconi, 2-4 Dicembre 2015, sunulmuştur.

2015 Şubat

“Teos in archaischer Zeit im Licht der neuen Forschungen” konulu konferans, Prof. Dr. V. M. Strocka’nın 80. yaş günü kutlaması vesile ile düzenlenen kolokyumda sunulmuştur. Freiburg 28.02.2015.

2012

“Das Gerontikon von Nysa am Mäander” konulu bildiri, Albert-Ludwigs Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Hauskolloquium, 9 Kasım 2012.

2012

“Neue Arbeiten im antiken Teos: Konservierungs- und Forschungsprogramm” konulu bildiri, Albert-Ludwigs Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Güz Dönemi Kolloquiumu, 31 Ekim 2012.

2011

 

33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda “2010 Yılı Teos Kazı Çalışmaları: İlk Sezon” konulu bir bildiri (Malatya, 26 Mayıs 2011).

2010

XVI. Türk Tarih Kongresi’nde “Nysa Gerontikon’u” konulu bildiri (20 Eylül 2010)

2009

İngiltere Oxford Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsünde “Nysa on the Maeander, Caria” konulu bir konuşma

2004

26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda “2003 Yılı Nysa Çalışmaları” konulu bildiri, Konya 2004

1999, 2001

 

Almanya, Freiburg ve Köln Üniversiteleri, Arkeoloji Enstitülerinde düzenlenen kolokyumlarda 1999 ve 2001 yıllarında “Nysa Tiyatrosu ve Yapı Süsleri” konulu bildiri, Freiburg / Köln 1999, 200

KURUL ÜYELİKLERİ

22 Kasım 2016-

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir I Numaralı  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği

2014-

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asil Üyeliği

2014-

Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyeliği

2013-

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyeliği

24 Nisan 2013-

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Grubu (PDG) Üyeliği

01 Mart 2013-

Ankara Üniversitesi, Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

31 Ocak 2013 –29 Temmuz 2016

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği

Eylül 2011-22 Kasım 2016

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir II Numaralı  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği

Şubat 2010-Ağustos 2011

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği

Aralık 2008-2009

Bologna Eşgüdüm Komisyon (BEK) Üyeliği

Aralık 2008-2013

Ankara Üniversitesi, Araştırma Politikaları Danışma Kurul Üyeliği

2013-

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Augustus ve Roma Tapınağı Anıt Eser Kurul üyeliği.


PROJELER

2010-

Teos Arkeoloji Projesi (Bakanlar Kurulu Kararlı arkeoloji kazısı, T.C. Ankara Üniversitesi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına).

Tamamlanan Projeler:

2008-2010

Menderes Nysası Meclis Binası (Gerontikon/Bouleuterion) Kazı, Belgeleme ve Araştırma Projesi (Tübitak Proje No. 107K523).

M. Kadıoğlu, “Vorbericht über die Arbeiten im Gerontikon von Nysa am Mäander (2006-2009)”, JdI 126, 2012, 107-154.

2003-2008

“Ankyra Antik Kenti Arkeolojik Araştırmaları” (BAP Proje No: 20030901019)

M. Kadıoğlu – K. Görkay, “Yeni arkeolojik araştırmalar ışığında μητρόπολις τῆς Γαλατίας: Ankyra”, Anadolu/Anatolia 32, 2007, 21-148;

M. Kadıoğlu – K. Görkay – S. Mitchell, Roma Dönemi’nde Ankara / Roman Ancyra (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2011).

KAZI EKİP ÜYELİKLERİ

2010-

İzmir İli, Seferihisar İlçesi Teos Antik Kenti Kazı Başkanlığı

1994-2009

Prof. Dr. Vedat İdil başkanlığında Nysa Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

2003

Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında Erythrai (Ildırı) Yüzey Araştırmaları ekip üyeliği

1997-1998

Prof. Dr. Coşkun Özgünel ve Prof. Dr. Elmar Schwertheim başkanlığında Alexandria Troas Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

1995-1998

Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında Magnesia Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

1994

Prof. Dr. Ender Varinlioğlu başkanlığında Harpasa Yüzey Araştırması ekip üyeliği

1990-1992, 1996-1998

Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında Stratonikeia Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

 ÖĞRENİM 

1989 - 1994

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Arkeoloji Lisans Eğitimi

1992 - 1993

Almanya Bochum Ruhr-Üniversitesi’nde bir yıl Almanca öğrenimi

1985 - 1988

Bafra Lisesi

1982 - 1985 

Ballıca Ortaokulu

1978 - 1982

Ballıca Cumhuriyet İlkokulu

ATIFLAR

1- M. Kadıoğlu, “Der Opus Sectile-Boden aus dem Gerontikon-Bouleuterion von Nysa ad Maeandrum”, Asia Minor Studien, Band 34, 1999, 175-188

1- H. Stern (ed.), Bulletin de l´Association internationale pour l’ étude de la Mosaïque antique, AEIMA 18. 2001, s. 358, No. 2021 (bkz.)

2- P. Barresi, Province dell’ Asia Minore. Costo dei marmi, architettura pubblica e committenza (2003) s. 429. 607.

3- T. Korkut – G. Grosche, Das Bouleuterion von Patara. Versammlungsgebäude des lykischen Bundes, Patara II.1 (2007) s. 76 dn. 77.

4- A. Bossmann, “Buntmarmore aus Alexandria Troas”, Asia Minor Studien Band 55, Studien zum antiken Kleinasien VI (2008) s. 68 dn. 26.

5- M. Steskal – M. La Torre, Das Vediusgymnasium in Ephesos: Archäologie und Baubefund. Forschungen in Ephesos XIV,1 (2008) XV, s. 267 dn. 1297.

6- K. Deppmeyer, Kaisergruppen von Vespasian bis Konstantin. Eine Untersuchung zu Aufstelleungskontexten und Intentionen der statuarischen Präsentation kaiserlicher Familien (2008) 254.

7- V. Scheibelreiter-Gail, Die Mosaiken Westkleinasiens. Tessellate des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis Anfang des 7. Jahrhunderts n. Chr. (2011) ÖAI Sonderschriften Band 46, s. 327 Kat. 99 dn. 1442.

2- M. Kadıoğlu – Ph. von Rummel, “Frühbyzantinische Funde aus dem Theater von Nysa am Mäander”, Anadolu/Anatolia 24, 2003, 103-119.

1- M. Lightfoot, “VI. Belt Buckles from Amorium and in the Afyon Archaeological Museum”, C. S. Lightfoot (ed.) Amorium Reports II. Research Papers and Technical Reports (2003) BAR International Series 1170, s. 84, dn. . 24, s. 93.

2- J. Drauschke, “Zur Herkunft und Vermittlung “byzantinischer Importe” der Merowingerzeit in Nordwesteuropa”, in: S. Brather (ed.), Zwischen Spätantike und Frühmittelalter: Archäologie des 4. Bis 7. Jahrhunderts im Westen (2008) s. 396, dn. 86.

3- P. Niewöhner, Aizanoi, Dokimion und Anatolien: Stadt und Land, Siedlungs- und Steinmetzwesen vom späteren 4. Bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. (2007) s. 32, 86, dn. 252.

3- M. Kadıoğlu, Die Scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa I (2006).

1- V. İdil, “Neueste Grabungsergebnisse von der Agora in Nysa am Mäander”, in: W. Hoepfner – L. Lehmann (derl.), Die Griechische Agora. Bericht über ein Kolloquium am 16. März 2003 in Berlin (2006) s. 66, dn. 2; s. 68, dn. 14.

2- K. Görkay, “Ancyra’s Unknow Stadium”, IstMitt 56, 2006, s. 250 dn. 3.

3- B. Yıldırım – M.-H. Gates, “Archaeology in Turkey, 2004-2005”, AJA 111.2, 2007, s. 318, 349 dn. . 103.

4- V. İdil, “A Bust of Athena/Minerva from the theatre at Nysa on the Meander”, içinde: E. Öztepe – M. Kadıoğlu (derl.), Patronvs. Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı / Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag (2007) 217-222, dn. 2, 19, 20, 21, 23.

5- G. Hiesel – V. M. Strocka, “Die Bibliothek von Nysa am Mäander: Vorläufiger Bericht über die Kampagnen 2002-2006”, AA 2. Halbband 2006, s. 90-92, dn. . 16 ve 18.

6- V. Köse, “Dionysos – Felicitas – Bereket. Küçük Asya Taş Ustalarının Roma Mimarlık Süslemelerine Katkısına Bir Örnek: Kıvrımlı Sarmaşık Dalı”, İ. Delemen – S. Çokay-Kepçe – A. Özdizbay – Ö. Turak (derl.), EUERGETES: Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı / Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag (2008) s. 748, dn. 2; s. 749, dn. 19; s. 755.

7- P. Niewöhner, Aizanoi, Dokimion und Anatolien: Stadt und Land, Siedlungs- und Steinmetzwesen vom späteren 4. Bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. (2007) s. 32, 86, dn. 252.

8- C. Ratté, “The founding of Aphrodisias”, in: C. Ratté – R.R.R. Smith (ed.), Aphrodisias Papers 4, New researches on the city and its monuments (2008) s. 24, dn. 24.

9- M. Steskal,“Konstruktionszeichnungen zweier Voluten aus dem Prytaneion in Ephesos”, Öjh 76, 2007, s. 377 dn. 25.

10- K. Deppmeyer, Kaisergruppen von Vespasian bis Konstantin. Eine Untersuchung zu Aufstelleungskontexten und Intentionen der statuarischen Präsentation kaiserlicher Familen (2008) 254.

11- M. Kreeb, Enno Burmeister’in Antike griechische und römische Theater adlı kitabı üzerine yazdığı kritik: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 12, 2009, s. 1048, 1056 dn. 38.

12- U. Quatember, “Bautechnik von Tabernakelfassaden des 2. Jhs. n. Chr. in Ephesos und in Kleiasien”, içinde: M. Bachmann (ed.), Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien. Internationale Konferenz 13.-16. Juni 2009 in İstanbul, Byzas 9 (2009) s. 458 dn. 19, s. 463 dn. 31, s. 463 dn. 41, s. 466 dn. 45.

13- H. Liebich – D. Styhler, “Theater Ephesos – Aspekte der Adaption im Zuschauerraum der römischen Zeit“, içinde: M. Bachmann (ed.), Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien. Internationale Konferenz 13.-16. Juni 2009 in İstanbul, Byzas 9 (2009) s. 480.

14. C. Habicht – T.C. Brennan – W. Blümel, “Ehren für Cn. Domitius Calvinus in Nysa”, ZPE 169, 2009, s. 157.

15- Ch. Gliwitzky, Spaete Blüte in Side und Perge (2010) s. 216; s. 17, dn.39; s. 20, dn.76; s. 52, dn. 90; s. 78, dn. 129; s. 79, dn. 137; s. 151 dn. 103; s. 196-198, 208.

16- G. Sachs, “Das Mindestalter der Stadt Nysa nach der literarischen Überlieferung”, Anadolu/Anatolia 35, 2009, s. 120, 124 dn. 1.

17- E. M. Moormann, BABESCH 83, 2008, 208-209 (kitap kritiği).

18- A. Öztürk, BJb 208, 2008, s.323-324 (kitap kritiği).

19- B. Varkıvanç, Belleten (kitap kritiği).

20- V. M. Strocka, „Der Stifter-Sarkophag der Bibliothek von Nysa am Mäander“, içinde: F. D’Andria – I. Romeo (eds.), Roman Sculpture in Asia Minor. Proceedings of the international Conference to celebrate the 50the anniversary of the Italian excavations at Hierapolis in Phrygia held on May 24-26, 2007, in Cavallino (Lecce) (Portsmouth 2011) s. 273 dn. 11, s. 278.

21- C. Şimşek – M. Ayşem Sezgin, “Laodikeia Kuzey Tiyatrosu”, OLBA 19, 2011, s. 179, 190 dn. 27.

22- G. Sobrà – F. Masino, La frontescena severiana del teatro di Hierapolis di Frigia. Architettura, Decorazione e maestranze, in: S. F. Ramallo Asensio - N. Röring (Eds.), la "scaenae frons" en la arquitectura teatral romana. Actas del symposıum internacional celebrado en cartagena los dias 12 al 14 de marzo de 2009 en el museo del teatro romano (2010) 373-418. 51 dn. 52, s. 392 dn. 84, s. 395 dn. 97.

23- M. Steskal, Das Prytaneion in Ephesos, FiE IX,4 (2010) s. 55 dn. 287.

24- U. Quatemberg, Das Nymphaeum Traiani in Ephesos, FiE XI.2 (2011) XV, s. 61 dn. 424, s. 93 Dn. 762, s. 98 Taf. 139,2.

25- E. Laflı – E. Christof, Der kaiserzeitliche Tempel von Asartepe/Kimistepe in der Chora des paphlagonischen Hadrianopolis – Ergebnisse der Prospektion von 2005, IstMitt 61, 2011, s. 255 dn. 42. s. 281.

26- V. M. Strocka – G. Hiesel – S. Hoffmann, Die Bibliothek von Nysa. Forschungen in Nysa am Mäander 2 (2012) 6, 84, 93, 227 dn. 23, 353 ve 409.

27- M. Greenhalgh Constantinople to Córdoba: Dismantling Ancient Architecture in the East, North Africa and Islamic Spain (2012) 94, dn. 36, 491.

28- V. İdil, Menderes Nysası, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012) 428.

29- S. Hakan Öztaner, “Kappadokia Bölgesi’nden Tapınak Planlı Bir Anıt Mezar: Kayseri – Felahiye Mezar Anıtı”, Belleten LXXVI, Sayı 276, 2012, 377 dn. 22, 381.

30- S. Mancuso, Studi su Kyme Eolica V Il teatro: attività delle campagne di scavo 2006-2011 / Aiolis Kyme’si Çalışmaları V. Tiyatro’da 2006-2011 Kazı Dönemi Çalışmaları (2012) s. 134.

31- Ch. Bruns-Özgan, Knidos. Ergebnisse der Ausgrabungen von 1996-2006. Knidos-Studien 4 (2013) s. 19.

32- M. Greenhalgh, From the Romans to the Railways (Technology and Change in History). The Fate of Antiquities in Asia Minor  (2013) s. 89, 130, 206, 421.

33- M. Greenhalgh, Constantinople to Córdoba. Dismantling Ancient Architecture in the East, North Africa and Islamic Spain (2012) s. 94, 122, 491.

34- M. Mastrogregori,  International Bibliography of Historical Sciences (2009) s. 367.

35- V. İdil, “The Restoration Works in the Theatre at Nysa on the Maeander”, içinde: F. Masino – P. Mighetto – G. Sobra (ed.), Restoration and management of ancient theatres in Turkey. Proceedings of the Hierapolis International Symposium Karahit-Pamukkale (Denizli) Lycus River Hotel 7th-8th of September 2007 (2012) s. 83 dn. 8.

36- C. Şimşek – M. Ayşem Sezgin, “The West and North Theatres in Laodicea”, içinde: F. Masino – P. Mighetto – G. Sobra (ed.), Restoration and management of ancient theatres in Turkey. Proceedings of the Hierapolis International Symposium Karahit-Pamukkale (Denizli) Lycus River Hotel 7th-8th of September 2007 (2012) s. 115, 127 dn. 38.

37- G. Sobra, “The analysis ot the fragments from the scaenae frons of the theatre in Hierapolis”, içinde: F. Masino – P. Mighetto – G. Sobra (ed.), Restoration and management of ancient theatres in Turkey. Proceedings of the Hierapolis International Symposium Karahit-Pamukkale (Denizli) Lycus River Hotel 7th-8th of September 2007 (2012) s. 188, dn. 10, s. 201 dn. 29, s. 203.

38- M. Greenhalgh, From the Romans to the Railways: The Fate of Antiquities in Asia Minor (2013) s. 89, dn. 1354; s. 130, s. 207 ve s. 421.

39- T. Ismaelli, Ancient Architectural Restoration in Asia Minor. Typology, Techniques and Meanings Discussed with Reference to Examples of Large-scale Public Buildings in Hierapolis of Phrygia, a Seismic City in Western Turkey, IstMitt 63, 2013, s. 267; 271 dn. 15; 276 dn. 24; 277 dn. 26 Res. c, d, e; 282 dn. 54; 283 dn. 59; 284 dn. 61; 292 dn. 80; 293 dn. 82; 317.

40- H. Kökmen Seyirci, “The Soffits of Rhodiapolis / Rhodiapolis Soffitleri”, CEDRUS 2, 2014, s. 341 dn. 13; s. 344 dn. 23, 27, 28; s. 345 dn. 30, 32, 33; s. 350 dn. 54; 351.

41- J. -S. Balzat, R. W. V. Catling, É. Chiricat, and F. Marchand (eds.), A Lexicon of Greek Personal Names Volume V.B: Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia (Oxford 2014) vii, s. 4, 72, 76, 216,

 4- M. Kadıoğlu, “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor, Vorbericht über das Theater von Ankyra”, Z. Çizmeli Öğün – T. Sipahi – L. Keskin (ed.), I. - II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu Anadolu / Anatolia Ek Dizi 1, 2004, 123-140.

1- K. Görkay, “Ancyra’s Unknow Stadium”, IstMitt 56, 2006 (2007) s. 256 dn. 45.

5- V. İdil – M. Kadıoğlu, “2004 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 27.2, 2005 (2006) 131-146.

1-B. Yıldırım – M.-H. Gates, “Archaeology in Turkey, 2004-2005”, AJA 111.2, 2007, s. 318, 349 dn. s. 103.

6- M. Kadıoğlu, “Die Opus Sectile-Wandverkleidung der Latrine in Magnesia am Mäander”, IstMitt 55, 2005, 305-334.

1- O. Bingöl, Menderes Magnesiası (2007) s. 201.

2- H. Öztaner, “Menderes Magnesiası Çarşı Bazilikası”, Anadolu/Anatolia 31, 2006, s. 125 dn. 11, s. 140.

3- O. Bingöl – G. Kökdemir, Menderes Magnesia’sı (Magnesia ad Maeandrum (1984-2010), içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012) s. 403.

4- S. H. Öztaner, “Menderes Magnesiası Çarşı Bazilikası”, Anadolu/Anatolia 31, 2006, s. 125, s. 140, dn. 12.

7- M. Kadıoğlu, “Ankyra-Ulus Opus Sectileleri”, Türk Arkeoloji Dergisi 31, 1997, 351-391.

1- G. Tankut – S. Buluç – N. Tuna, “Ankara Arkeoloji Master Planı Ön Çalışmaları”, içinde: V. Tolun – T. Takaoğlu (derl.), Sevim Buluç Armağan Kitabı/ In memoriam Sevim Buluç (2006) s. 36.

2- R. Yağcı, “Soli/Pompeiopolis 2005 Yılı Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 28.2, 2006 (2007) s. 175 dn. 1.

3- K. Görkay, “Ancyra’s Unknow Stadium”, IstMitt 56, 2006 (2007) s. 263 dn. 80.

4- M.-P. Raynaud, Corpus of the Mosaics of Turkey I. Xanthos 1. East Basilica (2009) s. 65, 171.

8- M. Kadıoğlu, Ein Porträtfragment des Lucius Verus? aus dem Gerontikon von Nysa am Mäander, içinde: E. Winter (ed.), Vom Euphrat an den Bosporus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag. 2 Bde. Asia Minor Studien 65,2 (2008) 359-366).

1-V. Köse, “Dionysos – Felicitas – Bereket. Küçük Asya Taş Ustalarının Roma Mimarlık Süslemelerine Katkısına Bir Örnek: Kıvrımlı Sarmaşık Dalı”, İ. Delemen – S. Çokay-Kepçe – A. Özdizbay – Ö. Turak (derl.), EUERGETES: Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı / Festschrift für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag (2008) s. 749, dn. 20; s. 755.

2- L. Bier, The Bouleuterion at Ephesos. FiE IX,5 (Wien 2011) s. 18, 101, 104, dn. 390, 425, 426.

3- K. Fittschen, Korana Deppmeyer, Kaisergruppen von Vespasian bis Konstantin. Eine Untersuchung zu Aufstellungskontexten und Intentionen der statuarischen Praesentation kaiserlicher Familien (2008) Rez. in: Götinger Forum für Altertumswissenschaft 12, 2009, 1129-1130 dn. 5.

9- Y. Boysal – M. Kadıoğlu, “1997 Yılı Stratonikeia Nekropol Çalışmaları”, KST 20.2, 1998 (1999) 215-228.

1- A. Civelek, “Stratonikeia-Akdağ Nekropolis’inden Bir Mezar”, Anadolu/Anatolia 30, 2006, s. 48, dn. 1-3; s. 50, dn. 28, 34; s. 52, dn. 52; s. 53 dn. 69; s. 55 dn. 96; s. 61.

2- F. Yurtseven, “Tarsus Köylü Garajı Mezarı Buluntuları”, Anadolu/Anatolia 31, 2006, s. 109, 111.

3- A. A. Tırpan – M. Tekocak – M. Ekici, “Two Tombs from Börükçü Necropolis”, Euploia. La Lycie et La Carie Antiques. Dynamiques des territoires, échanges et identités, Ausonius Édetions, Mémoires 34, Actes du colloque de Bordeaux, 5, 6, et 7 novembre 2009, (eds. P. Brun, L. Cavalier, K. Konuk, F. Prost) (Bordeaux 2013) 252 dn. 21.

10- C.Ç. Yalçıner – M. Bano – M. Kadıoğlu – V. Karabacak – M. Meghraoui and E. Altunel, “New temple discovery at the Archaeological site of Nysa (western Turkey) using GPR Method”, Journal of Archaeological Science 36, 2009, 1680-1689.

1- E. Altunel – M. Meghraoui – V. Karabacak et al. “Archaeological sites (Tell and Road) offset by the Dead Sea Fault in the Amik Basin, Southern Turkey” GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL Volume: 179,3 2009, 1313-1329.

11- V. İdil – M. Kadıoğlu, “2003 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 26.1, 2004 (2005) 387-400

1-M. Spanu, The Theatre of Diokaisareia. Diokaisareia in Kilikien 2 (2011) 92, 131. dn. 183.

  

12- M. Kadıoğlu – K. Görkay – S. Mitchell, Roma Dönemi’nde Ankara/Roman Ancyra (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2011).

1- S. Güven, “Ankara’da Geçmişi İnşa Etmek: Augustus’tan Atatürk’e”, içinde: S. Redford – N. Ergin (derl.), Cumhuriyet Döneminde Geçmişe Bakış Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri (İstanbul 2010) 55, 70.

2- K. Görkay, “The Temple of Augustus and Roma in Ancyra: A Reassesment”, içinde: T. Schulz (ed.), Dipteros und Pseudodipteros. Bauhistorische und archäologische Forschungen. Internationale Tagung 13.11.-15.11.2009 an der Hochschule Regensburg, Byzas 12, 2012, 202 dn. 2; 204 dn. 5; 217.

3- S. Hakan Öztaner, “Kappadokia Bölgesi’nden Tapınak Planlı Bir Anıt Mezar: Kayseri – Felahiye Mezar Anıtı”, Belleten LXXVI, Sayı 276, 2012, 371 dn. 3, 382.