PROF.DR. MUSA KADIOĞLU    
Adı : MUSA
Soyadı : KADIOĞLU
E-posta : kadioglu@humanity.ankara.edu.tr, musakadioglu@gmail.com
Tel : 03123103280-1198
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/musa-kadioglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı

KADIOĞLU

Soyadı

Musa

Doğum yeri ve Tarihi

Bafra, 20.05.1971

Adres

Ankara Üniversitesi, DTCF Arkeoloji Bölümü 06100 Sıhhiye-ANKARA

Tel

0 312 310 32 80 / 1198

e-mail

musakadioglu@gmail.com; kadioglu@humanity.ankara.edu.tr

MESLEKİ ÇALIŞMALAR

2011-   

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Profesör.

2009-2011            

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Doçent.

2006-2009            

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Doçent Asistan.

2002-2006

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Doktor Asistan.

1995-2002

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Asistan.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

1998 - 2002

Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde doktora (Prof. Dr. Volker Michael Strocka danışmanlığında)

Doktora Tezi 

Die scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander (Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi: Rekonstrüksiyon ve Tarihleme)

1994 - 1997           

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans (Prof. Dr. Orhan Bingöl’ün danışmanlığında)

Yüksek Lisans Tezi

Menderes Magnesiası Latrina opus sectile duvar kaplamaları

Lisans Tezi

Sinop’tan Lebes Gamikos (Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu danışmanlığında)

YAYINLAR

Kitaplar

2021


2021

2018

2018

2014

M. Kadıoğlu (ed.), TEOS: Yazıtlar, Kültler ve Kentsel Doku (İstanbul 2021) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

M. Kadıoğlu (ed.): TEOS: Inscriptions, Cults and Urban Fabric (Istanbul 2021) Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

M. Kadıoğlu, Teos Rehber Kitap II (2018) 30 sayfa

M. Kadıoğlu, Teos Guide Book II (2018) 30 sayfa

M. Kadıoğlu, Das Gerontikon von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa am Mäander Band 3 (Darmstadt, 2014).

2012

M. Kadıoğlu, Teos Rehber Kitap / Teos Guide Book (2012)

2011

M. Kadıoğlu – K. Görkay – S. Mitchell, Roma Dönemi’nde Ankara / Roman Ancyra (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2011).

2007

E. Öztepe – M. Kadıoğlu (ed.), Patronvs. Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı/Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag (İstanbul 2007).

2006

M. Kadıoğlu, Die Scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander. Forschungen in Nysa am Mäander I (Mainz 2006); Doktora tezi Freiburg / ALMANYA (2002);

http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/531

2001

C. Özgünel – O. Bingöl – V. İdil – K. Görkay – M. Kadıoğlu (ed.), Cevdet Bayburtluoğlu için yazılar / Essays in Honour of C. Bayburtluoğlu. Günışığında Anadolu / Anatolia in Daylight (İstanbul 2001).

Makaleler

202?

M. Kadıoğlu – S. H. Öztaner, “Nysa Antik Kenti Cadde-Sokak Sistemi ve Şehir Plancılığı Üzerine Son Araştırmalar”, Emre Madran’a Anı Kitabı (Baskıda).

2020

M. Kadıoğlu, C. Özbil, M. Adak, B. Tekkök Karaöz, Ö. Vapur, Ç. Gençler Güray, Ç. H. Bora, “2018 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (9. sezon)”, KST 41.3, 2019, 365-388.

2020

M. Kadıoğlu, “Vorbericht über das Dionysos-Heiligtum von Teos im Licht der neuen Grabungen”, içinde: U. Lohner-Urban – U. Quatember (ed.), Zwischen Bruch und Kontinuität. Architektur in Kleinasien am Übergang vom Hellenismus zur römischen Kaiserzeit / Continuity and Change. Architecture in Asia Minor during the transitional period from Hellenism to the Roman EmpireByzas 25, 2020, 171-193.2019

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Adak – Ö. Vapur – Ç. Gençler Güray –  Y. Kılıç – İ. Kopçuk, “2017 yılı Teos Kazı Çalışmaları (8. sezon)”, KST 40.3, 2018 (Ankara 2019) 45-70.


2019

M. Kadıoğlu, “Teos’ta Seramik ve Mermer Üretimi ile Dağılımı”, içinde: V. Şahoğlu – M. Şevketoğlu – Y. H. Erbil (ed.), Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period adlı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu/International Archaeological Sympoisum 23-25 Kasım 2016, Bedesten / St. Nicholas Church Lefkoşa/Nicosia (Ankara 2019), Anatolia/Anadolu Ek Dizi I.4, 293-320.

2019

M. Brilli – F. Giustini – M. Kadıoğlu, “Black limestone used in Antiquity: recognizing the limestone of Teos”, Archaeometry  61.2, 2019, 282-295 (doi: 10.1111/arcm.12426).

2018

G. Varinlioğlu – M. Kadıoğlu – E. Küreli, “Arkeolojide Sayısal Olanaklara Sergi Tasarımı”, Arkeoloji ve Sanat 157-158, 2018, 301-312.

2018

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Adak – Ç. Gençler Güray – Ö. Vapur –  G. Yenice, “2016 yılı Teos kazı çalışmaları (7. sezon)”, KST 39.3, 2017 (Bursa 2018) 229-250.

2017

M. Adak – M. Kadıoğlu, “Die Steinbrüche von Teos und «Marmor Luculleum»”, Philia 3, 20171-43. 

2017

M. Kadıoğlu, “Der Gebrauch von Moarmorsorten in der Architektur von Nysa und Teos”, T. Ismaelli – G. Scardozzi (Ed.), Ancient Quarries and Building Sites in Asia Minor. Research on Hierapolis in Phrygia and other cities in south-western Anatolia: archaeology, archaeometry, conservationBibliotheca Archaeologica 45 (Bari 2016) 711-723.

2017

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Adak – Ç. Gençler Güray – Y. Polat – H. Ergin – R. Tamsü Polat – G. Yenice – C. Pala, “2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)”, KST38.2, 2016 (Ankara 2017) 485-508.

2016

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Kerschner – H. Ergin – S. Gülgönül – G. Yenice – Y. Polat – R. T. Polat – E. Köşgeroğlu – M. Adak, “2014 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (5. Sezon)”, KST 37.3, 2015 (Ankara 2016) 451-478. 

2015

M. Kadıoğlu – C. Özbil, “Yeni Araştırmalar Işığında Teos”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Mayıs 2015, Sayı 40, 4-16.

2015

M. Kadıoğlu – D. Özlem Yalçın – R. Tamsü Polat – M. Adak – C. Özbil – Y. Polat – İ. Tuğcu, “2012-2013 Teos Kazı Çalışmaları (3.-4. Sezon)”, KST 36.3, 2014 (Ankara 2015) 437-471.

2015

M. Kadıoğlu – C. Özbil – M. Kerschner – H. Mommsen, “Teos im Licht der neuen Forschungen/Yeni Araştırmalar Işığında Teos”, içinde: Ü. Yalçın – H.-D. Bienert (ed.), Anatolien – Brücke der Kulturen. Aktuelle Forschungen und Perspektiven in den deutsch-türkischen Altertumswissenschaften / Kültürlerin Köprüsü Anadolu. Türk-Alman Eskiçağ Bilimlerinde Güncel Bilimsel Araştırmalar ve Yeni Bakış Açıları. Tagungsband des internationalen Symposiums “Anatolien – Brücke der Kulturen” in Bonn vom 7. bis 9. Juli 2014 / 7-9 Temmuz 2014’te Bonn’da yapılan “Kültürlerin Köprüsü Anadolu” konulu uluslararası sempozyum kitabı, Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im BergbauBeiheft 27, (Bonn 2015) 345-366.

2013

S. Kadıoğlu – M. Kadıoğlu – Y. K. Kadıoğlu, “Identifying of buried archaeological remains with ground penetrating radar, polarized microscope and confocal Raman spectroscopy methods in ancient city of Nysa, Aydin – Turkey”, Journal of Archaeological Science 40.10, October 2013, 3569-3583 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2013.04.001).

2013

M. Kadıoğlu – M. Adak – C. Özbil – S. H. Öztaner – R. Tamsü Polat – Y. Polat, “2011 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (2. Sezon)”, KST 34.2, 2012 (Ankara 2013) 211-232.

2013

M. Kadıoğlu, “Anazarbos Zafer Takı: Restitüsyon ve Tarihleme Önerisi”, içinde: G. Kökdemir (ed.), Orhan Bingöl’e 67. Yaş Armağanı/A Festschrift for Orhan Bingöl on occasion of his 67th Birthday (2013) 237-260.

2012

M. Kadıoğlu – K. Görkay, “Roma Dönemi’nde Ankyra”, Y. Kurt – E. Ünlü (ed.), Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, 25-26 Ekim 2011 (2012) 531-541.

2012

M. Kadıoğlu, “Ankyra – Cardo Maximus (1995)”; Ankara Tiyatrosu (1982-1986/2009-2011)”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı,Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. (2012) 307-311.

2012

M. Kadıoğlu (derl.), “Çömlekçiköy Submiken Nekropolü (1967-1970, 1984)”, 317; “Lagina (Yatağan/Turgut) (1969-1971)”, 389-390; “Müsgebi 1963-1966, 1971”, 421-422; “Stratonikeia (1977-1999) 499-504”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Anadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı (2012).

2012

M. Kadıoğlu, “Teos (1962-1966, 2010-)”, içinde: O. Bingöl – A. Öztan – H. Taşkıran (ed.), DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl ArmağanıAnadolu/Anatolia Ek Dizi III.2. (2012) 505-522.

2012

M. Kadıoğlu – M. Adak – C. Özbil – D. Ö. Yalçın – Y. Polat, “2010 Yılı Teos Kazı Raporu (İlk Sezon)”, KST 33.3, 2011, 429-460.

2012

M. Kadıoğlu, “Vorbericht über die Arbeiten im Gerontikon von Nysa am Mäander (2006-2009)”, JdI 126, 2011, 107-154.

2011

M. Kadıoğlu, “Dionysos’un Unutulan Toprağı Teos”, Aktüel Arkeoloji, Eylül-Ekim 2011, 108-111.

2011

M. Kadıoğlu, “Antik Dönemin İsyankâr Şehri: Teos/Rebellious city of the ancient period: Teos”, İzmir Kültür ve Turizm Dergisi, Mart-Nisan 2011, Sayı 10, 34-39.

2011

M. Kadıoğlu – C. Özbil Serin, “Atça’da (Aydın) Bulunan Yeni Bir Miltaşı”, içinde: H. Taşkıran – M. Kartal – K. Özçelik – M. B. Kösem – G. Kartal (ed.), Işın Yalçınkaya’ya Armağan/Studies in Honour of Işın Yalçınkaya (Ankara 2011) 127-131. 

2010

M. Kadıoğlu, “Teos”, Ankara Üniversitesi Bülten, Sayı 138, 2010, 24-25.

2010

V. İdil – M. Kadıoğlu – M. Beckmann – C. Özbil Serin – R. Tamsü Polat, “2008 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 31.2, 2009 (2010) 271-295.

2009

C. Ç. Yalçıner – M. Bano – M. Kadıoğlu – V. Karabacak – M. Meghraoui and E. Altunel, “New temple discovery at the Archaeological site of Nysa (western Turkey) using GPR Method”, Journal of Archaeological Science 36.8, Ağustos 2009, 1680-1689.

2009

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2007 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 30.3, 2008 (2009) 499-522.

2008

M. Kadıoğlu, “Ulus İşhanı Hamamı/Palatium”, içinde: A. Cengizkan – D. Kılıçkıran (ed.), Yerin Sesi: Ulus İşhanı'nın Söyledikleri, VEKAM Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi Yayını (2008) 29-33.

2008

M. Kadıoğlu, “Ankara: Dünü ve Bugünü”, O. İ. Ertekin (Ed.), Mimarlar Derneği 1927 Dönem Etkinlikleri 2006-2008 (2008) 740-760.

2008

M. Kadıoğlu – Y. Kağan Kadıoğlu, “Native of the marble in ancient city, Nysa on the Meander of Hellenistic and Roman Period, Aydin- Western Anatolia – Turkey”, Donald D. Harrington Symposium on the Geology of the Aegean, Earth and Environmental Science 2 (2008) 1-7.

2008

M. Kadıoğlu – K. Görkay, “Yeni arkeolojik araştırmalar ışığında μητρόπολις τῆςΓαλατίας: Ankyra”, Anadolu/Anatolia 32, 2007, 21-148.

2008

M. Kadıoğlu, “Ein Porträtfragment des Lucius Verus? aus dem Gerontikon von Nysa am Mäander”, içinde: E. Winter (ed.), Vom Euphrat an den Bosporus. Kleinasien in der Antike. Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag. 2 Bde. Asia Minor Studien 65,2 (2008) 359-366.

2008

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2006 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 29.2, 2007 (2008) 197-226.

2007

M. Kadıoğlu, “Die opus sectile-Wandverkleidung der Agora von Hierapolis in Phrygia (Regio I)”, içinde: F. D’Andria – M. Piera Caggia, Hierapolis di Frigia I. Le attività delle campagne di scavo e restauro 2000-2003 (2007) 413-419.

2007

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2005 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 28.1, 2006 (2007) 647-670.

2007

M. Kadıoğlu, “Menderes Nysası’ndan Bir Kantar”, E. Öztepe – M. Kadıoğlu (ed.), Patronvs. Coşkun Özgünel’e 65. Yaş Armağanı/Festschrift für Coşkun Özgünel zum 65. Geburtstag (2007) 223-229.

2006

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2004 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 27.2, 2005 (2006) 131-146.

2006

M. Kadıoğlu, “Die Opus Sectile-Wandverkleidung der Latrine in Magnesia am Mäander”, IstMitt 55, 2005, 305-332.

2005

V. İdil – M. Kadıoğlu, “2003 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, KST 26.1, 2005, 387-400.

2005

M. Kadıoğlu, “Marmorkopf einer Artemispriesterin aus der Sammlung von Turgut Tokuş”, Otium. Festschrift für Volker Michael Strocka (2005) 181-184.

2004

M. Kadıoğlu, “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor”, Z. Çizmeli Öğün – T. Sipahi – L. Keskin (ed.), I. - II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu Anadolu /Anatolia Ek Dizi 1, 2004, 123-140.

2003

M. Kadıoğlu – Ph. von Rummel, “Frühbyzantinische Funde aus dem Theater von Nysa am Mäander”, Anadolu/Anatolia 24, 2003, 103-119.

2003

K. Görkay – M. Kadıoğlu, “Antik Yunan ve Roma Dönemlerinde Büyü ve Büyücülük”, E. Işın (ed.), Elemterefiş. Anadolu'da Büyü ve İnanışlar (2003) 36-45.

2003

M. Kadıoğlu, “Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi (scaenae frons): Rekonstrüksiyon ve Yapı Evreleri”, Aydın Kültür ve Sanat Dergisi 20, 2003, 29-32.

2001

M. Kadıoğlu, “Dionysikles”, “Dioskurides”, “Eudemos”, “Eukarpos”, “Eukles”, “Eunikos” und “Hipponeikos”, R. Vollkommer (Ed.), Künstlerlexikon der Antike Bd.1 (2001) 174, 182, 221-222, 224, 225, 226, 326.

2001

M. Kadıoğlu, “Zwei korinthische Kapitelle aus Nysa am Mäander”, C. Özgünel – O. Bingöl – V. İdil – K. Görkay – M. Kadıoğlu (ed.), Cevdet Bayburtluoğlu için yazılar / Essays in Honour of C. Bayburtluoğlu. Günışığında Anadolu / Anatolia in Daylight (2001) 156-161.

1999

M. Kadıoğlu, “Der Opus Sectile-Boden aus dem Gerontikon-Bouleuterion von Nysa ad Maeandrum”Asia Minor Studien, Band 34, 1999, 175-188; Tükçesi “Menderes Nysası Bouleuterion-Gerontikon'u Opus Sectile Döşemesi”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi1, 2000, 9-16.

1999

Y. Boysal – M. Kadıoğlu, “1997 Yılı Stratonikeia Nekropol Çalışmaları”, KST 20.2, 1998 (1999) 215-228.

1998

M. Kadıoğlu, “İnkrustasyon”, Antik&Dekor, 47/1998 Haziran-Temmuz, 170-176

1997

M. Kadıoğlu, “Ankyra-Ulus Opus Sectileleri”, Türk Arkeoloji Dergisi, 31, 1997, 351-391.

1997

M. Kadıoğlu, “Sinop’tan Lebes Gamikos”, Argos Gemicileri Dergisi, 1/1997 Mart-Nisan 8-14.

Posterler

2- M. Kadıoğlu, Das Gerontikon von Nysa am Mäander (1907–2009): Netzwerktagung der Alexander von Humboldt Stiftung, Aachen 25–27 Nisan 2012. 

1- M. Kadıoğlu – Y. K. Kadıoğlu, “Native of the marble in Nysa city of Hellenistic and RomanPeriod, Aydin- Western Anatolia– Turkey”, Donald D. D. Harring Symposium Geology of the Aegean, April 28-30, 2008, Universityof Texas UT Austin.

BURSLAR

15.10.2018-15.01.2019
01.02.–31.06.2012; 

01.10.2012– 31.01.2013

Alexander von Humboldt Vakfı’nın vermiş olduğu 3 aylık araştırma bursu, Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü.


Alexander von Humboldt Vakfı’nın vermiş olduğu 9 aylık araştırma bursu, Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü.

15.04.–15.06.2010

2 Aylık Araştırma Bursu, Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik München (AEK).

07.02.2009– 30.06.2009

İngiltere, Oxford Üniversitesi’nde Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği (ARIT) tarafından verilen “Ilse Hanfmann, George Hanfmann ve Machteld J. Mellink” bursu (6 aylık araştırma bursu).

15.10.2004–15.12.2004

Almanya, Freiburg, Albert-Ludwigs-Üniversitesi’nde 2 aylık DAAD araştırma bursu

1.10.2000–31.3.2002

Almanya, Freiburg, Albert-Ludwigs-Üniversitesi’nde 18 aylıkLandesgraduiertenförderung (Baden-Württenberg Eyalet doktora bursu)

1.10.1998–31.7.1999

Almanya, Freiburg, Albert-Ludwigs-Üniversitesi’nde 10 aylık DAAD araştırma bursu

5.1. –31.3.1998

Almanya, Münster Westfalya Wilhelm Üniversitesi’nde iki aylık Asia Minor Studien bursu (yüksek lisans tezi ile ilgili olarak)

ÖDÜLLER

2007

2007 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Teşvik Ödülü.

2002

Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi (Almanya), Felsefe Fakültesi'nde yaptığım “Die scaenae frons des Theaters von Nysa am Mäander” adlı doktora tezi ile Humanismus Heute adlı eyalet vakfı tarafından verilen 2002 Yılı Günder-Wöhrle Başarı Ödülü.

 

ULUSAL BİLDİRİLER

2021, 27 Mayıs

“Güncel Araştırmalar Işığında Teos” adlı online konuşma Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü’nün düzenlemiş olduğu İonia’da Yeni Arkeolojik Araştırmalar-II/Recent Archaeological Research in Ionia-II adlı online sempozyumda sunulmuştur.

2021, 26 Ocak

“Roma Dönemi’nde Ankyra: Geçmişin Yorumu” adlı konuşma Mimarlar Derneği 1927’nin düzenlemiş olduğu online konferansta sunulmuştur.

2019, 6 Aralık

“Teos: Yeni Arkeolojik Araştırmalar ve Sonuçları” adlı konuşma Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi ve Nilüfer Belediyesi arkeoloji konferansları çerçevesinde Bursa’da sunulmuştur.

2019, 18 Ekim

“Jeofizik Araştırmalarının Sonuçlarına Göre Teos Kent Planı”, adlı konuşma TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Arkeoloji ve Jeofizik Çalıştayı, 18 Ekim 2019 İzmir, sunulmuştur.

2019, 2 Ağustos

“Yeni Araştırmalar Işığı Altında Teos” adlı konuşma Nif Dağı Kazı Evi’nde sunulmuştur.

2019, 17 Temmuz

“Teos Antik Kenti 2018 Yılı Çalışmaları (9. Sezon)”, adlı konuşma İzmir Bölgesi Kazı Başkanları Toplantısı kapsamında, Teos Kazı evinde sunulmuştur.

2019, 19 Haziran

“2018 Yılı Teos Çalışmaları (9. Sezon) başlıklı bildiri 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda 17-21 Haziran 2019, Diyarbakır, sunulmuştur.

2019, 20 Mayıs

“Teos 2018 Yılı Çalışmaları (9. Sezon)” başlıklı bildiri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu’nda (20-22 Mayıs 2019) Ankara’da sunulmuştur.

2019, 13 Mayıs

“Teos Antik Kenti Kazıları ve Jeofizik Araştırmaların Katkısı”, adlı konuşma Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Etkinlikleri Arkeoloji Jeofiziği Çalıştayında sunulmuştur.


2018, 25 Eylül


2018, 12 Ağustos
2018, 

18 Temmuz


2018, 11 Nisan


“Güncel Araştırmalar Işığında Teos” adlı konuşma İzmir Müzesi Konferansları çerçevesinde sunulmuştur.

“Teos Arkeoloji Projesi ve Antik Kentteki Yapıların Farklı Yaşamları” adlı konuşma Getty Vakfı’nın desteklediği “The many lifes of ancient monuments / Antik yapıların farklı yaşamları” konulu seminerde Aphrodisias Kazı evinde sunulmuştur.   

“Teos Antik Kenti 2017 Yılı Çalışmaları: 8. Sezon”, adlı konuşma İzmir Bölgesi Kazı Başkanları Toplantısı kapsamında, Limantepe Kazı evinde sunulmuştur.   

“Roma Dönemi’nde Ankyra” adlı konuşma ODTÜ Arkeoloji Müzesi Arkeoloji Sohbetleri kapsamında sunulmuştur.

2018, 4 Nisan

“Teos Kazısı 2017 Yılı Çalışmaları” konulu bildiri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu’nda (4-6 Nisan 2018) Ankara’da sunulmuştur.

2018, 21 Mart

“Nysa Tiyatrosu ve Podyum Frizleri” adlı konuşma Aydın Müzesi Etkinlikleri Kapsamında, Nysa Tiyatro Podyum Frizleri Açılış Programı kapsamında 21 Mart 2018, Aydın Müzesi’nde sunulmuştur.

2017, 13 Aralık

“Roma Dönemi’nde Ankyra” başlıklı konuşma Yüksel Erimtan Müzesi, Ankara Konferansları – 1’de sunulmuştur.

2017, 28 Ekim

“Ankara Başlıklı” oturumda konuşmacı: Prof. Dr. Gönül Tankut Anısına Sempozyum. KORUMA. Geçmiş, Bugün, Gelecek Arasındaki Diyalog, 26-28 Ekim 2017, TED Üniversitesi, ANKARA.

2017, 8 Mayıs

“Arkaik Dönem’de Teos” adlı konuşma Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi’nde sunulmuştur.

2017, 2 Mayıs

“Teos’un Ünlü Kişileri”, Kültürel Mirasımızın Ortaya Çıkarılması ve Korunmasında Sponsorluğun Önemi adlı panelde sunulmuştur. 02 Mayıs 2017, Yaşar Üniversitesi, İZMİR.

2017, 20 Nisan

“Teos Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları” konulu bildiri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulmuştur. 19-21 Nisan 2017, Ankara.

2017, 12 Nisan

Panelist: Doğal ve Kültürel Mirasın Yönetimi/Natural and Cultural Heritage Management, 70. Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı: Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 10-14 Nisan 2017, Ankara.

2016, 05 Mayıs

“Korsanların Gözdesi Teos Antik Kenti”, adlı bildiri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Tasarım Mimarlık ve Kent Araştırmaları Merkezi (TAMİKAM) Konferanslarında sunulmuştur. 05.05.2016.

2016, 27 Nisan

“Teos Antik Kenti: Dünü ve Bugünü” adlı konferans İzmir Teos Lion Kulübü üyelerine sunulmuştur. 27 Nisan 2016.

2016, 21 Nisan

“2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)” konulu bildiri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü konferanslarında sunulmuştur. 21-22 Nisan 2016.

2016, 31 Mart

“Menderes Nysası Meclis Binası” adlı konuşma Aydın Müzesi Konferansları dizisinde sunulmuştur. 31 Mart 2016.

2016, 30 Mart 

“2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)” konulu bildiri, 2016 Yılı İzmir Kazı Başkanları Çalıştay’ında sunulmuştur. 30 Mart 2016.

2016, 05 Ocak

“Yeni Dönem Teos Kazı, Belgeleme ve Çevre Düzenleme Çalışmaları”, Orta Doğu Üniversitesi Mezunları Derneği’nde sunulmuştur. 05 Ocak 2016.

2015, 24 Kasım

“Yeni Dönem Teos Kazı, Belgeleme ve Çevre Düzenleme Çalışmaları” Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu, Gölbaşı Kampüsü 24.11.2015.

2015, 19 Ekim

AYÖG, DAAD Ankara Bilgi Merkezi, AvH ve DAAD Alumni Derneği Ankara ile Konrad Adenauer Vakfı ve Ankara Üniversitesi tarafından müşterek organize edilen Odak noktasında Almanya – Güncel araştırma sonuçlarının sunulması ve tartışılması’  “Yeni Araştırmalar Işığında Arkaik Dönem’de Teos”, Konulu Konferans, Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu 19.10.2015.

2015, 21 Mayıs

“Teos in archaischer Zeit im Licht der Architektur und Keramik” konulu konferans 21.05.2015 tarihinde İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde sunulmuştur.

2015, 14 Nisan

“Yeni Araştırmalar Işığında Arkaik Dönem’de Teos” konulu bildiri Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü’nde (TEBE) sunulmuştur. İstanbul, 14.04.2015.

2015, 13-14 Nisan

“Teos’ta Yeni Araştırmalar” konulu bildiri Hacettepe Üniversitesi-Arkeoloji Bilimi. Tarih Öncesi Çağlardan Antik Çağ’a Anadolu Kültürleri konulu Sempozyum’da sunulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi K Salonu, 13-14 Nisan 2015.

2015, 02-03 Nisan

“2014 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (5. Sezon)” konulu bildiri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulmuştur. Ankara, 02-03 Nisan 2015

2015, 04 Mart

“Menderes Nysası Gerontikon’u” konulu kitap tanıtımı Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu’nda 04 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır.

2014, 24 Mayıs

“2013 Yılı Teos Antik Kenti Kazı, Restorasyon ve Belgeleme Çalışmaları” İzmir Bölgesi Kazı Çalışmaları, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi, 24 Mayıs 2014.

2014, 12-13 Mayıs 

“2013 Yılı Teos Antik Kenti Kazı, Restorasyon ve Belgeleme Çalışmaları” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Sempozyumu 12-13 Mayıs 2014.

2013, 14-16 Kasım

“Nysa ve Teos’daki Restorasyon Uygulamaları”, I. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu / 1st International Symposium on Archaeological Practices, 14-16 Kasım 2013, Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi Kampüs / Denizli.

2013, 9 Nisan

“2012 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (3. Sezon)”, DTCF Arkeoloji Günleri, 9 Nisan 2013, Ankara.

2012, 01 Eylül

“Teos 2010-2012 Çalışmaları”, 01 Eylül 2012, Nif Dağı, Kemalpaşa - İzmir

2012, 7-8 Eylül

“Nysa Gerontikon’u” konulu bildiri, 5. KARİA, KARİALILAR ve MYLASA SEMPOZYUMU “Karialıların Denizci Özellikleri” (Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın onuruna) 7–8 Eylül 2012 – Milashan Otel / MİLAS

2012, 4 Nisan

“Ankyra’nın M.S. 1.–3. Yüzyıllardaki Kentsel Gelişimi” (Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara 4 Nisan 2012).

2011, 21-22 Ekim

Dünden Bugüne Koruma Toplantısı-1 Ankara, Ankara 21-22 Ekim 2011, “Arkeolojik Alanlar” Konulu bir bildiri.

2011, 20 Mayıs

Müzeler Haftası nedeniyle İzmir Arkeoloji Müzesi’nde “2010 Yılı Teos Arkeolojik Kazı Çalışmaları” konulu bir bildiri (İzmir 20 Mayıs 2011)

2011, 15 Mart

“Teos Kazısı”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde bir bildiri (Ankara 15 Mart 2011).

2010, 25 Mart

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Roma Dönemi’nde Ankara” konulu bir konuşma (25 Mart 2010)

2009, 09 Ekim

Ankara Humboldt Bursiyerleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu “Almanlar ile sürdürülen işbirliğinin 129. Yılı” konulu arkeoloji kolokyumunda “Das Gerontikon von Nysa am Mäander” konulu bir konuşma, 09 Ekim 2009, Antalya.

2009

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi’nde Humboldt Bursiyerleri Derneği Üyeleri için “Roma Dönemi Ankyrası” konulu bir konuşma.

2009

Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde “Roma Dönemi Ankyrası” konulu bir konuşma.

2008

Ankara Mimarlar Derneği 1927, “Ankara: Dünü ve Bugünü” konulu bir konuşma.

2006

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 
”Ankara’nın Geleceğini Tasarlamak: Kentin Kültür Katmanları: Ankara'da Roma Dönemi” adlı panelde panelist.

2005

İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde “Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi: Rekonstruksiyon ve Tarihleme” konulu bildiri, İstanbul 2005

2004    

Ankara Mimarlar Odası Konferansları çerçevesinde “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor” konulu bildiri.

2004

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2004 Yılı Konferansları çerçevesinde “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor” konulu bildiri, Ankara 2004

2003

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Ankyra Tiyatrosu” konulu bildiri, Ankara 2003

2002

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumunda “Nysa Tiyatrosu Sahne Binası Cephe Mimarisi: Rekonstrüksiyon ve Tarihleme” konulu bildiri, Ankara 2002

1998

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2002 Kazı Sonuçları Sempoyzumu’nda, “1997 Yılı Menderes Magnesiası Kazı Çalışmaları” konulu bildiri, Ankara 1998

 

ULUSALARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

2021, 27 Ağustos

“Antik Dönem Teos Mermer Türleri ve Kullanım Alanları” adlı konuşma İzmir’de düzenlenen 6. Uluslararası Taş Kongresi’nde sunulmuştur.

2021,12 Temmuz

“Hermogenes und das Dionysos Heiligtum in Teos: Neue Erbgebnisse” adlı online konuşma Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü’nün düzenlemiş olduğu online konferansta sunulmuştur.

2018, 12 Ekim 


2018, 1 Ekim


2018, 25 Mayıs 

“The Marble Quarries of Teos” adlı konuşma XII. International Conference of Asmosia, 8-14 October 2018, Dokuz Eylül University Desem Halls İzmir için hazırlanmış özet.

“Jeofizik Yöntemlerle Önerilen Teos Kent Planı” adlı konuşma 18. Türk Tarih Kongresi’nde / 18th Turkish Congress of History, 1-5 Ekim 2018, Ankara’da sunulmuştur.

“Wirtschaftliche Entwicklung von Teos” adlı konuşma, Archaeology and Economy in the Ancient World temalı 19th International Congress of Classical Archaeology Cologne/Bonn (Germany) 22-26 May 2018, sunulmuştur.

2018, 9 Mayıs

“2017 Yılı Teos Kazı Çalışmaları: 8. Sezon” adlı konuşma, 40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu / 40th International Symposium of excavations, surveys and archaeometry, 7-11 Mayıs 2018, Çanakkale’de sunulmuştur.

2017, 24 Mayıs

“2016 Yılı Teos Kazı Çalışmaları: 7.Sezon” adlı konuşma, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu / 39th International Symposium of excavatiosn, surveys and archaeometry, 22-26 Mayıs 2017, Bursa’da sunulmuştur.

2017, 27 Nisan

“Der Dionysos Tempel in Teos im Licht der neueren Grabungen” konulu bildiri Zwischen Bruch und Kontinuität: Architektur in Kleinasien am Übergang vom Hellenismus zur römischen Kaiserzeit / Continuity and Change: Architecture in Asia Minor during the transitional period from Hellenism tot he Roman Empire, 26. Bis 29. April 2017, Universitaet Graz’da sunulmuştur.

2016, 25 Kasım

“Teos’da Memer ve Seramik Üretimi ve Dağılımı”, adlı bildiri Ankara Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Kültürlerin Bağlantısı: Başlangıcından Roma Dönemi Sonuna Kadar Eski Yakın Doğuda Ticaret ve Bölgelerarası İlişkiler / Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning until the End of the Roman Period adlı Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu/International Archaeological Sympoisum 23-25 Kasım 2016, Bedesten / St. Nicholas Church Lefkoşa/Nicosia’da sunulmuştur. 

2016, 16 Haziran

“Roma Dönemi’nde Ankyra/Ancyra in classical period”, adlı bildiri Atılım Üniversitesi, Uluslararası Anadolu’da Kültür ve İletişim Sempozyumu/ International Symposium Culture and Communication in Anatolia: Past, Present and Future June 15-17, 2016, Atılım University, Ankara, Turkey, sunulmuştur.

2016, 25 Mayıs

“2015 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (6. Sezon)” konulu bildiri, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2016, Trakya Üniversitesi, Balkan Kongre Merkezi, Edirne, sunulmuştur. 25.05.2016.

2015, 14 Mayıs

“2014 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (5. Sezon)” konulu bildiri, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11-15 Mayıs 2015, Atatürk Üniversitesi Erzurum, sunulmuştur. 13.05.2015.

2015 Aralık

“Der Gebrauch von Marmorsorten in der Artchitektur von Nysa und Teos” konulu konferans Roma’da Marmora Phrygiae, Cave e cantieri antichi d’Asia Minore, Roma, CNR, Aula Marconi, 2-4 Dicembre 2015, sunulmuştur.

2014 Temmuz

“Teos in archaischer Zeit – Im Licht der neuen Forschungen in Teos” konulu konferans, Türk-Alman Bilim Yılı 2014 çerçevesinde Anatolien – Brücke der Kulturen Internationales Symposium’da sunulmuştur. Bonn 7-9 Temmuz 2014.

2014 Haziran

“2013 Yılı Teos Kazı Çalışmaları: 4. Sezon”,  36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2-6 Haziran 2014, Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

2015 Şubat

“Teos in archaischer Zeit im Licht der neuen Forschungen” konulu konferans, Prof. Dr. V. M. Strocka’nın 80. yaş günü kutlaması vesile ile düzenlenen kolokyumda sunulmuştur. Freiburg 28.02.2015.

2013 Mayıs

“2012 Yılı Teos Kazı Çalışmaları (3. Sezon)”, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi.

2012 Kasım

“Das Gerontikon von Nysa am Mäander” konulu bildiri, Albert-Ludwigs Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Hauskolloquium, 9 Kasım 2012.

2012 Ekim

“Neue Arbeiten im antiken Teos: Konservierungs- und Forschungsprogramm” konulu bildiri, Albert-Ludwigs Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü, Güz Dönemi Kolloquiumu, 31 Ekim 2012.

2011 Mayıs

 

33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunda “2010 Yılı Teos Kazı Çalışmaları: İlk Sezon” konulu bir bildiri (Malatya, 26 Mayıs 2011).

2011 Ekim

Uluslararası Tarihte Ankara Sempozyumu’nda “Roma Dönem’inde Ankyra” konulu bildiri (A.Ü. DTCF. Ankara 25-26 Ekim 2011).

2010 Eylül

XVI. Türk Tarih Kongresi’nde “Nysa Gerontikon’u” konulu bildiri (20 Eylül 2010)

2009,

İngiltere Oxford Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsünde “Nysa on the Maeander, Caria” konulu bir konuşma

2004

26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda “2003 Yılı Nysa Çalışmaları” konulu bildiri, Konya 2004

1999, 2001

 

Almanya, Freiburg ve Köln Üniversiteleri, Arkeoloji Enstitülerinde düzenlenen kolokyumlarda 1999 ve 2001 yıllarında “Nysa Tiyatrosu ve Yapı Süsleri” konulu bildiri, Freiburg / Köln 1999, 2001

1998

20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda “1997 Yılı Stratonikeia Nekropol Çalışmaları” konulu bildiri, Tarsus 1998

KURUL ÜYELİKLERİ22.11.2016-25.06.2018 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeliği

2010-

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Dergisi Anatolia/Anadolu Yardımcı Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

2017-2020

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Yayınları Danışma Kurulu Üyeliği

2014-

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Asil Üyeliği

09.05.2014-

Türkiye Bilimler Akademisi Süreli Yayını olan TÜBA-AR Dergisi’nde Editör ve Danışma Kurulu Üyeliği

2015-

Türkiye Bilimler Akademisi Süreli Yayını olan TÜBA-KED Dergisi’nde Danışma Kurulu Üyeliği

09.12.2013-

Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyeliği

2013-

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Muhabir Üyeliği

24.04.2013-

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Grubu (PDG) Üyeliği

01 Mart 2013-

Ankara Üniversitesi, Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

31.01.2013 -29.07.2016 

Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği

15.09. 2011-22.11.2016 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Üyeliği 

2013- 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Augustus ve Roma Tapınağı Anıt Eser Kurul Üyeliği

Şubat 2010-Ağustos 2011

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Üyeliği

Aralık 2008-2009

Bologna Eşgüdüm Komisyon (BEK) Üyeliği

Aralık 2008-2013

Ankara Üniversitesi, Araştırma Politikaları Danışma Kurul Üyeliği

AKTİF PROJELER

2010-

Teos Arkeoloji Projesi (Bakanlar Kurulu Kararlı arkeoloji kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Ankara Üniversitesi adına).

Tamamlanan Projeler:

2008-2010

Menderes Nysası Meclis Binası (Gerontikon/Bouleuterion) Kazı, Belgeleme ve Araştırma Projesi (Tübitak Proje No. 107K523). 

M. Kadıoğlu, “Vorbericht über die Arbeiten im Gerontikon von Nysa am Mäander (2006-2009)”,JdI 126, 2012, 107-154.

2003-2008

“Ankyra Antik Kenti Arkeolojik Araştırmaları” (BAP Proje No: 20030901019)

M. Kadıoğlu – K. Görkay, “Yeni arkeolojik araştırmalar ışığında μητρόπολις τῆςΓαλατίας: Ankyra”Anadolu/Anatolia 32, 2007, 21-148; 

M. Kadıoğlu – K. Görkay – S. Mitchell, Roma Dönemi’nde Ankara / Roman Ancyra (İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 2011).

KAZI EKİP ÜYELİKLERİ

2010-

İzmir İli, Seferihisar İlçesi Teos Antik Kenti Kazı Başkanlığı

2012-

Doç. Dr. Serdar Hakan ÖZTANER başkanlığında Nysa Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

1994-2009

Prof. Dr. Vedat İdil başkanlığında Nysa Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

2003

Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında Erythrai (Ildırı) Yüzey Araştırmaları ekip üyeliği

1997-1998

Prof. Dr. Coşkun Özgünel ve Prof. Dr. Elmar Schwertheim başkanlığında Alexandria Troas Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

1995-1998

Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında Magnesia Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği

1994

Prof. Dr. Ender Varinlioğlu başkanlığında Harpasa Yüzey Araştırması ekip üyeliği

1990-1992, 1996-1998

Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında Stratonikeia Arkeoloji Kazısı ekip üyeliği


ÖĞRENİM 

1989 - 1994

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Arkeoloji Lisans Eğitimi

1992 - 1993

Almanya Bochum Ruhr-Üniversitesi’nde bir yıl Almanca öğrenimi

1985 - 1988

Bafra Lisesi

1982 - 1985 

Ballıca Ortaokulu

1978 - 1982

Ballıca Cumhuriyet İlkokulu