PROF.DR. HATİCE BETÜL KALIPÇILAR    
Adı : HATİCE BETÜL
Soyadı : KALIPÇILAR
E-posta : kalipci@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 0312-2965703
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Mezun olduğu Üniversite adı ve yılı: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1979

Doktora unvan aldığı Üniversite adı ve yılı: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1985

Doçentlik unvan aldığı Üniversite adı ve yılı: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1988

Proferörlük unvan aldığı Üniversite adı ve yılı: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-1995

Yabancı Diller: Almanca, İngilizce

Uzmanlık alanları: Tam Protezler, Geriatri
YAYINLAR

 1. Hasanreisoğlu, U., Kalıpçılar, B., Ayhan, N.: Silikon esaslı yumuşak besleme materyallerinin bazı fiziksel özellikleri ile Candida üremesi yönünden değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 14 (1): 93-99, 1987.

 2. Kalıpçılar, B.: Tam protezlerin tutuculuğunu ve stabilitesini etkileyen kaslar ve diğer yapılar. Oral Mesleki ve Aktüel Diş Hek. Derg., 4 (42): 6-10, 1987.

 3. Yurdukoru, B., Kalıpçılar, B.: Maryland köprülerde ısırma kuvvetinin gerilim ölçer kullanılarak ölçülmesi. . A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 14 (3): 291-297, 1987.

 4. Can G., Kalıpçılar, B., Denli, N.: Klinik bir değerlendirme. Oral Mesleki ve Aktüel Diş Hek. Derg., 4 (44-45): 19-22, 1988.

 5. Karaağaçlıoğlu, L., Kalıpçılar, B., Hasanreisoğlu, U.: Oda ısısında polimerize olan enjeksiyon akriliklerinin su emilimi-çözünürlük ve yüzey özelliklerinin değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 15 (1): 56-63, 1988.

 6. Hasanreisoğlu, U., Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L.: Değişik sabit protez estetik materyallerinin sertlik özellikleri yönünden değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 15 (1): 65-69, 1988.

 7. Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L. Hasanreisoğlu, U., Timlioğlu, Özenç.: Farklı polimerizasyon özellikleri gösteren protez kaide materyallerinde artık monomer miktarının değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 15 (2): 157-161, 1988.

 8. Kalıpçılar, B., Can, G., Karaağaçlıoğlu, L., Akören, C., Yılmaz, T.: Sabit protezlerde kullanılan metal alaşımlarında dental plak birikimi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 15 (3): 261-266, 1988.

 9. Hasanreisoğlu, U., Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L.: Sabit protezlerde kullanılan bazı estetik maddelerde renk stabilitesinin araştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 15 (3): 189-294, 1988.

 10.  Kalıpçılar, B., Üçtaşlı, S.: Bir vak’a nedeniyle yeni bir ovardenture tekniği. Oral Mesleki ve Aktüel Diş Hek. Derg., 5 (55-56-57): 50-51, 1988.

 11. Pamir, A.D., Kalıpçılar, B.: Functional forces on complete dentures during swallowing and mastication. J. Nihon Univ. Sch. Dent., 30(1): 44-49, 1988.

 12.  Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L. Hasanreisoğlu, U., Denli, N.: Protezlerde kullanılan faklı iki kaide materyalinin boyutsal stabilite açısından değerlendirilmesi. G.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 6 (1): 171-187, 1989.

 13.  Kalıpçılar, B., Hasanreisoğlu, U., Karaağaçlıoğlu, L. Denli, N.: Sabit protezlerde kullanılan bazı estetik materyallerin aşınma özelliklerinin araştırılması. G.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 6 (1): 131-146, 1989.

 14. Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L., Hasanreisoğlu, U.: Evaluation of the level of residual monomer in acrylic denture base materials having different polymerization properties. J of Oral Rehabilitation., 18: 399-401, 1991.

 15. Kedici, P. S., Kalıpçılar, B., Bilir, Ö.G.: Effect of glass ionomers liners on bonding strength of laminate veneers. J  Prosthet Dent., 68: 29-32, 1992.

 16. Kalıpçılar, B., Kedici, S., Bilir, Ö.G.: Beeinflussung der Kaukraft durch die Versorgung mit keramischen Verblendschalen. Quintessenz 44: 979-987, 1993.

 17. Berksun, S., Kedici, S., Kalıpçılar, B.: A matrix procedure for reproducing natural or carved tooth contours in porcelain laminate veneers. J  Prosthet Dent., 71: 203-205, 1994.

 18. Gürbüz, A., Kalıpçılar, B., Yalçın, S.: Metal-rezin bağlantısında arayüz değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 21 (3): 263-269, 1994.

 19. Berksun, S., Kalıpçılar, B.: Eğik molar destek dişler üzerine uygulanan farklı sabit bölümlü protez tasarımlarının fotoelastik yöntemle stress analizi.  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 23 (1): 45-51, 1996.

 20. Uludağ, B., Gürbüz, A., Kalıpçılar, B., Öztaş, D.: Temel metal alaşımlarının manginal düzeltme sonrası kenar uyumlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klin. Diş Hek. Bil. Derg., 3 (1): 21-24, 1997.

 21. Hasanreisoğlu, U., Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L. Akören, C., Soral Yalçın, E.: Overdenture ve tam protez kullanan hastaların çiğneme kas aktivitelerinin elektromyografik olarak değerlendirilmesi. .  A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 25 (2): 195-203, 1998.

 22. Kalıpçılar, B., Perdeci, H.: Farklı protez kaide materyallerinde uygulanan yumuşak astar maddelerinin bağlantı dirençlerinin incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 27 (3): 383-391, 2000.

 23. Kalıpçılar, B., Perdeci, H.: Akrilik esaslı yumuşak astar maddesinin metal alt yapıya bağlantısının incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 28 (1): 43-48, 2001.

 24. Şen, S., Kalıpçılar, B., Tam Protez Kullanan Hastalarda Doğal Baş-Boyun Postürünün ve Dik Yön Boyutlarının Değerlendirilmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 35(3): 117-126, 2008.

 25. Şen, S., Kalıpçılar, B., Tam Protez Kullanan Hastalarda Doğal Postür Değişikliği-Çiğneme Kas Aktivitesi İlişkisi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg., 36(1):37-46,2009.

   

YURT İÇİ TEBLİĞLER

 

1- Yurdukoru, B., Kalıpçılar, B.: Maryland köprülerde ısırma   kuvvetinin EMG kullanılarak ölçülmesi.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, Ankara, 16-21 Haziran 1987.

2- Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L., Hasanreisoğlu, U.: Farklı Polimerizasyon özellikleri gösteren protez kaide materyallerinin boyutsal stabilite, su emilimi-çözünürlük özelliklerinin değerlendirilmesi.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Bilimsel Kongresi, Ankara, 6-10 Haziran 1988.

3- Kalıpçılan, B., Hasanreisoğlu, U., Karaağaçlıoğlu, L.: Sabit protezlerde kullanılan bazı estetik materyallerin aşınma ve sertlik özelliklerinin araştırılması.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Bilimsel Kongresi, Ankara, 6-10 Haziran 1988.

4- Kalıpçılar, B., Hasanreisoğlu, U., Karaağaçlıoğlu, L., Soral, E.: Geriatrik hastalarda çiğneme kaslarının aktivitelir ile sessiz dönemin elektromiyografi yöntemi ile incelenmesi.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 28 Şubat 1992.

5- Berksun, S., Kedici, S., Kalıpçılar, B.: Porselen laminate veneer yapımında bir kalıp tekniği.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, 28 Şubat 1992.YURT DIŞI  VE ULUSLAR ARASI TEBLİĞLER


 1. Kalıpçılar, B., Kedici, S., Bilir, Ö.G.: Biting forces with porcelain laminate veneers. FDI (78th World Dental Congress), Singapore, 8-14 September 1990.

 2. Kedici, S., Kalıpçılar, B., Bilir, Ö.G.: The effect of glass-ionomer liners on the bonding strength of porcelain laminate veneers.

  FDI (78th World Dental Congress), Singapore, 8-14 September 1990.

 3. Berksun, S., Kedici, S., Kalıpçılar, B.: A moulding technique for reproducing natural aesthetics with porcelain laminate veneers. EPA (European Prosthodontic Association)  15th Annual Conference, Geneva, 5-7 September 1991.

 4. Kalıpçılar, B., Hasanreisoğlu, U., Karaağaçlıoğlu, L., Soral, E.: Evaluation of masticatory muscle aktivity and silent period in elderly patients as related to the duration of edentulism. EPA (European Prosthodontic Association)  15th Annual Conference, Geneva, 5-7 September 1991.

 5. Kalıpçılar, B., Soral, E.: A case report combining hollow dentures and copy denture techniques. FDI (81st Annual World Dental Congress) Göteborg, August 29-September 2 1993.

 6. Berksun, S., Kalıpçılar, B.: Photoelastic stres analysis of different bridge desingns with a tilted molar abutment. EPA (European Prosthodontic Association)  18th Annual Conference, İstanbul, 7-9 September 1994.

 7. Kalıpçılar, B., Yılmaz, K., Çulhaoğlu, A.: The hollow denture: An alternative treatment for atrophic maxillae. EPA (European Prosthodontic Association)  25th Annual Conference, Kuşadası, 5-7 September 2007.


             KONFERANSLAR

  1. Kalıpçılar, B.: Bölümlü Protezlerde Planlama İlkeleri. Kayseri-Kırşehir-Nevşehir Dişhekimleri Odası Mezuniyet Sonrası Eğitim, 18 Aralık 1988.

  2. Kalıpçılar, B.: Tam Protezlerde Yarı Ayarlanabilir Artikülatörlerin Kullanılması. Ankara Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim, 12 Nisan 1989.

  3. Kalıpçılar, B.: Akriliklerde Son Yenilikler. Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Diş Tedavi ve Protez Merkezi, 8 Şubat 1991.

  4. Kalıpçılar, B.: Yaşlılarda Dental Yaklaşımlar. Ankara Dişhekimleri Odası Sempozyumu, 22 Kasım 2007.