PROF.DR. EMİNE GÜL KAPÇI SEYİTOĞLU    
Adı : EMİNE GÜL
Soyadı : KAPÇI SEYİTOĞLU
E-posta : kapci@ankara.edu.tr, eminegulkapci@gmail.com
Tel : +3123633350
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi, DTCF 1987

Yüksek Lisans Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Londra Üniversitesi, Ingiltere 1990

Doktora Klinik Psikoloji Loughborough Üniversitesi, Ingiltere 1995


Akademik Yükseltmeler

Akademik Derece Üniversite /Bölüm Yıl

Öğretim Görevlisi Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü 1995-1999

Yard. Doç. Ankara Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü 1999-2005

Doçent Ankara Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü 2005-2010

Profesör Ankara Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü 2010-

Profesyonel Atamalar (Seçilmiş)

1. Sosyal Bilimler Veri Tabanı Komite Üyeliği, Tübitak 

2. Fakülte Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

3. Araştırma Politikaları Danışmanlığı, Ankara Üniversitesi

4. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

5. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği

6. Ölçme Değerlendirme Merıkezi Danışma Kurulu Üyeliği

7. EPH Bölüm Başkanlığı 2013 (devam ediyor); Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi


Üyelikler

1. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

2. Çocuk İhmali ve İstismarini Önleme Derneği

3. American Academy of Cognitive Therapy


Alan Eğitimleri

1. Krize Müdahale (Ankara Üniversitesi)

2 Aile Terapisi (Ankara Üniversitesi)

3. Gestalt Terapi

4. Bilişsel Davranışçı Terapi

5. Eye movement desensitization and reprocessing

6. American Academy of Cognitive Therapy Sertifiye Terapist

7.Yale Üniversitesi, ABD. 2011-2012 (Ana-Baba Eğitimleri, Davranış Sorunlarında Ana-Baba Eğitimleri, Çocuk ve Ergenlerde BDT Eğitimleri)

Ödüller

1. Kapcı, E.G. (1998). Okul-Öncesi Davranış Ölçeğinin Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Íncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5, 9-15. (Yılın en iyi makalesi Ödülü)

2. Karabekiroğlu, K., Uslu, R.I ve Kapci, E.G. (2010). 12-42 ay çocukların ruh sağlığı profili. 2010 Mualla Öztürk Ruh Sağlığı Ödülü. 


Dersler

Lisans Dersleri Lisans-Üstü Dersler

Psikolojiye Giriş

Gelişim Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi

Eğitim Psikolojisi

Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları

Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme

Çocukta Davranış Problemleri

Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar

Klinik Psikoloji

Kişilik Kuramları

Davranış Bozuklukları

Destekleyici Ana-Baba Eğitimi

Ailede psikolojik Sorunlar

Normal Dışı Çocuk ve Gençlik Psikolojisi

Gelişimsel Psikopatoloji

Klinik Çocuk Psikolojisi

Klinik Psikolojide Araştırma Yaklaşımları


Tamamlanmış Projeler ve Danışmanlık Deneyimi

GÖREV DÖNEMİ PROJE KONUSU DESTEKLEYEN KURULUŞ

1.Proje Danışmanlığı: Kapcı, E. G. (1999-2001). Ameliyata giren hastalarda kaygı ve depresyon. Ankara Onkoloji Hastanesi Projesi. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

2.Danışmanlık: Yalın, A ve Kapcı, E. G. (2001-2005). Çocuk İhmali ve İstismarı. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Projesi Uygulama Danışmanlığı. T.C. Hükümeti- Unicef İşbirliği Programı.

3.Proje Yürütücülüğü: Kapcı, E. G (2002-2003). Kapcı, E. G., Acarlar, F. ve Küçüker, S. (2003). Okul-öncesi Eğitimde Kaynaştırma: Öğretmen Algısına Göre Destekleri ve Engelleri Belirleme. MEB, Eğitim Araştırmalarını Destekleme Birimi

4.Proje Yürütücülüğü 2005-2006 Kapçı, E. G., Uslu, R. ve Küçüker, S (2005-2006). “0-6 Yaş Türk Çocuklarında “Erken Gelişim Evreleri  Ölçeği” ve “Erken Gelişim Evreleri: Sosyal-Duygusal Gelişim Ölçeği” nin Uyarlanması” TÜBİTAK

5.Proje Yürütücülüğü 2005-2006 Kapçı, E. G., Uslu, R. ve Türkçapar, H. (2006). “Beck Depresyon Envanteri-II-Türkçe Formu:  Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi” TÜBİTAK

6.Araştırmacı 2008-2009 “Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler- Projesi, 107K501 TÜBİTAK

7.Proje Yürütücülüğü 2012-2013 Kapci, EG, Artar M Avşar V, Çelik EG, Daşçı E

İlkokula Farklı Yaşlarda Başlayan Çocukların Ruhsal ve Sosyal Gelişim ile Akademik Algıları Açısından Karşılaştırılması A.Ü. BAP Projesi

8.Proje Yürütücülüğü 2012-2013 Aile Eğitim Programlarının Revizyon Projesi (7-11 Yaş) MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

9.Proje Yürütücülüğü 2014 Uslu, RI, Kapçı, E. G. A Systematic Review of the Research on Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children in Turkey) Avrupa Birliği, International Children’s Center

10.Proje Yürütücülüğü 2014 Kapçı EG, Çokamay G. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Aile Eğitim Programı Elkitabı. MEB


Hakemli Dergilerde Basılan Makaleler

1. Kapcı, E.G. (1998). A Test of the Hopelessness Depression: Drawing Negative Inference From Negative Life Events , Psychological Reports, 82, 355-363.

2. Kapcı, E.G. ve Cramer, D. (1998). The Accuracy of Dysphoric and Nondepressed Groups' Predictions of Life Events, The Journal of Psychology, 132(6), 659-670.

3. Kapcı, E.G. (1998). Okul-Öncesi Davranış Ölçeğinin Türk Çocuklarına Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Íncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5, 9-15. 

4. Kapcı, E.G. (1999). The Reliability and Validity of The Pre-School Behaviour Checklist to Turkish Nursery Children, Early Child Development and Care, 150, 43-51.

5. Kapcı, E.G. ve Cramer, D. (1999). Judgement of Control Revisited: Are the Depressed Realistic or Pessimistic? Counselling Psychology Quarterly, 12, 1, 95-105.

6. Kapcı, E.G. ve Güler, D. (1999). Pre-School Education in Turkey: Policies and Practices in Their Historical Context, Early Child Development and Care, 156, 53-62.

7. Kapcı, E.G. ve Cramer, D. (2000). The Mediation Component of the Hopelessness Depression in Relation to Negative Life Events, Counselling Psychology Quarterly, 13, 4, 413-23. 

8. Kapcı, E.G. ve Çorbacı-Oruç A (2003). Okul-öncesi Çocuklarda Sosyometrik Yöntemlerin  Karşılaştırılması.  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10, 100-107. 

9. Kapcı, E.G. (2004). Ameliyat Olan Kanser Hastalarının Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin  Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, 7-13. 

10. Kapcı, E.G. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37 ,1-13.

11. Kapcı, E.G. (2004). Erken Çocukluk Döneminde Psiko-Eğitsel Değerlendirme: Tanımlar, Süreçler ve Güçlükler. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1, 49-56.

12. Terzi-Ünsal, S ve Kapcı, E.G. (2005). Risk Factors for Suicidal Behavior: Psycho-Social Risk Models with Turkish Adolescents. Social Behavior and Personality, 33, 7, 593-608.

13. Kucuker, S. Acarlar, F. ve Kapcı, E. G. (2006). The Development and Psychometric Evaluation of the Supports Scale for Pre-school Inclusion. Early Child Development and Care, 176, 6, 643-659.

14. Uslu, R., Erden, G. ve Kapci, E.G (2006). Psychoeducation and Expressed Emotion by Parents of Children with Learning Disorders, Psychological Reports, 98, 291-306.

15. Kapci, E.G. ve Küçüker, S. (2006). Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Değerlendirilmesi Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 286-295. 

16. Uslu, R., Kapcı, E. G. ve Oztop, D. (2007).Neurological Soft Signs in Comorbid Learning and Attention Deficit  Hyperactivity Disorders. Turkish Journal of Pediatrics, 49, 263-269.

17. Kapçı, E. G., Uslu R, Türkçapar, H. ve Karaoğlan A (2008). Beck Depression Inventory II: Evaluation of the Psychometric Properties and Cut-Off Points in a Turkish Adult Population, Depression and Anxiety; 25, 104-110.

18. Uslu R, Kapçı, E. G , Öncü, B., Ugurlu, M., ve Türkçapar, H. (2008). Psychometric Properties and Cut-off Scores of the Beck Depression Inventory-II in Turkish Adolescents.  Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15, 225-233.

19. Kapçı, E.G., Uslu, R.I., Akgün, E ve Acer, D. (2009). İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: Bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlamayla ilişkili etmenlerin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16, 13-20.

20. Hamamcı, Z., Kapçı, E.G ve Türkçapar, H. (2010). İlişki inançları envanterinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 127-132.

21. Işık, B., Baygın, Ö., Kapçı, E.G. ve  Bodur, H. (2010). The effects of temperament and behavior problems on sedation failure in anxious children after midazolam premedication. European Journal of Anaesthesiology, 27, 336-340.

22. Uslu, R., Kapçı, E.G., Yıldırım, R ve Oney, E. (2010). Sociodemographic characteristics of Turkish parents in relation to their recognition of emotional maltreatment. Child Abuse & Neglect , 34, 345-353.

23. Kapçı, E.G., Küçüker, S ve Uslu, R. (2010). How Applicable are Ages and Stages Questionnaires for use with Turkish Children? Topics in Early Childhood Special Education. 2010 30: 176-188.

24. Kapci, E.G. ve Hamamci, Z. (2010). The Relationship Between Family Dysfunction and Psychological Symptomatology: The Meditating Role of Early Maladaptive Schemas. Clinical Psychiatry 13, 127-136.

25. Küçüker, S., Kapçı, E.G., ve Uslu, R. (2011). Evaluation of the Turkish Version of the Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional in Identifying Children with Social-Emotional Problems. Infants and Young Children 24, 207-220.

26. Çizgi, C., Çoban, M. ve Kapçı, E.G. (2012). Huzurevi Çalışanlarının Yaşlı Mahremiyetine İlişkin Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Geriatri Dergisi.

27. Keser, N., Kapçı, EG ve Özer A. (2012). Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun İncelenmesi: Aracı ve Etkileşim Değişkenleri ile Bir Model Testi. New/Yeni Sempozyum, 50, 13-22.

28. Kapçı, EG., Uslu RI, Sukhodolsky, D., Atalan-Ergin, D ve Çokamay G. (2012). Bilişsel-Davranışçı Terapi Kaygı Programının İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Sınanması. Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırmalar Dergisi, 1, 121-126.

29. Keser N, Kapçı EG, Odabaşı E. (2012). Farklı Kronik Hastalığı Olan ve Olmayan Çocukların Benlik Saygısı, Duygusal ve Davranışsal Sorunlar ve Ana-Baba Tutumları Açısından Karşılaştırılması. (Comparison of Children With and Without Chronic Health Problems on Self-Perception, Emotional-Behavioral Problems and Parental Attitudes). Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 19, 57-68.

30. Atak H, Kapçı EG ve Çok F. (2013). Çok Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği Türkçe Formunun Değerlendirilmesi. Düşünen Adam. 26: 36-45.

31. Karabekiroğlu K, Uslu R, Kapci EG, Özbaran B, Öztop DB, Özel-Özcan Ö, Doğangün B, Gülen-Şişmanlar S, Görker I, Fidan T, Bahali KM, Barut Y, Gürkan K, Kılıç BG, Ay P, Taşkın B, Bilgin N ve Çengel-Kültür ES (2013). A Nationwide Study of Social-Emotional Problems in Young Children in Turkey. Infant Behavior and Development. 36, 162-70.

32. Kapçı, EG ve Sukhodolsky, D (2013). Tik Bozukluklarında Alışkanlık Tersine Çevirme Eğitiminin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14, 167-173.

33. Kurnaz, A ve Kapçı EG (2013). Akran Saldırganlığı ve Mağduriyetinin Psiko-Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46: 317-342.

34. Kurnaz, A. Kapçı EG (2013). Akran Saldırganlığı ve Mağduriyeti Ölçeklerinin İlköğretim Öğrencilerinde Değerlendirilmesi, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırmalar Dergisi, (Baskıda).

35. Kapçı, EG. Atalan-Ergin, D. (2013). Çocuklar için Olumsuz Düçünceler Ölçeğinin Uyarlama Çalışması. Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ve Araştırmalar Dergisi, (Baskıda).

36. Atak H ve Kapçı EG. (2013). Yetişkinliğe Geçişte Bireyleşme Türleri ve Kimlik Statüleri: Üniversite Öğrencileri ve "Unutulan Yarı" Klinik Psikiyatri, 2, 15-21.

37. Bani M, Bodur H, Kapci EG (2015). Are behavior risk factors for traumatic dental injuries in childhood different between males and females? European Journal of Paediatric Dentistry, 16, 29-32.


Ulusal ve Uluslararası kongre ve panellerde sunulan bildiriler

1. Kapcı, E. G. (1992).A Study of Judgement of Contingency with British Undergraduates: Are They Sad and Wise? Postgraduate Affairs Group, University of Colraine, Northern Ireland. 

2. Kapcı, E. G. (1999). Emotional and Behavioral Problems among Pre-School Children, 2nd Child Culture Congress, Ankara.

3. Terzi-Ünsal S,  Kapcı, E.G & Akyıldız, M. (2002). Risk Factors for Suicide Among Adolescents: A Test of Psycho-Social Model, 10th Psychology Congress, Ankara.

4. Kapcı, E.G, Acarlar, F. & Küçüker, S (2003). Supports and barriers scale for pre-school inclusion OMEP World Congress. Kuşadası/Turkey.

5. Kapcı, E. G. & Çorbacı – Oruç, A. (2004). Peer Relationship Among Pre-School Children: Comparison of Sociometric Methods, 4th Child Culture Congress, Ankara)

6. Işık, B., Baygın, Ö., Kapçı, E.G. & Bodur, H. (2007). Do behavior problems and temperament explain sedation success in children? 15th Turkish Association of Pedodonti Congress, 17-21 October, Antalya.

7. Uslu, R., Kapçı, EG., Yıldırım, R & Öney E. (2008). Are Parents Aware of Emotional Maltreatment? 5th Child Culture Congress, Ankara. Ankara.

8. Uslu, R.I., Kapçı, E.G., Yıldırım R., & Öney, A.E. (2008). Characteristics of Turkish parents in relation to recognition of child emotional maltreatment. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP 2008). Istanbul Türkiye.

9. Küçüker, S., Kapçı, E.G., & Uslu, R.I. (2008). Ages and stages questionnaires ( ASQ ): Evaluation of its psychometric properties in Turkish children. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP 2008). Istanbul Türkiye. (Poster Bildiri).

10. Küçüker, S., Kapçı, E.G., & Uslu, R.I. (2008). The validity and reliability of ages and stages questionnaires: Social-emotional ( ASQ-SE) in Turkish children: Evaluation of its psychometric properties in Turkish children. 18th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP 2008). Istanbul Türkiye. (Poster Bildiri).

11. Kurdoğlu, S., Uslu, R.I., Kapçı, E. G. & Kurt, E. (2008). Teacher’s Evaluation of Child Maltreatment. Prevention of Child Abuse and Neglect Symposium. 8-10 May 2008 Gazi Üniversitesi, Ankara.

12. Kapçı, E.G. (2008). Recognition of Child Maltreatment in Educational Settings.  Prevention of Child Abuse and Neglect Symposium. 8-10 May 2008 Gazi Üniversitesi, Ankara.

13. Atak, H. & Kapçı, E.G. (2009). The Turkish Version of the  Multi-Measure Agentic Personality Scale . 4th Conference on Emerging Adulthood.  Atlanta Georgia. ABD. (Poster bildiri).

14. Atak, H. & Kapçı, E.G. (2009). Parental bonding, agentic personality, identity formation and emerging adulthood among Turkish university students and forgotton-half. 4th Conference on Emerging Adulthood. Atlanta Georgia. ABD.

15. Hamamcı, Z., Kapçı, E.G. & Türkçapar, H. (2009). Adaptation of The Relationship Belief Inventory for Turkish Couples. 5th National Congress of the Family Therapy. 13-15 March İstanbul.

16.  Kapçı, E.G. & Erdinç-Demirci S. (2009). Evaluation of the Parental Attitute Scale in Mothers of children aged 3-13. 18th Educational Sciences Congress. 1-3 October 2009 İzmir.

17. Atak, H. & Kapçı, E.G. (2009).  Agentic Personality During Emerging Adulthood. 10th Psychological Counselling and Guidance Congress. (Sözel Bildiri). 21-23 October 2009. Adana.

18. Kurnaz, A. & Kapçı, E.G. (2009). Relational and Physical Agression Among Elementary School Students. 10th Psychological Counselling and Guidance Congress. 21-23 October 2009. Adana.

19. Kapçı, E.G. & Kurnaz, A. ve (2009). Relational and Physical Victimization Among Elementary School Students. 10th Psychological Counselling and Guidance Congress. 21-23 October 2009. Adana.

20. Atak, H., Kapçı, E. G. & Çok, F. (2010). Identity formation among Turkish non-college emerging adults: Parental bonding, personal agency, identity statuses, and gender differences. Paper presented at the 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence. Vilnius, Lithuania, 12 - 15 May, 2010.

21. Kapçı, E.G. (2010). Changes in Reviewership: How to be a good reviewer?  The  Scientific and Technical Research Council of Turkey, 5th National Academic Publication Symposium.  26 November 2010, Ankara.

22. Kapçı, E.G., Tazeoğlu, S. & Arkun, F. (2011). Ana-babaların disiplin yaklaşımlarını değerlendiren bir ölçek uyarlama çalışması ve disiplin yaklaşımlarının değerlendirilmesi XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Psikolojik Danışmanlığın Rotası Yeniden, 3-5 Ekim 2011 İzmir.

23. Yılmaz, B. & Kapçı, E.G. (2011). Lise Öğrencilerinde Okula Bağlanmanın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Psikolojik Danışmanlığın Rotası Yeniden, 3-5 Ekim 2011 İzmir.

24. Çokamay G. ve Kapçı EG (2013). İlk Ve Orta Okullarda Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi (An Investigation of Primary And Secondary School Counselors’ Views On School Mental Health Services). Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Istanbul (8-11 Eylül 2013).

25. Kapçı, E.G., Artar, M., Avşar, V., Çelik, EG, Daşçı E (2013). İlkokul 1. Sınıfa 5 ve 6 Yaşında Başlayan Öğrencilerin Ruhsal ve Sosyal Gelişimsel Açıdan Karşılaştırılması. Eğitim Sosteminde 4+4+4 Düzenlemesi Üzerine Değerlendirmeler. Ege’den Eğitime Bakış. Konferens ve Panel Mayıs 2013 Bornova İzmir.

26. Kapçı, E.G., Artar, M., Avşar, V., Çelik, EG, Daşçı E. (2013). Çocuklar Ilkokula Beş Yasinda mi, Altı Yasinda mi Baslamali? Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi. Kamuoyunda 4+4+4 Olarak Bilinen Yasanın Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Paneli. 25 Kasim 2013.

27. Uslu RI, Kapçı EG. (2014). Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Bilissel Davranisci Terapisi. Çalışma Grubu. 18. Ulusal Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu (18. Ergen Günleri). 21-24 Kasım 2014, Ankara. (National Symposium of Adolescent Mental Health, The Adolescent in A Globalizing World).

28. Atalan-Ergin D, Kapçı EG. (2014). Prevalence of Negative Automatic Thoughts in Elementary School Students Living in Ankara. European Association For Research On Adolescence. 3-6 September Izmir Turkey.

29. Kapçı EG. ve Uslu R.I. (2014). Türkiye’de Çocukların Cinsel Istismarı ile Ilgili Araştırmalar: Sistematik Bir Değerlendirme ve Öneriler. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi 23-25 Ekim İstanbul Türkiye.

30. Kapçı EG. (2015) Communication and Parenting of Adolescents. Uluslararası Eğitim Kongresi. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi. 13-15 Mayıs 2015.

31. Kapçı EG. (2015). Çocukların ilkokula başlama yaşı: Bir değerlendirme ve arastirma sonuçları.

Eğitimde Laiklik Uluslararasi Sempozyumu. Egitim-Sen 16-17 Mayıs 2015. Ankara.

32. Kapçı EG, Atalan Ergin D ve Erten Tatlı C (2015). Temperament, parental emotion socialization and negative automatic thoughts as predictors of depression and anxiety symptoms in children. European Association for behavioural and Cognitive therapies, 45th Annual EABCT Congress. Kudüs, İsrail.


Uluslararası Kongrelerde Sunulan Posterler

1. Kapçı, E. G., Uslu R, Türkçapar, H. & Karaoğlan A (2007) How about the cut-off points of Beck Depression Inventory-II in another culture. 5th World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. 10-14 July 2007,  Barcelona Spain.

2. Erten Tatlı C, Atalan Ergin D ve Kapçı EG (2015). The Mediator role of social comparison in the relationship between flow and activity experience. European Association for behavioural and Cognitive therapies, 45th Annual EABCT Congress. Kudüs, İsrail.

3. Atalan Ergin D, Erten Tatlı C ve Kapçı EG (2015). The Relationship analyses of negative automatic thoughts and its subscales with state-trait anxiety, depression, self-esteem and sense of self. European Association for behavioural and Cognitive therapies, 45th Annual EABCT Congress. Kudüs, İsrail.


Kitap Yazarlığı, Editörlü Kitapta Yazarlık ve Elkitapları

1.Yalın, A. ve Kapcı, E.G. (2002). Çocuk İhmali ve İstismarı. İçinde: Aile ve Çocuk Eğitimi. Unicef Aile ve Çocuk Eğitimi Programı, Kurumlar için Klavuz Kitap (59-69).

2. Kapçı, E. G. (2003). Erken Çocukluk Döneminde Sıklıkla Karşılaşılan Duygusal-Davranışsal Sorunlar. İçinde: Y. Uzuner (Ed). Çocuk Ruh Sağlığı (s. 73-92). Anadolu Üniversitesi Yayınları. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1485.

3. Aydın M, Erkip F, Eroc B, Gözen R, Küçük ME, Yücesan-Özdemir G, Özgen HN, Selçuk M, Kapçı EG, Şahin AE, Demirkol N, Ertürk N (2013). Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Akademik Süreli Yayıncılık Klavuzu. Ulakbim Tübitak. Ankara.

4. Uslu R.I. ve Kapçı E.G. (2014). Türkiye’de Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismarı. Son 12 Yılda Yayınlanan Araştırmaların Sistematik Değerlendirmesi. Uluslararası Çocuk Merkezi Yayını. Ankara.

5. Kapçı, E. G. ve Eşkisu M. (2014). 7-11 Yaş Aile Eğitim Programı. MEB. Ankara.

6. Uslu, RI, Kapçı, E. G. (2014). Türkiye’de Çocukların Cinsel Sömürüsü ve Cinsel İstismarı ile ilgili Araştırmalara Sistematik bir Bakış (A Systematic Review of the Research on Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children in Turkey). Avrupa Birliği, Destekleyen Kurum: Uluslararası Çocuk Merkezi. (International Children’s Center)

7. Kapçı, E. G. ve Çokamay G. (2015). Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Aile Eğitim Programı Elkitabı. MEB. Ankara. (Baskıda).


Diğer Yayınlar (Alan Eğitim Dergileri)

1. Kapcı, E. G. (2004). Öfkeyle mi, Saldırganlıkla mı Kalkan Zararla Oturur?. Ankara. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı. 37, 8-9.

2. Kapcı, E. G. (2005). Çocukların Psikolojik Gereksinimleri. Ankara. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayın Organı. 21, 5-8.

3. Eğitim Söyleşisi. Eleştirel Pedagoji, 6, 7-9, 2014.


Çeviriler

1. Eilean Hooper-Greenhill (1999). Museum and Galery Education. Leicester University Press. Leicester, Great Britain.  Çev: M.Ö. Evren ve E. G. Kapcı. Müze ve Galeri Eğitimi. Yayına Hazırlayan; B. Onur. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No: 4, Ankara.

2. Elkind David (2001). Childrearing and Education in a Changing World. Çev: E. G. Kapcı. .Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirme ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. Yayın No:9

3. James Allison (2001). Problems, Perspectives And Practices İn The 'New' Sociology of Childhood. Çev: E. G. Kapcı. 'Yeni' Çocukluk Sosyolojisinde Sorunlar, Yaklaşımlar ve Pratikler. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. Yayın No:9.

4. Steinberg, L. (2002). Adolescence, 6th Edition., Boston: McGraw Hill. Çev. Ed. F. Çok. Çev: E. G. Kapcı. Ergenlikte Psikososyal Sorunlar (s 482-518). İmge Kitabevi 2007. Ankara.

5. Leahy, R. Cognitive Therapy Techniques: Apracticioner’s Guide (2002). The Guilford Pres. New York. Çev. Ed. E. Köroğlu, Türkçapar, H. Çev: E.G. Kapçı. Bilişsel Terapide Değerlendirme Teknikleri,  (s., 167-195). Hyb Yayınevi, 2007. Ankara.

6. Lyneham, H.J., Abbott, M.J., Wignall, A. ve Rapee, R.M., (2003). The Cool Kids Program – Children’s Workbook. MUARU: Macquarie University, Sydney. (Türkçeye Çevirenler: Kapçı, E.G. ve Uslu, R.İ. (2009). Serinkanlı Çocuklar – Çocuk El Kitabı).

7. Lyneham, H.J., Abbott, M.J., Wignall, A. ve Rapee, R.M., (2003). The Cool Kids Program – Parents Workbook. MUARU: Macquarie University, Sydney. (Türkçeye Çevirenler: Kapçı, E.G. ve Uslu, R.İ. (2009). Serinkanlı Çocuklar – Anne-Baba El Kitabı).


Bilimsel Yayınlara İlişkin Diğer Etkinlikler (Uluslararası Dergi Hakemlikleri ve Ulusal Dergiler Yayın Kurulu Üyeliği / Danışma Kurulu Üyeliği)

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayin Kurulu Üyeliği

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Araştırmaları Dergisi Editör Yardımcılığı

Hakemlikler: Psychological Reports, Biological Psychiatry, Child Abuse and Neglect, Social Behavior and Personality

Hakemlikler: Özel Eğitim Dergisi, Eğitim Araştırmaları, Klinik Psikiyatri, Eğitim ve Bilim.


Sonuçlandırılmış Tez Danışmanlıkları

1. Terzi-Ünsal, S. (2002). Ergen intiharlarındaki risk faktörleri: Bir psiko-sosyal modelin sınanması (Batman İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

2. Ummanel, A. (2007). Okul öncesi çocukların sosyal kabulünün mizaç özellikleri, ana-baba kabul ve reddi ve gelişim özellikleri açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

3. Erdinç, S. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarında fiziksel ve ilişkisel saldırganlığın çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

4. Kurnaz, A (2009). Saldırganlık ve Akran Mağduriyetinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

5. Atak, H (2010). Yetişkinliğe Geçişte Kimlik Biçimlenmesi ve Eylemlilik: Bireyleşme Sürecinde İki Gelişimsel Kaynak. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

6. Keser, N (2010). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış ve almamış çocukların duygu ayarlama, anne baba tutumları, annenin DEHB belirti ve bilgi düzeyinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.

7. Arkun, F. (2011). Annelerin Okul-Öncesi Dönemdeki Çocuklarına Uyguladıkları Disiplin Yöntemleri: Çocuğun Mizacı ve Davranış Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

8. Tazeoğlu, S. (2011). Çocukların Benlik Algıları, Davranış Sorunları ve Ana-Babaların Kullandıkları Disiplin Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

9. Çokamay, G. (2013). Ilk ve Orta Okullarda Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerien Yönelik Algıları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

10. Atalan-Ergin D. (2013). Ankara’da Yaşayan İlköğretim Öğrencilerinde Olumsuz Otomatik Düşüncelerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yayımlanmamış Diğer Akademik Etkinlikler

1. Uluslararası kongre / bilimsel toplantılardaki panellerde panelist olarak yer almak:  Xth Conferance of European Association for Research on Adolescense “Youth Culture and Poverty From Twentieth Century Till Today”

2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 19-21 Ekim 2009. Bilimsel Danışma Kurul Üyeliği

3. Tübitak Ulakbim 4. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı 13 Kasım 2009, Ankara. Düzenleme Kurulu Üyeliği.

4. Tübitak Araştırma Projeleri Danışmanlığı ve Panelistlik.

5. Tübitak Ulakbim 5. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı 13 Kasım 2009, Ankara. Düzenleme Kurulu Üyeliği.

6. Tübitak Ulakbim Ulusal Akademik Yayıncılık Toplantısı. Kasım 2013, Ankara.