PROF.DR. LALE KARAAĞAÇLIOĞLU    
Adı : LALE
Soyadı : KARAAĞAÇLIOĞLU
E-posta : karaagac@dentistry.ankara.edu.tr, lalekaraagac@hotmail.com
Tel : 03122965699
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı : LALE
Soyadı : KARAAĞAÇLIOĞLU
E-posta : KARAAGAC@DENTİSTRY.ANKARA.EDU.TR
Tel : +903122965699
Ünvan : PROF.DR.
Fakülte : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

ÖZGEÇMİŞ        

Adı Soyadı                           

Akademik Ünvanı   

Görevi         

Doğum Yeri, Yılı     

İş Adresi  

 

İş Tel  

Fax          

e-mail      

Ev Adresi   

 

Ev Tel      

Medeni Hali  

Kadro Durumu

Eğitim Durumu

 

 

 

Akademik Ünvanlar

 

 

Doktora Tez Konusu

 

Yabancı Dil

Bilimsel ve Mesleki

Kuruluş  Üyelikleri

Lale Karaağaçlıoğlu

Prof. Dr.

Öğretim Üyesi

İstanbul, 1953

A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 

03122965699

03122123954

karaağaç@dentistry.ankara.edu.tr

 

 

 

Evli- bir çocuk

Profesör

1970                  Tevfik Fikret Lisesi

1970- 1975        A.Ü Diş Hekimliği Fakültesi 

1975- 1980        A.Ü Diş Hekimliği Fakültesi

                           Protez Bilim Doktorası

 Protez Bilim Doktoru              1980  

Protez Üniversite Doçenti       1985

Protez Üniversite Profesörü    1991

Rezorbsiyona uğramış alt kretlerde tutuculuğun arttırılması ile ilgili çalışmalar.

İngilizce- Fransızca

Avrupa Prostodonti Derneği (EPA).

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (PİD).

International Association for Dental Research

(IADR).                                  

 

 

 

BASILAN KİTAPLAR:

Hareketli Bölümlü Protez Planlama Atlası (Russell J. Stratton, Frank J. Wiebelt) ( 2011)

Çeviri Editörleri: Doğan,A., Hersek,N.E., Karaağaçlıoğlu, L. Quintessence Yayıncılık Ltd Şti.

 

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ESERLER

Yilmaz, B., Karaagaclioglu, L.(2011) In vitro evaluation of color replication of metal ceramic specimens using visual and instrumental color determinations. J. Prosthet. Dent. 105(1):21-7.

 

Karaagaclioglu, L., Terzioglu, H., Yilmaz, B., Yurdukoru, B.(2010). In vivo and in vitro assessment of an intraoral dental colorimeter. J. Prosthodont.  19(4):279-85.

 

Karaagaclioglu, L., Yilmaz, B. (2008). Influence of cement shade and water storage on the final color of leucite-reinforced ceramics. Oper. Dent. 33(4):386-91.

Yilmaz, B., Karaagaclioglu, L.(2008). Comparison of visual shade determination and an intra-oral dental colourimeter. J Oral Rehabil. 35(10):789-94.

 

Karaagaclioglu, L., Can, G., Yilmaz, B., Ayhan, N., Semiz, O., Levent, H.(2008). The adherence of Candida albicans to acrylic resin reinforced with different fibers.J. Mater. Sci. Mater. Med. 19(2):959-63.

Yilmaz, B., Ozan, O., Karaagaclioglu, L., Ersoy A,E. (2006). A prosthetic treatment approach for a cherubism patient: A clinical report. J. Prosthet. Dent. 96(5):313-6

Akören, A,C., Karaağaçlioğlu, L.(1995). Comparison of the electromyographic activity of individuals with canine guidance and group function occlusion.J Oral Rehabil. 22(1):73-7.

 

Karaagaçlioglu, L., Ozkan, P. (1994). Changes in mandibular ridge height in relation to aging and length of edentulism period. Int. J. Prosthodont. 7(4):368-71.

Karaağaclioğlu, L., Zaimoğlu, A., Akören, A,C. (1992). Microleakage of indirect inlays placed on different kinds of glass ionomer cement linings. J. Oral. Rehabil. 19(5):457-6

Zaimoğlu, A., Karaağaçlioğlu, L., Uçtaşli, S. (1992). Influence of porcelain material and composite luting resin on microleakage of porcelain laminate veneers. J. Oral. Rehabil. 19(4):319-27

Zaimoglu, A., Karaagaçlioglu, L.(1991). Microleakage in porcelain laminate veneers. J. Dent. 19(6):369-72.

Kalipçilar, B., Karaağaçlioğlu, L., Hasanreisoğlu, U.(1991).  Evaluation of the level of residual monomer in acrylic denture base materials having different polymerization properties. J .Oral. Rehabil. 18(5):399-401.

 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLAN ESERLER

Aydın, A.K., Karaağaçlıoğlu, L.(1982). Üst anterior altı dişin şekil ve konumlarının korunması amacıyla uygulanan değişik bir immediat protez yapım tekniği. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 9(2): 7-12.

Aydın, A.K., Karaağaçlıoğlu, L.(1983). Doku iyileştirici maddeler.
Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 10(1): 305-318.

Karaağaçlıoğlu, L., Aydın, A.K.(1983). Visco-gel'in fonksiyonel ölçü maddesi olarak klinik uygulanması. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 10(2-3): 23-32.

Pamir, A.D., Karaağaçlıoğlu, L.(1983). Tam protez tutuculuğunun arttırılmasında yüzey ıslanabilmesinin etkisi üzerine yapılan bir ön çalışma. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 10(2-3): 123-138.

Karaağaçlıoğlu, L., Aydın, A.K.(1983). Bir vak'a münasebeti ile over­denture yapım tekniği. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 10(2-3): 245-254

Aydın, A.K., Karaağaçlıoğlu, L.(1984). Yumuşak dokuların proteze hazırlanması gereken durumlarda doku iyileştirici bir maddenin kli­nik uygulanması. Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak.Der. 11(1): 37-45

Aydın, A.K., Karaağaçlıoğlu, L.(1984).  Abraze destek dişler üzerinde total overdenture uygulanması 'bir vak'a münasebetiyle'. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 11(l):261-268.

Karaağaçlıoğlu, L., Aydın, A.K.(1984). Üst protezin arka sınırı ile fovea palatinae'ler arasındaki ilişki. Marmara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der.1(4) : 79-82.

Aydın,  A.K.,  Karaağaçlıoğlu,  L.(1984). Tam protezlerde nötral bölgenin tesbit edilmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 11(2-3): 55-65

Karaağaçlıoğlu, L., Aydın, A.K.(1984). Tam protez yapımında nötral bölgenin önemi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 11(2-3) : 67-75.

 

Karaağaçlıoğlu, L., Akbay, C., Dalat, D.(1984). Protez deneyimi
olan ve olmayan bireylerde palatal mukozanın histolojik yönden kıyaslanarak incelenmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak.Der. 11(2-3) : 129-140.

 

Karaağaçlıoğlu, L., Can, G.(1984). Oda ısısında muhafaza edilmiş veya soğutulmuş camlar üzerinde karıştırılan simanların kıyaslanması.
Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak.Der. 11(2-3): 141-149.

 

Karaağaçlıoğlu, L., Can, G.(1984). Değiştirilmiş metal yüzeyleri ile
ilişkili olarak farklı simanların oluşturdukları tutucu kuvvetlerin kıyaslanarak incelenmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 11(2-3): 151-159.

 

Can, G., Karaağaçlıoğlu, L.(1984). Aljinatlarla ölçü alınmadan önce ölçü yüzeylerinin ıslatılarak düzetilmesinin yüzey detaylarının yansıtılması üzerine etkisi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 11(2-3): 161-169.

Can, G., Karaağaçlıoğlu, L.(1984). Üst çene tam dişsizlik durumun­da alveolar ark şekillerine göre damak analizi. Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak. Der. 11(2-3): 239-243.

Karaağaçlıoğlu, L., Aydın, A.K.(1984). Müteharrik parsiyel overdenture “bir vak'a münasebetiyle. Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak. Der. 11(2-3): 257-265

Karaağaçlıoğlu, L., Aydın, A.K.(1985).  Dişsiz mandibular ve metakarpal kemiklerde densitometrik ve morfolojik ölçüm teknikleri ile rezorpsiyonun kıyaslanarak incelenmesi. Ankara. Üniv. Di.ş Hek.Fak. Der. 12(2): 277-292.

Aydın, A.K., Karaağaçlıoğlu, L., Belgin, E.(1985). Tam protezin palatal konturu ile konuşma netliği arasındaki ilişki. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der., 12(2):293-308.

Karaağaçlıoğlu, L.(1985). Tam protezlerde ön grup diş dizimi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 12(2) : 505-517.

Can, G., Karaağaçlıoğlu, L.(1987). Elastomerik ölçü maddelerinin bazı özelliklerinin karşılaştırılması. Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak.Der. 14(2): 145-152.

Hasanreisoğlu, U., Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L. (1988).  Değişik sabit protez estetik materyallerinin sertlik özellikleri yönünden değerlendirilmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 15(1): 65-69.

Can, G., Karaağaçlıoğlu, L., Akören, C. (1988). Silikon esaslı ölçü materyallerinin değerlendirilmesi. Gazi. Üniv.  Diş. Hek.Fak.Der. 5(2): 73-86,1988.

Türköz, Y., Karaağaçlıoğlu, L., Mısırlıgil, A.(1988). Muhtelif kim­
yasal protez temizleyici maddelerin protez plaklarındaki candida albicans aktivitesine etkileri. Ankara. Üniv.  Diş. Hek. Fak. Der. 15(1) : 47-52.

Karaağaçlıoğlu, L., Kalıpçılar, B., Hasanreisoğlu, U.(1988). Oda ısısında polimerize olan enjeksiyon akrillerinin su emilimi- çözünürlük ve yüzey özelliklerinin değerlendirilmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 15(1): 59-63.

Karaağaçlıoğlu, L., Türköz, Y., Bilir, Ö,G.(1988). Farklı üst  damak
yapılarında takviyelendirilmiş ve takviyelendirilmemiş akril kaide plâklarının kırılma kuvvetinin incelenmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak. Der. 15(3): 249-254.

Kalıpçılar, B., Can, G., Karaagaçlıoglu, L., Akören, C, Yıl­-
Maz, T.(1988). Sabit protezlerde kullanılan metal alaşımlarında dental plâk birikimi. Ankara. Üniv, Diş. Hek. Fak. Der. 15(3): 261-266.

Hasanreisoğlu, U., Kalıpçılar, B. Karaağaçlıoğlu, L.(1988). Sabit protezlerde kullanılan bazı estetik maddelerde renk stabilitesinin araştırılması. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 15(3): 289-294

Kalıpçılar, B., Hasanreîsoğlu, U., Karaağaçlıoğlu, L., Denli, N.(1989). Sabit protezlerde kullanılan bazı estetik materyallerin aşınma özelliklerinin araştırılması. Gazi. Üniv. Di.ş Hek.Fak. Der. 6(1): 131-146.

Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L., Hasanreisoğlu, U., Denli, N.(1989). Protezlerde kullanılan farklı iki kaide materyalinin boyutsal stabilite açısından değerlendirilmesi. Gazi. Üniv. Diş. Hek.Fak.Der. 6(1): 171-187.

 

Karaağaçlıoğlu, L., Türköz, Y., Mısırlıgil, A.(1989). Muhtelif en­zimlerin protez plâklarındaki candida albicans aktivitesine etkileri. Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak. Der. 16(1): 1-5. 

Türköz, Y., Karaağaçlıoğlu, L., Bilir, Ö.G.(1989). Muhtelif protetik kuvvetlendiricilerin akriliklerde yorulma özellikleri üzerindeki etkileri. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 16(1): 7-11.

 

Karaağaçlıoğlu, L., Akören, C.(1990). Hassas tutuculu müteharrik parsiyel overdenture yapım tekniği 'bir vak'a münasebetiyle'. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak, Der. 17(3): 447-450.

Karaağaçlıoğlu, L., Unsal, K., Özkan, P.(1991).  Farklı özelliklerdeki yapay diş materyallerinin aşınma özelliklerinin in vitro olarak incelenmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 18(1): 1-7.

Karaağaçlıoğlu, L.(1991). Dişsiz ağızlarda mandibular kemik yüksekliği kaybı ve mandibular açı değişimlerinin yaş ve dişsizlik sürelerine göre değerlendirilmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 18(1): 1-6.

Karaağaçlıoğlu, L., Hasanreisoğlu, U., Akören, C, Keskin, Y.(1991). Kıymetsiz metal alaşımlarında tekrarlanan dökümlerin alaşımın bileşimine etkisi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 18(1): 1-5.

Karaağaçlıoğlu, L., Akören, C.(1991).  Kanin koruyuculu ve grup fonksiyon oklüzyonlu bireylerde oklüzal temasların değerlendi­rilmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek.Fak. Der. 18(1): 1-5.

Karaağaçlıoğlu, L., Akören, A.C., Ayhan, N.(1995). Dentin bağlantı sistemlerinin antibakteriyel etkilerinin değerlendirilmesi. Ankara. Üniv.  Diş.Hek. Fak. Der. 22(1):73-78.

Karaağaçlıoğlu, L., Keskin, Y.(1996).  Mikrodalga enerjisi ile polimerize edilen akrilik rezinlerin bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. Atatürk. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 6(2): 15-20.

Keskin, Y., Karaağaçlıoğlu, L.(1996).  Polimerizasyon farklılığı gösteren akrillerin  boyutsal stabilite açısından karşılaştırılması. Atatürk. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 6(2):21-25

Karaağaçlıoğlu, L., Keskin, Y.(1996).  Farklı protez kaide materyallerinin su emilimi ve çözünürlük özelliklerinin incelenmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 23(l):93-96

Keskin, Y., Karaağaçlıoğlu, L.(1996).  Farklı yöntemlerle polimerize edilen akriliklerin artık  monomer miktarı açısından değerlendirilmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 23(l):87-92.

Karaağaçlıoğlu, L., Keskin, Y. Özkan, P.(1996). Değişik materyallerlerle güçlendirilmiş akriliklerin fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi. Türkiye. Klin. Diş. Hek. Bil. Der. 2:189-193.

 

Hasanreisoğlu, U., Kalıpçılar, B., Karaağaçlıoğlu, L.,Akören,A.C., Yalçın, E.S.(1998).  Overdenture ve tam protez kullanan hastaların çiğneme kas aktivitelerinin elektromiyografık olarak değerlendirilmesi. Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 25(2): 195-203.

 

Kandilci, S., Çokça, F., Karaağaçlıoğlu, L.(2004).  Rekombinan hepatit b aşısı ile temas öncesi profılaksid  serokonversiyon oranlarını araştırılması. Ankara Üniv. Tıp. Fak. Derg. 48(1): 119-122

 

 

Levent,H, Karaağaçlıoğlu, L. (2004). Protez kaide rezinlerinin güçlendirilmesi.    Gazi.Üniv.Diş. Hek.Fak. Derg. 21(2): 135-142.

 

Can G, Karaağaçlıoğlu, L.,Altıncı P (2010). Maksiller tam protezin boyutsal hassasiyeti üzerinde işlemlemenin etkisi    . Ankara. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 37(1): 13-18

Çetin G., Karaağaçlıoğlu, L.Derelli E.(2012). Gülümseme ve tasarım: Derleme. Dicle. Üniv. Diş. Hek. Fak. Der. 13(l):62-67.

Başol E.,  Karaağaçlıoğlu, L.,Yılmaz B.(2013). Türkçe ağız sağlığı etki ölçeğinin geliştirilmesi OHIP-14-TR Türkiye Klinikler. Der..

 

 

 

SUNUMLAR

Pamir A, Karaağaçlıoğlu L. Tam protez tutuculuğunun arttırılmasında yüzey ıslanabilirliğinin etkisi üzerine bir ön çalışma.

M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi I. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, 15-19 Haziran 1983,  İstanbul, Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L, Aydın K. Üst protezin arka sınırı ile fovea palatinae’ler arasındaki ilişki.

M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi II. Uluslar arası Diş Hekimliği Haftası, 22-25 Kasım 1984, İstanbul, Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L. Total protezlerde ön grup diş dizimi.

A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Seri Konferansları, 24 Haziran 1986, Ankara, Türkiye.

Can G, Karaağaçlıoğlu L, Akören C. Silikon ölçü materyallerinin değerlendirilmesi.

G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi I.Bilimsel Kongresi, 16-21 Haziran 1987, Ankara, Türkiye.

Kalıpçılar B, Hasanreisoğlu U, Karaağaçlıoğlu L. Sabit protezlerde kullanılan bazı estetik materyallerin aşınma ve sertlik özelliklerinin araştırılması.

A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988, Ankara, Türkiye.

Türköz Y, Karaağaçlıoğlu L, Mısırlıgil A. Muhtelif kimyasal protez temizleyici ajanların candida albicans aktivitesi üzerine etkileri.

A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988, Ankara, Türkiye

 

Kalıpçılar B, Karaağaçlıoğlu L, Hasanreisoğlu U. Farklı polimerizasyon özellikleri gösteren protez kaide materyallerinin boyutsal stabilite, su emilimi-çözünürlük özelliklerinin değerlendirilmesi.

A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi II. Bilimsel Kongresi, 6-10 Haziran 1988, Ankara, Türkiye

Karaağaçlıoğlu  L ,Tam protezlerde yarı ayarlanabilir artikülatörün kullanılması ( Dentatus artikülatörünün uyumlandırılması ve diş dizimi).

A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet sonrası kursları, 10-12 Nisan 1989, Ankara,Türkiye.

Hasanreisoğlu U, Karaağaçlıoğlu L, Ersoy E, Ünsal K. Renk seçiminde kullanılan porselen rehberlerin bitirilmiş restorasyonlarla uyumluluğunun araştırılması.

GATA Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi I. Bilimsel Kongresi ,12-16 Mayıs 1989, Ankara,Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L, Zaimoğlu A, Akören C. Microleakage of indirect inlays constructed on different kinds of glass ionomer cement linings.

European Prosthodontic Association 14th Annual Conference, 5-7 Eylül 1990, Amsterdam, Hollanda.

(Bu sunu Quintessence   Poster Prize ödülünü almıştır)

Zaimoğlu A, Karaağaçlıoğlu L, Kedici S. Marginal leakage in porcelain laminate veneers.

FDI 78 th World  Dental Congress 8-14 Eylül 1990, Singapur.

Zaimoğlu A, Karaağaçlıoğlu L. Influence of porcelain and composite lute on microleakage of porcelain veneers.

The British Society for Dental Research , 9-12 Nisan 1991, Newcastle, İngiltere.

Karaağaçlıoğlu L, Özkan P. Changes in the mandibular ridge and mandibular angle as releted to age and duration of edentulism: a radiological assessment.

European Prosthodontic Association 15th Annual Conference, 5-7 Eylül 1991, Cenevre, İsviçre

Kalıpçılar B, Hasanreisoğlu U, Karaağaçlıoğlu L, Soral E. Evaluation of masticatory activity and silent period in elderly patients as related to the duration of edentulism.

European Prosthodontic Association 15th Annual Conference, 5-7 Eylül 1991, Cenevre, İsviçre.

Akören C, Karaağaçlıoğlu L. Comparison of the electromyographic activity of canine guidance.

European Prosthodontic Association 15th Annual Conference, 5-7 Eylül 1991, Cenevre, İsviçre.

Karaağaçlıoğlu L, Keskin Y. The comparison of the physical properties of acrylics showing polymerization differences

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference, 7-9 Eylül 1994, İstanbul, Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L, Keskin Y, Özkan P. Evaluation of the physical properties of acrylics reinforced with different materials.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference, 7-9 Eylül 1994, İstanbul, Türkiye.

Keskin Y, Karaağaçlıoğlu L, The evaluation of the residual monomer amounts of acrylics polymerized by various methods.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference, 7-9 Eylül 1994, İstanbul, Türkiye.

Eskitaşcıoğlu G, Ersoy E, Karaağaçlıoğlu L, Hasanreisoğlu U, Zaimoğlu A. Investigation of the stresses occured in different implant applications. Part 1: Compressive and tensile stresses.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference, 7-9 Eylül 1994, İstanbul, Türkiye.

Eskitaşcıoğlu G, Ersoy E, Karaağaçlıoğlu L, Hasanreisoğlu U, Zaimoğlu A. Investigation of the stresses occured in different implant applications. Part 2: Shearing stresses and displacements.

European Prosthodontic Association 18th Annual Conference, 7-9 Eylül 1994, İstanbul, Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L. Tam protezlerde başarıyı etkileyen faktörler.

TDB 10.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , 17-21 Haziran 2003, Antalya, Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L, Can G, Yılmaz B, Ayhan N, Semiz O, Levent H. An in vitro study of the adherence of candida albicans to acrylic specimens reinforced with different fibers.

European Prosthodontic Association 28th Annual Conference, 16-18 Eylül 2004, İzmir, Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L, Yılmaz B, Gökdeniz B. An in vitro study to examine the effect of porcelain laminate veneers.

European Prosthodontic Association 28th Annual Conference, 16-18 Eylül 2004, İzmir, Türkiye.

Can G, Karaağaçlıoğlu L , Özmumcu B. Effect of construction of complete dentures on dimensional stability of denture base.

European Prosthodontic Association 28th Annual Conference, 16-18 Eylül 2004, İzmir, Türkiye.

Karaağaçlıoğlu L, Yılmaz B, Levent H. Evaluation of physical properties of reinforced acrylic resins after accelerated aging.

European Prosthodontic Association 30th Annual Conference, 2-4 Ekim 2006, Londra, İngiltere.

Karaağaçlıoğlu L, Yurdukoru B, Terzioğlu H, Yılmaz B. Evaluation of reliability and repeatability of two different colorimeters

European Prosthodontic Association 30th Annual Conference, 2-4 Ekim 2006, Londra, İngiltere.

Yılmaz B, Ozan O, Karaağaçlıoğlu L, Ersoy E. A prosthetic treatment approach for a cherubism patient: A clinical report.

European Prosthodontic Association 30th Annual Conference, 2-4 Ekim 2006, Londra, İngiltere

Yılmaz B, Karaağaçlıoğlu L. Precision comparison of visual shade determination and an intra-oral Dental colourimeter.

European Prosthodontic Association 32nd Annual Conference, 4-6 Eylül 2008, Pecs, Macaristan.

Karaağaçlıoğlu L, Yılmaz B. Accuracy comparison of an intraoral colorimeter and visual shade determination.

IADR International Association for Dental Research, 14-17 Temmuz 2010, Barselona ,İspanya.

 

Karaağaçlıoğlu L, Başol E, Yılmaz D.The turkish prosthodontic version of the oral health impact profile OHIP-TP.

European Prosthodontic Association 36th Annual Conference, 6-8 Eylül 2012, Rotterdam, Hollanda.

Karaağaçlıoğlu L, Üçtaşlı S, Başol E, Yılmaz D.Influence of thermocycling on bond strength of self cure adhesive resin cement to Ni-Cr alloy.

European Prosthodontic Association 36th Annual Conference, 6-8 Eylül 2012, Rotterdam, Hollanda.

Çetin G, Yılmaz B,  Karaağaçlıoğlu L. Comparison of  translucency and masking ability of different all-ceramic systems

4th Annual Conference of Suciety for Color and Appearance in Dentistry (SCAD) 28-29 Eylül 2012, Chicago, Amerika.

 

 ATIFLAR

Karaagaclioglu L, Yilmaz B. (2008). Influence of cement shade and water storage on the final color of leucite-reinforced ceramics. Oper. Dent. 33(4):386-91.

Chang, J., Da Silva, JD., Sakai, M. (2009).  The optical effect of composite luting cement on all ceramic crowns. Journal. Of. Dent. 37(12): 937- 943.

 

Yilmaz, B., Karaagaclioglu,  L. (2008) Comparison of visual shade determination and an intra-oral dental colourimeter. J. Oral. Rehabil. 35(10):789-94.

Bizhang, M., Chun, YHP., Damerau, K. (2009).  Comparative clinical study of the effectiveness of three different   bleaching methods. Operatıve. Dent. 34(6): 635- 641.

Karaagaclioglu, L., Can,  G., Yilmaz, B., Ayhan, N., Semiz, O., Levent, H. (2008).  The adherence of Candida albicans to acrylic resin reinforced with different fibers. J. Mater. Sci. Mater. Med. 19(2):959-63.

Zamperini, CA., Machado, AL., Vergani, CE. (2010).  Adherence in vitro of Candida albicans to plasma treated acrylic resin. Effect of plasma parameters, surface roughness and salivary pellicle. Archıves.. Oral. Bıo. 55(10): 763- 770

Vural, C., Ozdemir, G., Kurtulmus, H. (2010).  Comparative effects of two different artificial body fluids on Candida albicans adhesion to soft lining materials. Dent. Mat. J. 29(2): 206- 212.  

Kurtulmus,  H., Kumbuloglu, O., Ozcan, M. (2010).  Candida albicans adherence on silicone elastomers: Effect of polymerisation duration and exposure to simulated saliva and nasal secretion. Dent. Mat. 26(1): 76- 82.  

Young, B., Jose, A., Cameron, D. (2009).  Attachment of candida albicans to denture base acrylic resin processed by three different methods. Int. J. Prost. 22(5): 488- 489.

Akören,  A, C.,  Karaağaçlioğlu,  L. (1995). Comparison of the

electromyographic activity of individuals with canine guidance and group function occlusion.J. Oral. Rehabil. 22(1):73-77.

Campillo, M,J., Miralles, R., Santander, H. (2008).  Influence of laterotrusive occlusal scheme on bilateral masseter emg activity during clenching and grinding. Cranio. 26(4): 265- 275.  

Pinho, S., Ciriaco, C., Faber, J. (2007).  Impact of dental asymmetries on the perception of smile esthetics. Am. J. Orthod. Dentofacial. Ortop. 132(6): 748- 753.  

 

Miralles, R., Gallardo, F., Baeza, M. (2007).  Laterotrusive occlusal schemes and jaw posture tasks effects on supra- and infrahyoid EMG activity in the lateral decubitus position.  Cranio. 25(2): 106- 113.  

Valenzuela, S., Baeza, M., Miralles, R. (2006). Laterotrusive occlusal schemes and their effect on supra- and infrahyoid electromyographic activity. Ang. Ortodont. 76(4): 585- 590.   

Salsench, J., Martinez Gomis, J., Torrent, J. (2005).  Relationship between duration of unilateral masticatory cycles and the type of lateral dental guidance: A preliminary study.  Int. J. Prostodont. 18(4): 339- 346.

Leiva, M., Miralles, R., Palazzi, C. (2003).  Effects of laterotrusive occlusal scheme and body position on bilateral sternocleidomastoid  EMG  activity. Cranio. 21(2): 99- 109. 

 

Kimoto, K., Tamaki, K., Yoshino, T. (2002).  Correlation between elevator muscle activity and direction of sagittal closing pathway during unilateral chewing.J.Oral.Rehabil.29(5):430-434.

Orton-Gibbs, S., Orton, S., Orton, H. (2001).  Eruption of third permanent molars after the extraction of second permanent molars. Part 2: Functional occlusion and periodontal status. Am. J. Orthod. Dentofacial. Ortop.  119(3): 239- 244.

Ferrario, V,F., Sforza, C., Serrao, G. (1999).  The influence of crossbite on the coordinated electromyographic activity of human masticatory muscles during mastication.J.Oral.Rehabil.26(7):575-581.

Clark, J,R., Evans, R,D. (1998).  Functional occlusal relationships in a group of post-orthodontic patients: preliminary findings.  Eur. J. Orthod. 20(2): 103-110. 

 

Karaagaçlioglu, L., Ozkan, P. (1994) Changes in mandibular ridge height in relation to aging and length of edentulism period. Int. J. Prosthodont. 7(4): 368-371.

Raja, H,Z., Saleem, M,N. (2010).  Relationship of neutral zone and alveolar ridge with edentulous period . JCPSP. 20(6): 395- 399.    

Kimoto, S., Kimoto, K., Gunji, A. (2010).  Randomized controlled trial ınvestigating the effect of an acrylic-based resilient liner on perceived chewing ability in edentulous patients wearing mandibular complete dentures. Int. J.

Prosthodont.23(2):110-116

Neiva, R,F., Gapski, R., Wang, H,L. (2004).  Morphometric analysis of implant-related anatomy in Caucasian skulls. J. Periodontol. 75(8): 1061- 1067.

Palla, S,F. (2000).  The vertical dimension: A prosthodontist's perspective. Craniofac. Growth. Series. 36: 75- 101.   

Narhi, T,O., Ettinger, R,L., Lam, E,W,M. (1997).  Radiographic findings, ridge resorption, and subjective complaints of complete denture patients.  Int. J. Prosthodont. 10(2): 183- 189.  

Uctasli, S., Hasanreisoglu, U., Iseri, H. (1997).  Cephalometric evaluation of maxillary complete, mandibular fixed-removable partial prosthesis: A 5-year longitudinal study. J. Oral. Rehabil. 24(2): 164- 169.  

Karaağaclioğlu, L., Zaimoğlu, A., Akören, A,C. (1992). Microleakage of indirect inlays placed on different kinds of glass ionomer cement linings. J Oral Rehabil. 19(5):457-469

Bergman, M,A. (1999).  The clinical performance of ceramic inlays: A review. Aust. Dent. J. 44(3): 157- 168.  

Zaimoğlu, A., Karaağaçlioğlu, L., Uçtaşli, S. (1992)  Influence of porcelain material and composite luting resin on microleakage of porcelain laminate veneers. J. Oral. Rehabil. 19(4):319-27.

 

Ibarra, G., Johnson, G,H., Geurtsen, W. (2007).  Microleakage of porcelain veneer restorations bonded to enamel and dentin with a new self-adhesive resin-based dental cement. Dent. Mat. 23(2): 218- 225.

Hekimoglu, C., Anil, N., Yalcin, E. (2004).  A microleakage study of ceramic laminate veneers by auto radiography: effect of incisal edge preparation. J. Oral. Rehabil. 31(3): 265- 270.  

Aristidis, G,A., Dimitra, D. (2002).  Five-year clinical performance of porcelain laminate veneers. Quintessence. Int. 33(3): 185- 189. 

Peumans, M., Van, Meerbeek, B., Lambrechts, P. (2000).  Porcelain veneers: a review of the literature. J. Dent. 28(3): 163- 177.

Christgau, M., Friedl, K,H., Schmalz, G. (1999).  Marginal adaptation of heat-pressed glass-ceramic veneers to class 3 composite restorations in vitro. Operative.Dent.24(4):233-244.

Peumans, M., Lambrechts, P., Vuylsteke-Wauters, M. (1998).  Five-year clinical performance of porcelain veneers. Quintessence. Int. 29(4): 211- 221.  

Zaimoglu, A., Karaagaçlioglu, L.(1991)  Microleakage in porcelain laminate veneers. J. Dent. 19(6):369-372.

Ayad, M,F., Fahmy, N,Z., Rosenstiel, S,F. (2008).  Effect of surface treatment on roughness and bond strength of a heat-pressed ceramic. J. Prosthet. Dent. 99(2): 123- 130.

Peumans ,M., Van, Meerbeek, B., Lambrechts, P. (2000).  Porcelain veneers: a review of the literature. J. Dent. 28(3): 163- 177.  

Peumans, M., Van, Meerbeek, B., Yosida, Y. (1999).  Porcelain veneers bonded to tooth structure: an ultra-morphological FE-SEM examination of the adhesive interface. Dent. Mat. 15(2): 105

Peumans, M., Lambrechts, P., Vuylsteke-Wauters, M. (1998).  Five-year clinical performance of porcelain veneers. Quintessence. Int. 29(4): 211-221.

 

Sım, C., Neo, J., Chua, E. (1994).  The effect of dentın bondıng agents on the mıcroleakage of porcelaın veneers. Dent. Mat. 10(4): 278- 281.  

 

Kalipçilar, B., Karaağaçlioğlu, L., Hasanreisoğlu, U. (1991).  Evaluation of the level of residual monomer in acrylic denture base materials having different polymerization properties. J. Oral. Rehabil. 18(5):399-401.

Cramer, N,B., Couch, C,L., Schreck, K,M. (2010).  Investigation of thiol-ene and thiol-ene-methacrylate based resins as dental restorative materials. Dent. Mat. 26(1): 21- 28.

Puska, M., Lassila, L., Vallittu, P,K. (2009).  Evaluation of bis-gma/mma resin adhesion to silica-coated and silanized titanium. J. Adhes. Sci. Tech. 23(7-8): 991- 1006).  

 

Bowman, C,N., Kloxin, C,J. (2008).  Toward an enhanced understanding and ımplementation of photopolymerization reactions. Aiche. J. 54(11): 2775- 2795.  

Amin, W,M. (2007). Detection and estimation of monomeric eluates from poly(methyl methacrylate) resin of various polymerisation modes. Polymer. Polymer.Compos.15(7):553-560.

Rosentritt, M., Behr, M., Knappe, S. (2006).  Dielectric analysis of light-curing dental restorative materials - a pilot study. J. Mat. Sci. 41(10): 2805- 2810

Urban, V,M., Cass, Q,B., Oliveira, R,V. (2006).  Development and application of methods for determination of residual monomer in dental acrylic resins using high performance liquid chromatography.  Biomed. Chromatog. 20(4): 369- 376.

Mikai, M., Koike, M., Fujii, H. (2006).  Quantitative analysis of allergenic ingredients in eluate extracted from used denture base resin. J. Oral. Rehabil. 33(3): 216- 220.  

Bayraktar, G., Guvener, B., Bural, C. (2006).  Influence of polymerization method, curing process, and length of time of storage in water on the residual methyl methacrylate content in dental acrylic resins. J. Biomed. Mat. Res. 76B(2): 340- 345.

Huang, F,M., Tai, K,W., Hu, C,C. (2001).  Cytotoxic effects of denture base materials on a permanent human oral epithelial cell line and on primary human oral fibroblasts in vitro. Int. J. Prosthodont. 14(5): 439- 443. 

Elliott, J,E., Lovell, L,G., Bowman, C,N. (2001).  Primary cyclization in the polymerization of bis-GMA and TEGDMA: a modeling approach to understanding the cure of dental resins. Dent. Mat. 17(3): 221- 229.  

Lovell, L,G., Newman, S,M., Bowman, C,N. (1999).  The effects of light intensity, temperature, and comonomer composition on the polymerization behavior of dimethacrylate dental resins. J. Dent. Res. 78(8): 1469- 1476.  

Tiba, A., Culbertson, B,M. (1999).  Development of visible light-cured multi-methacrylates for dental restorative materials. J. Macromol. Sci. 36A(4): 489- 506.  

Lovell, L,G., Stansbury, J,W., Syrpes ,D,C. (1999).  Effects of composition and reactivity on the reaction kinetics of dimethacrylate dimethacrylate copolymerizations.Macromol.32(12):3913-3921.  

Cucci, A,L,M., Vergani, C,E., Giampaolo, E,T. (1998).  Water sorption, solubility, and bond strength of two autopolymerizing acrylic resins and one heat-polymerizing acrylic resin.J.Prosthet.Dent. 80(4):434-438.

Bauer, A., Wollina, U. (1998).  Denture-induced local and systemic reactions to acrylate.Allergy.53(7):722-723.  

Vallittu, P,K., Ruyter, I,E., Buykuilmaz, S. (1998).  Effect of polymerization temperature and time on the residual monomer content of denture base polymers.Eur.J.Oral.Sci.106(1):588-593.

Anseth, K,S., Goodner, M,D., Reill, M,A. (1996).  The influence of comonomer composition on dimethacrylate resin properties for dental composites. J. Dent. Res.75(8):1607-1612. 

Vallittu, P,K. (1996).  The effect of surface treatment of denture acrylic resin on the residual monomer content and its release into water. Act. Odont. Scan. 54(3): 188-192.  

Gebhardt, M., Geier, J. (1996).  Evaluation of patch test results with denture material series.Contact.Dermat.34(3):191-195.  

Anseth, K,S., Newman, S,M., Bowman, C,N. (1995).  Polymeric dental composites: Properties and reaction behavior of multimethacrylate dental restorations.Biopoly.122:177-217.  

Vallittu, P,K., Miettinen, V., Alakuijala, P. (1995).  Residual monomer content and its release into water from denture base materials. Dent. Mat. 11(5-6): 338- 342.

YÖNETİLEN TEZLER

 

A. Cavidan Akören (1986- 1991)

 

Fizyolojik Unilateral Balanslı Okluzyon ve Kanin Koruyuculu Okluzyon Tiplerinde, Pantogrofik ve Elektromyografik Tetkiklerin Değerlendirilmesi.

 

Yasemin Keskin (1987- 1993)

 

Farklı Yöntemlerle Polimerizasyonu Sağlanan Akriliklerin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.

 

Berna Kayatürk (1993- 2000)

 

Tüm Dişsiz Ağızlarda Uygulanan Osseointegre İmplantlar Üzerine Yapılan Protetik Restorasyonlarda Oluşan Fonksiyonel Gerilimlerin Sonlu Elemanlar Metodu ile Değerlendirilmesi.

 

Hakan Levent (1996- 2002)

 

Farklı Materyallerle Güçlendirilen Akrilik Rezinlerin Yaşlandırma İşlemi Sonrası Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi.

 

Burak Yılmaz (2000- 2007)

 

Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Renk Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

 

Gürcan Çetin (2004- 2010)

 

Farklı Tam Seramik Sistemlerinin Işık Geçirgenliği ve Maskeleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi.

 

Mehmet Esat Başol(2008- Devam ediyor)

 

Farklı Protetik Restorasyonların Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi.

 

İDARİ GÖREVLER

 

 

 

 

 

 

Dekan Yardımcılığı                                                                              1988- 1994

Yurtdışı Görevlendirmeler Komisyon Üyeliği                                     1988- 1994

Eğitim- Öğretim Koordinasyon Komisyon Üyeliği                             1988- 1994

Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                       2006- 2009