ARŞ.GÖR. BAŞAR KARACA    
Adı : BAŞAR
Soyadı : KARACA
E-posta : karaca@ankara.edu.tr
Tel : 05396390796
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

11.07.1985

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Fakültesi, Biyoloji Bölümü. DeGol Caddesi, Tandoğan/ANKARA  06110

Telefon :

0312 212 67 20/1447-1095

Faks :

 

e-posta :

karaca@ankara.edu.tr/sahmatov@hotmail.com

web-adresi:

 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen

Biyoloji

Lisans

2008

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Biyoloji

Y. Lisans  

2011


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

2009-


 

UZMANLIK ALANLARI

Gıda mikrobiyolojisi, ekstremofiller, mikrobiyal biyofilmler.


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı: 1

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı: 9

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) membership


GÖREV ALDIĞI PROJELER

1-Tıbbi ve Yenilebilir Bazı Makrofungus Türlerinin Çoklu İlaç Dirençli Enterococcus Suşlarında Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkilerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Projeleri Koordinatörlüğü. KÜ-BAP01/2015-12. Araştırmacı. (Sonuçlandı).

2-Termofilik Anoxybacillus türlerinin alfa-amilaz genlerinde yapısal ve işlevsel genomik çalışmalar. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü. 16H0430019-2016. Araştırmacı. (Devam ediyor).

3-Süt Endüstrisinde Termofilik Basillerin Biyofilm Oluşumlarının ve Biyofilm-Spor Giderimlerinin Mikrobiyolojik, Mikroskopik ve Moleküler Biyolojik Tekniklerle İncelenmesi. TÜBİTAK 1001. 116Z422. 2016. Bursiyer. (Devam ediyor).


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1-Biofilm-producing abilities of Salmonella strains isolated from Turkey. Basar KARACA, Nefise AKCELİK, Mustafa AKCELİK, Biologia 68/1: 1-10, 2013.

2-Modeling and Predicting the Biofilm Formation of Different Salmonella strains. Basar KARACA, Sencer BUZRUL, Veli TATO, Nefise AKCELİK, Mustafa AKCELİK, Journal of Food Safety 33/4: 503-508, 2013. 

3-Effects of P22 bacteriophage P22 ON Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium DMC4 strain biofilm formation and eradication. Basar KARACA, Nefise AKCELİK, Mustafa AKCELİK, Archives of Biological Sciences doi: 10.2298/ABS 141120114K, 2015.

4-A comparative Study: Taxonomic grouping of Alkaline Protease Producing Bacilli. Nilgun TEKİN, Arzu COLERİ CİHAN, Basar KARACA, Cumhur COKMUS. Polish Journal of Microbiology 66/1: 39-56, 2017.

5-Biofilm characteristics and evaluation of the sanitation procedures of thermophilic Aeribacillus pallidus E334 biofilms. Tugba KİLİC, Basar KARACA, Beste Piril OZEL, Birgul OZCAN, Cumhur COKMUS, Arzu COLERİ CİHAN. Biofouling 33/4: 352-367, 2017. 

6-Determination of the biofilm production capacities and characteristics of members belonging to Bacillaceae family. Arzu COLERİ CİHAN, Basar KARACA, Beste Piril OZEL, Tugba KİLİC. World Journal of Microbiology and Biotechnology 33/6: 1-13,  2017.


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1-Biofilm-producing abilities of Salmonella strains isolated from Turkey. 22nd ECCMID Congress, London, UK, 2012 (poster sunumu).

2-The Efficacy of P22 Bacteriophage as a Method of Salmonella Typhimurium Biofilm Eradication. 23rd ECCMID Congress, Berlin, GERMANY, 2013 (poster sunumu).

3-The role of extracellular DNA in Salmonella biofilms: is it intimate relationship with matrix or initial adhesion? 25th ECCMID Congress, Copenhagen, DENMARK, 2015 (poster sunumu).

4-More powerful Salmonella biofilms: a new scenario directed by subinhibitory antibiotic concentrations? 25th ECCMID Congress, Copenhagen, DENMARK, 2015 (poster sunumu).

5-Ganoderma lucidum'un (Curtis) P. Karst Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Mikoloji Günleri, Erzurum, TÜRKİYE, 2014 (sözlü sunum)

6-Lentinula edodes (Berk.) Pegler. (Shiitake): Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması. II. Ulusal Mikoloji Günleri, İstanbul, TÜRKİYE, 2015 (poster sunumu).

7-Brevibacillus thermoruber B93: a remarkable biofilm producing strain for further industrial applications. Biofilms 7, Porto, PORTUGAL, 2016 (poster sunumu).

8-Determinations of biofilm characteristics and evaluation of sanitation procedurs on biofilms of thermophilic Aeribacillus pallidus. Biofilms 7, Porto, PORTUGAL, 2016 (poster sunumu).

9-Antibiofilm Effects of Three Macrofungi (Morchella angusticeps, Trametes versicolor, Lactarious delicious) on Enterococcus faecalis. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi "Doğal ve Sağlıklı Yaşam", Konya TÜRKİYE, 2017 (poster sunumu).

10-Synergism between Lactarious delicious and Vancomycin against Vancomycin-Resistant Enterococcus faeciumI. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi "Doğal ve Sağlıklı Yaşam", Konya TÜRKİYE, 2017 (poster sunumu).

11-Evaluation of Pleurotus ostreatus Extracts for its Potential Antibiofilm Activity. I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi "Doğal ve Sağlıklı Yaşam", Konya TÜRKİYE, 2017 (poster sunumu).

 

 

Düzenlenme tarihi: 01.03.2013