PROF.DR. ALİ KARADUMAN    
Adı : ALİ
Soyadı : KARADUMAN
E-posta : karaduman@ankara.edu.tr
Tel : 0-312-2033403
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Görev Ünvanı

Görev Yeri


Yıl

Ar.Gör.

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

1989-1998

Dr.Ar.Gör.  

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

1998-1998

Y. Subay

Sakarya Tank Palet Fabrikası (1010 Ord. ATF)

1998-1999

Dr. Ar.Gör.

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

1999-2001

Dr. Ar.Gör.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2001-2002

Y.Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2002-2005

Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2005-2011

Böl.Bşk.Yardımcılığı

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2007-2010

Prof. Dr.  

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2011-

Fakülte Kurulu Üyesi

Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2006-2014

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.      Sürekli Bir Polimerizasyon Reaktörünün Sıcaklık Kontrolü, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 91-25-00-93, Araştırmacı, 1991.

2.      Türk Linyitlerinin Tetralindeki Çözünürlüğüne UV Işınlarının Etkisinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 92.04.02.05, Araştırmacı, 1992.

3.      Kesikli Polimerizasyon Reaktörlerinde Ürün Kalitesini Kontrol İçin Optimum Sıcaklık İzi Hesaplanması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 93-05-04-03, Araştırmacı, 1993.

4.      Plastik Atıkların Gerikazanımının Araştırılması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 95-25-00-19, Araştırmacı, 1995.

5.      Plastik Atıkların Gerikazanımın Araştırılması : Çabuk Piroliz Yöntemi,   TÜBİTAK Projesi,  MİSAK-21/A, Araştırmacı, 1995.

6.      Plastik Atıklardan Kimyasal Ham Madde Üretimi, DPT Projesi, Proje No: 98-12-07-500, Araştırmacı, 2003.

7.      Polisitiren plastik atıkların fotobozundurulması:UV şiddetinin bozunma indeksi ve molekül ağırlığına etkisi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: 2000.07.05.026, Araştırmacı, 2002.

8.      Alçak yoğunluk polietilen (AYPE) plastik atıklardan lineer alkol üretimin araştırılması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2000.07.05.036, Araştırmacı, 2002.

9.      PETKİM ağır aromatik atıklardan naftalin ve dimetilnaftalinlerin üretimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 2002.07.45.007, Yönetici.

10.  Alkilbenzen karışımlarından BTX üretimi için katalizör geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Proje No: 2002.07.45.019, Yönetici.