DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜL KARAGÖZ KIZILCA    
Adı : GÜL
Soyadı : KARAGÖZ KIZILCA
E-posta : karagoz@media.ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Öğretim Üyesi Gül Karagöz Kızılca

Ankara Üniversitesi

                                                              İletişim Fakültesi

                                                            Gazetecilik Bölümü

     06590 Cebeci

                                                   karagoz@media.ankara.edu.tr

90 312 319 77 14/ 5274

 

            Eğitim

           2011:Doktora, Osmanlı Tarihi, State University of New York at Binghamton University, Binghamton, New York, ABD

                1999:Yüksek lisans, Siyaset Bilimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

               1996:Lisans, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye.

 

Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:,

“Voicing the Interests of the Public?”:  Contestation, Negotiation, and the Emergence of Ottoman Language Newspapers during the Financial Crises of the Ottoman Empire, 1862-1875.  

 

Danışmanlar: Prof.Dr. Donald Quataert

Prof.Dr. Rifaat Ali Abou-El-Haj

 

            İş Deneyimi

            2011-  Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi

 

2015-2017 TED Üniversitesi Yarı zamanlı ders verme

2007-2008 Öğretim Asistanlığı, New York Devlet Üniversitesi, Tarih Bölümü

2007    Graduate Assistantship, Fulbright Organization
(Fulbright Komisyonu, Lisanüstü Öğrenci Asistanlığı)
Binghamton, New York Devlet Üniversitesi

1999-2003 Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Asistanlığı

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


 “News Publishing as a Means for Reflecting Public Opinion?: The Idea of News during the Ottoman Financial Crises.” Anthony Gorman and Didier Monciaud (eds.), Between Politics, Society and Culture: The Press in the Middle East before Independence. 31-57. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018.

 

 “Cultivating new rights in the search of a better life for the public: the Oppositional Press in the 19thcentury Ottoman Empire.” Elisabeth Kapferer, Andreas Koch and Clemens Sedmak(eds.), Strengthening Intangible Infrastructure. 197-208. Cambridge Scholar Publishing, 2013.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

“Osmanlı/Türk Basın Tarih Yazımı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, no:3.1, Bahar (2016), 71-90.

 

“Bu mülke gazeteler fena hizmet etmedi”: Malî Kriz Günlerinde İbret’in Gözünden Babıâli, Osmanlı Halkı ve Avrupa Emperyalizmi” Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, no:33, (2012), 339-352.

 

“Türkiye’de İnternet Kullanımı ve Gazeteciler: Küreselleşmenin Özgürlükler Üzerindeki Yerel Etkisi,” İletişim, no:17, Bahar (2003), 125-159.

 

“1942 Yılında Mihver ve Müttefik Devletlerce Düzenlenen Türk Basın Gezileri,”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, no:14, (2002), 5-27.

 

“Milliyet, Mahmut Soydan ve Devletçilik Tartışmaları,” Selçuk İletişim, c.2, no:4, (2002), 140-148.

 

Ulusal Kitap Bölümleri

 

 “Giving an “Active Voice” to Ottoman Urban Workers: Hadika and Forming Public Opinion for Resistance in 1872-73.”  Selim Karahasanoğlu (ed.), History From Below: A Tribute in Memory of Donald Quataert. Istanbul: Bilgi University Press, 2016. 

 

“Osmanlı imparatorluğu’nda 19.Yüzyıl Siyasal Düşüncesinde Temsil Edilmeyenin Temsili Sorunu: Yeni Osmanlıların Halkı ve Orta ile Alt Sınıfların Temsili”, Duygu Türk ve Zafer Yılmaz (der.), Siyasal’da Bir Ömür: Prof.Dr. Ömür Sezgin’e Armağan. 337-350. Ankara: Mülkiyeliler Birliği, 2014.

 

 “Resmi ve Özel İlânların Dağıtımı Sorunu ve Basın İlan Kurumu.”  Korkmaz Alemdar (ed.), Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün, Bugün, Yarın, 457-471. Ankara: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2018 (İkinci Baskı).

 

Kitap Değerlendirme: “Seyahat, Göç ve Asayiş Belgeleri: Mürûr Tezkereleri”, Osmanlı Araştırmaları The Journal of Ottoman Studies, Sayı: 45, 2015, İSAM, 397-403. 

           

            Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Eylül 2018 “Informative or Appealing: Advertisements and The Ottoman Public’s Adaptation and Domestication of a New Consumer Culture in Ottoman Newspapers, 1840-1876”, Turkologentag 2018, the Third European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies, University of Bamberg, 19-21 Eylül, Bamberg, Almanya.

     

Mayıs 2016       “Nineteenth Century Ottoman Newspapers and Writing Social History: Can Newspapers be Used to better Understand Ottoman Society?”,  Congrès SPHM 2016,  Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 25-26 Mayıs 2016, Paris, Fransa.

 

Haziran 2013     “The Double-Edged Sword: Discovering a New Medium to Challenge and to Reassert the State’s Legitimacy in the Nineteenth Century Ottoman Empire”, CNS- Emerging Technologies Workshop, Center For Nanotechnology in Society, 24-25 Haziran 2013, Santa Barbara, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri. (Davetli konuşmacı)

 

Mart    2013       “Resistance and Advocacy in Reform: The Young Ottoman Movement and the Use of Transnational Thoughts in the Nineteenth Century Ottoman Empire”, In Search of Better Lives: The Circulation of Ideas for Social Improvement in the 19th and 20th Century Workshop, German Historical Institute, 8-9 Mart 2013, Washington, Dc, Amerika Birleşik Devletleri.

 

Aralık 2012 “Cultivating new rights in the search of a better life for the public: the Oppositional Press in the 19th century Ottoman Empire.” Strengthening Intangible Infrastructure Conference, St. Virgil, Salzburg, Avusturya. 

     

Nisan 2011 “Bringing the Public into the Arena of Politics: Ottoman Newspapers and the Quest for Fiscal Responsibility for an Emerging Voice of “the Public” 3rd Annual Workshop, History of ‘Economics as Culture.’ (Histoire Culturelle des Savoirs Économiques), Université de Cergy-Pontoise, Les Chênes II, Salle des Thèses, Fransa.

 

Mayıs  2010  “Real Tax Payers’ vs. ‘Fortune Hunters’: Ottoman Newspapers’     Presentation of Peasants, Artisans, and Galata Bankers during the Nineteenth Century Financial Crises.” 35th Economic & Business Historical Society Conference, Braga, Portekiz.

 

Mayıs  2010          “Representation of the Commonly Neglected: The First Ottoman Newspapers’ Presentation of Beggars, Workers and Peasants during the days of the Ottoman Financial Crises.” The 25th Annual Middle East History and Theory Conference, University of Chicago, 14-15 Mayıs, 2010, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri.

 

Temmuz 2009         “European bondholders, Ottoman anxiety and financial collapse: Istikbal and its projection of the Ottoman Bankruptcy of 1875.” The 23rd Annual Conference of the International Association for Media and History, Tarih Bölümü, Aberystwyth Üniversitesi, Birleşik Krallık.

 

Haziran 2008        “Broadening the Ottoman Public: Newspapers, Economic Interests, and Popular Advocacy during the Ottoman Financial Crises 1872-1876”, XI. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

 

Mart 2008             “Interpreting Voices of Contestation: Newspapers, Politics, and Economic Interests during the Ottoman Financial Crises” at Between Politics, Social History and Culture: The Press in the Middle East and North Africa before Independence of the Ninth Mediterranean Research Meeting (12 -15 March 2008), organized by the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute, Floransa, İtalya.

Kasım 2007    “Integrating Public and Empire: İstikbal’s Defense of the Empire’s  Unity and Public Interests during the Ottoman Bankruptcy of 1875”, Tri University Tarih Konferansı, 10 Kasım 2007, Waterloo, Kanada.

Şubat 2006           “Ottoman Newspapers as a Site of Contested Interests,” Mediating History, Telling Stories, Toronto Üniversitesi, 11 Şubat 2006, Toronto, Kanada.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Mayıs 2008            “Osmanlı’da Ekonomik Kriz ve ‘Muhalif Basın’: 1862-1875”, İletişim ve Tarih Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara.

Diğer

Ekim 2015      International Conference on “Constructing” Middle East: Media, Ideology and Culture (Ortadoğu’yu İnşa Etmek: Medya, İdeoloji ve Kültür), 22-23 Ekim 2015,  Düzenleme Kurulu Üyesi

Eylül 2015      Hakemli Dergi Editörlüğü: İletişim Araştırmaları Dergisi’nin 2014 12(1) Demokrat Parti ve 2014 12(2) Media, Public(s) and Counter-Public(s) konulu özel sayılarının editörlüğü

Kasım 2014     1st International Conference on Empire, Nation and Gender: Perspectives From World History (İmparatorluk, Ulus ve Toplumsal Cinsiyet: Dünya Tarihinden Perspektifler 1. Uluslararası Konferansı), 26 Kasım 2014,  Düzenleme Kurulu Üyesi

Verilen Dersler

Türkiye Basın Tarihi (Lisans)

Türkiye Modernleşmesi ve Medya (Lisans)

History of Communication (Lisans)

İletişim Tarihi (Lisans)

Media and Society (TED Üniversitesi) (Lisans)

Demokrat Parti ve Basın (Yüksek Lisans)

Osmanlı Basını ve Modernleşme (Yüksek Lisans)