PROF.DR. MEHMET KATAR    
Adı : MEHMET
Soyadı : KATAR
E-posta : katar@ankara.edu.tr
Tel : +903122126800/1215
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-katar
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Mehmet KATAR

ÖZGEÇMİŞ

Derece

Bölüm / Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ankara Üniversitesi

1986

Doktora

Dinler Tarihi

Ankara Üniversitesi

1993

Yard. Doç.

Dinler Tarihi

Ankara Üniversitesi

1995

Doç.

Dinler Tarihi

Ankara Üniversitesi

2002

Prof.

Dinler Tarihi

Ankara Üniversitesi

2009

 

ESERLER

Kitaplar

:

1.Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’da Tövbe, Ankara 1997, 188 s.
2.Dinler Tarihi, (Prof. Dr. Baki Adam ile birlikte) Anadolu Ünv. Açıköğretim Fakültesi İlâhiyat Önlisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999, 215 s.
3.Hıristiyanlıkta Paskalya (Başlangıçtan Günümüze İsa’nın Diriliş Kutlamaları), Ankara 2003, 168 s.
4.Mesih İsa’nın Son Gün Azizleri Kilisesi, Ankara 2008, 160 s.
5.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lise 3 Ders Kitabı (A. Hikmet Eroğlu ile birlikte), Ankara 1999, 139 s.

Kitaplarda Bölümler

:

Yaşayan Dünya Dinleri, (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007) kitabının
1.“Katolik Kilisesi”, ss.102 - 111.
2.“Ortodoksluk”, ss. 111 - 121.
3.“Yahova Şahitleri”, ss. 411 – 419.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

:

1.“Dinlerde Kefaret Anlayışı”, Dinî Araştırmalar Dergisi, Ankara 1998, C. I, S. 1, ss. 44 -58.
2.“Dinlerde Günlük İbadet Uygulamaları”, Dinî Araştırmalar Dergisi, Ankara 1998, C. I, S. 1, ss. 59 - 75.
3.“Hıristiyanlıkta İsa’nın Doğumu ile İlgili Kutlamaların Ortaya Çıkışı”, İslâmiyat Dergisi, (‘İsa Anısına’ Özel Sayısı) Ankara 2000, C. III, S. 4, ss. 115 - 131.
4.“Hıristiyanlıkta Kilise Takviminin (Kilise İçerisindeki Anma ve Kutlama Devrelerinin) Oluşması”, Dinî Araştırmalar Dergisi, Ankara 2000, C. III, S. 8, ss. 23 - 46.
5.“Hıristiyan Bayramları Üzerine Bir Araştırma”, Dinî Araştırmalar Dergisi, Ankara 2001, C. III, S. 9, ss. 7 - 27.
6.“İsrail Kavminin Seçilmişliği Üzerine Bir Araştırma”, İslamî Araştırmalar, Ankara 2007, C. 20, S. 2, ss. 172 - 177.
http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/4c088c762335f62.pdf
7.“Tevhitten Teslise Geçiş Sürecinde Hıristiyanlık (Bir Yahudi İhya Hareketi Olarak Başlayan Hıristiyanlığın Evrensel Bir Din Haline Geliş Öyküsü)”, İslamî Araştırmalar, Ankara 2007, C. 20, S. 3, ss. 330 - 339.
http://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/f525b83b132d66f.pdf
8.“Tevrat’ın Lut Kıssası Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2007, C. 48, S. 1, ss. 57 - 76.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1138/13349.pdf

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

:

1. “Ethnically or Religiously Chosen? A Survey on Israelites Being a Chosen Nation”, Journal of Islamic Research, Rotterdam/Hollanda 2008, Vol. 1, No. 2, ss. 23 - 32.
2. “Penitence in Islam; From the Qur’anic Perspective”, Kırgızistan Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Kırgızistan 2008, S. 13, ss. 57 - 68.

Ansiklopedi Maddesi

:

1.“Dinlerde Kefaret”, TDV.İslam Ansiklopedisi, Ankara 2002, C. 25, ss. 177 - 179.
2. “Paskalya”, TDV. İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2007, C. 34, ss. 181 - 182.

Çeviriler

:

1.Douglas Allen, “Din Fenomenolojisi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1996, Cilt: XXXV, ss. 437 - 465. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/780/10008.pdf

Bildiği Yabancı Diller

:

İngilizce, Arapça

Üzerinde Çalıştığı Konular

:

1- Erken Dönem Hıristiyanlık
2. Ortodoks Hıristiyanlık
3. Yahudilik
4. Hıristiyan ve Yahudi kutsal metinleri