ÖĞR. GÖR. ŞULE KAYA KELEŞ    
Adı : ŞULE
Soyadı : KAYA KELEŞ
E-posta : sule.kaya@ankara.edu.tr
Tel : 212 85 77
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm : MEDİKAL FİZİK
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

 

2002- 2006     Lisans, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği, Ankara

2007- 2009      Yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara

(Türkiye Kaynaklı Doğal Kuvarsın Lüminesans Özellikleri ve Geriye Dönük Dozimetri Çalışmalarında Kullanımı, Danışman: Prof. Dr. H. Yeter GÖKSU)

2010-               Doktora, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara

(Sentetik ve doğal kuvars örneklerinde ısıtma, ışınlama ve ağartma işlemlerinin lüminesans ve EPR sinyallerine etkisinin incelenmesi, Danışman: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ)

 

Akademik ve Mesleki Deneyim

 

2010-               Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara (Uzman)

2006-2007        MDS Proje Medikal A.Ş. (Proje Sorumlusu)


06-09.2005       Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Stajer)

 

Çalışma Konuları

 

Retrospektif dozimetri, radyasyondan korunma, TL, OSL ve ESR yönemleri ile tarihlendirme, medikal fizik

 

 

Projeler


2018-2019         TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi, "Kuvarsta Isıtma, Işınlama ve Ağartma İşlemlerinin Lüminesans Sinyallerine Etkisi ve EPR Sinyalleri İle Olası İlişkinin İncelenmesi" (Yürütücü) 


2010-2011         TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Projesi, “Türkiye Kaynaklı Doğal Kuvarsların Lüminesans Özelliklerinin, Beta Kaynaklarının Kalibrasyonu Amacı İle İncelenmesi” (Bursiyer)

03-12-2008        DPT Projesi (2005K120130), “Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi” (Proje Asistanı)

 

Eğitimler


14-17 Şubat 2015, Fizik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma” kursu / 4 günlük eğitim

 

23 Şubat 2015’te TAEK tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olarak “Radyasyondan Korunma Uzmanı” belgesinin alınması

 

(12-20.09.2013) Kişisel Dozimetri Hizmeti Temel Eğitimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara

 

(27-31.08.2012) MCNP İle Radyasyon Taşıma, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara

 

(03.09.2012) Awareness Raising Seminars on the Important of ILCs and PTs for Laboratories E.U. Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project-TR0702.12.01/001, Ankara

 

(17-18/24-25.03.2012) Eğitimcilerin Eğitimi Kursu GAZİSEM ve FMO Ankara

 

(30.09.2011) 1st Turkish Bruker Magnetic Resonance Workshop on NMR&EPR&MRI Bruker Biospin Corp., Ankara

 

(13-23.04.2010) Training Course in Luminescence Dating and Accident Dosimetry The Nodic Center for Luminescence Research (Risø DTU ve Aarhus University), Denmark

 

(17-20. 10.2009) International Symposium on Current Topics in Diagnostic Medical Physics, AÜ-NBE Ankara

 

(22-24. 04.2009) 1st Advanced Training Course on Illicit Trafficking and Consequence Management with Nucleonica Institute for Transuranium Elements (European Commission, Joint Research Center), Karlsruhe, Germany

 

(26-28. 08.2008) Radyoloji Uygulamalarında Fizikçinin Rolü ve Dijital ve Konvansiyonel Mamografide Kalite Kontrolü, Pediatrik Uygulamalarda Dozimetri,    Girişimsel Radyolojide Doz Uygulamaları (Leuven Belçika Katolik Üniversitesi Prof.Dr. Hilde Bosmans), AÜ-NBE Ankara

 

(14-18. 11.2007) Radyolojide/Nükleer Tıpta Görüntüleme Kursu Akdeniz Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi A.B.D., Antalya

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler  (SCI):

 

Şule Kaya Keleş, Niyazi Meriç, George S. Polymeris 2016. Dose response on the 110 °C thermoluminescence peak of un-heated, synthetic Merck quartz. Physica B, 493, 17–24.

 

Güneş Tanır, Özge Güleç, Eren Şahiner, M. Hicabi Bölükdemir, K. Koç, Niyazi Meriç, Şule Kaya Keleş 2016. Direct Determination of Radiation Dose in Human Blood. NeuroQuantology, 14(1), 28-35.

 

Küçük, N., Küçük, İ., Çakır, M., Kaya Keleş, Ş. 2013. Synthesis, thermoluminescence and dosimetric properties of La-doped zinc borates. Journal of Luminescence, 139, 84–90.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)  basılan  bildiriler

 

A.     Sözlü Bildiriler

 

Şule Kaya Keleş, Niyazi Meriç, George S. Polymeris. “Phase transitions and the effect of annealing temperature on TL, CW-OSL AND LM-OSL signals using Merck quartz”. Turkish Physics Society 33th International Physics Conference, 6-10 September 2017, Bodrum, Türkiye.

 

Şule Kaya KeleşNiyazi Meriç, G.S. Polymeris, “Deconvolution of High Temperature TL Peaks of Merck Quartz Using Different Optical Filter Combinations and Comparison Dose Response Curves for Each TL Peaks and CW-OSL Components”, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), 5-7 September 2016, Çukurova University, Adana, TURKEY

 

Serap Çatlı Dinç, Engin Aşlar, Petek Erpolat, Şule Kaya Keleş, Niyazi Meriç, Hüseyin Bora. “Tüm Vücut Işınlaması Sırasında Oluşan Nötron Dozunun Ölçülmesi” 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 20 -24 Nisan 2016 Antalya, Türkiye.

 

Şule Kaya Keleş, George S. Polymeris, Niyazi Meriç. Dose response curves of synthetıc merck quartz; towards a supralınearıty study. 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 9) 2-4 Eylül 2015 Antalya, Türkiye.

 

Şule Kaya Keleş, George S. Polymeris, Niyazi Meriç. “Dose response correlation between TL peaks at high temperatures and component resolved OSL signals of quartz samples”. 8. Lüminesans ve ESR  Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye.

 

G. S. Polymeris, M.Ö. Daş, Ş. Kaya Keleş,  E. Şahiner, N. Meriç,V. Giannoulatou, A. Kyriakidou, I.K. Sfampa, G. Theodorou, O.M. Goudouri,G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos. “Bioactivity characterization of 45s5 bioactive material using TL/OSL and EPR”. 8. Lüminesans ve ESR  Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye.

 

Ayşe Güneş Tanır, Özge Güleç, Eren Şahiner, Mustafa Hicabi Bölükdemır, Kemal Koç, Niyazi Meriç, Şule Kaya Keleş. “Direct determination of radiation dose in human blood”. 8. Lüminesans ve ESR  Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye

 

Ş.Kaya Keleş, E. Meriç, E. Öner, “Fosil Deniz Kabuklarının Termolüminesans Yöntemi İle Tarihlendirilmesindeki Sorunlar” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

 

H.Y. Göksu, A.G. Buyan, Ş. Kaya-Keleş, A. Barış, “Lüminesans Laboratuvarlarında Radyasyondan Korunma ve Güvenlik” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

 

N. Küçük, M. Çakır, Ş. Kaya Keleş, İ. Küçük, “Nitrik Asit Yöntemiyle Sentezlenen La Katkılı Çinko Borat Toz Örneklerin Termolüminesans ve Dozimetrik Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

 

S. Keski, Ş. Kaya, N. Nur, M. Topaksu, “Doğal Floritlerin Rutin Çevre Dozimetresi Olarak Hazırlanması” LÜMİDOZ V Lüminesans Dozimetri Kongresi, 8-9 Eylül 2011, Mersin

 

Ş.Kaya, H.Y. Göksu, “İnce α-Al2O3:C TL Dozimetreleri Kullanılarak Beta Dozunun Ölçümü”, LÜMİDOZ V Lüminesans Dozimetri Kongresi, 8-9 Eylül 2011, Mersin

 

B. Kozanlılar, Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, Y.K. Kadıoğlu, Ç. Tarımcı, Y..Moğulkoç, “Ayrışmış Volkanik Kayaçların Optik ve Termal Uyarımlı Lüminesans Özellikleri” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

 

N. Küçük, Ş. Kaya, V. Bilgin, İ. Küçük, H.Y. Göksu, “Ultrasonik Kimyasal püskürtme Yöntemi İle Büyütülen Co Katkılı ZnO İnce Filmlerin Termolüminesans Özelliklerinin incelenmesi” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

 

Ş. Kaya, Y. Topak, M. Topaksu, H.Y. Göksu, “Berrak ve Dumanlı Kuvarsların Termal Aktivasyon Özellikleri” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

 

Ş. Kaya, K. Duruer, B. Kozanlılar, H.Y. Göksu, “ Bir Beta Kaynağının Lüminesans ölçümleri için Kalibrasyonu” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

 

B. Kozanlılar,  Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, “Ayrışmış Kayaçların Optik ve Termal Uyarımlı Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Konferansı, 14-17 Eylül 2010, İstanbul

 

Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, “Türkiye Kaynaklı Doğal Kuvarsın Lüminesans Özellikleri ve Geriye Dönük Dozimetri Çalışmalarında Kullanımı” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Konferansı, 14-17 Eylül 2010, İstanbul

 

Ş. Kaya, D. Bor, H.Y. Göksu,” Pilot Uçuş Dozunun Farklı TL Dozimetreler Kullanılarak Belirlenmesi ve Karşılaştırılması” LÜMİnesans DOZimetri (LÜMİDOZ 2), 21-23 Ağustos 2008, Manisa

 

B.     Poster Bildiriler

 

Niyazi Meriç, Merve Gündoğmuş, Şule Kaya Keleş, George S. Polymeris. Luminescence dosimetric properties of borate minerals; the cases of ulexite and colemanite. 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 9) 2-4 Eylül 2015 Antalya, Türkiye

 

Sanaz Hendi, George S. Polymeris, Şule Kaya Keleş, Eren Şahiner, Niyazi Meriç. “Neutron dose measurements in mixed gamma-neutron field using TLD-600 and TLD-700”. 8. Lüminesans ve ESR  Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye /Poster

 

S. Özenci, R. Kurt, Ş. Kaya, H.Y. Göksu, poster bildiri, “Baş ve Boyun Bölgesine Radyoterapi Alan Hastaların Çekim Endikasyonu Olan Dişlerinden Almış Olduğu Radyasyon Dozunun EPR Yöntemi İle Değerlendirilmesi” XIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 17-19 Kasım 2011 Çeşme/ İzmir

 

Eren H., Kaya-Keleş Ş., Görgün S., Bor D. “Dijital Ve Konvansiyonel İntraoral Ve Panoramik Görüntüleme Sistemlerinde Etkin Dozların Değerlendirmesi”. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan 2013, Erzurum

 

İnceoğlu B., Kaya-Keleş Ş. Eren H., Bulur E., Görgün S. “Is acetic acid change the radiation signals of tooth enamel by electron paramagnetic resonance measurement?” 19. International  Congress of Dentomaxillofacial Radiology (İADMFR), 22-27 June 2013, Bergen - NORWAY.

Bilimsel Etkinliklerde Alınan Görevler

 

8. Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi, 27-29 Ağustos 2014, Ankara, Türkiye/ Kongre Düzenleme Komitesi (Tübitak destekli, kod: 2223-B, başvuru no: 1929B021400898)            

 

Nükleer Adli Bilimler Yaz Okulu, 7-14 Eylül 2014, Manavgat-Antalya, Türkiye / Teknik Destek Grubu (Tübitak destekli, kod: 2229, başvuru no:105B291400096)

 

12. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Ankara, Türkiye/ Kongre Yürütme Kurulu