ÖĞR. GÖR. DR. ŞULE KAYA KELEŞ    
Name : ŞULE
Surname : KAYA KELEŞ
E-Mail : sule.kaya@ankara.edu.tr
Phone Number : 212 85 77/2703
Title : ÖĞR. GÖR. DR.
Unit : INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCES
Department : Department of Medical Physics
ABS Url:https://abs.ankara.edu.tr/sule-kaya-keles
Personal Information

Academic Carieer

2010- 2020   PhD, Ankara University, Institute of Nuclear Sciences, Medical Physics Department (Title: Investigation of radiation induced defects of natural quartz: a combined TL, OSL and EPR study, superviser: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ, co-advisor: Dr. George POLYMERIS)

2007- 2009   MSc, Ankara University, Institute of Nuclear Sciences, Medical Physics Department (Title: Luminescence properties of natural quartz originating from Turkey and its usage in retrospective dosimetry studies, superviser: Prof. Dr. H. Yeter GÖKSU)

2002- 2006   BSc, Ankara University, Faculty of Engineering, Department of Physics Engineering

 

Work Experience

2010-              Lecturer, Ankara University, Institute of Nuclear Sciences

2006-2007     Project Manager, MDS Project Medical Inc.

06-09.2005    Trainee, Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education and Research Hospital

 

Subjects

Retrospective dosimetry using TL/ OSL/ EPR methods, medical physics, radiation protection,  luminescence and EPR dating, detection of irradiated food.

 

Projects 

[1]     15.04.2018-01.04.2019, TÜBİTAK 1002 117F300 "Investigation on the impact of heating, irradiation and bleaching procedures to the luminescence signals and correlation with EPR signals in quartz", Project Manager.

[2]     2010-2011, TÜBİTAK 1002 “Investigation of luminescence properties of quartz originating from Turkey for the purpose of beta source calibration”, scholarship.

[3]     03.-12.2008, DPT (2005K120130), “Radiation Technologies and applications. Project supported by Turkish State Planning Department”, Project Asistant.

 

Courses about retrospective dosimetry

[1]     (12-20.09.2013) Personel Dosimetry Basic Education, Turkish Atomic Energy Authority, Ankara

[2]     (30.09.2011) 1st Turkish Bruker Magnetic Resonance Workshop on NMR&EPR&MRI Bruker Biospin Corp., Ankara

[3]     (13-23.04.2010) Training Course in Luminescence Dating and Accident Dosimetry The Nodic Center for Luminescence Research (Risø DTU ve Aarhus University), Danimarka

 

Publications

[1]     Kalita, J.M., Kaya-Keleş, Ş., Çakal, G.Ö., Meriç,N., & Polymeris, G.S. (2021). Thermoluminescence and optically stimulated luminescence properties of ulexite mineral. Journal of Luminescence, 230, 117759.

[2]     Kaya-Keleş, Ş., Polymeris, G. S., Perçinler, B., & Meriç, N. (2020). Dealing with non-conventional LM-OSL curve shapes in quartz following bleaching; a deconvolution approach. Journal of Luminescence, 117026.

[3]     Kaya-Keleş, Ş., Polymeris, G. S., & Meriç, N. (2019). A component resolved study on the stable signal of Merck α-quartz: Tentative correlation among TL peaks, OSL components and EPR signals. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 458, 44-56.

[4]     Kaya Keleş, Ş., Meriç, N., & Polymeris, G. S. (2016). Dose response on the 110° C thermoluminescence peak of un-heated, synthetic Merck quartz. Physica B: Condensed Matter, 493, 17-24.

[5]     Tanir, A. G., Gulec, O., Sahiner, E., Bolukdemir, M. H., Koc, K., Meric, N., & Keles, S. K. (2016). Direct determination of radiation dose in human blood. NeuroQuantology, 14(1), 28-35.

[6]     Meriç, E., Öner, E., Avşar, N., Nazik, A., Kapan-Yeşilyurt, S., Göksu, Y., Kaya-Keleş, Ş., Yokeş, B., Kam, E., Candan, O., Dinçer, F. (2014). Gökçeada kuzeydoğusundaki Saklı koy’da paleontolojik verilere dayalı yeni bir bulgu: Büyük Dere Koyu. TPJD Bülteni, 26(1), 67-97.

[7]     Kucuk, N., Kucuk, I., Cakir, M., & Keles, S. K. (2013). Synthesis, thermoluminescence and dosimetric properties of La-doped zinc borates. Journal of Luminescence, 139, 84-90.

Oral Presentations

[1]     Burak PERÇİNLER, Şule KAYA KELEŞ, George S. POLYMERIS, Niyazi MERİÇ. “Kuvars Örneğinde Ağartma İşleminin Lüminesans Sinyallerine Etkisinin İncelenmesi”. II. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 3-5 Mayis 2019, Ankara.

[2]     Şule Kaya Keleş, George S. Polymeris, Niyazi Meriç. “Thermal stability of the Merck quartz CW-OSL and EPR signals”. Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2018), 18-22 June 2018, Ohrid, Macedonia.

[3]     Şule Kaya Keleş, Niyazi Meriç, Ayşe Kaşkaş. “TLD-100 Dozimetreleri İle Çevresel Radyasyon Dozu Ölçümü”. Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi, 11-13 Mayıs 2018, Ankara, Türkiye.

[4]     Şule Kaya Keleş, Niyazi Meriç, George S. Polymeris. “Phase transitions and the effect of annealing temperature on TL, CW-OSL AND LM-OSL signals using Merck quartz”. Turkish Physics Society 33th International Physics Conference, 6-10 September 2017, Bodrum, Türkiye.

[5]     Şule Kaya Keleş, Niyazi Meriç, G.S. Polymeris, “Deconvolution of High Temperature TL Peaks of Merck Quartz Using Different Optical Filter Combinations and Comparison Dose Response Curves for Each TL Peaks and CW-OSL Components”, 10th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz-10), 5-7 September 2016, Çukurova University, Adana, TURKEY

[6]     Serap Çatlı Dinç, Engin Aşlar, Petek Erpolat, Şule Kaya Keleş, Niyazi Meriç, Hüseyin Bora. “Tüm Vücut Işınlaması Sırasında Oluşan Nötron Dozunun Ölçülmesi” 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 20 -24 Nisan 2016 Antalya, Türkiye.

[7]     Şule Kaya Keleş, George S. Polymeris, Niyazi Meriç. Dose response curves of synthetic merck quartz; towards a supralınearıty study. 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 9) 2-4 Eylül 2015 Antalya, Türkiye.

[8]     Şule Kaya Keleş, George S. Polymeris, Niyazi Meriç. “Dose response correlation between TL peaks at high temperatures and component resolved OSL signals of quartz samples”. 8. Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye.

[9]     G. S. Polymeris, M.Ö. Daş, Ş. Kaya Keleş, E. Şahiner, N. Meriç,V. Giannoulatou, A. Kyriakidou, I.K. Sfampa, G. Theodorou, O.M. Goudouri,G. Kitis, K.M. Paraskevopoulos. “Bioactivity characterization of 45s5 bioactive material using TL/OSL and EPR”. 8. Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye.

[10] Ayşe Güneş Tanır, Özge Güleç, Eren Şahiner, Mustafa Hicabi Bölükdemır, Kemal Koç, Niyazi Meriç, Şule Kaya Keleş. “Direct determination of radiation dose in human blood”. 8. Lüminesans ve ESR  Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye

[11] Ş.Kaya Keleş, E. Meriç, E. Öner, “Fosil Deniz Kabuklarının Termolüminesans Yöntemi İle Tarihlendirilmesindeki Sorunlar” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

[12] H.Y. Göksu, A.G. Buyan, Ş. Kaya-Keleş, A. Barış, “Lüminesans Laboratuvarlarında Radyasyondan Korunma ve Güvenlik” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

[13] N. Küçük, M. Çakır, Ş. Kaya Keleş, İ. Küçük, “Nitrik Asit Yöntemiyle Sentezlenen La Katkılı Çinko Borat Toz Örneklerin Termolüminesans ve Dozimetrik Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

[14] S. Keski, Ş. Kaya, N. Nur, M. Topaksu, “Doğal Floritlerin Rutin Çevre Dozimetresi Olarak Hazırlanması” LÜMİDOZ V Lüminesans Dozimetri Kongresi, 8-9 Eylül 2011, Mersin

[15] Ş.Kaya, H.Y. Göksu, “İnce α-Al2O3:C TL Dozimetreleri Kullanılarak Beta Dozunun Ölçümü”, LÜMİDOZ V Lüminesans Dozimetri Kongresi, 8-9 Eylül 2011, Mersin

[16] B. Kozanlılar, Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, Y.K. Kadıoğlu, Ç. Tarımcı, Y..Moğulkoç, “Ayrışmış Volkanik Kayaçların Optik ve Termal Uyarımlı Lüminesans Özellikleri” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

[17] N. Küçük, Ş. Kaya, V. Bilgin, İ. Küçük, H.Y. Göksu, “Ultrasonik Kimyasal püskürtme Yöntemi İle Büyütülen Co Katkılı ZnO İnce Filmlerin Termolüminesans Özelliklerinin incelenmesi” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

[18] Ş. Kaya, Y. Topak, M. Topaksu, H.Y. Göksu, “Berrak ve Dumanlı Kuvarsların Termal Aktivasyon Özellikleri” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

[19] Ş. Kaya, K. Duruer, B. Kozanlılar, H.Y. Göksu, “Bir Beta Kaynağının Lüminesans ölçümleri için Kalibrasyonu” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

[20] B. Kozanlılar, Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, “Ayrışmış Kayaçların Optik ve Termal Uyarımlı Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Konferansı, 14-17 Eylül 2010, İstanbul

[21] Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, “Türkiye Kaynaklı Doğal Kuvarsın Lüminesans Özellikleri ve Geriye Dönük Dozimetri Çalışmalarında Kullanımı” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Konferansı, 14-17 Eylül 2010, İstanbul

[22] Ş. Kaya, D. Bor, H.Y. Göksu,” Pilot Uçuş Dozunun Farklı TL Dozimetreler Kullanılarak Belirlenmesi ve Karşılaştırılması” LÜMİnesans DOZimetri (LÜMİDOZ 2), 21-23 Ağustos 2008, Manisa

 

Posters

[1]     Niyazi Meriç, Merve Gündoğmuş, Şule Kaya Keleş, George S. Polymeris. Luminescence dosimetric properties of borate minerals; the cases of ulexite and colemanite. 9th International Conference on Luminescence and ESR Dosimetry (LumiDoz 9) 2-4 Eylül 2015 Antalya, Türkiye

[2]     Sanaz Hendi, George S. Polymeris, Şule Kaya Keleş, Eren Şahiner, Niyazi Meriç. “Neutron dose measurements in mixed gamma-neutron field using TLD-600 and TLD-700”. 8. Lüminesans ve ESR Dozimetri Kongresi 27-29 Ağustos 2014 Ankara, Türkiye /Poster

[3]     S. Özenci, R. Kurt, Ş. Kaya, H.Y. Göksu, poster bildiri, “Baş ve Boyun Bölgesine Radyoterapi Alan Hastaların Çekim Endikasyonu Olan Dişlerinden Almış Olduğu Radyasyon Dozunun EPR Yöntemi İle Değerlendirilmesi” XIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 17-19 Kasım 2011 Çeşme/ İzmir

[4]     Eren H., Kaya-Keleş Ş., Görgün S., Bor D. “Dijital Ve Konvansiyonel İntraoral Ve Panoramik Görüntüleme Sistemlerinde Etkin Dozların Değerlendirmesi”. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, 25-28 Nisan 2013, Erzurum 

[5]     İnceoğlu B., Kaya-Keleş Ş. Eren H., Bulur E., Görgün S. “Is acetic acid change the radiation signals of tooth enamel by electron paramagnetic resonance measurement?” 19. International Congress of Dentomaxillofacial Radiology (İADMFR), 22-27 June 2013, Bergen - NORWAY.