PROF.DR. KAMURAN AYHAN    
Adı : KAMURAN
Soyadı : AYHAN
E-posta : kayhan@ankara.edu.tr
Tel : 0-312-2033300-3609
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitim

 

 

Derece

 

Üniversite

 

Tarih

 

Lisans

 

Hacettepe Üniversitesi-BESLENME ve DİYETETİK

 

1980

 

Yüksek Lisans

 

Ankara Üniversitesi

 

1986

 

Doktora

 

Ankara Üniversitesi

 

1991

 

 

Terfi Unvan ve Tarihleri

 

 

Unvan

 

Kurum

 

Tarih

 

Yrd. Doçent

 

Ankara Üniversitesi

 

1994

 

Doçent

 

Ankara Üniversitesi

 

1995

 

Profesör

 

Ankara Üniversitesi

 

2001

 

 

İdari Görevler

 

Görev

 

Kurum

 

Tarih

 

lüm Başkan Yardımcılığı

 

Ankara Üniversitesi

 

14.04.1999 - 7.10.2000

 

lüm Başkan Yardımcılığı

 

Ankara Üniversitesi

 

16.10.2006 –15.04.2007

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

 

Mühendislik Fakültesi

 

11.11. 2010 –2013

 

 

 

Diğer İş Deneyimleri

 

 

Görev

 

Kurum

 

Tarih

 

Beslenme ve Diyet Uzmanı

 

T.C. Sağlık Bakanlığı

 

1980-1983

 

 

Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar

 

da Teknolojisi Derneği ,Biyoteknoloji Derneği

 

Uzmanlık Alanı :

 

da Mikrobiyolojisi, Biyoteknoloji, Beslenme


 

Prof.Dr. Kamuran AYHAN, 5 adet TÜBİTAK, 12 adet Ankara Üniversitesi -BAP ve 2 adedi Wageningen University, 1 adedi OECD, 2 adedi EU-Ulusal ajans destekli projeleri olmak üzere 22 adet projede (14 adedinde yürütücü,  7 adedinde yardımcı araştırıcı olarak) yer almıştır. Toplam 23 adet yurtiçi ve yurtdışı kongreye katılmıştır, danışmanlığında 12 adet Yüksek lisans ve 2 doktora tezi tamamlanmış olup, halen 2 doktora ve 1 adet Yüksek Lisans öğrencisi bulunmaktadır. 18 adet Yüksek Lisans, 14 adet doktora tez jürisine katılmıştır. Gıda Teknolojisi, Biyoteknoloji ve Ankara Üniversitesi (Ziraat Fakültesi Sosyal Komitesi, Biyoteknoloji Enstitü Kurulu, KASAUM) ve Gıda Mühendisliği bölümlerinde çeşitli komisyonlarda (Ders içerikleri hazırlama, ADEK üyeliği, Erasmus, Leonardo Da Vinci, MÜDEK, kariyer geliştirme, bölüm başkan yardımcılığı Fakülte kurulu üyeliği vb. ) görev almış olup çalışmalarına devam etmektedir.

 


1995-1996 eğitim öğretim yılından itibaren, Gıda Mühendisliği Bölümünde Gıda Mikrobiyolojisi I (1995- ) ile Genel Mikrobiyoloji (2013) Ev Ekonomisi Yüksek Okuluna Genel Mikrobiyoloji ve Besin Mikrobiyolojisi (1995-2009), Su Mikrobiyolojisi (1997-1998) ve 1996 yılından beri Fen Bilimleri Enstitüsünde YL/doktora programı için Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolü derslerini vermektedir.


2011-2012 Bahar yarıyılında Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Gıda Mikrobiyolojisi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi- Beslenme ve Diyetetik Bölümünde Besin Mikrobiyolojisi dersi vermiştir. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.Yer Aldığı Projeler :

 

 

 

PROJENİN ADI

PROJE PERSONELİ

DESTEKLEYEN KURULUŞ

PROJE SÜRESİ

Antibiyotiğe dirençli Bradyrhizobium japonicum suşlarının azot fiksasyon ve nodulasyon yeteneklerinin belirlenmesi

Kamuran Ayhan

(Doktora Tezi)

Prof.Dr.Velittin GÜRGÜN(Danışman-Proje yürütücüsü)

TÜBİTAK TARMİK-14  ve

Wageningen Agricultural University-Hollanda-(YÖK bursu)-

1988-1991 (14 ay)

Bradyrhizobium japonicum suşlarının azot fiksasyon ve nodülasyon yeteneklerinin ekolojik ve genetik analizi

Kemal Karuç (Proje Yürütücüsü)

Mustafa Akçelik,

Kamuran Ayhan,

Velittin Gürgün

TÜBİTAK-TOAG-920

1992-1995

Laktik streptokoklarda Nisin üretim özelliğinin genetik determinantları, bu özelliğin aktarım olanakları ve mikrobiyel yolla nisin üretimi üzerinde araştırmalar

 

Nezihe Tunail (Proje Lideri)

Mustafa Akçelik,

Kamuran Ayhan,

Fügen Durlu,

Yetin Aydar,

Saadet Demircan

TÜBİTAK-GAG36-DPT

1993-1995

 

Symbiotic potential and competetiviness ability of Rhizobium leguminosarum isolated from vetch grown in Turkish soils and their genetic properties

Kamuran Ayhan

(Proje Lideri)

 

Wageningen Agricultural University–Hollanda (3 ay)

1993

 

Rhizobium strains specificities

 

TA Lie (Proje lideri)

Kamuran Ayhan

Bobbink A.,

Lisdyanti P.

Kamuran Ayhan

Wageningen Agricultural University–Hollanda (2,5 ay)

1995

Sucuk üretiminde starter kullanımının biyojenik amin oluşumuna etkisi

Kamuran Ayhan

(Proje Lideri)

Nuray Kolsarıcı

Güleren Özkan

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

(97-11-12-02)

1997-2000

Yoğurt fabrikalarında faj probleminin çözümüne yönelik bir araştırma

Nezihe Tunail Proje Lideri)

Kamuran Ayhan, Mustafa Akçelik, Fügen Durlu,

Çağla Tükel,Değer Kaleli,

Esra Acar

TÜBİTAK

TOGTAG/TARP-2106

1998-2002

Türk sucuklarından izole edilen laktik asit bakterilerinin tanımlanması ve biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi

Kamuran Ayhan (Proje Lideri)

 

Texas Pan American University-USA

OECD bursu– (3 ay)

2001-2002

Organik asitlerin tavuk etlerinde bazı patojenler üzerine etkisi

Kamuran Ayhan (Proje Lideri)

Y. Müh. Serap Coşansu

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

(2001-07-11-054)

2001-2005

Turşu ve salamura zeytinlerde Biyojen amin içeriğinin belirlenmesi

 

Kamuran Ayhan (Proje Lideri)

Kemal Özgür ERGEN

Gözlem Akbaş

Zeynep Turgut

(Ankara Üniversitesi-BİTAUM)

2004-2006

Sofralık zeytinlerde biyojen amin miktarlarının belirlenmesi

Kamuran Ayhan (Proje Lideri)

Kemal Özgür ERGEN

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

20050745003HPD

2005-2006

Piyasada satışa sunulan bazı bitkisel çayların mikrobiyolojik kalitesi

Kamuran Ayhan (Proje Lideri)

Didem Bahar Kaya

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

20050745012HPD

2005-2006

Sucuktan izole edilen laktik asit bakterilerinin antimikrobiyel özelliklerinin belirlenmesi ve bakteriyosin üreten türlerin seçimi

Kamuran Ayhan (Proje koordinatörü)

Serap COSANSU, Sühendan MOL

AnAnkara Üniversitesi Araştırma Fonu   20070745001HPD

2007-2008

Training in production techniques of commercial table olive/olive oil types in European countries (TOTE) - Avrupa ülkelerinde ticari sofralık zeytin ile zeytin yağı üretim teknikleri konusunda  eğitim

Kezban CANDOGAN (Proje koordinatörü)

 

Kamuran AYHAN

EU- Ulusal Ajans

01/ 06 /2006-

01 / 05 /2007

LLP-LDV-PLM-07-TR-0007Meyve Suyu İşleme Teknolojilerinin ve Kalite Güvence Uygulamalarının Avrupa ve Türkiye Açısından Karşılaştırılması

Kamuran AYHAN  (Proje koordinatörü)

Kezban CANDOGAN

 

 EU- Ulusal Ajans

01/102007-

01/06/2008

Comparison of methods for the microbiological identification and profiling of Cronobacter species from ingredients used in the preparation of infant formula

Kamuran AYHAN ve

Prof.Dr.Stephen J. Forsythe

(Proje koordinatörleri)

 Esin Çetinkaya

Susan Joseph

Ankara Üniversitesi ve Nottingham Trent Üniversitesi-Erasmus programı

2010-2011

Şalgam suyundan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve fenolik asit dekarboksilaz enzim üreten suşların seçimi

Kamuran AYHAN  (Proje Lideri)

Evrim G. ALTUNTAŞ

Gözde Okçu

 

12B4343005- ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP

2011-2014

Kefirden İzole Edilen Maya ve Bakterilerin Proteolitik Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Proteolitik Aktivitenin Kontrolü

Kamuran AYHAN  (Proje Lideri)

Esin ORHAN

13H4343004 BAP-ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2013-2014

Unlu Mamül Üretimi Yapılan Bir İşletmede Hava, Personel ve Gıda Örneklerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi

Kamuran AYHAN  (Proje Lideri)

Müjde Havva Kocaklı

16L0443005

BAP-ANKARA ÜNİVERSİTESİ

08/06/2016-

2017

Pastırma üretimine yeni bir yaklaşım: mikrodalga ve mikrodalga vakum kurutma, 

Özge ŞAKIYAN DEMİRKOL(Yürütücü) 

Kezban Candoğan,Kamuran Ayhan,Aslı İşçi Yakan,Emine Çarkçıoğlu,Naciye Kutlu, Esin Orhan

16B0443006

BAP-ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2016-2019

Tahıl ve pseudo-tahıl bazlı fermente fonksiyonel içecek geliştirilmesi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi

 

Kamuran AYHAN  (Proje Lideri)

Aysun METE

16L0443011

BAP-ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2016-

Et Kaynaklı Bakterilerin Biyofilm Oluşturma Yeteneklerinin Ve Antibiyofilm Duyarlılıklarının Araştırılması

 

 Kamuran AYHAN  (Proje Lideri)

Esin ORHAN YANIKAN

17L0443013

BAP-ANKARA ÜNİVERSİTESİ

2017-

3 Boyutlu (3B) Gıda Yazıcısı Kullanarak Köfte ve Pastırma Benzeri Ürün Üretimi

Kezban CANDOĞAN (Yürütücü),

Özge ŞAKIYAN DEMİRKOL,

Pınar HURİ,Kamuran AYHAN,

Elvan Gökçen   BULUT,

Büşra CANBAZ

TÜBİTAK

 

2019-

 

 
Science Citiation Index (SCI)’ e Giren Dergilerdeki Yayınları 350 adet atıfı vardır)

 

1. Lie, T.A., Muilenburg, M., Nguyen Huu Hiep and Ayhan, K. (1992) Cultivation of Bradyrhizobium CB 756 on sucrose prefermented by yeast. Can. J. Microbiol. 38: 569-572.        

 

2. Demircan, S., Akçelik, M., Ayhan, K. (1995) Detection and cloning of nisin A gene from Lactococcus lactis subsp. lactis strains. Milcwissenschaft. 50 (6): 310-311   

 

3. Ayhan, K., Kolsarıcı, N., Özkan, G. (1999) The effects of a starter culture on the formation of biogenic amines in Turkish soudjoucks. Meat Science. 53(3): 183-188    .          

 

4. Durlu-Özkaya, F., Ayhan, K., Özkan, G. (2000) Biogenic amine determination of Tulum Cheese by HPLC. Milcwissenschaft. 55 (1): 27-28

 

5. Cosansu, S., Ayhan, K. (2000) Survival of Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 strain in Turkish soudjouck during fermentation, drying and storage periods. Meat Science, 54 (4): 407-411.

 

6. Durlu-Özkaya, F., Ayhan K., Vural, N. (2001) Determination of biogenic amines produced by Enterobacteriaceae isolated from meat products. Meat Science, 58 (2):163-166.

 

7.Ayhan, K., Durlu-Özkaya, F., Tunail, N. (2005) Commercially important characteristics of Turkish origin domestic strains of S. thermophilus and L. delbrueckii subsp. bulgaricus. Int. Journal of Dairy Technology, 58 (3): 150-157.

 

8. Cosansu, S., Kuleasan,H., Ayhan, K., L.Materon (2007). Antimicrobial Activity and Protein Profiles of Pediococcus spp. Isolated from Turkish Sucuk. Journal of Food Processing and Preservation, 31(2): 190-200.

 

9. Cosansu,S. and Ayhan, K.(2010). Effects Of Lactic And Acetic Acid Treatments On Campylobacter Jejuni Inoculated Onto Chicken Leg And Breast Meat During Storage At 4oCAnd –18oC. Journal of Food Processing and Preservation. 34: 98-113 (Suppl.1).  

 

10. Altuntaş E.G, Cosansu S., Ayhan, K.(2010)Some growth parameters and antimicrobial activity of a bacteriocin producing strain Pediococcus sp 13. International Journal of Food Microbiology, Vol:141(1-2): 28-31.

 

11. Cosansu,S., Geornaras,I., Ayhan, K., Sofos, J. N. (2010). Control of Listeria monocytogenes by a bacteriocin-like metabolite producing Pediococcus strain in a dry fermented sausage “sucuk” and on a non-fermented product “turkey breast” Journal of Food and Nutrition Research, Vol. 49 (4):206–214.

 

12. Cosansu,S. and Ayhan, K.(2012). Effects of lactic and acetic acid on survival of Salmonella Enteritidis during refrigerated and frozen storage of chicken meats. Food and Bioprocess Technology. Vol: 5(1):372-377.

 

13. Çetinkaya, E., Joseph,S., Ayhan, K.and Forsythe,S. (2013) Comparison of the methods for the  microbiological identification and profiling of Cronobacter species from ingredients used in the preparation of infant formula. Molecular and Cellular Probes 27: 60-64.

 

14. Vijay K. Juneja, Evrim Güneş Altuntaş, Kamuran Ayhan, Cheng-An Hwang Shiowshuh Sheen, and Mendel Friedman (2013) Predictive model for the reduction of heat resistance of Listeria monocytogenes in ground beef by the combined effect of sodium chloride and apple polyphenols. International Journal of Food Microbiology. 164 (2013) 54–59.

 

15- Evrim, G. Altuntaş, Ayhan, K. Peker, S., Demiralp, D.O. (2014) Purification And Mass Spectrometry Based Characterization Of A Pediocin Produced By Pediococcus acidilactici 13 Strain. Molecular Biology Reports. 41:6879-6885


16-Okcu,G., Ayhan,K., Altuntaş E.G., Vural, N. And Poyrazoğlu, E.S.(2016). Determination Of Phenolic Acid Decarboxylase Produced By Lactic Acid Bacteria Isolated From Shalgam (Şalgam) Juice Using Green Analytical Chemistry Method. LWT - Food Science and Technology 66 (2016) 615-621.


17-Mete, A., Cosansu, S., Demirkol, O., Ayhan, K (2017) Amino acid decarboxylase activities and biogenic amine formation abilities of lactic acid bacteria isolated from shalgam.InternationalJournalofFoodProperties.Vol:20(1):171-178. 


18-Esin Orhan-Yanıkan, Sara da Silva-Janeiro, María Ruiz-Rico, Ana I. Jiménez-Belenguer, Kamuran Ayhan, José M. Barat (2019). Essential oil compounds as antimicrobial and antibiofilm agents against strains present in the meat industry. Food Control 101:29-38.Aldığı Burslar ve Ödüller :

 

 

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

LÜM

ÜNİVERSİTE

1989-1991

(14 ay)

Doktora

 

(YÖK bursu)

Dept. of Microbiology

Wageningen Agricultural

University(WUR)- Hollanda

1993 (1 Hafta Kurs)

Doktora sonrası

(UNESCO bursu)

International Center for

Agricultural Research in the

Dry Areas (ICARDA)

Halep, Suriye

1993 (3 ay)

Doktora sonrası

 

(Wageningen Üniversitesi bursu)

Dept. of Microbiology

Wageningen Agricultural

University(WUR)- Hollanda

1995 (2 ay)

Doktora sonrası

 

(Wageningen Üniversitesi bursu)

Dept. of Microbiology

Wageningen Agricultural

University(WUR)-Hollanda

2001 (2,5 ay)

Doktora sonrası

 

(OECD bursu)

Dept. of Biology

Texas – Pan American

University (UTPA), Texas-USA

2006(1 hafta)

LdV öğrenci

projesi

 

(EU)

ISAFoM-Italya

Italya -Benevento

2007(1 hafta)

LdV öğrenci

projesi

 

(EU)

Miguel Hernandez

Üniversitesi

İspanya-Murcia

 

2013 (5 gün)

Erasmus Teaching Staff programı

 

Nottingham Trent University

Nottingham-İngiltere

 

 

Yurtdışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

 

19. Ayhan, K., Özkan, G., Noveir, M.R. (2000) Determination of histidine decarboxylase activity produced by Enterobacteriaceae isolated from ground meat. CIENCIA, 8(2): 243-250.

20- Ayhan K.( 2001)Biogenic amine content of Turkish soudjouck(sucuk) samples. CIENCIA, 9(3): 398-404.

 

21- Coşansu, S., Tagı, Ş., Ayhan K.(2011)Effects of lactic and acetic acids on sensorial properties and shelf life of chicken meats. Fleiswirshaft International, Vol(2): 74-78.

 

22-  Altuntaş E. G., Koçan, D., Coşansu, S., Ayhan, K., Juneja, V., Materon, L.(2012) Antibiotic and bacteriocin sensitivity of Listeria monocytogenes strains isolated from different foods. Food and Nutrition Sciences.Vol: 3( 3):363-368.

 

Yurtiçi Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

23-Ayhan, K. ve Gürgün, V.(1985) Soysos. Gıda Dergisi. 10(2): 75-78.

24- Ayhan, K., Artık, N. ve Gürgün, V. (1991) Fermente bir soya ürünü MİSO. Gıda Dergisi. 16(6): 397-400.

25-Ayhan, K. ve Gürgün, V. (1992) Bazı Bradyrhizobium suşlarının antimikrobiyel maddeler varlığında üreme durumları. Mikrobiyoloji Bülteni. Vol: 26(4): 355-358

26- Ayhan, K. (1992) Rhizobiumlarda antibiyotiğe dirençli mutantların önemi ve ekolojik çalışmalarda kullanılması. Mikrobiyoloji Bülteni. Vol:26(2):189-194.

27-Ayhan, K., Gürgün, V. and Lie, T.A. (1993) Obtaining antibiotic resistant mutants of Rhizobium japonicum USDA 110 and determination of their physiological properties, podulation and N2-fixing ability. Turkish Journal of Agriculture and Foresty. Vol: 17:911-919.

28- Ayhan, K. (1994) Rhizobium bakterilerindeki nodülasyon genlerinin fonksiyonları ve regülasyonu. Kükem Dergisi Vol: 17(2):43-48.

29- Ayhan, K. (1995) Ankara’ nın Kazan ilçesi topraklarından izole edilen Rhizobium leguminosarum suşlarının simbiyotik özelliklerinin belirlenmesi. Kükem Dergisi. Cilt:18(1):51-56.

30- Akcelik, Mustafa; Ayhan, K; Durlu, F., Demircan S, Tunail N.(1996)Definition of genetic determinants of nisin production ability in Lactococcus lactis subsp. lactis strains isolated from Turkey, Turkish Journal of Biology, 20, Issue: SUPPL. , 9-18.

31- Gürgün, V., Ayhan, K. (1996) Gıdalar ve Mikrobiyolojik Riskler I. Gıda Dergisi. 21(1):23-29.

32- Ayhan, K., Gürgün, V. (1996) Gıdalar ve Mikrobiyolojik Riskler II. Gıda Dergisi. 21(3):159-164.

33- Ayhan, K., Aydar, L.Y., Durlu, F., Tunail, N. (1996) Lactococcus lactis subsp.lactis LL37 suşunun nisin üretiminde fermantasyon parametrelerinin belirlenmesi. Kükem Dergisi. Cilt: 19 (2): 49-58.

34- Karuç, K., Ayhan, K., Akçelik,M., Gürgün,V. (1997)The nitrogen fixation, nodulation and competition abilities of Bradyrhizobium japonicum strains.Turkish Journal of Biology, 21( 1): 27-38.  

35-Akcelik,M.,Karuc,K., Ayhan, K.(1997)Detection of genetic determinants of nodulating ability in Bradyrhizobium japonicum strains. Turkish Journal of Biology, 21 ( 3 ): 237-247   

36. Karahan, B., Ayhan, K., Demiroyan, E. (1998) Çubuk çayının mikrobiyel populasyonu üzerine evsel ve endüstriyel atıkların etkisi. Kükem Dergisi.21(2): 39-50.

37-Coşansu, S., Ayhan, K. (1998) Fermente et ürünlerinde starter kültür kullanımı ile patojenlerin inhibisyonu. Gıda Dergisi. 23(2): 95-100.

38.  Cosansu, S., Ayhan, K. (1999) Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7' nin et ürünlerindeki önemi. Gıda Dergisi. 24(6):379-383.

39. Coşansu, S., Ayhan, K., (2003) Bakteriyel Biyolüminesans ve Uygulama Alanları. Gıda  Dergisi 28 (1). Sayfa: 69-75.

40-Cosansu, S., Ayhan, K.(2009). Campylobacter Türlerinin olumsuz koşullarda canlı kalmalarını    sağlayan fizyolojik özellikleri ve stres tolerans mekanizmaları. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 2009, 13(4): 23-29

41. Altuntaş E.G., Ayhan, K.(2010) Süt Ve Süt Ürünlerinde Bakteriyosinlerin                 Kullanımı. Pamukkale Mühendislik dergisi, Cilt, 16 sayı: 1:113-120.

42- Altuntaş E.G., Ayhan, K, Okçu, G., Erkanlı, K, Balcı, M., Sonakın Ş. S.(2010)  Çiğ süt ve peynir örneklerinden izole edilen laktik asit bakterilerinin antimikrobiyel aktiviteleri.Gıda Dergisi. 35(3)197-203.

43- Okçu,G., Altuntaş E.G, Ayhan, K.(2011).Laktik asit fermentasyonunda fenolik bileşikler ve önemi. ODU Fen ve Mühendislik Dergisi (2011), Cilt 1, Sayı 1, 40-51.

44- Çetinkaya, E.,Ayhan K.(2012) Mikrobiyolojide Kullanılan Bazı Moleküler Teknikler. Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi /Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (1), 53-62, 2012.

45-Türkmen, B., Ayhan, K., Altuntaş, E. G. (2016). Dental Plak Oluşumundan       Sorumlu   Mikroorganizmalar ve Bunların Tüketilen Gıdalarla İlişkisi Nevşehir Bilim ve Teknoloji  Dergisi TARGİD Özel Sayı 51-61 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.38177.

 Uluslararası Kongrelerde Sunulan, Programda Yer Alan ve Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

46- Muilenburg, M., Nguyen Huu Hiep, Ayhan, K. and Lie, T.A. (1992) Cultivation of Bradyrhizobium on Molases and Traditional Fermented Food. (Double Fermentation Process) Recent Developments in Biological Nitrogen Fixation Research in Africa. Proceedings of 5th International Conference of the AABNF.Eds : M. Sadıkı and A.Hilali. 439-447,(Rabat,Morocco).

47- Bobbink A.,Lisdyanti P, Ayhan K and Lie TA(1996) Pea cv. Adana, a plant with a highly restricted Rhizobium strain specificity. In ''Diversity and Taxonomy of Rhizobia'' pp. 158-166. China Agricultural Scientech. Press, Bejing, P. R China 1996, 315p.(International Symposium on Diversity and Taxonomy of Rhizobia, 3-8 October 1996, Wuhan, Hubei, China.

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Özeti Yayınlanan Bildiriler

  

48. Lie, T.A., Muilenburg, M., Ayhan, K. and Nguyen Huu Hiep (1991) Growth of Bradyhizobium on Sucrose Prefermented by Yeast. 13th North American Symbiotic Nitrogen Fixation Conference. (25-30 August, Alberta, Canada).

 

49. Bobbink, A., Lisdyanti, P.,Ayhan, K., Lie T.A (1996). Pea cv. Adana,a plant with a highly restricted Rhizobium strain specificity: nodX homologue in Rhizobium strains from Syria. Diversity and Taxonomy of Rhizobia, China Agricultural Sceintech Press, Beijing.p 166-172. Li, F.D., T.A. Lie, W.X. Chen, and J.C. Zhou, eds., China Agricultural Press, P.R. China (1996) 166-172.

50- Ayhan, K., Özkan, G., Noveir, M.R., Sürek, D. (1997) HPLC analysis of histamine produces by Enterobacteriaceae isolated from ground meat. Proceedings of 2nd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry (23-28 November 1997, Rabat, Morocco).

51- Ayhan, K., Kolsarıcı, N, Özkan, G., Vural, N. (1998) The effects of a starter culture on the formation of biogenic amines in Turkish soudjoucks. Deauville conference 98, 6th SAS Symposium on Analytical Sciences. Congress Proceedings page: 13 (22-24 June, 1998 ,Valencia,Spain).

52- Vural, N., Ayhan, K., Özkan, G., Kolsarıcı, N. (2000) Determination of biogenic amines in soudjouks by RPHPLC using precolumn derivatization with dansyl cloride. Congress Proceedings page:52. 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry (4-9 June, 2000, Antalya-Turkey).

53- Altuntaş E.G., Coşansu, S.,Ayhan, K.(2009) Isolation of bacteriocin producing lactic acid bacteria (LAB) from different foods. In: Proceedings of 3rd International Congress on Food and Nutrition. Page 75. 3rd International Congress On Food And Nutrition April 22 – 25, 2009, Antalya-Turkey.

54- Cosansu, S., Geornaras, I, Ayhan,K., Sofos,JN(2009)Control of Listeria monocytogenes  on ready-to-eat turkey breast slices by bacteriocin. In:Proceedings of 3rd International Congress on Food and Nutrition. Page 76..3rd International Congress On Food And Nutrition April 22 – 25, 2009, Antalya.-Turkey.

55- Coşansu,S., Mete, A., Demirkol, O., Ayhan K. (2011). Amino acid decarboxylase activity of lactic acid bacteria isolated from shalgam.4rd International Congress on Food and Nutrition, 12-14 Ekim 2011,İstanbul.

 56-Mete, A  and Ayhan, K. (2018). Functional Fermented Beverage Production By Using Cereal and Pseudo-Cereal.1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences. Ankara, Turkey. (oral presentation)

57-Yanıkan, OE., Rico, MR, Baviera, JMB, Belenguer,AIJ, Ayhan, K. (2018) Foodborne and Biofilm Forming Pathogens. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey.

58-Yanıkan,OEAyhan, K., ÇakmakçıML.(2018) Determination of Proteolytic Activity Of Yeast and Lactic Acid Bacteria Isolated from Kefır. 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus

 

Uluslararası Kongrede Sunulan Poster Bildiriler

59- Durlu- Özkaya, F., Alsancak - Özkan G., Vural, N., Ayhan, K (1998). Biogenic amine determination of Tulum Cheese by High performance Liquid Chromatography(HPLC) with precolumn derivatization. Deauville Conference 98, 6th SAS Symposium on Analytical Sciences. (22-24 June 1998 Valencia, İspanya ).

60- Altuntaş, E.G., Coşansu, S.,Ayhan, K.(2009).Purification process and characterization methods of bacteriocins produced by lactic acid bacteria(LAB). In:  Proceedings of 3rd International Congress on Food and Nutrition. Page 101. 3rd International Congress On Food And Nutrition, 22 – 25 April, 2009, Antalya-Turkey

61- Ayhan, K, Turgut, Z., Coşansu, S. (2009)Effect of starter culture on biogenic amine formation in cucumber pickle. In: Proceedings of 3th International Congress on Food and Nutrition. Page 102. 3rd International Congress On Food And Nutrition, 22 – 25 April, 2009, Antalya-Turkey

62- Ayhan, K, Ergen,K.Ö.,Coşansu, S. (2009).Biogenic Amine Contents of Table Olives. In:Proceedings of 3rd International Congress on Food and Nutrition. Page 104.3rd International Congress On Food And Nutrition, 22 – 25 April, 2009, Antalya-Turkey.

63-Altuntaş,E. G. Ayhan, K.(2009)Optimization of Culture Conditions for the Production of a Bacteriocin Produced by Pediococcus sp.13. BIOTECH METU 2009- International Symposium on Biotechnology : Developments and Trends, 27-20 September 2009,Ankara.

64- Altuntaş E. G., Koçan, D., Coşansu, S., Ayhan, K., Juneja, V., Materon, L. (2010) Determination of antibiotic resistance pattern and bacteriocin sensitivity of Listeria monocytogenes strains isolated from different foods in Turkey. 1st International Congress on Food Technology,November 3-6 2010, Antalya.

65-  Cetinkaya, E., Altuntas E, G., Alkeskas, A. Joseph, S.. Forsythe, S. J., Ayhan, K.(2011) The identification of Cronobacter sakazakii isolated from various foods in Ankara-Turkey. In: Proceedings of Novel Approaches in Food Industry (NAFI) International Food Congress, Vol:2, Page.39. 26-29 May 2011, Çeşme-İzmir.

66- Okcu, G, Altuntaş, E.G., Ayhan, K. (2011) Antimicrobial activities of lactic acid bacteria isolated from şalgam juice (Shalgam) and determination of the phenolic acid contents of the samples. In: Proceedings of Novel Approaches in Food Industry (NAFI) International Food Congress, Vol:2, page 53. 26-29 May 2011, Çeşme-İzmir.

67- Akbaş,L.G.,Coşansu,S.,Ayhan K.(2011) Biogen amine contents of home-made pickles. 4rd  International Congress on Food and Nutrition. İstanbul (2011).  

 68- Okcu, G., Ayhan, K., Altuntas,E.G., Poyrazoglu,E.S.(2013)Determination Of Phenolic Acid Decarboxylase Produced By Lactic Acid Bacterıa Isolated From Şalgam Juice. The International  Conference on Food and Biosystems Engineering (FABE) 30 May-02 June 2013, Skiathos Island Greece.

69-Kutlu, N., Çarkcıoğlu E., Şakıyan Ö., İşci, A., AyhanK.,Barbosa-Canovas G.V.,Candoğan K. (2014). A Novel Drying Method For Pastirma “Dry-Cured Turkish Meat Product”. Fermented Meat Valencia 2014, 2nd International Symposium, P-55. Book of Abstracts. Sayfa 100. Edited by: Fidel Toldra and Monica Flores. 20-23 October 2014, Valencia-Spain.

 70Altuntas, E.G., Kamuran AYHAN (2014). Molecular Techniques Used In Fermented Meat Products. Fermented Meat Valencia 2014, 2nd International Symposium, P-35. Book of Abstracts. Sayfa 102. Edited by: Fidel Toldra and Monica Flores. 20-23 October 2014 ,Valencia-Spain.

 71Çarkcıoğlu, E., Demirhan, B., Orhan, E., Ayhan, K., Candoğan, K. 2015. Color and Oxidative Stability of Gound Beef Patties as Affected by Oxygen Scavengers and Modified Atmosphere Packaging During Refrigerated Storage, 61st International Congress of Meat Science & Technology, ICOMST 23-25 August, Polydome-Clermont-Ferrand, France (Poster Presentation).

 72Mete,A., Onar, D. Türksoy, S., Ayhan, K.(2016). Cereal-based fermented and non-fermented  food and beverages. 15th International Cereal and Bread Congress. İstanbul-Türkiye. April 18-21, 2016, Nutrition and Health Section, Poster 45.

73- Orhan, E. Ayhan, K., (2016). Cereals as a functional food. 15th International Cereal and Bread Congress. İstanbul-Türkiye. April 18-21, 2016, Nutrition and Health Section, Poster46.

74-Mete, A., Orhan, E., Ayhan, K., (2016). Mycotoxin Detection and Food Safety. 2nd International Forensic Toxicology. 26-30 May 2016, P149.

75. Yanıkan, O, E, Ayhan, K., Çakmakçı, ML.(2018) A Traditional Food, Kefir. 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

 Uluslararası Kongrede Sunulan Tam Metni yayımlanan Poster Bildiriler

76-Coşansu, S., Ayhan,K. (2002) Biogenic amine contents of Turkish soudjouck (sucuk) samples. Congress Proceedings Vol:2, 914-915 (48th International Meat Science and Technology Congress.25-30 August 2002, Rome, Italy).

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Ve Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

77- Halkman, K. ve Ayhan, K. (1992) Meyve suyu endüstrisinde atık su analizleri. Gıda Araştırma fonu. Yayın No: 1: 251-266.

78-Coşansu, S.,Ayhan, K., Tağı,Ş. (2007). Laktik Ve Asetik Asit Çözeltilerine Daldırmanın Tavuk But Ve Göğüs Etlerinde Duyusal Özellikler Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi.249-253.

79- Altuntaş E.G.,.Coşansu, S., Ayhan, K. (2008).Gıda Zehirlenmelerinde Çapraz Bulaşmanın Önemi ve Önlenmesi. IV.Lisanüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 325-327, 23-27 Nisan 2008, Belek-Antalya.

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Ve Özeti Yayınlanan Bildiriler

80- Ayhan, K. ve Gürgün, V. (1987) Laboratuvar koşullarında soysos üretim olanakları. Kükem Dergisi Vol: 10 (2): 70-71.

81- Gürgün, V., Artık, N. ve Ayhan, K. (1989). Fermente bir soya ürünü MİSO. Kükem Dergisi Vol: 12(2): 11-12.

82- Ayhan, K. ve Gürgün, V. (1991) Antibiyotiğe rezistanslık gösteren Bradyhizobium japonicum suşlarının elde edilmesi ve bunların fizyolojik özellikleri ile nodülasyon ve N2-fiksasyon yeteneklerinin belirlenmesi. Kükem Dergisi Vol: 14(2): 48-49.

83- Ayhan, K., Artık, N. ve Gürgün, V. (1992) Soya kaynaklı ürünler ve beslenme açısından önemi. I.Ulusal Beslenme Kongresi. Sayfa: 14.

84- Akçelik, M., Ayhan, K., Durlu, F., Aydar, L.Y., Tunail, N. (1993) Nisin üreten Lactococcus lactis suşlarının bu özelliğinin genetik determinantlarının araştırılması. Kükem Dergisi. Vol:16(2): 6-7.

85- Karuç, K., Ayhan, K., Akçelik, M. ve Gürgün, V. (1995) Bradyhizobium japonicum suşlarının azot fiksasyon ve nodülasyon yeteneklerinin ekolojik ve genetik analizi üzerinde araştırmalar. Kükem Dergisi. Vol: 16 (12): 108-109.

86- Ayhan, K., Aydar, L.Y., Durlu, F., Tunail, N. (1995) Lactococcus lactis subsp. lactis LL37  suşunun nisin üretiminde fermantasyon parametrelerinin belirlenmesi ve nisinin preparasyonu. Kükem Dergisi. Vol: 18(2)2.

87. Demircan, S., Ayhan, K., Akçelik, M., Tunail, N. (1995) Nisin transpozonunun diğer laktik asit bakterilerine aktarım olanakları. Kükem Dergisi. Vol: 18(2):4.

88- Seven, A., Ayhan, K. (1999) Starter kültür kullanılarak tamponlanmış ortamda havuç turşusu üretimi. XI. Kükem kongresi. Vol: 23(2): 9.

89- Coşansu, S., Ayhan, K.(1999) Enterohemorajik E.coli O157:H7 suşunun sucuğun fermentasyon, kurutma ve depolama sürecindeki seyri. 2000’li yıllarda Gıda bilimi ve Teknolojisi kongresi (18-20 Ekim 1999, İzmir), sayfa 35.

90- Kadakal,Ç.,Tağı, Ş., Artık,N., Ayhan,K. (2002). Domates meyvesinin çürüklük oranının domates pulpununun ergosterol ve HMC düzeyine etkisi. (22-24 Mayıs 2002 Türkiye 7. Gıda Kongresi. Kongre kitabı, sayfa 187.

 91- Coşansu, S.,Ayhan,K. (2002) Ankara da satışa sunulan sucukların biyojen amin içerikleri.       (22-24 Mayıs 2002) Türkiye 7. Gıda Kongresi. Kongre kitabı, sayfa 453.

92- Coşansu, S.,Ayhan,K., Tağı, Ş. (2004) Laktik asit ve asetik asit uygulamasınin tavuk but ve göğüs etine aşılanan Campylobacter jejuni ve Salmonella Enteritidis üzerine +4oC’de depolama süresince etkisi(26-28 Mayıs 2004) Türkiye 8. Gıda Kongresi. Kongre kitabı, sayfa 8.

93- Ayhan,K ve Coşansu S.(2011) Clostridium difficile: Yeni bir gıda kaynaklı patojen mi?4. Ulusal Veterinerlik Gıda Hijyeni Kongresi-Antalya, Kongre Bildiri Kitabı,p.133,sayfa 364.

 

Ulusal Kongrelerde Sunulan Ve Özeti Yayınlanan Poster Bildiriler

94- Coşansu, S.ve Ayhan, K. (2008) Campylobacter Türlerinin Fizyolojik Özellikleri ve Gıda Kaynaklı Patojen Olarak Önemi. Türkiye 10. Gıda Kongresi (21-23 Mayıs 2008, Erzurum)  Kongre kitabı,sayfa 853.

95- Altuntaş, E.G. ve Ayhan, K. (2008) Bakteriyosin Üreten Laktik Asit Bakterilerinin Koruyucu Kültür Olarak Kullanılma Potansiyeli. Türkiye 10. Gıda Kongresi ( 21-23 Mayıs 2008, Erzurum) Kongre kitabı, sayfa 855.


96.Altuntaş, E.G., Kabasakal, B., Ayhan, K. (2015). Dental Plak Oluşumundan  Sorumlu Mikroorganizmalar Ve Bunların Tüketilen Gıdalarla İlişkisi. 2. İç Anadolu Bölgesi  Tarım ve Gıda -TARGİD Kongresi.28-30 Nisan 2015, Nevşehir.

97.Samantır, N., Ayhan, K., Altuntaş, E.G. (2015).  Şalgamdan izole edilen bazı laktik asit bakterilerinin optimum gelişme koşulları. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda-TARGİD Kongresi.28-30 Nisan 2015, Nevşehir.

98.Sert,M. Ayhan, K.(2015). Bazı Gıdalarda Clostridium perfringens Varlığının Araştırılması. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda -TARGİD Kongresi. 28-30 Nisan 2015, Nevşehir.

99.Orhan,E., Ayhan,K.(2016). Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Antimikrobiyal Etkileri. III.Tıbbi ve aromatik Bitkiler Sempozyumu. 4-6 Ekim 2016, Antalya.

100.Yanıkan, OE., Rico, MR, Baviera, JMB, Belenguer,AIJ, Ayhan, K. (2018) Foodborne and Biofilm Forming Pathogens. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey

 Türkçe Kitap Editörlüğü

101- Her yönüyle Gıda.(2013) Editörler: Fügen Durlu Özkaya, Serap Coşansu ve   Kamuran Ayhan, 425 sayfa kitap, SİDAS Medya Ltd.Şti., İzmir.


101-Her yönüyle Gıda. (2015) Editörler: Fügen Durlu Özkaya, Serap Coşansu ve Kamuran Ayhan, 437 sayfa kitap, SİDAS Medya Ltd.Şti., İzmir. 

   (2. BASKI)

 Türkçe Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

(Kitap 2000 yılında genişletilmiş haliyle 2. kez basılmıştır)

102- Ayhan, K. (1999) Gıdalarda bulunan Mikroorganizmalar. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara. Armoni Matbaacılık. 296 sayfa.

 

103- Halkman, K., Ayhan, K. (1999) Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi 2. Mikroorganizma sayımı. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara. Armoni Matbaacılık. 296 sayfa.

 

104- Ayhan,K.(2013)Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği. 8.Bölüm, sayfa 251-277. Her yönüyle Gıda. Editörler: Fügen Durlu Özkaya, Serap Coşansu ve Kamuran Ayhan, 425 sayfa. SİDAS Medya Ltd.Şti., İzmir.

105-Ayhan,K.(2015)Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği 10. Bölüm, sayfa 309-346. Her yönüyle Gıda.  Editörler: Fügen Durlu Özkaya, Serap Coşansu ve Kamuran Ayhan, 437 sayfa. SİDAS Medya Ltd.Şti., İzmir.(2.Baskı)

106-Ayhan,K.,Orhan,E. (2015) Fonksiyonel Gıdalar Ve Biyoaktif Maddeler. 8. Bölüm. sayfa 249-265. Her yönüyle Gıda.  Editörler: Fügen Durlu Özkaya, Serap Coşansu ve Kamuran Ayhan, 437 sayfa. SİDAS Medya Ltd.Şti., İzmir.

 

İngilizce Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

107- Ayhan,K ve Durlu-Özkaya, F.(2007). Biogenic Amines In Foods. Chapter 5.( In: Metabolism and Applications of Lactic Acid Bacteria). 87-113.  ISBN: 978-81-308-0203-9. Ed: Barbaros ÖZER (Research Signpost Publishing, Kerala-India). 201 page.

Türkçe Kitapcık (Ayrı Basım)

108-Cosansu, S. ve Ayhan, K..(2002) Fermente Ürünler ve Mikrobiyolojik Bozulmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 27. 33 sayfa.


Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Derlemeler

109- Ayhan, K. (1988) Baklagillerde verimi %30 oranında artıran yeni bakteriler. Biyoteknoloji Haber Bülteni. Yıl:2, Sayı :3.

110-Gürgün, V. ve Ayhan, K. (1989) Bitki Biyoteknolojisiyle Ürün Arıtma. Biyoteknoloji Haber Bülteni. Yıl: 2, Sayı 2

111-Ayhan, K. (1989) Soya protein ürünleri ve gıdalarda uygulanması. Bilim ve Teknik Dergisi. Cilt:22 Sayı: 258:44-45.

112- Bayramin, S. ve Ayhan, K.(1989) Bir soya bitkisi nasıl yetişir? Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı: 222: 10-14

113.Ayhan, K. (1992) Atık su çamuru ve mikroorganizmalar. Biyoteknoloji Haber Bülteni. Yıl: 5 Sayı:2-3.

114. Akçelik, M., Ayhan, K. (1992) Laktik asit bakterilerinin tedavi edici rolü. Biyoteknoloji Haber Bülteni. Yıl: 5 Sayı:2-3.