PROF.DR. BERNA KENDİRLİ    
Name : BERNA
Surname : KENDİRLİ
E-Mail : kendirli@ankara.edu.tr
Phone Number : 0 312 596 11 45
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : FARM STRUCTURES AND IRRIGATION
Personal Information

Academic Information

Prof.

2016

Ankara Univ. Agricultural Faculty, Farm Structures & Irrigation Department


Assoc. Prof.

2006

Ankara Univ. Agricultural Faculty, Farm Structures & Irrigation Department

Ph. D.

1995

Ankara Univ. Agricultural Faculty, Farm Structures & Irrigation Department
A Study on Environmental Conditions of Greenhouses in Yalova District

M. Sc.

1991

Ankara Univ. Agricultural Faculty, Farm Structures & Irrigation Department
Structural and Functional Characteristics of Greenhouses in Ankara Province

Res. Assistant

1989

Ankara Univ. Agricultural Faculty, Agricultural Engineering Department

B. Sc.

1988

Ankara Univ. Agricultural Faculty, Agricultural Engineering Department


B.Sc. Courses


Planning of Greenhouse

Strength of Materials

Farm Structures

Engineering Mechanics

Constructıon Materials

Farm Structures and Irrigation

Design of Greenhouses

Rural Planning

Design of Farm Structures

 

 

M. Sc. Courses


Crop Production Structures

Climatic Environmental Management of Crop Production Structures

Agricultural Product Storage Structures

Publications


· Çakmak, B., Gökalp, Z. ve Kendirli, B. 2013. Sürdürülebilir Tarımsal Su Yönetimi. 3.Uluslar arası Bursa Su Kongresi. 22-24 Mart 2013, Bursa. (Sözlü)

· Kendirli, B. 2012. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Seracılık. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl:51, Sayı:599, s.66-73. 

· Yüzbaşı, Ş. ve Kendirli, B. 2012. Bandırma İlçesinde Kümes Tasarımına Etkili Olan İklimsel Kriterlerin Belirlenmesi. II. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2012, Bornova, İzmir. (Poster) 

· Şahin, G. ve Kendirli, B.2012. Türkiye’de Cam Seraların Tarihsel Gelişimi. II. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2012, Bornova, İzmir. (Poster) 

· Şahin, G. ve Kendirli, B.2012. Türkiye’de Örtüaltı Kesme Çiçek Yetiştiriciliği. II. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2012, Bornova, İzmir. 

· Kendirli, B. ve Kaya, B. 2012. İç Anadolu Bölgesi Jeotermal Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanım Olanakları. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi. 15-19 Şubat 2012, Belek, Antalya. 

· Şahin, G. ve Kendirli, B. 2012. Türkiye’de Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği. Akdeniz  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. (25):1, s.9-15. 

· Kendirli, B., Polat, H.E., Kaya, B. ve Olgun, M., 2011. Eskişehir İli Seracılığının Geliştirilmesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi. Uluslar arası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi Bildirileri. 27-30 Nisan 2011. Cilt II. s.957-968., Eskişehir. (Poster)

· Atılgan, A., Emekli, N.Y., Kendirli, B. ve Emekli, Y. 2011. Air Exchange Rates in Greenhouses with Different Types of Ventilation Opening in the Western Mediterranean Region of Turkey. The Philippine Agricultural Scientist (PAS). Vol. 94 (1). s.1-5. 

· Cebeli, F. ve Kendirli, B. 2011. Yozgat İli Seracılığında Jeotermal Enerjinin Kullanım Olanakları. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 3 (2), s.55-65. 

· Çakmak, B and B. Kendirli, 2010. Waste Water Treatment Practices in Turkey During The Process of Harmonization with The European Unıon. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings. Volume II. p.828-840, 26-28 October 2010. Konya (Poster).

· Çakmak, B., A. Kibaroğlu, B. Kendirli and Z. Gökalp, 2010. Assessment of the Irrigation Performance of Transferred Schemes in Turkey: A Case Study Analysis. Irrigation and Drainage, 59, 138-149.

·  Emekli, N.Y., B. Kendirli and A. Kurunç, 2010. Structural Analysis and Functional Characteristics of Greenhouses in the Mediterranean Region of Turkey. African Journal of Biotechnology, Vol 9 (21), 3131-3139.

·  Polat, H.E., B. Kendirli ve M. Olgun, 2010. Seraların Isıtılmasında Biyogazdan  Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildirileri. 27-29 Mayıs 2010. Kahramanmaraş.

·  Kendirli, B. ve B. Çakmak, 2010. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 2 (1), 95-103.

· Çakmak, B., H. E. Polat, B. Kendirli ve Z. Gökalp, 2009. Evaluation of Irrigation Performance of Asartepe Irrigation Association: A Case Study From Turkey. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1, 1-8.

·  Kendirli, B. and B. Çakmak, 2007.“Economics of Cut Flower Production in Greenhouses: Case Study from Turkey",Agricultural Journal, 2, 499-502.

·  Çakmak, B., B. Kendirli ve Y. Uçar, 2007.“Evaluation of Agricultural Water Use: A Case Study for Kızılırmak Basin”, Namık Kemal Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,4, 175-185.

·  Kendirli, B., B. Çakmak, Z. Gökalp, 2007. "Analysis of Climate Factors for the Development of Greenhouses in Eastern Blacksea Region", Building and Environment. 42 (7): 4072-4078.

·  Kendirli, B. 2006.“Structural Analysis of Greenhouses: A Case Study Turkey”, Building and Environment, 41, pp.864-871.

·  Kendirli, B., B. Çakmak ve Y. Uçar, 2005. “Salinity in the Southeastern Anatolia Project (GAP), Turkey: Issues and Options”, Irrigation and Drainage, 54, pp.115-122.

·  Kendirli, B., B. Çakmak ve Z. Gökalp, 2005. “Assessment of Water Quality in Turkey”, Water International, 30, pp.446-455.

·  Kanber, R., M.A. Çullu, B. Kendirli, S. Antepli ve N. Yılmaz, 2005.“Sulama, Drenaj ve Tuzluluk”, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, s.213-251, Ankara.

·  Çakmak, B., B., Kendirli, M. Yıldırım, 2005."Türkiye’de Sulama Uygulamaları ve Basınçlı Sulama Uygulama Olanakları", II. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 9-11 Kasım 2005, s:25-37, Ankara.

·  Kendirli, B., B. Çakmak, 2005. "Sulanan Tarım Arazilerinde Problemler ve Çözüm Önerileri", TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 164, s.28-32, Ankara.

·  Kendirli, B. ve B. Çakmak, 2004.“Irrigation and Economic Aspect of Vineyard in Gediz Basin of Turkey,” Pakistan Journal of Biological Science, 7, pp.514-517,Pakistan.

·  Kendirli, B. 2004.“Sera İşletmelerinin Planlanmasında Sistem Yaklaşımı”, Derim Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21, s.35-43,Antalya.

·  Çakmak,B. ve B. Kendirli, 2004.“Malatya Yöresinde Kayısının Sulama Programı”, Kooperatifçilik Dergisi, 144, s.49-62, Ankara.

·  Kendirli, B., B. Çakmak ve D. Kesmez, 2003. “Sulamada Atıksu Kullanımı”, II. Ulusal Sulama Kongresi, s.236-246, İzmir.

·  Çakmak, B., B. Kendirli ve S. Kodal, 2003. “Çiftçilere Yönelik Sulama Takviminin Oluşturulması, Malatya Örneği”, II. Ulusal Sulama Kongresi, s.360-371, İzmir.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2003. “İncir Yetiştiriciliğinde Sulama”, Ekin Dergisi, 24, s. 88-92.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2003. “Kayısı Sulaması”, Ekin Dergisi, 23, s.84-91.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002. “Gediz Havzasında Zeytinin Sulanması ve Ekonomik Yönü”, Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, s.69-77.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002. “Sürdürülebilir Tarımda Sulama ve Çevre”,TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 145, s.21-23.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002.“Zeytinin Sulanması”, Ekin Dergisi, 19, 34-44.

·  Kendirli, B. 2002. “Ülkemizde Seraların Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı”, Ekin Dergisi, 19, s.20-26.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002.“Irrigation Management in Turkey”, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 33, s.245-251.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2001.“Bağ Sulaması”, Ekin Dergisi, 18, s.77-82.

·  Kendirli, B. 2001. “Harran Ovası Sulama Birliklerinde Antepfıstığının Sulama Planlaması”, Tarım Bilimleri Dergisi. 7, s.114-120.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2001.“Konya Ovası Sulamalarında Tabansuyu ve Tuzluluk Sorunları”, Tarım Bilimleri Dergisi. 7, s.41-47.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2001.“Tarımda Atıksu Kullanımı”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 332, s.31-38.

·  Kendirli, B. ve B. Benli,2001. “Türkiye’de Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 331, s.14-24.

·  Aküzüm,T., B. Çakmak ve B. Kendirli, 2001. “GAP Sulamalarının Çevresel Yönden Değerlendirilmesi”, 1. Ulusal Sulama Kongresi, 27-33, Antalya.

·  Kendirli, B., B. Benli, 1999. "Seraların Çevre Denetiminde Otomasyon", VII. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, s: 373-383, Kapadokya.

·  Kendirli, B. ve A. Öztürk, 1998.“Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, TOPRAKSU Dergisi, 1-2, s.24-31.

·  Kendirli, B., K. Demir ve B. Çakmak, 1997.“Farklı pH Derecelerinde Sulama Sularının Hıyar (Cucumis sativus L.) Fidelerinin Kalite Özelliklerine Etkileri”, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s.447-460, Bursa.

·  Kodal,S., T. Aküzüm, B. Çakmak ve B. Kendirli, 1997. “Urfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Tarla Bitkilerinin Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Programları”, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s.354-363, Bursa.

·  Olgun, M., B. Kendirli. ve M.Y. Çelik, 1997. “Yalova İlinde Farklı Özelliklerdeki Seralar İçin Isıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Tarım Bilimleri Dergisi, 3, s.1-7.

·  Kodal, S., B. Çakmak, B. Kendirli ve K. Demir, 1996. “Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Sebzelerin Su Bütçesi Yaklaşımına Göre Sulama Zamanının Planlanması”, GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu, s.193-201, Şanlıurfa.

·  Öneş, A., K. Demir, B. Çakmak ve B. (Cartoğlu) Kendirli, 1995. “Sera Koşullarında Yetiştirilen ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Başsalatanın (Lactuca sativa var. Capitata) Sulama Zamanının Planlanması”, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s.207-219, Antalya.

·  Çakmak,B., B. Cartoğlu, H. Tanrıvermiş., 1993. "Türkiye’de Sera Sigortaları ve Geliştirilebilme Olanakları", Çiftçi ve Köy Dünyası. Cilt:9, Sayı:101, s:27-32,Ankara.

·  Cartoğlu, B., 1991. "Seralarda Isıtma ve Soğutma Denetimi", Bahçe & Sera Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi.Sayı:2, s:51-53, İstanbul.

·  Öneş, A. ve B. Cartoğlu, 1990. “Kamu Kuruluşlarındaki Seraların Yapısal Özellikleri ve Sorunları”,Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, s.425-429, İzmir.

·  Cartoğlu, B., 1990."Sera Tipleri ve Konstrüksiyon Özellikleri", Bahçe & Sera Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi.Sayı:1, s:32-35, İstanbul.