PROF.DR. ALİ OSMAN KETENOĞLU    
Adı : ALİ OSMAN
Soyadı : KETENOĞLU
E-posta : ketenogl@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20/1093
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

  PROF. DR. Osman KETENOĞLU

  

 

 

 


 

Doğum Yılı:

1950

Yazışma Adresi :

A.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü    06100   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-2126720/1093 

Faks :

312-2232395

e-posta :

ketenogl@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

BOTANİK

Doktora

1977

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

BOTANİK

Yüksek Lisans

1974

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

Lisans

1973AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD Başkanı

2012-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Bölüm Başkanı

2009-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Fakülte Kurul üyesi

2009-2012

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD Başkanı

2001-2010

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Bölüm Başkan Yardımcılığı

1988-1993

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Fen Fakültesi

Genel Biyoloji ABD  Başkanı

1988-1991

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Prof. Dr.

1988-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç.Dr.

1982-1988

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi (Dr.)

1977-1982

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

1973-1977

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Bitki Sistematiği , Ekoloji , Bitki Çeşitliliği , Bitki Ekolojisi , Biyoçeşitlilik ,Fitososyoloji,Sintaksonomi, Bitki Coğrafyası , Çevre Kirliliği

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Biy.103 Çevre Biyolojisi

804565 Türkiye’nin Floristik Yapısı

Biy.411 Ekonomik Bitkiler

804509 Türkiye’de Orman Ekosistemleri

BİY.421 Vejetasyon Ekolojisi

804511 Sintaksonomik Nomenklatür

BİY.102 Genel Biyoloji II

804523 Dendroloji

BİY.152 Genel Biyoloji II. Lab

804577 Bitki Sistematiği Terminolojisi

BİY.204 Tohumlu Bitkiler

804514 Vejetasyon Analizinde Ordinasyon Teknikleri

BİY.254 Tohumlu Bitkiler Lab

804516 Bitki Sosyolojisi Sistematiği

BİY.486 Kent Ekolojisi

 

BİY.406 Türkiye Vejetasyonu

 

BİY.434 Arazi Uygulama

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı


Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı


Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

21

9

Doktora

8

7

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1.      Türkiye Scutellaria L. (Lamiaceae) Cinsinin Revizyonu . 01.03.2007- 01.03.2008. Yürütücü. Ulusal

2.      Türkiye'deki Jipsli Toprakların Sinekolojik Yönden Araştırılması . 01.07.2007- 01.07.2010. Araştırmacı/Uzman. Ulusal.

3.      Karapınar Çölleşme Modeli Doğa Okulu . 16.06.2008- 16.06.2009. Yürütücü. Ulusal.

4.      Amasya- Yozgat- Çorum Arasında Kalan Bölgenin ( Kardağ, Kırlar ve Buzluk Dağları) Floristik ve Sintaksonomik Yönden Araştırılması . 01.09.1992- 01.11.1994. Yürütücü. Ulusal.

5.      Kastamonu’da Öğretmenlerin ve Yerel Yöneticilerin Biyolojik Çeşitlilik ve Çevre Koruma Bilincinin  Geliştirilmesi Projesi.  Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) 2001.

6.      Aksaray-Nevşehir ve Şereflikoçhisar Arasında Kalan Bölgenin Sinekolojik Yönden Araştırılması.  Ank. Üni. Rekt. Araşt. Fonu. Fon Proje No:91-05-03-01

7.      Yozgat-Sivas arasında kalan bölgenin vejetasyonunun (Geyikli dağı, Sırıklı Dağı, Karababa Dağı, Ak Dağlar) sinekolojik yönden araştırılması. Ank. Üni. Rekt. Araşt. Fonu. Fon Proje No:92-05-03-00

8.      Yozgat-Çorum-Amasya Arasında Kalan Bölgenin (Kara Dağ, Kırlar Dağı ve Buzdağ) Floristik ve Sinekolojik Yönden Araştırılması. TÜBITAK-TBAG-1129.

9.      Sakarya Havzasının Florası ve Vejetasyon Haritasının Çıkartılması. T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü.

10.  Abant ve Yedigöllerde Kirlenme Etkleri Hakkında Rapor. T.C. Orman Bakanlığı  Milli Parklar Gen. Müd.

11.  Şarkışla-Kangal-Gürün arasında kalan bölgenin jipsikol vejetasyonunun sintaksonomik analizi Ankara Üniversitesi BAP (1989)

12.  Yozgat-Tokat Arasında Kalan Bölgenin (Deveci Dağları) sinekolojik Yönden Araştırılması. Ankara Ünivertsitesi BAP (1995)

13.  Avanos,Hacıbektaş ve Himmetdede (Nevşehir) arasında kalan bölgenin Flora ve Vejetasyonunun Araştırılması Ankara Üniversitesi BAP (1995)

14.  Haymana platosu (Kulu-Cihanbeyli-Polatlı arası) vejetasyonun un sintasonomik analizi Ankara Üniversitesi BAP (1995)

15.  Tuz gölü çevresinde değişen toprak koşullarının bitki zonlaşması üzerine etkileri Akara Üniversitesi BAP (2006)

16.  Sivrihisar Dağlarında (Eskişehir) vejetasyonunun sintaksonomik analizi Ankara Üniversitesi BAP (2007)

17.  Köyceğiz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Yönetim Planının Hazırlanması-2007. Çevre Bakanlığı ÖÇKKB .

18.  Akşehir ve Eber Gölleri  Yönetim Planı Hazırlanması. 2006. Çevre Bakanlığı

19.  Ankara Çevresine Süratli Şehirleşmeden Ötürü Yok Olmaya Yüz Tutan Step Formasyonlarının Ekolojik ve Floristik Tespitleri.2007- Gazi Üniv. Araşt. Fonu

 

 

YAYINLARI

Yurt İçi Yayınlar

1.      Akman,Y. and Ketenoğlu,O., 1976 - The phytosociological and phytoecological investigation on the Ayaş Mountain. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. C2,20(1), Supp.1;1-43

2.      Akman,Y. and Ketenoğlu,O., l978 - The phytosociological investigations of Köroğlu Mountains. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. C2, 22(1): 1-24.

3.      Akman Y.et Ketenoğlu,O.1979-Contribution a l’étude de la flore des montagnes d’Ayaş.Commun.Fac.Sci.Univ.Ankara.Ser.C2,23 supp.2;1-38

4.      Akman,Y. and Ketenoğlu,O.1979- Contribution a l’étude de la flore du  Mont  de Köroğlu.Commun.Fac.Sci. Univ.Ankara. Ser C2,23(1): 1-20

5.      Akman,Y. and Ketenoğlu,O.,1979- Contribution to the flore of Işık mountain and Kızılcahamam-Kargasekmez region.Commun.Faca.Sci.Univ.Ankara. Ser C2,23,supp.3:1-49

6.      Akman,.andKetenoğluO.,11979-FloraofGerede_Aktaş Forest.Commun.Fac.Saci.Univ.Ankara.Ser C 2,23(2):20-57

7.      Ketenoğlu, O. and Akman,Y., 1982 - The phytosociological investigation of Quercus pubescens Formation in Kızılcahamam-Kargasekmez region in Central Anatolia. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. C2, 25 (1): 1-9

8.      Ketenoğlu, O.,1983 - The phytosociological and phytoecological investigation of the Gerede-Aktaş forest. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. C, 1(3) : 20-38

9.      Yaltırık, F.,Akman, Y., Ketenoğlu, O., 1983. A phytosociological research in the Belgrad Forest. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. C, 1(1) : 1-9

10.  Ketenoğlu, O., Akman,Y., Aydoğdu, M., 1983 - A phytosociological research on the maquis formation in the West Black Sea region. Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Ser. C, 1(2) : 10-19

11.  Akman,Y.Ketenoğlu,O.,Evren,H.,1986- Anadoludan yeni floristik kayıtlar B7 karesi) Doğa,C 10(3): 225-231

12.  Ketenoğlu,O.,Aydodu,M.,1987- Anadoludan (A3,A4,A5) yani floristik kayıtlar.Doğa,C 11(1):87-93

13.  Akman,Y.,Keteoğlu,O.,1987- Anadoludan yeni floristik kayıtlar (B3-C3).Doğa.C 11(3):265-269

14.  Ketenoğlu,O.,Serin M.,1988- Türkiye florasındaki C4 karesi için yeni kayıtlar.Doğa Tu Botanilk Dergisi,C 12(2):147-153

15.  Akman, Y., T. Büyükburç, U., Ketenoğlu, O., Karagüllü, N., 1990 - Polatlı- Acıkır alanındaki doğal meraların bitki sosyolojisi yönünden araştırılması. Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enst. Genel yayın no: 1990/3, Araştırma yayın no: 1990/2: 1-27 Tarım matbaası, Ankara.

16.  Akman, Y., Ketenoğlu, O., Kurt, L., 1992. Fethiye-Marmaris ve Bucak Çevrelerinde Yetişen Liquidambar Orientalis Mill. Topluluklarının Floristik Yapısı. Doğa-Tr. J. of Botany 16, 273-286.

17.  Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O., 1993- Şarkışla-Kangal-Gürün (Sivas) arasında kalan jipsli topraklarda yayılış gösteren bitki toplulukları üzerine gözlemler. G.Ü. G. Eğ. Fak. Derg. Yeni dönem 1: 309-311. 

18.  Küçüködük, M., Ketenoğlu, O., 1996 - Beyşehir Gölünün Makrofitik vejetasyonu. Doğa Tr. J. of Botany. 20: 189-198

19.  Ketenoğlu, O., Serin, M., Akman, Y., Kurt, L., 1996 - A new Alliance from Central Anatolia “Minuartion juniperino-pestalozzae”. Doğa Tr. J. of Botany. 20:457-464.

20.  Serin, M., Ketenoğlu, O., Küçüködük, M.,1996 -Hacıbaba Dağının (Karaman) Ormansal Vejetasyonunun Fitososyolojik ve Fitoekolojik Yönden Araştırılması. S.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Dergisi. 13:179-188.

21.  Kurt,L.,Kurt,F.,Ketenoğlu,O.,Aydoğdu,M.,Sarıca,S.,1988-Amasya-yozgat ve Çorum arasında kalan bölgenin (Karadağ,Kırlar ve Buzluk dağları) Floasına katkı.Fırat Üniv.Fen ve Mühendislik  Dergisi.10(1),83-108

22.  Ketenoğlu.O,Muratgeldiev,Y.,Bingöl,Ü.,Güney,K.,Geven ,F. 1999- Türkmenistan Bitki Örtüsünün Floristik Analizi.S.Ü.Fen Dergisi,sayı 14

23.  Ketenoğlu,O.,Güney,K.,1999- Batı Küre Dağları (Kastamonu-İnebolu-Cide) Florasına katkılar.OT sistematik Botanik Dergisi 4(2).

24. Kurt, L., Kurt, F., Ketenoglu, O., Evren, H., 1999. Sylvatic vegetation of the Eldivan Mountain (Çankırı/Turkey). Fırat Uni. Fen ve Mühendislik Dergisi 11/2:41-47.

25. Ketenoglu, O., Güney, K., Bingöl, U., Geven, F. 2000. Internet Directory for Botany (Botanical museums, Herbaria, Natural History Museums). Fırat Univ. Fen ve Mühendislik Dergisi 12/1.

26.  Küçüködük,M.,Ketenoğlu,O.,Şanda,M.A.,Serin,M.,2002- The vegetation of Beydağı(Kestel)mountain(Kadınhanı-Konya)and its environs.S.Ü.Fen-Ed.Fak.Fen Dergisi,19.

27.  Ketenoğlu,O.,Kurt,L.2003- Sığla(Günlük) Ağacının (Liquidambar orientalis Miller)Ekolojik özellikleri.Çevre ve İnsan 56:23-29

28.  N. M. Pınar, F. Geven, G. N. Tuğ, O. Ketenoğlu. 2004. Ankara Atmosferinde Gramineae Polen Sayılarının Meteorolojik Faktörlerle İlişkisi (1999-2002). Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yayını, Astım Allerji İmmünoloji, 2/2:65-70.

29.  Aksay, C., S., Ketenoglu, O., Kurt, L., 2005 - Küresel ısınma ve iklim değişikliği. S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 25:29-41.

30.  Aksay, C. S., Ketenoglu, O., 2006 - Ekolojik ayakizi. Tabiat ve İnsan, 40(2): 22- 38.

31.  Aksay,C.S.,Ketenoğlu O.,Kurt,L.,2007 – Işık Kirliliği. Afyon Kocatepe Üniversitesi,Fen Bilimleri Dergisi 7(2);231-136

32.  Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., Kurt, L., Hamzaoğlu, E., Tuğ, G.N., Aslantürk, N., 2008 - New syntaxa from steppe vegetation in Cappadocia, Turkey. Anadolu University Journal of Science and Technology, 9(1): 123-133.

33.  Erdoğan, N., Ketenoğlu, O., Bingöl, Ü., 2008 - Kabalı Dağı (Çankırı-Çerkeş) florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14 (2): 63-82.

34.  Aslantürk,N.,Ketenoğlu,O.-2008- Akdeniz bölgesinin tanımı ve florasının kökeni.Türk Bilimsel derlemeler dergisi 1(1);79-86. Nobel yay.

35.  Geven,F.,Ü.Bingöl,K.Güney,O.Ketenoğlu,2008 – Vejetasyon analizinde Polar Ordinasyon’a dayalı yeni bir bilgisayar Programı(FG-ORD,Versiyon 0.2). Kastamonu Üniv.Orman Fakültesi Dergisi,8(1):86-92

36.  Geven ,F.,O.Ketenoğlu,Ü.Bingöl,K.Güney. 2009 – İç Anadolu’dan (Polatlı- Haymana) Astragalo karamasici-Gypsophilion eriocalycis Alyansı için Yeni Sintaksonlar. Ekoloji  18,71 (32-48)

37.  Kaya,Ö.F.,O.Ketenoğlu,M.Ü.Bingöl, 2009- A phytosociological investigation on Forest and Dry  Stream vegetation of Karacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır). Kastamonu univ. Orman Fak.Dergisi 9(2): 157-170

38.  Kenar,N.,O.Ketenoğlu-2009. Güneş kaynakalı ultraviyole Radyosyonun Karasal ekosistemler üzerine etkisi. S.Ü. Fen Fak. Fen Dergisi 33 (67-77)

39.  Güney,K.,O.Ketenoğlu,F.Güven,Ü.Bingöl, 2010. Batı Menteşe Dağlarında (Muğla) Quercion ilicis alyansı için yeni bir birlik. BİBAD3(1):59-63

40.  Bingöl,Ü.,O.Ketenoğlu,F.Geven,K,Güney,N.Erdoğan,R.İlarslan ,2010-  Deveci dağları (Yozgat-Tokat) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. BIBAD 3(1):65-71

41.  Bingöl,Ü.,F.Güven,K.Güney,O.Ketenoğlu,N.,Erdoğan, 2010- Egzos gazlarının Bitkilere etkileri ve Koruma önlemleri. BIBAD 3(2): 63-67

42.  Kaya,Ö.F.,E.Çetin,M.Aydoğdu,O.Ketenoğlu,V.Atamov,  2010 .Syntaxonomical analyses of the secondary vegetation of Harran Plain Şanlıurfa/Turkey) ensuing excessive irrigation by using GIS and Remote sensing. Ekoloji 19, 75, 1-4

43.Ketenoglu, O., Cansaran, A. Bingol, U. Geven, F. Güney, K. 2010. A study on flora of Sakarat Mountain (Amasya, Turkey). BioDiCon 3,1.

44.  Yaprak,A.E.,S.T.Körüklü,O.Ketenoğlu,2011- A synopsis of the genus Pulsatilla (Ranunculaceae) in Turkey. Turk J Bot .35¸1-5

45.  Şekerciler,F., Ketenoğlu,O.,2011- Flora of North Dunes of Karpaz National Park (Cyprus). Biodicon, Vol.4-2.


46. Arslan,M.,N.Erdoğan,O.Ketenoğlu ,2012 – Yaylacık Araştırma Ormanı Vejetasyonunun Floristik ve bazı toprak özellikleri. Orman Mühendisliği.10(16-19). 


47.Kurt,L.,Ketenoğlu,O.Akman,Y.,Özdeniz,E.,Şekerciler,F.,Bölülbaşı,A.,Özbey,B.G.-2015- Syntaxonomic analysis of the preforest and forest vegetation in the thermo- and eumediterranean zone around Antalya Gulf,Turkey. Turk J Bot 39: 4487-498

       Yurt Dışı Yayınlar

48.  Ketenoğlu, O.,Quezel, P., Akman, Y., Aydoğdu, M.,1983 - New syntaxa on the gypsaceous formation in the central Anatolia. Ecologia Mediterranea, IX (3/4) : 211- 221

49.  Ketenoğlu,O.,1983- New floristic records from Northwest Anatolia(Kastamonu province). Candollea 38(2): 465-476

50.  Akman, Y., Ketenoğlu, O., Quezel, P., Demirörs, M.,1984 - A syntaxanomic study of steppe vegetation in Central Anatolia. Phytocoenologia 12(4): 563-584

51.  Akman, Y., Ketenoğlu, O., Quezel, P., 1985 - A new syntaxa from Central Anatolia. Ecologia Mediterranea. XI (2/3) : 111-121

52.  Ketenoğlu,O.,Kaynak,G.,1986- New floristic records from Urfa and Diyarbakır provinces,SE Turkey. Widenowia,16:79-86

53.  Akman, Y., Quézel,P., Yurdakulol, E., Ketenoğlu, O., Demirörs, M.,1987- La végétation des hautes sommets de l'Ilgaz dağ.  Ecologia mediterranea XIII (1/2): 119- 129

54.  Akman, Y., Quézel, P., Barbero, M., Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., 1991- La végétation des steppes peleuses écorchées et de xérophytes épineux de l' Antitaurus dans la partie sud-ouest de l' Anatolia. Phytocoenologia 19(3) 391-428.

55.  Akman, Y., Quézel, P., Ketenoğlu, O., Kurt, L., 1993- Analyse syntaxonomique des forets de Liquidambar orientalis en Turquie. Ecologia mediterranea XIX (1/2): 49-57.

56.  Akman, Y., Quézel, P., Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O., Kurt, L., Evren, H., 1994 - A Phytosociological Research on the steppe Vegetation of the Yapraklı Mountains (Çankırı/Turkey). Ecologia Mediterranea, XX (3/4): 1:7

57.  Aydoğdu, M., Akman,Y., Quézel, P., Barbéro, M.,  Ketenoğlu, O., Kurt, L. 1994- Syntaxonomic Analysis of Gypsaceous Vegetation of the Surrounding area Between Ayaş-Polatlı and Beypazarı (Ankara/Turkey). Ecologia Mediterranea, XX (3/4): 9-19. France.

58.  Akman,Y., Vural,M., Quézel, P., Kurt, L., Ketenoğlu, O., Serin,M., Barbéro, M., 1996- Etude de la Végétation Steppique de la Région de Karaman et Ermenek au sud d’Anatolie Centrale. Ecologia Mediterranea XXII (3/4): 1-20. France.

59.  Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O., Hamzaoğlu, E., 1999- New Syntaxa from Cappadocia (Kırşehir-Türkiye). Israel Journal of Plant Science, Vol 47:123-129. 

60.  Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., Kurt, L., Akman, Y., Hamzaoğlu, E., 2000-A Syntaxonomic study on the gypsicole vegetation in cappadocia, Turkey. Israel Journal of Plant Science, Vol 48/2:121-128.

 

61. Ketenoglu, O. Menemen, Y. 2003. Astragalus hamzaoglui (Fabaceae) a new species from the West Black Sea Region, Turkey. Ann. Bot. Fennici. 40:59-62.

62.  Aydogdu, M., Kurt, L., Hamzaoglu, E., Ketenoglu, O., Cansaran, A., 2004- Phytosociological studies on salty stepe comunities of Central Anatolia, Turkey. Israel Journal of Plant Sciences, 52: 71-79.

63.  Ture, C., Tokur, S., Ketenoglu, O., 2005 -Contributions to the syntaxonomy and ecology of the forest and shrub vegetation in Bithynia, Northwestern Anatolia, Turkey. Phyton, 45(1): 81-115.

64.  Varol, Ö., Ketenoglu, O., Bingol, U., Geven, F., Guney, K., 2006- A phytosociological study on the coniferous forests of Baskonus Mts Anti-Taurus, Turkey. Acta Botanica Hungarica 48(1-2): 195-211.

65.  Kurt, L., Tug, G.N., Ketenoglu, O., 2006- Synoptic view of the stepe vegetation of Central Anatolia (Turkey). Asian Journal of Plant Sciences 5(4): 733- 739.

66.  Tug, G.N., Yaprak, A.E., Ketenoglu, O., 2008- Soil determinants for distribution of Halocnemum strobilaceum Bieb. (Chenopodiaceae) around Lake Tuz, Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 11(4):565-570.

67.  Akgul, G., Ketenoglu, O., Pinar, N.M. & Kurt, L., 2008 – Polen and seed morphology of the genus Marrubium (Lamiaceae) in Turkey. Ann. Bot. Fennici. 45:1-10. 

68.  Böcük, H., Türe, C. & Ketenoglu, O., 2009. Plant diversity and conservation of the North-eastern Phyrygia region under the impact of land degradation and desertification (Central Anatolia, Turkey). Pak. J. Bot., 41(5): 2305-2321. 

69.  Ketenoğlu,O.G.N.Tuğ,U.Bingöl,F.Geven,L.Kurt,K.Güney.,2010-Synopsis of syntaxonomy of Turkısh forests . J.Environ.Biol. 31,71-80

70.  Ketenoğlu,O.G.N.Tug,L.Kurt., 2010 – An ecological and syntaxonomical overview of Castanea sativa an a new association in Turkey. J.Environ.Biol. 31,81- 86 

71.  Çiçek ,M.,B Demirci,G.Yılmaz,O.Ketenoğlu,K.H.C.Başer, 2010-  Composition of the Essential Oils of Subspecies of Scutellaria albida L.from Turkey. Journal of Essential Oil Reseach vol.22:55-58

  72. Cansaran,A.,Ö.F.Kaya,A.S.Ertekin,O.Ketenoğlu-2010– A phytosociological study on Karaömer Mountain of North Anatolia (Amasya ,Turkey). Acta Bot. Gallica,157 (1), 65-88

        73. Kaya,Ö.F., O.Ketenoğlu ,2010.  A syntaxonomical and synecological                 research on the stepe vegetation of the Karacadağ Mountain (Şanlıurfa-               Diyarbakır/Turkey). Ecologia Mediterranea 36(1),45-62
       74. Kaya, Ö.F., Ketenoğlu, O., Yetim, S. 2011. A synecological and                    syntaxonomical research of the secondary vegetation caused by                   overgrazing on Arat Mountain (Şanlıurfa, Turkey). Acta Bot.Gallica,158(1);13-25.
 

      75. Çiçek.M., O.Ketenoğlu-2011- Scutellaria anatolica (Lamiaceae),a new species from Turkey. Ann.Bot.Fennici.48: 276-279

     76.  Tuğ, G.N., Ketenoğlu, O., Bilgin, A. 2012. The relationships between plant zonation and edaphic factors in halophytic vegetation around Lake Tuz, Central Anatolia, Turkey . Rend. Fis. Acc. Lincei. 23:355-363.

 

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1.      Akman, Y., Ketenoğlu, O., 1986 - The climate and vegetation of Turkey. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. England 89 B:123-134

2.      Ketenoğlu, O., Kurt, L., Tug, N., Geven, F. 2003.-Syntaxonomic analysis of the stepe vegetation of Central Anatolia(Turkey).Proceedings os Third İnternational,Balkan Botanic Congress,18-24 May,Sarejova/Bosnia-Herzgovina

3.      Akgül, G., O. Ketenoğlu, M. Doğan, 2007- Rediscover of Marrubium depauperatum Boiss. Ball. After 152 years. Plant life of Southwest Asia 7th Botanical Symposium 25-29 June 2007 Eskisehir.

4.      G. Akgül, O. Ketenoğlu, M. Doğan, 2007- A new species of Marrubium L. (Lamiaceae) from Turkey. Plant life of Southwest Asia 7th Botanical Symposium 25- 29 June 2007 Eskisehir.

5.  Demirci,B.,Çiçek,M.,Yılmaz,G.,Ketenoglu,O.,Başer,H.C.,2007-Essential oils of Scutellaria species of Turkey. /th international symposium on the chemistry of Natural compounds (7th SCNC)54-54(Sözlü bidiri)(yayın no :1409240)

6.      G. N. Tuğ, A. E. Yaprak, O. Ketenoğlu, 2007- Soil determinants for distribution of Halocnemum strobilaceum Bieb. (Chenopodiaceae) around Lake Tuz, Turkey. Plant life of Southwest Asia 7th Boyanical symposium 25-29 June 2007,Eskişehir

7.      G. Akgül, Ketenoğlu O., Doğan M., Celep F., Türkiye’deki endemik Marrubium L.(Lamiaceae) türlerinin tehlike kategorileri ve koruma önerileri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, (2008).

8.      Ketenoğlu,O., S.T.Körüklü.2009 – Ankara Üniversitesi  Botanik Enstitüsü Herbaryumu (ANK) „Herbarium tucicum“ . Üniversite Müzeleri ve Müzecilik sempozyum. Bildirileri 63-

9.      G. Akgül & O. Ketenoğlu, Türkiye Florası için yeni bir alttür: Marrubium cephalanthum Boiss. & Noë subsp. akdaghicum (Lamiaceae), 9. Ulusal Çevre ve Ekoloji kongresi, Ürgüp-Nevşehir, (2009).

10.      Geven,F., K.Güney,Ü.Bingöl,O.Ketenoğlu,2009. ANK herbaryumu Convolvulaceae Familyasının revizyonu ve veri tabanının hazırlanması. IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi , Nevşehir

11.  Geven,F., O.Ketenoğlu Ü.Bingöl K.Güney, 2009. İç Anadolu dan(haymana platosu)Salvio  tchihatcheffii-Hedysario  varii Akman,Ketenoğlu,Quezel,P.,Demirörs,M.1984  alyansı için yeni bir sintakson IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi ,Nevşehir

12.  Geven,F.,O.Ketenoğlu,Ü.Bingöl,K.Güney,2009. Işık Dağı (Çankırı) subalpin vejetasyonunun endemik bitkileri. IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi ,Nevşehir

13.  Bingöl,Ü., F.Geven,K.Güney,N.Erdoğan, 2009. Egzos gazlarının bitkilere etkileri ve koruma önlemleri. IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi ,Nevşehir

14.  Bingöl,Ü.,O.Ketenoğlu,F.Geven,K.Güney N.Erdoğan,R.İlarslan. 2009 Deveci dağları (Yozgat-Tokat) vejetasyon tiplerinin floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma.    IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi ,Nevşehir

15.  Bingöl,Ü., O. Ketenoğlu, F.Geven,K.Güney,N.Erdoğan 2009. İç Anadolu’dan (Yozgat-Tokat) Phlomido armenicae-Astragalion microcephali Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984 alyansı için yeni bir sintakson. IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi ,Nevşehir

16.  K.Güney,O.Ketenoğlu,F.Geven,Ü.Bingöl, 2009. Batı Menteşe Dağlarında (Muğla) Quercion illicis alyansı için yeni bir birlik. IX.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi ,Nevşehir

17.  Bingöl,Ü.M.,Ketenoğlu,O.,Geven,F.Güney,K.,Erdoğan,N.,Arslan,M. 2010. Ankara Cadde Ağaçlarından Aesculus Hippocastanum L. Nin yaprak,dal ve kabuklarında kurşun (Pb) birikiminin ayalık ve mevsimsel olarak araştırılması. Poster Bildiri. Ekoloji 2010 sempozyumu, 5-7 Mayıs 2010,Aksaray

18.  Erdoğan,N. Ketenoğlu,O.,Bingöl,Ü.,Geven,F.,Arslan,M. 2010. Evaluation of threat categories of the endemic plants of Sivrihisar mountain (Eskişehir/Turkey). XIII.Optima meeting. March 22-26, 2010,Antalya Türkiye.

19.  Bingöl,M.Ü.,Ketenoğlu,O.,Geven,F.,Güney,K.,Erdoğan,N.,Arslan,M. 2010. Evaluation of threat categories of the endemic plants of Deveci Mountains (Yozgat- Tokat/Turkey). XIII.Optima meeting,March 22-26,2010,Antalya,Türkiye (Poster)

20.  Erdoğan N.,O.Ketenoğlu,M.Ü.Bingöl,F.Geven,M.Arslan. 2010. Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon tiplerinin Floristik kompozisyonu üzerine bir araştırma. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı),21-25 Haziran 2010,Denizli

21.  KeskeP.,O.Ketenoğlu. 2010. Avlan Gölü (Antalya) ve çevresinde yayılış gösteren endemil bitkiler ve bunların tehlike kategorileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı),21-25 Haziran 2010,Denizli

22.  Akdeniz,S.,O.Ketenoğlu,2010. Ayaş-Kazan-Yenikent (Ankara) arasında kalan bölgenin Floristik analizi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı),21-25 Haziran 2010,Denizli

23.  Şekerciler,F., Ketenoğlu,O.,2011- Flora of North Dunes of Karpaz National Park (Cyprus). X.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale


24. Çiçek,M.,Ketenoğlu,O.,-2010-Distribution and consevation status of endemic taxa of Turkısh Scutellaria L.(Lamiaceae) 1 st international symposium Biology of Rare and Endemic Plant species (BIORARE 2010)67-67.(Özet bildiri)( Yayın no:1409297)

      25. Çiçek,M.,Ketenoğlu,O.,-2010- A taxonomic revision  of          Scutellaria L. The Section Salviifoliae(Boiss.) J.R.Edm. (Lamiaceae). XIII OPTIMA Meeting,143-143 (Özet bildiri)(Yayın no:1409270)

      26. Çiçek,M.,Ketenoğlu,O.,-2010Türkiyedeki Scutellaria cinsinin Scutellaria seksiyonu (Lamiaceae) üzerinde taksonomik çalışmalar. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi 460-461.,(Yayın n0:1409343)

      27. Çiçek M.,Tuğ,G.N.,Yaprak,A.E.,Ketenoğlu,O.,2010- First report on chromosome numbers of Scutellaria L.Section Salviifoliae(Boiss.) J.R.Edm. 20.Ulusal Biyoloji Kongresi 359-360.,(Yayın n0:1409340)

       28. Çiçek M., Yaprak,A.E., Tuğ,G.N., Ketenoğlu,O.,2012- Türkiyedeki Scutellaria cinsi Scutellaria seksiyonu(Lamiaceae) ait taksonların kromozom sayıları. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 547-547.,(yayın no:1410431)

 

Kitaplar

1.      Akman, Y., Ketenoğlu, O., 1987 - Vejetasyon Ekolojisi (Bitki Sosyolojisi) A.Ü. Fen Fak. yayını no: 146

2.      Akman, Y., Ketenoğlu, O., 1992- Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metotları. A.Ü.F.F. Döner sermaye işletme yayınları No: 9. 271 sayfa.

3.      İnceoğlu,Ö.,Ketenoğlu,O., ve ark.1996- Genel Biyoloji Lab. Klavuzu,Cilt 1-2. 118 sayfa.

4.      Ketenoğlu,O.,Geven ,F.Bingöl,Ü.,Körüklü,T.1999- Tohumlu Bitkiler Uygulama Klavuzu. Ankara.

5.      Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000-Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi) Palme yayınları 166. ISBN:975-7852-73-7. Ankara.

6.      Ketenoğlu , O., Aydoğdu, M., Turan, L., Kaynak, S., 2001. Biyolojik Çeşitlilik ve Çevre Koruma Rehberi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları. ISBN 975- 93611-1-6.

7.      Çolak,E.,Yiğit,N, Ketenoğlu,O.,Kurt,L.,vd. 2002- Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED).Klavuz Paz. Tic.ve San.Ltd.Şti.596 sayfa. Ankara

8.      Ketenoğlu,O.,Obalı,O,Güney,K,Geven,F.,2003. Ekonomik Bitkiler. Bizim Büro Basımevi Yayın Dağıtım Sanayi Tic.Ltd.Şti., 172 sayfa. ISBN: 975-288-641-8

9.      Akman,Y.Ketenoğlu,O.,Kurt,L.,2003 . Gymnospermae( Açık Tohumlu Bitkiler).296 sayfa.ISBN975-97436-2-0

10.  Kurt,L.,Ketenoğlu,O.Vural,M,Toker,C. and all.2003- Centaurea tchihatcheffii,on the way to the National Botanik Garden,78 pp. Pozitif  Matbaa.T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı,Ankara

11.  Akman,Y.O.Ketenoğlu,L.Kurt,K.GüneyG.N.Tuğ.2004. Bitki Ekolojisi.455

sayfa.Palme yayıncılık.ISBN975-8982-09-5

12.  Akman,Y.,Ketenoğlu,O.,Kurt,L.,Hamzaoğlu,E.,Güney,K,Tug,N. 2006-Kapalı tohumlular: Angiospermae,810 sayfa,Palme yayıncılık.ISBN: 994 43412 15

13.  Ketenoğlu,O.,Kurt,L.2008- Anatolian sweet gum tree(Liquidambar orientalis Miller),30 pp.T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı,Pozitif Matbaa,A nkara.

14. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Kurt, L., Vural, M. 2014. İç Anadolu Step Vejetasyonu. Palme Yayıncılık, 350 syf.

15. Kurt, L., Ketenoğlu, A. O., Vural, M., Körüklü, T. 2014. Bölüm: Vejetasyon. (Edit. : Ekim, T., Güner, A.) Resimli Türkiye Florası. Cilt:1. Türkiye İş Bankası Yayınları.

16. KURT, L., Tuğ, G.N., Ketenoğlu, O.. 2009. Synoptic view of the steppe vegetation of Central Anatolia, Turkey. Grasslands in Europe of high nature value. (Edit.: P. Veen, R. Jefferson, J. de Smidt, J.V. der Straaten). KNNV Publishing, 2009.

 

 

17. Kurt, L., Ketenoglu, O., Tug G.N, Sekerciler, F. 2015. Chapter 11- Highland vegetation of Inner and Eastern Anatolia and the Effects of Global Warming. (Climate Change Impacts on High-Altitude Ecosystems. Edit.: Ozturk, M., Hakeem, K.R., Faridah-Hanum, I., Efe, R.) 2015, I, 845 p.  ISBN Kodu:978-3-319- 12858-0.

 

18. Ketenoglu, O. Tug, G.N., Kurt, L. 2015. Kent Ekolojisi. Palme Yayıncılık. ISBN. 978-605-355-328-1.  Ankara, 150 syf.