DOÇ.DR. CİHAT KAĞAN GÜRKAN    
Adı : CİHAT KAĞAN
Soyadı : GÜRKAN
E-posta : kgurkan@ankara.edu.tr
Tel : +903125957034
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi: 1974

       ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi: 23 Kasım 1974

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/ Y. Lisans

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1997

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

İstanbul Üniversitesi

2003

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1998-2003

Uzm. Dr.

Serbest

2003–2004

Uzm. Dr.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Askerlik hizmeti)

2004–2005

Uzm. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2004-2010

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

2010-

 ESERLER:

 Görevler:


 

 

YABANCI DİL:

İngilizce

Aralık 2010 KPDS Puanı: 98 (A)

GÖREV ALDIĞI PROJELER:

1.      Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi (TÜBİTAK PROJESİ 107K501), Araştırmacı, 2008.

2.      Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi (ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE OFİSİ PROJESİ, 10 B 3030001), Araştırmacı, 2010.

3.      Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Vitamin D Düzeyleri (ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE OFİSİ PROJESİ, 12 B 3330026), Sorumlu Araştırmacı, 2012.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Ağır Duygudurum Düzensizliği ve Bipolar Bozukluk Tanılı Ergenlerde Stroop ve Duygusal Stroop Etkisinin ve Beyin Beyaz Madde Bütünlüğünün İncelenmesi. (ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE OFİSİ PROJESİ, 11 B 333 0008), Araştırmacı, 2012.                                                                                                                                                                                                   

 Uzmanlık Tezi:

 Epileptik Çocuklarda Psikopatolojinin Hasta Memnuniyeti ve İlaç Uyumu ile İlişkisi, İstanbul, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2002. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ümran Tüzün)

 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 A1. Karabekiroglu K, Uslu R, Kapci-Seyitoglu EG, Ozbaran B, Oztop DB, Ozel-Özcan O, Dogangün B, Gülen-Sismanlar S, Görker I, Fidan T, Bahali KM, Barut Y, Gürkan K, Kilic BG, Ay P, Taskin B, Bilgin N, Cengel-Kültür ES (2013) A nationwide study of social-emotional problems in young children in Turkey. Infant Behav Dev, 36:162-170. doi: 10.1016/j.infbeh.2012.11.007.

 

A2. Gürkan CK, Hagerman RJ (2012) Targeted treatments in autism and fragile X syndrome. Res Autism Spectr Disord, 6: 1311-1320.

 

A3. Bilgiç A, Cöngöloğlu A, Hergüner S, Türkoğlu S, Bahalı K, Gürkan K, Durukan İ, Türkbay T (2012) Use of Complementary and Alternative Medicine in Children with Autism Spectrum Disorders: A Multicenter Study. Archives of Neuropsychiatry, DOI: 10.4274/Npa.y6389

 

A4.Burgu B, Aydogdu O, Gurkan K, Uslu R, Soygur T (2011) Lower Urinary Tract Conditions in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Correlation of Symptoms Based on Validated Scoring Systems. J Urol, 185: 663-8.

 A5. Bilgiç A, Gürkan K, Türkoğlu S, Akça ÖF, Kılıç BG, Uslu R (2010) Iron Deficiency in Preschool Children with Autistic Spectrum Disorders. Res Autism Spectr Disord ,4: 639–644.

 A6. Gürkan K, Bilgiç A, Türkoğlu S, Kılıç BG, Aysev A, Uslu R (2010) Depression, Anxiety and Obsessive-Compulsive Symptoms and Quality of Life in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) During Three Month Methylphenidate Treatment. J Psychopharmacol, 24: 1810-8.

 A7. Gürkan K, Kılıç BG, Bilgiç A, Aysev A (2009) Methylphenidate Use in Children with ADHD: The Effect of Parental and Teacher Ratings on Clinician’s Treatment Choice. Neurol Psychiatry Brain Res, 15: 185-190.

 A8. Gürkan K, Akçakın M, Kılıç BG, Bilgiç A (2008) Psychiatric comorbidity and drug treatments in high functioning children and adolescents with pervasive developmental disorders. Neurol Psychiatry Brain Res, 15: 143-150.

 A9. Bilgic A, Gurkan K, Turkoglu S. (2007) Excessive masturbation and hypersexual behavior associated with methylphenidate.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 46: 789-90.

 A10. Kılıç BG, Bilgiç A, Gürkan K, Soykan-Aysev A. (2007). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Kısa Etkili Metilfenidat Tedavisine Uyumda Etkili Olan Sosyodemografik ve Klinik Etmenler. Turk Psikiyatri Derg, 18: 207-13.

 A11. Abali O, Nazik H, Gurkan K, Unuvar E, Sidal M, Ongen B, Oguz F, Tuzun U. (2006). Group A beta hemolytic streptococcal infections and obsessive-compulsive symptoms in a Turkish pediatric population. Psychiatry and Clinical Neurosciences,  60:103-5.

 A12. Mukaddes NM, Abali O, Gurkan K. (2004). Short-term efficacy and safety of risperidone in young children with autistic disorder (AD). World J Biol Psychiatry. 5: 211-4.

 A13. Abalı O, Tüzün Ü, Göktürk Ü, Gürkan K, Alyanak B, Görker I. (2002). Acute Psychological Reactions of Children and Adolescents After the Marmara Earthquake: A Brief Preliminary Report. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 7:283-287.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ve posterler:

1-Gurkan CK, Yurumez E, Yaylali FH, Aktas E, Akça ÖF, Aysev FA (2013) Anxiety comorbidity in ADHD and its influence on quality of life (P-34-010). Attention Deficit Hyperactivity Disorders, 5:239. (4th World Congress on ADHD)Milan, Italy. 
2-Şireli Ö, Esenkaya Z, Yaylalı H, Uğur Ç, Saday Duman N, Gül B, Günay M, Kılıç HT, Gürkan CK, Kılıç BG (2012) Psychiatric Assessment of Adolescent Crime Offenders. Programme book, s.114, abst. no:113, XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Sep 9-12. İstanbul, Türkiye. 
3- Uğur Ç, Şireli Ö, Esenkaya Z, Yaylalı H, Saday Duman N, Gül B, Günay M, Kılıç HT, Gürkan CK, Kılıç BG (2012) Psychiatric Assessment And Follow-Up Of Child Abuse Victims: Experience Of The Last Four-Years. Programme book, s.206, abst. no:369, XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Sep 9-12. İstanbul, Türkiye.
4-Orhan FŞ, Akça ÖF, Akçora D, Akdur R, Başkan S, Bezici Ö, Cantürk G, Çalışkan D, Çiftçi E, Çolak M, Gürkan K, Hancı H, Kerimoğlu E, Kılıç BG, Özdemir H, Polat O, Suskan E, Tekin D, Ulukal B, Uslu R, Yağmurlu A (2012) A Patient With Self-Mutilation And Sexual Abuse History. Programme book, s.207, abst. no:375, XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Sep 9-12. İstanbul, Türkiye.
5- Cantürk G, Başkan S, Bezici Ö, Çalışkan D, Gürkan K, Kılıç BG, Orhan FŞ, Suskan E, Tekin D, Ulukol B (2012) Marriage: Can a Male Child be the Subject of Sexual Abuse? Programme book, s.208, abst. no:376, XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Sep 9-12. İstanbul, Türkiye.
6- Ulukol B, Akdur R, Başkan S, Bezirci Ö, Cantürk G, Çalışkan D, Gürkan K, Kılıç BG, Orhan FŞ,  Piyal B, Polat O, Suskan E, Tekin D, Uslu R, Yağmurlu A (2012) The Experience of the Child Protection Unit in Ankara University Hospital. Programme book, s.209, abst. no:382, XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect. Sep 9-12. İstanbul, Türkiye.
7-Gurkan CK, Yurumez E, Akca OF, Bilgic A, Turkoglu S, Kilic BG, Aysev A (2011) The effect of treatment on multiple symptom domains and quality of life in children and adolescents with ADHD: a 3-year follow-up study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 20 Suppl 1: s. 170,  Abstracts of the 14th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry. June 11-15, 2011. Helsinki, Finland.
8-Karabekiroğlu K, Uslu R, Kapci-Seyitoğlu E, Özbaran B, Öztop DB, Özel-Özcan Ö, Dogangün B, Gülen-Şişmanlar Ş, Görker I, Fidan T, Bahalı MK, Barut Y, Gürkan K, Kılıç BG, Ay P, Akbaş S, Pekşen Y, Taşkın B, Bilgin N, Cengel-Kültür E, Foto-Özdemir D, Iseri E (2011)  A Nationwide study of social emotional problems in young children.  Eur Child Adolesc Psychiatry. 20 Suppl 1: s. 179,  Abstracts of the 14th International Congress of ESCAP European Society for Child and Adolescent Psychiatry. June 11-15, 2011. Helsinki, Finland.
9-Gürkan K, Bilgiç A, Türkoğlu S, Kılıç BG, Aysev A, Uslu R (2008) Depression, Anxiety and Obsessive Compulsive Symptom Change in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder During Short Term Psychostimulant Treatment.  Abstract book for oral&poster presentations, s. 195, 18th World Congress of  IACAPAP April 30- May 3, İstanbul, Türkiye.
10-Burgu B, Süer E, Gürkan K, Uslu R, Soygür T  (2008) Prospective Analysis of Voiding Disorders in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Programme book, s36, PD 2-1, 19th Annual Congress of  ESPU 23rd-26th April, Nice, France.
11-Gürkan CK, Akcakin M, Kiliç BG, Bilgiç A (2007) K-SADS Diagnoses in Children with Pervasive Developmental Disorders. Abstract book, S. 34, 6th International Meeting for Autism Research, May 3-5, Seattle, Washington, USA.
12-Gurkan CK, Tuzun DU (2003) Psychopathology, Satisfaction and Drug Compliance in Epileptic Children. Scientific Proceedings, p. 141, 50 th Anniversary Meeting of Americen Academy of Child and Adolescent Psychiatry, October 14-19 2003, Miami Beach, Florida, USA.
13-Mukaddes NM, Gurkan K, Kaynak FN, Abali O (2002) Socidemographic and Clinical Characteristics of Turkish Children with Reactive Attachment Disorder. Program, s.23. World Association for Infant Mental Health 8th Congress, July 16-20 2002, Amsterdam, The Netherlands.
14-Mukaddes NM, Abali O, Gurkan K (2003) Short-term Efficacy and Safety of Risperidone in Young Children with Pervasive Developmental Disorders (PDD). abs. No:37. The Social Brain, 25-27 March 2003 Göteborg, Sweden. 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1-Uğur Ç, Şireli Ö, Esenkaya Z, Yaylalı H, Saday Duman N, Gül B, Günay M, Kılıç HT, Gül H, Gürkan CK, Kılıç BG (2012) Cinsel istismar mağdurlarının psikiyatrik değerlendirmesi ve izlemi: Son dört yıllık deneyim. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 19: 81-86.

2- Altın M, Alev L, Öztürk M, Abalı O, Akay A, Zoroğlu S, Vural P, Gürkan CK, Çuhadaroğlu F, Toros F, Kılıç BG (2012). Türkiye’de Dikkat Eksikliği Hiperakt,ivite Bozukluğunda tedavi uygulamaları ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: 12 aylık prospektif gözlemsel bir çalışma. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 19: 5-16.

3-Türkbay T, Gürkan K, Cöngöloğlu A (2008) Hiperleksinin Gözden Geçirilmesi ve Klinik Bir Örneklemde Yaygın Gelişimsel Bozukluklardaki Hiperleksi Sıklığı. Türkiye’de Psikiyatri 10: 89-95.

4-Gürkan K, Bilgiç A, Türkoğlu S (2007) Kısa Bildiri: Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Dönüşebilir: Vaka Örneklemeleri. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi, 3: 31-38 (çeviri).

5-Gürkan K, Tüzün Ü (2006) Epileptik Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Başvuru ve Tedavi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 16: 22-30.

6-Gürkan K, Tüzün Ü, Abalı O (2006) Alopesi Areatalı Çocuklarda Psikiyatrik Eş Tanılar. Düşünen Adam, 19: 72-76.

7-Gürkan K, Türkbay T (2006) Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ve İletişim Bozukluklarında İlk Başvuru Yaşları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13: 19-24.

8-Bilgiç A, Kılıç BG, Gürkan K, Soykan-Aysev A (2006). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Eşlik Eden Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve Özgül Öğrenme Bozuklukları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13: 54-59.

9-Abalı O,  Onur M, Gürkan K, Çarkçı Ö, Tüzün Ü (2006). İlköğretim Çağı Çocuklarında Görülen Enurezis Nokturna Ve Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 13: 49-53.

10-Abalı O,  Onur M, Gürkan K, Çarkçı Ö, Tüzün Ü (2006)  İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranış Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi. Düşünen Adam, 19: 14-19.

11-Abalı O, Tüzün Ü, Gürkan K (2006) Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi. Genel Tıp Dergisi, 16: 121-124.

12-Gürkan K, Soykan-Aysev A, Akçakın M (2005) Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda İlaç Seçimi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 15: 53–59.

13-Gürkan K, Tüzün Ü (2001), Epileptik Çocuklarda Bilişsel Davranışsal Gelişim ve Psikopatoloji. Çocuk Forumu, 4: 20-28.

  Kitap bölümü yazarlığı:

1-Gürkan K (2012) Mizaç. Bebek Ruh Sağlığı (0-4 yaş) Temel Kitabı içinde, Ed. Karabekiroğlu K. s: 117-124. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Yayınları-6, Ankara.

2-Tüzün Ü, Abalı O, Gürkan K (2010) Çocuk ve Ergenlerde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. Aile Hekimleri İçin Psikiyatri kitabı içinde, Ed. Karamustafalıoğlu O. s: 193-210. MT Uluslar arası yayıncılık, İstanbul.

3-Akçakın M, Gürkan K (2008) Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk/Atipik Otizm. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları. Editörler: Çuhadaroğlu F, Coşkun A, İşeri E, Miral S, Motavallı N,Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F. s:256-263. Hekimler yayın birliği, Ankara.

4-Kerimoğlu E, Kılıç BG, Gürkan CK, Öztürk M (2008) Çocukluk ve Ergenlik Döneminde sık Görülen Ruhsal Bozukluklar. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları içinde. Editörler: Öztürk MO, Uluşahin A  s:744-809. Tuna matbaacılık, Ankara.

5-Gürkan K. (2007) İletişim Bozuklukları. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları içinde. Editörler: Taner-Işık Y, Soykan-Aysev A. S 327-345. Golden Print, İstanbul.

6-Gürkan K. (2007) Epilepsi ve Çocuk. Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım (Çocuk Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi) içinde. Editörler: Tüzün Ü, Hergüner S. Epsilon yayınevi, İstanbul.

Kitap editörlüğü:

1. Aysev A, Gürkan K. (2009) Çocukluk Çağında Psikofarmakoloji, Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XXII. Sempozyum’da Sunulan Konferans ve Bildiriler. Ankara, 2009.

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitapçığında basılan bildiriler:

1. Bilgiç A, Cöngöloğlu A, Hergüner S, Türkoğlu S, Bahalı K, Gürkan K, Durukan İ, Türkbay T (2011) Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları: Başvuru Sıklığı, Başvuru Nedenleri ve Ailelere Üzerine Olan Maliyeti. Özet Kitabı, s.80-81,  21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ‘Zorlu Yaşam Olayları’, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

2. Gürkan K, Yürümez E, Yaylalı H, Aktaş E, Akça ÖF, Aysev A (2011) DEHB’de Anksiyete Bozuklukları ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi. Özet Kitabı, s.216-217,  21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, ‘Zorlu Yaşam Olayları’, 25-28 Nisan 2011, Antalya.

3. Aktaş E, Çolak M, Gürkan K, Ermişler B, Aysev A (2010) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlaç Kullanım Örüntüleri ve Yan etkiler. Özet Kitabı, s.116,  20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 25-28 Nisan, Bodrum.

4. Karabekiroğlu KMZ, Uslu R, Kapçı-Seyitoğlu EG, Özbaran B, Öztop DB, Özcan ÖÖ, Doğangün B, Gülen-Şişmanlar Ş, Görker I, Fidan T, Bahalı MK, Barut Y, Gürkan K, Kılıç BG, Ay P, Akbaş S, Pekşen Y, Taşkın B, Bilgin N, Çengel-Kültür SE, Foto-Özdemir D, İşeri E (2010) Türkiye’nin 1-4 Yaş Ruh Sağlığı Profili. Özet Kitabı, s.128,  20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 25-28 Nisan, Bodrum.

5. Akça ÖF, Kandemir H, Gürkan K, Aysev A (2009) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Belirti Şiddeti ile Anne Baba Psikiyatrik Belirtilerinin İlişkisi. Özet kitapçığı, s.187, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2009, ‘Disiplinler Arası Mozaik’, 14-17 Nisan, Antakya.

6. Gürkan K, Bilgiç A, Türkoğlu S, Kılıç BG, Aysev A, Uslu R (2009) Metilfenidat Tedavisi Alan DEHB’li Çocuklarda Depresyon, Anksiyete, Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Yaşam Kalitesindeki Değişim. Özet kitapçığı, s.167, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2009, ‘Disiplinler Arası Mozaik’, 14-17 Nisan, Antakya.

7. Gürkan K, Akça ÖF, Kandemir H, Aysev A (2009) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularının Anne Babalarında Hiperaktivite Belirtileri ve Olumsuz Yaşam Olayları. Özet kitapçığı, s.168, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2009, ‘Disiplinler Arası Mozaik’, 14-17 Nisan, Antakya.

8. Kandemir H, Gürkan K, Akça ÖF, Aysev A (2009) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularında Anne Babaların Çocuklarına İlişkin Belirti Bildirimlerinin Uyumluluğu. Özet kitapçığı, s.164, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2009, ‘Disiplinler Arası Mozaik’, 14-17 Nisan, Antakya.

9. Gürkan K (2009) Psikostimulan Tedavisi ile Depresyon, Anksiyete ve Obsesif Kompulsif Belirtilerdeki Değişim: Bir Uzamına Çalışma. Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına Düzenlenen XXII. Sempozyum, Program, Ankara, 2009 (Sözel Bildiri).

10. Gürkan K, Kılıç BG, Bilgiç A, Soykan-Aysev A (2006) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Psikostimulan Kullanımını Etkileyen Faktörler. Poster sunumu, kongre kitapçığı s. 48, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2006 ‘Bebeklikten erişkinliğe Ruh Sağlığı’, 20-23 Nisan, Belek, Antalya.

11. Bilgiç A, Gürkan K, Kılıç BG, Soykan-Aysev A. (2006). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Eşlik Eden Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve Öğrenme Bozukluğu. Poster sunumu, kongre kitapçığı s. 49, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2006 ‘Bebeklikten erişkinliğe Ruh Sağlığı’, 20-23 Nisan, Belek, Antalya.

12. Kılıç BG, Bilgiç A, Gürkan K, Soykan-Aysev A. (2006). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Kısa Etkili Metilfenidat Tedavisine Uyumda Etkili Olan Sosyodemografik ve Klinik Etmenler. Poster sunumu, kongre kitapçığı s. 50, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2006 ‘Bebeklikten erişkinliğe Ruh Sağlığı’, 20-23 Nisan, Belek, Antalya.

13. Akça ÖF, Yılmaz S, Gürkan K. (2006) Hallüsinasyonlarla seyreden Çocukluk Çağının Dezintegratif Bozukluğu Olgusu. Poster sunumu, kongre kitapçığı s. 60, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2006 ‘Bebeklikten erişkinliğe Ruh Sağlığı’, 20-23 Nisan, Belek, Antalya.

14. Gürkan K, Akçakın M, Soykan-Aysev A. (2004) Yaygın Gelişimsel Bozukluk Belirtileriyle Başvuran Hastalarda Farmakoterapi. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları –II, Özet kitapçığı, s. 47, 5-7 Eylül 2004, Lutfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, Turkey.

15. Abalı O,  Onur M, Gürkan K, Çarkçı Ö, Tüzün Ü (2003)  İlköğretim Çağı Çocuklarındaki DEHB Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 7-9 Mart 2003, Bilkent Otel, Ankara, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s. 28.

16. Abalı O,  Onur M, Gürkan K, Çarkçı Ö, Tüzün Ü (2003)  İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranış Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 7-9 Mart 2003, Bilkent Otel, Ankara, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s. 32.

17. Abalı O,  Onur M, Gürkan K, Çarkçı Ö, Tüzün Ü (2003)  İlköğretim Çağı Çocuklarında Görülen Enürezis Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 7-9 Mart 2003, Bilkent Otel, Ankara, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s. 54.

18. Abalı O, Gürkan K, Kaynak N, Göktürk Ü (2001) Enürezis Nokturna ve Tedavi Etkinlikleri.11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan 2001, Belek, Antalya, Kongre Özet Kitabı, s. 42.

19. Abalı O, Gürkan K, Tüzün Ü (2001) Separasyon anksiyetesi Bulunan Çocukların Anne ve Babalarının Depresyon, Anksiyete ve Genel Psikiyatrik Durumlarının Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan 2001, Belek, Antalya, Kongre Özet Kitabı, s. 41.

20. Gürkan K, Tüzün Ü, Alyanak B, Abalı O (2000) 1999-2000 Tarihleri Arasında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Konsültasyon Liyezon Polikliniğine Başvuran Alopesi Areata  ve Total Alopesili Hastalarda Psikiyatrik Tanılar. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Sarıgerme, Muğla, Bildiri Özet Kitabı, s. 29.

21. Abalı O, Tüzün Ü, Gürkan K, Alyanak B (2000) Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Sarıgerme, Muğla, Bildiri Özet Kitabı, s. 28.

22. Abalı O, Tüzün Ü, Göktürk Ü, Gürkan K, Alyanak B, Görker I (2000) Marmara depremi sonrasında Çocuk ve Ergenlerde Görülen Akut Psikolojik Reaksiyonlar. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Sarıgerme, Muğla, Bildiri Özet Kitabı, s. 20.

23. Korkmazlar Ü, Kora M, Aygölü F, Gürkan K  (2000)İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Travmaya Psikolojik Destek ve Rehabilitasyon Ekibinin Deprem Sonrası Akut Dönem Çalışma Sonuçları. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Sarıgerme, Muğla, Bildiri Özet Kitabı, s. 18.

 

 Sertifikalı Seminerler:

 1. SCID-I, DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Eğitimi, 1999, İstanbul.

 2. ‘Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Değerlendirme, Tanı, Etiyoloji ve Tedavi’, Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları-I / Otizm Sempozyumu, 30 Eylül 2003, İstanbul.

 3. ESCAP, 3rd European Research Seminar in Child and Adolescent Psychiatry, ‘Design and Assessment’ September 29- October 4/2002, Camposampiero, Padova , Italy.

 4. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, 7-11 Nisan 2003, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.

 5. Okul Çağı (6-18 Yaş) Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu- Türkçe Versiyonu (ÇGDŞ-ŞY-T) Örneğinde ‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri Kursu’, 9 Temmuz 2005. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Ankara.

 6. Erken Çocukluk Araştırmalarında Çok Eksenli Tanı sınıflama Sistemlerinin Kullanımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Etkinlikleri. 18 Nisan 2006, Ankara.

Ödüller:

1. Karabekiroğlu KMZ, Uslu R, Kapçı-Seyitoğlu EG, Özbaran B, Öztop DB, Özcan ÖÖ, Doğangün B, Gülen-Şişmanlar Ş, Görker I, Fidan T, Bahalı MK, Barut Y, Gürkan K, Kılıç BG, Ay P, Akbaş S, Pekşen Y, Taşkın B, Bilgin N, Çengel-Kültür SE, Foto-Özdemir D, İşeri E (2010)

Türkiye’nin 1-4 Yaş Ruh Sağlığı Profili. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü, Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına 23. Sempozyum.

 

2.Kılıç BG, Bilgiç A, Gürkan K, Soykan-Aysev A. (2006). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Kısa Etkili Metilfenidat Tedavisine Uyumda Etkili Olan Sosyodemografik ve Klinik Etmenler Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı, 16. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Çocuk Ruh Sağlığı Poster Üçüncülük Ödülü.


Üyelikler:

1. Türk Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

2. Türk Bebek Ruh Sağlığı Derneği

3. World Association for Infant Mental Health

4. Türk Tabipler Birliği