RESEARCH ASSISTANT ÇİĞDEM KILIÇOĞLU CİHANGİR    
Name : ÇİĞDEM
Surname : KILIÇOĞLU CİHANGİR
E-Mail : kilicoglu@ankara.edu.tr
Phone Number : 03123162723/1214
Title : RESEARCH ASSISTANT
Unit : INSTITUTE OF TURKISH REVOLUTION HISTORY
Department :
Personal Information

Personal Information

Date and Place of Birth: 1983, Ankara

Education

University (Bachelor’s Degree): Ankara University Faculty of Language, History and Geography, Modern Greek Language and Literature, 2007.

Master of Arts (Post-Graduate Degree): Ankara University Institute of Turkish Revolution History, 2010.

Doctorate (PhD in History): Ankara University Institute of Turkish Revolution History, 2017. 

Foreign Language: English, Modern Greek.

Work Experience

Research Assistant: Ankara University Institute of Turkish Revolution History (2009-...)

Publications and Activities

Dissertations:

MA: Albaylar Cuntası Döneminde Yunanistan’ın Türkiye Politikası (1967-1974), Ankara University Institute of Turkish Revolution History, 2010.
PhD: 
II. Meşrutiyet'ten Milli Mücadele'ye Anadolu'da Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Rum Örgütlenmeleri (1908-1922), 
Ankara University Institute of Turkish Revolution History, 2017.

Papers Submitted on National/International Congresses and Symposiums:

1- "Yunanistan'da Ulusal Bölünme ve Birinci Dünya Savaşı'na Giriş"II. Uluslararası Tarih Sempozyumu: 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İzmir, 16-18 Ekim 2014.

2- "Sakarya Savaşı Öncesinde Yunan Savaş Meclisi'nin Kütahya Toplantısı"III. Ulusal Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu, Haymana, 11-12 Eylül 2014.

3- "İzmir'de Modern Sporun Öncüsü Bir Rum Kulübü: Panionios Jimnastik Kulübü"İzmir Spor Tarihi Sempozyumu, İzmir, 15 Şubat 2018.

Articles:

1- “Türk Yunan İlişkilerinde Son Dostluk Rüzgârı: Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın Atina Ziyaretleri”, Başbakan Adnan Menderes'in Dönemi, Yaşamı ve Siyasal Mücadelesi, Aydın, 2012. (With Res. Asst. Çağla Derya Tağmat) (Honorable Mention in the Academic Research Competition, held by Adnan Menderes University in 2011.) 

2- “Lozan Barış Konferansı’nın İlk Aşaması ve Konferansın Kesintiye Uğradığı Dönemde Yunanistan”Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 53, Lozan Antlaşması Özel Sayısı, Ankara, 2013, s. 129-154.

3- "Yunanistan'da Monarşi Üzerine Bir Değerlendirme"Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 58, Bahar 2016, s. 99-121.

4- "Modern Yunanistan'ın Karanlık Çağı: Albaylar Cuntası 1967-1974"Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 518-539.

Book Parts, Editorships:

1- (Editorship) Genç Akademisyenlerin Gözüyle Tek Adam: Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Üniversitesi Basımevi,  Ankara, 2012. (With Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan ve T. Asst. Kadri Unat)

2- "Osman Nuri Ergin (1883-1961)"Türkiye'nin Birikimleri 5: Tarihçiler, İlke Yayıncılık, İstanbul, 2015.