DOÇ.DR. GÜRHAN KİRİLEN    
Adı : GÜRHAN
Soyadı : KİRİLEN
E-posta :
Tel :
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler
E-Posta Adresi : gukirilen@hotmail.com
Telefon (İş) : 3123103280-1536
Telefon (Cep) : 537504646
Adres : ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA
FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
SİNOLOJİ ANABİLİM DALI 06100 Sıhhiye Ankara
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Doktora
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/SİNOLOJİ
2006-2012 ANABİLİM DALI
Tez adı: Çin klasik metinlerinde yabancılar: Yi, di, rong ve hu terimleri (2012) Tez
Danışmanı:(BÜLENT OKAY)
Yüksek Lisans
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/SİNOLOJİ
2001-2005 ANABİLİM DALI
Tez adı: 19. yüzyılda Çinde çağdaşlaşma: Zongli Yamen'in kuruluşu (2005) Tez
Danışmanı:(Pulat Otkan)
Lisans
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/SİNOLOJİ
1996-2001 PR.
GÖREVLER
YARDIMCI DOÇENT ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE
2014 EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/SİNOLOJİ ANABİLİM DALI)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE
2002-2014 EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/SİNOLOJİ ANABİLİM DALI)
YARDIMCI DOÇENT National Cheng Chi Üniversitesi/Yabancı Diller Fakültesi/Türkçe Bölümü)
2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans
2016
1. KAPUSUZOĞLU GÖKÇEN, (2016). Tang kayıtlarına göre VII. yüzyılda Çin'e yerleşen Göktürk
komutanları, Ankara Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
2015
2. ERŞAHİN HAVVA, (2015). Konfüçyüs'ün ilk muhalifi: Mo Zi ve felsefesi, Ankara Üniversitesi->Sosyal
Bilimler Enstitüsü->Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı,
PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:
1. Orta Öğretim Projesi Çince Dersi Program Geliştirme, DİĞER, Danışman, 2009-2012)
İdari Görevler
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ASYA-PASİFİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
2016-
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
KİRİLEN GÜRHAN (2015). An East-West Encounter in Underground Man: Harmony in Gabriel
Tarde and in Chinese Philosophy. Journal of Literature and Art Studies, 5(5), 368-384., Doi:
10.17265/2159-5836/2015.05.008 (Yayın No: 3467824)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Klasik Çin Metinlerinde Yabancı Halklar Bahar ve Güz Yıllıklarına Göre
Diler Ronglar ve Hunlara Bıraktıkları Miras. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi, 53(2), 263-293., Doi: 0.1501/Dtcfder_0000001352 (Yayın No: 1474945)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Mançu Dönemi Zadegan Yaşamından Bir Kesit Kızıl Konağın Rüyası nda
Bir Doğum Günü Eğlencesi. Doğu Araştırmaları(12), 23-44. (Yayın No: 1490617)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Kızıl Konağın Rüyasında Karşılıksız Aşk Jia Rui nin Akıbeti.
FOLKLOR/EDEBİYAT, 19(76), 149-162. (Yayın No: 810837)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Reformcu Kişiliğiyle Kang Youwei ve Türkiye Seyahatnamesi. Trakya
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 121-160. (Yayın No: 816252)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Çinli Müslümanların Gözünden Lozan Barışı TBMM Arşivinde Bulunan
Bir Kutlama Mesajı. History Studies, 5(4), 81-91. (Yayın No: 1461538)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Xuan Zang ın Orta Asya İzlenimleri. Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya
Fakültesi Dergisi, 53(1), 63-83. (Yayın No: 818968)
KİRİLEN GÜRHAN (2012). Eski Çin Metinlerinde Yer Gök ve Yabancılar. Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 52(1), 55-71. (Yayın No: 811886)
KİRİLEN GÜRHAN (2010). Tang Dönemi Şiiri Üç Şiir Üç Şair Li Bai Lu Zhaolin Shi Juanwu.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 50(2), 221-229. (Yayın No: 814659)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
KİRİLEN GÜRHAN (2016). Barbarian Origin. 2016 Visiting Program for Young Sinologists (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3467835)
KİRİLEN GÜRHAN (2015). Wang Kuan A Muslim Reformer and His Contributions to the Modern
Education in China. Second International Congress China And The Muslim World: Cultural
Encounters (Özet Bildiri/)(Yayın No:1488047)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Milli Kültür Politikaları ve Tarihin Ekranlarda Canlanışı Türk ve Çin
Televizyonlarında Tarih Dizileri. 7. Çin-Tayvan Kültür Endüstrisi Yüksek Okullar Arası İşbirliği
Forumu (Çince) (Özet Bildiri/)(Yayın No:1487660)
KİRİLEN GÜRHAN (2007). 16 17 Yüzyıllarda Osmanlı ve Çin Arasındaki Diplomatik ve Kültürel
İlişkiler. ICANAS 38, 22, 223-230. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1487477)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
 C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Tuyü Hunlar ve Tabgaçlar (2016)., KİRİLEN GÜRHAN, Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 120,
ISBN:978-605-180-577-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3244740)
Bilge Kağan Zamanında Sarı Irmak Kıyısında Türk Heykelleri (2017), Gece Kitaplığı, Basım: 1Sayfa Sayısı 215
ISBN: 978-605-288-037-1, Türkçe (Araştırma).
Budizm ve Orta Asya Xuan Zang Seyahatnamesi (2015)., KİRİLEN GÜRHAN, Gece Kitaplığı, Editör:Turgut
Buğra AKDOĞAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 144, ISBN:978-605-9867-82-5, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç)
Kitabı), (Yayın No: 1475256)
Göktürklerden Önce Türkler (2015)., KİRİLEN GÜRHAN, Gece Kitaplığı, Editör:Taşkın KÖKSAL, Basım
sayısı:1, Sayfa Sayısı 192, ISBN:978-605-9825-02-3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No:
1475156)
Çin de Afyon Savaşları (2014)., KİRİLEN GÜRHAN, Gece Kitaplığı, Editör:İsmail Doğan, Basım sayısı:1, Sayfa
Sayısı 149, ISBN:978-605-4942-95-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1369391)
Eski Çin in Ötekisi Türkler (2014)., KİRİLEN GÜRHAN, Gece Kitaplığı, Editör:İsmail Doğan , Basım sayısı:2,
Sayfa Sayısı 280, ISBN:978-605-324-030-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1369385)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
KİRİLEN GÜRHAN (2014). Türk Türeyiş Destanı nda Geçen Komşu Ülke Lin Guo Sorunu Üzerine.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD),
33(56), 73-88. (Kontrol No: 1377224)
KİRİLEN GÜRHAN (2011). Gabriel Tarde ın Düşüncesinde Eski Çin Kavramları Geleceğin
Tarihinden Alıntılar Örneği. Felsefe Dünyası(54), 129-154. (Kontrol No: 1461604)
Diğer Yayınlar
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Mo Yan Ana Çeviri. Lacivert Öykü Şiir(48), 71-73. (Ulusal)
(Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1480726)
KİRİLEN GÜRHAN (2013). Mo Yan Ustasından El Alan Çeviri. Lacivert Öykü ve Şiir(51), 23-24.
(Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1480638)
KİRİLEN GÜRHAN (2010). Geleneksel Çin Düşüncesinde Uzlaşı ve Uyum. Birikim(251-252), 50-
60. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1487065)
KİRİLEN GÜRHAN (2003). Altın Çağını Yaşayan Çin in Komşusu Göktürkler. Populer Tarih(35),
26-31. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 1480546)
EDİTÖRLÜK
1. Çin Dili, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı
2. Çin edebiyatından Seçme Öyküler, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı