DOÇ. DR. AYKUT KİŞMİR    
Adı : AYKUT
Soyadı : KİŞMİR
E-posta : kismir@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/aykut-kismir
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

 

 

 


ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY

 

ACADEMIC TITLE

Dr. Associate Professor

New_flash

NAME/SURNAME

Aykut KISMIR

DEPARTMENT

Department of Eastern Languages and Literatures

programME

Urdu Language and Literature

 

 

CONTACT INFORMATION

Phone

 

+90 312  310 32 80 / 1635

 

e-mail

aykutkismir@hotmail.com

kismir@ankara.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

academıc ınformatıon

Education

-2005-2009 Bachelor’s Degree in Ankara University (Urdu Language and Literature)

-2009-2011 M.A. in Ankara University (Urdu Language and Literature)

-2011-2016 PhD.  in Ankara University (Urdu Language and Literature)

Dissertation Studies

-Progressive Literature Movement in Urdu Literature (2011) (M.A.) Dept. of Urdu.

-Social Problems After Establishment of Pakistan Reflected on Abdullah Hussein's Novels   (2016) (PhD.)

Research Interests

-Urdu Language

-Urdu Literature (Classic&Modern Period)

-Indian History (Delhi Sultanate&Mughals and Last Mughals Period)

-Sub-Continent’s Culture

-Pakistan History

-Pakistani Culture

-Interculturalism

 

Languages

Urdu-English

 

 

 

 

 

Lectures

Spring

URD120

History of Pakistan Before Independence/ Bağımsızlık Öncesi Pakistan Tarihi

URD122

Translation from Urdu to Turkish I/ Urdu Dilinden Türkçe'ye Çeviri I

URD306

Story&Novel After Independence/ Bağımsızlık Sonrası Öykü Roman

URD314

Urdu Literature History/ Urdu Edebiyat Tarihi II

URD416

Current Texts II/ Güncel Metinler II

 Autumn

Urd 121

Culture and History of Muslims in India/ Müslüman Hindistan Kültür Tarihi

Urd 223

Classical Texts/ Klasik Metinler 

Urd 319

Urdu Literature History I/ Urdu Edebiyat Tarihi I

Urd 313 

Reviews of Urdu Texts / Metin İncelemeleri II

Urd 417

Current Texts I/ Güncel Metinler I

 

Work Experience

-Research Assistant, (2010-2018) Ankara University Faculty of Languages History and Geography, Department of Urdu Language and Literature.

-Assistant Professor, (2018- 2020) Ankara University Faculty of Languages History and Geography, Department of Urdu Language and Literature.

-Associate Professor, (2020-Continued) Ankara University Faculty of Languages History and Geography, Department of Urdu Language and Literature.

 

 

The Articles Published in Internationally Eminent Journals:

- KİŞMİR AYKUT (2019).  Macmuai Muaşerati Ahsasat ki Âgahi aur Abdullah Huseyin ka Nazariya Fikr  مجموعی معاشرتی  احساست  کی آگاہی  اورعبدللہ حسین کا  نظریہ  فکر.  Tahqeeq Nama(25), 44-51. (Yayın No: 6284784)

 

- KİŞMİR AYKUT (2019).  Turki Nesri Edeb min (1950-1970)  İkbal ki Yâddaştin     ترکی نثری  ادب   ۱۹۵۰   ۱۹۷۰   میں  اقبال   کی  یاداشتیں.  Daryaft, 22(22), 7-12. (Yayın No: 6122287)

 

-KİŞMİR, AYKUT. “اردو اور ترکی زبان کا تاریخی تعامل.” Urdu Scholars Ki Duniya 7.1 (2019): 1–4. Print.

 

- KİŞMİR AYKUT (2019).  Turks in Indian Subcontinent: From Slavery to Sultanate.  DTCF Dergisi, 59(1), 33-40., Doi: DOI: 10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.3 (Yayın No: 5107356)

 

- KİŞMİR, AYKUT. “پاکستان کے ملی شاعر محمد اقبال اور ترکی کے ملی شاعر محمد عاکف ارصوئی کی ذہنی اور فکری قربتیں.” URDU SCHOLARS KI DUNIYA- International Refereed Journal for Urdu 6.4 (2018): 1–3. Print.

 

- KİŞMİR AYKUT (2018).  The Projections of Reformist Approaches to The Genre of The Novel in Urdu Literature.  DTCF Dergisi, 58(2), 1347-1360., Doi: DOI: 10.33171/dtcfjournal.2018.58.2.9 (Yayın No: 4619900)

 

-KİŞMİR AYKUT (2017).  Women As a Theme In Abdullah Hussain’s

Novels/Abdullah Hüseyin’in Romanlarında Kadın TemasıIstanbul University Şarkiyat Mecmuası (Number: XXIX, 2016, II), p. 101-108. Istanbul. ISSN 1307-5020 (Index: Asos)

 

- KİŞMİR AYKUT (2017).  The Gist of Political and Historical Events in the Novel Weary Generations. Ankara Unıversıty The Journal of The Faculty of Languages and Hıstory-Geography,  Volume: 57(1) Number: 1,  June., p. 171-185. (Index: MLA)

 

- KİŞMİR AYKUT (2017).  The Priority of Mir Taqi Mir in Urdu Literature/ Urdu Edebiyatında Mir Takî Mir’in Önemi.  Current Resarch in Social Sciences, Volume 3( issue 2), May, p. 58-63. ISSN: 2149-1488  (Index: Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, J-Gate, Advanced

Science Index, Directory of Research Journals Indexing, Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) and Research Bible.

 

-KİŞMİR AYKUT (2015).  Contrıbutıon of Literary Movements to Urdu Novel/Edebi Akımların Urdu Romanına Katkıları.  Nüsha, 15(41), 187-198. Nüsha, Journal of Oriental Studies,  Vol/Number: XV, 41, p. 187-198. ISSN 1303-0752  (Index: Asos, SBVT)

 

- KİŞMİR AYKUT (2015).  Progressive Literary Movement In Urdu Literature: Crying Freedom Of Poets/Urdu Edebiyatında İlerici Hareket  Şairlerin Özgürlük Çağrısı.  Nüsha, 15(40), 219-223. Nüsha, Journal of Oriental Studies,  Vol/Number: XV, 40, p. 219-223. ISSN 1303-0752  (Index: Asos, SBVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papers in International Scientific Meetings (Symposium&Conferences) and Proceedings

- KİŞMİR AYKUT (2021).  SAADAT HASAN MANTO’NUN GÖÇ ÖYKÜLERİNDE MEKÂN VE ŞİDDET.  PAMUKKALE UNIVERSITY VII. BAKEA INTERNATIONAL WESTERN CULTURAL AND LITERARY STUDIES ONLINE SYMPOSIUM "HOME", 5 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7206570)

 

-KİŞMİR AYKUT (2017).  Migration Phenomenon in the Novel of Abdullah Hussein's Nadar Log/Abdullah Hüseyin’in Nâdâr Lôg Eserinde Göç Olgusu.  ISTANBUL University, Dept of Urdu. International Eastern Languges and Literatures Symposium 21-22 November 2017,  p. 30. Istanbul.

 

-KİŞMİR AYKUT (2017).  Elements of Loneliness and Nostalgia After Migration in Nâsir Kazmî’s Poetry/Nasir Kazmi nin Şiirlerinde Yalnızlık ve Göç Sonrası Nostalji UnsurlarıAnkara Yıldırım Beyazıt University. Internationally Middle East Congresss (Language, History and Literature) p.68.  30-31 October, Ankara

 

- KİŞMİR AYKUT (2017). Historical Bonds Between Turkish and Urdu Language: Similarities in Interjections /Türkçe ve Urdu Dili Arasındaki Tarihsel Etkileşim:Ünlemlerde Benzerlikler.  IV. International Turkish World Research Symposium, p. 87-90. 26-28 April, Omer Halisdemir University, Nigde.

 

- KİŞMİR AYKUT (2017).  Mohammad Iqbal: In the eye of Turkish Youth/Şair-i Maşrik İkbal Eyk Turk Nocivan ki Nazar Min.  International Conference on Iqbal and Faiz (Plenary Speaker) Allama Iqbal Open University,23 February, Islamabad.

 

- KİŞMİR AYKUT (2015).  Theme of Women in Abdullah Hussain’s Novel’s/Abdullah Huseyin in Eserlerinde Kadın Teması.  ISTANBUL University, Dept of Urdu. IV. International Eastern Languges and Literatures Symposium 24-25 November 2015,  p. 30. Istanbul.

 

- KİŞMİR AYKUT (2015).  Role of Indian Muslims During the Turkish National Struggle/Türk Milli Mücadelesinde Hint Müslümanlarının Rolü, 100th Anniversary of Urdu Language Education in Turkey, Turkey and South Asian Muslims, New Perspective From Past to Present, 12-14 October 2015, Istanbul University, Dept of Urdu., Istanbul.

 

- KİŞMİR AYKUT (2015). Style Aspects in Nezir Ahmad & Pirem Çand / Nezir Ahmed ve Pirem Çand’ın Üslup Yönleri.  15. International Stylistic Symposium AKDENİZ University, 1-3 October 2015 ANTALYA.,

 

- KİŞMİR AYKUT (2013). Style Aspects of Aligarh Intellectuals/ Aligarh Aydınlarının Üslup Yönleri.  13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style SEPTEMBER, 26-28, 2013 Kafkas University, Kars

 

Books

 

-Reading, Understanding and Teaching Pakistan's Weary Genesis (2018) (Turkish)Pakistan’ın Bedbaht Nesillerini Okumak, Anlamak ve Anlatmak (2018)., KİŞMİR AYKUT,  Demavend, Published:1, Page, 144, ISBN:978-605-9986-75-5

 

-Turks In The History of Pakistan (2019) (Turkish). Pakistan Tarihinde Türkler Demavend:1, Page:112, ISBN: 978-605-9986-90-8

 

 

Chapters in the Books

 

- Türkiye'de Hindistan Çalışmaları I, Bölüm adı:( Taj Mahal as a Site of Memory Hafıza Mekânı Olarak Tac Mahal) (2021)., KİŞMİR AYKUT,  Ankara Üniversitesi Yayınları, Editör:A. Merthan Dündar, Yalçın Kayalı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 261, ISBN:978-605-136-530-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7206544)

 

- Türkiye'de Bangladeş Çalışmaları I, Bölüm adı:( The National Poet of Bangladesh “Kazi Nazrul İslâm”Bangladeş'in Milli Şairi Kazi Nazrul İslam) (2021)., KİŞMİR AYKUT,  Ankara Üniversitesi Yayınları, Editör:A.Merthan Dündar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 175, ISBN:978-605-136-522-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7206517)

 

-East Migration Literature (Doğu Göç Edebiyatı), Chapter’s Name: Social Criticism in the  Abdullah Hussein's Nâdâr Lôg  in the Context of Migration(Abdullah Hüseyin’in Nâdâr Lôg Romanında Göç Bağlamında Toplumsal Eleştiriler) p. 213-220 (2017)., KİŞMİR AYKUT,  Demavend, Editors:Onur Kılıçer, Hatice Görgün, Published:1, Page 296, ISBN:978-605-9986-64-9

 

- 100th Anniversary of Urdu Language Education in Turkey, Chapter’s Name: Role of Indian Muslims in I. World War  p. 199-207 (2015)., KİŞMİR AYKUT,  Urdu Ghar, Editör:Dr. Halil Toker- Ali Moeen,

 

Membership of the International Symposium Organizing Committee

-I. International Urdu Literature Congress: Memory of the 100th birth year of Ahmed Nadeem Qasmi. 12-15 October, 2016, Ankara University, Antalya.

-  II. International Urdu Literature Congress Government College University Lahore/Pakistan  12-16 November 2018   

 

Editorship

-Bellek ve Anımsama, Kitap, Editör, Kriter Yayınevi, 23.03.2021

- Keşmir: Uygarlıktan Tutsaklığa, Kitap, Editör, Gazi Kitabevi

- I. International Urdu Literature Congress, Kitap, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi

Published Translations in Popular Science-Culture Magazines   

               

 -Muhammed Munsha Yad, Gratitude/Gönül Borcu, Trans. Aykut Kişmir, Hece, Year 10, Number 59, Ankara 2013, Page103-106

-Gulam Abbas, Epitaph/Kitabe,  Trans. Aykut Kişmir, Hece,, Year 10, Number 59, Ankara 2013, Page,107-112

Education Abroad

 

-Diploma Urdu, Urdu Language, Puncab University, Lahore, 02.10.2012 -25.04.2013

 

Seminars&Certificates

 

Ankara University Rectorship Education Programmes Service, Certificate of Pedegogical Formation for Research Assistants

 

Ankara University Rectorship Education Programmes Service, Certificate of Mobbing and Sexual Harrasment.

 

Guest Researcher

 

(February 06,2017- March 20, 2017) Bahauddin Zakariya University, Department of Urdu. Multan