PROF.DR. MEHMET KIYAN    
Adı : MEHMET
Soyadı : KIYAN
E-posta : kiyan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : (0312) 595 81 16
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel Tıp Bilimleri
Kişisel Akademik Bilgiler

1-Akademik Personel Özlük Bilgileri 

Fakülte

TIP

Bölüm

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Anabilim

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 

Sicil No

31 - 14030

Tc Kimlik No

Adı

MEHMET

Soyadı

KIYAN

Ünvanı

ÖĞRETİM ÜYESİ

Görev Ünvanı

PROF. DR.

Cinsiyeti

ERKEK

Doğum Tarihi

28. 01. 1957

Adres

MORFOLOJİ BİNASI 3. KAT 06100 SIHHİYE - ANKARA

Telefon

(0312) 508 8116

E-Posta

kiyan@medicine.ankara.edu.tr

Web Adresi

 

 

 

 

2-Eğitim Bilgileri  

Eğitim Derecesi

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Anabilim

Mezuniyet Tarihi/Yılı

Lisans

DOKUZ EYLÜL

TIP

-

-

1983

Y. Lisans

-

-

-

-

-

Doktora

-

-

-

-

-

Tıpta Uzmanlık

ANKARA

TIP

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloiji

1990

 

3-Akademik Özgeçmiş   

Ünvan

Çalıştığı Kurum

Bölüm

Anabilim

Tarih Aralığı

Prof. Dr.

Ankara Üniv., Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

2001 -  …

Doç. Dr.

Ankara Üniv., Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

1995 - 2001

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniv., Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

1990 - 1995

 

4-Mesleki / İdari  

Görevi

Tarih Aralığı

Ankara Üniversitesi, Çankırı Sağlık Yüksekokulu Müdürü

2003 - 2007

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Satın Alma Komisyonu

1999 - 2008

Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi

1995 - 1999

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Merkez Bütçe Muayene Komisyonu

1996 - 1999

Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Müdürü

1995 - 1997

Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

1993 - 1995

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu üyeliği  (Yardımcı Doçent Temcisi)

1994 -1995

Milli Eğitim Bakanlığı, Tunceli Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibi

1983 - 1985

 

5-Bildiği Yabancı Dil : İngilizce (İyi)

 

6-Çalışma Alanı ile ilgili Anahtar Kelimeler 

Anahtar Kelime

Mikobakteri

Anaerop bakteriler

Ağız mikrobiyolojisi

Hepatit virusları

HIV-AIDS

Antijen

İmmunglobulin

 

7- Çalışma Alanları 

Alanlar

Bakteriyoloji

İmmunoloji

Seroloji

Viroloji

 

8. Eserler 

             8.1.1.  SSCI, SCI - Expanded ve AHCI indekslerde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

 

1.  Adigüzel E.N., Esen E., Aylaz G., Keskinkiliç Yağiz B., Kiyan M., Doğan A., Ünal A.E.: Do Nano-crystalline Silver-Coated Hernia Grafts Reduce Infection? WORLD JOURNAL OF SURGERY. 2018; 42(11):3537-3542.

 

2.  Sahin F., Kiyan M., Karasartova D., Çalgin M., Akhter S., Türegün Atasoy B.: A New Method for The Disruption of Cell Walls of Gram Positive Bacteria and Mycobacteria On The Point of Nucleic Acid Extraction  Sand Method. BULLETIN OF MICROBIOLOGY. 2016; 50(1): 34-43.

 

3.  Akhter S, Turegun B, Kiyan M, Gerceker D., Guriz H., Sahin F.:  Investigation of Seven Different RNA Viruses Associated with Gastroenteritis in Children Under Five Years Old. BULLETIN OF MICROBIOLOGY. 2013; 48(2): 233-241.

 

4.  Basmaci F., Oztan MD., Kiyan M.: Ex vivo evaluation of various instrumentation techniques and irrigants in reducing E. faecalis within root canals. INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, 2013; 46(9): 823–830.

 

5.  Çavdar Tetik ES., Dartar Öztan M., Kiyan M.: Comparison of in vitro antimicrobial activities of bioaggregate and mineral trioxide aggregate. BULLETIN OF MICROBIOLOGY. 2013; 47(3): 523-528.

 

6.  Calgin MK., Sahin F., Turegun B., Gerceker D., Atasever M., Koksal D., Karasartova D., Kiyan M.: Expression analysis of efflux pump genes among drug-susceptible and multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical isolates and reference strains. DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, 2013; 76(3): 291 - 297.

 

7.  Sahin F., Karasartova D., Ozsan TM., Kiyan M., Karahan CZ., Tekeli A.: Identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carrying an exfoliative toxin A gene encoding phage isolated from a hospitalized patient in Turkey. CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2013; 59(4):260 - 265.

 

8.  Sahin F., Karasartova D., Ozsan TM., Gerçeker D., Kiyan M.: Identification of a novel lytic bacteriophage obtained from clinical MRSA isolates and evaluation of its antibacterial activity. BULLETIN OF MICROBIOLOGY, 2013; 47(1): 27 - 34. 

 

9.  Bostanoglu E., Karahan ZC., Bostanoglu A., Savas B., Erden E., Kiyan M.: Evaluation of the presence of Helicobacter species in the biliary system of Turkish patients with cholelithiasis. TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY,  2010; 21(4): 421 – 427.

 

10.  Gerceker D., Karasartova D., Elyürek E., Barkar S., Kiyan M., Özsan TM., Çalgın MK., Sahin F.: A new, simple, rapid test for detection of DNase activity of microorganism: DNase tube Test. JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, 2009; 55 (4): 291 - 294.

 

11.  Oztan MD., Kiyan M., Gerceker D.: Antimicrobial effect, in vitro, of gutta-percha points containing root canal medications against yeasts and Enterococcus faecalis. ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS. 2006; 102 (3): 410 - 416.

 

12.  Corapcioglu D., Tonyukuk V., Kiyan, M., Yilmaz AE., Emral R., Kamel N., Erdogan G.: Relationship between thyroid autoimmunity and Yersinia enterocolitica antibodies. THYROID, 2002; 12 (7): 613 - 617.

 

13.   Hasbahceci M., Kiyan M., Eyol E., Ewalt LC., Lodmell DL.: Human diploid-cell rabies vaccine: Efficacy of four doses. LANCET, 1996; 347 (9006): 976 - 977.

 

 8.1.2.  Diğer indekslere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

                                               8.1.2.1.  SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indeksler dışında, diğer uluslar arası indekslerde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

 

1.  Kermeoglu Fatma, Aksoy Umut,Kalender Atakan,Oztan Meltem,Oguz Ece İrem,Kıyan M.: Determination of the Minimum Inhibitory Concentrations of Alexidine and Chlorhexidine Against Enterococcus faecalis and Candida albicans: An In Vitro Study. Cureus, 2018, 10(2): 1-8.


2. Atasoy Türegün Buse, Kıyan Mehmet,Toptaş Cengiz,Ergün Ahmet,Şekeroğlu Eyüphan,Sarımaden Egemen,Akhter Shameem,Şahin Fikret: Leptin does not act on proliferation but increases the expression of cell immunity-related genes MX-1, MX-2 and IFI-27 in glioblostyoma cell line T98G. Does leptin protect the cell from a viral intruder? Turkish Journal of Molecular Biology   Biotechnology. 2017; 2(1):1-9.


3. Atasoy B.,  Kiyan M., Karaarslan A., Sahin F.: DNA extraction from the most difficult microorganisms including Mycobacterium  Staphylococcus  and Malassezia in five minutes using sand. Turkish Journal of Molecular Biology   Biotechnology. 2016; 1(2):41-47  

 


4. Aksoycan, N.; Kıyan M.; Erler, F., et al.:The antigenic relationship between Candida albicans CBS-5982 (antigenic group A) and Salmonella serotype IIIb arizonae (Ar 017), Escherichia coli (075) O antigens. İnfeksiyon Derg, 1998; 12 (2): 125 - 127.

 

5. Kılıçarslan MA, Kıyan M, Kedici PS, Gökdemir K : The oligodynamic effects of dental metals and alloys over microorganims in vitro. Balk J Stomatology 1998; 2 (2): 82  - 7,

 

6. Cengiz L, Kıyan M, Cengiz AT, Kara F, Uğurel MŞ: Gebelikle İlgili Sorunları Bulunan Anne Serumlarında ve Bebek Kordon Serumlarında, Elisa ile Herpes Simpleks Virus-1 ve 2 (HSV-1 ve HSV-2) IgG ve IgM'nin Araştırılması. Mikrobiyol Bült 1993; 27(4):299 – 307.

 

7. Kıyan M, Cengiz AT, Kendi Ö, Uğurel MŞ, Bilge Y, Tümer AR: Transseksüel ve homoseksüellerde, Elisa ile, Chlamydia trachomatis IgG’nin gösterilmesi. Mikrobiyol Bült 1993: 27: 283 - 90,

 

8. Kıyan M, Cengiz AT, Özer Kendi, A Rıza Tümer, Bilge Y, Uğurel MŞ:  Homoseksüel ve Transseksüellerde Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM'nin Elisa ile Gösterilmesi. Mikrobiyol Bült 1993; 27(2):119 – 126.

 

9. Cengiz AT, Özer Kendi, Kıyan M, Bilge Y, Şahin Uğurel, Ali Rıza Tümer: Transseksüel ve Homoseksüellerde Herpes Simpleks Virus (HSV)-2 IgG ve IgM'nin Elisa ile Gösterilmesi. Mikrobiyol Bült 1993; 27(1): 46 - 51.

 

10.Cengiz L, Kıyan M, Cengiz AT, Aksoy AM, Kara F, Seçkin L, Kılıç H: Steril - İnfertil Olguların Endoservikal Sürüntü Örneklerinde Chlamydia Trachomatis Antijeninin ve Serumlarında IgG Antikorlarının Elisa ile Araştırılması. Mikrobiyol Bült 1992; 26(3):203 - 213.

 

11. Tevfik Cengiz, Kıyan M, Cengiz L, Kara F, Uğurel MŞ: Ölü veya Anomalili Bebek Doğumu Yapan Anne Serumlarında ve Bebeklerin Kordon Serumlarında, Elisa ile Toksoplazma IgM'nin Araştırılması Mikrobiyol Bült 1992; 26(2): 121 - 130.

 

12. Cengiz AT, Özer Kendi, Kıyan M, Bilge Y, Şahin Uğurel, Ali Rıza Tümer: Transseksüel ve Homoseksüellerde Herpes Simplex Virüs (HSV)-2 IgG ve IgM'nin Elisa ile Gösterilmesi. Mikrobiyol Bült 1992; 26(1): 41-49.

 

13. Cengiz AT, Ataoğlu H, Kıyan M, Kılıç H: Akut veya Kronik Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Cytomegalovirus IgM ve IgG Varlığının Araştırılması. Mikrobiyol Bült 1990; 24(4): 307 - 313.

 


                                     

8.1.2.3.  Ulusal veya Uluslararası hakemli dergilerde yapılan diğer yayınlar

 

11.   Bircan S,  Ensari A, Ertem M, Yavuz G, Gerçeker D, Kıyan M: Nontravmatik Klostridyal Sepsis: Postmortem Olgu Sunumu. SDU Tıp Fak Derg 2001: 8(1): 33 - 37.

 

12.  Kıyan M, Cengiz AT, Göz M, Dolapçı GI. Kasapların Serumlarında Brucella Aglütinin Titrelerinin Dağılımı. Mikrobiyol Bült 1999;33(1):29 - 36

 

13.  Cengiz AT, Kıyan M, Dolapçı GI, Aysev D: Çocuklarda IgM Antikorları ile Kızamıkçığın Tanısı. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi,1999; 3 (3): 59 - 62

 

14.  M Ali Akdenizli, Cengiz AT, Dolapçı GI, Kıyan M: Kan Donörlerinde Anti-HIV 1+2 Antikorlarının Elisa ile Araştırılması. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi 1999; 3(3): 72-76.

 

15.  Aksoycan N, Kıyan M, Erler F, Sağanak İ: The antigenic relationship between Candida albicans CBS-5982 (antigenic group A) and Salmonella serotype IIIb arizonae (Ar 017), Escherichia coli (O75) O antigens. İnfeksiyon Derg 12 (2): 125-7, 1998.

 

16.  Cengiz AT, Kıyan M, Dolapçı GI, Aysev D, Tibet M: Çocukluk Çağı Olguların Serumlarında Elisa ile Sitomegalovirus (CMV) IgG ve IgM Antikorlarının Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1997; 11(2): 123 - 125

 

17.  Akdenizli MA, Cengiz AT, Bingöl N, Kıyan M, Dolapçı Gİ : Kan donörlerinde, Elisa ile, HBsAg’nin araştırılması.  O.M.Ü. Tıp Derg 1997; 14 (1): 21 - 5,

 

18.  Cengiz L, Göz M, Cengiz AT, Dolapçı Gİ, Kıyan M : Sterilite veya infertilite sorunu bulunan olguların serumlarında ELISA ile HBsAg araştırılması. T Klin Jinekol Obst 1997; 7: 101 - 3.

 

19.  Cengiz AT, Kıyan M, Dolapçı Gİ, Aysev D, Tibet M: Çocukluk Yaşlarındaki Olguların Serumlarında Rubella IgG ve IgM Antikorlarının Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1996;10(3): 249 - 252

 

20.  Cengiz AT, Kıyan M, Özer Kendi, Bilge Y, Uğurel MŞ, A Rıza Tümer: Homoseksüel ve Transseksüellerde Herpes Simplex Virus (HSV)-1 ve 2 IgG ve IgM'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1996; 10(4):383 - 385.

 

21.  Cengiz AT, Kıyan M, Dolapçı GI, Aysev D, Tibet M: Çeşitli Yaşlardan Çocukların Serumlarında Elisa ile Sitomegalovirus (CMV) ve Rubella Virus IgG - IgM Antikorlarının Araştırılması. Mikrobiyol Bült 1996; 30(1): 87 - 94.

 

22.  Dolapçı Gİ, Göz M, Cengiz AT, Kıyan M : Seroloji laboratuvarımızda Brucella aglütinasyonu (Wright aglütinasyonu) sonuçlarının irdelenmesi. Karadeniz Tıp Derg 1996; 9 (4): 219 - 21.

 

23.  Cengiz AT, Kıyan M, Tibet M, Bingöl M, Tural T, Baloğlu E, Çapkan DÜ: Sağlıklı bireylerin serumlarında Cytomegalovirus (CMV) IgG antikorlarının Elisa ile araştırılması. A.Ü.T.F. Mec 1996; 49 (1): 27 - 9.

 

24.  Kıyan M, Bilge Y, Kendi Ö, Cengiz AT, Tibet M : Genelev kadınlarında Elisa ile HIV antikorlarının araştırılması. A.Ü.T.F. Mec 1996; 49 (1): 31 - 3.

 

25.  Cengiz AT, Kıyan M, Göz M: Aydınlıkevler Körler İlköğretim Okulu Öğrenci ve Görevlilerinde HBsAg ve Anti - HBs'nin Elisa ile Araştırılması. Mikrobiyol Bült 1995; 29(1): 58 - 65

 

26.  Kıyan M, Cengiz AT, Aysev D, Dolapçı Gİ, Tibet M: Üriner infeksiyonlu çocukların idrarlarından üretilen E. coli’lerin (O) serogrup dağılımı. Türkiye Tıp Derg 1995; 4 (2): 211 - 16.

 

27.  Cengiz L, Gelişen O, Sivaslıoğlu A, Cengiz AT, Kıyan M, Dolapçı Gİ, Tibet M : Normal bebek doğumu yapan annenin serumunda ve bebeğin kordon serumunda, Elisa ile Herpes Simplex Virus (HSV) IgG ve IgM antikorlarının araştırılması. T Klin Jinekol Obst 1995; 5: 274 - 79,

 

28.  Cengiz AT, Akdenizli MA, Bingöl N, Kıyan M: Kan Donörlerinde Anti - HCV Antikorlarının Elisa ile Araştırılması. Mikrobiyol Bült 1994;28(4):313 - 21

 

29.  Ölmez Ü, Cengiz AT, Kıyan M: Aktif ve Remisyon Fazlarında Bulunan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)'lu Olguların Serumlarında Herpes Simplex Virus (HSV) 1 ve 2 IgG ile IgM Antikorlarının Elisa ile Araştırılması.

İnfeksiyon Derg 1994; 8(3-4):159 - 62.

 

30.  Cengiz AT, Kıyan M, Ölmez Ü: Aktif ve Remisyon Fazlarında Bulunan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)'Lu Olguların Serumunda HBsAg'in Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1994; 8(3-4): 171 - 75

 

31.  Tibet M, Cengiz AT, Kıyan M, Göz M, Aykut Mısırlıgl, G İştar Dolapçı: Fırıncıların Serumlarında HBsAg Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1994;8(3-4):177-179

 

32.  Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M, Kara F, Uğurel MŞ: Gebelik Sorunları Bulunan Anne Serumlarında ve Bebeklerin Kordon Serumlarında Elisa ile Epstein-Barr Virus (EBV) IgG ve IgM Antikorlarının Araştırılması. Mikrobiyol Bült 1994;28(2):152-159

 

33.  Cengiz AT, Cengiz L, Kıyan M, Dolapçı Gİ, Aytekin F, Tibet M: Annenin Serumunda ve Miyadinda, Sağlıklı Yenidoğanın Kordon Serumunda Chlamydia Trachomatis IgG'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1994;8(3-4):131-134

 

34.  Kıyan M, Cengiz AT, Ölmez Ü: Aktif ve Remisyon Fazlarında Bulunan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)'Lu Olguların Serumlarında Sitomegalovirus (CMV) IgG ve IgM Antikorlarının Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1994;8(1-2):21-24

 

35.  Cengiz AT, Kıyan M, Ölmez Ü: Aktif veya Remisyon Fazlarında Bulunan Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)'Lu Olguların Serumlarında Epstein- Barr Virus (EBV) IgG ve IgM'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1994; 8 (1-2): 25 - 30

 

36.  Göz M, Cengiz AT, Kıyan M, Dolapçı Gİ: Kasaplarda Listeria monocytogenes (O) aglütininlerinin dağılımı. A.Ü.T.F. Mec 1994; 47 (3): 485 - 94,

 

37.  Cengiz AT, Kıyan M, Yavaşoğlu O, Uğurel MŞ, Karahan M, Kılıç H : Viral hepatitli olguların serumunda CMV IgG’nin araştırılması. Karadeniz Tıp Derg 1994; 7 (1): 4 - 7.

 

38.  Göz M, Cengiz AT, Kıyan M, Dolapçı Gİ, Mısırlıgil A, Özyedek Z, Özdöl Ç: Berber ve kuaför serumlarında Elisa ile HBsAg’nin araştırılması. Karadeniz Tıp Derg 1994; 7(3): 127 - 9.

 

39.  Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M, Kara F, Uğurel MŞ : Sağlıklı ve anomalili bebek doğumu ile sonuçlanan gebeliklerde, anne-kordon serumlarında, Rubella IgG ve IgM’nin Elisa ile araştırılması. T Klin Jinekol Obst 1994; 4: 154 - 69.

 

40.  Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M, Kara F, Uğurel MŞ, Aytekin F : Sağlıklı veya ölü-anomalili bebek doğumu ile sonuçlanan gebeliklerde, anne-kordon serumlarında, Chlamydia IgG’nin Elisa ile araştırılması. T Klin Jinekol Obst 1994; 4: 240 - 4.

 

41.  Cengiz AT, Kıyan M, Göktaş P, Uğurel MŞ: Sağlıklı Görünen Kişilerin Serumunda HBsAg'in Gösterilmesi. İnfeksiyon Derg 1993; 7(3-4): 249 - 52 

 

42.   Cengiz AT, Kıyan M, Cengiz L, Aksoy AM, Uğurel MŞ, Kara F, Kılıç H: Pelvik İltihabi Hastalığı (PID) Bulunan Olguların Serumunda Chlamydia Trachomatis IgG'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1993; 7(1-2): 23 - 26

 

43.  Cengiz AT, Uysal VA, Ataoğlu H, Kıyan M: Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfomalı Bir Grup Hastada ve Lösemili Olgularda Serum Sitomegalovirus (CMV) IgM ve IgG'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1993; 7(3-4): 243 -246.

 

44.  Cengiz AT, Balık İ, Kendi Ö, Kıyan M, Bilge Y, Göz M: Transseksüel ve Homoseksüellerde HIV Antikorlarının Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1993; 7(3-4): 277 - 81

 

45.  Cengiz L, Kıyan M, Cengiz AT, Aksoy AM, Kara F, Seçkin L, Kılıç H: Steril-İnfertil Olguların Serumunda Chlamydia Trachomatis IgG'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1993; 7(3-4): 309 - 12.

 

46.  Göz M, Mısırlıgil A, Cengiz AT, Kıyan M, Gerçeker D: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesinin Hekim, Memur ve Hastane Personelinden Oluşan Bir Grup Çalışanında HBsAg'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1993; 7(3-4):259 - 63.

 

47.  Kıyan M, Cengiz AT, Özer Kendi, Uğurel MŞ, Bilge Y, A Rıza Tümer:  Transseksüel ve Homoseksüellerde, Elisa ile, Chlamydia Trachomatis IgG'nin Gösterilmesi. Mikrobiyol Bült 1993; 27(3):233 - 40.

 

48.  Cengiz AT, Kıyan M, Cengiz L, Aksoy AM, Uğurel MŞ, Kara F, Kılıç H: Steril-İnfertil Kadınların Serumunda Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM'nin Elisa ile Gösterilmesi. İnfeksiyon Derg 1993; 7(3-4): 239 - 41.

 

49.  Cengiz AT, Cengiz L, Kıyan M, Uğurel MŞ : Sağlıklı bebek doğumu yapan anne serumlarında ve yenidoğan kordon serumlarında Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM antikorlarının, Elisa yöntemi ile araştırılması. T Klin Jinekol Obst 1993; 3: 30 - 6.

 

50.  Cengiz AT, Kıyan M, Cengiz L, Uğurel MŞ : Düşük veya ölü doğum yapma prematürite gibi obstetrikle ilgili sorunları bulunan ve konjenital anomalili doğum yapan annelerin ve yenidoğanların serumlarında, Elisa ile, Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM antikorlarının araştırılması. T Klin Jinekol Obst 1993; 3: 98 - 104.

 

51.  Cengiz AT, Cengiz L, Kıyan M, Uğurel MŞ : Cytomegalovirus (CMV) IgM seropozitif anne ve yenidoğanda klinik bulguların özellikleri. T Klin Jinekol Obst 1993; 3: 105 - 12.

 

52.  Cengiz L, Kıyan M, Cengiz AT, Uğurel MŞ, Özdemir Y, Aktepe H: Vajinal akıntı kültürlerinden üretilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Karadeniz Tıp Derg 1993; 6 (1): 45 - 8.

 

53.  Akdenizli MA, Kıyan M, Cengiz AT : Dekübitis yaralarından üretilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Hij Den Biyol Derg 1993; 50 (1): 41 - 50.

 

54.  Göz M, Kıyan M, Cengiz AT, Aytekin F : Ameliyat sonrası kesi bölgesinden üretilen bakteriler ve bunların antibiyotiklere duyarlılığı. Türk Hij Den Biyol Derg 1993; 50(1): 51 - 9.

 

55.  Göz M, Aykut Mısırlıgil, Cengiz AT, Kıyan M, Devran Gerçeker, Zeki Özyedek, Çağatay Özdöl: Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde HBsAg Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1992;6(4):253 - 56

 

56.  Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M, Aksoy AM, Uğurel MŞ, Kara F, Kılıç H: Pelvik İltihabi Hastalık (PID)'da, Elisa ile Cytomegalovirus IgG ve IgM'nin Araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 1992; 22(1-2): 36 - 40

 

57.  Cengiz AT, Kıyan M, Göktaş P, Yavaşoğlu O, Kararan M, Kılıç H: Viral Hepatitli Olguların Aile Çevresindeki Kişilerde Sitomegalovirus (CMV) IgG ve IgM Antikorlarının Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1992; 6(3):169 -72

 

58.  Cengiz AT, Kıyan M, Uysal VA, Uğurel MŞ: Hodgkin, Hodgkin Dışı Lenfoma ve Lösemili Olguların Serumunda HBsAg Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1992; 6(4): 257 - 60

 

59.  Cengiz AT, Kıyan M, Yavaşoğlu O, Uğurel MŞ, Karahan M, Kılıç H:HBsAg taşıyıcılarının yakın aile çevresindeki bireylerde Elisa ile HBsAg’ın araştırılması. OMÜ Tıp Derg 1992; 9 (2): 137 - 43.

 

60.  Kıyan M, Cengiz AT, Kendi Ö, Bilge Y, Uğurel MŞ, Tümer AR: Homoseksüel ve transseksüellerin serumunda Elisa ile HBsAg’ın gösterilmesi. OMÜ Tıp Derg 1992; 9 (2): 153 - 6.

 

61.  Çöl M, Cengiz AT, Kıyan M, Afşar OZ, Özyurda F : Akut farenjitli çocuklarda verilen tedavi ve sonuçlarının boğaz kültürü ile değerlendirilmesi.  A.Ü.T.F. Mec 1992; 45: 101 - 14.

 

62.  Cengiz AT, Kıyan M, Göz M, Gerçeker D, Yavaşoğlu O, Karahan M, Kılıç H: Viral hepatitli olguların serumlarında Elisa ile HBsAg’ın araştırılması. Türk Hij Den Biyol Derg 1992; 49 (2): 161 - 7.

 

63.  Kıyan M, Aksoycan N, Erler F, Sağanak İ: Candida Stellatoidea Cbs 1905 ile Salmonella Cholerae-Suis 211 O Antijenleri Arasındaki İlişki. İnfeksiyon Derg 1991; 5(4): 249 - 50

 

64.  Cengiz AT, Uysal VA, Kıyan M, Işık A, Akgül Ö: Lenfomali ve Lösemili Olgularda Serum Antistreptolizin O (Aso) C-Reaktif Protein (CRP) ve Romatoit Faktör (RF) Bulguları. İnfeksiyon Derg 1991; 5(2): 109 - 12

 

65.  Cengiz AT, Kendi Ö, Kıyan M, Bilge Y, Uğurel MŞ, Tümer AR: Transseksüel ve Homoseksüellerde Herpes Simplex Virus (HSV)-2 IgG'nin Elisa ile Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1991; 5(1): 53 - 5

 

66.  Kıyan M, Erler F, Aksoycan N, Sağanak İ: Salmonella Serotip Cholerae-Suis 211 (6, 7: [C]: 1, 5) ve Salmonella Serotip III Arizonae (Ar 27: 23: 25) (6, 7:Lv:Z53) Bakterilerinin "O" Antijenleri Yönünden İncelenmesi

İnfeksiyon Derg 1991; 5(4): 247 - 48

 

67.  Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M, Kara F, Uğurel MŞ: Obstetrikle İlgili Sorunları Bulunan Annelerin Serumunda ve Bebeğin Kordon Serumunda, Elisa ile Herpes Simplex Virus-2 (HsSV-2) IgG'nin Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1991; 5(4): 265 - 68

 

68.  Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M, Kara F, Uğurel MŞ Ölü veya Anomalili Bebek Doğumu Yapan Anne Serumunda ve Kordon Serumunda Chlamydia IgG Antikorlarının Elisa ile Gösterilmesi. İnfeksiyon Derg 1991; 5(1): 17 - 21

 

69.  Kıyan M, Cengiz L, Cengiz AT, Kara F, Uğurel MŞ:  Gebelikle İlgili Sorunları Bulunan Anne Serumlarında ve Kordon Serumlarında Elisa ile Herpes Simplex Virus-I (HSV-I) IgM'nin Araştırılması. İnfeksiyon Derg 1991; 5(2): 121 - 23.

 

70.  Kıyan M, Cengiz AT, Özer Kendi, Bilge Y, A Rıza Tümer, Uğurel MŞ: Homoseksüel ve Transseksüellerde Sitomegalovirus (CMV) IgG'nin Elisa ile Gösterilmesi. İnfeksiyon Derg 1991; 5(4): 261 - 63

 

71.  Kıyan M, Cengiz AT, Özer Kendi, Uğurel MŞ, Bilge Y, Ali Riza Tümer Homoseksüel ve Transseksüellerde Elisa ile Toxoplasma IgM'nin Gösterilmesi. İnfeksiyon Derg 1991; 5(2): 125 - 28

 

72.  Kıyan M, Cengiz AT, Özer Kendi, Bilge Y, A Riza Tümer, Uğurel MŞ: Homoseksüel ve Transseksüellerde Rektal ve Yapay Vagina Bakteriyolojik Florası. İnfeksiyon Derg 1991; 5(4): 255 - 60

 

73.  Cengiz AT, Kıyan M, Uğurel MŞ, Yavaşoğlu O, Kılıç H, Atan A: Erkek Sterilitesinde Chlamydia Trachomatis IgG'nin Elisa ile Gösterilmesi. İnfeksiyon Derg 1991; 5(1): 13 - 5

 

74.  Cengiz AT, Kıyan M, Kılıç H, Ataoğlu H : Üst solunum yolu infeksiyonu bulunan olguların boğaz ve burun kültürlerinden üretilen bakteriler ve serum ASO, CRP-Rheuma Factor değerlerinin incelenmesi. Türk Hij Den Biyol Derg 1991; 48 (2): 161 - 9.

 

75.  Balık İ, Onul M, Tekeli E, Meço O, Gül G, Kıyan M : Hepatitis A ve Hepatitis B viruslarının neden oldukları iki simültan akut hepatit vakası. Ankara Tıp Fak Mec (Prof. Dr. Behiç Onul Özel Sayısı): 1990.; 79-82,

 

76.  Cengiz AT, Kıyan M, Çiftçioğlu N : Aydınlıkevler Körler Yatılı İlköğretim Bölge Okulu öğrencilerinin boğaz ve burun kültürlerinde üretilen bakteriyolojik etkenler ve serumda ASO-CRP-Rheuma Factor (RF)’ün araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1989; 19 (1): 72 - 82,

 

77.  Atmaca L, Altıntaş K, Kıyan M, Aktan G, Tanyolaç E : Körler Okulu öğrencilerinde toksoplazmozis araştırması. T Oft Gaz 1989; 19: 417 - 24,

 

78.  Mungan MT, Harmanlı Ö, Kıyan M, Özsan M, Nuhoğlu G : Sezeryan sonrasında gelişen yara enfeksiyonlarının bakteriyolojik analizleri. Kadın Doğum Derg 3 (1): 23-8, 1989.

 

79.  Aksoycan N, Sağanak İ, Kıyan M: Kloeckera javanica ile Escherichia coli (O:75, O:163) ve Salmonella aberdeen O antijenleri arasındaki ilişkiler. İnfeksiyon Derg 1988; 2 (3): 415 - 8.

 

80.  Aksoycan N, Willke A, Erdem B, Kıyan M: Salmonella haifa ile meydana gelen toplu besin zehirlenmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1987; 17 (1-2): 36 – 8.

 

81.  Cengiz AT, Kıyan M, Dikmen M, Çiftçioğlu N: Maksiller sinüzitli olguların boğaz ve burun kültürlerinde üretilen mikroorganizmalar ve serum anti-streptolizin 0 titreleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1987;17 (3-4): 180 - 92.

 

 8.1.2.4.  Derlemeler

1.    Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M, Uğurel Ş : Rubella virusu ve infeksiyonları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1991; 21 (1): 83 – 90.

 

2.    Cengiz AT, Cengiz L, Kıyan M, Uğurel Ş, Kara F : Chlamydia trachomatis infeksiyonları. Türk Hij Den Biyol Derg 1992; 49 (1): 87 – 95.

 

3.    Cengiz AT, Kıyan M, Cengiz L, Uğurel Ş : Chlamydia trachomatis infeksiyonlarında laboratuvar tanı yöntemleri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1991; 21 (3-4): 359 – 70.

 

4.    Cengiz AT, Cengiz L, Kıyan M, Uğurel MŞ : Chlamydia trachomatis infeksiyonlarında klinik tanı ve tedavi. Gaziantep Ü Tıp Fak Derg 1992; 3: 127 – 38.

 

5.    Cengiz L, Cengiz AT, Kıyan M : Riskli gebeliklerde, Chlamydia trachomatis infeksiyon-larının yeri ve önemi.  Türk Hij Den Biyol Derg 1992; 49 (1): 79 – 86.

 

6.    Kıyan M : Human Immunodeficiency Virus (HIV) : Virusun özellikleri ve AIDS’in oluş mekanizması. Meditest 1994; 3(4): 312 - 8.

 

        1.2.5.  Kitaplarda Bölüm Yazarlığı 

 

1.  Kıyan M. Mikroskobun kullanılışı, nativ preparatlar, hareket muayenesi. Mikrobiyoloji Pratik Kurs Klavuzu (Öğrenciler İçin). Antıp A. Ş. Yayınları,Öncü Basımevi, Ankara, 1996, s:1 - 6.

 

2.  Kıyan M. Deri testleri, polen ve ev tozu preparatları, elektroforez, immünelektroforez, Elisa.  Mikrobiyoloji Pratik Kurs Klavuzu (Öğrenciler İçin). Antıp A. Ş. Yayınları,  Öncü Basımevi, Ankara, 1996, s: 103 -122.

 

3.  Kıyan M. Anaerop Kültür Yöntemleri.  Mikrobiyoloji Pratik Kurs Klavuzu (Öğrenciler İçin). Antıp A. Ş. Yayınları,  Öncü Basımevi, Ankara, 1996, s: 123 - 134.

 

4.  Kıyan M. HBV İnfeksiyonu-Viroloji. Kılıçturgay K (ed): Viral Hepatit ’98 kitabında. Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, Deniz Ofset, İstanbul, 1998, s:66 - 93.

 

5.  Kıyan M. Mycobacteriaceae. Ustaçelebi (ed): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji kitabında. Güneş Kitabevi Ltd.Şti, Ankara, 1999, s:419 - 456.

 

6.  Kıyan M. .Anaerob Bakteriler. Ustaçelebi (ed): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji kitabında. Güneş Kitabevi Ltd.Şti, Ankara, 1999, s:611 - 622.

 

7.  Kıyan M. Anaerob, gram pozitif  sporlu bakteriler. Ustaçelebi (ed): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji kitabında. Güneş Kitabevi Ltd.Şti, Ankara, 1999, s: 623 - 650.

 

8.  Kıyan M. Anaerob gram pozitif sporsuz basil ve koklar. Ustaçelebi (ed): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji kitabında. Güneş Kitabevi Ltd.Şti, Ankara, 1999, s: 651 - 658.

 

9.  Kıyan M. Anaerob gram negatif sporsuz basil ve koklar. Ustaçelebi (ed): Temel ve Klinik Mikrobiyoloji kitabında. Güneş Kitabevi Ltd.Şti, Ankara, 1999, s: 659 - 669.

 

10.  Kıyan M. Hepatit B Virusu. Kılıçturgay K, Badur S (eds): Viral Hepatit 2001 kitabında. Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yayını, Deniz Ofset, İstanbul, 2001, s: 86 - 120.

 

11.   Kıyan M. Clostridium Türleri. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (Eds): Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi: Sistemlere Göre Enfeksiyonlar  kitabında. Nobel Tıp kitabevleri, Nobel Matbaacılık, İstanbul 2002 ve 2008 baskılarında: 2350 – 2363.

 

 

B. 2013 yılında Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 

1. Hasanreisoğlu  U.,  Uctasli S., Kiyan Eİ., Şahin S., Kiyan M.: Cytotoxicity of a self-adhesive resin luting cement with L-929 fibroblast cell line. FDI Annual World Dental Congress (AWDC), 28-31 August 2013 İstanbul Sözlü Sunum FC047, Abs# 1467.

 

 9. Biten Projeler 

Sıra

Proje Adı

Projedeki Görevi

Projeye Destek Sağlayan Kurum

Proje Aşaması

 

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Projede yer alan Araştırmacılar

 

1

M. tuberculosis Suşlarında Efflüks Pompasını Oluşturan, Gen Ekspresyonlarının Çoklu İlaç Direnç Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Yürütücü

TÜBİTAK

 

108S247

SBAG - HD - 334

Sona erdi

Kasım

2008

Kasım

2009

Kıyan M.,

Şahin F.,

Çalgın MK.,

Köksal D.,

Atasever M.

2

Kolelityazisli Hastaların Safra Sıvısı ve Safra Kesesi Dokusunda Helicobacter pylori Varlığının Araştırılması

Yürütücü

TÜBİTAK

 

104S483

SBAG - AYD - 406

Sona erdi

Şubat

2005

Şubat

2007

Kıyan M

Bostanoğlu E

Erden E

Savaş B

Bostanoğlu A

3

Kök Kanal Medikamanı İçeren Güta-Perka konlarının Endodontik Bakteriyel Patojenlere Karşı Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi

Yardımcı

BAP

Sona erdi

Mayıs

2000

Mayıs

2003

 

Dartar Ö M.,

Dalat D.,

Kıyan M.,

4

Periodantal cerrahi sonrası iyileşme sürecinde Supraginginal Klorheksidin uygulamasının klinik mikrobiyolojik ve morfolojik parametreler üzerindeki rolü.

Yardımcı

BAP

Sona erdi

Mayıs

2001

Mayıs

2002

Ünsal E.;

Özgey E.,

Kıyan M.

5

Türkiye'de otoimmün tiroid hastalıkları etyolojisinde yersinia enterocolitica'nın yeri

Yardımcı

BAP

Sona erdi

Ekim

1998

Ekim

2000

Tonyukuk V,

Çorapçıoğlu D

Erdoğan M.F,

Kıyan M,

Kamel N

Güllü S

6

Antibiyotiğe bağlı ishallerde Clostridium difficile'nin rolünün araştırılması

Yürütücü

BAP

Sona erdi

Temmuz 1997

Temmuz 1999

Kıyan M

Yergök B

7

Restoratif Dental Materyallerin Oligodinamik Etkilerinin Mikrobiyolojik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle saptanması

Yardımcı

BAP

Sona erdi

Mayıs

1995

Mayıs

1997

Kedici S,

Aksüt A,

Kıyan M,

Kılıçarslan MA

8

Düşük veya ölü doğum yapma, prematüride gibi obstetrikle ilgili sorunları bulunan ve konjenital anomalili çocuk doğumu yapan annelerin ve çocuklarının serumlarında elisa yöntemi ile Cytomegalovirus lgG-IgM antikorlarının oranı

Yardımcı

BAP

Sona erdi

Aralık

1989

Aralık

1991

 

 

Cengiz AT

Ataoğlu H

Cengiz L

Kıyan M

Bal MC

 Çeşitli yayın kuruluşlarında bilimsel çalışmalar ve diğer görevler:

 

A. Yurtdışı Dergilerde Danışma Kurulu Üyelikleri

1.       Infection, Genetics and Evolution

2.       African Journal of Microbiology Research

3.       CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources

4.       Journal of Biomedicine and Biotechnology

5.       World Journal of Gastroenterology

6.       Saudi Medical Journal

7.       Near East Medical Journal

 

B. Yurtiçi Dergilerde Editörlük ve Danışma Kurulu Üyelikleri

1.  TÜBİTAK - Journal of Medical Science (Editörlük)

2.   Flora - İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

3.  Türkiye Klinikleri, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

4.   Viral Hepatit Dergisi (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

5.  Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

6.    Adli Bilimler Dergisi (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)

7.  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği)