DR.ÖĞR.ÜYESİ KERİME KARABACAK    
Adı : KERİME
Soyadı : KARABACAK
E-posta : kkarabacak@ankara.edu.tr, kerimekarabacak@hotmail.com
Tel : (0312) 310 32 80/1244
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

Dr. Kerime Karabacak

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

06100 Sıhhiye, Ankara

Tel: 0312 310 32 80 / 1244

e-mail: kkarabacak@ankara.edu.tr


Öğrenim Bilgileri

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası ABD. 2008-2015.

Tez: Karpaz Yarımadası’nın (KKTC) Arazi Kullanımı (Prof.Dr. Ali Özçağlar Danışmanlığında)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Coğrafyası ABD. 2005-2007.

Tez: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dış Ticareti (Prof.Dr. Mesut Elibüyük Danışmanlığında)

Tezsiz Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği, Coğrafya Eğitimi, 2005-2006.

Lisans: Ankara Üniversitesi, DTCF,Coğrafya Bölümü, 2001-2005.


Akademik Deneyim

Dr. Öğr. Üyesi

A.Ü. DTCF, Coğrafya Bölümü

2018-devam ediyor

Arş. Gör. Dr.

A.Ü. DTCF, Coğrafya Bölümü

2015-2018

Arş. Gör.

A.Ü. DTCF, Coğrafya Bölümü

2011-2015


Yurt Dışı Deneyimi

Cyprus University of Technology, Department of Environmental Science and Techonolgy, Misafir Araştırmacı, Limassol, Cyprus, Ekim 2015-Ocak 2016. 

 
Yayınlar
Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Karabacak, K. (2017), “Türkiye’de Tütün Tarımı ve Coğrafi Dağılışı”, Coğrafi Bilimler Dergisi, C.15, S.1, s. 27- 48.
 • Bayar, R., Karabacak, K.  (2017), “Ankara ili arazi örtüsü değişimi (2000-2012)”, Coğrafi Bilimler Dergisi, C.15, S.1, s. 59- 76.
 • Karabacak, K., Özçağlar, A. (2016). “Arazi Kullanımı Planlaması Yönünden Karpaz Yarımadası’nın Turizm Alanları” Coğrafi Bilimler Dergisi, C.14, S.2, s. 107- 134. 
 • Özçağlar, A., Karabacak, K.  (2016). “Büyükşehir Belediyeli İllerle Birlikte Ortaya Çıkan Merkez İlçe ve İl Merkezi Sorunsalı”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, C:11, S:25, s.1-30. 
 • Karabacak, K., Özçağlar, A. (2013). “Karpaz Yarımadası’nda Tarımsal Arazi Kullanımı ve Planlama Önerileri”. Coğrafi Bilimler Dergisi. C.11, S.2, 121-148.

Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan kitap, makale veya kongre değerlendirmesi, olgu sunumu, teknik not, eleştiri, kritik ya da yorum türü yazılar
 • Özçağlar, A. Bayar, R., Karabacak, K. (2014), “TÜCAUM I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı Raporu”, Coğrafi Bilimler Dergisi, C.12, S.1, s.89-94.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 

 •     Karabacak, K. (2018) “Girne İlçesi’nde (KKTC) Arazi Örtüsü Değişimi”,  International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 October 2018, Ankara. Bildiriler Kitabı, s.692-703.
 •       Karabacak, K. (2017) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İdari Coğrafya Analizi”,  International Congress on the 75th Anniversary of Turkish Geographical Society, 8-10 November 2017, Ankara. Bildiriler Kitabı, s.35-36.   
 •       Karabacak, K., Yılmaz, E., (2016) “Lefkoşa ve Çevresinin Yüzey Isı Adası: Arazi Örtüsü, Yüzey Sıcaklığı ve NDVI Arasındaki İlişkiler”,  TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiriler Kitabı, s.907-908.  
 •     Karabacak, K., Özçağlar, A., (2016) “Arazi Kullanım Planlaması Yönünden Karpaz Yarımadası’nın Turizm Alanları”,  TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Bildiriler Kitabı, s.814.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitap bölümleri 

 • Karabacak, K.   (2018). Ayaş İlçesi'nde Nüfus Gelişimi. Mutlu Yılmaz (Ed.), Geçmişten Geleceğe Taşınan Miras Ayaş içinde (s. 75-93). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitap bölümleri 

 • Karabacak, K.   (2016). CBS Uygulamaları ve Örnek Analiz Teknikleri. Nurettin Özgen (Ed.), Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler içinde (s. 411-442). Ankara: Pegem Akademi.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ·  

 • Karabacak, K, Yılmaz, E. (2012), “Arazi Örtüsünün Kontrollü Sınıflandırılması Sırasında Karşılaşılan Sorunlar”, TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012, 17-18 Ekim 2012, Bildiriler Kitabı, s. 146.
 •  Merey, K., Karabacak, K., (2012),  “Türkiye’de Sağlık Coğrafyası Yönünden İlçe Bazında Özürlülerin Dağılımı ve Coğrafi Mekân İle İlişkisinin Belirlenmesi”, I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2012, 28-30 Mayıs 2012, Bildiriler Kitabı, s. 205-211.
 •  Merey, K., Karabacak,K,   “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Aktif Nüfusun Nitelikleri”, I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu 2012, 28-30 Mayıs 2012, Bildiriler Kitabı, s.173-183.


Ulusal/Uluslararası Bilimsel Etkinlik Düzenleme
 • TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 3-6 Ekim 2018, Ankara-Düzenleme Kurulu Üyeliği. 
 • Türk Coğrafya Kurumu 75. Yıl Uluslararası Kongresi, 8-10 Kasım 2017, Ankara - Düzenleme Kurulu Üyeliği ve Oturum Düzenleyicisi.
 • TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Ankara, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Ankara, Bildiriler Kitabı Editörlüğü
 • TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Ankara, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği.
 • TÜCAUM I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı, 24-25 Nisan 2014, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012, 18-19 Ekim 2012, Ankara, Yürütme Kurulu Üyeliği.

İdari Görevler
 

 •        Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) Merkez Müdür Yardımcılığı, Mart 2019-devam ediyor.
 •         Coğrafi Bilimler Dergisi’nde İdari Editör- Nisan 2017-devam ediyor. 
 •     Ankara Üniversitesi, Kadın Platformu Koordinatörlüğü, DTCF Çalışma Grubu Üyeliği, Şubat 2017-devam ediyor. 
 •       Coğrafi Bilimler Dergisi’nde Editoryal Sekreterya- 2016- Nisan 2017.
 •         Coğrafi Bilimler Dergisi’nde Editoryal Sekreterya- 2012 - 2014


Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi