ARŞ.GÖR. KÜBRA KARACA    
Adı : KÜBRA
Soyadı : KARACA
E-posta : kkaraca@ankara.edu.tr, kubra_karaca@yahoo.com
Tel : 03123103280/1609
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 Kübra KARACA

 Arş. Gör. / Res. Asst. , Ankara Üniversitesi

 +(90) 312 310 32 80 / 1609

 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü, Sıhhiye/ANKARA, 06100.

 E-posta: kkaraca@ankara.edu.tr, kubra_karaca@yahoo.com

EĞİTİM BİLGİLERİ

 2004-2008     Sema Yazar Anadolu Lisesi, Kayseri.

 2008-2013     Hacettepe Üniversitesi

                     Lisans, İngiliz Dilbilimi

 2010-2017     Anadolu Üniversitesi

                     Lisans, Uluslararası İlişkiler 

 2014-2017     Ankara Üniversitesi

                     Yüksek Lisans, Dilbilim (Yabancı Dil Öğretimi) 

                     Karaca, K. (2017). Yabancı Dilde Okuduğunu Anlama ve Yazma 

                     Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Değerlendirme: Araç-Amaç

                     Görünümlerinin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). 

                     Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 2017-......    Ankara Üniversitesi

                     Doktora, Dilbilim (Yabancı Dil Öğretimi)

MESLEKİ DENEYİM

 2011-2012     Stajer Öğretmen, Cebeci İlköğretim Okulu, Ankara.

 2013-2014     Okutman, Yabancı Diller Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi.

 2014-......     Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, DTCF, Dilbilim Bölümü.

KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 2014             Avrupa Birliği Yabancı Dil Yeterliliği Konferansı, 25.12.2014.

 2015             29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 21-22.05.2015, Kocaeli.

 2015             10. Dünyada Türkçe Öğretimi (Türkiye'de ve Yurtdışında Türkçenin

                     Yabancı Dil Olarak Öğretimi), 07.12.2015.

 2016             30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 13/14.05.2016, Ankara.

 2017             Uluslararası Konferans: Italian Linguistic Landscape, Edebiyat Öğretimi 

                     ve Çeviriye Uygulamalı ve Teorik Yaklaşımlar, 09.03.2017.

 2017             31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12/13.05.2017, Eskişehir.

ULUSAL HAKEMLİ KONFERANSLARDA SUNULAN VE YAYINLANAN BİLDİRİLER

 2016            Karaca, K. (2016). Seçim Propaganda Konuşmalarının Söylemsel

                    Stratejiler Çerçevesinde İncelenmesi: Söylemsel-Tarihsel Bir Yaklaşım.

                    30. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Ankara Üniversitesi, Ankara. 

DERS ASİSTANLIĞI

 2015-2016    DBB 404 Yabancı Dil Öğretimi

 2016-2017    DBB 123 Uygulamalı Dilbilim

                    DBB 308 Yabancı Dilde Yazılı Anlatım

                    DBB 408 Yabancı Dilde Çeviri Çalışmaları

 2017-2018    DBB 307 Yabancı Dilde Metin Çözümlemeleri

                    DBB 405 Yabancı Dilde Sözlü Anlatım

AKADEMİK GÖREVLER

 2014-......    Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, DTCF, Dilbilim Bölümü.

 2016-......    Erasmus Koordinatörü, Ankara Üniversitesi DTCF, Dilbilim Bölümü.

 2016             30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyesi

AKADEMİK ÜYELİKLER

 2014-......    Dilbilim Derneği Üyesi

SERTİFİKALAR/ÖDÜLLER

 2011-2012     İngiliz Dili Eğitimi Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi.

 2013             Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölüm Birinciliği Ödülü.

 2014             İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

Yabancı Dil Öğretimi, Dil Edinimi, Söylem Çözümlemesi, Çeviribilim, Bilişsel Dilbilim, Kullanımbilim.


                                                                                Güncelleme Tarihi: 10.11.2017