DR.ÖĞR.ÜYESİ SUAT KOCA    
Adı : SUAT
Soyadı : KOCA
E-posta : kocasuat@gmail.com, kocas@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 68 00 /1253
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

SUAT KOCA

 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Beşevler, 06500 Ankara

 

E-Mail: kocasuat@gmail.com

kocas@ankara.edu.tr

 

 

EĞİTİM

 

2016              Doktora. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tez: “Ahlak Hadisleri ve Değerlendirme Esasları”

 

2005              Yüksek Lisans. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tez: “Erken Dönem Mekârim-i Ahlak Literatürünün Ahlak-Değer İlişkisi Bakımından İncelenmesi”

 

2002                Lisans. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

 YAYIN LİSTESİ

A. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Suat Koca, “İbn Melek’in Mebāriḳu’l-Ezhār Şerḥu Meşāriḳi’l-Envār’ındaki Şerh Yöntemi ve Eserin Hadis Şerh Literatüründeki Yeri”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53:1 (2012), ss.1-33.

2. Suat Koca, “Aydınlıkta Saklanan Bir Ayet: ve inneke le-‘alā ḫuluḳin ‘aẓīm (68/el-Ḳalem: 4) Ayeti Çerçevesinde Ḫuluḳ Kavramını Yeniden Düşünmek”.  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 55:2 (2014), ss.27-58.

3. Suat Koca, “Hadis Rivayetlerinde Ahlak Kavramı: Literal-Semantik Bir Analiz”. İslami Araştırmalar Dergisi, 57:2 (2016), ss.173-182.

4. Suat Koca, “Ahlak Kavramı Üzerine Etimolojik ve Semantik Bir Araştırma”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 57:2 (2016), ss.121-135.

B. KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Suat Koca, “Ahlak”, Hadis Metinleri II, ed. Kamil Çakın (Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013) içinde, ss.85-119.

2. Suat Koca, “Kutub-i Sitte – 1 (Câmi‘ler)”, Hadis Metinleri I, ed. Bünyamin Erul (Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2014) içinde, ss.63-90.

3. Suat Koca, “Kutub-i Sitte – 2 (Sunenler)”, Hadis Metinleri I, ed. Bünyamin Erul (Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2014), ss.91-122.

4. Suat Koca, “Affetmek,” Hadislerle İslam, ed. M. Emin Özafşar ve dğr. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013), c.3, ss.315-326.

5. Suat Koca, “İyilik ve Kötülük,” Hadislerle İslam, ed. M. Emin Özafşar ve dğr. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013), c.5, ss.449-460.

6. Suat Koca, “Kan Davası,” Hadislerle İslam, ed. M. Emin Özafşar ve dğr. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013), c.5, ss.493-504. 

7. Suat Koca, “Hz. Peygamber: Şükreden Bir Kul,” Hadislerle İslam, ed. M.Emin Özafşar ve dğr. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013), c.6, ss.525-538.

 

C. KİTAP VE BİLİMSEL TOPLANTI DEĞERLENDİRMELERİ

1. Suat Koca, “El-Aklu’l-Ahlâkıyyu’l-Arabî, Dr. M. Âbid el-Câbirî (Dâru’n-Neşri’l-Mağribiyye ed-Dâru’l-Beydâ’, Mağrib 2001, 640 s.)”, İslâmiyât Dergisi, 7:2 (2004), ss.173-178.

2. Suat Koca, “İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?, Cafer Sadık Yaran (Elif Yayınları, İstanbul 2005),” İslâmiyât Dergisi, 10:1 (2006), ss.153-157.

3. Suat Koca, “V. Gerede Hadis Meclisi: Toplumsal Hayatta Hadis”, 22-23 Temmuz 2006, Hadis Tetkikleri Dergisi, 4:2 (2006), ss.195-206.

4. Suat Koca, “VII. Gerede Hadis Meclisi, Modern Dönem Hadis Yorumu”, 19-20 Temmuz 2008, Hadis Tetkikleri Dergisi, 6:2 (2008), ss.199-204.

5. Suat Koca, “İbn Ebī Şeybe’ye Nispet Edilen Kitābu’l-Edeb Üzerine Bazı Mülahazalar” [Araştırma Notu]. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 54:1 (2013), ss.153-161.

 

D. POPÜLER BİLİM/SANAT/EĞİTİM DERGİLERİNDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Suat Koca, “Ahlaki Değerler ve Dindarlık”. Eskiyeni Dergisi,  Sayı: 2 (2006), ss.125-132.

2. Suat Koca, “Namazın İyilikle Bir İlgisi Olmalı!”. Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Dergisi, Sayı: 121 (2016), ss.30-32.

 

E. ULUSLARARASI/ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ SUNUMLAR

1. Suat Koca, “Hadis ve Kültürel Bağlam -Mesh/Metamorfoz Konulu Bir Sahîhayn Rivayeti Çerçevesinde”. X. Gerede Hadis Meclisi: Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlili Uluslararası Hadis Sempozyumu, İstanbul, 10-11 Aralık 2011.

2. Suat Koca, “Kur’an’da Huluk Kavramını Yeniden Düşünmek”, 2. Uluslararası Kur’ân’ı Yeniden Düşünme -Kur’ân Kavramları- İlmî Toplantısı, Ankara, 10-11 Mayıs 2014.

3. Suat Koca, “Rethinking the Role of the Reports in Understanding the Āyahs with Special Reference to Sūrat al-Qalam 68/4”. International Conference on Horizons of Islamic Theology, Goethe University, Frankfurt/Almanya, 01-05 Eylül 2014.  

4. Suat Koca, “Hadislerden Hüküm Çıkarmada Sınırları Zorlamak: İbnu’l-Kâss’ın (ö.335/946) Fevâ’idu Hadîsi Ebî Umeyr Adlı Hadis Cüzü Çerçevesinde Bir Değerlendirme,” Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Antalya, 2-3 Şubat 2018.

5. Suat Koca, “Değerler Eğitiminde Değer ile Değer Yargısını Ayırt Etmek: Hadis Rivayetleri Çerçevesinde Bir Çözümleme,” III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, 05-06 Nisan 2018

 

F. DİĞER

1. Araştırmacı, el-Câmiatu’l-Ürdüniyye (Ürdün Üniversitesi, Amman/Ürdün) (2014, 3 ay).

2. İlmî Redaktör, Hadislerle İslam, ed. M. Emin Özafşar ve dğr. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013).