DR.ÖĞR.ÜYESİ SUAT KOCA    
Name : SUAT
Surname : KOCA
E-Mail : kocasuat@gmail.com, kocas@ankara.edu.tr
Phone Number : 0312 212 68 00 /1253
Title : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department :
Personal Information

SUAT KOCA

 


Ankara University, Faculty of Divinity

Department of Hadith

Beşevler, 06500 Ankara

 

E-Mail: kocasuat@gmail.com

kocas@ankara.edu.tr

Phone: +90(312)2126800 ext. 1253

 

 

EDUCATION

 

2016                         Ph.D.  Ankara University, Faculty of Divinity

Dissertation: “Ahlak Hadisleri ve Değerlendirme Esasları” [Ethical Hadiths: A Study in the Framework of Concept, Literature and Understanding]

Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Görmez

 

2005                         M.A.  Ankara University, Faculty of Divinity

Thesis: “Erken Dönem Mekârim-i Ahlak Literatürünün Ahlak-Değer İlişkisi Bakımından İncelenmesi” [An Investigation of the Earlier Period of the Literature on ‘Maqārim Al-Akhlāq’ (The Noble Qualities of Character) from an Ethical-Axiological Perspective]

Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Görmez

 

1998-2002                  B.A. Ankara University, Faculty of Divinity

 

 

EMPLOYMENT

 

2013-         Lecturer, Department of Hadith, Ankara University, Faculty of Divinity

 

2011-2013    Research Assistant, Department of Hadith, Ankara University, Faculty of Divinity

 

2005-2011   Academic Redactor, “Hadiths According to Subjects” (Hadislerle İslam) sponsored by the Presidency of Religious Affairs and the Religious Charitable Foundation of Turkey

 

 

PAPERS AND PRESENTATIONS

 

-          “Rethinking the Role of the Reports in Understanding the Āyahs with Special Reference to Sūrat al-Qalam 68/4”. International Conference on Horizons of Islamic Theology, Goethe University, Frankfurt/Almanya, 01-05 September 2014.  

-          “Kur’an’da Huluk Kavramını Yeniden Düşünmek: ‘Muhakkak Sen Büyük Bir Huluk Üzerindesin.’ (Kalem, 68/4) Ayeti Üzerine Bir İnceleme” (Rethinking the meaning of the word khuluq in the Qur’an with special reference to Sūrat al-Qalam 68/4) 2. Uluslararası Kur’ân’ı Yeniden Düşünme -Kur’ân Kavramları- İlmî Toplantısı, Ankara, 10-11 May 2014.

 

-          “Hadis ve Kültürel Bağlam -Mesh/Metamorfoz Konulu Bir Sahîhayn Rivayeti Çerçevesinde- (Hadith and Cultural Context), X. Gerede Hadis Meclisi: “Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlili” başlıklı Uluslararası Hadis Sempozyumu, İstanbul, 10-11 December 2011.

 

PUBLICATIONS

 

Articles

-   Aydınlıkta Saklanan Bir Ayet: ve inneke le-‘alā ḫuluḳin ‘aẓīm (68/el-Ḳalem: 4) Ayeti Çerçevesinde Ḫuluḳ Kavramını Yeniden Düşünmek (A Verse Hidden in the Light: Rethinking the Meaning of the Word khuluq in the Qur’an with Special Reference to 68/Sūrat al-Qalam:4 “wa-innaka la-ʿalā khuluqin ʿaẓīmin”) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: 55:2, ss.27-58. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1968/20568.pdf

 

-   İbn Ebī Şeybe’ye Nispet Edilen Kitābu’l-Edeb Üzerine (Some Considerations on the book Kitāb al-Adab by Ibn Abī Shaybah). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013,cilt.54:1, ss.153-161. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1804/19066.pdf

 

-    İbn Melek’in Mebāriḳu’l-Ezhār Şerḥu Meşāriḳi’l-Envār’ındaki Şerh Yöntemi ve Eserin Hadis Şerh Literatüründeki Yeri (Ibn Malak’s Method of Hadith Analysis in His Mabāriq al-Azhār Sharḥ Mashāriq al-Anwār and its Place within the Literature of Hadith Commentaries) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, cilt: 53:1, ss.1-33. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1671/17821.pdf

 

-          Ahlaki Değerler ve Dindarlık (Ethical Values and Piety). Eskiyeni, 2006, Sayı: 2, ss.125-132. http://eski-yeni.org/ahlaki-degerler-ve-dindarlik-4-281

 

Entries in Encyclopedias

 

-   “Affetmek (Forgiveness in the Hadith Preports)”  Hadislerle İslam, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013, c.3, ss.315-326.

 

-   “İyilik ve Kötülük (Good and Evil in the Hadith Preports) ” Hadislerle İslam, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013, c.5, ss.449-460.

 

-   “Kan Davası (Vendetta in the Hadith Preports” Hadislerle İslam, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013, c.5, ss.493-504.

 

-    “Hz. Peygamber: Şükreden Bir Kul (The Prophet as a Prayer) ,” Hadislerle İslam, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013, c.6, ss.525-538.

 

 

Book Chapters

 

-   “Kutub-i Sitte – 1 (Câmi‘ler) (al-Kutub al-Sitta) ”, Hadis Metinleri I, ed. Bünyamin Erul, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2012, ss.63-90.

 

-   “Kutub-i Sitte – 2 (Sunenler) (al-Kutub al-Sitta)”, Hadis Metinleri I, ed. Bünyamin Erul, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2012, ss.91-122.

 

-     “Ahlak (Ethics in the Hadith Preports: Selected Texts)”, Hadis Metinleri II, ed. Kamil Çakın, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2012, ss.85-119.

 

 

Reviews

 

- “El-Aḳlu’l-Aḫlāḳiyyu’l-‚Arabī”, Muḥammed ‚Ābid el-Cābirī,, İslâmiyât Dergisi, VII/2, Ankara, 2004.

 

-     “İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?”, Cafer Sadık Yaran, İslâmiyât Dergisi, X/1, Ankara, 2006.

 

-    V. Gerede Hadis Meclisi: “Toplumsal Hayatta Hadis”, 22-23 Temmuz 2006, Hadis Tetkikleri Dergisi, Yıl: 2006 Cilt: IV, Sayı: 2.

 

-    VII. Gerede Hadis Meclisi, “Modern Dönem Hadis Yorumu”, 19-20 Temmuz 2008, Hadis Tetkikleri Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 2.