PROF.DR. SÜLEYMAN KODAL    
Name : SÜLEYMAN
Surname : KODAL
E-Mail : kodal@agri.ankara.edu.tr
Phone Number : 0 312 596 1217
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : FARM STRUCTURES & IRRIGATION
Personal Information

 

               Süleyman KODAL

              

 

E-mail:

kodal@agri.ankara.edu.tr

Address :

Ankara University, Faculty of Agriculture
Farm Structures and Irrigation Department 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE

Date and place of born : 02/03/1954 – Yalvaç, Isparta

Department: Farm Structures and Irrigation

Foreign Language : English

Professional Expertise :  Irrigation, Irrigation Systems, Irrigation Methods, Sprinkler Irrigation, Drip Irrigation, Soil-Plant-Water-Atmosphere Relations, Agro-meteorology, Yield and Product Prediction in        Plant Production, Agricultural Drought, Plant Water Consumption, Water-Yield Relationships, Irrigation Scheduling, , Production Input and Costs and Net Income, Optimum Plant Pattern, Optimum Water Distribution, Water-Revenue Relations, Sectoral Water Allocation, Operation Maintenance and       Management of Irrigation Systems, Economic Analysis of Irrigation Systems,  Irrigation Management    Transfer to the Water User Associations , Planned Water Distribution, Optimization Techniques, Systems Engineering, Linear Programming, Nonlinear Programming, Agricultural Water Management, Irrigation Education.

 

 

 

Education, Work and Academic Experiments

 

 

 

 

 

Prof. Dr.

2016+

Ankara University, Faculty of Agriculture

Director

2013-2016

Ankara University,  Water Management Institute

Vice Dir.

2010-2012

Ankara University,  Water Management Institute

Dean

1997-2000

Süleyman Demirel  University, Technical Education Faculty, Isparta

Prof. Dr.

1996

Ankara University,  Faculty of Agriculture (1996-1997)

Assoc. Prof. Dr.

10.10.1988

Ankara University,  Faculty of Agriculture (1988-1996)

Ass. Assoc. Prof. Dr.

07.03.1986

Ankara University,  Faculty of Agriculture (1986-1988)

Dr. Res. Ass.

1982

Ankara University,  Faculty of Agriculture (1982-1986)

Ph. D.

12.05.1982

Ankara University,  Faculty of Agriculture

Res. Ass.

20.07.1977

Ankara University,  Faculty of Agriculture (1977-1982)

Agricultural Engineer

1976-1977

Acıpayam State Farm, Denizli

B. Sc.

1976

Ankara University, Faculty of Agriculture , Dep. of Farm Structures and Irrigation

 

 

 

 

International Experience

 

Deutschland. 02.07-25.08.1984 Goethe Institute.

Tunisia. 06-10.03.1989. WMO Symposium on "The meteorology of rainfed barley based farming systems". Paper: The effects of climatic factors on the growth of barley.

Hungary, Budapest. 26.08-02.09.1991.  Gödöllo University of Agricultural Sciences . Scientific   work.

Italy, Roma. 15-19.03.1993. WMO and World Bank Symposium on "Integrated rural water management. Paper: Research and development on irrigation and drainage technologies in Turkey.

Israel. 12-18.06.1995. Technical and scientific works.

USA, Minneapolis-Minnesota. 1997. ASAE Annual Meeting. Paper: Irrigation Scheduling, Farm Optimization and Optimum Water Distribution with Adequate and Limited Water Supply.: A Case Study in Central Anatolia.

USA. Purdue University, Indianapolis. 21.06-10.09.1999. Scientific works (OECD scholarship)

South Korea. 14-20.09.2014. ICID 22. International Congress on Irrigation and Drainage. Gwangju

 

Membership

 

Kültürteknik Association

Chamber of Agricultural Engineer-ZMO

Ankara University Faculty of Agriculture Education Research and Development Foundation-AZV

Ankara University Academic Staff Aid Association

Agricultural Development Education and Social Solidarity Foundation-TARGEV

Yalvaç District Culture Solidarity and Development Association

İspartalılar Education Culture Health Tourism Assistance and Solidarity Foundation-İSVAK

Agricultural Energy and Mechanism Research and Education Foundation-TEMAV

 

Undergraduate Courses

 

Design of Irrigation Systems

Engineering Mathematics

Engineering Mechanics

Hydraulic

Irrigation

Meteorology I

Reinforced concrete

Static

Strength

Surveying I

Systems Engineering

 

Graduate Courses

 

Agricultural Water Management

Irrigation Scheduling

Irrigation Scheduling Techniques

System Analysis

System Engineering

System Engineering in Water Management

 

Graduate Studies without Thesis Completed under Supervised

 

·          Münevver Kılınç. 2009. Damla Sulama Ekipmanlarının Teknik Özellikleri ile Kalite ve Standartlarının Belirlenmesi [Determination of Technical Specifications and Quality and Standards of Drip Irrigation Equipment].

·          Türkan Söğüt. 05.06.2017. Gediz Havzasında Bitkilerin Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Zamanının Planlanması [Planning of irrigation schedules of the plants in Gediz Basin under adequate and limited water conditions].

 

Graduate Studies with Thesis Completed under Supervised

 

·          Necdet Dağdelen. 9.7.1982. Çürüksu Sulamasında Su Kalitesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar [Problems of Water Quality in Çürüksu Irrigation].

·          Mazlum Akgün. 10.11.1989. Ankara Koşullarında Kısa Periyodlu Bitki Su Tüketimi Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması [Comparison of Short Period Water Consumption Estimation Methods in Ankara Conditions].

·          Kenan Mutlu. 23.12.1994. İç Anadolu Bölgesinde Güvenilir Yağışın Belirlenmesi [Determination of Dependable Rainfall in Central Anatolia Region].

·          Lütfiye Büyüktangal. 08.06.1998. Agro-Meteorolojik Yöntemle Buğday Veriminin Tahmini [Estimation of Wheat Yield by Agro-Meteorological Method].

·          Tuba Demiralp Özalp. 15.11.1998. Nevşehir-Derinkuyu Yöresi Yağmurlama Sulamalarında Sistem Performansının Değerlendirilmesi [Evaluation of System Performance of  Sprinkler Irrigation in Nevşehir-Derinkuyu Region].

·          Serdal Terzi. 2000. Mermer Toz Atıkların Asfalt Betonunda Filler Malzemesi Olarak Kullanılmasının Araştırılması [Investigation of Using Marble Powder Waste as Filler Material in Asphalt Concrete]. (Süleyman Demirel Üniversitesi).

·          Hasan Hüseyin Taş, 2000. Ahşap Esaslı Levhalarda Köşe Birleştirme Tipi Ve Tutkal Çeşidinin Diyagonal Basma Ve Çekme Direncine Etkileri [Effect of Corner Joining Type And Glue Type on Diagonal Pressing and Tensile Resistance at Wood-Based Plates]. (Süleyman Demirel Üniversitesi)

·          Melih Aydın. 29.03.2004. Garzan Çayı Su Toplama Havzasında SWAT Modelinin Uygulanması [Application of SWAT Model in  Water Collection Basin of Garzan Stream].

·          Cenk Akşit. 2011. Antalya ve Burdur Havzalarında Don Risk Tarihlerinin Değerlendirilmesi [Assessment of Frost Risk Dates in Antalya and Burdur Basins].

·          Ahmet Uyan. 2014. Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Plastik Disk Filtrelerin Etkinliğinin Belirlenmesi [ Determination of the Efficiency of Plastic Disc Filters Used in Drip Irrigation Systems].

 

Ph.D Thesis Completed under Supervised

 

·          Cengiz Erol. 07.09.1989. Adana-Ceyhan-Aslantaş Sulamasında Optimum Su Kullanımı [Optimum Water Usage in Adana-Ceyhan-Aslantaş Irrigation Network].

·          Y. Ersoy Yıldırım. 13.12.1993. Ankara Koşullarında Mısır Bitkisinin Su-Verim İlişkileri [Water-Yield Relationships of Corn Plant in Ankara Conditions].

·          Hüseyin Kabakçı. 29.01.1996. Bitki Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılan Bazı Parametrelerin Türkiye Koşullarında Belirlenmesi [Determination of Some Parameters Used in Prediction of Plant Water Consumption in Turkey Conditions].

·          Adem İlbeyi. 16.08.2001. Türkiye'de Bitki Su Tüketimleri Tahmininde Kullanılacak Bitki Katsayılarının Belirlenmesi [Determination of Crop Coefficients for Estimating Plant Water Consumption in Turkey].

·          Hüseyin Demir. 05.05.2005. Farklı İşletme Büyüklüklerinde Optimum Bitki Deseni İle Çiftçilerin Sulama Yatırımı Ve Su Ücreti Ödeme Gücünün Belirlenmesi [ Determination of  Optimum Plant Design and Irrigation Investment and Water Paying Power of Farmers for Different  Agricultural Enterprise Sizes].

·          Pelin Koçak Tahmaz. 2006. Asartepe Sulama Birliği Alanında Planlı Su Dağıtım Esaslarının Belirlenmesi [Determination of Planned Water Distribution Principles in Asartepe Irrigation Association Area.

 

Research Projects

 

Effect of Irrigation on Potato Yield in Ankara Conditions. Project Coordinator: İ. GİRGİN. Supported by TÜBİTAK (1986-1988).
• The Research on the Possibilities of Growing Virginia and Burley Type Tobacco in Turkey-Project on the Assessment of Climate Data. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by TÜBİTAK (1989-1992).
• Effects of Adequate and Limited Irrigation on Corn Yield.  Supported by
 TÜBİTAK (1990-1993)
• UBİTEK-TÜRBÜT Project 1991 Ankara and Çankırı Municipality Satellite Image Processing Project, Estimation of Wheat Production. Project Coordinator: A. N. Evsahibioğlu. Supported by: TÜBİTAK MAM (1991-1992).
• Water-Yield Relationships of Corn Plant in Ankara Conditions. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by TÜBİTAK (1991-1993.

• The Effect of Different Irrigation Water Applications on Tomato Yield. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by: AU BAP (1992-1994).
• Operation Maintenance and Management Project of GAP Irrigation Systems. Project Coordinator. GAP Regional Development Administration.  Supported by: DPT (1992-2006).
• Determination of Some Parameters Used in Prediction of Plant Water Consumption in Turkey Conditions. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by: AU BAP (1993-1995).

• Controlling the Irrigation Schedule Obtained for the Alfalfa with IRSIS Computer Program with a Weighing Lysimeter. Project Coordinator: S. KODAL.  Supported by: AU BAP (1993-1997).
• Determination of Crop Coefficients to be Used in Estimating Plant Water Consumption for Research Zones. Supported by: KHGM (1996-1999).
• Determination of GAP Region Water Budget with the help of Geographic Information System. Project Coordinator: T. AKÜZÜM. Supported by: TÜBİTAK (1998-2002).
• Agricultural Water Management Research and Application Center Project: Agricultural Water Management in Salihli Irrigation Association. Project Coordinator: M. BEYRİBEY. Supported by: DPT (168.400 USD) (2000-2004).
• Drip Irrigation Project in Sugar Beet. August 2006. Kayseri Sugar Beet
 Growers Cooperative . Supported by: UNDP (2006-2007).
• Determination of agricultural ecological regions and potential ecological areas of some products in Turkey. TAGEM. Project Coordinator: M. PEŞKİRCİOĞLU. Supported by: TÜBİTAK (2006-2009).
• Ministry of Agriculture and Rural Affairs-Agricultural Reform Implementation Project (ARIP): Establishment and Support of National Farmer Registration System, Agricultural Ontology Analysis and Design, OWL Studies. METEKSAN (2007).
• Determination of Possible Drought Periods in Ankara Region by Data Mining Method. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by: TÜBİTAK (2008-2009).
• Adaptation to climate change through the use of Rain Water Harvest and Effective Water Use in Ankara-Gölbaşı Region. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by: UNDP-EDM (2012-2013).
 Water-Yield Relationships in Silage Maize Irrigated by Center Pivot Sprinkler Irrigation System. Project Coordinator: S. KODAL.  Supported by: TUBITAK (2013-2016).

• Adaptation to climate change through the use of rainwater harvesting and effective water use in Ankara and Isparta regions. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by: UNDP-EDM (2014-2015)

• Agricultural Irrigation Policies, Irrigation Management and Assessment of Irrigation Efficiency. Project Coordinator: S. KODAL.  Supported by: TAGEM (2014-2016).

• Determination of the Effect of Precision Irrigation on Yield and Quality in Different Plants. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by: AU BAP (2015-2017).

Effect of Different Irrigation Water Amounts Applied by Surface Drip Irrigation Method to Silage Maize Production. Project Coordinator: S. KODAL. Supported by: AU BAP. (2017-2018).

Analysis of Irrigation Investments and Results and Development of Investment and Support Policy. GAP RDA (2015-2019). 

Publications

 

Benli, E. and S. Kodal, 1980. Local Comparison of Evaporation Estimates [In Turkish]. III. DSİ Hydrology Seminar, Volume II, DSİ General Directorate, Ankara.

Sonmez, N., E. Benli, S. Kodal and A. Tokgöz, 1982. Product Estimation Based on Meteorological Data [In Turkish]. Pre-Harvest, Harvest and Post-harvest Product Loss Seminar. Ministry of Agriculture and Forestry, German Cultural Center in Ankara, Deutsche Stiftung Für Internationale Entwicklung, p. 541-558, Ankara.

Benli, E. and S. Kodal, 1983. Investigation of Effects of Climatic Factors on Evapotranspiration [In Turkish]. Panel discussion on the location and importance of hydrology in the development of water resources, UNESCO International Hydrology Program Turkey Hydrology Committee, E.İ.E., Ankara.

Kodal, S. and E. Benli, 1984. A Research on Determination of Appropriate Method for Determination of Crop Water Consumption in Central Anatolia [In Turkish]. Ankara University Institute of Science, Publication No: KT 4, Ankara.

Ayyıldız, M., Y. Güngör, T. Aküzüm, Z. Erözel, O. Yıldırım, N. Evsahibioğlu, S. Kodal, A. Tokgöz, F. Öztürk, F. Selenay and NB Girgin, 1986. Irrigation Technologies to be Implemented in the Southeastern Anatolia Project [In Turkish]. Southeastern Anatolia Project Agricultural Development Symposium, A. U. Faculty of Agriculture, TÜBİTAK, T.C. Ziraat Bank, p. 305-328, Ankara.

Kodal, S. and E. Benli, 1987. A New Estimation Method for Estimating Crop Water Consumption in Central Anatolia Region [In Turkish]. DOĞA Agriculture and Forestry Review, 11 (2): 372-381, Ankara.

Kodal, S., E. Benli, A. Tokgöz and A. Balaban, 1987. Estimation of Wheat Yield in Central Anatolia Climatic Conditions [In Turkish]. Turkey Cereal Symposium, TUBITAK, Uludag University. Faculty of Agriculture, 6-9 October 1987, Bursa.

Öztürk, F. and S. Kodal 1988. Determination of the Relationship Between the Mean Flow Rate and the Sediment Quantity in the Ova Stream [In Turkish]. A. U. Faculty of Agriculture, 39 (1-2): 88-99, Ankara.

Kodal, S., 1988. Methods for Estimating Water Consumption of Fruit Trees in Turkey [In Turkish]. A. U. Faculty of Agriculture, 39 (1-2): 121-131, Ankara.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım and M. Akgün, 1988. Calculation of Water Consumption and Irrigation Water Requirement for Rice Plant [In Turkish]. A. U. Faculty of Agriculture Yearbook, 39 (1-2): 133-144, Ankara.

Kodal, S. and F. Güler, 1988. Water Consumption of Plants Grown in Agricultural Enterprises in Central Anatolia [In Turkish]. TIGEM Magazine, Year: 3, Issue: 14, Ankara.

 

 

 

Aküzüm, T. and S. Kodal, 1988. Estimation of Barley yield in Central Anatolian Conditions by meteorological factors [In Turkish]. A. U. A Faculty of Agriculture Publications: 1103, Scientific Research and Investigations: 601, Ankara.

Evsahibioğlu, N., S. Kodal, A. Tokgöz, M. Beyribey and N. B. Girgin, 1988. Data Analysis of Evaluation of Agricultural Projects from an Economic Perspective [In Turkish]. III. Reports of the National Congress of Kültürteknik I, 20-23 September 1988, İzmir. Çukurova University Agricultural  F. Publications, General Publication NO: 19, p. 98-110, Adana.

Kodal, S., 1989. Drought [In Turkish]. TIGEM Magazine, Year: 4, Issue 23: 7-10, Ankara.

Olgun, M., S. Kodal and A. Öneş, 1989. Suitable Material Arrangements to be Used in Milk Cattle Barns to be Made in Turkey [In Turkish]. A. U. Faculty of Agriculture, 40 (1-2): 91-103, Ankara.

Tokgöz, M. A., S. Kodal, E. Benli and A. Balaban, 1989. Wheat Yield Forecasting in Turkey's Central Anatolian Climatic Conditions. University of Ankara, Publications of Faculty of Agriculture: 110, Scientific Research Reports: 603, Ankara.

Olgun, M. and S. Kodal, 1989. The Effect of Outside Ambient Air Project Values ​​on the Provide of the Heat Stability in the Barns [In Turkish], A.U. Faculty of Agriculture Publications: 1137, Scientific Research and Investigations: 625, Ankara.

Girgin, İ., T. Aküzüm, S. Kodal, C. Er and N. Arslan, 1990. Effect of Irrigation on Potato Yield in Ankara Ecology [In Turkish]. DOĞA Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 14 (2): 98-106, Ankara.

Benli, E., A. Balaban, S. Kodal, M. A. Tokgöz, M. Olgun, F. Ozturk, M. F. Selenay, Y.E. Yıldırım and L. Şaylan, 1990. Prediction of Wheat Production of Turkey [In Turkish]. A. U. Faculty of Agriculture Publications: 1191, Scientific Research and Investigations: 654, Ankara.

Yıldırım, Y.E. and S. Kodal, 1990. Comparison of Sprinkler and Surface Irrigation Systems in Konya-Yunak-Gökpınar Area [In Turkish]. DOĞA Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 14 (4): 534-542, Ankara.

Yıldırım, O., S. Kodal, M. A. Tokgöz and F. Öztürk, 1990. Surveying Application Guide [In Turkish]. A. U.  Faculty of Agriculture Publications: 1167, Application Guide: 233, Ankara.

Benli, E., S. Kodal, Y. E. Yıldırım, N. Özgenç and F. C. Erdoğan, 1991. Guidelines for Using CROPWAT in Turkey. Seminar on Application of Climatic Data for Effective Irrigation Planning and Management, December 1991, DSİ, Ankara, Turkey.

Kodal, S., M. A. Tokgöz, M. Olgun, F. Öztürk, M. F. Selenay and M. Beyribey 1992. The Effect of Precipitation, Soil and Plant Pattern on the System Capacity and Irrigation Water Amount [In Turkish]. IV. National Agricultural  Structures and Irrigation Congress, 24-26 June 1992, Atatürk University, Faculty of Agriculture Department of Agricultural  Structures and Irrigation, Erzurum, p. 15-24.

Olgun, M. and S. Kodal, 1992. The Influence of Internal and External Project Values ​​on Control of Environmental Conditions in Dairy Cattle Barns [In Turkish]. IV. National Agricultural  Structures and Irrigation Congress, 24-26 June 1992, Atatürk University, Faculty of Agriculture Department of Agricultural  Structures and Irrigation, Erzurum, p. 522-533.

Evsahibioğlu, A. N. and S. Kodal, 1992. Wheat Production Estimates in Ankara and Çankırı Provinces by Using Remote Sensing Techniques [In Turkish]. IV. National Agricultural  Structures and Irrigation Congress, 24-26 June 1992, Atatürk University Agricultural Faculty, Department of Agricultural  Structures and Irrigation, Erzurum, pp. 673-685.

Erözel, Z., S. Kodal, M. F. Selenay, 1992. Impact of Plant Water Consumption Methods on Irrigation Channel Cost [In Turkish]. A. U.  Faculty of Agriculture Publications: 1275, Scientific Research and Investigations: 708, Ankara.

Şener, S., Y. Kayam, S. Kodal, 1992. Consumptive Use and Irrigation Water Requirements of Principal Crops in Turkey. Republic of Turkey General Directorate of Rural Services (GDRS), Menemen Research Institute of Rural Services, Publication No: 180, Technical Bulletin No: 31, Izmir.

Sönmez, N., S. Kodal, M. A. Tokgöz, B. Ayan, E. Ekiz, H. Ekiz, M. Çelik, S. M. Yener, 1992. Isparta Province Agriculture [In Turkish]. Isparta's Past, Present and Tomorrow Symposium, Isparta Development Association, Ankara, p. 255-292.

Kodal, S. 1993. Application of the Water Budget Approach to Sugar Beet Irrigation Time Planning in Turkey [In Turkish]. TOPRAKSU Magazine, 1993/1, Kültürteknik Association, p. 2-8, Ankara.

Kodal, S., E. Benli, 1993. Research and Development on Irrigation and Drainage Technologies in Turkey. Integrated Rural Water Management, Proceedings of the Technical Consultation on Integrated Rural Water Management, FAO 15-19 March 1993, Rome, p. 163-174.

Kodal, S., Y. E.  Yıldırım , N. Dagdelen, 1993. Agricultural Drought and Irrigation Needs [In Turkish]. Drought and Irrigation Symposium, TZOB, Publication No: 172, Ankara, p. 23-49.

Darga, A. and S. Kodal, 1993. Collection of Climate Parameters in a Data Base for the Determination of Working Days in the GAP Region [In Turkish]. GAP Regional Development Administration, TEMAV, Agricultural Mechanization Needs Survey Project in GAP Region, 2nd Seminar, October 1993, Ankara. (Not printed).

Akgün, M. and S. Kodal, 1993. Comparison of Short Period Water Consumption Estimation Methods in Ankara Conditions [In Turkish]. A. U.  Faculty of Agriculture. Yearly, 43 (1-2): 7-14, Ankara.

Kodal, S., 1994. Sugar Beet Irrigation in Adequate and Limited Water Conditions [In Turkish]. Sugar Beet Growing Technique Symposium, II Fertilization and Irrigation, 6-7 May 1994. Selçuk U.  Faculty of Agriculture, Konya Suagr Beet Grovers Cooperative, Konya, p. 68-87.

Aküzüm, T. and S. Kodal 1994. Operation, Maintenance and Management of GAP Irrigation Systems [In Turkish]. GAP Magazine Year: 2, Issue: 5, November 1994, Irrigation Special Issue, p: 44-46.

Aküzüm, T., Z. Erözel, A. N. Evsahibioğlu, S. Kodal, A. Tokgöz, F. Ozturk, M. Beyribey F. Selenay and E. Yurtsever 1994. Meteorology I [In Turkish]. A. U.  Faculty of Agriculture . Publication No: 1325, Course Book: 384, Ankara, 164 p.

Kodal, S., 1995. Development of Water Resources [In Turkish]. Introduction to Kültürteknik. Expanded 2nd Edition, Editor: A. Balaban, A. U. Faculty of Agriculture Publication No: 1402, Course Book: 404, p. 66-79, Ankara.

Kodal, S., İ. Girgin, M. F. Selenay and E. Yıldırım, 1995. Cotton ırrigation [In Turkish], A. U.  Faculty of Agriculture Publication No: 1141, Scientific Research and Investigations: 787, Ankara, 28 p.

Kodal, S., T. Aküzüm and O. Ünver, 1995. Determination of the Proper Operation-Maintenance and Management Model for GAP Irrigation Systems [In Turkish]. 5th National Kültürteknik Congress, Kültürteknik Association, 30 March-2 April 1995, Kemer, Antalya, p. 51-68.

Kodal, S., M. Olgun, M. F. Selenay, Y. E. Yıldırım, A. Öztürk, A. Günay and K. Demir, 1995. Effect of Different Irrigation Applications on Tomato Yield [In Turkish]. 5th National Kültürteknik Congress, Kültürteknik Association, 30 March-2 April 1995, Kemer, Antalya, p. 407-422.

Kodal, S., F. Öztürk, M. F. Selenay, F. K. Sönmez and H. Apaydın, 1995. Computer Applications in Irrigation Water Management [In Turkish]. 5th National KültürteknikCongress, Kültürteknik Association, 30 March-2 April 1995, Kemer, Antalya, p. 641-659.

Çakmak, B., M. Beyribey, S. Kodal, A. Zeki Erözel and T. Aküzüm, 1995.   Transfer of Irrigation Networks to User [In Turkish]. 5th National Kültürteknik Congress, Kültürteknik Association, 30 March-2 April 1995, Kemer, Antalya, pp. 95-109

Ünver, H.O., V. Acar, S. Kodal and T. Aküzüm, 1995. Sustainable Irrigation and Farmer Participation [In Turkish]. TMMOB Chamber of Agricultural Engineers, 1995 Watering Year Events, Water Management and Farmer Participation in Agriculture, Symposium, p. 293-315, Ankara.

Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Aküzüm, T., Kabakçı, H., 1995. Sustainability of Irrigation Systems [In Turkish]. Ministry of Environment Conference on Conservation of Wetlands, 27 September - 1 October 1995, Cappadocia.

Yıldırım, O., S. Kodal, M. F. Selenay and Y. E. Yıldırım, 1995. The Effect of Deficit Irrigation on Corn Yield [In Turkish]. 5th National Kültürteknik Congress Report, Kültürteknik Association, 30 March-2 April 1995, Kemer, Antalya, p. 347-365.

Sonmez, F. K., S. Kodal and F. Öztürk, 1995. Dependable Rainfall and Calculation in Irrigation [In Turkish]. 5th National Kültürteknik Congress, Kültürteknik Association, 30 March-2 April 1995, Kemer, Antalya, p. 673-682.

Girgin, İ., M. Tankut, N. Söğüt, S. Kodal, F. Öztürk, M. Beyribey, F. K. Sonmez, M. Oğuz, H. Apaydın, M. Yıldırım, H. V. Kebeli and N. Öcalan, 1995. Creating GAP Agroclimatological Data Base [In Turkish]. Turkey Second Arc INFO and ERDAS Users Group Meeting Notifications. METU, Ankara.

Kodal, S., T. Aküzüm and H. Kabakçı, 1995. Sustainability of Irrigation and Farmer Participation [In Turkish]. Sustainable Development and GAP Seminar, May 27-29, 1995, Sanliurfa. GAP Regional Development Administration, UNDP. (Summary Printed).

Yıldırım, Y. E., S. Kodal, T. Aküzüm and H. Kabakçı, 1995. Sustainability of Irrigation Systems [In Turkish]. Ministry of Environment Conference on the Conservation of Wetlands, 27 September-1 October 1995, Cappadocia.

Yıldırım, Y. E. and S. Kodal, 1996. Methods to be used in the estimation of corn water consumption in Ankara conditions [In Turkish]. Journal of Agricultural Sciences, 2 (1): 13-18. Ankara.

Yıldırım , O., S. Kodal, F. Selenay, Y. E. Yıldırım and A. Öztürk, 1996. Corn Grain Yield Response to Adequate and Deficit Irrigation. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 20: 283-288, TUBITAK, Ankara.

Kodal, S. 1996. Irrigation Scheduling, Agicultural Enterprise Optimization and  Optimum Water Distribution for  Adequate and Deficit Irrigation Conditions in Ankara-Beypazarı Ecology [In Turkish]. A. U.  Faculty of Agriculture Publications 1465, Scientific Research and Investigations: 807, Ankara, 69 p.

Kodal, S., B. Çakmak, B. Kendirli and K. Demir, 1996. Planning of Irrigation Schedules for Some Vegetables Growed in Şanlıurfa Region according to the Water Budget Approach [In Turkish]. GAP 1st Symposium on Vegetable Agriculture. Harran U. Faculty of Agriculture,  Department of Horticulture, GAP Regional Development Administration, 7-10 May 1996, Şanlıurfa, p.193-201.

Kabakçı, H. and S. Kodal, 1997. Determination of Some Parameters Used in Plant Water Consumption in Turkish Conditions [In Turkish]. 6th National Kültürteknik Congress, 5-8 June 1997. Uludag University Faculty of Agriculture and Kültürteknik Association, Ankara, pp. 343-353.

Kodal, S., D. L. Martin, Y. E. Yıldırım, M. F. Selenay, F. K. Sonmez, 1997. Irrigation Scheduling, Farm Optimization and Optimum Water Distribution with Adequate and Limited Water Supply: A Case Study in Central Anatolia. ASAE Annual International Meeting, Minneapolis, Minnesota, August 10-14, 1997. Paper No. 972182, USA.

Kodal, S., M. F. Selenay, G. K. Sönmez and Y. G. Yıldırım, 1997. Water Consumption and Rainfall Analysis in terms of Irrigation Water Needs [In Turkish]. Agricultural Science Journal, 3 (1): 59-68, Ankara.

Kodal, S., H. Padem, A.  Yıldırım , Y. Uçar and B. Sevil, 1997. Irrigation Schedules of Salting Tomato and Sulting Pepper in Isparta-Atabey Irrigation Area [In Turkish]. Süleyman Demirel U.  Faculty of Agriculture, General Publication No: 8, Brochure No: 1.1, Isparta.

Kodal, S., T. Aküzüm, B. Çakmak and B. Kendirli, 1997. Irrigation Programs of Some Field Plants Grown in Urfa Region in Sufficient and Deficit Water Conditions [In Turkish]. 6th National Kültürteknik Congress, June 5-8, 1997. Uludağ U. Faculty of Agriculture and Kültürteknik Association, Bursa, pp. 354-362.

Kodal, S., K. Sönmez, E.  Yıldırım and A. Öztürk, 1997. An Approach for Optimum Water Distribution and Farm Optimization in Restricted Water Conditions [In Turkish]. 6th National Kültürteknik Congress, June 5-8, 1997. Uludağ U. Agricultural Faculty and Kültürteknik Association, Bursa.

Kodal, S., M. F. Selenay, K. Sönmez, Y. E. Yıldırım and H. Demir, 1997. Development of Common Irrigation Programs for Crops Grown in Agricultural Farms [In Turkish]. 6th National Kültürteknik Congress, June 5-8, 1997. Uludağ U. Agricultural Faculty and Kültürteknik Association, Bursa. (pp. 333-342).

Aküzüm, T., S. Kodal and B. Çakmak, 1997. Irrigation Management in GAP. International Journal of Water Resources Development, 13 (4): 547-560.

Kodal, S., A. Kadayıfçı and M. Oğuz, 1997. Evaluation of System Performance of  Sprinkler Irrigation Systems in Nevşehir Derinkuyu and Kaymaklı Region [In Turkish]. DOĞA Seedling Marketing Import Export Industry And Trade Limited Company (Unpublished).

Yıldırım , Y. E. and S. Kodal, 1998, Effect of Irrigation on Corn Yield in Ankara Conditions [In Turkish]. Tr. J. of Agriculture and Forestry 22: 65-70.

Kılınçer, N., A. Eliçin, M. Güler and S. Kodal 1998. Agricultural Technologies and the Environment [In Turkish]. National Environment Action Plan, State Planning Organization.

Kadayıfçı, A., M. Oguz and S. Kodal, 1998. Sprinkling irrigation practices in Nevşehir, Derinkuyu and Kaymaklı regions [In Turkish]. Journal of Agricultural Sciences, 4 (3): 15-23.

Kodal, S. and A. Kadayifci, 1998. Irrigation Experiments in Turkey. Agrometeorological Aspects of Water Application Efficiency, Workshop on 20-26 July 1998, KHAE Menemen, Turkey.

Kodal, S. and A. Kadayıfçı, 1998. Modeling Irrigation Requirements. Agrometeorological Aspects of Water Application Efficiency, Workshop on 20-26 July 1998, KHAE Menemen, Turkey.

Terzi, S., A. Kadayıfçı, C. Başyigit and S. Kodal, 1999. Computer Program for Reinforced Concrete Members of Soil-water Constructions [In Turkish]. VII. Kültürteknik Congress Reports, November 11-14, 1999. Cappadocia. Kültürteknik Association, Ankara.

İlbeyi, A., H. Üstün, A. Aran and S. Kodal, 1999. Determination of Alfalfa Water Consumption with Weighing Lysimetry and Comparison with Refeernce Water Consumption [In Turkish]. General Directorate of Rural Services, Research on Soil and Water Resources Yearbook 1998: 144-161, Ankara.

Aküzüm, T. and S. Kodal, 2000. Agricultural Policies in the GAP [In Turkish]. Southeastern Anatolia Project,  Seminar on GAP’s Place in the Future of Turkey, 12-16 June 2000. The Central Bank of the Republic of Turkey, Ankara, pp.229-317.

Tüzün, A. M., N. Baysan, H. Demir, S. Kodal and Y. E. Yıldırım, 2001. Drought Analysis of the GAP Region from the Agricultural Point of View [In Turkish]. III. National Hydrology Congress Proceedings, 27-29 June 2001. Dokuz Eylül U., İzmir, pp.521-528.

Tahaoglu, C., S. Kodal, Y. E. Yıldırım, İ. Ünver, İ. Bayrak, G. Söylemezoğlu, 2001.  Evaluation of Production-Management-Marketing together is the way of Reward in Agriculture [In Turkish]. World Economy-Politics Newspaper, July 23, 2001, World Files: 56 Agriculture and Industry Attachment, page 10, Istanbul.

Kodal, S., B. Benli and Z. Özcan, 2001. Irrigation Schedule and Economical Return of Almond Irrigated with Drip Irrigation Method for Adequate and Restricted Water Conditions in Şanlıurfa Conditions [In Turkish]. GAP II. Agricultural Congress, 24-26 October 2001. Harran U., Faculty of Agriculture, GAP Regional Development Administration, Şanlıurfa, pp. 759-766.

Demir, H., G. Karaca, E. Demir, S. Kodal and Y.E. Yıldırım, 2001. Crop Pattern and Irrigation Water Need in DSİ Irrigation Networks in the GAP Region [In Turkish]. GAP II. Agricultural Congress, 24-26 October 2001. Harran U., Faculty of Agriculture, GAP Regional Development Administration, Şanlıurfa, pp. 671-680.

Benli, B., F. Selli and S. Kodal, 2001. Optimum Plant Design in Limited and Sufficient Irrigation Water Conditions for Small Scale Agriculture Farms in the GAP Tahılalan Irrigation Association [In Turkish]. GAP II. Agricultural Congress, 24-26 October 2001. Harran U., Faculty of Agriculture, GAP Regional Development Administration, Şanlıurfa, S.705-715.

Özer, D., H. Demir, S. Kodal, Y. E. Yıldırım ve M. Y. Çelik, 2001. Effects of Temperature Humidity Index (THI) on Dairy Cattle in the GAP Region, Turkey [In Turkish]. GAP II. Agriculture Congress, 24-26 October 2001. Harran U., Faculty of Agriculture, GAP Regional Development Administration, Şanlıurfa, p.1105-1112.

Aküzüm, T., S. Kodal, Ş. Hamidi, M. Tüzün, H. Demir and F. Yıldız, 2001. Recommended Management-Maintenance Models and Applications in GAP Irrigation Area [In Turkish]. I. National Irrigation Congress, 8-11 November 2001. Kültürteknik Association, Antalya, pp. 17-26.

Kodal, S., C. Tahaoğlu and Y. E. Yıldırım, 2001. Water-Income Elasticities and Optimum Crop Pattern for Adequate and Restricted Water Conditions in Irrigation Systems [In Turkish]. I. National Irrigation Congress, 8-11 November 2001. Kültürteknik Association, Antalya, p.170-182.

Tüzün, M. and S. Kodal, 2001. Agricultural Drought in GAP and Measures to be Taken [In Turkish]. Drought and Water Resources in Turkey (Panel), Water Foundation Publications, Science Research Series: 002, Istanbul, p. 84-106.

Balçın, M., S. Kodal, H. Karaata and H. Güleç, 2002. An Suiatble Plant Water Consumption Equation for the Black Sea Crossover Area [In Turkish]. Soil and Water Resources Research Yearbook 2001. Rural Services General Directorate APK Office Department Soil and Water Resources Research Department Publication No: 119, Ankara, pp: 209-226.

Benli, B. and S. Kodal, 2003. A Non-Linear Model for Farm Optimization with Adequate and Limited Water Supplies, Application to the South-East Anatolian Project (GAP) Region. Agricultural Water Management 62 (2003): 187-203. (SCI).

Kodal, S., E. S. Köksal, M. Tüzün, A. O. Demir and Y. Özbek, 2003. Planned Water Distribution Principles and the Importance of Computer Software in the Management of Irrigation Networks [In Turkish]. I. National Water Engineering Symposium, DSİ General Directorate and Association of Water Researchers Engineers. 22-26 September 2003, Gümüldür / Izmir, p: 509-520.

Kodal, S., B. Benli and E. S. Köksal, 2003. Determination of Optimum Crop Pattern by Nonlinear Programming [In Turkish]. I. National Water Engineering Symposium, DSİ General Directorate and Association of Water Researchers Engineers. September 22-26, 2003, Gümüldür / Izmir, p: 711-721.

Tüzün, M., C. Tahaoglu, Y. E. Yıldırım and S. Kodal, 2003.  Integration of  Production System,  Variety and Technology in Agricultural Production [In Turkish]. GAP III. Agriculture Congress. 02-03 October 2003, Şanlıurfa, Harran U. Faculty of Agriculture, GAP BKİ, TÜBİTAK, p. 159-164.

Kodal, S. and Y. E. Yıldırım, 2003.  Irrigation in Agriculture and the Importance of Irrigation Technology [In Turkish]. Green Magazine, 1 (1): 16-32. (Turkish and English).

Beyribey, M., Okman, C., Girgin, İ., Kodal, S., Yıldırım, Y.E., Çakmak, B., Tekiner, M. and Erdoğan, F.C. 2003. Integrated Approach in Agricultural Water Management [In Turkish]. 2nd National Irrigation Congress, Kuşadası, Aydın, p: 349-359.

Çakmak, B., Kendirli, B. and Kodal, S., 2003. Creation of Irrigation Calendar for Farmers, Malatya Example [In Turkish]. 2nd National Irrigation Congress. 16-19 October 2003, Kuşadası, Aydın, p.360-371.

Kodal, S., Yıldırım, Y.E., Sönmez, F. K., 2003. Spatial Distribution of Dependable Rainfall in Turkey [In Turkish]. Ankara University Agricultural Faculty Journal of Agricultural Sciences, 9 (4): 421 - 427.

Beyribey M., Kodal S., Yıldırım Y. E., Erdoğan F. C., 2003. The Importance of Irrigation Technology in Water Management [In Turkish]. Irrigation Systems Symposium and Exhibition, 16-17 December 2003, Ankara, pp. 24-28.

Beyribey, M., Okman, C., Girgin, İ., Kodal, S., Yıldırım, Y. E., Çakmak, B., Bayramin, İ., Tekiner, M., Erdoğan, C. F. 2003.The Integrated Approach to Agricultural Water Management [In Turkish]. 2. National Irrigation Congress Reports. s.349-359. Aydın.

Cakmak, B., Beyribey, M. and Kodal, S., 2004. Irrigation Water Pricing in WUAs, Turkey. International Journal of Water Resources Development, 20 (1): 113-124. (SCI).

Cakmak, B., Beyribey, M., Yıldırım, Y.E. and Kodal, S. 2004. Benchmarking Performance of Irrigation Schemes: A Case Study from Turkey. Irrigation and Drainage, 53 (2): 155-164. (SCI).

Kodal, S., 2004. GAP Has Benefit to Syria and Iraq [In Turkish]. Ministry of Agriculture, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, 156: 21-23.

Kodal, S., 2004.   Irrigation and Irrigation Scheduling Aided Computer [In Turkish]. GAP Regional Development Administration, Project for Operation Maintenance and Management of GAP Irrigation Systems (GAP-İBY), Şanlıurfa.

Balçın, M., S. Kodal, H. Karaata and H. Güleç, 2004. A Suitable Plant Water Consumption Equation for the Black Sea Crossover Region [In Turkish]. Journal of Agricultural Sciences, 10 (4): 435-443.

Sönmez, F. K., H. Apaydin, A. Öztürk and S. Kodal, 2005. Open Canal Irrigation Network Optimization: A Case Study for Burdur-Turkey. Pakistan Journal of Biological sciences 8 (7): 1064-1073.

Benli, B., S. Kodal, T. Oweis, A. Ilbeyi., 2005. A Model for Optimum Allocation with Adequate and Limited Water Supplies. International Conference on Water, Land and Food Security in Arid and Semi-Arid Regions, Keynote Papers. Mediterranean Agronomic Institute, Valenzano, Bari-Italy, 6-11 September 2005.

Kodal, S. and A. M. Tüzün, 2005. Conservation of Soil and Water Resources in the GAP Area and Sustainable Agriculture [In Turkish]. GAP IV. Agriculture Congress, 21-23 September 2005, pp. 108-126, Şanlıurfa.

Kodal, S., Y. E.  Yıldırım  And H. Demir, 2005. Farmers Participation in the Management of Public Irrigation Schemes in Turkey. (FAO) Regional Office for the Near East, Cairo, Egypt.

Benli, B., S. Kodal, A. Ilbeyi, H. Ustun, 2006. Determination of evapotranspiration and basal crop coefficient of alfalfa with a weighing lysimeter. Agricultural Water Management 81: 358-370. (SCI).

Shelli, F., A. M. Tüzün, N. Baysan, G. K. Bilgen, S. Kodal, 2006. Active Participation of Users in Irrigation Systems Management [In Turkish]. TMMOB Water Policy Congress, 21-23 March 2006, Chamber of Civil Engineers of TMMOB, Ankara, p: 392-402.

Tüzün, A. M., H. Demir, N. Baysan, G. K. Bilgen, S. Kodal, 2006. The Share of Energy Cost in Production Cost for GAP Irrigation Area [In Turkish]. TMMOB Water Policy Congress, 21-23 March 2006, Chamber of Civil Engineers of TMMOB, Ankara, pp. 411-423.

Şelli, F., A. M. Tüzün, N. Baysan, G. K. Bilgen, S. Kodal, 2006. Farmers Contribution to Irrigation Investments [In Turkish]. TMMOB Water Policy Congress, 21-23 March 2006, TMMOB Chamber of Civil Engineers, Ankara, p: 424-434.

Kodal, S., A. Z. Erkan, N. Baysan, and G. K. Bilgen, 2006.  Importance of Water Delivery Scheduling for Water Saving in Water User Association: A Cade Study for GAP-Harran Plain, Turkey . Harmonization and Integration of Water Saving Options, WASAMED Thematic Network, 5th Workshop, May 3-7, 2006, Malta.

Kodal, S., 2006. Importance of Water Delivery Scheduling for Water Saving in Irrigation Management and a New Approach: Irrigation Scheduling Supported and Interactive Water Delivery Scheduling. The Second International Capacity Building Program on Participatory Irrigation Management. INPIM Training Module, June 18-29 2006, Menemen-Izmir-Turkey.

Sattari, M. T., S. Kodal, F. Ozturk, 2006. Application of Deterministic Mathematical Method in Optimizing the Small Irrigation Reservoir Capacity. Akdeniz U. Journal of Agricultural Faculty 19 (2): 261-267.

Shelli, F., Benli B., Kodal S. 2006. Optimum Crop Design Under Limited and Adequate Irrigation Possibilities in Small Scale Farming Enterprises of GAP-Grain Irrigation Union. Harmonization and integration of water saving options. Convention and promotion of water saving policies and guidelines, Proceedings of the 5th WASAMED Workshop.  Options Méditerranéennes. Series B – pp. 175-182, Malta, http://www.iamb.it/share/integra_files_lib/files/cd/OM-IAMB_catalogue.pdf, http://om.ciheam.org/serie.php?id=b

Kodal, S., 2007. Drip Irrigation [In Turkish]. Agricultural Credit, March 2007, Year: 23, Issue: 416, pp: 14-15, Ankara.

Kodal, S., 2007. Drip Irrigation and Its Advantages [In Turkish]. Agricultural Credit Cooperatives Headquarters General Directorate, Publication No: 74/2, Ankara.

Taş, H. H., S. Kodal, M. Altınok, G. Serin, O. Çankıran, M. Fenkli, 2007. Effect of Diagonal Pressing and Tensile Resistance of Corner Joining Type and Glue Type of Coated Medium Density Fiber Plate (MDF) [In Turkish]. Journal of Tekirdag, Vol. Electronic Journal of Building Technologies, 20071: 7-14.

Kodal, S., Y. E. Yıldırım, İ. Girgin, K. Demiryürek, H. Demir, 2007. New Farmer Registration System Design Report [In Turkish]. Ministry of Agriculture and Rural Affairs Agricultural Reform Implementation Project (ARIP), Ankara, 2007.

Kırnak, H., Demir, H., Kodal, S., Yıldırım, E., Karipçin, M. Z., Çavuşoğlu, A., Çullu, M. A. 2008. The Effect of Irrigation on Yield and Quality of Paprika Pepper  in  Şanlıurfa Conditions [In Turkish]. Final Report. T. C. Prime Ministry Southeastern Anatolia Project Regional Development Administration Presidency Publications. Şanlurfa.

Kodal, S., 2009. Determination of Possible Drought Periods by Data Mining Method in Ankara Region [In Turkish]. (TUBITAK Agricultural Forestry and Veterinary Research Group, Rapid Support Project Final Report)

Kodal, S., 2010. Problems encountered in drip irrigation projects and solutions in Turkey [In Turkish]. 1. National Water Resources Management Symposium, 20-22 October 2010, Karamanoğlu Mehmetbey U., Karaman (Unpublished).

Köksal, E. S., Kodal, S., 2010. Plant Monitoring Based Methods and Usage Possibilities in Irrigation Scheduling [In Turkish]. 1. National Water Resources Management Symposium, 20-22 October 2010, Karamanoğlu Mehmetbey U., Karaman (Unpublished).

Köksal, E., Kodal, S., Üstün, H.,  Yıldırım , Y.  Estimation of dwarf gren bean water use under semi-arid climate conditions through ground-based remote sensing techniques. AGWAT, Agricultural Water Management: 98 (2): 358-370. (SCI).

Kodal, S., 2010. Search Conference for Yalvaç to Develop together [In Turkish]. Yalvac Municipality, 9. Yalvaç Psidia Antiokhea Culture Tourism and Art Festival. Yalvaç.

Kodal, S., 2010. Irrigation Methods and Agricultural Irrigation in Turkey (Irrigation Scheduling) [In Turkish]. International Agricultural Education Center Directorate (UTEM). Ankara, p. 50-58. Ankara

Tas, İ., Gökalp, Z., Ozkay, F., Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Tüzün, M., Akgul, S., 2011. Water Saving in Agricultural Irrigations [In Turkish]. VI. GAP Agriculture Congress 9-12 May 2011. Şanlıurfa.

Tas, İ., Ozkay, F., Gökalp, Z., Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Tüzün, M., Akgul, S., 2011. The Importance of Domestic Use in Sustainable Water Management [In Turkish]. VI. GAP Agriculture Congress 9-12 May 2011. Şanlıurfa.

Sattari, M. T., Anlı, A. S., Apaydın, H., Kodal, S., 2011. Decision Trees to Determine the Possible Drought Periods in Ankara. Atmósfera 25 (1), 65-83 .

Üstün. H, A İlbeyi, S Kodal, E S Köksal (2012). Determination of Alfalfa Water Consumption in Weighing Lysimeter and Comparison of Reference Plant Water Consumption Estimation Methods in Ankara Conditions [In Turkish]. II. National Irrigation and Agricultural Structures Symposium.

Çapar. G, M Çelik, C Akşit, S Kodal (2013). Evaluation of Groundwater Quality Used in Agriculture in Ankara-Gölbas Special Environmental Protection Area. Second International Conference on Water, Energy and the Environment.

Torunlar, H.,M. G. Tuğaç, M. Peskircioğlu, B. Alsancak, K. A. Özaydın, A. Mermer, Ş. Gizli, O. Aydoğmuş, Y. Emeklier, Y. E.  Yıldırım , S. Kodal, 2013.  Determination of Potential areas for rape production in Turkey according to climate and topography factors [In Turkish]. Conference Paper · September 2013. Turkey 10. Field Crops Congress, Konya, Book 2.

Peşkircioğlu, M., H. Torunlar, B. A. Sırlı, K. A. Özaydın, A. Mermer, M. Şahin, M. G. Tuğaç, O. Aydoğmuş, Y. Emeklier, Y. E. Yıldırım, S. Kodal, 2013. Determination of Potential Rice Areas in Turkey by Using Geographic Information System Techniques [In Turkish]. Field Crops Central Research Journal 22 (1), Page 20-25 20 May 2013

Özaydın, KA, Yıldırım, YE, Köksal, ES, Çetin, Ö., Yıldız, Ö., Sonmez, B., Tahmiscioğlu, MS, Küçükcoşkun, Ş., Caymaz, U., Uçar, İ., Türkeş, M. , Taş, İ., Kodal, S., Bulut, İ., Yılmaz, A., Kolsuz, HU, Bulut, F., Şimşek, O., Anın, N., Kaya, B., Bilgen, GK, Avağa , K., Köşker, Y., Aysel, M., Tekeli, M., AYDİNŞAKİR, K., Dinç, N., Berekatoğlu, K., Güney, E., Karagöz, K., Uygan, D., Uzbek , A., Kösetürkmen, S., Küçükyumuk, C., Yıldız, H., Korkmaz, N., Gunduz, M., Şen, S., Akap, PT, Özçelik, S., Altay, T., Aras, S., Captan, U., Özdemir, AG, Özer, S., Gündüz, A., Dündar, MA, Bozkurt Colak, Y., Baydar, A., Taşan, M., Kara, F ., Anlaşan Taş, M., Bahçeci, P., Üğlu, G., Boyacioglu, A., Ozer, N., 2014. Database Design for Use in Plant Water Consumption Studies [In Turkish]. II. International Drought and Desertification Symposium, 16-18 September 2014, Konya, p: 24.

Peskircioglu, M., Tuğaç, M.G., Mermer, A., Alsancak Glazed B., Torunlar, H., Özaydın. K.A., Aydoğmuş, O., Yıldırım, Y.E., Kodal, S., Emeklier, Y. 2014. Classification of Konya Plain Project (KOP) Region Landings by Climate, Soil and Topography Factors [In Turkish]. II. International Drought and Desertification Symposium, Abstract Book, Page 62, September 16-18, 2014. Konya

Özaydın K. A., Y. E. Yıldırım, E. S. Köksal., Ö. Çetin, Ö. Yildiz, B. Sönmez, M. S. Tahmiscioğlu, Ş. Küçükcoşkun, U. Caymaz, İ. Uçar, M. Turkes, İ. Stone, S. Kodal, İ. Bulut, A. Yilmaz, HU Kolsuz, F. Bulut, O. Şimşek, N. Angin, B. Kaya, GK Bilgen, K. Avanç, Y. Köşker, M. Aysel, M. Tekeli, K. Aydınşakir, N. Dinç, K. Berekatoğlu, E. Güney, K. Karagöz, D. Uygan, Ö. Özbek, S. Kösetürkmen, C. Küçükyumuk, H. Yıldız, N. Korkmaz, M. Gündüz, S. Şen, P. T. Akap, Ş. Ozcelik, T. Altay, S. Aras, Ş. Captain, U. N. Ozer, A. Boyacioglu, A. Boyacioglu, N. Özerem, S. Ozdemir, A. Gündüz, MA Dundar, YB Colak, A. Baydar, M. Taşan, F. Kara, MA Taş, P. Bahçeci, 2014. Database Design for Use in Plant Water Consumption Studies [In Turkish]. II. International Symposium on Drought and Desertification. September 16-18, 2014. Q: 59-71. Konya

Kodal S., Türkeş M., Benli B., Çapar G., Coşkun Dilcan Ç., 2015. Integrated Water Management and Adaptation to Climate Change [In Turkish], TMMOB Chamber of Agricultural Engineers Turkey Agricultural Engineering VIII. Technical Congress, January 12-16, 2015, Ankara.

Çapar, G., C. Coşkun Dilcan, S. Kodal, T. Çınar, 2015. A new integrated approach for water education in Turkey. 9th World Congress, Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, June 10 -13, Istanbul, Turkey.

Çapar, G., C. Coskun Dilcan, S. Kodal, 2015. A New Interdisciplinary Program Proposal in Turkey: Integrated Water Management [In Turkish]. 11th National Environmental Engineering Congress, 15-17 October 2015, Bursa.

Sırlı, B., M. Peşkircioğlu, H. Torunlar, K. A. Özaydın, A. Mermer, S. Kader, M. G. Tuğaç, O. Aydoğmuş, Y. Emeklier, Y. E. Yıldırım, S. Kodal, 2015.  Determination of potential Grape Areas in Turkey according to climate and topography factors by using Geographical Information Systems (GIS) Techniques [In Turkish]. Field Crops Central Research Journal 2015, 24 (1): Page 56-6. June 17, 2015.

Akşit, C., N. Ozer, S. Kodal, 2016. Moisture distribution and irrigation efficiency in soil at the root zone for irrigation methods [In Turkish]. 13th National Kültürteknik Congress, Akdeniz U. Faculty of Agriculture Department of Agricultural Structures and Irrigation, 12-15 April 2016, Antalya.

Kodal, S., Y. E.  Yıldırım , D. Yıldız, U. Bingöl, S. Aksu, G. K. Bilgen, 2016.  Evaluation of Agricultural Irrigation Policy, Irrigation Management and Irrigation Efficiency [In Turkish]. GTHB Research-Development References Project Outcome Report. Ada Hidroenerji, Ankara.