PROF.DR. AYŞEGÜL KÖKLÜ    
Adı : AYŞEGÜL
Soyadı : KÖKLÜ
E-posta : koklu@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 296 56 44
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Ayşegül Köklü

-          1967 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulu giriş

-          1973 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulu bitiş

-          1974 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksekokulu Diş, Çene ve yüz Ortopedisi Kürsüsü Asistanı

-          1978 Doktorluk ünvanı

-          1978-1983 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Doktor Asistanı

-          1983-1985 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti

-          1985-1992 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Doçenti

-          1992- Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Profesörü

-          35 civarında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış yayın

-          30 civarında ulusal ve uluslararası toplantılarda tebliğ