DOÇ.DR. ÖZCAN KÖYSÜREN    
Adı : ÖZCAN
Soyadı : KÖYSÜREN
E-posta : koysuren@ankara.edu.tr, koysuren@gmail.com
Tel : 03124851605/5579
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Enerji Mühendisliği
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad, Soyad                              : Özcan Köysüren

Doğum Tarihi ve Yeri           : 22 Temmuz 1979 – Dinslaken, Almanya

Görevi                                    : Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

E-mail                                    : koysuren@ankara.edu.tr & koysuren@gmail.com 


                                                                      

EĞİTİM

Ekm 2002-Nis 2008   Kimya Müh. Böl. (Bütünleşik) Doktora Programı (GPA: 3.82/4.00) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Ekm 1998-Hzn 2002  Kimya Müh. Böl. Lisans Programı (GPA: 3.20/4.00) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Şbt. 2000-Hzn 2002  Almanca Öğretmenliği Böl. Yan Dal Programı (GPA: 3.25/4.00) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Ekm 1997-Hzn 1998    Hazırlık Sınıfı (İngilizce): Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eyl. 1990-Hzn 1997    Lise (Almanca): Ankara Anadolu Lisesi-Ankara

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce                      : İyi Seviyede

Almanca                     : İyi Seviyede

 

DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI  

 

Tez Başlığı (İngilizce): “Preparation and Characterization of Conductive Polymer Composites, and their Assessment for Electromagnetic Interference Shielding Materials and Capacitors”

 

Tez Başlığı (Türkçe): “İletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, ve bunların Elektromanyetik Parazit Kalkanları ve Kapasitörler için Değerlendirilmesi”

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Göknur Bayram (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Müh. Böl.)


ÖDÜLLER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Hasan Orbey Araştırma Ödülü, 2007PROFESYONEL ÇALIŞMALAR


A. ARAŞTIRMALAR


  • Çift vidalı ekstrüder kullanılarak, LDPE, PET ve PP/PET matrisli iletken polimer kompozitleri hazırlanmıştır. Ayrıca, çözeltiden döküm tekniği ile PMMA matrisli iletken polimer kompozitleri hazırlanmıştır. Dolgu maddesi olarak karbon siyahı ve karbon nanotüp kullanılmıştır. Hazırlanan polimer kompozitlerin elektrik iletkenliği ve mekanik özellikleri incelenmiştir.

  • Naylon 6/karbon siyahı iletken polimer kompozitleri, katkılı ve eriyik halde polimer kompozit hazırlama yöntemi ile hazırlanmıştır. Hazırlanan polimer kompozitlerin elektrik iletkenliği ve mekanik özellikleri incelenmiştir.

  • Karbon siyahına kimyasal işlem uygulanarak, iletken polimer kompozitlerinin elektriksel özelliklerinin (iletkenlik, EMI SE ve dielektrik özelliği) geliştirilmesine çalışılmıştır.

  • Kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile karbon nanotüp sentezlenmiştir. Ayrıca, katkılı polimer kompozit hazırlama yöntemi ile karbon nanotüp içeren polianilin kompozitleri hazırlanmıştır. Üretilen kompozitlerin, elektrokimyasal kapasitans özelliği incelenmiştir.  

  • Elektroeğirme yöntemi ile PVA/karbon nanotüp nanofiber içeren film üretilmiştir. Hazırlanan nanofiber filmin elektrokimyasal kapasitans özelliği incelenmiştir

  • Yapısında bor atomu içeren polimer sentezlenmiştir. Elektroeğirme yöntemi ile sentezlenen bor içerikli polimerden, nanofiber film üretilmiştir. Üretilen nanofiber filmin ısıl ve morfolojik özellikleri incelenmiştir.  

  • Manyetik demiroksit çekirdekli ve mezo-gözenekli silika kabuk yapılı nanoparçacıkların sentezi ve kontrollü boya salınımı çalışmaları yapılmıştır.

B. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

PROJE ADI

TARİH

GÖREV

PROJE TÜRÜ

Manyetik Mezo-Gözenekli Demiroksit-Silika Nanoparçacıklarının Sentezi ve Kontrollü Boya Salınım Çalışmaları

2013-2014

 

Yürütücü

BAP

(13401020)

Sıcak Filament Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Polimerik Süper Su İtici Nanokaplamaların Sentezi ve Karakterizasyonu

2010-2012

 

Yardımcı Araştırmacı

Tübitak

(110M088)

Polivinil Borat Sentezi; Elektrospin Yöntemiyle Nanofiber Hazırlanması ve Karakterizasyonu

2011-2013

 

Yürütücü

Tez Projesi

(12201004)

Polianilin/karbon nanotüp bazlı elektrokimyasal kapasitörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu

2010-2012

 

Yürütücü

BAP

(10401036)

Kimyasal buhar biriktirme yöntemi ile süperhidrofobik ince film hazırlanması

2010-2012

 

Yürütücü

BAP

(10401037)

Akışkan Yataklı Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi (CVD) ile Karbonnanotüp Yüzeylerin Fonksiyonel Polimer Bileşikleri ile Kaplanması

2010-2012

 

Yardımcı Araştırmacı

BAP

(10401024)

Dolgu Maddesi Eklenmesiyle İletken Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması

2005-2007

 

Yardımcı Araştırmacı

Tübitak

(104M010)

İletken Polimer Kompozitlerinin Prosesi ve Karakterizasyonu

2002-2006

 

Yardımcı Araştırmacı

DPT

 (BAP-08-11-DPT2002K120510)C. VERDİĞİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Ders Adı

2010-2011

Güz

Elektrospin Prosesleri (Y. Lisans)

Kimya Mühendisliği Tasarımı I

General Chemistry I

Genel Kimya (Makina Müh. Bl.)

Genel Kimya (Elek & Elt. Müh.)

Chemical Process Calculation I

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı II

General Chemistry II

Kimyasal Proses Hesaplamaları II

Chemical Process Calculation II

2011-2012

Güz

Kimya Mühendisliği Tasarımı I

Malzeme Bilgisi (I. Öğretim)

Malzeme Bilgisi (II. Öğretim)

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı II

Mathematical Modelling in Chemical Engineering

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I

2012-2013

Güz

Kimya Mühendisliği Tasarımı I

Malzeme Bilgisi (I. Öğretim)

Malzeme Bilgisi (II. Öğretim)

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı II

Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (I. Öğretim)

Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (II. Öğretim)

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I (I. Öğretim)

2013-2014

Güz

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (I. Öğretim)

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (II. Öğretim)

Malzeme Bilgisi (I. Öğretim)

Malzeme Bilgisi (II. Öğretim)

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II (I. Öğretim)

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II (II. Öğretim)

Bahar

Kimya Mühendisliği Tasarımı II (I. Öğretim)

Kimya Mühendisliği Tasarımı II (II. Öğretim)

Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (I. Öğretim)

Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (II. Öğretim)

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I (I. Öğretim)

2014-2015

Güz

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (I. Öğretim)

Kimya Mühendisliği Tasarımı I (II. Öğretim)

Malzeme Bilgisi (I. Öğretim)

Malzeme Bilgisi (II. Öğretim)
D. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. O. Koysuren, S. Yesil, G. Bayram, “Effect of Composite Preparation Techniques on Electrical and Mechanical Properties and Morphology of Nylon 6 Based Conductive Polymer Composites”, Journal of Applied Polymer Science 2006, 102, 2520-2526.

2. O. Koysuren, S. Yesil, G. Bayram, “Effect of Surface Treatment on Electrical Conductivity of Carbon Black Filled Conductive Polymer Composites”, Journal of Applied Polymer Science 2007, 104, 3427-3433.

3. O. Koysuren, S. Yesil, G. Bayram, M. Secmen, O. A. Civi, “Effect of Carbon Black Surface Treatment on the Microwave Properties of Poly(ethylene terephthalate)/Carbon Black Composites”, Journal of Applied Polymer Science 2008, 109, 152-159.

4. O. Koysuren, C. Du, N. Pan, G. Bayram, “Preparation and Comparison of Two Electrodes for Supercapacitors: Pani/CNT/Ni and Pani/Alizarin-Treated Nickel”, Journal of Applied Polymer Science 2009, 113, 1070-1081.

5. S. Yesil, O. Koysuren, G. Bayram, “Effect of microfiber reinforcement on the morphology, electrical, and mechanical properties of the polyethylene/poly(ethylene terephthalate)/carbon nanotube composites”, Polymer Engineering and Science 2010, 50, 2093-2105.

6. O. Koysuren, S. Yesil, G. Bayram, “Effect of solid state grinding on properties of PP/PET blends and their composites with carbon nanotubes”, Journal of Applied Polymer Science 2010, 118, 3041-3048.

7. E. Bringas, Ö. Köysüren, D.V. Quach, M. Mahmoudi, E. Aznar, J.D. Roehling, M.D. Marcos, R. Martinez-Manez, P. Stroeve, “Triggered release in lipid bilayer-capped mesoporous silica nanoparticles containing SPION using an alternating magnetic field”, Chemical Communications 2012, 48, 5647-5649.

8. O. Koysuren, M. Karaman, H. Dinc, “Preparation and characterization of polyvinyl borate/polyvinyl alcohol (PVB/PVA) blend nanofibers”, Journal of Applied Polymer Science 2012, 124, 2736-2741.

9. O. Koysuren,Preparation and Characterization of Polyvinyl alcohol/Carbon nanotubes (PVA/CNT) Conductive Nanofibers”, Journal of Polymer Engineering 2012, 32, 407-413.

10. M. Karaman, N. Çabuk, D. Özyurt, Ö. Köysüren, Self-Supporting Superhydrophobic Thin Polymer Sheets That Mimic the Nature’s Petal Effect”, Applied Surface Science 2012, 259, 542-546.

11. H. B. Yildiz, D. O. Demirkol, S. Sayın, M. Yilmaz, O. Koysuren, M. Kamaci, “New Amperometric Cholesterol Biosensors Using Poly(ethyleneoxide) Conducting Polymers”, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry 2013, 50, 1075-1084.

12. O. Koysuren, M. Karaman, D. Ozyurt, “Effect of noncovalent chemical modification on the electrical conductivity and tensile properties of poly(methyl methacrylate)/carbon nanotube composites”, Journal of Applied Polymer Science 2013, 127, 4557-4563.

13. M. Karaman, F. Sarıipek, Ö. Köysüren, H. B. Yıldız, Template assisted aynthesis of photocatalytic titanium dioxide nanotubes by hot filament chemical vapor deposition method”, Applied Surface Science 2013, 283, 993-998.

14. O. Koysuren, M. Karaman, H. B. Yildiz, H. N. Koysuren, H. Dinc, “Electrospun polyvinyl borate/poly(methyl methacrylate) (PVB/PMMA) blend nanofibers”, International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials 2014, 63, 337-341.

 

E. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. O. Koysuren, S. Yesil, G. Bayram, “Preparation and Characterization of Nylon 6 Based Conductive Composites”, Annual Technical Conference (ANTEC), Boston, U.S.A., 1-5 May 2005.

2. S. Yesil, O. Koysuren, G. Bayram, “Conductive Polymer Composites with
Surface Modified Carbon Black
”, 22nd Annual Meeting of the Polymer Processing Society (PPS 22), Yamagata, Japan, 2-6 July 2006.

3. O. Koysuren, S. Yesil, G. Bayram, "Effect of Solid State Grinding Technique on Microstructured Blends of Incompatible Polymers", Somer Symposium Series I, Ankara, Turkey, 14-15 May 2007.

4. S. Yesil, O. Koysuren, G. Bayram, "In-Situ Microfiber Reinforcement of Conductive Polymer Composites", Somer Symposium Series I, Ankara, Turkey, 14-15 May 2007.

5. S. Yesil, O. Koysuren, G. Bayram, “Processing and Characterization of Electrically Conductive In-Situ Microfibrillar Polymer Composites, The Polymer Processing Society 24th Annual Meeting (PPS 24), Salerno, Italy, 15-19 June 2008.

6. O. Koysuren, S. Yesil, G. Bayram, M. Secmen, O. Aydin Civi, “Effect of Surface Treatment on Electrical and Microwave Properties of Carbon Black Filled PET Based Composites, The Polymer Processing Society 24th Annual Meeting (PPS 24), Salerno, Italy, 15-19 June 2008.

7. O. Koysuren, M. Karaman, H. Dinc, “Preparation and Characterization of Electrospun Polyvinyl borate Nanofibers”, European Materials Research Society (E-MRS) 2011 Spring Meeting, Nice, France, 9-13 May 2011.  

8. M. Karaman, D. Özyurt, F. Özel, N. Çabuk, Ö. Köysüren, M. Kuş,Surface Functionalization of Carbonnanotubes by Moving Bed Chemical Vapor Deposition Method”, European Materials Research Society (E-MRS) 2011 Spring Meeting, Nice, France, 9-13 May 2011.  

9. O. Koysuren, M. Karaman, D. Ozyurt, “Effect of Non-Covalent Chemical Modification on the Electrical Conductivity and Tensile Properties of Poly(methyl methacrylate)/Carbon Nanotube Composites”, Annual Technical Conference (ANTEC), Cincinnati, U.S.A., 22-24 April 2013.

10. O. Koysuren, Carbon Nanotubes Containing Conductive Nanofibers and Characterization as Electrode Material For Electrochemical Capacitor”, Materials Research Society MRS 2014 Fall Meeting & Exhibit, Boston, U.S.A., 30 November-5 December 2014.

 

F. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1. Ö. Köysüren, G. Bayram, “Naylon 6/Karbon Siyahı Kompozitlerinin Mekanik ve Elektriksel Özellikleri”, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 6), İzmir, 7-10 Eylül 2004.

2. Ö. Köysüren, S. Yeşil, G. Bayram, “Karbon Bazlı Dolgu Maddesi İçeren Poli(Etilen Tereftalat) Kompozitlerinin Mekanik ve Elektriksel Özellikleri”, I. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Ankara, 21-23 Haziran 2006.

3. S. Yeşil, Ö. Köysüren, G. Bayram “Karbon Bazlı Dolgu Maddeleri Katkılı Polipropilen Kompozitlerinin Mekanik ve Elektriksel Özellikleri”, Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 7), Eskişehir, 5-8 Eylül 2006.

4. Ö. Köysüren, M. Karaman, “Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon Nanotüp Yüzey Modifikasyonu”, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, 12-14 Mayıs 2010.

5. M. Karaman, Ö. Köysüren, “Akışkan Yataklı Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon nanotüp Yüzey Modifikasyonu”, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 9), Ankara, 22-25 Haziran 2010.

 

G. YURTDIŞI ÇALIŞMALARI

1. Kaliforniya Üniversitesi, Davis, A.B.D. (University of California, Davis, U.S.A.), 12 Mart – 12 Eylül 2007 (ÖYP kapsamında, BAP-08-11-DPT2002K120510 kod’lu ÖYP Projesi Desteği).

2. Kaliforniya Üniversitesi, Davis, A.B.D. (University of California, Davis, U.S.A.), 25 Haziran – 25 Eylül 2011 (YÖK Öğretim Üyesi Desteği). 

 

H. BİLİMSEL ETKİNLİK DEĞERLENDİRME KURUL ÜYELİĞİ

1. SUMOPP (Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Proje Pazarı), 1. Öğrenci Proje Pazarı, 20-21 Mayıs 2014.