PROF.DR. KADRİYE ÖZÇELİK    
Adı : KADRİYE
Soyadı : ÖZÇELİK
E-posta : kozcelik@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1164
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

DOĞUM YERİ VE YILI: Ankara, 20.11.1970

YABANCI DİL: Fransızca

ÖĞRENİMİ

1987-1991  Lisans

                    Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat

                    Tarihi  Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı

                    Lisans Tezi: Anadolu’da Paleolitik Çağ Mağara Yerleşimleri

                     

1991-1995   Yüksek Lisans                    

                     Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya)

                     Bölümü

                     Yüksek Lisans Tezi: Karain Mağarası, Levallois Tekniği

          

1995-2001   Doktora

                     Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya)

                     Bölümü

                     Doktora tezi: Karain Mağarası “B” Gözü Pleistosen Dönem Yontmataş

                     Endüstrisinin Tekno-Tipolojisi.

                       

AKADEMİK AŞAMALARI

 

1992-2000       Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve  Tarih Coğrafya

                         Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı

 

2000-2012       Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya

                         Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı

 

2012-               Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya

                         Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi  Anabilim Dalı,

                         Halen bu kadro ile görev yapmaktadır.

 

2012                 Doçent Unvanı

 

 

AKADEMİK ETKİNLİKLERİ

 

Yurtiçinde Katıldığı Kazı ve Yüzey Araştırmaları

 

1989-2011         Karain Mağarası (Antalya)  kazıları ( 2001 ve 2002 kazı dönemleri

                          hariç), ekip üyesi, Kazı başkanı: Prof. Dr. Işın Yalçınkaya

 

1989-1999         Öküzini Mağarası (Antalya) kazıları, ekip üyesi

                          Bilimsel başkan: Prof. Dr. Işın Yalçınkaya

 

1994                  Peynirçiçeği Mağarası (Bodrum) sondaj kazısı, ekip üyesi

                          Bilimsel başkan: Prof. Dr. Işın Yalçınkaya

 

1998                  Samandağ-Çevlik Civarı (Hatay) yüzey araştırması, ekip üyesi

                          Bilimsel başkan: Prof. Dr. Işın Yalçınkaya

 

2003                  Damal-Sazpegler (Ardahan) kazısı (Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı

                          Projesi)  Bilimsel başkan: Kadriye Özçelik

 

2009-2012         Suluin Mağarası (Antalya) kazısı ekip üyesi, 2012 yılında Kazı

                          Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

                          Kazı başkanı: Prof.Dr.  Harun Taşkıran 

 

Yurtdışı Etkinlikleri

 

1997                  27 Nisan- 3 Mayıs  tarihleri arasında,  Belçika Liege Üniversitesi, Prehistorya Bölümü tarafından düzenlenen “Anatolian Prehistory” Sempozyumuna davetli olarak katıldı.

 

2000             15 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında Fransa’da  Instıtut de Paléontologie Humaine (Paris), Lazaret Mağarası (Nice) ve Tautavel-Arago Mağarası’nda (Perpignan) arkeolojik çalışmalara katılıp, uzmanlık alanına ilişkin staj gördü (Prof.Dr.Henry de Lumley’in başkanlığında).

 

Aldığı Burslar

 

2000                    Fransa Dışişleri Bakanlığı Bursu (15 Mayıs-15 Haziran)

  

Bildiri ile Katıldığı  Uluslararası Sempozyumlar

 

1996     XVIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “1985-1995 Karain Kazıları Işığında Anadolu Paleolitiğinin Önemi” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (27 Mayıs 1996)

 1997    XIX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “1995 ve 1996 Yılları Karain Kazıları” ve “1995-1996 Yılları Öküzini Kazıları”isimli iki bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (26 Mayıs 1997)

 1998     XX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “1997 Yılı Öküzini Kazıları” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (25 Mayıs 1998)

 1999     XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu “1998 Yılı Karain Kazısı” ve “1998 Yılı Öküzini Kazısı” isimli iki bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ.  (24 Mayıs 1999)

 1999     XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, "1998 Yılı Yüzey Araştırmaları ve Hatay Paleolitiği" isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (27 Mayıs 1999)

 2000      XXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “1999 Yılı Karain Kazısı” ve “1999 Yılı Öküzini Kazısı” isimli iki bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ.  (22 Mayıs 2000)

 2001    XXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “2000 Karain Kazısı” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (29 Mayıs 2001)

 2004     XXVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “ 2003 Karain Kazıları” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (24 Mayıs 2004).

 2005     27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “ 2004 Yılı Karain Mağarası Kazıları” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (30 Mayıs-3 Haziran).

 2006     28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ.,  (29 Mayıs 2006).

 2007     29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu “2006 Yılı Karain Mağarası Kazıları” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (28 Mayıs-1 Haziran 2007)

 2008      30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu “Karain kazıları 2007” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (26-29 Mayıs 2008).

 2009     31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu “ 2008 yılı Karain Mağarası Kazıları” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ.(25-29 Mayıs)

 2010     32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, “2009 Yılı Karain Mağarası Kazıları” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ve diğ. (24-29 Mayıs)

 2010       Institut de Paléontologie Humaine tarafından düzenlenen “Les premiers peuplements prehistoriques sur les differents continents” başlıklı sempozyumda, “Le Paléolithique moyen de l’Anatolie: La grotte de Karain dans son cadre culturel et environnemental” isimli bildiri, Işın Yalçınkaya ile birlikte, 2-6 Haziran 2010, Fransa (Paris),

 

Bildiri ile Katıldığı  Ulusal Sempozyumlar

 

2002    Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, I. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, "Paleolitik Döneme İlişkin Teknolojik Çalışmalarda Çekirdeklerin Önemi" isimli bildiri  (15-16 Nisan 2002).

 2003    Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, "Karain Mağarası B Gözü’nde Üst Paleolitik Sorunu" isimli bildiri (28-30 Nisan 2003).

 

Poster ile Katıldığı Uluslararası Sempozyum

 

2010     Institut de Paléontologie Humaine tarafından düzenlenen “Les premiers peuplements prehistoriques sur les differents continents” başlıklı sempozyumda, “Le Paléolithique moyen de l’Anatolie: La grotte de Karain dans son cadre culturel et environnemental” isimli posterli sunum, M. Beray Kösem ile birlikte, 2-6 Haziran 2010, Fransa (Paris)

 

Toplum Eğitimine Yönelik  Konferans ve Seminerler

 

2006     ODTÜ Arkeoloji Topluluğu’nun organizasyonuyla gerçekleştirilen “Paleolitik Çağ ve Yaşam Biçimi” isimli  konferans (14 Aralık 2006).

 2007     Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Arsamer tarafından düzenlenen “Prehistorya Seminerleri” nde “Paleolitikte Kemik Endüstrisi” isimli seminer  (Hatay- 26 Nisan.2007).

 2009   Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde “Anadolu’da Üst Paleolitik Dönem” konulu konferans ( 22 Ekim 2009).

 

Toplum Eğitimine Yönelik Diğer Etkinlikler

 

1- Anadolu Medeniyetleri Müzesi bünyesinde, çocuklara müzeleri ve arkeolojiyi tanıtıp sevdirmek amacıyla oluşturulan Eğitim Biriminin Danışma Kurulunda yer almaktadır. Bu kapsamda, Kasım 2009’da bir basın toplantısıyla tanıtılan “Senden Önce Anadolu” eğitim setinde bilimsel danışmanlık yapmıştır.

2- Instıtut de Paléontoloji Humaine, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Ankara Fransız Enstitüsü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, 5 Kasım 2008’de Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde açılışı gerçekleştirilen “Türkiye’nin İlk Sakinleri” (Les Premiers peuplements de la Turquie) sergisinin oluşturulmasında görev alan ekip arasındadır. Serginin hazırlıkları kapsamında Anadolu’nun en eski ve önemli Paleolitik yerleşimlerine ait yontmataş, kemik, kemik endüstri ve süs objeleri’nin mülajlarının alınması çalışmalarında da yer almıştır.

 

 

Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

 

Dersin  Adı

Dönem

Dersin Verildiği Fakülte

Orta Paleolitik Yontmataş Teknolojisi

I

A.Ü. D.T.C.F.

Üst Paleolitik Yontmataş Teknolojisi

I

A.Ü. D.T.C.F.

Kemik Alet Tekno-Tipolojisi

I

A.Ü. D.T.C.F.

Paleolitikte Süs Objeleri

I

A.Ü. D.T.C.F.

Prehistorya’ya Giriş

I

A.Ü. D.T.C.F.

Yontmataş Aletlerde Ölçüm ve Çizim Teknikleri

I

A.Ü. D.T.C.F.

Yontmataş Aletlerde Üretim Teknikleri

II

A.Ü. D.T.C.F.

Yontmataş Aletlerde Morfolojik Tipoloji

II

A.Ü. D.T.C.F.

Uygulamalı Paleolitik Tipoloji

II

A.Ü. D.T.C.F.

Prehistorik Sanat ve İnanç Sistemleri

II

A.Ü. D.T.C.F.

Paleolitikte Ateş ve Yerleşim Biçimleri

II

A.Ü. D.T.C.F.

 

 

Ayrıca 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde A.Ü. Mühendislik Fakültesi’nde 3 kredilik “Arkeoloji” dersi vermiştir.

 

Yüksek Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler

 

I. Dönem

1- Üst Paleolitik Dönem Yontmataş Endüstrileri Üzerine Analiz Çalışmaları I

2- Paleolitik Çağ'da Kemik Aletler: Üretim Aşamaları ve Kullanım Alanları I

 II. Dönem

1- Üst Paleolitik Dönem Yontmataş Endüstrileri Üzerine Analiz Çalışmaları II

2- Paleolitik Çağ'da Kemik Aletler: Üretim Aşamaları ve Kullanım Alanları II

 

Doktora Düzeyinde verdiği Dersler

 

I. Dönem

1- Paleolitik Çağ'da Ritüeller ve Sanatın Doğuşu I

II. Dönem

1- Paleolitik Çağ'da Ritüeller ve Sanatın Doğuşu II

 

 Danışmanlığı Altında Yürütülen Tezler

 

1- Hande Bulut tarafından hazırlanan "Batı Toros Mağaraları Kemik Aletleri" konulu yüksek lisans tezi.

 

YAYIN LİSTESİ

 

MAKALELER

 

1997  Yalçınkaya, I., Otte, M., Taşkıran, H., Kösem, B., Ceylan, K., “1985-1995 Karain Kazıları Işığında Anadolu Paleolitiğinin Önemi”, XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 1-9.

 

 1998  Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M., Kösem, M.B., Ceylan, K., Erek, C.M., Atıcı, A.L., Otte, M., “1995-1996 Yılları Karain Kazıları”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 17-45.

 

 1998  Yalçınkaya, I., M. Kartal, C.M. Erek, A.L. Atıcı, M.B. Kösem, K. Ceylan, J.-M. Leotard, M. Otte, “1995 ve 1996 Yılları Öküzini Kazıları”, XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 47-71.

 

 1998  Ceylan, Kadriye,  “Karain Mağarası Levallois Çekirdeklerinin Tekno-Tipolojik Analizi”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı 1-2, Cilt.38:173-186.

 

 1999  Yalçınkaya, I., Kartal, M., Kösem, M.B., Erek, C.M., Atıcı, A.L., Özçelik (Ceylan), K., Taşkıran, H., Otte, M., “1997 Yılı Öküzini Kazıları”, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 39-54.

 

 2000  Yalçınkaya, I., Otte, M., Taşkıran, H., Özçelik, K., Atıcı, A.L., Kösem, M. B., Erek, C.M., Kartal, M.,  “1998 Yılı Karain Kazısı”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I : 15-28.

 

 2000  Yalçınkaya, I., Otte, M., Kartal, M., Atıcı, A.L., Özçelik, K., Kösem, M.B., Erek,C. M.,Taşkıran, H., “1998 Yılı Öküzini Kazısı”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 29-36.

 

 2000  Yalçınkaya, I., M.B. Kösem, A.L. Atıcı, K. Özçelik, C.M. Erek, M. Kartal,  "1998 Yılı Yüzey Araştırmaları ve Hatay Paleolitiği", 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı II: 163-174.

 

 2001  Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Atıcı, A.L., Kösem, M. B., Özçelik, K., Kartal, M., Erek, C.M., “1999 Yılı Karain Kazıları”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I : 9-20.

 

 2001  Yalçınkaya, I., Kartal, M., Özçelik, K., Kösem, M. B., Atıcı, A.L.,Taşkıran, H., Erek, C.M.,  “1999 Yılı Öküzini Kazısı”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 21-26.

 

 2002  Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kösem, M.B., Özçelik, K., Atıcı, A.L.,  "2000 Yılı Karain Kazısı” 23.Kazı Sonuçları Toplantısı I: 163-170

 

 2003  Özçelik, Kadriye, “ 1998 Yılı Hatay Yüzey Araştırması Buluntularının Tekno-Tipolojik Değerlendirilmesi” Anadolu (Anatolia), sayı: 24 (2003): 79-92

 

 2003  Özçelik, Kadriye,  “ Karain Mağarası B Gözü’nde Üst Paleolitik Sorunu”, Anadolu (Anatolia), sayı:25 (2003): 83-95

 

 2005  Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M.,Özçelik, K, Sevencan, B.C. : “ 2003 Yılı Karain Mağarası Kazısı” 26.Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 2: 215-224

 

2005 Özçelik, Kadriye, “Paleolitik Teknolojide Çekirdeklerin Önemi”, Arkeoloji ve Etnoğrafya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, sayı 5 :65-70

 

 2006   Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M.,Özçelik, K, Kösem, M.B. : “ 2004 Yılı Karain Mağarası Kazıları” 27.Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 1: 403-418

 

2007   Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M.,Özçelik, K, Kösem, M.B., Kartal, G.: “ 2005 Yılı Karain Mağarası Kazıları” 28.Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 1: 539-558

2008   Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M.,Özçelik, K, Kösem, M.B., Kartal, G.: “ 2006 Yılı Karain Mağarası Kazıları” 29.Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 1: 467-482.

2009  Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M.,Özçelik, K, Kösem, M.B., Kartal,G.: “ 2007 Yılı Karain Mağarası Kazıları” 30.Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 2: 285-300

 2010   Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Kartal, M.,Özçelik, K, Kösem, M.B., Kartal, G.: “ 2008 Yılı Karain Mağarası Kazıları” 31.Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 4: 41-62

 

2010   Yalçınkaya, Özçelik, K., I., Kartal, M., Taşkıran, H., 2009: “Diffusion des Cultures à Bifaces en Turquie - Türkiye’de İki Yüzeyli Alet İçeren Kültürlerin Dağılımı”, Anadolu  (Anatolia) sayı:35 (2009): 1-14, 15-38

 

 2011   Yalçınkaya, I., Taşkıran, H., Özçelik, K, Kösem, M.B.: “ 2009 Yılı Karain Mağarası Kazıları” 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 3: 22-35

 

2011   Taşkıran, H., Aksu, S.E., Kösem, M.B., Özçelik, K,: “ Suluin Mağarası Kazısı-2009” 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 4: 427-439

2011   Özçelik, K.,  “Karain Mağarası B Gözü Epi-paleolitik Dönem Yontmataş Endüstrisi”, Işın Yalçınkaya’ya Armağan (Studies in Honour of Işın Yalçınkaya), (Editörler: Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., Kösem, M.B., Kartal, G.,): 213-225

2011    Özçelik, K., “Le Paléolithique supérieur de la Turquie. Essai de synthèse- The Upper Paleolithic of Turkey. An essay of synthesis” L’Anthropologie 115/5 (2011): 600–609

 

2012 Yalçınkaya. I., Özçelik, K.: “Karain Mağarası’nın Kültürel ve Çevresel Verileri Işığında Anadolu Orta Paleolitik’inin Değerlendirilmesi” Adalya XV: 1-12.

 

KİTAPTA BÖLÜM

 

2011   Özçelik, K.,  “Karain Mağarası B Gözü Epi-paleolitik Dönem Yontmataş Endüstrisi”, Işın Yalçınkaya’ya Armağan (Studies in Honour of Işın Yalçınkaya), (Editörler: Taşkıran, H., Kartal, M., Özçelik, K., Kösem, M.B., Kartal, G.,): 213-225