PROF.DR. LATİF KURT    
Adı : LATİF
Soyadı : KURT
E-posta : kurt@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20/1089
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Latif KURT

Doğum Yılı

1966

Yazışma Adresi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tandoğan, Ankara / Türkiye

Telefon

0312-2126720/1089

Faks

0312-2232395

e-posta

kurt@ankara.edu.tr

latifkurt1966@gmail.com

Evli ve bir çocuk babasıdır. 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Ankara

Fen

Biyoloji

Lisans

1988

Ankara

Fen Bilimleri

Bitki Sosyolojisi (Ekolojisi-Sinekoloji-Fitososyoloji)

Yüksek Lisans

1992

Ankara

Fen Bilimleri

Bitki Sosyolojisi (Ekolojisi-Sinekoloji-Fitososyoloji)

Doktora

1995

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Arş. Grv.

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

1988-1997

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

1997-2003

Doç. Dr.

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

2003-2009

Prof. Dr.

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

2009-

Fakülte Kurulu Üyeliği

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

2003-2007

Yönetim kurulu Üyeliği

 Ank. Üniv. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2007-

Erasmus Bölüm Koordinatörü

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

2006-2010

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

2009-2012

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD Başkanlığı

Ankara Üniv. Fen Fak. Biy. Böl.

2012-

Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Üyeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2011-2015

Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Üyeliği

UNESCO

2014

Biyoloji Bölüm Başkanı

Ankara Üniv. Fen Fak.

2015-

GYPNET Üyeliği

http: gypnet.weebly.com

2016-

 

UZMANLIK ALANLARI

Fitososyoloji, Bitki Ekolojisi, Bitki Sistematiği,  Ekosistem Yönetimi, Ekolojik Restorasyon

 

VERİLEN LİSANS DERSLERİ

VERİLEN LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

Genel Ekoloji

Türkiye‘de Vejetasyon Dinamizmi

Çevresel Etki Değerlendirme

Biyoklimatoloji ve Metodları

Çevre Kirliliği

Tükiye’de Vejetasyon Serileri

Evrim

Ekosistem Yönetimi

İklim Bilgisi

Türkiye’de Step Vejetasyonu ve Ekolojisi

Bitki Ekolojisi

Arazi Uygulama

 

Tohumlu Bitkiler II

 

Bitirme Projesi

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Destekleyen Kurum

Proje Türü

Proje Dönemi

Projedeki Görevi

 

32. ‘’GYPWORLD’’ A global initiative to understand gypsum ecosystem ecology

HORİZON 2020

‘’Marie Sklodowska Curie Actions Rise’’

 

 

Uluslararası

 

2017-devam

 

 

Proje Yürütücüsü

31. Promoting research on gypsum ecology in Iran and Turkey.

CSIC Convocatoria

“I-COOP+” 2016 Memoria Cientifica Modalidad

B Project

 

Uluslararası

 

2017-devam

 

Proje Yürütücüsü

30. Polatlı (Ankara)-Sivrihisar (Eskişehir) Arasında Kalan Bölgede Jipsofil Endemizmin Ekolojik Uyum Mekanizmalarının Araştırılması

Ankara Üniversitesi BAP

Ulusal

2017-devam

 

Proje Yürütücüsü

29. Ankara İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme İşi Projesi

TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara IX. Bölge Müdürlüğü

 

 

Ulusal

2017-devam

 

Proje Yürütücüsü

28. Tübitak (2221) Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı. 15-23 Mayıs 2017 (Konuk: Dr. Sara Palacio)

TÜBİTAK

 

Uluslararası

2017-2017

 

Proje Yürütücüsü

27. How do plants live on gypsum soils? Adaptative mechanisms of vascular plants to live on gypsum.

AB National Geographic Project

Uluslararası

2016-

Proje Yürütücüsü

26. Ankara İli Flora (Damarlı Bitkiler), Fauna (Kuşlar, Memeliler, Çift Yaşarlar, Sürüngenler, İç Su Balıkları) ve Habitat/Ekosistem İzleme İşi Projesi

TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara IX. Bölge Müdürlüğü

 

 

Ulusal

 

2016-2016

 

 

Proje Yürütücüsü

25. TÜBİTAK 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı/2016-12.

TÜBİTAK

 

Uluslararası

2016-2016

Proje Yürütücüsü

24. Conservation and Sustainable Management of Turkey’s Steppe Ecosystems

FAO

Food and Agriculture Organisation (United Nations)

 

Uluslararası

2015-

 

Proje Yürütücüsü

23.Serpantinofit ve Serpantinovaglarin Ekolojik Uyum Mekanizmalarinin Ortaya Konulmasi

 

ANKARA ÜNIVERSITESI BAP

 

Ulusal

 

2015-2017

 

Proje Yürütücüsü

22.Alyssum ve Centaurea Cinslerinin Bazı Türlerinde Serpantin Stresine Uyum Stratejilerinin Araştırılması

 

ANKARA ÜNIVERSITESI BAP

 

Ulusal

 

2014-2015

 

Proje Yürütücüsü

21. Ergene Havzasi’nda Su Çerçeve Direktifi Kapsaminda Biyolojik İzleme

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT

Ulusal

2014-2014

Proje Yürütücüsü

20. Akarçay Havzasi’nda Su Çerçeve Direktifi Kapsaminda Biyolojik İzleme

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT

Ulusal

2014-2014

Proje Yürütücüsü

19. Meke ve Ereğli Sazlıkları Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Ulusal

2012-2012

Proje Yürütücüsü

18. Porsuk Çayı Riparian Vejetasyonunun Sintaksonomik Analizi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BAP

Ulusal

2011-2015

Proje Yürütücüsü

17. Karapınar Çölleşme Modeli Doğa Okulu

TÜBİTAK

Ulusal

2011-2011

Araştırıcı

16. Karapınar Çölleşme Modeli Doğa Okulu

TÜBİTAK

Ulusal

2008-2008

Araştırıcı

15. Gölbaşı ÖÇK Bölgesi Yanardöner (Centaurea tchihatcheffii) Koruma ve İzleme Projesi

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU

Ulusal

2008-2008

Proje Yürütücüsü

14. Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesinde Bulunan Anadolu Sığla Ağacı’nın (Liquidambar orientalis Mill.) Doğal Ortamında Korunması ve İzlenmesi

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU

Ulusal

2008-2008

Proje Yürütücüsü

13. Türkiye’deki Jipsli Toprakların Sinekolojik Yönden Araştırılması

TÜBİTAK

Ulusal

2007-2010

Proje Yürütücüsü

12. Ankara Çevresine Süratli Şehirleşmeden Ötürü Yok Olmaya Yüz Tutan Step Formasyonlarının Ekolojik ve Floristik Tespitleri

GAZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA FONU

Ulusal

2007

Araştırmacı

11. Türkiye’deki Doğal Çayır ve meraların Değerlendirilmesi

WWF

Ulusal

2006

Proje Yürütücüsü

10.  Emerald Network Pilot Project in Turkey

ÇEVRE BAKANLIĞI

Ulusal

2002

Proje Yürütücüsü

9. Aşağı Kafkaslar Boşluk Analizi (Lesser Caucasus Gap Analysis)

TEMA

Ulusal

2004-2005

Proje Yürütücüsü

8. Akşehir ve Eber Gölleri Yönetim Planı Hazırlanması

ÇEVRE BAKANLIĞI

Ulusal

2005

Proje Yürütücüsü

7. Köycegiz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Yönetim Planının Hazırlanması

ÇEVRE BAKANLIĞI

Ulusal

2005

Proje Yürütücüsü

6. Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı

ÇEVRE BAKANLIĞI

Ulusal

2001-2002

Proje Yürütücüsü

5. Türkiye’deki Tuzlu Tavaların Floristik ve Sinekolojik Yönden Araştırılması

DPT

Ulusal

1998-2001

Araştırmacı

4. Ankara Herbaryumu’nun Revizyonu

TÜBİTAK

Ulusal

1994-1996

Araştırmacı

3. Aksaray-Nevşehir Arasında Kalan Step Vejetasyonunun Sinekolojik Yönden Araştırılması

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BAP

Ulusal

 

 

 

Araştırmacı

2. Ak Dağlar’ın Fitososyolojik Yönden Araştırılması

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BAP

Ulusal

1992-1995

    Proje Yürütücüsü

1. Yozgat- Çorum- Amasya Arasında Kalan Bölgenin (Kara Dağ, Kırlar Dağı ve Buzdağ) Floristik ve Sinekolojik Yönden Araştırılması

 

TÜBİTAK

Ulusal

1992-1994

Araştırmacı

 

       ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGILERDE YAYINLANAN YAYINLAR

 

70. Özdeniz, E., Kurt, L., Bergmeier, E..,   Syntaxonomıcal Analysis of the Riparian Vegetation of the Porsuk River (Eskişehir-Kütahya/Turkey) . Turk J Bot.  (İncelemede).

 

69. Ozdeniz E., , Ozbey B.G., , Bolukbasi A.,  Oktem, M.,  Keles Y., Kurt L., The Role of Free Proline and Soluble Carbonhydrates in Gypsum Stress on Some Gypsum and Non Gypsum Plants (İncelemede).

 

68. Özdeniz E., Keleş Y., Özbey B., Bölükbaşı A., Öktem M., Kurt L. The Role of Free Proline and Soluble Carbonhydrates in Seprentine Stress on Some Serpetinophyte and Serpentinovag Plants (İncelemede).

 

67. Çekiç F.Ö., Özdeniz E., Öktem M., Keleş Y., Kurt L. Phenolic Compositions in Some Gypsum and Non Gypsum Plants (İncelemede).

 

66. Özdeniz E ., Özbey B.G., Kurt L., Bölükbaşı A. Serpantin Ekolojisi ve Türkiye Serpantin Florası’na Katkılar. 2017.  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 5 (1) 22–33.

 

65. Özdeniz E., Bölükbaşı A., Kurt L., Özbey B.G. 2016. Jipsofil Bitkilerin Ekolojisi.Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 4 (2) 57 – 62.

 

64. Özdeniz E., Kurt L. 2016. Riparian Communities of Porsuk River (Eskişehir-Kütahya/Turkey) Global Journal for Research Analysis. Vol: 5, Issue-7, 303-304.

 

63. Geven, F., Ozdeniz, E., Kurt, L., Bolukbasi, A., Ozbey, B., Ozcan, A. U., & Turan, U. 2016. Habitat classification and evaluation of the Köyceğiz-Dalyan Special Protected Area (Muğla/Turkey). Rendiconti Lincei Scienze Fisiche e Naturali. Vol. 27, Issue 3, pp 509–519.

 

62. Kurt L., Özdeniz E., Bölükbaşı A., Özbey BG. 2016. Bölüm: Antroposen Çağ’da Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Biyoçeşitliliğine Etkileri. Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri (Somuncu, M. Editörlüğünde), Türkiye Çevre Vakfı Yayını No:191/ 257-284, ISBN: 978-605-9362-00-9, 287 sf, Nisan 2016, 1. Baskı, Ankara.

 

61. Ketenoğlu O., Obalı O., Kurt L vd. Ekonomik Bitkiler (Genişletilmiş 3. baskı). Palme Yayıncılık. 320 sf. ISBN: 978-605-355-586-5. 2016.

 

60. Bolukbasi A., Kurt L., Palacio S. 2015. Unravelling the mechanisms for plant survival on gypsum soils: an analysis of the chemical composition of gypsum plants from Turkey. Plant Biol (Stuttg). 2015 Sep 25. doi: 10.1111/plb.12401. (SCI).

 

59. Kurt L., Ketenoğlu O., Akman Y. Özdeniz E., Şekerciler F., Bölükbaşı A., Özbey, B.G. 2015. Syntaxonomic analysis of the preforest and forest vegetation in the thermo and eumediterranean zone around Antalya Gulf, Turkey. Turk J Bot 39: 4487-498 (SCI).

 

58. Özbey BG., Kurt L., Bölükbaşı A., Özdeniz E., Özcan AU. Ereğli Sazlıkları'nın Floristik Çeşitlilik ve Bitki Dinamizmi Açısından Araştırılması (Ereğli/KONYA), 2015, Kastamonu Üniv., Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 15(1): 49-57.

 

57. Ketenoglu O. Tug GN., Kurt L. 2015. Kent Ekolojisi. Palme Yayıncılık. ISBN. 978-605-355-328-1. Ankara, 150 syf.

 

56. Kurt L., Ketenoglu O., Tug GN., Sekerciler F. 2015. Chapter 11. Highland vegetation of Inner and Eastern Anatolia and the Effects of Global Warming. (Climate Change Impacts on High-Altitude Ecosystems. Edit.: Ozturk, M., Hakeem, K.R., Faridah-Hanum, I., Efe, R.) 2015, I, 845 p.  ISBN Kodu: 978-3-319-12858-0. SPRINGER

 

55. Akman Y., Keteoğlu O., Kurt L., Vural M., 2014. İç Anadolu Step Vejetasyonu. Palme Yayınları: ISBN 978-605-355-247-5. 351 sf. Ankara.

 

54. Kurt L., Özbey BG., Özdeniz E., Bölükbaşı A. 2014.Sosyal Çevre Bilimleri. Bölüm: Biyolojik Çeşitlilik. Siyasal Yayınevi. 495 s. Ankara.

 

53. Kurt L., 2014. Resimli Türkiye Florası. Bölüm: Türkiye Biyoiklimi.  (Edit. : Ekim, T., Güner, A.) Resimli Türkiye Florası. Cilt:1. Türkiye İş Bankası Yayınları.

 

52. Kurt L., Ketenoğlu AO., Vural M., Körüklü T. 2014. Bölüm: Vejetasyon. (Edit. : Ekim, T., Güner, A.) Resimli Türkiye Florası. Cilt:1. Türkiye İş Bankası Yayınları.

 

51. Kurt, L., Bölükbaşı, A., Ozdeniz, E., Ozbey, B.G. 2013. Analysis of Floristic Diversity and Plant Dynamism at Meke Maar Wetland (Karapınar/Konya/Turkey). Journal of Selcuk University Natural and Applied Science Special Issue-2/47-59.

 

50. Kurt L., Ozbey BG., Kurt F., Ozdeniz E., Bolukbasi A., 2013. Serpentine Flora of Turkey. Biological Diversity and Conservation. 6/1 (2013) 134-152.

 

49. Ketenoğlu O., Kurt L. 2012. Küresel Isınma - İklim Değişikliği ve Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği Üzerine Etkileri. ASO Yayın organı: Büyüteç. 09-10/2012:47-52.

 

48. Özdeniz E., Kurt L. 2012. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu’ndaki (ANK) Iridaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12/2: 161-181.

 

47. Akman Y., Ketenoğlu O., Kurt L., Yiğit N. 2012. Ekolojik Sentez. Palme yayincilik. ISBN 6053550174. 645 pp.

 

46. Ketenoğlu O., Obalı O., Kurt L., Güney K., Tuğ GN., Geven F., Bingöl Ü., Körüklü T. 2011. Ekonomik Bitkiler. Palme Yayıncılık.

 

45. Kurt, L., 2011. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Bitki Çeşitliliği Üzerine Etkileri. Bilim ve Teknik / Nisan 2011.

 

44. Karabak S, Kurt L, Mermer A, Redman M, Van Rheenen J, Quinten R, Saktina D, Unal E, Unal S, Witkamp C and Yaman S (2009). Türkiye Meralarındaki Zorluklarla Mücadele: Sürdürülebilir Mera Ekonomisine Doğru. Devletlerarası Proje G2G07/TR/9/3 Final Raporu.

 

43. Ketenoğlu O., Tuğ GN. and Kurt L. 2009. An ecological and syntaxonomical overview of Cestanea sativa and a new association in Turkey. Journal of Environmental Biology, 31, 81-86. (SCI).

 

42. Ketenoğlu O., Tuğ GN., Bingöl Ü., Geven F., Kurt L. and Güney K. 2009. Synopsis of syntaxonomy of Turkish forests. Journal of Environmental Biology, 31;71-80. (SCI).

 

41. Kurt L., Tug GN., Ketenoglu O. 2009. Chapter: Synoptic view of the steppe vegetation of Central Anatolia, Turkey. Edit: Veen, P., Jefferson, R., Smidt, J. D., & Straaten, J. 2009. Grasslands in Europe of high nature value. KNNV. 320 p. 285-291.

 

40. Akgül G., Ketenoğlu O., Pınar NM., Kurt L. 2008.  Pollen and seed morphology of the genus Marrubium L. (Labiatae) in Turkey.  Annales Botanıcı Fennıcı, 45;1-10.  (SCI).

 

39. Kurt L. 2009. Kum Zambağı (Pancratium maritimum). Yeşil Mavi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı. Yıl 5, Sayı 21

 

38. Kurt L., 2008. Akşehir ve Eber Göllerinin Ekolojik Bayrağı; Eber Sarısı (Thermopsis turcica).  Yeşil Mavi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yıl 4, Sayı 21: 18.

 

37. Kurt L., Kurt F. 2008. Anadolu Sığla Ağacı. Yeşil Mavi. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yıl 4, Sayı 20: 13-14.

 

36. Ketenoğlu O., Aydoğdu M., Kurt L., Hamzaoğlu E., Tuğ GN., Arslantürk N. 2008. New syntaxa from steppe vegetation in Cappadocia, Turkey. Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Der. 9(1): 123-133.

 

35. Yeşilyurt EB., Kurt L., Akaydın G. 2008. Hacıkadın Vadisi Florası Üzerine Bir Araştırma (Ankara/Turkiye). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma,  1 / 2: 25-52.

 

34. Ketenoğlu O., Kurt L., 2008. Anadolu Sığla Ağacı (Günlük Ağacı) (Liquidambar orientalis Miller). Pozitif Matbaa. Ankara.

 

33. Ketenoğlu O., Kurt L., 2008. Anatolian Sweet Gum Tree (Liquidambar orientalis Miller). Pozitif Matbaa. Ankara/Turkey.

 

32. Kurt L., Ketenoğlu O., Vural M., Toker C., Perçin H., Kurt F., Tuğ N., Körüklü T. 2008. Centaurea tchihatcheffii on the Way to the National Botanic Garden. Pozitif Matbaa.   Ankara/Turkey.

 

31. Akman Y., Ketenoğlu O., Kurt L., ve ark. 2007. Angiospermae (Kapalı Tohumlular). Palme Yayınları: ISBN 9944-341-21-5.  810 sf. Ankara.

 

Aksay CS., Ketenoglu O., Kurt L. 2007. Isık Kirliligi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(2), 231-236.

 

30. Ocak A., Kurt L., Öz M., Tuğ N. 2007. Floristic and Ecological Studies on Burned Blackpine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb) Holmboe) Forests Area at Central Anatolia. Asian Journal of Plant Science 6 (6): 892-905.

 

29. Kurt L., Tug GN., Ketenoğlu O. 2006. Synoptic View of the Steppe Vegetation of Central Anatolia (Turkey). Asian Journal of Plant Science 5(4):733-739. (SCI).

 

28. Kurt L. 2006. Çevre Bilimi. Bölüm 4: Yaşam Kuşakları (Biyomlar).  Anı Yayıncılık, ISBN:975-6376-81-3. 224 sf. Ankara (M. Aydogdu, K. Gezer, A. Özkaya, DA. Bal,  ES. Darçın, F. Sasmaz Ören, H. Çoadar, L. Kurt, M. Mutlu, M. Usak, M. Dinç, N. Tatar, O. Aslan, O. Bozkurt, S. Sülün, Y. Sülün, Y. Güçlü).

 

27. Aksay CS., Ketenoğlu O., Kurt L. 2005. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, (25), 29-41.

 

26. Öncel I., Yurdakulol E., Keleş Y., Kurt L., Yıldız A. 2004. Role of antioxidant defense system and biochemical adaptation on stress tolerance of high mountain and steppe plants. Acta Oecologica, 26, 211-218  (SCI).

 

25. Hamzaoğlu E., Aydoğdu M., Kurt L., Cansaran A. 2004.   A new  syntax from the west part of central Anatolia”. Pakistan Journal of Botany.. 36 (2).235-246.  Pakistan (SCI).

 

24. Aydoğdu M., Kurt L., Hamzaoğlu E., Ketenoğlu O., Cansaran A. 2004.   Phytosociological studies on salty steppe communities of the Central Anatolia, Turkey. Israel Journal of Plant Science. Vol. 52. 71-79. Israel (SCI).

 

23. Kurt L., Hamzaoğlu E., Tuğ GN., Evren H., 2004. A study on the relationship of salinity and endemism ratio in the surrounding of Salt Lake (Inner Anatolia, Turkey). Fırat Üniv. Fen veMühendislik Dergisi. 16(4): 745-756.

 

22. Akman Y., Ketenoğlu O., Kurt L., Güney K., Tuğ N. 2004. Bitki Ekolojisi. Palme Yayınları: ISBN 975-8982-09-5.  456 sf. Ankara.

 

21. Akman Y., Keteoğlu O., Kurt L., Düzenli S.,  Güney K., Kurt F.  2004. Çevre Kirliliği (Çevre Biyolojisi). Palme Yayınları: ISBN 975-7477-73-7.  299 sf. Ankara.

 

20. Ketenoğlu O., Kurt L., Kurt F. 2003. Sığla (Günlük) Ağacının (Liquidambar orientalis Miller) Ekolojik Özellikleri. Çevre ve İnsan, Çevre Bakanlığı, 56: 23-29.

 

19. Akman Y., Ketenoğlu O., Kurt L., Güney K. 2003. Gymnospermae (Açık Tohumlu Bitkiler). ISBN 975-97436-2-0. 296 sf. Ankara.

 

18. Yigit N., Çolak E., Ketenoğlu O., Kurt L., et al. 2002.  Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”. Klavuz Paz. Tic. ve san. Ltd.  Şti. ISBN 975-96176-1-7. 592 sf. Ankara.

 

17. Kurt L., 2002. The Steppe Vegetation of Emirdağ (Afyon/Turkey). Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Der. Vol. 3(2): 257-270.

 

16. Aydoğdu M., Hamzaoğlu E., Kurt L. 2002. New halophytic syntaxa from Central   Anatolia (Turkey), Israel Journal of Plant Science. Vol. 50: 313-323. (SCI).

 

15. Hamzaoğlu E., Kurt L. 2002. Astragalus duranii (Fabaceae), a new species from Central Anatolia, Turkey. Ann. Bot. Fennici 39: 89-91, Finland (SCI).

 

14. Aydoğdu M., Hamzaoğlu E., Kurt L. 2001. The Study on the Vegetation of Baran   Mountain  (Kırşehir-Turkey).Gazi Üniv. Fen Bil. Ens. Dergisi. 14 (4): 1375-1386.

 

13. Ketenoğlu O., Aydoğdu M., Kurt L., Akman Y., Hamzaoğlu E., 2000. A Syntaxonomic study on the gypsicole vegetation in cappadocia, Turkey. Israel Journal of Plant Science.  Vol.48:121-128. (SCI).

12. Kurt L., 2000. Aksaray-Nevşehir-Şereflikoçhisar Arası Step Vejetasyonunun Sinekolojik Yönden Araştırılması. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi. 12(1):51-59.

 

11. Kurt L., Kurt F., Evren H., Karakaya A., 1999. Steppic vegetation of the Eldivan Mountain (Çankırı/Turkey)  Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi. 11 (1), 49-57.

 

10. Kurt L., Ketenoğlu O., Kurt F., Evren H., 1999. Sylvatic vegetation of the Eldivan Mountain (Çankırı/TUrkey)  Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi. 11 (2):41-47.

 

9. Akman Y., Kurt L.,  Demiryürek E., Quézel P., Kurt F., Evren H., Küçüködük, M., 1998- Les groupements a Pinus brutia sur roches ultra-basiques et calcaires, dans la région de Marmaris et Bodrum (Mugla), a l’étage thermo-méditerranéen du sud-ouest Anatolien (Turquie). Ecologia Mediterranea 24 (1):63-71. France.

 

8. Kurt L., Ketenoğlu O., Aydoğdu M., Kurt F., Sarıca S., 1998. Amasya-Yozgat ve Çorum Arasında Kalan Bölgenin (Kardağ, Kırlar ve Buzluk dağları) Florasına Katkı. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi. 10 (1), 83-108.

 

7. Akman Y., Vural M., Quézel  P., Kurt L., Ketenoğlu O., Serin M., Barbéro M., 1996- Etude de la Végétation Steppique de la Région de Karaman et Ermenek au sud d’Anatolie Centrale. Ecologia Mediterranea XX II (3/4). 1-20. France.

 

6. Kurt L.,  Akman Y., Quézel P., Ekim T., Demiryürek E., 1996. Etude Synecoloqique des Forets de Quercus vulcanica des Environs d’Isparta-Eğirdir (Turquie)- Ecologia Mediterranea XXII (3/4): 1-20. France.

 

5. Ketenoğlu O., Serin M., Kurt L.,  Akman Y., 1996. A new Alliance from Central Anatolia Minuartion juniperino-pestalozzae. Doğa Tr. J. of Botany. 20:457-464.

 

4. Aydoğdu M., Akman Y., Quézel P., Barbéro M.,  Ketenoğlu O., Kurt L. 1994.  Syntaxonomic Analysis of Gypsaceous Vegetation of the Surrounding area Between Ayaş-Polatlı and Beypazarı (Ankara/Turkey). Ecologia Mediterranea, XX (3/4): 9-19. France.   

 

3. Akman Y., Quézel P., Aydoğdu M., Ketenoğlu O., Kurt L., Evren H. 1994. A Phytosociological Research on the Steppe Vegetation of the Yapraklı Mountains (Çankırı/Turkey). Ecologia Mediterranea, XX, (3/4): 1-7. France

 

2. Akman Y., Quézel P., Ketenoğlu O., Kurt, L., 1993. Analyse syntaxonomique des forets de Liquidambar orientalis en Turquie. Ecologia mediterranea XIX (1/2): 49-57. France.

 

1. Akman Y., Ketenoğlu O., Kurt L., 1992. Fethiye-Marmaris ve Bucak çevrelerinde yetişen Liquidambar orientalis Mill. topluluklarının floristik yapısı. Doğa Tr.j. of Botany. 16:273-286.

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ KONFERANS/SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

 

23. Kurt L., Özbey BG. , Özdeniz E., and Bölükbaşı A., Contribution to the Serpentine Flora of Turkey. 4-9 July 2017, 9th International Conference on Serpentine Ecology. (Sözlü Sunum)

 

22. Fazilet Özlem Çekiç, Ebru Özdeniz, Mert Öktem, Yüksel Keleş, Latif Kurt. Determination of Phenolic Compounds in Some Gypsum and Non Gypsum Plants. Ecology Symposium 2017, 11-13 Mayıs, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye. (Poster)

 

 

21. Bal, M., Geven, F., Kurt, L., Özdeniz, E., Türkiyenin Seragazı Emisyonlarının Analizi (1990-2014). Ankara Üniversitesi 5. Çevre Günleri Uluslararası Sempozyumu, 8-9 Haziran 2017 Ankara (Sözlü Sunum)

 

20. Kurt L., Bölükbaşı A., Özbey BG., Özdeniz E., Bolukbasi E. Gypsicole Vegetation of Turkey.16-18 March 2016. Aranjuez, Madrid, Spain. (sözlü sunum).

 

19. Geven, F. Özdeniz, E., Güney, K., Kurt, L. Ecological Features and Distribution Areas inTurkey of Quercus robur L. International Forestry Symposium 7-10 December 2016, Kastamonu/ TURKEY.

 

18. Kurt L. Doğal Sitlerin Değerlendirilmesinde Biyoçeşitliliğin Önemi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanliği Tabiat Varliklarini Koruma Genel Müdürlüğü Korunan Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar Konulu Eğitim Programı, Nisan 2015, Çeşme/İzmir. (Sözlü Sunum)

 

17. Kurt L. Tuzlu Bozkırlar ve Tuzda Açan Çiçekler. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, III. Bozkır Ekolojisi Okulu, Mayıs 2015, Ankara. (Sözlü Sunum)

 

16. Kurt L., Ozbey B.G. Korunan Alanlarda Biyoçeşitliliğin Önemi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanliği Tabiat Varliklarini Koruma Genel Müdürlüğü Korunan Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar Konulu Eğitim Programı, 10-12 Nisan 2014, Afyon. (Sözlü Sunum)

 

15. Kurt L. Kurak ve Yarı Kurak İklimlerde Suyun Blokajının Önemi. Dünya Sulak Alanlar Günü Sempozyumu. Çağrılı Bildiri. 02.02.2013. İstanbul. (Sözlü Sunum)

 

14. Kurt L., Bölükbaşı A., Özdeniz E., and Özbey BG. Analysis of Floristic Diversity and Plant Dynamism at Meke Maar Wetland (Karapınar/Konya/Turkey). The international Conference on Environmental Science and Technology 2013 (ICOEST'2013 - Cappadocia). (Sözlü Sunum)

 

13. Kurt L., Özdeniz E., Kayabaş A., Özbey BG. Bozkır Ekosistemleri. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu. Ankara 2012. (Sözlü Sunum)

 

12. Kurt L., Özdeniz E., Kayabaş A., Özbey B.G. Tuz Gölü’nün Floristik Önemi. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu. Ankara 2012. (Sözlü Sunum)

 

11. Özdeniz E., Kurt L., Geven F. Türkiye’nin Riparian Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Gözlemler. I. Uluslar arası Biyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Bişkek, KIRGIZİSTAN

 

10.  Özdeniz E., Kurt L. ANK Herbaryumu Iridaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.

 

9. Yeşilyurt EB., Kurt L., Akaydın G. Hacıkadın Vadisi (Ankara) Florası Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 06/2008.

 

8. Kurt L., 2008. Anadolu Sığla Ağacı. I. Uluslararası Sığla Çalıştayı. 9-12 Eylül 2008, Dalaman/Türkiye.

 

7. Kurt L. 2007. Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Türkiye’nin Su kaynakları Üzerine Etkileri. Göller Yöresi Kongresi. 9-10 Haziran 2007, Isparta.

 

6. Kurt L., Tuğ GN., Ketenoğlu O. 2006. Syntaxonomic analysis of the  gypsaceus  vegetation of Central Anatolia (Turkey).  IV. Balkan Botanical Congress, 20-26 June Sofia/Bulgaria.

 

5. Kurt L., Tuğ, G.N., Hamzaoğlu , E., Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O., Duran, A. 2004. Türkiye Karasal Halofitik Komüniteleri Üzerine Fitososyolojik Bir Çalışma. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, 21-24 Haziran 2004. (Poster sunumu).

 

4. Ketenoğlu O., Kurt L., Tuğ N., Geven, F. 2003. Syntaxonomic Analysis of the Steppe Vegetation of Cental Anatolia (Turkey). Poster of Third International Balkan Botanical Congress, 18-24 May 2003, Sarajova/Bosnia-Herzagovina

 

3. Kurt, L., Biyokütle Enerjisi ve Biyoçesitlilik. Yenilenebilir Enerji Çalıştayı, 26-27 Kasım 2002 Ankara.

 

2. Aydoğdu M., Hamzaoğlu E., Kurt L. 2002. Tuz Gölü çevresinde tuzluluk ve endemizm oranlarının ilişkileri üzerine bir çalışma (İç Anadolu, Türkiye). XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Ekoloji Seksiyonu, 4-7 Eylül 2002 Malatya.

 

1. Öncel I., Yurdakulol E., Keleş Y., Kurt L., Yıldız A. 2002. Yüksek dağ ve step bitkilerinin stres dayanıklılığında antioksidant savunma sistemi ve biyokimyasal adaptasyonun rolü. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi. Bitki Fizyolojisi Seksiyonu, 4-7 Eylül 2002 Malatya.

 

ÖDÜLLER

 

· Kurt L. 2008. Proje yarışması (Ekip olarak): İzmir Büyükşehir Belediyesi “Urla- Çeşme-Karaburun Yarımadası Ulusal Fikir Yarışması” Mansiyon ödülü.