ARŞ. GÖR. KÜBRA VAR TÜRK    
Adı : KÜBRA
Soyadı : VAR TÜRK
E-posta : kvar@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00 - 2100
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL HUKUK (DENİZ HUKUKU)
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/kubra-var-turk
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENCİ GÖRÜŞME SAATLERİ

Pazartesi 11.00-12.00

ÖĞRENİM DURUMU

2006 - 2011   Lisans, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Bölüm birincisi)

2011 - 2012   Ankara Barosu Avukatlık Stajı

2012 - 2015   Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Deniz Hukuku) Anabilim Dalı (Tez Konusu: Gemi Acenteliği Sözleşmesi;  Danışman: Prof. Dr. Hakan Karan)

2015 -           Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Deniz Hukuku) Anabilim Dalı


MESLEKİ BİLGİLER

2012 -             Arş. Gör., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı

2012 - 2013    Editör Yrd., Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

2015 -             DEHUKAM Akademik Kurul Üyesi

2015 -             Editör Yrd. DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi (DEHUKAMDER)  


YAYINLAR

Kitaplar

 • (Basım Aşamasında) Karan, H. - Var Türk, K. (ed.): The Legal Regime of Underwater Cultural Heritage and Marine Scientific Research.
 • Karan, H. - Aksoy, S. - Var Türk, K. (ed.): Legal Status of Submarine Cables, Pipelines and ABNJ, Ankara 2017.

Makaleler

 • Var Türk, K.: "Deniz Haydutluğu ve Siber Güvenlik Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Bir Değerlendirme: İnsansız Gemiler", DEHUKAMDER, 2019, C. 2, S. 2, s. 495-517.
 • Karan, H. - Var Türk, K.: "Donatanın Gemi Adamlarının Kusurundan Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti ve Şartları", Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İstanbul 2019, s. 617-650.
 • Karan, H. - Var Türk, K.: "Deniz Hukuku Anket Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme", DEHUKAMDER, 2018, C. 1, S. 1, s. 1-10.

Derlemeler

 • Yargıtay Kararları, Batider Mart 2013, C. XXIX, S. 1, s. 187-208 (Arş. Gör. Harun Keskin ile birlikte).
 • Seçilmiş Mevzuat, Batider Mart 2013, C. XXIX, S. 1, s. 209-217.
 • Yargıtay Kararları, Batider Haziran 2013, C. XXIX, S. 2, s. 323-339 (Arş. Gör. Harun Keskin ile birlikte).
 • Seçilmiş Mevzuat, Batider Haziran 2013, C. XXIX, S. 2, s. 341-350.

Basılı Tebliğler

 • (Özet Metin) “A New Dimension to Maritime Law: Unmanned Ships (A Legal Perspective on Piracy and Cyber Security)", Uluslararası Güvenlik Kongresi: Kuram, Yöntem, Uygulama (19-20 Eylül 2019), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara. (Bildiri Özeti)
 • (Özet Metin) “AB 7. Çerçeve Programı Kapsamında MUNIN Projesi ve Hukuki Çıktıları”, III. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı (8 Mayıs 2019), ATAUM, Ankara. (Bildiri Özeti)
 • (Tam Metin) “Gemi İşleteninin Bedensel Zararlardan Dolayı Akit Dışı Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk”, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongre (19-22 Kasım 2018), Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2018, s. 117-139.

GÖREV ALINAN PROJELER

 • DEHUKAM Başbakanlık Tanıtma Fonu Projesi 2016: “Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Uluslararası Tanınırlığının Sağlanması” ve bu kapsamda bilhassa; (a) 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara’da “International Workshop Submarine Cables,Pipelines and ABNJ’ isimli Uluslararası Etkinliğin Gerçekleştirilmesi” ve (b) 27-28 Haziran 2016 tarihlerinde New York BM Binasında Virginia Üniversitesi Deniz Hukuku ve Siyaseti Merkezi (COLP) tarafından gerçekleştirilecek “the Fortieth Annual Conference of the COLP on the Legal Order in the World’s Oceans: UN Convention on the Law of the Sea” isimli Uluslararası Etkinliğe Katılımın Sağlanması” 
 • "28 Mart 2017 Tarihli Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü Çerçevesinde Eğitim Protokolü" Kapsamında MTA Mesleki Eğitim Projesi 2017
 • DEHUKAM Kalkınma Bakanlığı Projesi 2017
TOPLANTILAR

 • Türkiye Delegesi, Uluslararası Denizcilik Örgütü Hukuk Komitesi Toplantısı 105. Oturumu (IMO LEG 105), Nisan 2018, Londra.
 • DEHUKAM Temsilcisi, UDHB Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, 2018/1, Şubat 2018, Ankara. 
 • DEHUKAM Temsilcisi, UDHB Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, 2017/3, Eylül 2017, İstanbul.
 • DEHUKAM Temsilcisi, UDHB Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, 2017/2, Nisan 2017, Ankara.

YURT DIŞI ARAŞTIRMALARI

 • Doktora Araştırması, Tulane University Law School Maritime Law Center, Misafir Araştırmacı (Danışman: Prof. Martin J. Davies), Mart 2020 - ... (TÜBİTAK Bursiyeri)
 • Yüksek Lisans Tez Araştırması, Institute of Advanced Legal Studies, University of London, Mart-Nisan 2014, Londra (YÖK Bursiyeri)