PROF.DR. KUTLUAY YÜCE    
Adı : KUTLUAY
Soyadı : YÜCE
E-posta : kyuce@ankara.edu.tr
Tel : 1196
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/kutluay-yuce
Kişisel Akademik Bilgiler
Adı Soyadı:                 Kutluay YÜCE (Doç. Dr.)

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara  Üniversitesi

1991

Yüksek Lisans

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara  Üniversitesi

1996

Doktora

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara  Üniversitesi

2003

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

Başlık               : "X Persei Yıldızının (HD 24534) Optik ve Moröte Tayflarının İncelenmesi"

Danışman         : Prof. Dr. Semanur Engin (Ankara Üniversitesi, emekli)

Tez Yayınları     : S. Engin, K. Yüce, “Photoelectric Observations of X Persei”,

Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 4454 (1997).

S. Engin, K. Yüce, “Line Profile Changes in X Persei”,

Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 4648, (1998).

Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Başlık               : "4 Lac ve nu Cep Yıldızlarının Tayfsal Analizi"

Danışmanlar      : Prof. Dr. Semanur Engin (Ankara Üniversitesi, emekli), Prof. Dr. Saul J. Adelman (The Citadel, Physics Department, Charleston, USA)

Tez Yayını        : K. Yüce, “Spectral Analysis of 4 Lacertae and nu Cephei”,

Baltic Astronomy, vol. 14, 51-82 (2005)

SCI kapsamındaki dergide özet bildirim: K. Yüce, “Spectral Analyses of 4 Lacertae and nu Cephei”, The Publications of Astronomical Socities of the Pacific, vol. 115, issue 809, p.888 (2003).

Uluslararası bilimsel toplantıda poster: K. Yüce, “Abundances in 4 Lacertae and nu Cephei”, in the A-Star Puzzle, held in Poprad-Slovakia, IAU- Symposium, No. 224, (Edited by J. Zverko, J. Ziznovsky, S.J. Adelman, and W.W. Weiss), Cambridge, UK: Cambridge University Press, p.873-878 (2004).

Ulusal bilimsel toplantıda bildiri: K. Yüce, “Geç B/Erken A Tayf Türü Süperdev Yıldızlarından 4 Lacertae ve nu Cephei’nin Tayfsal  Analizleri”, 31 Ağustos-4 Eylül 2004, Kayseri, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri kitabı, s.81-85.

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Astronomi ve Uzay Bilimleri

1994 - 2002

Yardımcı Doçent

Astronomi ve Uzay Bilimleri

2004 – devam ediyor

 

Ziyaretçi Bilim İnsanı

 

Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico di Trieste

Konu: “Yıldızların Model Atmosferleri”

Danışman: Dr. Fiorella Castelli

 

02.2010-02.2011

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Öğrenci

Tez / Dönem Sonu Projesi* Konusu

Yıl

Tolgahan Kılıçoğlu

“Düşük Genlikli delta Scuti Yıldızı 20 CVn’nin Element Bolluk Çalışması”

Tamamlandı:

Ocak 2008

R. Canan Şahin*

“TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi-Coude Eşel Tayfı Kullanılarak HD 43836 (B9II) Yıldızının Tayf Ölçümü”

Tamamlandı:

Haziran 2008

F. Başak Eminoğlu

“TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi-Coude Eşel Tayflarını Kullanarak HD 39866 (A2 II) Yıldızının Kimyasal Bolluk Analizi”

Tamamlandı:

Ekim 2009

Sıla Eryılmaz

29 And ve 89 Cet Yıldızlarının TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Coude Eşel Tayf İndirgemeleri ve Kimyasal Bolluk Analizleri

Tamamlandı:

Kasım 2011

Erkan Fedar

“A ve Erken F Tayf Türü Anakol Yıldızlarının Element Bolluk Araştırılması”

24.03.2011

devam ediyor

Senem Çabuk Erden

“Normal A Türü Yıldızlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri”

Tamamlandı:

Ağustos 2016

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1 öğrenci (yeterlilik aşaması)

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • Araştırmacı, “Etkileşen Çift Yıldızların Fotoelektrik Işık Ölçümü” başlıklı TÜBİTAK Projesi - No: TBAG-1369, (tamamlandı:1999)
 • Uzman personel, “Ankara Üniversitesi Gözlemevi Popüler ve Eğitsel Astronomi Etkinlikleri” başlıklı TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi  - No:107B074, (tamamlandı: 2007)
 • Yürütücü, “Chemical Abundance Analyses using CES Spectra of A, Early F, Am and Fm Stars” başlıklı TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Projesi - No: TUG-RTT150.08.49 (tamamlandı)
 • Araştırmacı, “Klasik Algol Dizgelerinde Kimyasal Elementlerin Göreli Bolluklarının Tayini” başlıklı TÜBİTAK Projesi - No: 109T708, (2009 – 2011)

İdari Görevler : -

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Türk Astronomi Derneği (TAD - üyelik: 1997)

      Yönetim Kurulu üyesi (sayman, 09/2008-2010, 09/2010-2012, 09/2012-devam ediyor)

 • Uluslararası Astronomi Birliği (IAU - üyelik:2009)

      2009 Dünya Astronomi Yılı – Kadın Astronomlar Koordinatörü

 Akademik Deneyim:

 • Araştırma görevlisi olduğum sürede düzenli olarak haftada bir gün, Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nde gerçekleştirilmekte olan yıldızların fotoelektrik fotometri konulu rutin gözlem programında gece gözlemcisi olarak yer aldım.
 •  TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki bazı süperdev yıldızların fotometrik gözlemlerini gerçekleştirdim.
 •  TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ndeki T150 teleskobuna bağlı Coude Eşel Tayfçekeri ile yıldızların tayfsal gözlemlerini yapmaktayım.
 •  Ankara Üniversitesi Gözlemevi bünyesinde iki kez gerçekleştirilen amatör astronomi yaz okulunun düzenlenmesinde yer aldım.

 Burslar:

 • Lisans döneminde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar harç ve katkı kredisi
 • 1993-1994  TÜBİTAK -Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu
 • 1995 TÜBİTAK - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Bursu
 • 1997 International Astronomical Union Commission 38, Travel Grant
 • Erlangen-Nuremberg Fellowship, 15 June-31 September 1997, 
  Dr. Remeis-Sternwarte Observatory, Bamberg-Almanya
 • 2004 International Astronomical Union Travel Grant
 • 2009 International Astronomical Union Travel Grant
 • 2010-2011 (12 ay) TÜBİTAK - Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Italy

 Verdiğim lisans ve lisanüstü dersler – Ankara Üniversitesi:

AST101 Astronomi Tarihi

AST310 Güneş Fiziği

AST401 Gökadalar

801505 Yıldızların Fotometrisi

801512 Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi

Akademik Faaliyetlerim:

1- I. Genç Astronomlar Toplantısı, Ankara Üniversitesi, 29-30 Ocak 1994, Ankara

2- IX. Ulusal Astronomi Kongresi, ODTÜ, 5-7 Eylül 1994, Ankara

3- II. Genç Astronomlar Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, 28-29 Ocak 1995, İstanbul

4- X. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 2-6 Eylül 1996, İstanbul

5- XI. Ulusal Astronomi Kongresi, Fırat Üniversitesi, 7-10 Ağustos 1999, Elazığ

6- XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 31 Ağustos-4 Eylül 2004, Kayseri

7- XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 28 Ağustos-1 Eylül 2006, İstanbul


8- XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 08-12 Eylül 2008, Çanakkale


9- XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi, İnönü Üniversitesi, 27 Ağustos-1 Eylül 2012, Malatya


10- XIX. Ulusal Astronomi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Dilhan Eryurt Ezer Onuruna, 2-6 Şubat 2015, Ankara, (Çağrılı Konuşma)

 

 ii) Katıldığım Uluslararası Astronomi Toplantılarının listesi:

1- “Workshop:Lectures in Radio Astronomy, 3-17 Jan 1995, TÜBİTAK-MAM, Gebze

2- “Summer School: Interacting Binary Stars”, 3-27 July 1995, Mexico

3- “Carbon Star Phenomenon 177 IAU Symposium”, 27-31 May 1996, Antalya

4- “Astronomische Geselleschaft "Stars and Galaxies”, 22-27 September 1997,

     Innsbruck, Austria

5- “ESO Workshop on "Cyclical Variability in Stellar Winds”, 14-17 October 1997,

 Garching, München-Germany

6- “NATO-ASI “Variable Stars as Important Astrophysical Tools”, 31 Aug-11 Sept. 1998, Çeşme

7- “IAU Symposium No. 224, The A-Star Puzzle”, July 8-13, 2004, Poprad, Slovak-Republic

8- “Close Binaries in the 21st Century: New Opportunities and Challenges”, 27-30 June, 2005, Syros-Greece

9- “Workshop: ATLAS12 and RELATED CODES-Application to Elemental Abundance Determination”, 11-15 July, 2005, Trieste-Italy

10- “Solar and Stellar Physics Through Eclipses”, 27 - 29 March 2006, Ankara University ORSEM-CAMPUS, Side, Antalya (L.O.C.)

11- “Workshop:  Non-LTE Line Formation for Trace Elements in Stellar Atmospheres”,

30 July-04 August 2007, Nice-France

12- “XXVII General Assembly”, IAU. August 03-14, 2009, Rio de Janerio- Brazil

13- “Putting A Stars into Context: Evolution, Environment, and Related Stars”,

     June 03-07, 2013, Moscow – Russia Federation

14- “IAU Symposium No.330, Astrometry and Astrophysics in the GAIA Sky", April 24-28, 2017, Nice – France


Lisansüstü Tez Jürisinde Aldığım Görevler:

 

Doktora:

1- Taner Tanrıverdi: (Danışmanlar: Dr. Berahitdin Albayrak, Dr. Saul J. Adelman)

        “Erken Tür Süperdevlerin Tayfsal Analizi; σ Cygni, η Leo”,

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 11/03/2009, 16/06/2009

 

Yüksek Lisans

2- Serhat Sipahioğlu:  (Danışman: Dr. Cemal Aydın)

        “LS Del Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi”,

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/04/2008

3- Lale Çelik:  (Danışman: Dr. Fehmi Ekmekçi)

        “RR Lyrae Türü Değişen Yıldızlar T Sex, RR Leo ve ST Boo’nun Fotometrik Analizi”,

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2008

4- Sabiha Hande Gürsoytrak: (Danışman: Dr. Birol Gürol)

        “Bazı W UMa Türü Sistemlerinin Dikine Hız Eğrisi Gözlemleri”,

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 26/10/2009, Ocak 2010


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. O. Demircan, M. Tanriver, A. Devlen, A. Bulut, A. Savranlar, Y. Yüksel, A. Aşçilar, Z. Aslan, H. Ak, A. Gökçe, A. Çınar, G. Şen, G. Taş, E. Açıkgöz, C. Ibanoğlu, H. Dündar, H. Çalışkan, H. Varlı, H. Özdemir, Y. Alemdar, B. Bektaşlı, Z. Müyesseroğlu, B. Albayrak, A. Iskender, N. Çubukcu, Ö. Çakırlı, R.T. Yıldırım, F. Göksen, S.O. Selam,
K. Yüce,  Y. Kaya,  K. Uluç, M. Dağcı, Y. Erdal, N. Köker, “Photoelectric Observations Minima Times of Four W UMa Systems: LS Del, SW Lac, V839 Oph and AQ Psc”, Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 4126 (1994).

 

A2. S. Engin, K. Yüce, “Photoelectric Observations of X Persei”, Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 4454 (1997).

 

A3. S. Engin, K. Yüce, “Line Profile Changes in X Persei”, Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 4648, (1998).

 

A4. S.J. Adelman, K. Yüce, S. Engin, “On the Variability of O and B Supergiants", Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 4946, (2000).

 

A5. S.J. Adelman, H. Caliskan, D. Kocer, H. Kablan, K. Yüce, S. Engin, “The superficially normal B and A stars alpha Draconis, tho Herculis, tau gamma Lyrae and HR 7926”, Astronomy and Astrophysics, vol. 371, 1078-1083, (2001).

A6. K. Yüce, “Spectral Analysis of 4 Lacertae and nu Cephei”, Baltic Astronomy, vol. 14, 51-82 (2005).

A7. O. Aksu, I. Özavcı, K. Yüce, T. Tanrıverdi, H.V. Şenavcı, M. Yılmaz, A. Kara, F. Kaya,  M. Helvacı, C. Çetintaş, D. Çınar, D. Özuyar, Ö. Baştürk, E. Aydın, Ö. Atlagan, H.T. Şener, Ö. Kabadayı, K. Yelkenci, B. Evin, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”, Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 5588 (2005).

 

A8. B. Albayrak, K. Yüce, S.O. Selam, T. Tanrıverdi, A. Okan, D. Çınar, S. Topal, E. Özgür, H.T. Şener, İ. Ergün, E. Civelek, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”, 2005, Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 5649 (2005).

 

A9. S.J. Adelman, K. Yüce, “Strömgren Photometry of the Supergiants HD 4841 (B5 Ia) and HD 194279 (B2 Ia)”, Baltic Astronomy, vol. 16, 311-326 (2007).

 

A10. T. Kılıçoğlu, Ö. Baştürk, H.V. Şenavcı, M. Yılmaz, T. Tanrıverdi, N. Alan, S. Sipahioğlu,  G. Aydın, L. Çelik, S. Çalışkan, A. Elmaslı, G. Gökay, D. Çakan, Y. Demircan, F.  Ekmekçi, K. Yüce, S.O. Selam, B. Albayrak, “Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars”, Information Bulletin on Variable Stars, IBVS-No: 5801 (2007).

 

A11. S.J. Adelman, K. Yüce, “Elemental Abundance Analyses with Coude Echelle Spectrograms from the TÜBİTAK National Observatory of Turkey: I. The HgMn Stars 11 Per, HR 2801, and  nu Cnc”, Astronomische Nachrichten, vol. 331, 785-793 (2010).

 

A12. K. Yüce, S. J. Adelman, A. F. Gulliver, “Elemental Abundance Analyses with DAO Spectrograms. XXVIII. Comparisons with Two Series of Automated Elemental Abundance Analyses”, New Astronomy, 16, 191-193 (2011).

 

A13. K. Yüce, F. Castelli, S. Hubrig, “Wavelengths and Oscillator strengths of Xe II from the UVES spectra of Four HgMn Stars”, Astronomy and Astrophysics, vol. 528, A37
1-16 (2011).

A14- “Elemental abundance analyses with DAO spectrograms: XXXII. HR 6455 (A3 III), delta Aqr (A3 V), eta Lep (F2 V), and 1 Boo (A1 V)”, K. Yüce, S. J. Adelman, A. F. Gulliver, G. Hill, 2011, Astronomische Nachrichten, vol. 332, 681-689.

A15- “Carbon Deficiencies in the Primaries of Some Classical Algols”, C. İbanoğlu, A. Dervişoğlu, Ö. Çakırlı, E. Sipahi, K. Yüce, 2012, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, vol. 419, 1472-1479.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. K. Yüce, S.J. Adelman, “On the Properties of B and A Type Supergiants”, EAS Publications Series, Volume 43, 2010, Non-LTE Line Formation for Trace Elements in Stellar Atmospheres, Edited by R. Monier, B. Smalley, G. Wahlgren, and Ph. Stee, p. 231-235 (2010)

 B2. G.A. Wade, L.  Mashonkina,  T. Ryabchikova, J. Krticka, J. Silvester, O. Kochukhov, J.C. Sousa, T. Nomura, G.M. Wahlgren, M. Gruberbauer, S. Hubrig, M. Briquet, K. Yüce, N. Drake, N. Nunez, R.O. Gray, J. Ziznovsky, C. Cowley, A. Shavrina, M.  Dworetsky, O. Pintado, N. Polosukhina, L. Cidale, “A 3-D look into the atmosphere?”,
XXVIIth IAU General Assembly, August 03-14, 2009, Rio de Janerio- Brazil, IAU Highlights of Astronomy, Volume 15, 151-160 (2009)

 B3. S. J. Adelman,  A. Farr. A. Gulliver, G. Hill, G. Peters, K. Yuce, American Astronomical Society, AAS Meeting #218, #323.02; Bulletin of the American Astronomical Society, Vol. 43, 2011

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1- K. Yüce, “Geç B/Erken A Tayf Türü Süperdev Yıldızlarından 4 Lacertae ve  Cephei’nin Tayfsal  Analizleri”, 31 Ağustos-4 Eylül 2004, Kayseri, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.81-85

 

C2- K. Yüce, “nu Lep, HR 6455 ve  Aqr Yıldızlarının Tayfsal Analizleri: İlk Sonuçlar”,

XV. Ulusal Astronomi Kongresi ve IV. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, no:61, s.947-953 (2007); 25 Ağustos – 5 Eylül 2006, İstanbul

 

C3- K. Yüce, B. Gürol, S.J. Adelman, “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi – Coude Eşel Tayfları'nın Tayfsal Karakteristikleri”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 8-12 Eylül 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını No: 37, 1076-1089 (2008)

 

C4- T. Kılıçoğlu,  K. Yüce, S.J. Adelman, “20 CVn Yıldızının Kimyasal Bolluk Analizi”,

XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 8-12 Eylül 2008, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını No: 37, 1131-1145

 

C5-  B. Eminoğlu, C. Şahin, K. Yüce, S. J. Adelman, “TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi – Coude Eşel Tayflarını Kullanarak Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi : HD 39866 ve HD 43836”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, VI. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, Prof.Dr. Hakkı Ögelman Onuruna, 31 Ağustos – 4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana, sayfa 211

 

C6- K. Yüce, “Element Bolluk Analizinde İki Teknik: Tayfsal Çizgi Ölçümleri ve Tayfsal Sentez”,
 XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi ve
VII. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, 27 Ağustos – 1 Eylül 2012

D. Diğer yayınlar :

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Poster Olarak Sunulan ve Tam Metni Basılan Yayınlar:

 

D1. K. Yüce, “Abundances in 4 Lacertae and  Cephei”, in the A-Star Puzzle, IAU- Symposium, No. 224, (Edited by J. Zverko, J. Ziznovsky, S.J. Adelman, and W.W. Weiss), Cambridge, UK: Cambridge University Press, p.873-878 (2004)

 

D2. K. Yüce, S.O. Selam, B. Albayrak, T. Ak, “Monitoring Secular Orbital Period Variations of Some Eclipsing Binaries at the Ankara University Observatory”, Astrophysics and Space Science, vol. 304, 67-69 (2006)

 

D3. B. Albayrak, S.O. Selam, K. Yüce, M. Helvacı, T. Ak, “Monitoring Possible Light-Time Effect in the Orbital Period of Some Eclipsing Binaries at the Ankara University Observatory”, Astrophysics and Space Science, vol.304, 131-133 (2006)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özet Metni Basılan Posterler :

 

D4. S. Engin, K. Yüce, “X Persei (HD 24534) Yıldızının Fotometrik İncelenmesi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 510 (1996)

 

D5. S. Özdemir, K. Yüce, O. Demircan, S. Engin, N. Yılmaz, “V1357 Cyg'nin UBV Işık Eğrisi”, X. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 511 (1996)

 

D6. S. Özdemir, B. Albayrak, Z. Aslan, O. Demircan, H. Ak, Z. Müyesseroğlu, K. Yüce,  “Karbon Yıldızları, UX Dra ve RY Dra'nın V ve R Gözlemleri”, X. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.508 (1996)

 

D7. K. Yüce, S. Özdemir, H. Ak, O. Demircan, “TT Aur Yıldızındaki Işınım Basıncı Etkisi”
XI. Ulusal Astronomi Kongresi, XI. Ulusal Astronomi Toplantısı Tebliğleri, s.254 (2000)

 

SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vak’a takdimi, teknik not, makale/kitap yorumu/eleştirisi vb. yayınlar :

 

D8- K. Yüce, “Spectral Analyses of 4 Lacertae and nu Cephei”, The Publications of Astronomical Socities of the Pacific, vol. 115, issue 809, p. 888 (doktora tezi: 2003, Dissertation Summary)

 

Astronomi içerikli yayınlar (derleme) :

 

D9- K. Yüce, Kılıçoğlu, T., “Kutup Yıldızı Hakkında Herşey”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik,  sayı: 464, s. 76-77 (Temmuz 2006)

D10- K. Yüce, “Dünya ve Yıldızlardaki Parmak İzleri - Nadir Toprak Elementleri”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, sayı: 468, s. 64-66 (Kasım 2006)

D11- K. Yüce, “Neden Astronomi?”, TÜBİTAK Bilim ve Teknik; Yıldız Takımı  (kapak),

sayı: 9, s. 2-7 (Haziran 2009)

D12- Bilim Danışmanlığı: Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel İlköğretim Okulu 1., 2., 3. ve 4. sınıfları için Gökbilim ders kitap içeriklerinin oluşturulup hazırlanması sırasında 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 öğretim yıllarında Kitap Hazırlama Komisyonunda görev aldım.