DOÇ.DR. KAAN ZÜLFİKAR DENİZ    
Adı : KAAN ZÜLFİKAR
Soyadı : DENİZ
E-posta : zlfkrdnz@yahoo.com, kzdeniz@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 222 05 39-40
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Ölçme ve Değerlendirme