DOÇ. DR. KAAN ZÜLFİKAR DENİZ    
Adı : KAAN ZÜLFİKAR
Soyadı : DENİZ
E-posta : zlfkrdnz@yahoo.com, kzdeniz@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 363 33 50
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/kaan-zulfikar-deniz
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mez. Yılı

Ankara Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Ens.

Ölçme ve Değerlendirme  

Doktora 

2008 

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Ens.

Eğit. Ölçme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans 

2003 

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fak. 

Eğit. Ölçme ve Değerlendirme

Lisans 

2001 

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi 

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Doç.Dr.

2018 - ….

Ankara Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yrd.Doç.Dr. 

2010-2018

Ankara Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Araştırma Görevlisi 

2002-2010

 

İDARİ GÖREVLER

Kurum/Kuruluş

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi 

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)

Kurucu - Merkez Sorumlusu

2014 - 2019

Ankara Üniversitesi  

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)

Müdür Yardımcısı

2013-2014

 

UZMANLIK ALANLARI

·        Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,

·        Eğitim Programı Değerlendirme,

·        Ölçek geliştirme ve uyarlama,

·        Üst Düzey Düşünme Berecileri,

·        Mesleki İlgi ve Ölçülmesi,

·        Psikolojik değişkenler(ilgi, tutum, görüş, başarı, yetenek,),

·        İstatistiksel Veri Analizi (SPSS, LISREL, AMOS, EVIEWS, ITEMAN, TAP…)

·        SWOT ANALİZİ

·        Panel data, Panel Veri analizi, Zaman serileri, EVIEWS


ÜNİVERSİTEDE VERDİĞİ DERSLER

 

·        Bilgisayarlı Ölçme Uygulamaları (Dr)

·        Güvenirlik ve Genellenebilirlik Çalışmaları (Dr)

·        Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler (Dr)

·        Bilimsel Araştırma Yöntemleri (YL)

·        İstatistik (YL)

·        Nicel Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler(YL)

·        Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (YL)

·        Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (L)

·        Bilimsel Araştırma Yöntemleri (L)

 

YETİŞKİN EĞİTİMİ KURSLARI 

·        SPSS Kullanımı Eğitimi-UYEP (Kasım-2020) T.C. Cumhurbaşkanlığı Uzman ve uzman yardımcıları

·        Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Aralık-2019)-Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)-Uzman ve uzman yardımcılarına

·        SPSS ve Dinamik Panel Analizi Programlarının Kullanımına ilişkin Eğitim (Mayıs -2017)- Serhat Kalkınma Ajansı - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarına

·        SPSS, LISREL ve AMOS Eğiticilerin Eğitimi (Ocak -2016)- Serhat Kalkınma Ajansı - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarına

·        SPSS, LISREL ve AMOS Veri Analiz Programları Kullanım Eğitimi (Eylül -2015)- Serhat Kalkınma Ajansı - Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanlarına

·        Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve SPSS Veri Analizi Eğitimi (Kasım 2014) - Ankara Kalkınma Ajansı Destekli -Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli

·        SPSS İle Nicel Veri Analizi (Aralık-2013) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Uzman ve Uzman Yardımcıları 

·        SPSS İle Nicel Veri Analizi (Aralık-2013) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) AB Uzmanları

·        SPSS İle Nicel Veri Analizi (Aralık-2013) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Uzman Yardımcıları 

·        SPSS İle Nicel Veri Analizi (Ekim-2013)

·        SPSS İle Nicel Veri Analizi (Haziran-2013 

·        SPSS İle Nicel Veri Analizi (Mayıs-2013)PROJELER

Proje Adı

Kurum

Tarih

Görev

Proje Türü

Video Destekli Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Programı

 

TÜBİTAK

 

2018-…

 

İstatistikçi-araştırmacı

 

Ulusal

Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Dayalı  Zenginleştirme Uygulamalarının  İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

 

 

TÜBİTAK

 

2016-2018

 

İstatistikçi-araştırmacı

 

Ulusal

İnanılmaz Yıllar (The Incredible Years) Öğretmen Sınıf Yönetimi Programının Sınıf Ortamına Uyarlanması: Türkiye Örneklemi

 

Ergenlikte Üreme Sağlığı Konusunda Rehber Öğretmenlere Yönelik Güçlendirme ProgramıSocial Media as Catalyser for Cross-National Learning

TÜBİTAK

 

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

UNFPA

 

TÜBİTAK

2014-2016

 

 

2013

 

 

 

2012-2013

Araştırmacı

 

 

Program Değerlendirme

 

 


Araştırmacı

Ulusal

 

 

Ulusal

 

 

 

Uluslararası

 

5–6 Yaş Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın Etkililiğinin İncelenmesi 

TÜBİTAK

 

2011-2013

 

Veri analizi ve Program değerlendirmesi

 

Ulusal

Eğitim Fakülteleri Sınıf Öğretmenliği Programlarında Yer Alan Görsel Sanatlar Öğretimi Dersinin Postmodern Sanat Eğitimi Anlayışı Çerçevesinde DeğerlendirilmesiAnkara Üniversitesi

2011-2012

Araştırmacı Program değerlendirme

Kurumsal (BAP)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sanata Bakışlarının Saptanması ve Kişisel Gelişimlerine Katkı Sağlamada Sanatın Rolü 

Ankara Üniversitesi  

01.02.2009-02.02.2010

Araştırmacı/Uzman 

Kurumsal (BAP ) 

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı İş Kulübü Projesi  

Ankara Sanayi Odası 

01.01.2005-31.12.2006

Araştırmacı/Uzman 

Uluslararası 

 

 

PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Milli Eğitim Bakanlığı  

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ders Programı Geliştirme

2012

 

Milli Eğitim Bakanlığı  

Hukuk ve Adalet Ders Programı Geliştirme

2012-2013

 

  

YAYINLAR


KİTAP

 

 

Deniz, K. Z. (2020). Herkes için İstatistikolay. Nobel Yayınevi. Ankara

Ergün, G., Gülçubuk, B., Öğülmüş, S., Özgenç, Ö.Y., Pişkin, M., Savcı, İ., Varçın, R. & Deniz K. Z. (2005). İşletmelerde Kariyer Planlaması El Kitabı (Ed. Recep Varçın). Ankara Sanayi Odası ve A.Ü. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi.

 

MAKALE

 Çulhaoğlu, A. K. , Kılıçarslan, M. A. & Deniz, K. Z. (2021). Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavının farklı eğitim seviyelerdeki algı ve tercih durumlarının değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 31 (3) , 420-426 . DOI: 10.17567/ataunidfd.911839

Deniz, K. Z. ve Ilıcan, E. (2021). Comparison of G and Phi coefficients estimated in generalizability theory with real cases . International Journal of Assessment Tools in Education , 8 (3) , 583-595 . DOI: 10.21449/ijate.948677

Durmaz, E., Dinçer F. Ç. ve Deniz, K. Z. (2020).  A study on the implementation frequency of classroom management strategies by preschool teachers and how useful teachers find them.  İlköğretim Online, 19(4), 2202-2211.  doi:10.17051/ilkonline.2020.763849 http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/3755

DOĞAN-GÜLDENOĞLU, B. N. ve DENİZ, K. Z. (2018). Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının mesleki ilgilerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1971-1979. doi:10.24106/kefdergi.439515

DİNÇER, Ç., DENİZ, K. Z., AKGÜN, E. ve ULUBEY, Ö . (2018). Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 355-371. DOI: 10.17860/mersinefd.361859 http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/361859

Onan, A., Simsek, N., Elcin, M., Turan, S., Erbil, B., & Deniz, K. Z. (2017). A review of simulation-enhanced, team-based cardiopulmonary resuscitation training for undergraduate students. Nurse education in practice27, 134-143.

DENİZ, K. Z., & SARANLI, A. G. (2017). Sınıf Etkinliklerim Ölçeği’nin (SEÖ) Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology8(2), 169-182.  http://dergipark.gov.tr/epod/issue/28901/291825

Onan, A., Turan, S., Elcin, M., Simsek, N., & Deniz, K. Z. (2017). A Test Adaptation of the Modified Readiness for Inter-professional Learning Scale in Turkish. INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH51(2), 207-215.  https://www.ijper.org/article/546

Saranlı, A. G., Er, S. ve Deniz, K. Z. (2017). Okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların dil gelişimlerinin analizi. Yaşadıkça Eğitim, 31 (1), 1-20.  http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/6be9/b921/f317/596773f65c9ee.pdf

GÖZEN, G., & DENİZ, K. Z. (2016). Comparison of Instructor and Self-Assessments on Prospective Teachers' Concept Mapping Performances Through Generalizability Theory. International Journal on New Trends in Education and Their Implications7(1), 28-40.  http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/03.goksu_gozen.pdf

Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, A. D., Karaman, G., Tufan, M., Bahap-Kudret, Z., & Deniz, Z. (2016). An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low socio-economic backgrounds. Journal of Education and Training Studies4(7), 179-194.  http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/1565

Yıldırım E. ve Deniz, K. Z. (2015). A study on assessment tools used by Turkish language                   teachers in respect to the promotion of higher-order thinking skills. Journal of Educational           and Instructional Studies in the World – WJEIS, 5(3), 68-84.  http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/09.esin_yildirim.pdf

Deniz K. Z., Türe E., Uysal A. ve Akar T. (2015). Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkenlerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi [Determining Socio-economic Status Variables through Cluster Analysis]. İlköğretim Online, 14(1), 108-117. http://ilkogretim-online.org.tr/vol14say1/v14s1m8.pdf

Deniz, K. Z., Türe, E., Uysal, A. ve Akar, T. (2014).Investigation of vocational interest and vocational preference in terms of gender and socio-economic status. Egitim Arastirmalari – Eurasian Journal of Educational Research, 57, 91-112. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1056255.pdf

Çam, Z., Deniz, K.Z. ve Kurnaz, A. (2014). Okul Tükenmişliği: Algılanan sosyal destek, mükemmeliyetçilik ve stres değişkenlerine dayalı bir yapısal eşitlik modeli sınaması. Eğitim ve Bilim – Education and Science, 39 (173), 312-327. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2951/711

Sarıca A. D., Ergül C., Akoğlu G., Deniz, K. Z., Karaman G., Bahap-Kudret Z. ve Tufan M. (2014). The Reliability and Validity of the Home Early Literacy Environment Questionnaire. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 444-459., Doi: 10.15345/iojes.2014.02.016.  http://www.iojes.net/userfiles/Article/IOJES_1322.pdf

Deniz, K. Z. (2013). National standardization of the Occupational Field Interest Inventory (OFII) for Turkish Culture according to age and gender. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 50, 163-184. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1059928.pdf 

Deniz, K.Z., Çam, Z., Uysal, A., Apaydın-Şen, H. & Türe, E. (2013). Investigating Certain Statistical Analyses Used in Multiple Prediction Studies by SWOT Analysis. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 277-295, DOI: 10.1501/Egifak_0000001306 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1838/19346.pdf                       

Deniz, K.Z. (2013). İş ve Meslek Danışmanı adaylarının mesleki ilgi profili. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 49- 65, DOI: 10.1501/Egifak_0000001273 

               http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1799/18995.pdf

Deniz, K. Z., Gülden, Ç. & Apaydın-Şen, H. (2013). The examination of foreign language achievement terms of certain variables [Yabancı dil başarısının bazı değişkenler açısından incelenmesi]. İlköğretim online, 12(2), 436-444. http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say2/v12s2m11.pdf

Deniz, K. Z. & Gözen-Çıtak G. (2010). The investigation of factors affecting university students’ attitudes towards participation in scientific research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2010), 5183-5189. [Online]http://ac.els-cdn.com/S1877042810008839/1-s2.0-S1877042810008839-main.pdf?_tid=8ed892ac-6f58-11e5-b831-00000aab0f27&acdnat=1444486364_7b71c12b08cbc92bc957df0c5ec2ce17

Gözen-Çıtak G. & Deniz, K. Z. (2009).The effectiveness of HIV-AIDS informative education conducted at high schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2086–2091. [Online] http://ac.els-cdn.com/S187704280900370X/1-s2.0-S187704280900370X-main.pdf?_tid=b6702cee-6f58-11e5-9d57-00000aab0f27&acdnat=1444486431_bf7077de39b9950e0b1315faae2983f3

Deniz, K. Z. (2009). Occupational Field Interest Inventory (OFII) development study [Mesleki alan ilgi envanteri (MAİ) geliştirme çalışması]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 289-310. [Online] http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_vi/haziran/k_z_deniz.pdf

Deniz, K. Z. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 1-16, DOI: 10.1501/Egifak_0000000158 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/153/1121.pdf

Deniz, K. Z. & Kelecioğlu H. (2005). İlköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 127-143. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/649/979.pdf?show

 

  

ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

Deniz, K. Z., Saatçioğlu, Ö. ve Mor-Dirlik, E. (2014). Guttman tipi ölçek geliştirme çalışması. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 9 - 13 Haziran 2014.  http://epod-online.org/wp-content/uploads/2014/07/IV.-Ulusal-E%C4%9Fitimde-ve-Psikolojide-%C3%96l%C3%A7me-ve-De%C4%9Ferlendirme-Kongresi.pdf 

Arslan, O., Gülbahar, Y., Rapp, C. & Deniz, K.Z. (2014). Development and Pilot Implementation of Online Teaching Style Survey (OTSS). In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 1530-1535). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved October 29, 2014 from http://www.editlib.org/p/147682.

Deniz, K. Z., Saatçioğlu, Ö. ve Mor-Dirlik, E. (2014). Öz-belirleme ve çift etmen kuramlarına göre mesleki motivasyon ölçeği geliştirme çalışması. 1st Eurasian Educational Research Congress, 24-26 Nisan, İstanbul. http://ejercongress.org/pdf/EJERCongress2014-BildiriKitabi.pdf

Deniz, K. Z. (2013). National standardization of the Occupational Field Interest Inventory (OFII) for Turkish Culture according to age and gender. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn13), 1-3 July, Barcelona, Spain http://library.iated.org/view/DENIZ2013NAT

Deniz, K. Z, Türe, E., Uysal, A. & Akar, T. (2013). Investigation of vocational interest and vocational preference in terms of gender and socio-economic status. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn13), 1-3 July, Barcelona, Spain http://library.iated.org/view/DENIZ2013INV

Türe, E., Deniz, K. Z., Uysal, A. ve Akar, T. (2012). Sosyo-ekonomik düzey çıkmazı ve belirlenmesi için bazı değişkenlerle denemelik bir uygulama. 4-6 Ekim 2012’de Kamusal Eğitim Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur, Ankara.

Özer A., İlhan Ç. A., Tanır K. A., Aslan M. C., & Deniz K. Z. (2012, May). Determining candidates of religion culture and   moral knowledge teachers’ attitude towards art and role of art in contributing their personal development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51(2012), 1039-1043. [Online] http://www.sciencedirect.com

Tanır K. A., İlhan Ç. A., Özer A., & Deniz K. Z. (2012, May). Teaching visual arts in primary school teaching departments with postmodern art education approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51(2012), 1044-1049. [Online] http://www.sciencedirect.com [Paper presented at the DAE-2012, World Conference on Design, Arts, & Education. 1-3 May, Antalya]

Deniz K. Z. & Gözen-Çıtak G.(2010, Şubat) The Investigation of Factors Affecting University Students’ Attitudes Towards Participation In Scientific Research , WCES 4-8 Şubat 2010, Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul

Gözen Çıtak, G. & Deniz, K. Z. (2009, February).The effectiveness of HIV-AIDS informative education conducted at high schools. Paper presented at the Annual Meeting of WCES 2009: World Conference on Educational Sciences, North Cyprus.

Gözen-Çıtak, G. & Deniz, K. Z. (2009).The effectiveness of HIV-AIDS informative education conducted at high schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2086–2091. [Online] http://www.sciencedirect.com

Deniz K. Z. & Deniz M. (2006, May). Developing an instrument to measure intimacy in adolescents’ relationships. Paper   presented at the annual meeting of the Tenth European Association for Research on Adolescence Conference, Antalya, Turkey.

Gözen, G. & Deniz, K. Z. (2006, May). Constructing an instrument measuring adolescent attitudes toward informative education of HIV/AIDS. In M.Eskin (Chair), Let’s Talk About HIV/AIDS. Paper presented at the annual meeting of the Tenth European Association for Research on Adolescence Conference, Antalya, Turkey.