Y.DOÇ.DR. LEYLA ÇİĞDEM DALKILIÇ    
Adı : LEYLA ÇİĞDEM
Soyadı : DALKILIÇ
E-posta : lcdalkilic@ankara.edu.tr, dalkilicleyla@hotmail.com
Tel : (0312) 310 32 80 (1578)
Ünvan : Y.DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Leyla Çiğdem Dalkılıç

Unvanı: Yrd. Doç. Dr.


Eğitim Bilgileri


Doktora, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Rus Dili Bölümü, 2013


Doktora Tezi: Çağdaş Rus dilinde aktüel olmayan şimdiki zaman anlamındaki basit gelecek zaman kalıpları (Формы простого будущего времени в значении неактуального настоящего в современном русском языке / Formı prostovo budushevo vremeni v znachenii neaktualnovo nastoyasheo v sovremennom russkom yazıke) http://spbu.ru/disser/%7Bzashiti_disser___id%7D/avtoref-Dalkilich.pdf


 Yüksek Lisans: St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Yabancılar için Rusça ve Rus Dilinin Öğretilmesi Metodu Bölümü, 2008


Yüksek Lisans Tezi: Çağdaş Rus dilinde kişi davranışlarının dışa yansıması anlamlarını içeren fiillerin ait olduğu sözcüklerin ve anlamsal grubun incelenmesi (Türkçe ile karşılaştırmalı) (Лексико-семантическая группа глаголов внешнего проявления отношения человека в современном русском языке (на фоне турецкого языка /Leksiko-semantiçeskaya gruppa glagolov vneshnego proyavleniya otnosheniya cheloveka v sovremennom russkom yazıke (na fone turetskogo yazıka))


Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı, 2005


YAYINLAR


A -Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A1. Türkçe’den Rusça’ya Çeviri Sorunları: Orhan Pamuk’un benim adım Kırmızı ve “Kar” adlı eserleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 22 Nisan 2014. Sayı. 181. sf: 359-370.


A2. Rus Halk Kültüründe Kolyada Bayramı. Folklor/Edebiyat Dergisi. Cilt 20. Sayı 79. 2014/3. sf: 79-92.


A3. Rus Halk Kültüründe İvan Kupala Kutlamaları. Folklor/Edebiyat. Cilt. Sayı 81. 2015/ 5. sf.


A4. Kültürdilbilim çerçevesinde Rus dilinde ‘gibi’ bağlacı ile yapılan benzetmeler ve deyimlerin incelenmesi. Ankara Üniversitesi DTCF dergisi. 2015, Cilt 55, Sayı 1, 343-346.

B -Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler


B1. Далкылыч Л.Ч. Явление избыточности при выражении формы настоящего-будущего времени совершенного вида в современном русском языке (на материале переводов с турецкого языка). ACTA Linguistica Petropolitana. Труды института лингвистических исследований. т. VI, ч. 2. – СПб.: Наука, 2010. С. 430-450. http://elibrary.ru/item.asp?id=18886433 (Çağdaş Rus Dilinde geniş zaman kalıplarının ifadesi sırasında ortaya çıkan “fazlalık” olgusu. Acta Linguistica Petropolitana. Dil Bilimi Araştırmaları Enstitüsü. Cilt 6. Bölüm 2. 2010, s. 430-451)


B2. Далкылыч Л.Ч. Выражение значения возможности/невозможности действия различными глагольными формами в современном русском языке. Вестник СПБГУ. Серия 9, Сентябрь. Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 3. 2011. С. 101-103. http://elibrary.ru/item.asp?id=17091921 (Çağdaş Rus dilinde olasılık / imkansızlık anlamlarının farklı fiil kalıpları ile ifadesi. Vestnik SPBGU. Seri 9, Eylül. Filoloji, Doğu Bilimleri. Gazetecilik. Basım 3. 2011. Sf. 101-103)


B3. Далкылыч Л.Ч. Модальная и временная семантика в высказываниях
с формами простого будущего времени в современном русском языке. Вестник СПБГУ. Серия 9, Июнь. Филология. Востоковедение. Журналистика. Вып. 2. 2012. С. 126-131
http://elibrary.ru/item.asp?id=17801893 (Çağdaş Rus dilinde geniş zaman kalıplarıyla oluşturulan söylemlerde kiplik ve zaman anlamı. Vestnik SPBGU. Seri 9, Eylül. Filoloji, Doğu Bilimleri. Gazetecilik. Basım 2. 2012. Sf. 126-131))


B4. Çağdaş Rus dilinde emir kipindeki çok anlamlılık sorunu. TÖMER Dil Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2012. Sayı 157. Sf. 7-20.

B5. Rus dilindeki ifade zenginliğinin Rus diline ve çeviri bilimine katkısı. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2015, sayı:33, 107-122. ISSN 1300-4921


C -Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


C1. Далкылыч Л.Ч. Конкуренция видо-временных форм глагола в русском языке при передаче семантики настоящего-будущего времени совершенного вида
(на материале параллельных турецких и русских текстов). Грамматика (русско-славянский цикл). Материалы секции ХХХIХ Международной филологической конференции. 15-2
0 марта 2010. Опубликовано: – СПб, 2011. – С. 63-7. (Rusçadaki geniş zaman fiillerinin sahip olduğu anlamlarının aktarımı sırasında görünüş (aspekt) ve zaman kalıpları arasında meydana gelen rekabet durumu (Rusça ve Türkçe metinler üzerinde). St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Gramer (Rusça-Slavistik bölümü) 15-20 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenen XXXIX Uluslararası Filoloji Konferansı Materyalleri. Basım: St. Petersburg Devlet Üniversitesi, 2011, c. 80 (63-72)


C2. Nazım Hikmet Anısına Doğu Edebiyatında Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumuı. “Bir Safın Notlarında” Göçmen Rusların ve İstanbul’un hicivsel anlatımı. 25-30 Haziran 2015, Krakow-Polonya. 2015, Sage yayıncılık, reklamcılık, matbaacılık,  Ulus/ Ankara sf. 333-343


 D -Diğer Yayınlar


1. Далкылыч Л.Ч. Роль русского языка на международной арене // Филология и литературоведение. – Февраль 2014. - № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://philology.snauka.ru/2014/02/672 ата обращения: 06.02.2014). (Rol’ russkogo yazık ana mejdunarodnoy arene / Uluslararası arenada Rus dilinin rolü //Filoloji ve Edebiyat Bilimi Dergisi – Şubat 2014, № 2


 Konferans, Kongre ve Sempozyumlar- St. Petersburg Devlet Üniversitesi, XXXIX Uluslararası Filoloji Konferansı, Gramer (Rusça-Slavistik bölümü) 15-20 Mart 2010;


- St. Petersburg Devlet Üniversitesi, XL Uluslararası Filoloji Konferansı, Gramer (Rusça-Slavistik bölümü) 14-19 Mart 2011


- Rusya Bilimler Akademisi Dilbilimi Araştırmaları Enstitüsü, “Aleksandr Vladimiroviç Bondarko’nun 80. yaş gününe ithafen - Fonksiyonel Gramer: günümüz durumu ve perspektifleri” 16-18 Kasım 2010,  St. Petersburg.


- Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki diplomatik ilişkilerin 95. yıldönümüne ithafen düzenlenen Uluslararası tele/video konferansı. “Geçmişten Günümüze Rus Dilinin Türkiye’deki Yeri ve Rolü” Kuban Devlet Üniversitesi Rusya Federasyonu /Krasnodar (davetli konuşmacı) İş/Staj Deneyimleri:


 1. Smolniy Enstitüsü Edebiyat Fakültesi Filoloji bölümü. Rusça pratik ders eğitimi (Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2011)

 2. T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu/ Staj (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2011)

 3. T.C. St. Petersburg Başkonsolosluğu/ Mütercim-Tercüman (Ocak 2012-Kasım 2014)


   

  Burslar

  Rusya Federasyonu Eğitim Bursları (Yüksek Lisans)

  Rusya Federasyonu Eğitim Bursları (Doktora)

    

  Araştırma-uygulama projeleri


  Rusya Bilimler Akademisi Dilbilimi Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen ve araştırmacı olarak yer aldığım dildeki fazlalık olgusunun incelendiği araştırma-uygulama projesi. Projenin sonunda Enstitü tarafından 2010 yılında “Dilin Gramer Yapısındaki ‘fazlalık’ olgusu” isimli bir derleme yayınlanmıştır. Избыточность в грамматическом строе языка // Acta linguistica petropolitana. Труды лингвстических исследований РАН. Т. 6 № 2. СПб. 2010

    

  Verdiği Dersler (Lisans)


 4. RUS 117 Gramer I

  RUS 118 Gramer II

  RUS 123 Rusça Sözlük Bilim

  RUS 130 Rusça-Türkçe Çeviri I

  RUS 211 Gramer III

  RUS 212 Gramer IV

  RUS 224 Rusça-Türkçe Çeviri III

  1.            RUS 303 Rusça-Türkçe Metin Çevirisi