PROF.DR. GÜLSÜN LEYLA UZUN    
Adı : GÜLSÜN LEYLA
Soyadı : UZUN
E-posta : luzun@ankara.edu.tr, gulsunleylauzun@gmail.com
Tel : 3123103280/1631
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

2010 - Profesörlük - Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

2002 - Doçentlik - Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

1992 - Doktora - Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

1988 - Yüksek Lisans - Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

1985 - Lisans - Ankara Üniversitesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

1986–1992: Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

1992: Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

1992–1998: Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

1998–2000: Öğretim Görevlisi, Universität Essen (Almanya) Türkçe Öğretmenliği Bölümü

2000–2002: Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

2002: Doç. Dr., Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

2003–2004: Vekil Profesör, Universität Duisburg-Essen (Almanya) Türkçe Öğretmenliği Bölümü

2004- 2009: Doç. Dr., Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

2009 - 2011: Yabancı Full Profesör, Hankuk University of Foreign Studies (Kore) Türkçe ve Azerice Bölümü


SON 5 (BEŞ) YILDA VERDİĞİ DERSLER

Sözcük Anlambilimi (Lisans 1. sınıf) A. Ü. Dilbilim Bölümü

Tümce Anlambilimi (Lisans 2. sınıf) A. Ü. Dilbilim Bölümü

Metindilbilim (Lisans 3. sınıf) A. Ü. Dilbilim Bölümü

Söylem Dilbilgisi (Lisans 4. sınıf) A. Ü. Dilbilim Bölümü

Anlambilim I-II (Yüksek Lisans) A. Ü. Dilbilim Anabilim Dalı

Dilbilgisi Kuramı ve Tutarlılık I-II (Doktora) A. Ü. Dilbilim Anabilim Dalı

Yazma Öğretimi (Doktora) A. Ü. Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi) Anabilim Dalı

Okuma Öğretimi (Doktora) A. Ü. Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi) Anabilim Dalı

Yaratıcı Yazma (Yüksek Lisans) A. Ü. Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi) Anabilim Dalı

Historical Development of Turkish (Yüksek Lisans) Hankuk University of Foreign Studies- G. Kore

Textlinguistics (Yüksek Lisans) Hankuk University of Foreign Studies - G. Kore

NP Semantics (Yüksek Lisans) Hankuk University of Foreign Studies - G. Kore


DANIŞMANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

1) İşsever, Selçuk (1995) Türkçe metinlerdeki bağlantı öğelerinin metindilbilim ve kullanımbilim açısından işlevleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

2) Beyosmanoğlu, Kıvanç (1999) Anlamlandırma sürecinde işleyen kurallar ve şiir metinleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

3) Gültekin, Nilüfer (2000) Metin oluşum sürecinde gönderimsel bağdaşıklığın değeri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

4) İşsever, Selçuk (2000) Türkçede bilgi yapısı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

5) Merih, Günay (2000) Söylem ve cinsiyet: Sözcük türlerinin ve söylem belirleyicilerinin kullanımındaki kimi görünümler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

6) Eryılmaz, Nadir Esat (2002) Metinsel şema oluşturma ölçütlerinin bilgi yönetimi ve öğrenme stratejileri bağlamında "tıbbi söylem" e ve "tıp bilişimi" ne uygulanması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

7) Fidan, Özden (2002) Türkçede bilimsel metinlerde üstsöylem belirleyicileri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

8) Erk-Emeksiz, Zeynep (2003) Özgüllük ve belirlilik. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

9) Yazıcı, Nermin (2004) Anlatı metinlerinde ön ve arka planı belirginleştiren dilsel görünümler: Türkçe üzerine gözlemler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

10) Çetinkaya, Gökhan (2004) Anadilinde ve yabancı dilde okuma sürecine yönelik gözlemler: Okuma-anlama stratejileri üzerine uygulamalı bir çalışma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

11) Özmen, Neslihan (2006) Söylemde zamansal ilişkiler: Türkçeden tanıtlarıyla bir uygunlaştırma modeli önerisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

12) Yarar, Özge (2006) Anlatı metinlerinde metin dünyasını belirginleştiren dilsel düzenlemeler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

13) Boy, Meltem (2006) 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrenme ve öğretme kuramları açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

14) Kırkıcı, Keriman (2006) Türkçenin ikinci dil olarak ediniminde adıl-düşürme değiştirgeni. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

15) Dağ, Özlem (2007) İlköğretim Türkçe ders programlarına (1981-2005) eğitsel dilbilim açısından eleştirel bir bakış. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

16) Anastasiou, Dimitrios (2007) Türkçe ve Yunancada uç noktalı yapının dönüşümleri ve karşılaştırması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

17) Aksu, Özlem (2008) Politik söylem ve gerçeklik sunumu: Bir örneklem. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

18) Lio, Zhao (2008) Türkçe bildiri tümcelerinde yüklemin yapılanışı: Belirtiler ve anlamları. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

19) Ülper, Hakan (2008) Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

20) Uçar, Aygül (2009) Türkçe eylemlerde çokanlamlılık: Uygunluk Kuramı çerçevesinde bir çözümleme. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

21) Irmak, Serpil (2009) Türkçe alanyazında yabancı dilde öğretim anadilinde öğretim ilişkisi üzerine tartışmalar. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

22) Acar, Can M. Güneş (2009) Ağ tabanlı bir derlem yönetim sistemi önerisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

23) Oymak, Gaye (2009) Sinema metinlerinde anlatı çözümlemesi: Zeki Demirkubuz filmleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

24) Bozkurt, Serhat (2009) Karşılaştırmalı metin türünde yazma edimi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

25) Gül, Demet (2010) Tanıtsallığın durum anlambilimsel sunumu: Türkçede tanıt türleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

26) Çetinkaya, Gökhan (2010) Türkçede metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

27) Esmer, Elçin (2010) Okuma anlama becerisi ile yazılı anlatı metni üretme becerisinin etkileşimi: 6. sınıf öğrenci metinleri üzerine betimsel bir çalışma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

28) Bozkurt, Ümit. “Kavram Öğrenme Sürecinde Yazınsal Metinler”. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.


-YAYINLAR-

 MAKALELER

Uzun, G. L. (2010) Narrative differences between Orkhon inscriptions. Journal of Korean Association of the Islamic Studies, 20-2, 236-255.

Ülper, H. ve L. Uzun (2009) Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 8 (3), 651–665. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/vol8say3/v8s3m3.pdf

Uzun, L. (2009) Yaratıcı bir süreç olarak okuma. Dil Dergisi, 143, 7–19.

Huber, E. ve L. Uzun (2001) Metin türü ve yazma edimi ilişkisi: Bilimsel metin yazma edimi. Dilbilim Araştırmaları, 9–35. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Uzun, L. (2001) Bilimsel metne özgü önbiçimlenişler ve bilimsel metin yazma edimi. Anatolia, Yıl 12, Güz, 197-204.

Subaşı Uzun, L. (1996) Anlamlandırma sürecinde kimi eğilimler ve cinsiyet değişkeni. Dilbilim Araştırmaları, 88–99. Ankara: Bizim Büro.

Subaşı Uzun, L. (1991) Deyimleşme ve Türkçede deyimleşme dereceleri. Dilbilim Araştırmaları, 29–39. Ankara: Hitit.

Uzun, L. (1999) 1945’ten bu yana Türkçe sözlükler. Kebikeç (7–8), 53–57.


KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 KİTAPLAR

Uzun, L. ve İ. Keçik (2001) Türkçede sözlü ve yazılı anlatım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Subaşı Uzun, L. 1995. Orhon Yazıtları'nın metindilbilimsel yapısı. Ankara: Simurg.

Uzun, N. E., L.Uzun, Y. Kotan Aksan ve M.Aksan (1992) Türkiye Türkçesinin türetim ekleri: Bir Döküm Denemesi. Ankara.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Çetinkaya, G. ve L. Uzun (2010) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik özellikleri, içinde (yay. haz.: H. Ülper) Türkçe ders kitabı çözümlemeleri, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Uzun, L. (2003) Orhon Yazıtları'nın söylemsel özelliklerine ilişkin birkaç gözlem içinde (yay. haz.: A. Ata ve M. Ölmez) Mustafa Canpolat Armağanı, 261–280. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını.

Uzun, L. (2003) Neden anadili öğretimi? Nasıl bir anadili öğretimi? içinde: Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, 55-60. Ankara: ANAÇEV Yayını.

 Uzun, L. (2002) Dilbilim alanında Türkçe yazılan araştırma yazılarında metin dünyasına ilişkin düzenlemeler içinde (yay. haz.: L. Uzun ve E. Huber) Türkçe Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. Essen: Die Blaue Eule.

Subaşı Uzun, L. (1998) Türkçe Sözlük’te gezgin sözcükler, içinde (yay. haz.: K. İmer ve L. Subaşı Uzun.) Doğan Aksan Armağanı, 165–181. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayını.

Subaşı Uzun, L. (1992) Anlamlandırma sürecinde deyim yapıları içinde (yay. haz.: C. Aksoy, G. Doğan ve A. Kocaman) 20. Yıl Yazıları, 305–318. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Bölümü Yayını.

Subaşı Uzun, L. (1991) Türkçedeki deyim yapılarında biçimbilimsel ve sözdizimsel özellikler, içinde (yay. haz.: A. Sezer ve S. Koç) Dilbilim Yazıları, 57–64. Ankara: Usem.

İmer, K. ve L. Subaşı Uzun (1989) Türkçe öğretiminde dilbilimin önemi, içinde (yay. haz.: F. Ö. Ekmekçi ve V. Ülkü) Dil Bilimi Uygulamaları, 27–36. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayını.


KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Uzun, L. ve Ü. Bozkurt (yay. haz.) Türkçe Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar, Essen: Die Blaue Eule Verlag. (yayım sürecinde)

Uzun, L. ve Ü. Bozkurt (yay. haz.) (2010) Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi.

Uzun, L ve E. Huber (yay. haz.) (2002) Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler Essen: Die Blaue Eule Verlag.

İmer, K. ve L. Uzun (yay. haz.) 1998. Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını.


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA BİLDİRİ OLARAK SUNULAN VE BASILAN MAKALELER

Uzun, L. ve Ü. Bozkurt (2010) Öğrenci metinlerinde görüş içeren bilginin yapılandırılışı ve ilişkilendirilişi, III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı [Dokuz Eylül Üniversitesi; 1-3 Temmuz 2010, İzmir] (Tam metin yayım sürecinde)

Uzun, L., Ü. Bozkurt ve T. Erdoğan (2009) Öğrencilerin yaratıcı okuma düzeyleri üzerine gözlemler, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı [Ankara Üniversitesi; 2-4 Temmuz 2009, Ürgüp-Göreme] (Tam metin yayım sürecinde)

Uzun, L., Ü. D. Turan ve Z. Emeksiz (2009) Epistemic stance markers in Turkish academic discourse, 11. Uluslararası Pragmatik Konferansı - 11th International Pragmatics Conference [12–17 July 2009, Melbourne] (Tam metin yayım sürecinde)

Uzun, L. (2008) Özneselliğin dilsel kodlanışı: Öğrencilerin yazılı metinlerinde kendini ifade etme ve bakış açısı sunma yapıları ve stratejileri üzerine gözlemler, Uluslararası Türkçe Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi. (Tam metin yayım sürecinde)

Uzun, L. (2008) Orhon yazıtlarında öznellik ve nedensellik sunumları. XIV. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı Bildirileri (Tam metin yayım sürecinde)

Uzun, L. & Z. Erk Emeksiz (2006) Irrealis modality and discourse structure. In Advances in Turkish Linguistics. Proceedings of tyhe 12th International Conference on Turkish Linguistics. 11-13 August 2004. Dokuz Eylül University, İzmir (S. Yagcioglu, et.al. Eds.) Pp: 279–288.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA BİLDİRİ OLARAK SUNULAN VE BASILAN MAKALELER

Uzun, L. (2007) Bir proje çalışması: Bilimsel metinler, savlama eylemi ve retorik sunumlar, içinde (yay. haz.: Y. Aksan ve M. Aksan) XXI Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 328–336. Mersin: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayını.

Uzun, L. (2007) Bilimsel metinlerde savlama yapısı ve bir savlama eylemi olarak nedenleme, TUBİTAK ULAKBİM II. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Bildirileri.

Subaşı Uzun, L. (2007) Öğrencilerin yazılı anlatım sürecindeki metinleştirme sorunları içinde (yay. haz.: S. Sever) II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, 693–701. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. [Online]http://cgsempoz.education.ankara.edu.tr/SBK.pdf

Uzun, L. (2006) Bilimsel söylem ve özellikleri, içinde (yay. haz.: K. Karakütük) TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık I. Ulusal Kurultay Bildirileri, 133–140.

Uzun, L. ve Z. Erk Emeksiz (2003) –Ar biçimbiriminin anlamsal ve sözdizimsel yapısı üzerine, içinde (yay. haz.: G. König, N. Büyükkantarcıoğlu ve F. Karahan) XVI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 129–145, Hacettepe Üniversitesi Yayını.

Huber, E. ve L. Uzun (2000) Dilbilim alanında Türkçe yazılan bilimsel metinler üzerine gözlemler, içinde (yay. haz.: A.S. Özsoy ve E. E. Taylan) XIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 201–215. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Aksan, D., İ. Ergenç ve L. Subaşı Uzun (1997) Türklerde sözlükçülük, bugün Türkiye’de sözlük, içinde (yay. haz.: D. Zeyrek ve Ş. Ruhi) XI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 231–236. Ankara: ODTÜ Yayını.

Ergenç, İ. ve Uzun, L. (1995) Bir söylem öğesi olarak ezgi, IX. Dilbilim Kurultay Bildirileri, 121–155, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları.

Ergenç, İ. ve L. Uzun (1993) Türkçe Sözlük’te maddebaşı değişimlerinin içeriksel ve sayısal görünümleri, içinde (yay. haz.: K. İmer ve N. E. Uzun) VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 231–236. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.

Subaşı Uzun, L. (1990) Türkçede bazı metindilbilimsel görünümler üzerine, içinde (yay. haz.: A. S. Özsoy ve H. Sebüktekin) IV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 71–80, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

DİĞER YAYINLAR

Uzun, L. (2006) Neden anadili öğretimi? Nasıl bir anadili öğretimi? (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Eylemsel öğrenmeden kavramsal öğrenmeye geçiş ve ANADİLİ... (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Sözcük ediniminin kimi özel görünümleri (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Çocukların ilk sözcükleri ve erken dönem sözvarlığının özellikleri (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar I (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar II (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar III (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar IV (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Sözlü ve yazılı anlatım uygulamaları -1 (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Sözlü ve yazılı anlatım uygulamaları – 2 (seri yazı)

Uzun, L. (2006) Sözlü ve yazılı anlatım uygulamaları – 3 (seri yazı)

Uzun, L. (2006) “Yazmayı bilmek”ne demektir? Yazma nasıl bir süreçtir? (seri yazı)

Uzun, L. (2006) “Özdüzenleme” yapabilen her öğrenci yazabilir (seri yazı)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-1 (seri yazı)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-2 (seri yazı)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-3 (seri yazı)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-4 (seri yazı)

Huber, E. ve L.Uzun (1999). Bilimsel Çalışma Kılavuzu. Essen: Almanya Essen Üniversitesi Türkçe Bölümü Yayını.

Subaşı Uzun, L. (1991) Deyimlerde bildirinin düzenleniş biçimi ve özellikleri içinde (yay. haz.: T. Tekin) Türk Dilleri Araştırmaları, 111–120. Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi–2.

PROJE DENEYİMİ

(Araştırmacı) Türkische Wissenschaftstexte (Türkçe Bilimsel Metinler), Almanya Bilimler Bakanlığı Projesi, Universität Duisburg-Essen, 1998-2000.

(Araştırmacı) Almanya ve Türkiye’de hazırlanan ders kitaplarında sunulan metin dünyaları. Projekt der Körber-Stiftung (Almanya), 2000-2001.

(Proje yürütücüsü) Sosyal Bilimlerde Yazılan Türkçe Bilimsel Metinlerde Kanıtlama Eylemi ve Retorik Sunumlar, TUBİTAK 107K228 No’lu Araştırma Projesi, 2007-2010.

UZMANLIK ALANLARI

Anlambilim, Metindilbilim, Anadili Eğitimi ve Öğretimi, İkidillilik