ARŞ.GÖR. BAHTİYAR MAKAROĞLU    
Adı : BAHTİYAR
Soyadı : MAKAROĞLU
E-posta : makaroglu@ankara.edu.tr, bmakaroglu@gmail.com
Tel : +90-312-3103280/1693
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ/UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

(Güncelleme tarihi: 11.02.2018)


Eğitim Bilgileri

2012-2018  : Doktora, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü 

2010-2012  :Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü 

2006-2010  :Lisans, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü 


Araştırma Alanları

Türk İşaret Dili, Biçimbilim

 

Tezler

Makaroğlu, B. (2012). Türk İşaret Dilinde Soru: Kaş Hareketlerinin Dilsel Çözümlemesi. (Danışman: Prof. Dr. İclal Ergenç) Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

 

Proje Deneyimi

2017      : Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğünün Web Erişimli Olarak Hizmete Sunulması Projesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Uzman).

2016-2017: TA for Facilitating Access of Disadvantaged Higher Education Students to Labour Market. European Union Project (Junior Sign Language NKE). Project reference:  EuropeAid/135304/IH/SER/TR. (€1.950.000)

2016:      Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü Projesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Araştırmacı). (750.000 TL).

2015       : Türk İşaret Dili Araştırma Projesi: Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı ve Model Sözlüğü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Araştırmacı). (1.500.000 TL)

2014       : Ortak Başvuru Metni Temelli Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili  (A1-A2 Seviyesi): Öğretim Materyali Geliştirme. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. İclâl ERGENÇ. Ankara Üniversitesi BAP Projesi (Araştırmacı). Proje no:14H0649003. (10.000 TL)

2013-2016: Multilingual Behaviours in Sign Language Users. PI: Prof. Ulrike Zeshan, Proje Türkiye yürütücüsü: Prof. Dr. İclâl ERGENÇ.  Seventh Framework Programme: European Research Council (Proje asistanı). Grant agreement no: 263647. (€ 139.000)

 

Burs/Ödül

2017: Ankara Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (UBED) ödülü

2011-2012: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Bursu (18.000 TL)

 

Kitap

Makaroğlu, B., Bekar, İ. P. & Arıca-Akkök, E. (Haz.) (2017). 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Dilbilim Derneği Yayınları:  Ankara.

Dikyuva, H., Makaroğlu, B. & Arık, E. (2017). Turkish Sign Language Grammar. Ministry of Family and Social Policies Press: Ankara.

Dikyuva, H., Makaroğlu, B. & Arık, E. (2015). Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları: Ankara.

Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili (Temel düzey, A1-A2) Öğrenci Kitabı. Ankara Üniversitesi Yayınevi: Ankara.


Çevirimiçi Yayınlar

Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (Ed.) (2017). Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Ankara. Erişim adresi: http://tidsozluk.net.

 

Uluslararası Kitap Bölümü

İşsever, S.,  Makaroğlu, B., Ergenç, İ. & Dikyuva, H. (2017-accepted). On Bimodal Language Production: Code Blending in TİD-Turkish Bimodal Bilingualism in a Minimalist Setting. In U. Zeshan, J. Webster & A. Bradford (Eds.) Sign Multilingualism. De Gruyter Mouton.

Makaroğlu, B. (2013). Interrogatives in Turkish Sign Language (TİD): The Role of Eyebrows. In E. Arık (Ed.) Current Directions in Turkish Sign Language Research. Cambridge Scholars Publishing.

İşsever, S. ve Makaroğlu, B. (2013). Wh-movement in Turkish Sign Language. In E. Arık (Ed.) Current Directions in Turkish Sign Language Research. Cambridge Scholars Publishing.

 

Ulusal Kitap Bölümü

Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Dilinde Soru Tümceleri: Kaş Haretlerinin Rolü. İçinde E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

İşsever, S. & Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Dilinde Ne Öbeği Taşıma. İçinde E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

 

Uluslararası İndeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Makaroğlu, B., Bekar, I. P., & Arik, E. (2014). Evidence for minimal pairs in Turkish Sign Language. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 50(3), 207-230. (SSCI/AHCI)

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Makaroğlu, B. & Ergenç, İ. (2016). Inflectional Morphological Awareness of Turkish Deaf Students. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 30-46.

Makaroğlu, B. (2012). İşitme Engelli Yetişkinlerin Türkçe Biçimbilimi Farkındalığı. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3).

Makaroğlu, B., Tan Elmas, N. ve Günel, B. (2011). İkinci Dil Olarak Türkçede Yapısal Olmayan Durum Edinimi: Konusal Roller Temelli İnceleme. Dil Dergisi, 151, 7-21.

Makaroğlu, B. (2009). İşaret Dilinin Beyinde Konumlanışı. Dil Dergisi, 146, 40-48.

 

Davetli Konuşmalar

Makaroğlu, B. (2017). İşaret Dili Sözlüklerine Yöntembilimsel Bakış. 11. Dilbilim Öğrencileri Konferansı, Mersin,  20-21 Nisan 2017.


Uluslararası Hakemli Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Arık, E., Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2015). İşaret Dilleri ve Sözlükler. 2. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul: Türkiye, 3-4 Kasım, 2015.

Ergenç, İ., İşsever, S. Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2014). Türk İşaret Dili (TİD) – Türkçe Çift-kanallı İkidilliliğinde Dilbilgisel Görünümler. 17. International Conference on Turkish Linguistics, Rouen:France, 3-5 September, 2014.

Ergenç, İ., İşsever, S. Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2014). Agreement Verbs in Turkish Sign Language (TİD) –Turkish Bimodal Bilingualism. 2. International Conference on Linguistic Rights of the Deaf, Moscow, 20-22 May, 2014.


Uluslararası Hakemli Konferansların Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Arık, E., Makaroğlu, B., & Dikyuva, H. (2016). İşaret dilleri ve sözlükler [Sign languages and dictionaries]. In H. Develi & M. Gürlek, I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.


Ulusal Hakemli Konferansların Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Zeshan, U., Ergenç, E, İşsever, S., Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2014). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 254-262.


Ulusal Hakemli Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Ergenç, İ., İşsever, S. & Makaroğlu, B. (2015). Çift-kanallı İkidillilikte Sözdizimsel Öykünme ve Koşut Yapılar. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, 21-22 Mayıs 2015.

Zeshan, U., Ergenç, E, İşsever, S., Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Antalya, 02-04 Mayıs 2013.

Ergenç, İ., İşsever, S., Makaroğlu, B., Dikyuva, H. ve Zeshan, U. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler: Yeni Bir Projeye İlk Adım. İşaret Dili Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, 25 Şubat 2013.


Ulusal Hakemli Konferanslarda Sunulan Posterler

Makaroğlu, B. & Bekar, İ. P. (2015). Türkçe İşaret Dilinde (TİD) Seslem Yapısının Dağılımsal Görünümleri. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, 21-22 Mayıs 2015.

 

Kitap hakemliği

E. Arık (Ed.) (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları: İstanbul.

 

Seminerler

Makaroğlu, B. (2014). İşaret Dili Eğitiminde Müfredat Hazırlama Yöntemleri. 2. Kademe Uluslararası İşaret Dili Eğitimi, Ankara, 26 Haziran-3 Temmuz 2014.

Dikyuva, H. & Makaroğlu, B. (2014). Türk İşaret Dili Müfredatının Geliştirilmesi 2. Kademe Uluslararası İşaret Dili Eğitimi, Ankara, 26 Haziran-3 Temmuz 2014.

Makaroğlu, B. (2015). Türkçe ile Türk İşaret Dilinin Yapısal Farklılıkları: Sesbilimsel Görünüm. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanları Hizmet İçi Eğitim Programı, Antalya, 27 Nisan-3 Mayıs 2015.

Makaroğlu, B. (2015). Türkçe ile Türk İşaret Dilinin Yapısal Farklılıkları: Biçimbilimsel Görünüm. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanları Hizmet İçi Eğitim Programı, Antalya, 27 Nisan-3 Mayıs 2015.

Dikyuva, H. & Makaroğlu, B. (2015). Türkçe ile Türk İşaret Dilinin Yapısal Farklılıkları: Çeviri Sürecindeki Görünümler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Antalya, 28 Eylül-2 Ekim 2015.

Makaroğlu, B. (2016). İşaret Dillerine Özgü Ortak Başvuru Metninde Yer Alan Dil Seviyeleri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Kuşadası, 16-20 Mayıs 2016.

Dikyuva, H. & Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Diline Özgü Dilbilgisel Görünümler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Kuşadası, 16-20 Mayıs 2016.

Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2016). Türk İşaret Dili Çevirisinde Uygulama Çalışmaları. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Kuşadası, 16-20 Mayıs 2016.

 

Diğer Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar

Makaroğlu, B. (2014). Türk İşaret Dili Projesi. Doğan Aksan Çalıştayı, Ankara, 14 Ekim 2014.

Makaroğlu, B. (2012). Türk İşaret Dilinde Anlamsal Bağlantılılığın ve Gösterimselliğin Sözlüksel Erişime Etkisi: Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları (TİDSAM) toplantıları, Gazi Üniversitesi Odyoloji Bölümü, 10 Ocak 2012.

Makaroğlu, B. (2011). İşaret Dillerinde Bütünce Çalışmaları: Türk İşaret Dili Bütüncesi?: Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları (TİDSAM) toplantıları, Gazi Üniversitesi Odyoloji Bölümü, 1 Kasım 2011.

 

Son 3 Yılda Verdiği Dersler

2014-2015             DBB223 Türk İşaret Dili I

                               DBB216 Türk İşaret Dili II

2015-2016              DBB223 Türk İşaret Dili I

                               DBB216 Türk İşaret Dili II

                               DKT203 Dilbilimin Temel Kavramları ve Klinik Dilbilim (Hacettepe Ü.)

2016-2017             DBB223 Türk İşaret Dili I

                               DBB216 Türk İşaret Dili II

                               DBB215 Biçimbilim

                               DKT203 Dilbilimin Temel Kavramları ve Klinik Dilbilim (Hacettepe Ü.)

 

Bilimsel Üyelikler

2017-devam etmekte             Yükseköğretim Kurulu, Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi

2017-devam etmekte              Dilbilim Derneği Denetleme Kurulu Üyesi

2014-devam etmekte              Sign Language Linguistics Society

2013-devam etmekte              Dilbilim Derneği