PROF.DR. MEHMET MURAT AKKAYA    
Adı : MEHMET MURAT
Soyadı : AKKAYA
E-posta : makkaya@ankara.edu.tr, akkaya_murat@yahoo.com
Tel : 2965680
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

 

 

1.      Adı Soyadı:  Mehmet Murat Akkaya

 

2.      Doğum Tarihi: 27/05/1956

 

3.      Unvanı:

Prof. Dr.

 

4.     Öğrenim Durumu:


 


 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Dişhekimliği

Ankara

1981

Doktora

Periodontoloji

Ankara

1985

 

5.      Akademik Unvanlar:

     Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1987

     Doçentlik Tarihi: 1987

     Profesörlük Tarihi: 1994

 

  

 

6.    Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

6.2. Doktora Tezleri:

12 adet

 

7.    Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

1.     ÜNSAL E., AKKAYA M., WALSH T.F. : Influence of a Single Application of Subgingival Chlorhexidine Gel or Tetracycline Paste on the Clinical Parameters of Adult Periodontitis. J Clin. Periodontol. 1994; 21:351-355.

2.     ÜNSAL E., WALSH T.F., AKKAYA M. : The Effect of a Single Application of Subgingival Antimicrobial on Mechanical Parameters of Juvenile Periodontitis. J Periodontol. 1995; 66: 47-51.

3.     ÜNSAL E., WALSH T.F., GEDİKOĞLI, G., AKKAYA M : Effect of subgingival chlorhexidine gel or tetracycline paste on histological parameters of adult periodontitis. J Dent. Res 1999;78(5)   1066-1066   

4.     SARIBAY A., EREŞ G., AKKAYA M. : Prevelance of Juvenile Periodontitis Among Students Aged 13-19 in Ankara, Turkey. J Dent. Res. 1999;78:Abstr. 651

5.     Cem A. GÜRGAN, Murat A. ORUÇ, Murat AKKAYA. Alterations in location of the mucogingival junction 5 years after coronally repositioned flap surgery. J.Periodontol. 2004; 75(6):893-901.

6.     Onur OZCELİK, M. Cenk HAYTAC, Murat AKKAYA: Iatrogenic trauma to oral tissues. Case series. J Periodontol. 2005; 76(10): 1793-1797.

7.     Hakan TERZİOĞLU, Murat AKKAYA, Oğuz OZAN. The use of computerised tomography based software program with flapless surgical technique in implant dentistry. A case report.  The International Journal of Oral&Maxillofacial Implants.  2009, 24(1):137-142

8.     Gülden Ereş, Aysel Sarıbay, Murat Akaya: Periodontal Treatment Needs and Prevalance of Localized Aggresive Periodontitis in a Young Turkish Population. J. Periodontol. 2009, 80(6): 940-944

9.     Hakan TERZİOĞLU, Murat AKKAYA, Oğuz OZAN. Anwendung eines CT-gestützten Softwareprogramms bei einer lappenlosen chirurgischen Technick in der dentalen Implantologie – Ein Fallbericht. Implantologie 2009; 17(4):

10.  Melike CAMGÖZ, Cem A. GÜRGAN, Murat AKKAYA. “Turkish dental students and dentists ability to assess gingival health status with DAAGS software” Journal of Dental Education 2011; 75 (8): 1127-1132

                                                                                                      

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.     Murat AKKAYA, Fatma BÖKE. “Shallow localized gingival recession defects treated with modified coronally reposition flap technique: Case series” European Journal of Dentistry 2013; 7 (3): 368-372.

 

2.     Farma BÖKE, Çağrı GAZİOĞLU, Sevil AKKAYA, Murat AKKAYA. “Relationship between orthodontic

3.     treatment and gingival health: A retrospective study” ” European Journal of Dentistry 2014; 8

4.     Akkaya M and Karacaoglu F. “Minimal Invasive Single Papilla Sling Suture Technique” Open Access Journal of Dental Sciences Short communication Vol.1(2), Sept. 14, 2016

 

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan  bildiriler

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.     BALOŞ K., BOSTANCI H., ERSÖZ T., ÖZCAN G., AKKAYA M., GÜNHAN M. : Sigara İçmenin Periodontal Doku Sağlığına Etkileri. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1983; 10:121-130.

2.     BALOŞ K., EREN K., AKKAYA M. : Farklı Yaş Gruplarında Ağız Bulgularının Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1983; 10:163-171.

3.     BALOŞ K., AKKAYA M., EREN K., TÜCCAR E. : Periodontal Tedavi Gereksiniminin Saptanması ve Değerlendirilmesi ( PTNS ve Ülkemizde İlk Uygulanışı ). A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1983; 10:173-182.

4.     BALOŞ K., BULAK C., BARAN C., AKKAYA M., EREN K. : Periodontal Cerrahide Başarısızlıklar. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1984; 11:77-84.

5.     BOSTANCI H., AKKAYA M., BARAN C. : Periodontal Sond Ölçümlerinde Bireysel Farklılıkların Analizi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1985; 12:543-552.

6.     BOSTANCI H., AKKAYA M., GÜNHAN M. : Bir Araştırma Nedeniyle Okul Öncesi Çocuklarda Oral Hijyen Eğitimi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1985; 12:553-560.

7.     BALOŞ K., BOSTANCI H., AKKAYA M. : 4 Yıl Ara ile 15 Yaş Grubunda Yapılan Periodontal Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1985; 12:561-568.

8.     ARPAK N., AKKAYA M., SÜTÇÜ S. : Listerine’nin Antiplak Etkinliğinin İncelenmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1986; 13:151-158.

9.     ARPAK N., AKKAYA M., AKSOY N. : Gören ve Görmeyen Bireylerde Ağız ve Diş Sağlığı Düzeylerinin Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1986; 13:131-137.

10.  ARPAK N., AKKAYA M., SÜTÇÜ S., GÜNHAN Ö. : Listerine’nin Gingival Doku Sağlığını Korumadaki Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1987; 14:161-164.

11.  ARPAK N., AKKAYA M., AKSOY N. : Görmeyen Bireylerde Plak Kontrolünün Etkinliğinin Uzun Sürede Değerlendirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1987; 14:233-236.

12.  AKKAYA M. : Uzun Süreli Periyodik Kontroller ve Motivasyonun Periodontal Sağlığa Etkisi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1989; 16:271-275.

13.  ARPAK N., AKKAYA M. : Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde CPITN’in Bir Uygulaması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1989; 16:457-460.

14.  ARPAK N., AKKAYA M., GÜNHAN Ö. : Açık Kök Yüzeylerine Uygulanan Flour Protector’un Pulpa Üzerindeki Etkilerinin Işık Mikroskobu ile Histopatolojik ve Kök Yüzeyindeki Etkilerinin SEM Olarak İncelenmesi. D. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1993; (1, 2, 3):93-96.

15.  ÜNER O., AKKAYA M., AKKAYA S. : Retansiyon Apareylerinin Periodontal Yönden Değerlendirilmesi. G. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1993; 11(2):51-54.

16.  AKKAYA M.: Periodontolojinin Koruyucu Diş Hekimliğindeki Rolü. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1994,; 21(3):289-291.

17.  AKKAYA M., BOYRAZ M., ŞEVİK N., KONAK E. : Bir Grup Öğrencide Farklı Motivasyon Yöntemlerinin Etkinliklerinin Araştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 1994; 21(3):237-241.

18.  AKKAYA M., DURAN N. : Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniğinde Kullanılan Membrana bağlı Olarak Ortaya Çıkan Komplikasyonlar. Optimal Tıp Derg. 1994; 4:153-155.

19.  AKKAYA M. : Periodontal Hastalık Açısından Koruyucu Hekimlik. TDB Dergisi ( Özel sayı) Ağustos 1998; 46.

20.  Cem A. GÜRGAN, İsmail SAYGIN, Murat AKKAYA : Subgingival kalkulus bulunan ve bulunmayan periodontal ceplerin tedaviye verdikleri yanıtın klinik olarak değerlendirilmesi. Dişhekimliğinde Klinik 2002, 15: 65-72

21.  A.Murat ORUÇ, Cem A. GÜRGAN. Murat AKKAYA: Kuronale pozisyone flep tekniği ile tedavi edilen dişeti çekilmesi vakalarında mukogingival hat konumunun uzun dönem klinik değerlendirilmesi. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 2004; 31(1):55-63.

22.  Melike ÖZCAN, Murat AKKAYA, Cem A. GÜRGAN : Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi mezunu dişhekimlerinin mesleki gelişim alışkanlıkları ve sürekli dişhekimliği eğitimi yönünden değerlendirilmesi. Dihekimliğinde Klinik Derg. 2006, 20(2): 31-39.

23.  Neyran YILMAZ, Murat AKKAYA: Nanoteknoloji. TDBD 2007; 101: 76-80.

24.  Neyran TEZCEL, Murat AKKAYA. “Aynı gren büyüklüğüne sahip politür materyallerinin air-flow ve döner lastik ile uygulanmasının yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi: in-vivo çalışma” A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg.2009; 36(1):15-21

25.  Bilgenur Şahin, Murat AKKAYA. “Ortodontik Tedavi Sonrası Gözlenen Dişeti Çekilmesinin Periodontal Plastik Cerrahi ile Tedavisi- Vaka Sunumu” A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 37(1): 51-54, 2009

26.  Murat AKKAYA, Fatma BÖKE. “Alt anterior bölgede YDR ile tedavi edilen dişeti çekilmesi defektlerinin 14 yıllık takibi: Olgo sunumu” Quintessence 2011; 6: 17-21

27.  Şivge AKGÜN, Merve ÜNAL, Mehtap BİLGİN,  Murat AKKAYA, Tuğba KAYASU, Okan ÇAM, Sönmez KURŞUNLUOĞLU. “Ortodontik kuvvetlerin neden olduğu dişeti çekilmeleri” (Vaka Serisi) A.Ü.Diş Hek. Fak. Derg. 37(3): 161-167, 2010

28.  Fatma BÖKE, Murat AKKAYA “Comparision of the effects of coronally repositioned flap techniques with releasing incission and without releasing incision fort he treatment of localized gingival recession: 6 month controlled clinical study” Cumhuriyet Dental Journal 2014; 17(3): 296-307

29.  Fatma Böke, Çağrı Gazioğlu, Sevil Akkaya, Murat Akkaya. “Ortodontik tedavi öncesi hastaların ağız hijyenlerinin değerlendirilmesi” Ankara Üniv. Dişhek. Fak. Derg.2015, 42(1):13-17

30.  AYSEL UFUK ŞENOL, YAŞAR AYKAÇ, NİLSUN BAĞIŞ, MURAT AKKAYA “Uzman tıp hekimlerinin periodontal durum ve sistemik hastalık arasındaki ilişki ile ilgili farkındalık ve yaklaşımların değerlendirilmesi”
Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. Cilt:26, Sayı:2, Yıl: 2016, Sayfa: 218-224

31.   

 

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında balan bildiriler

 

7.7. Diğer yayınlar

        “Dişhekimliğinde Tanı ve Tedavi Protokolleri” Türk Dişhekimleri Birliği Eğitim Dizisi-17, 2012. (Çeviri Editörlüğü)

 

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8.   Ulusal & Uluslarara Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

 

9.   İdari revler:

Anabilim Dalı Başkanlığı

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı

Senato temsilciliği

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Dişhekimleri Birliği

Ankara Dişhekimleri Odası

Balkan Stomatological Society

Türk Periodontoloji Derneği

European Society of Periodontology

 

11. Ödüller

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

 

Dönem

 

Dersin A

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

Toplum Ağız Diş Sağlığı 7-8 sömestre

 

X

 

 

 

Toplum Ağız Diş Sağlığı 9-10

 

X

 

 

Eregonomi

X

 

 

 

Periodontoloji 5-6 söm.

X

 

 

 

Periodontoloji 7-8 söm.

X

X

 

 

Periodontoloji 9-10 söm

 

X

 

 

1