PROF.DR. MÜDRİYE YILDIZ BIÇAKÇI    
Adı : MÜDRİYE
Soyadı : YILDIZ BIÇAKÇI
E-posta : mbicakci@ankara.edu.tr, mudriyebicakci@gmail.com
Tel : 03123812350 / 6562
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mudriye-yildiz-bicakci
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

1.Adı Soyadı: Müdriye Yıldız Bıçakçı

2. Doğum Tarihi: 14 Nisan 1976

3. Unvanı: Profesör

4. Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ev Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

2001

Y. Lisans

Ev Ekonomisi

(Çocuk Gelişimi ve Eğitimi)

Ankara Üniversitesi

2004

Doktora

Ev Ekonomisi

(Çocuk Gelişimi ve Eğitimi)

Ankara Üniversitesi

2009

 

5. Akademik Unvanlar:

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 27 Ağustos 2010

Doçentlik Tarihi: 21 Aralık 2012

Profesörlük Tarihi: 15 Ekim 2018

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

 

6.1.Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 

Arıkan, A.N. “Ceza İnfaz Kurumlarında Annesi ile Birlikte Kalan 0-6 Yaş Arasındaki Çocukların Anne-Çocuk Etkileşimleri ve Annelerin Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, Devam ediyor.

Büyükkaymaz, M. “Yürütücü İşlev Beceri Temelli Gelişim Destek Programının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yürütücü İşlev Becerileri Üzerine Etkisi". Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, Devam ediyor.

Hafızoğlu, G. “Gelişim destek programının 0-3 yaş Suriyeli çocukların gelişimleri üzerine etkisi: Konya örneği”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2022.

Doğan, N. “Duyarlı bakım temelli gelişimsel erken müdahale programının prematüre bebeklerin gelişimine etkisi: Bursa ili örneği”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2022.

Ateşpolat, Y. “Pandemi sürecinin okul öncesi dönem çocuklarının duygusal; davranışsal ve psikolojik dayanıklılık özelliklerine yansımalarının öğretmen ve ebeveyn gözüyle değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2022.

Tazegül, N. E., “Otizm Spektrum Bozukluğu Riski Taşıyan Çocukların Annelerine Uygulanan Oyun Destek Programının Etkililiğine Yönelik Annelerin Görüşlerinin İncelenmesi”. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2020.

Konuk, F. “Otizm spektrum bozukluğu riski taşıyan çocukların taklit becerileri ile annelerin çocuklarının taklit becerilerini destekleyici uygulamalarının belirlenmesi” Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, İstanbul, 2020.

Biltekin, A. “Çocukların erken okuryazarlık becerileri ve annelerin kelime bilgi düzeyleri ile annelerin erken okuryazarlığa ilişkin uygulamalarının incelenmesi” Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2019.

Tercan, H. “Üstün Zekâ ve Yetenekli Çocukların Etiketlenme Durumları ile Duygusal Zekâ Yeterliliklerinin İncelenmesi” Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2018.

Uruncu, M. Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Olan Çocuklara Sahip Anne Babaların Çocuklarını Kabul-Red ile Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2018.

Emre Bolatbaş, D. “Prematüre Olan ve Olmayan Bebeklerin Dil Gelişimlerinin İncelenmesi” Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2017.

 

6.2. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 

Köycekaş, A. “Çocukların Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Ebeveyn Destek Programının Annelerin Ebeveynlik Becerileri ve Stres Düzeyleri ile Çocukların Zorlayıcı Davranışları Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, Devam ediyor.

Apaydın Demirci, Z. “Sosyal Duygusal Öğrenme ProgramınınÇocukların Sosyal Becerilerine, Akran İlişkilerine ve Yürütücü İşlevlerine Etkisinin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, Devam ediyor.

Taygur Altuntaş, T. “Etkileşimli Oyun Temelli Gelişim Destek Programın Bebeklerin Bağlanma Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Ankara, 2020.

 

7. YAYINLAR

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI &Arts and HUmanities)

 

          SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki  dergilerde yayımlanmış tam makaleler

 

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M., “A Comparison of Parental Attitude Perceptions in Children of Working and Non-Working Mothers” Social Behavior and Personality: An International Journal, 35(5), 693-706 (2007)

Ceylan, R.,  Yıldız Bıçakçı, M., Gürsoy, F., Aral, N. “Examination of the Relationship between Teachers’ Professional Self-Esteem and Empathic Skills” Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(5), 679-682 (2009)

Aral, N.,  Baran, G., Gürsoy, F., Köksal-Akyol, A., Bütün- Ayhan, A., Erdoğan, S., Yıldız Bıçakçı, M.,  A Study on the Effects of Parent Education Programs on Children’s (60-72 Months) Development. Social Behavior and Personality: An International Journal, 39(2) 241-250 (2011)

Yıldız Bıçakçı, M.,  Er, S., Aral, N., “An Overview of Child Neglect and Abuse: Types, Causes, Impact and Prevention”. Studies on Ethno-Medicine (S-EM- Ethno Med), 10(2) 221-228 (2016)

Yıldız Bıçakçı, M., Er, S., Aral, N., “Annelerin Çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Sürecine İlişkin Görüşleri/Views of the Mothers on Interactive Book Reading to Children Process” Education and Science Journal, 42(191), 53-68 (2017)

Tiryaki, A. Y., Fındık, E., Çetin Sultanoğlu, S., Beker, E., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N., & Özdoğan Özbal, E.. A study on the effect of Montessori Education on self-regulation skills in preschoolers. Early Child Development and Care, 191(7-8), 1219-1229. (2021)

 

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

  Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makaleler

 

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M., “Investigation into the Locus of Control and Self-Concept of Children from the Low Socioeconomic Level” Pakistan Journal of Social Sciences, 4(2), 282-286 (2007).

Yıldız Bıçakçı, M., Gürsoy, F., “Adolescents’ Evaluation of their Own Peer Relations” Pakistan Journal of Social Sciences, 4(3),392-395 (2007)

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “An Investigation of Self-Image and Aggressiveness in Children” The Social Sciences, 2(4), 419-424 (2007)

Yıldız Bıçakçı, M., Gürsoy, F., “A Study on The Effects of Project Based Education on the Developmental Areas of Children” International Journal of Academic Research, 2(5), 379-388 (2010)

Baran, G., Yıldız Bıçakçı, M., İnci, F., Öngör, M., Ceran, A., & Atar, G. “Analysis of Burnout Levels of Teacher”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 975-980 (2010).

Bütün Ayhan, A., Yıldız Bıçakçı, M., Ceylan, R., Gürsoy, F., Aral, N. “Analysis of Self- Acceptance and Friend Relationships of Adolescents Attending High Schools” The International Journal of Learning, 17 (6),187-195 (2010)

Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N., Gürsoy, F. “A Study on the Empathic Skills of Preschool Teachers”. International Journal of Academic Research, 3(1), 301-305 (2011)

Yıldız Bıçakçı, M. “Analysis of Social Adaptation and Friend Relationships among Adolescents Living in Orphanage and Adolescents Living with their Family” Social and Natural Sciences Journal, 3,25-30 (2011)

Gürsoy, F.,  M.Yıldız Bıçakçı,  Orhan, E., Bakırcı, S., Çatak, S., Yerebakan, Ö. “Study on Self-Concept Levels of Adolescents in the Age Group of 13-18   Who Live in Orphanage and those Who do not Live in Orphanage” International Journal of Social Sciences and Education, 2(1),56-66 (2012)

Aral, N., Kayabaşı, N., Yıldız Bıçakçı, M., Aydın, A., Mutlu, B. “Study of Effect of Ebru Training on the Developmental Areas of Children Aged under Five Age” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 296 – 300 (2012)

Köksal Akyol, A., Salı, G., Körükçü Ö., Yıldız Bıçakçı, M.,  “An Investigation of Empathic Skills of Children and Parents” International Journal of Social Sciences and Education, 3 (4), 870-879 (2013)

Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Yurteri, A., İlkay, F., Göksu, F., Özer, D., Öke, F.,  Savaş, Ö., Çolak, Ö. “Parent Involvemet Activities based on Project Approach in Pre-School Education” International Journal of Social Sciences and Education, 3 (4), 895-903 (2013)

Er, S., Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., “Identifying the Relationship between Children's Language Skills and Parents’ Story Reading Self-Efficacy” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 1269-1274 (2013).

Pekşen Akça, R. , Yıldız Bıçakçı, M., Akgül, H., Arslan, R. “Assessment of the Case on Child Development Program Students Exposed to Emotional Abuse by Their Mothers” International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 (2017).

Altuntaş, T.,  Yıldız Bıçakçı, M., “Erken Çocukluk Döneminde Prososyal Davranışlar” The Journal of Academic Social Science Studies, 57, 245-261, (2017).

Özer Kocamanoğlu, D., Yıldız Bıçakçı, M., Ölmez,  Ş., Sever Yılmaz, B., Aral, N. “Okul Öncesi Dönemde Görülebilecek Seçici Konuşmazlık Üzerine Transdisiplinlerarası Bir Çalışma” The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 289-300 (2017).

Yıldız Bıçakçı, M., Er, S., Aral, N. “Etkileşimli Öykü Kitabı Okuma Sürecinin
Çocukların Dil Gelişimi Üzerine Etkisi” Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1); 201-208. (2018)

Tercan, H. ve Yıldız Bıçakçı, M. “Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Annelerinin Tanılama Öncesi Çocuklarının Genel Gelişim Özelliklerine İlişkin Görüşleri” The Journal of Academic Social Science Studies, 68, 581-591 (2018).

Cesur, E..,  Yıldız Bıçakçı, M., “İşitme Yetersizliği Olan Bebeğin Gelişiminde Erken Müdahale Programının Etkisi” The Journal of Academic Social Science Studies; 72, 503-520, (2018).

Altuntaş, T.,  Yıldız Bıçakçı, M., “Sosyo-Ekonomik Düzeyin Çocukların Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi” The Journal of Academic Social Science Studies; 57, 245-261, (2018).

Doğan, N., Yıldız Bıçakçı, M., Prematüre Bebeğin Gelişiminde Aile Merkezli, Etkileşimli Erken Müdahale Programının Etkisi; Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi; 16(21-48). (2018).

Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M., Bir Olgu Sunumu: Otizm Spektrum Bozukluğu Riski Taşıyan Çocuğa Uygulanan Ev Merkezli ve Oyun Temelli Erken Müdahale; Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi,; 18(1-25), (2019)

Çetin Sultanoğlu, S., Yıldız Bıçakçı, M., Tuvalet Eğitimine Yönelik Annelerin Görüşlerinin İncelenmesi; Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi,; 18(43-60), (2019)

  Ekici, B., Yıldız Bıçakçı, M., Gürkan, E. N., Unay, Ö. S., Tatlı, B, ''Otizmde Ebeveyn Aracılı Yoğun Müdahale Yöntemi Nöroplay'' Çocuk Dergisi; 19(3), 158-162, (2019)

Hafızoğlu, G., Yıldız Bıçakçı, M., Çizgi Filmlerin Çocukların Sosyal Duygusal Gelişimleri Açısından İncelenmesi; Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi,; 17(22-46), (2019)

Ateşpolat, Y., Yıldız Bıçakçı, M. Ergenlerin Akran İlişki ve Akran Zorbalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi; 7 (10), 1-13, (2020)

Yıldız Bıçakçı, M., Ekici, B., Aksu, Ş. S., Konuk, F. K., Tazegül, E. N. G., & Unay, Ö. S. NöroPLAY Yönteminin İzleminde Kullanılan NöroPLAY Oyun Davranış Değerlendirme Ölçeği ve NöroPLAY Ebeveyn Oyun Davranış Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 228-254. (2021).

Gürkan Tazegül, E. N., Kutlu Konuk, F., Aksu, Ş. S., Unay, Ö. S., Yıldız Bıçakçı, M., Ekici, B., & Tatlı, B. Play interactions of parents toward children with autism spectrum disorder: NeuroPLAY parent play behavior assessment scale. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing. (2021).

Apaydın Demirci, Z., Yıldız Bıçakçı, M., & Uysal, B. Investigation of the Effect of Social Emotional Learning on Peer Relationships of Adolescents. Journal of Education and Future, (21), 1-13. (2022).

 

        İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makaleler

 

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “A Study on Loneliness Level of Adolescents” Journal of Qafqaz, 18(1), 140-146 (2006)

Aral, N., F. Gürsoy, Yıldız Bıçakçı, M.,  “An Investigation of Alcohol Use among Turkish High School Adolescents” Journal of Educational Reform, 16(1), 107-114 (2007)

Yıldız Bıçakçı, M., Gürsoy, F. “A Study on Aggressiveness Level of Children Who Domestic Have Animal” Journal of Qafqaz, 20 (1),118-125 (2007)

Aral, N., Gürsoy, F., Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., “An Examination of Professional Self-Esteem of Teacher Candidate Studying at Faculty of Education” Policy Futures in Education, 7(4), 423-429 (2009).

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

Aral, N.,  Baran, G., Gürsoy,  F., Köksal-Akyol, A., Erdoğan, S., Bütün-Ayhan, A., Aydoğan, Y., Yıldız Bıçakçı, M. “Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Çocukların İstismar Edilme Durumları İle Benlik Kavramlarının İncelenmesi” I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 315-325, Oluşum Yayıncılık, Ankara, 2006.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M., “Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aile Ortamlarını Algılamalarının İncelenmesi” Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu , Küreselleşen Dünyada; Sosyal Hizmetlerin Konumu Hedefleri ve Geleceği  Sempozyum Sunum Kitabı, 194-210, Antalya, 2006.

 Aral, N.,  Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., “A Study on Preschool Teachers’ Opinions on Children’s Books” 22- 24 June Fourth Balkan Congress, Volume I, 367-373, The Balkans, Europre, 2007.

 Aral, N.,  Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., “Okul Öncesi Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi” 12-14 Mayıs Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/sempozyum_bildiri.pdf, 96-100, Bakü, Azerbeycan, 2007.

Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N. ‘‘Techniques Used in Integration Education’’, IV. International Conference Modern Tendencies in Education,149-156, Macedonnia, 2008.

Aral, N.,  Gürsoy, F., Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Çocuk Kitaplarını Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi” 13-15 Kasım Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi, Bildiri Kitabı I, 548-553, Kafkas Üniversitesi, Bakü, 2008.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M., Can Yaşar, M. “Study of Attitudes of Mothers of Children Attending Preschool Institutions towards Toys” 17-19 July, Paris International Conference on Education, Economy & Society, Actes Proceeding, Volume I, 336-343, Paris, France, 2008.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M., “An Investigation Of Self-Image and Anxiety Levels in Children of Lower Socio-Economic” 29-30 May, Rural Environment. Education. Personality Proceedings of 4th International Scientific Conference, No: 4, 217-224, 2009.

   Aral, N.,  Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., Ceylan, R.,  Şahin, S., Öztürk, M. “An Investigation of the Occupational Attitudes of Pre-School Teachers”  6-9 June, European Acedemic Conference. Conference Proceedings, 613-620  Barcelona, Spain, 2011.

 Köksal Akyol, A., Akıncı, E., Yıldız Bıçakçı, M., “Study on Emphatic Skill Levels of Fourth Grade Students Attending Elemantary School” 6-9 June, European Acedemic Conference. Conference Proceedings, 2157-9660 (online). p. 877-884. Barcelona, Spain, 2011.

Aral, N.,  Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., Aysu, B. “A Study on the Effectsof Ceramic Art Training on Children’s Ability to Control Emotions” 3rdInternational Congress on Early Childhood Education ,12-15 September,276-277,Adana,Turkey,2012.

Aral, N., Patterson, J., Gürsoy, F., Harrison, J., Yıldız Bıçakçı, M. and Çetin, S. “Rich Experiences: The Value of Cross-Cultural Tourism and Professional Learning in The Early Years” European Conference on Educational Research, 12-15 September, İstanbul, Turkey, 2013.

Aral, N., Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., Aysu, B. “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi“ Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı (International Conference on Primary Education) ,16-18 September, North Cyprus, 2013.

Yıldız Bıçakçı, M. and Tercan, H. “Sensations in Pediatric Development” 2thInternational Conference on Sustainable Development Proceeding, 438-443, October 19 to 23, 2016, Skopje, Macedonia, (2016) - 978-605-66262-6-5

Aral, N. Gürsoy, F. Büyüköztürk, Ş., Yıldız Bıçakçı, M., Can Yaşar, M., Fındık Tanrıbuyurdu, E., Özdoğan, E., Aydın, R. “Erken Çocukluk Döneminde Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Çocuk, Ebeveyn ve Öğretmen Formu” 18-20 Mart 2016, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, 268-291 (2016)

 

7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan veya bildiri özet kitabında özeti basılan bildiriler :

 

Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M. “A Study on The Perception Level of Family Environment of Adolescents” 10. EARA Conference, Antalya, 2006.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Akyol-Köksal, A., Yıldız Bıçakçı, M., Bütün-Ayhan, A., Erdoğan, S. “Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi, İstanbul, 2006.

Aral, N., Gürsoy, F., Bütün Ayhan, A., Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., “Examination of The Depression Levels of Children Who Attend Primary School” 22-26 August, International Conference Sponsored by ESCAP Quality of Life Child and Adolescent Mental Health, Budapest, Hungary, 2009.

Aral, N., Gürsoy, F., Bütün Ayhan,  A., Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., “An Investigatıon of Parents' Emotional Abuse of Children” 22-26 August, International Conference Sponsored by ESCAP Quality of Life Child and Adolescent Mental Health, Budapest, Hungary, 2009.

Aral, N., Patterson, J., Gürsoy, F., Harrison, J., Yıldız Bıçakçı, M., Çetin, S. “Rich Experiences: The Value of Cross-Cultural Tourism and Professional Learning in The Early Years” European Conference on Educational Research, 12-15 September, İstanbul, Turkey, 2013.

Özer Koca, B., Özdemir, A., Önal, S., Özdoğan,  E., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N. “Prevalence Of Underweight, Overweight and Obesıty  Among Preschool Children in Ankara, Turkey  And Associated Socıo-Economic Factors” 19th Congress Of European Anthropological Association, Anthropology: Unity in Diversity, Abstacts, 25-26 August 2014, p. 58, Institute and  Museum of Anthropogy, Lomonosow MSU, Moscow, Russia, 2014.

Koca Özer, B., Özdemir, A., Önal, S., Meşe, C., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N.,
Ozdogan Ozbal, E., Aydos, S. (2016). Head Circumference Growth Curves For Turkish Preschool Children From 3 to 6Years of Age. European Anthropology in a Changing World:From Culture to Global Biology, Zagreb, Croatia
24th – 28th August 2016, Abstract Book,p. 46

Sağın Küçük, N., Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M., Köksal Akyol, A. “The Mothers  in The Prisons with The Remaining 0-72 Monthly Evaluation of Children's” 31 March -3 April 2016, International Conferences of National Interdisciplinary 3. Early Childhood Intervention Congress Abstract Book, 187. (2016)

Tercan, H., Yıldız Bıçakçı, M. “Specific Learning Disabilities Early Symptoms and Introduction to Early Intervention of Assembly” 31 March -3 April 2016, International Conferences of National Interdisciplinary 3. Early Childhood Intervention Congress Abstract Book, 142-143 (2016)

Altuntaş, T., Yıldız Bıçakçı, M. “Erken Çocukluk Döneminde Prososyal Davranışlar” 18-20 Mart 2016, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi Özet Kitapçığı, 111-112 (2016)

Tercan, H., Yıldız Bıçakçı, M.  “Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Annelerine Göre Öğretmenlerin Erken Gelişimsel Özelliklere İlişkin İfade Ettikleri Düşüncelerin  İncelenmesi”. ICES- UEBK, 20-23 Nisan  2017 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,  1(1), 2877-2878., Doi: 10.14527/9786053188353.

Hafızoğlu, G., Yıldız Bıçakçı, M., Er, S. “An Outlook On Social Emotional Development Of Children Through Mothers’ View” 18-20 Mayıs 2017, 6 th Cyprus International Conference on Educational Research (2017)

Altuntaş, T., Yıldız Bıçakçı, M., "Sosyoekonomik Düzeyin Çocukların Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi” 18-20 Mayıs 2017, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitapçığı, 201 (2017).

Ekici, B., Yıldız Bıçakçı, M., Dursun, Ş. S., Kutlu F., Gürkan, E.N. “ Investigation of the Effect of Neuroplay Method on Developmental Processes of Children with Autism Spectrum Disorders and Parental Interactions” 07-08-June 2018, 8th International Conference on Teaching, Education & Learning (ICTEL) (2018)

Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M. “Hastanede Çocuk Gelişimi Polikliniğine Yönlendirilen Çocukların Yönlendirilme Nedenleri ve Sunulan Gelişim Destek Profilinin İncelenmesi" 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 189-190 (2018)

Yıldız Bıçakçı, M., Doğan, N. “Prematüre Bebeğin Gelişiminde Aile Merkezli Etkileşimli Erken Müdahale Programının Etkisi” 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 248-249 (2018)

Akıncı Demirbaş, E., Yıldız Bıçakçı, M. “Çocukların Günlük Rutinler ile Nasıl Desteklendiğine İlişkin Anne Görüşleri” 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 304-305 (2018)

Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M. “Bir Olgu Sunumu: Otizm Spektrum Bozukluğu Riski Bulunan Bir Çocuğa Yönelik Erken Müdahale Süreci” 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 376-377 (2018)

Savcı, F., Yıldız Bıçakçı, M. “Dil Gelişimi Riskli Görülen Prematüre Çocuğa Sahip Annelerin Ev Ortamında Çocuklarıyla Olan İletişimlerine İlişkin Görüşleri” 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 435-436 (2018)

Er, S., Yıldız Bıçakçı, M. “0-36 Aylık Çocuklara Etkileşimli Kitap Okuma Sürecinin Gelişimlerine Etkisi” 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 464-465 (2018)

Öz, N., Yıldız Bıçakçı, M. “Çocuk Gelişimci ve Ailelerin Görüşleri ile Aile Görüşmeleri” 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 494-495 (2018)

Yıldız Bıçakçı, M., Kaya Kabukçu, S. “Prematüre Olan ve Olmayan Çocuklarda Artikülasyon Bozukluğu Olma Durumunun İncelenmesi” 22-24 Ekim 2018, Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, 518 (2018)

Arıkan, A.N., Yıldız Bıçakçı, M., Otizm Spektrum Bozukluğunun Duyu Bağlamında Meta-Analiz İncelemesi. Sözlü Bildiri, Uluslararası Otizm Kongresi. (2021).

 

 7.5. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “Analysis of Personality Design Levels of Smoking and Non-Smoking Teenagers” Health Economics, Management & Policy, ed. J.N. Yfantopoulos and G.T. Papanikos, 387-399. Hardback, Athens, Greece, 2005.

Aral, N.,  N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal-Akyol, A., Erdoğan, S., Bütün-Ayhan, A., Aydoğan, Y., Yıldız Bıçakçı,   M. “Analysis of Abuse of  Children Aged between 9-11 and their Self- Concepts” International Perspectives on Education and Training, ed. J. Kelyven Richards, 87-96. Hardback, Athens, Greece,  2006.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “A Study on the Effects of Socio-Economic Level on the Perception of Family Environment in Adolescents” Research on Education, ed. M.S.Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards, 137-147. Hardback, ATINER, Athens, Greece, 2006.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “Analysis of Anxiety Levels of Using Alcohol and Non-Using Alcohol Adolescents” Research on Education,  ed. M.S.Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards, 165-174. Hardback, ATINER, Athens, Greece, 2006.

Aral, N.,  Gürsoy,  F., Yıldız Bıçakçı, M., Körükçü, Ö. “An Investigation of The Social Behaviors of Children who Attend Pre-School Institutions” Research on Education ed. M.S.Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards, 15-23. Hardback, ATINER, Athens, Greece, 2006.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “A Study on Attitudes of Preschool Teachers of towards Play” The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues ed. M.-S. Giannakaki 259-267, Hardback, ATINER Athens, Greece, 2007.

Köksal  Akyol, A., Oğuz, V., Yıldız Bıçakçı, M., “A Research on the Empathic Skills and the Attitudes towards their Profession of Preservice Teachers of Early Childhood Education” The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues. ed. M.-S. Giannakaki, 365-375. Hardback, ATINER Athens, Greece, 2007.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “Locus of Control in Turkish Children of Lower Socio-Economic Level Attending Second Phase of Elementary Education”  Change and Challenge in Education ed. L. S. Woodcock, 323-328. Hardback, ATINER Athens, Greece, 2008.

Aral, N., Gürsoy, F., Yıldız Biçakçı, M., Aysu, B. “ Effects of Ceramics Education on Children’s Abilities to Regulate their Emotions” Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, ed. M. Yaşar, Ö. Özgün, J. Galbraith,  Cambridge Scholars Publishing, 186-197, UK, 2014.

Patterson, J., Yıldız Bıçakçı, M., Çetin, S., Harrison, J., Aral, N., Gürsoy, F., “   Early Years Development and Education in Turkey and UK: Professional Training and Pedagogy. Change and Challenge in Education ed. L. S. Woodcock, 218-229, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2014.

Aral, N., Özdoğan Özbal, E., Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M., “An Investigation of the Effect of a Training Program on Children’s Playgrounds on Teachers’ Level of Information”, Education in the 21st Century: Theory and Practice, ed. I. Koleva,  R. Efe, E. Atasoy, Z. B. Kostova, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2015.

Emre Bolatbaş, D. and Yıldız Bıçakçı, M. “Investigatıon of the Development of Premature and Non-Premature Chıldren” Recent Advances in Health Sciences” ed. A. A. Çamlı, B. Ak, R. Arabacı ve R. Efe, St. Kliment Ohridski University Press, 452-458, Sofia, 2016.

Tercan, H., Yıldız Bıçakçı, M. “Children with Specific Learning Disability” Recent Advances in Health Sciences” ed. A. A. Çamlı, B. Ak, R. Arabacı ve R. Efe, St. Kliment Ohridski University Press, 393-404, Sofia, 2016.

Taygur Altıntaş, T., Yıldız Bıçakçı M. “Analysis of Children’s Attachment Styles towards Mothers.” Educational Research and Practice” ed. I. Koleva ve G. Duman, Kliment Ohridski University Press, 265-271, Sofia, 2017. 

Çetin Sultanoğlu S., Yıldız Bıçakçı, M. “Special Needs and Disabilities in Childhood (Turkey)”, In Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and William A. Corsaro (Editor in Chief), New York: Bloomsbury Publishing Plc, ISBN:b-9781474209434-024, 2019.

Biltekin, A., Yıldız Bıçakçı, M. Early Literacy Skills. In Aral, N. (Ed.), Handbook of Research on Prenatal, Postnatal, and Early Childhood Development (pp. 256-274). IGI Global. 2020.

Er, S., Yıldız Bıçakçı, M. Interactive Story Reading and Language Development in Early Years. In Aral, N. (Ed.), Handbook of Research on Prenatal, Postnatal, and Early Childhood Development (pp. 345-367). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-2952-2.ch019. 2020.

Hafızoğlu Çelik, G., Yıldız Bıçakçı, M., Er, S, “Developmental Diagnosis and Evaluation; Global Perspectives on Prenatal, Postnatal, and Early Childhood Development”, Medical Information Science Reference. 2020.

Bapoğlu Dümenci, S. S., Yıldız Bıçakçı, M. Child’s right to development,    Implementation of the convention about the rights of the child (Realızacja Konwencjı O Prawach Dzıecka)   (Eds. Elżbıeta A. Maj & Beata Pawlıca) p.41-55, Pedagogical University of Education Press, Krakow, --Poland. ISBN 978-83-7720-495-5. 2020.

Hafızoğlu, G., Yıldız Bıçakçı, M., Er, S. ‘Child’s right to development: developmental assesment’ Implementation of the convention about the rights of the child (Realızacja Konwencjı O Prawach Dzıecka) (Eds. Elżbıeta A. Maj & Beata Pawlıca) p.40-56, Pedagogical University of Education Press, Krakow, Poland. ISBN 978-83-7720-495-5. 2020.

 

 

Uluslararası Kitaplar

 

Kadan, G.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “Family Based Intervention Program Impact On Social Skill Deficiency”, Germany: Lambert Pubishing (2017).

Dursun, Ş.S.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “Parental Self Sufficiency of Mothers”, Germany: Lambert Pubishing (2017).

Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M.,  “Premature Babies and Early Intervention” Germany: Lambert Pubishing (2017).

 

Çevirisi Yapılan Uluslararası Kitaplar

 

Yıldız Bıçakçı, M., Purutçuoğlu, E. Erken Çocukluk Eğitiminde Müdahale-Tedavi Planlayıcı. Ankara: Eğiten Kitap, Wınkelstern, J.A. And Jongsma, A.E. (2006). The Early Childhood Education Intervention-Treatment Planner. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. İsimli kitabın çeviri editörlüğünü yapmıştır. (2016).  

Yayla, Ş., Gözün Karaman,  Ö.  Yıldız Bıçakçı, M. HER GÜN ERKEN MÜDAHALE! - Küçük Çocuklar ve Ailelerine Yönelik Günlük Rutinlere Yerleştirilmiş Etkinlikler. Ankara: Nobel Akademik. Crawford, M.J. and Weber, B. (2014). Early Intervention Every Day! Embedding activities in daily routines for young children and their families. Columbia: Paulh Brooks Publish. İsimli kitabın çevirisi ve çeviri editörlüğünü yapmıştır. (2017).

Yıldız Bıçakçı, M., Alternatif Yaklaşımlar- Küçük Çocukları Değerlendirmeye Yönelik. Ankara: Nobel Akademik. Losardo, A. and Notari Syverson, A. (2011). Alternative approaches to assessing young children. Paul H Brookes Publishing. İsimli kitabın çevirisi ve çeviri editörlüğünü yapmıştır. (2021).

 

7.6. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi“ Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 14(2), 71-81 (2003).

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  Gültekin, G. “Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi“ Adli Psikiyatri Dergisi, 2(3), 23-31 (2005).

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi“ Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(323), 19-24 (2005).

Gürsoy, F.,  Aral, N. Yıldız Bıçakçı, M., “Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi” Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 24-34, (2005)

Aral, N.,  Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., “Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Kız Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 5 (16), 10-19, (2006).

Aral, N.,  G. Baran, F. Gürsoy, A. Köksal Akyol, A. Bütün Ayhan, S. Erdoğan, Yıldız Bıçakçı, M., “Brigance Erken Gelişim Envanteri  II’nin Altı Yaş Türk Çocukları İçin Uyarlama Çalışması” Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(353), 4-12 (2008).

Yıldız Bıçakçı, M., F. Gürsoy, ”Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Altı Yaş Çocuklarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1),307-316 (2010).

Yavuz, H., Baran, G., Yıldız Bıçakçı, M., “İşitme Engelli ve İşitme Engeli Olmayan 9-17 Yaş Grubundaki Çocukların Sosyal Uyumlarının Karşılaştırılması” Sosyal Hizmet Dergisi, 21 (1), 7-23 (2010).

Gönen, M., Ünüvar, P., Yıldız Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Aslan, D., Güven, G., Özyürek, A. “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 23-40 (2010).

Pekşen Akça, P., Baran, G., Yıldız Bıçakçı, M., “15–18 Yaş Grubu Ergenlerde Giysi Şeçimini Etkileyen Faktörler”  e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 175-186 (2011).

Aral, N.,  Yıldız Bıçakçı, M., Ceylan, R. “Çocukların Televizyon Seyretme Alışkanlıklarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi “ Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2),489-498 (2011).

Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N., Gürsoy, F. “Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”  Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 85-98 (2012).

Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., Aral,  N. “Çocukların Benlik Düzeylerinde Cinsiyet, Yaş, Televizyon Seyretme Süresi ve Seyredilen Program Değişlerinin Etkisinin İncelenmesi”  Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 25-33. (2012).

Dursun, S. Ş., Yıldız Bıçakçı, M., “Bir-Üç Yaş Arası Bebeğe Sahip Annelerin Annelik Becerilerinde Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(2); 613-628. (2015).

Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Yurteri Tiryaki, A., Çetin Sultanoğlu, S., Şahin, S. “Montessori Eğitiminin Çocukların Gelişimine Etkisinin İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1); 32-52. (2015).

Bağ, C., Yıldız Bıçakçı, M., “Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Anneleriyle Kalan            Çocukların Gelişimsel Risk Durumları” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri            Fakültesi Dergisi, 1(2); 32-52. (2016).

Hafızoğlu, G., Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M., “12-24 Ay Aralığında Bebeğe Sahip   Annelerin Motor Gelişim Sürecine İlişkin Görüşleri” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1); 121-145 (2016).

Tercan, H., Yıldız Bıçakçı, M., “ Sağlık Bilimlerinde Transdisipliner Yaklaşım İçerisinde        Çocuk Gelişimcinin Rolü” Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi,       3(1); 157-168, (2016).

Demir, E., Yıldız Bıçakçı, M., Bostan, D.N., Güneş, Ü.G. ''Çocuk Kitaplarının Çocukların Başarı, Mutluluk ve Başkalarını Anlama Kavramlarına Bakışları Açısından İncelenmesi'' Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi; 2(2), 54-63. (2019).

Hafızoğlu Çelik, G., Er, S., Yıldız Bıçakçı, M, Etkileşimli Kitap Okuma Sürecinin Çocukların Dil Gelişimine Etkisi, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (1) , 1-10. (2020).

 

7.7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

Aydoğan, Y., Yıldız Bıçakçı, M., ”İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Olaylara Olan Sosyal İlgilerinin İncelenmesi”, 4. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Disiplinler arası Bakışla Türkiye’de Çocuk, 213–222, Ankara, 2004.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  “Hayvan Besleyen ve Beslemeyen Çocukların Benlik imajlarının İncelenmesi” XIV Ulusal eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı, Cilt I, 627-631, Denizli, 2005.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M., “Çocuğu Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Anne Babaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi” Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Bildiri Kitabı Cilt I, 296-310, 2007.

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, M.,  Aral, N. “Ergenlerin Suça Yönelik Davranışlarının Akran Değerlendirmeleri ile Belirlenmesi” ed. M. Aşırdizer ve M. S. Yavuz, 6-7 Eylül 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Sözel ve Poster Bildiriler Kitabı, 7-12, Manisa, 2007.

Ceylan, R., Yıldız Bıçakçı, M., Gürsoy, F., Aral, N. “Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi” 3-4- Mayıs VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 536- 539, Çanakkale, 2008.

Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., Akan, B. “Ergenlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi” II. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk (Uluslararası Katılımlı), 7-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, 240-247, Ankara,  2009.

   Aral, N.,  Yıldız Bıçakçı, M., Ceylan, R. “Televizyon Seyretme Süresinin Saldırganlıktaki Etkilerinin Cinsiyet ve Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi” 25-27 Şubat 1.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi,  Yetişkin Bildirileri Kitabı-2, 375-383, İstanbul, 2011.

   Aral, N., Gürsoy, F., Yıldız Bıçakçı, M., Er, S. “Çocuklar Bilişim Dünyasından Nasıl Etkilenir?”, 4. 24-25 Nisan, Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, 2012.

Koca Özer,  B., Yıldız Bıçakçı, M., Özdoğan Özbal, E., Aral, N., Özdemir, A., Meşe, C., Önal, S., Aydos, S. (2016). Fiziki Büyüme ve Çocuk Gelişim Değişkenlerinin Sosyo Ekonomik Düzey Açısından Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Değerlendirilmesi, 5-6 Kasım 2015,   Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı Tebliğler Metin Kitabı, Bölüm VII:Çocuk Sağlığı ve Refahı;  305-314,  Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara. ISBN:978-975-491-419-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2835798)

 

7.8. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler:

  

İlkay, F., Akıncı, E., Karadöl, İ., Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M. “Farklı Yaş Gruplarında “Binalar Projesi”.17-18 Nisan 2010 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı,  s., 26, Sabancı Üniversitesi, Baskı Doruk Grafik, İstanbul, 2010.

 Emre, D.,  Yıldız Bıçakçı, M., “The Study On Development of Premature Children” Early Intervention Congress, Ankara, 2015.

 

7.9. Diğer yayınlar :

 

Çeviri uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

Yıldız Bıçakçı, M. “Yaratıcılığı Anlamak”. Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi/Art & Creative Development For Young Children, çev. ed. Aral, N.ve G. Duman,  Nobel Yayınları, 4-19, Ankara, 2014.

Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M. “Yaratıcı Düşünme”. Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi/Art & Creative Development For Young Children, çev. ed. Aral, N.ve G. Duman,  Nobel Yayınları, 20-31, Ankara, 2014.

Yıldız Bıçakçı, M., Yıldız, S. “Yetişkinin Rolü”. Çocuk Gelişimi/Child Development, çev. ed. Ceylan, Ş., Nobel Akademik, 245-257, Ankara, 2020.

Yıldız Bıçakçı, M., Çetin Sultanoğlu, S. “Bozukluklar ve Gelişim”. Çocuk Gelişimi/Child Development, çev. ed. Ceylan, Ş., Nobel Akademik, 105-132, Ankara, 2020.

Yıldız Bıçakçı, M., Öz, N. S. “Biliş ve Bellek”. Çocuk Gelişimi/Child Development, çev. ed. Ceylan, Ş., Nobel Akademik, 77-104, Ankara, 2020.

 

Hakemli olmayan ulusal dergilerde yayınlanan makaleler 

 

Gürsoy, F., M. Bıçakçı, “Annenin Çalışmasını Çocuk Üzerine Etkileri.” Standart Dergisi, 501, 76-81 (2003).

İlkay, F., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N. “ Proje Yaklaşımı ve Ağaç Projesi” Eğitimci Öğretmen Dergisi, 9, 38-41 (2012)

 

Yazılan ulusal kitaplar

 

Yıldız Bıçakçı, M., Gürsoy,  F. Annesi Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Anne-Baba Tutumlarını Algılamalarının ve Benlik İmajlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Yayını:8, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:8, Ankara, 2004.

Aral, N., Can-Yaşar, M., Yıldız Bıçakçı, M. (Editör), 0-3 Yaş Aile Eğitim Programı (AEP).Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı (AEP) Komisyonu, 2013.

Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M., Can-Yaşar, M. (Editör), 3-6 Yaş Aile Eğitim Programı (AEP).Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 0-18 Yaş Aile Eğitim Programı (AEP) Komisyonu, 2013.

Yıldız Bıçakçı, M. (Editör), Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim, Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi, Eğiten Kitap, Ankara, 2015.

Ekici, B., Yıldız Bıçakçı, M. (Editör), Otizmi Oyuna Getir: Nöroplay Yöntemi, İstanbul: Ekinoks Yayıncılık. 2017.

Açıkel Beker E., Yıldız Bıçakçı, M., Zıp Zıp Misket, Sola Kidz, 2020.

Bapoğlu Dümenci S. S., Demir E., Yıldız Bıçakçı, M., Stem Hikâyeleri: Sığınak, Sola Kidz, 2020.

Bapoğlu Dümenci S. S., Demir E., Yıldız Bıçakçı, M., Gelişimin Desteklenmesinde Stem Temelli Etkinlikler, Gelişen Yayıncılık, 2021.

Büyükkaymaz, M., Yıldız Bıçakçı, M., Yürütücü İşlevler, Nobel Akademik, 2021.

Yıldız Bıçakçı, M. (Editör), Akoğlu, G. Gelişimsel Müdahale: Olgularla Kuramdan Uygulamaya.  Hedef Cs, 2021.

 

 

Yazılan ulusal bölümlü kitaplar

 

Yıldız Bıçakçı, M., Gürsoy, F.”Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim”, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, ed. Y. Fazlıoğlu, 233-259. Kriter Yayınevi, İstanbul. 2009. (Tezden Üretilmiştir)

Gürsoy, F.,  Yıldız Bıçakçı, ”Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar”, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, ed. Y. Fazlıoğlu, 153-171. Kriter Yayınevi, İstanbul. 2009.

Bütün Ayhan, A., Yıldız Bıçakçı, M.,  “İlköğretim Çağındaki Çocukların Gelişimsel Özellikleri” İlköğretimde Drama, ed. A. Köksal Akyol, 1-19. Kriter Yayınevi, İstanbul. 2011.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Yıldız Bıçakçı, M., Erdoğan, S. “Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi” Aile ve Çocuk Mine Mangır’ın Anısına, ed. N. Aral, 69-86.A Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, 2012.

Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N. “Erken Çocukluk Gelişimi I” Okul Öncesi Öğretmenliği- Öğretmenlik Alan Bilgisi,  ed. N Aral, Ü. Deniz, A. Kan, 159-244. aby Yayıncılık Ankara, 2013.

Y. Z. Koç, E. Arslanoğlu, E. Demir, H. Argün ,N. T. Gökçe, H. Gökten, İ. İdin, Y. Gökçe, G. Türkmen, S. Ü. Delialioğlu , Ö. Ökten, U. Diliçıkık, H. Arıkan, S. Başkan, G. Demirhan, O. Derman, G. Ersöz, V. B. Tunay, Ö. T. Yılmaz,  A. M. Zengeroğlu, N. A. Güzel, F. Kılınç, Yıldız Bıçakçı, M., H. Turnagöl, H. Taner, S. Şahin, N. Seze, B. Yosmaoğlu ve C. Özal, Genel Bilgiler ve Yaş Gruplarına Göre Fiziksel Aktivite ”Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi“ ed. H. Demirel, H. Kayıhan, E. N. Özmert, A. Doğan, 1-39. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara, 2014.

Yıldız, F., Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N. “Bilişsel Gelişim (3-6 Yaş)” Çocuk Gelişimi 2 Okul Öncesinde Gelişim. ed. F. Turan, Arzu İpek Yükselen, 37-52, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2015.

Yıldız Bıçakçı, M., Köksal Akyol, A. “36-72 Aylık Çocuklar için Örnek Planlar”, Okul Öncesi Eğitim Programları, ed. A. Köksal Akyol, 154-183, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2015.

Yıldız Bıçakçı, M., Pekşen Akça, R. “ Görsel Sanat Eğitiminde İletişim”, Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi. ed. İ. Ulutaş, 75-98, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2015.

Pekşen Akça, R., Yıldız Bıçakçı, M. “Okul Öncesinde Materyal Geliştirme Temel Konular”, Okul Öncesinde Materyal Geliştirme. ed. N. Avcı, 11-30, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2015.

Tercan, H., Dursun, Ş.S., Yıldız Bıçakçı, M. “Bebeklik ve İlk Çocukluk Dönemi Tipik (normal ) Gelişim Gösteren Çocukların gelişimsel Özellikleri”, Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim, Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi, ed. Yıldız Bıçakçı, M., 23-90, Eğiten Kitap, Ankara, 2015.

Emre Bolatbaş, E., Yıldız Bıçakçı, M. “Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Gelişimsel Değerlendirme ve İzlem”, Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim, Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi, ed. Yıldız Bıçakçı, M., 143-177, Eğiten Kitap, Ankara, 2015.

Meraki, Z., Yıldız Bıçakçı, M. “Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde Erken Müdahale”, Bebeklik ve İlk Çocukluk Döneminde (0-36 Ay) Gelişim, Duyuların Gelişimi ve Desteklenmesi, ed. Yıldız Bıçakçı, M., 179-210, Eğiten Kitap, Ankara, 2015.

Taygur Altıntaş, T., Yıldız Bıçakçı, M. “Çocukların Hastane Yaşantısına Hazırlanması ve Hastaneye Hazırlayıcı Eğitimi”, Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi,  ed. A. Bütün Ayhan, 80-111, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, 2015.

Yıldız Bıçakçı, M., Durualp, E. “Sosyal ve Duygusal Gelişimi”, Çocuk Gelişimi,  ed. N. Aral, 128-157, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset, Eskişehir, 2016.

Yıldız Bıçakçı, M. “Aile Görüşmeleri”, Aile Yaşam Dinamiği,  ed. G. Baran, 301-331, Pelikan Yayıncılık, Ankara, 2016.

Beyazıt, U., Bütün Ayhan, A.,  Yıldız Bıçakçı, M.  “Erken Çocukluk Programlarında Değerlendirme ”, Çocukları Tanıma ve Değerlendirme, ed. A. T. Kumtepe, 116-145, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2016.

Dursun, Ş. S., Yıldız Bıçakçı, M. “Oyun Yoluyla Öğrenme “ Bana Biraz Otizmden Bahset, ed. B. Ekici, 93-104, İstanbul: Ekinoks Yayıncılık. 2016.

Dursun, Ş. S., Yıldız Bıçakçı, M. “Oyuna Genel Bakış” Otizmi Oyuna Getir: Nöroplay Yöntemi, ed. B. Ekici, ve Yıldız Bıçakçı, M., 35-43, İstanbul: Ekinoks Yayıncılık. 2017.

Dursun, Ş. S., Kutlu F., Gürkan, E.N., Yıldız Bıçakçı, M. “Oyun Piyesleri” Otizmi Oyuna Getir: Nöroplay Yöntemi, ed. B. Ekici, ve Yıldız Bıçakçı, M., 63-110, İstanbul: Ekinoks Yayıncılık. 2017.

Yıldız Bıçakçı, M., Aral, N, ”Dil Gelişimi”, Eğitim Psikolojisi, ed. N. Aral ve T. Duman, 131-152, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2017.

Aral, N., Yıldız Bıçakçı, M.,  ”Çoklu Zeka Kuramı”, Eğitim Psikolojisi, ed. N. Aral ve T. Duman, 472-493, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2017.

Yıldız Bıçakçı, M.  “Gelişimin Değerlendirilmesi”, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I, ed. A. Köksal Akyol, 428-448, Anı Yayıncılık, Ankara, 2017.

Yıldız Bıçakçı, M.  “Gelişimin Değerlendirilmesi”, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II, ed. A. Köksal Akyol, 298-321, Anı Yayıncılık, Ankara, 2018. ISBN: 978-605-170-197-4

Yıldız Demirci, F., Yıldız, S., Yıldız Bıçakçı, M.  “Gelişim Özellikleri”, Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, ed. İ. Ulutaş ve S. Demiriz, 142-178, Pegem Akademi, Ankara, 2018. ISBN: 978-605241-473-6

Yıldız, S., Yıldız Demirci, F., Yıldız Bıçakçı, M.  “Kapsayıcılık Eğitimi”, Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, ed. İ. Ulutaş ve S. Demiriz, 201-227, Pegem Akademi, Ankara, 2018. ISBN: 978-605241-473-6

Yıldız Bıçakçı, M., Dursun, Ş. S.,Emre Bolatbaş, E. “Erken Müdahale Hizmetleri”, Erken Müdahale, ed. P. Bayhan, 84-102, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2018. ISBN: 978-605-9877-72-5

Yıldız Bıçakçı, M., Emre Bolatbaş, E. “Erken Müdahale ve Aile Merkezli Uygulamalar”, Erken Müdahale, ed. P. Bayhan, 103-120, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2018. ISBN: 978-605-9877-72-5

Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M. “Çocuk Gelişimini Değerlendirmede Biçimsel Olmayan Yöntemler (Standardize Olmayan Yöntemler)”, Gelişimsel Tanı veDeğerlendirme, ed. P. Bayhan, 104-135, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2018. ISBN: 978-605-9877-85-5

Yurteri Tiryaki, A., Yıldız Bıçakçı, M. “Çocuk Haklarının Günümüzdeki Durumu”, Çocuk Hakları, ed. Ş. Yayla, 235-253, Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2018. ISBN: 978-605-9877-80-0

Hafızoğlu Çelik, G., Yıldız Bıçakçı, M., Ülküer, N., Çocuk Gelişiminde Kültür ve Sosyal Politikalar, Çocuk ve Kültür, ed. Durmuş Arslan, Mustafa Kale ve İmray Nur. Pegem Akademi, Ankara, 2019.

Tercan, H., Yıldız Bıçakçı, M., Öğrenme Güçlüğünde Değerlendirme, Tanılama ve Erken Müdahale, Öğrenme Güçlüğü, ed. Semra Şahin. Hedef Cs Yayınları, Ankara, 2019.

Beyaz, E., Yıldız Bıçakçı, M., Analysis of the Characteristic of Children with Autism Spectrum Disorder (3-15 years) in terms of Different Variables; Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 2, ed. Emine İnanır, Osman Köse ve Yasemin Ulutürk. Berikan Yayınevi, Ankara, 2019.

Yıldız Bıçakçı, M., Bapoğlu Dümenci S. S., “Yeniden Okuma (Retell)”, Çocuk Edebiyatı, ed. Ş. Ceylan, ss.169-192, Eğiten Kitap, Ankara, 2020.

Apaydın Demirci, Z., Yıldız Bıçakçı, M., "Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Değerler Eğitimi", Erken Çocuklukta Sosyal Beceri Eğitimi, ed. Durmuş Aslan, ss.279-312, Pegem Akademi, Ankara, 2020.

Yıldız Bıçakçı, M., Öz. N. S. “Yas Sürecinde Gelişimsel Müdahale”, Gelişimsel Müdahale:      Olgularla Kuramdan Uygulamaya, ed. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Gözde Akoğlu, ss.27 44, Hedef, Ankara, 2021.

Aksu, Ş. S., Yıldız Bıçakçı, M., “Bağlanma”, Gelişimsel Müdahale: Olgularla Kuramdan            Uygulamaya, ed. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Gözde Akoğlu, ss. 8-26, Hedef, Ankara,           2021.

Emre Bolatbaş, D., Yıldız Bıçakçı, M., “Enürezis (İdrar Kaçırma/Alt Islatma)”, Gelişimsel      Müdahale: Olgularla Kuramdan Uygulamaya, ed. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Gözde Akoğlu, ss. 62-85, Hedef, Ankara, 2021.

Doğan, N., Yıldız Bıçakçı, M., “Gelişimsel Gecikme”, Gelişimsel Müdahale: Olgularla            Kuramdan Uygulamaya, ed. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Gözde Akoğlu, ss. 86-109,            Hedef, Ankara, 2021.

Hafızoğlu, G., Yıldız Bıçakçı, M., “Gelişimsel Gecikme: Göç Örneği”, Gelişimsel Müdahale:      Olgularla Kuramdan Uygulamaya, ed. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Gözde Akoğlu, ss.     110-124, Hedef, Ankara, 2021.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler

 

İlkay, F., E. Akıncı, İ. Karadöl, N. Aral, Yıldız Bıçakçı, M. “Farklı Yaş Gruplarında “Binalar Projesi”.17-18 Nisan 2010 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı,  s., 26, Sabancı Üniversitesi, Baskı Doruk Grafik, İstanbul, 2010.

 

7.Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TUBİTAK, AB, vb.)

 

Ulusal Projeler (DPT, TUBİTAK, BAP. vb.)

 

Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi,                  2006–13–002, 2006- 2009. Yardımcı Araştırmacı, 2006–13–002.

Okul Öncesi Dönemde Alternatif bir Eğitim Modeli: Montessori Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2012-2015, 2Y3430001.

Trafik Bilincinin Oluşmasında Oyun Temelli Trafik Eğitiminin Etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2012-2015, 12B3430001.

Çocuk Dostu Sokak, Kalkınma Ajansı Projesi, Saha Ekibi Üyesi, 2013-2014.

Prematüre Olan ve Olmayan Bebeklerin Dil Gelişimlerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, 2016-2017-. Yürütücü, 16H0241002.

Montessori Eğitiminin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öz düzenleme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2016-…

Okul Öncesi ve Okul Çocukların Gelişim ve Büyüme Profillerinin Oluşturulması, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2016-2017.

Üstün Zekâ ve Yetenekli Çocukların Etiketlenme Durumları ile Duygusal Zekâ Yeterliliklerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi,                  2016- Devam Ediyor. Yürütücü, 17LO24100-2017 Devam ediyor.

Buradayım Öğretmenim Projesi, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Proje Danışman Akademisyeni, 08.12.2020-2021.

Türkiye Kitap Paylaşım Projesi: Etkileşimli Kitap Okumanın Çocukların Okula Hazırbulunuşluk Düzeyine Boylamsal Etkisi, Yürütücü, 2021-Devam ediyor, TÜBİTAK, 121K463.

Gelişen ve Geliştiren Öğretmenler: Sosyal Duygusal Öğrenme Beceri Eğitimi, Yürütücü, 2021-Devam ediyor, TÜBİTAK, 121B249.

Dijital Hikaye Anlatımı (Digital Story Telling) İle Erken Matematik Öğreniminde Teknolojiyi Kullanıyoruz, Eğitmen, 2021-Devam ediyor, TÜBİTAK, 121B251.

 

 

Uluslararası Projeler (DPT, TUBİTAK, AB, vb.)

 

Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar İçin Minimum Standartların Geliştirilmesi, Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalet Projesi, UNICEF, 2007- Yardımcı Araştırmacı, 2006-2008.

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, UNICEF teknik desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı, Komisyon Üyesi, 2012-2013, TR0801.06.

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz Projesi, Avrupa Birliği Hibe Projesi, Alan Uzmanı, 2014-2015, TR2009/0136.01-02/489.

Psikososyal Destek Programının Yenilenmesi Projesi, UNICEF teknik desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü, Araştırmacı, 2017-2018, TR0801.06.

Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Politikaları, UNICEF Türkiye ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneği (ÇGEDER), Yürütücü, 2018-2021.

Annemleyim-Ceza İnfaz Kurumlarında Annesinin Yanında Kalan Çocuklar İçin Kurum Modeli Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü-Avrupa Birliği, Proje Teknik Destek Ekibi Takım Lideri, 2021-Devam ediyor.

 

8. İdari Görevler:

 

Görev

Dönem

Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1 ve Çocuk Kulübü Eğitim Sorumluluğu

2009-2015

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2010-2015

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı

2015-2017

2020-Devam ediyor

 

9.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 

Kuruluş Adı

Sorumluluğu

Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

Üye

Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği

 

Üye

Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneği

Yönetim Kurulu üyesi(2015-2017)

Genel Başkan Yardımcılığı (2017-…)

Center for Legal Research on Child and Family of the Institute of Law, Administration and Economics Pedagogical University in Cracow

Program Konseyi Üyesi (2020-…)

 

10.Ödüller :

 

(Madison, WI) The Environmental Design Research Association (EDRA) is pleased to announce the winners of the 2015 Certificate of Research Excellence (CORE) awards:

Child Friendly Street submitted by Ankara University Coordination of Child Science Center, Ankara Turkey; Ece Özbal, Neriman Aral, Aydın Özdemir, Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı

 

11.Son yıllarda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 

Lisans düzeyindeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

Özel Eğitim Uygulaması I

 

0

 

4

 

9

 

Bahar

Özel Eğitim Uygulaması II

 

0

 

4

 

6

Engelli Çocuğa Sahip Ailelere Danışmanlık

3

0

6

2011-2012

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

52

Öğrenme Psikolojisi

2

0

15

Bahar

Çocuk Edebiyatı

3

0

52

2012-2013

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

52

Öğrenme Psikolojisi

2

0

15

Görüşme İlke ve Teknikleri

2

0

37

Bahar

Oyun ve Oyun Materyalleri

1

2

52

Bebeklik Döneminde Gelişim

1

2

52

 

Okul Öncesi Eğitim Programları II

1

2

52

2013-2014

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

62

Zihinsel Engelliler

2

0

30

Montessori Eğitimi I

2

0

30

Bahar

Bebeklik Döneminde Gelişim

1

2

62

Okul Öncesi Eğitim Programları II

1

2

52

2014-2015

 

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

67

 

Güz

Zihinsel Engelliler

2

0

30

 

Montessori Eğitimi I

2

0

23

Bahar

Bebeklik Döneminde Gelişim

1

2

67

 

Okul Öncesi Eğitim Programları II

1

2

52

2015-2016

 

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

67

 

Montessori Eğitimi I

2

0

23

Bahar

Bebeklik Döneminde Gelişim

1

2

67

Okul Öncesi Eğitim Programları II

1

2

52

2016-2017

 

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

67

 

Montessori Eğitimi I

2

0

44

Bahar

Bebeklik Döneminde Gelişim

1

2

97

Okul Öncesi Eğitim Programları II

1

2

76

2017-2018

 

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

76

 

Montessori Eğitimi I

2

0

43

 

Bebeklik Döneminde Gelişim

3

0

88

 

Bahar

Okul Öncesi Eğitim Programları II

2

0

68

2018-2019

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

71

Okul Öncesi Eğitim Uygulaması I

0

8

44

Montessori Eğitimi I

2

0

60

Bahar

Bebeklik Döneminde Gelişim

2

0

62

Okul Öncesi Eğitim Programları II

2

0

84

Okul Öncesi Eğitim Uygulaması II

0

8

30

2019-2020

Güz

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi

3

0

77

Okul Öncesi Eğitim Uygulaması I

0

8

41

Montessori Eğitimi I

2

0

45

Bahar

Bebeklik Döneminde Gelişim

2

0

71

Okul Öncesi Eğitim Programları II

2

0

62

Okul Öncesi Eğitim Uygulaması II

0

8

19

2020-2021

Güz

Çocuk Gelişimine Giriş

2

0

185

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları

1

4

63

Vaka Çalışmaları

2

0

55

Duyu Gelişimi ve Desteklenmesi

2

0

36

Üniversite Yaşamına Uyum

0

0

123

 

Bahar

Üniversite Yaşamına Uyum ve Yaşam Becerileri

1

0

97

 

Gelişimsel Destek Programları

2

0

161

 

Erken Müdahale

2

0

59

 

Mezuniyet Tezi

1

0

8

2021-2022

Güz

Çocuk Gelişimine Giriş

2

0

103

 

Vaka Çalışmaları

2

0

35

 

Duyu Gelişimi ve Desteklenmesi

2

0

26

 

Erken Çocukluk Döneminde Alan Çalışması

0

16

27

 

Bahar

Gelişimsel Destek Programları

2

0

77

 

Erken Müdahale

2

0

23

 

Mezuniyet Tezi

1

0

8

 

 

 

Lisansüstü düzeydeki dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

 

Bahar

İleri Eğitim Psikolojisi

3

0

3

Yaz

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim

3

0

2

2011-2012

Güz

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar

3

0

3

Bahar

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme

2

2

3

2012-2013

Güz

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar

3

0

3

Bahar

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme

2

2

7

Yaz

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar

3

0

8

2013-2014

Güz

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar

3

0

3

Bahar

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme

2

2

7

Yaz

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar

3

0

8

2014-2015

Güz

Duyu Eğitimi-Doktora

2

2

1

 

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar-Yüksek Lisans

3

0

7

Bahar

Duyu Eğitimi-Doktora

2

2

2

 

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme-Yüksek Lisans

2

2

7

Yaz

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar-Doktora

2

2

10

 

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar-Yüksek Lisans

3

0

8

2014-2015

Güz

Duyu Eğitimi-Doktora

2

2

5

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme-Yüksek Lisans

2

2

6

Bahar

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar-Yüksek Lisans

3

0

3

Erken Müdahale Programları-Doktora

3

0

3

2016-2017

Güz

Duyu Eğitimi-Doktora

2

2

5

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme- Tezsiz Yüksek Lisans

13

0

3

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme-Yüksek Lisans

2

2

6

Bahar

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar-Yüksek Lisans

3

0

3

Erken Müdahale Programları-Doktora

3

0

3

2017-2018

Güz

Erken Müdahale Programları-Doktora

2

2

5

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme- Tezsiz Yüksek Lisans

17

0

3

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme-Yüksek Lisans

2

2

6

Bahar

Çocuk Gelişiminde Eğitimsel Yaklaşımlar-Yüksek Lisans

9

0

3

Duyu Eğitimi-Doktora

9

0

3

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme-Yüksek Lisans-Tezsiz Yüksek Lisans

3

0

3

2018-2019

Güz

Erken Müdahale Programları (DR)

3

0

7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (YL)

3

0

7

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları (YL)

3

0

17

Bahar

Erken Müdahale Programları (DR)

3

0

4

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (YL)

3

0

1

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (İÖ Tezsiz YL)

3

0

21

2019-2020

Güz

Çocuklarda Duyu Eğitimi (DR)

3

0

6

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (YL)

3

0

7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (İÖ Tezsiz YL)

3

0

15

Bahar

Erken Müdahale Programları (DR)

3

0

4

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları (YL)

3

0

11

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları (Tezsiz YL)

3

0

25

2020-2021

Güz

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (YL)

3

0

7

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (İÖ Tezsiz YL)

3

0

12

Çocuklarda Duyu Eğitimi (DR)

3

0

15

Bahar

Erken Müdahale Programları (DR)

3

0

10

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları (Tezsiz YL)

3

0

18

2021-2022

Güz

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (YL)

3

0

2

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme (İÖ Tezsiz YL)

3

0

8

Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları (Tezsiz YL)

3

0

9

Çocuklarda Duyu Eğitimi (DR)

3

0

6

Bahar

Erken Müdahale Programları (DR)

3

0

4

 

 

Hakemlikler:

 

       SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan hakemlikler

 

·       Social Behavior And Personality: An International Journal

·       International Journal of Educational Development

·       Eğitim ve Bilim

·       Early Childhood Research Quarterly

·       Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Uluslararası Hakemli Akademik Dergi http://www.tsadergisi.org/DergiDosyalar/1685609511_KAPAK.pdf

·       Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

·       Early Child Development and Care

 

       Ulusal dergilerde yapılan hakemlikler

 

·       Çağdaş Eğitim Dergisi

·       Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

·       Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

·       Ufkun Ötesi Bilim Dergisi

·       Kastamonu Eğitim Dergisi

·       Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

·       Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

 

Alanıyla İlgili Diğer Etkinlikler:

 

    Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliğini Yürüttüğü Ulusal ve Uluslararası Dergiler

 

Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliğini Yürüttüğü uluslararası dergiler

Görevi

Tarih

ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi

http://www.aceddergisi.com/?sayfa=bilimdanismakurulu&tur=icerik&kategori=bilim-ve-danisma-kurulu&icerik=bilim-ve-danisma-kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği

2013-…….

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Bilim Kurulu Üyeliği

2018-…

Minik Kafa Dergisi

Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği

2020-

 

Editörlüğü Yürüttüğü Ulusal ve Uluslararası Dergiler

 

Editörlüğü Yürüttüğü Ulusal/Uluslararası Dergiler

 

Görevi

Tarih

International Online Journal of
Education and Teaching

Editör 

2016-…….

Çoluk Çocuk Dergisi

Editör 

2018-…….

 

 

 

 

 

Bilim Uzmanlığını Yürüttüğü programlar

 

Bilim Uzmanlığını Yürüttüğü Üniversite ve Program

Görevi

Tarih

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uzaktan Önlisans Eğitimi Çocuk Gelişimi Bölümü http://auzefcocukgelisimi.istanbul.edu.tr/bilim-alan-uzmanlari.html

Bilim Alan Uzmanı

2014-2017

 

Yayın Danışma Kurulu üyeliği

 

Alan

Görevi

Tarih

 

TÜBİTAK Meraklı Minik  Dergisi

Yayın Danışma Kurulu üyesi

2016-2017

TÜBİTAK Kitaplar Müdürlüğü

Yayın Danışma Kurulu üyesi

2017-….

   

Üniversite Bünyesinde Yönetim/Danışma Kurulu Üyeliği

 

Alan

Görevi

Tarih

Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmetler Birimi

Yönetim Kurulu Üyesi

2016-…

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştıma ve Uygulama Merkezi 

Danışma Kurulu üyesi

 

2018-….

   

Uluslararası Katıldığı Öğretim Elemanı Değişim Programları

 

Değişim Programının Yeri

Tarih

Greenwich Üniversitesi Eğitim Fakültesi Erken Çocukluk Bölümü ziyareti (Early Years,  School of Education University of Greenwich/İngiltere)

23-29 Eylül, 2012

Uygulamalı Bilimler Protestan Üniversitesi Erken Çocukluk Bölümü ziyareti ( (Early, Years Department, Protestant University of Applied Sciences, Germany)

5-9 Aralık, 2016

 

Uluslararası Misafir Öğretim Üyeliği

 

Yeri

Tarih

Jaume Üniversitesi Eğitim Bölümü ziyareti (Education Department,  Social, Humanities and Science Faculty/Jaume University of Castellon/Spaine)

25 Ağustos-25 Eylül  2017

 

 

  Katıldığı Çalıştaylar

 

Çalıştayın Konusu ve Tarihi

Çalıştayı Düzenleyen Kurum

Özürlü Çocuğa Sahip Aileler için Aile Rehberliği Hizmetleri Çalıştayı, 25-26 Kasım 2010

T. C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı Hazırlık Toplantısı, 13-14 Aralık 2010

Sosyal hizmetler Genel Müdürlüğü- UNICEF

 

 

Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Hizmetlerine Yönelik Program Çalıştayı

UNICEF

Okul Öncesi Eğitimde Nitelik Çalıştayı, 27-28 Haziran 2011

Milli Eğitim Bakanlığı

“Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi” Eğitimci Çalıştayı, 20-21 Ocak 2013

Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF

Ulusal Fiziksel Aktivite Rehber Hazırlık Çalıştayı 15-17 Ekim 2012

Sağlık Bakanlığı

Çocuk Trafik Eğitimi Çalıştayı, 07-08 Mart 2013

Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve Doğuş Otomotivin katkıları

"Destek Özel Eğitim Hizmetlerinin Verimliliğinin Araştırılması Projesi" kapsamında düzenlenen Çalıştayı, 13-15 Mayıs 2013

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığı

“Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi” Rehberlik Çalıştayı, 4-6 Haziran 2013

Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF

“Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi” Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Modüler Program Çalıştayı, 20-21 Haziran 2013- Moderatör/Kolaylaştırıcı

Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF

“Engeli Olan Çocuklara Yönelik Kaynaştırma Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi Ön Çalıştayı”, 23 Ocak 2014- Moderatör/Kolaylaştırıcı

Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF

“Engelli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Eğitimde Mevcut Durum Çalıştayı” 23-24 Ekim 2014- Moderatör/Kolaylaştırıcı

 

Milli Eğitim Bakanlığı-UNICEF

“Ceza İnfaz Kurumlarında Anneleri ile Kalan Çocukların Sorunları ve Çözüm Önerileri” 08 Ocak 2015-Katılımcı

 

Adalet Bakanlığı

“ Özel Eğitim Uygulama merkezi (I. ve II Kademe) ile Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (III. Kademe) ve Özel Eğitim Okul Öncesi Öğretim Programı Çalıştayı, 22-24 Şubat 2016-Katılımcı

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü

Çocuk Gelişimi Meslek Standartları Danışma Toplantısı, 26-27 Mayıs 2016, Düzenleme Kurulu

Çocuk Gelişimi ve Eğitimciler Derneği-

Binbir Çiçek Vakfı -UNICEF

 

Katıldığı ve görev aldığı komisyonlar

 

Kurum Adı

Konusu

Tarih

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehbelik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin güncellenmesi

 2011

T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü

“Çocuk Gelişimcisi” Tanım; Görev, Yetki ve Sorumlulukları’nın oluşturulması

 

2011

 

  Panelist ya da Davetli Konuşmacı olarak katıldığı toplantılar

 

Toplantının Konusu

Tarih

Okul Öncesi Eğitimde Uygulama Alanındaki Gelişmeler Gereksinimler ve Modeller

 24-25 Aralık 2009/Ankara

 Panelist

Ailenin Korunması Sempozyumu

Ailede Çocuğa Yönelik Şiddet

 

18 Nisan 2011/Ankara

Panelist

Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi- 2. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi “Türkiye’de Özel Gereksinimleri Olan Çocuklar ve Aileleri için Karşılanmayan Hizmetler”  ile ilgili panelde " Karşılanmayan Eğitim Hizmetleri" konulu sunum

3 Aralık 2015/İstanbul

Davetli Konuşmacı

 

Ulusal ve Uluslararası Etkinliklerde Düzenleme ve Bilim Kurulu

 

Etkinlik Adı

Tarih

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama” -Türkiye 12. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri  

 18-20 Haziran 2010

  Düzenleme Kurulu

Ankara Üniversitesi  Personel Çocuklarına Yönelik “Çocuk Gözüyle Üniversite”  Konulu Resim Sergisi

 4 Haziran 2011

  Bilim Kurulu

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi koordinatörlüğü tarafından 27 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen ”Bana Bilimi Anlat” ve “Ne Kadar Avrupalısın" isimli yarışması

 27 Eylül 2013

 Bilim Kurulu

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Günleri –

Beyin Sempozyumu

28-29 Mart 2015

Bilim Kurulu

II. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Konseyi

27-28 Nisan 2015

Bilim Kurulu

I.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

14-15 Nisan 2016

Bilim Kurulu

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği –

2. Beyin Sempozyumu

19-20 Mart 2016

Bilim Kurulu

I.    Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

29 Haziran-1 Temmuz 2017

Bilim Kurulu

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi

5-7 Ekim 2017

Bilim Kurulu

Uluslararası Okul Öncesi Kongresi

18-20 Ekim 2017

Bilim Kurulu

     

Verdiği seminerler ve konuşmalar

 

Verilen Yer

Seminer ve Konuşma Konusu

Tarih

TRT Radyosu

Çalışma Hayatında Annelerin Çocuklarıyla İlişkileri, Annesi Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Çocuk Gelişimi Açısından Farklılıkları

03 Nisan 2009

Milli Eğitim Bakanlığı Sevgi Anaokulu/ANKARA

3-6 Yaş Çocukların Gelişimsel Özellikleri

(Anne Babalara yönelik)

17 Ekim 2009

Milli Eğitim Bakanlığı Sevgi Anaokulu/ANKARA

Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

(Anne Babalara yönelik)

06 Nisan 2010

TRT Radyosu

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

2011

Milli Eğitim Bakanlığı Batıkent Anaokulu/ANKARA

Okul Öncesi Dönem Çocukların Gelişimsel Özellikleri  ve Aile İçi İletişim

(Anne Babalara yönelik)

4 Ocak 2011

Milli Eğitim Bakanlığı Çiçek  Hatun Anaokulu/ANKARA

Aile İçi İletişim

(Anne Babalara yönelik)

2011

Milli Eğitim Bakanlığı Sevgi Anaokulu/ANKARA

Okul Öncesi Çocukların Gelişimsel Özellikleri

(Anne Babalara yönelik)

5 Nisan 2011

Altındağ Belediyesi

Yenidoğan Özellikleri (Annelere yönelik)

2011

T.C. Güdül Kaymakamlığı  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ANKARA

Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Önerileri (Anne Babalara yönelik)

2011

İl Milli Eğitim Müdürlüğü/BALIKSİR

Proje Yaklaşımı

(Öğretmenlere yönelik)

27 Mayıs 2011

Nar Çiçekleri Okulu/ANKARA

Anne Baba Tutumlarının Çocukların Gelişimi Üzerine Etkisi

(Anne Babalara yönelik)

14 Nisan 2013

Milli Eğitim Bakanlığı Sevgi Çiçeği İlkokulu/ANKARA

Anne Baba Tutumları ve İletişim

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/10/966315/icerikler/anne-baba-tutumlari-ve-iletisim_1280579.html

1 Haziran 2014

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çocuk Gelişiminden Ne Anlıyoruz?

Aralık 2014

Yeni Ufuklar Anaokulu

Okula Uyum

Kasım 2015

 

   Yürüttüğü hizmet içi eğitim faaliyetleri

 

Kurum

Hizmet içi Eğitimin Konusu

Tarih

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü

539 no’lu Okul Öncesi Eğitim Programı

11-15 Temmuz 2011

 

Yürüttüğü yetişkin eğitim faaliyetleri

 

Kurum

Yetişkin Eğitiminin Konusu

Tarih

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Ankara İl İşkur Genel Müdürlüğü işbirliği

 “Çocuk Bakım ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” meslek edindirme kursu

 

4 Haziran- 1 Ağustos 2012

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF

Öğretmenlere Okul Öncesi Eğitim Programı

Farklı öğretmen gruplarına 20 Seminer

 

   Toplum eğitimine yönelik çalışmalar

 

Konu

Tarih

Eğitime Geç Kalma Okul Öncesinden Başla” Okul Öncesi Günleri (Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Platformu

 1 Eylül 2004

Kardeş Okul Projesi. (Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1 ve Çocuk Kulübü ile Manisa  ili Demirci ilçesine bağlı Çataloluk Köyü’nde bulunan Çataoluk İlköğretim Okulu  ve  Adıyaman ili Besni ilçesindeki Mustafa Baba İlköğretim Okulu)

2009-2010 Eğitim- Öğretim Dönemi

 

 

Kardeş Okul Projesi. (Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulu 1 ve Çocuk Kulübü ile  Batman Sason İlköğretim Okulu)

2010-2011 Eğitim- Öğretim Dönemi.

 

 

 

Alanı ile ilgili uluslararası katıldığı bir sertifikalı eğitim kursları

 

Eğitimi Veren Kişi

Eğitimin Konusu

Tarih

Cherly Ferreira

Montessori Education

5 Mart 2006

Sylivia Chard

The Project Approach

29 Nisan 2006

Cherly Ferreira

Education os the Senses in Montessori Method

4 Kasım 2006

Emel Çakıroğlu WILBRANDT

Uygulama Montessori Eğitimi Semineri (Okul Öncesi Dönemde Engelli ve Engelli Olmayan Çocuklar için Kaynaştırma Eğitimi Projesi (Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Binbir Çiçek Vakfı- Avrupa Birliği ortak proje)

11-15 Haziran, 25 Ağustos-2 Eylül 2007 (140 saatlik)

Dr. Hirokazu Yoshikawa

The Best Start in Life: Early Childhood Development for Sustainable Development (SDGAcademyX tarafından sunulan online eğitim kursu) Sertifika No: ba96257981e9496dbfa206293645eb99

03.12.2018 (8 hafta, haftalık 2–4 saat)

Nilüfer Devecigil

Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey Eğitimi (Psikoloji İstanbul ve FPS - APT onaylı online eğitim) Sertifika No: 1953

20-22 Haziran 2020 (15 saatlik)

Mim Ochsenbein

Duyu Bütünleme Klinik Yeterlilik Sertifika Kursu Seviye 1 Hybrid Mentorship (STAR SPD Enstitüsü ve DİLGEM İşbirliğiyle düzenlenen online eğitim)

21-24 Haziran 2020 (23 saatlik)

 

    Alanı ile ilgili ulusal katıldığı bir sertifikalı eğitim kursları

 

Eğitimi Veren Kişi

Eğitimin Konusu

Tarih

Oluşum Drama Enstitüsü

Peter Slade

2010

Oluşum Drama Enstitüsü

Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Drama Etkinlikleri

2010

Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

Oyun Terapisi Eğitimi

120 saat

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Aile Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı

20 Ağustos 2019-20 Şubat 2020 (400 saatlik)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

20 Ekim 2019-20 Şubat 2020 (480 saatlik)

 

Kullandığı Gelişimsel Tarama Envanterleri

 

Denver Gelişimsel Tarama Envanteri II

Bayley III

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC)

Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

 

Görsel/İşitsel Basın Haberleri

 

·       https://www.hurriyet.com.tr/mahmure/yazarlar/sibel-yasar-sisman/okul-oncesi-cocuklara-sirin-yatirim-minik-kafa-dergisi-41583315

·       https://www.findiktv.com/stem-hikayeleri-siginak-ckti.html

·       https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/omur-kurt/her-ev-bir-anaokuluna-donusebilir-41497291

·       https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/omur-kurt/turkiye-cocuklar-konusunda-tercihini-yapmali-41407466

·       https://www.hurriyet.com.tr/aile/sehirde-cocuk-gelisimi-gunleri-423733

·       http://www.antakyagazetesi.com/H2824-antakyadan-dunya-barisina-katki.html

·       http://www.hatayzafer.com/index.php?gosterim=metin&okod=26501

·       http://www.ajanskamu.com/haber/insan-haklari-kulturel-cesitlilik-ve-demokratik-degerler-uygulamali-modul-egitimi-gerceklestirildi_h60689.html

·       http://www.mamak.bel.tr/mamakta-cocuk-oyunlarina-akademik-egitim.aspx

·       http://ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1990

·       http://denizli.meb.gov.tr/www/guncellenen-okul-oncesi-egitim-programlarinin-tanitim-seminerleri-basladi/icerik/457