RESEARCH ASSISTANT MERVE EYLÜL KIYMACI    
Name : MERVE EYLÜL
Surname : KIYMACI
E-Mail :
Phone Number : 0312 203 31 88
Title : RESEARCH ASSISTANT
Unit : FACULTY OF PHARMACY
Department : Department of Pharmaceutical Microbiology
Personal Information

Education:

2011-2017      : PhD, AÜ. Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology

2008-2011   : Master of Science, Ankara University. Faculty of Pharmacy, Department of     Pharmaceutical Microbiology

2003-2007       : Bachelor of Science, Ankara University., Faculty of Science, Department of Biology


Skills and expertise:

Probitoics, quorum sensing- virulence mechanisms, Pseudomonas aeruginosa, antimicrobial activity, pharmaceutical microbiology


Seminars:

2005                : Ethical principles in the use of laboratory animals.

2006                : Eubacteria.

2006                : Sterilization and sterilization techniques.

2010                : Probiotics.

2012                : Virulance factors of Candida.

2012                : Bacteria Culture Collections.

 

Work Experience:

2009-               : Research Assistant, AÜ. Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Microbiology.

 

Poster Presentations:

Merve Eylul Kiymaci, Nurten Altanlar, Ahmet Akin. "Inhibitory effect of lactic acid produced by a potential probiotic strain on quorum sensing and QS- dependent biofilm activity of Pseudomonas aeruginosa." International Conference on Clinical&Pharmaceutical Microbiology, October 18-20, 2017, Rome- Italy.

Merve Eylul Kiymaci, Nurten Altanlar, Ahmet Akin. "Quorum sensing activity and QS-dependent virulence of clinical Pseudomonas aeruginosa specimens." 2nd International Gazi Symposium Series, October 11-13, 2017, Ankara-Turkey.

Banu Kaskatepe, Serap Suzuk Yildiz, Merve Eylul Kiymaci, Ayse Nur Yazgan, Salih Cesur, Sinem Aslan Erdem. "Antimicrobial activity of the commercial Origanum onites L. oil against nosocomial ESBL producer Escherichia coli isolates and its chemical composition."  2nd International Gazi Symposium Series, October 11-13, 2017, Ankara-Turkey.

Hilal Basak Erol, Merve Eylul Kiymaci, Sulhiye Yildiz. " The antimicrobial activities of some commercial essential oils." 2nd International Gazi Symposium Series, October 11-13, 2017, Ankara-Turkey.

Banu Kaşkatepe, Serap Süzük, Merve Eylül Kıymacı, Sinem Aslan Erdem, Ayşe Nur Yazgan, Salih Cesur. Sağlık Hizmetleri ile ilişkili enfeksiyon etkeni olarak izole edilen GSBL pozitif Esherichia coli izolatları üzerine kekik yağının antimikrobiyal etkinliğinin agar dilüsyon ve sıvı mikrodilüsyon yöntemleri ile araştırılması. 3. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Belek-Antalya, Türkiye.

Merve Eylul Kiymaci, Nurten Altanlar, Ahmet Akin, Aysegul Zenciroglu. Probiotic potential of Pediococcus acidilactici strains isolated from newborn faeces. International Multidisiplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD-15), October 15-17, 2015, Eskişehir, Turkey.

M. Eryilmaz, B. Kaskatepe, M.E. Kiymaci, H.B. Erol, D. Simsek, A. Gumustas. Evaluation of In vitro antimicrobial efficacy of some new generation disinfectants. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), June 9-12 2015, Ankara, Turkey.

M. Eryilmaz, B. Kaskatepe, M.E. Kiymaci, D. Simsek, H.B. Erol, A. Gumustas. In vitro antimicrobial efficacy of four contact lens care solutions. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), June 9-12 2015, Ankara, Turkey.

B. Kaskatepe, M.E. Kiymaci, S. Suzuk, S. Aslan Erdem, S. Cesur, S.Yildiz. Antibacterial effects of Cinnamon oil against carbapenem-resistant nosocomial Acinetobacter baumanni isolates. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), June 9-12 2015, Ankara, Turkey.

B. Kaskatepe, M.E. Kiymaci, S. Suzuk, A.N. Yazgan, S. Aslan Erdem, S. Cesur. Antimicrobial properties of thyme and sage oils against some pathogens. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), June 9-12 2015, Ankara, Turkey.

M.E. Kiymaci, N. Altanlar, A. Akin. Effect of cinnamaldehyde on biofilm formation by Staphylococcus epidermidis. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), June 9-12 2015, Ankara, Turkey.

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kozmetik Analizleri Konferansı, 4 Aralık 2014, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara. Participant.

Banu KaskatepeMerve Eylul Bozkurt, Duydu Simsek, Hilal Basak Cuhadaroglu, Sinem Aslan Erdem, Sulhiye Yildiz. "Comparing the antimicrobial activities of various commercial essential oils of cinnamon and rosemary." International Conference on Antimicrobial Research (ICAR), October 1-3 2014, Madrid, Spain.  

Aysen Gumustas, Merve Eylul Bozkurt, Mehmet Gumustas, Ahmet Akin, Sibel A. Ozkan. "Comparative Study for the Determination of gemifloxacin by HPLC and Microbiological Methods from Pharmaceutical Preparations and Biological Samples." 2nd International Conference on Analytical Chemistry, September 17-21, 2014, Targoviste, Romania.


Sezen Bilen Özyürek, Sinem Diken Gür, Işıl Seyis Bilkay, Nilüfer Aksöz, Merve Eylül Bozkurt. "Bitkisel yağların farklı mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal ve antifungal etkilerinin araştırılması". 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye.

Merve Eylul Bozkurt, Nurten Altanlar, Ahmet Akin. "Kan örneklerinden izole edilen stafilokok suşlarının indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması".11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014, Harbiye-İstanbul, Türkiye.

Merve Eylul Bozkurt, Aysen Gumustas, Mehmet Gumustas, Ahmet Akin, Sibel A. Ozkan. “Microbiological and HPLC method for the determination of gemifloxacin in pharmaceutical preparations and biological samples.” 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Seperation Techniques, October 6-9 2013, Tenerife Canary Islands, Spain.

Merve Eylul Bozkurt, Ahmet Akin. “An investigation of antibiotic susceptibility and inducible-beta lactamase (IBL) production of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from external auditory canal.” . Twelfth Congress of the International Federation of Infection Control, 10-13 October 2012, Zagreb, Croatia.

Merve Eylul Bozkurt, Ahmet Akin. “Investigation of antimicrobial effects of some anesthetics”. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) June 26-29, 2012, Ankara/Turkey.

Merve Eylul Bozkurt, Ahmet Akin. “An investigation of potential virulance factors of Candida albicans”. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10) June 26-29, 2012, Ankara/Turkey.

ERYILMAZ, M., BOZKURT M.E., YILDIZ M., AKIN A. Antibiotic Resistance of Urinary Escherichia coli Isolates, 9th International Symposium On Pharmaceutical Sciences, 23-26 June 2009, Ankara, Turkey.

Research Articles:

Merve Eylul Kiymaci, Mehmet Gumustas, Nurten Altanlar, Ahmet Akin, Aysegul Zenciroglu, Sibel A. Ozkan. Determination of probiotic abilities and lactic acid content of Pediococcus acidilactici M7. Current Analytical Chemistry, in press.

 

Merve Eylul Kiymaci, Nurten Altanlar, Mehmet Gumustas, Sibel A. Ozkan, Ahmet Akin. Quorum sensing signals and related virulence inhibition of Pseudomonas aeruginosa by a potential probiotic strain’s organic acid. Microbial Pathogenesis, 2018, 121(2018) 190-197.

 

Kaskatepe Banu, Suzuk Yildiz Serap, Kiymaci Merve Eylul, Yazgan Ayse Nur, Cesur Salih, Erdem Aslan Sinem. Chemical composition and antimicrobial activity of the commercial Origanum onites L. oil against nosocomial carbapenem resistant extended spectrum beta lactamase producer Escherichia coli isolates.  Acta Biologica Hungarica, 2017, 68 (4). https://doi.org/10.1556/018.68.2017.4.11.

B. Kaskatepe, M.E.Kiymaci, D. Simsek, H.B. Erol, S.A. Erdem. Comparison of the contents and Antimicrobial Activities of Commercial and Natural Cinnamon oils. Indian Journal Of Pharmaceutical Sciences, July-August 2016, 78 (4): 541-546.

Mujde Eryılmaz, Banu Kaskatepe, Merve Eylul Kiymaci, Hilal Basak Erol, Duygu Simsek, Aysen Gumustas. In vitro Antimicrobial Activity of Three New Generation Disinfectants. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, Jan 2016, 10 (15) :2191-2195.

Banu Kaskatepe, Merve Eylul Kiymaci, Serap Suzuk, Sinem Aslan Erdem, Salih Cesur, Sulhiye Yildiz. Antibacterial effects of cinnamon oil against carbapenem resistant nosocomial Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa isolates. Industrial Crops and Products, 81(2016): 191-194.

Merve Eylul Kiymaci, Aysen Gumustas, Mehmet Gumustas, Ahmet Akin, Sibel Aysil Ozkan. Comparative Study for the Determination of Gemifloxacin by HPLC and Microbiological Methods from Pharmaceutical Preparations and Biological Samples. Current Pharmaceutical Analysis, August 2015, 11(3): 193-200.

Merve Eylul Bozkurt, Ahmet Akin. "Investigation of antimicrobial effects of some anesthetics." Journal of Pure and Applied Microbiology, April 2014; Vol. 8(2): 1009-1014.

ERYILMAZ M., BOZKURT ME., YILDIZ MM., AKIN A. "Antibiotic Resistance of Urinary Escherichia coli Isolates," Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 9 (2):205- 209, 2010. 


ERYILMAZ M., BOZKURT ME., YILDIZ MM., AKIN A. "Investigation of the prevalance of extended spectrum beta lactamase producing Escherichia coli strains isolated from various clinical specimens," Marmara Eczacılık Dergisi, 14:10-12, 2010.


Chapter in Book:

Merve Eylül Bozkurt, Ahmet Akın. Role of probiotics in human health. Eczacılıkta Yenilikler 2, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın No:99, 2010, Ankara.