DOÇ.DR. MERYEM BULUT    
Adı : MERYEM
Soyadı : BULUT
E-posta : mbulut@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 3103280-1173
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

  ÖĞRENİM DURUMU

 

Doçent                                                                                                      2013

 

Doktora    SBE    Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı               Ankara Üniversitesi      2008

 

Y.Lisans   SBE   Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı               Ankara Üniversitesi        2002

 

Lisans      Sos.ve İdari. Bil.Fak.  Sos. Çal.ve Sos. Hiz.           Hacettepe Üniversitesi    1985

 

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 

Yüksek Lisans Tezi: Boşanmış Kadınlarda Ruhsal Çöküntü  ve  Kültür  İlişkisi

     (Danışman: Prof. Dr. Belkis TEMREN)

 

Doktora Tezi: Şiddet Mağduru Çocukların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi

    (Danışman: Prof.Dr. Zafer İLBARS)

  

 

 

VERDİĞİ DERSLER

 

Üniversite                          Fakülte                                          Bölüm         

Ankara Üniversitesi      Sağlık Bilimleri Fakültesi      Beslenme ve Diyetetik  Bölümü                          

                                                           Sosyal Antropolojiye Giriş ( 2009-2013)

 

Ankara Üniversitesi      Sağlık Bilimleri Fakültesi        Çocuk Gelişimi  Bölümü

                                                           Sosyal Antropolojiye Giriş ( 2009-2013)

 

Gazi Üniversitesi           Eğitim Bilimleri Fakültesi      Psikolojik Danışma ve Rehberlik

                                                           Sosyal Antropolojiye Giriş ( 2009-2013)

                           

Ankara Üniversitesi      Eğitim Bilimleri Fakültesi      Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  

                                                           Sosyal Antropolojiye Giriş

 

Ankara Üniversitesi      Sağlık Bilimleri Fakültesi       Sosyal Hizmetler Bölümü

                                                           Sosyal Antropolojiye Giriş

 

 

Ankara Üniversitesi           Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi            Antropoloji Bölümü

 

                                                              Kültür Değişmeleri

                                                              Tıbbi Antropoloji

                                                              Hukuk Antropolojisi

                                                              Kırsal Alan Antropolojisi

                                                              Psikolojik Antropoloji

                                                              Köken Mitleri ve Destanlar

                                                              Türkiye’nin Kültürel Yapısı

                                  

 

 

 

  Kitap

Bulut, M (2010), Şiddet ve Çocuk, Ankara, Asil Yayınları  Doğan Ltd. Şirketi

 

Bulut, M (2010), Aile İçi Şiddet Uygulama Nedenlerine İlişkin Görüşler (Bölüm yazarlığı) Mardinsesi Gazetecilik Ltd. Şirketi,  Sayfa: 165-185

 

Bulut, M(2012),  Kültürel Değerlerde Yetişkinlik ve Yaşlılık(Bölüm yazarlığı), İstanbul,  Açılım Kitap, Sayfa: 391-416

 

 

YAYINLAR

1.Bulut, M (2005) Kadın, Kültür ve Depresyon, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi, Sayı:20, Sayfa: 37-47

 

2.Bulut, M.(2008) Kadınlarda Boşanma ve Kültür İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi 19(2)111-118       

 

3.Bulut, M (2010) Kız ve Erkek Çocuklarının Eş Şiddetine Bakış Açılarının Saptanması, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi, Sayı:23, Sayfa: 69-93

 

4.Bulut, M (2010) Fiziksel Şiddet Kullanmaya ve İnsan Öldürmeye İlişkin Görüşler, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi, Sayı:23,  Sayfa:127-154

 

5.Bulut, M.(2009/4), Güneşe Yüzünü Dönenler, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt:15, Sayı:60   Sayfa:255-260

 

6.Bulut, M. (2010/4) Mardin’de Albastıdan Korunma Biçimleri, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt:16, Sayı:64, Sayfa: 15-24

 

7.Bulut, M.(2011/2), Mardin’de Evlilikler, Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt: 17 Sayı:66,  Sayfa:65- 79

 

 8.Bulut, M. (2010), Öğrencilerin Dini İnançları ve Kimlikleri ile Siyasal Tercihlerinin İlişkisi, Ankara Üniversitesi, Antropoloji Dergisi,  Sayı:24,  Sayfa: 115-132

 

 9.Bulut, M. (2012), Practices With The Newborns,  Journal of Human Sciences (online) 9/2, 417-426

 

10.Bulut, M.(2011),  The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies,  Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 3426–3429 Published by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.313

 

 

BİLDİRİ

 

1. “Relation Between The Religious Beliefs and Politicial Preferences of University Students” adlı çalışma, 10th International Educational Technology Conference& Exhibition bildiri kitabında basılı olarak yer almıştır.   

 

2. “The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies” bildiri olarak 3rd World Conference on Educational Sciences’de 3-7 Şubat 2011 tarihinde İstanbul‘da sunum yapılmıştır.

 

 

 

KONFERANS

 

1.“Bilge Köy Katliamının Sosyal Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi” konusundaki çalışma,   Gazi Üniversitesi’nde sunulmuştur.

 

2.“Ankara’da Çocuk Olmak: Sokak Çocukları ve Şiddet” konusunda Ankara Kulübü’nde sunum yapılmıştır.