PROF.DR. METEHAN ÇİÇEK    
Adı : METEHAN
Soyadı : ÇİÇEK
E-posta : mcicek@ankara.edu.tr, metehan.cicek@gmail.com
Tel : +90 312 5958154
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

KISA ÖZGEÇMİŞ

 Zonguldak’ta doğan Dr. Metehan Çiçek aynı şehirde ilkokula başlasa da;  anne ve babasının memuriyeti nedeniyle  ilk ve orta eğitimini Maraş, Sivas ve İstanbul’da sürdürdü. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Asistanlık kazandı. Bu bölümde Profesörlük unvanına kadar yükseldi. Amerika Birleşik Devletlerinde Nortwestern Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesinde (Berkeley) sinirbilimleri alanında doktora sonrası eğitim ve araştırma yapma amacıyla bulundu ve beyin görüntüleme yöntemleri konusunda deneyim kazandı.

Dr. Çiçek, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında açılan Sinirbilimlerim Doktora programının hazırlanmasında öncülük etti. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezinin (BAUM) kurucularındandır ve Müdürlüğünü yürütmektedir.

Dr. Çiçek işlevsel beyin görüntüleme konusunda dersler vermekte, kurslar organize etmektedir. Uzaysal algı, çalışma belleği, zaman algısı ve bu beyin işlevlerinin çeşitli hastalıklardaki bozuklukları ilgi alanları arasındadır. 

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM 

Fizyoloji Profesörü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 2010

Fizyoloji Doçenti, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 2004-2010

Research Associate,Northwestern University Cognitive Neurology and Alzheimers Disease Center  Brain Mapping Labaratory, 2005-2006

Visiting Postdoc, University of California at Berkeley Neuroscience Institute, 2002 (6 ay)

Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 1999-2004

Doktora Sonrası Araştırıcı (TÜBİTAK bursu ile), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,1998-1999 

DİPLOMALAR

Fizyoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Şubat 1998 (Tez konusu: “Prefrontal korteks asimetrisinin kantitatif EEG ile değerlendirilmesi”, Tez danışmanı: Prof. Dr. Erhan Nalçacı)

Tıp Doktoru,     Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temmuz 1994 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği

Avrupa Sinirbilimleri Dernekleri Federasyonu (FENS)

Ankara Tabip Odası 

ARAŞTIRMA ALANLARI

İşlevsel beyin görüntüleme

Uzaysal algı

çalışma belleği

zaman algısı ve bu beyin işlevlerinin çeşitli hastalıklardaki bozuklukları

 
KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

Yürütücü, Zaman algısı ve işleyen bellek ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2013-2014 

Yürütücü, Major depresif bozukluğu olan hastalarda ve sağlıklı bireylerde zaman algısının beyindeki ödül sistemi ile olan ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2011-2013 

Araştırmacı, Sağlıklı kontrol ve majör depresyonlu hasta populasyonlarında duygusal çelişki çözümlemenin beyindeki fonksiyonel lokalizasyonu ve etken nöroanatomik morfolojik faktörlerin incelenmesi, TÜBİTAK destekli, 2009-2011 

Araştırmacı, The neurology of attention, Prof. Marsel Mesulam’ın NIH destekli projesi, 2005-2006 

Araştırmacı, Şizofrenide nörokognitif ve elektrofizyolojik endofenotipik belirteçlerin incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2004-2006 

Araştırmacı, Obsesif kompulsif bozukluk için bir model olarak düşünce baskılama: Bir fMRI çalışması, BAD ve Türk Psikiyatri Derneği destekli, 2004-2006 

Yürütücü, Uzaysal Yarıalan İhmalinin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi, TÜBİTAK destekli, 2003-2004 

Araştırmacı, Çizgi bölme testi sırasında beyin aktivitesinin kantitatif EEG ile incelenmesi, TÜBİTAK destekli, 1998-2001

YAYINLAR

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Koçak OM., Kale E., Çiçek M., (2012), Default mode connectivity differences in obsessive-compulsive disorder. Activitas Nervosa Superior, 54, 118-124 (Google Scholar ve Scopus kapsamındadır).
 2. Özel-Kızıl ET, Baskak B, Güneş E, Çiçek M, Atbaşoğlu EC. (2012), Hemispatial neglect evaluated by visual line bisection task in schizophrenic patients and their unaffected siblings. Psychiatry Research, 200, 133-136 (SCI kapsamındadır).
 3. Koçak OM., Yılmaz A., Atbaşoğlu C., Çiçek M., (2011), Cognitive control of a simple mental image in patients with obsessive-compulsive disorder. Brain and Cognition, 76, 390-399 (SCI ve SSCI kapsamındadır).
 4. Çiçek M., Deouell L., Knight RT., (2009), Brain activity during landmark and line bisection tasks. Frontiers in Human Neuroscience, 3:7. doi:10.3389/neuro.09.007.2009. (SCI-Expanded kapsamındadır).
 5. Koçak OM., Çiçek M., Yağmurlu B., Atbaşoğlu C., (2008), How is cognitive control of a simple mental image achieved? An fMRI study. International Journal of Neuroscience, 118, 1781-1796 (SCI-Expanded kapsamındadır).
 6. Çiçek M., Gitelman D., Hurley RSE., Nobre A., ve Mesulam M., (2007), Anatomical physiology of extinction. Cerebral Cortex, 17, 2892-2898 (SCI kapsamındadır).
 7. Çiçek M., Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., (2007), Frontal and posterior ERPs related to line bisection. Perceptual and Motor Skills, 105, 587-608 (SSCI kapsamındadır).
 8. Baskak B., Kızıl TÖ., Atbaşoğlu C., Çiçek M., Göğüş AK., (2007) Şizofreni hastaları, kardeşleri ve sağlıklı kontrollerde işitsel olaya ilişkin potansiyellerin karşılaştırılması: Kontrollü bir çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi, 44, 10-13 (SCI-Expanded kapsamındadır).
 9. Çiçek M., Nalçacı E. ve Kalaycıoğlu C., (2003), Line Bisection Task Performance and Resting EEG Alpha Power. International Journal of Neuroscience, 113, 849-866 (SCI-Expanded kapsamındadır).
 10. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Güneş E., Çiçek M., (2002), El tercihi anketinin geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13, 99-106 (SSCI kapsamındadır).
 11. Güneş E., Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Çiçek M., Kara F., (2002), Çizgi bölme testi ve test-tekrar test güvenilirliği. 3P Dergisi, 10(1), 33-39 (TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini kapsamındadır).
 12. Çiçek M., Nalçacı E., (2001), Interhemispheric asymmetry of EEG alpha activity at rest and during the Wisconsin Card Sorting Test: Relations with performance. Biological Psychology, 58, 75-88 (SCI kapsamındadır).
 13. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Çiçek, M., Genç, Y., (2001), Relations between handedness and fine motor performance. Cortex, 37, 493-500 (SCI kapsamındadır).
 14. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Çiçek M., Budanur ÖE., (2000), Magical ideation and right-sided hemispatial inattention on a spatial working memory task: Influences of sex and handedness. Perceptual and Motor Skills, 91, 883-892 (SSCI kapsamındadır).
 15. Kalaycıoğlu C., Nalçacı E., Budanur ÖE., Genç Y., Çiçek M., (2000), The effect of familial sinistrality on the relation between schizophrenialike thinking and pseudoneglect. Brain and Cognition, 44, 564-576 (SCI kapsamındadır).
 16. Nalçacı E., Çiçek M., Kalaycıoğlu C., Yavuzer S., (1997), Pseudoneglect of males and females on a spatial short-term memory task. Perceptual and Motor Skills, 84, 99-105 (SSCI kapsamındadır).

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Baskak B., Kızıl TÖ., Atbaşoğlu C., Çiçek M., Göğüş AK., Comparison of Auditory Event Related Potentials in Schizophrenic Subjects, Their Healthy Siblings and Health Controls: A Controlled Study, Yearbook of International Psychiatry and Behavioral Neurosciences – 2009, ed: Nash Boutros, Nova Science Publishers Inc. Chapter. 8, 2011.
 2. Çiçek M., Beynin yüksek fonksiyonları. Temel Fizyoloji, Ed. S. Demirgören, İzmir Güven Kitabevi, İzmir, (baskıda).
 3. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Zaloğlu N., Ocakçıoğlu B., Çiçek M., Koç E.: Kas, Sinir ve Duyu Pratikleri.  Fizyoloji Pratik Kılavuzu, Ed. S. Yavuzer. Antıp, 2. Baskı, Ankara, 1999 (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ders Kitabıdır).

 

DİĞER YAYINLAR

 1. Çicek M, Kalaycıoğlu C, Özgüven HD. Beyni çalışırken görmek. Bilim ve Teknik 2012; 530:44-47.
 2. Özgüven HD. Çicek M, Romantik aşkın nörobiyolojisi. Bilim ve Ütopya 2012; 212:19-25.
 3. Çiçek M., Üniversitelerde norm kadro uygulamalarına ilişkin düşünceler, Hekim Postası, Mayıs-Haziran 2009, sayı 15, sayfa 15.
 4. Çiçek M., İşlevsel beyin görüntüleme yöntemleri, Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı Farmakolojide kullanılan invivo kayıt sistemleri 30 Mayıs 2008, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum, s15-24.
 5. Çiçek M., Uzaysal Yarıalan İhmalinin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi, Tübitak Projesi Kesin Raporu, Ankara, 2004.
 6. Nalçacı E., Çiçek M., Kalaycıoğlu C., Çizgi bölme testi esnasında beyin aktivitesinin kantitatif EEG ile incelenmesi. Tübitak Projesi Kesin Raporu, Ankara, 2000.
 7. Çiçek M., Prefrontal korteks asimetrisinin kantitatif EEG ile değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Ankara, 1998.

ULUSLARASI KONGRELERDE SUNULAN VE YAYINLANAN BİLDİRİ ÖZETLERİ 

27.  Koçak OM, Yılmaz A., Atbaşoğlu C., Çiçek M., (2011) Cognitive control of a simple mental image in patients with obsessive-compulsive disorder, OHBM 17th annual meeting, June 2011, Quebeck City, Canada.

 1. Ceylan AC., Altınışık M., Bağ M., Cansız A., Doğan F., Çiçek M., (2009), The effect of attention on exam success. VIth International Cognitive Neuroscience Meeting, Marmaris, 14-18 April, 2009, p 103-104.
 2. Çiçek M., Gitelman DR, RHurley, Nobre AC and Mesulam M (2008). Anatomical physiology of spatial extinction. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: 10th International Conference on Cognitive Neuroscience. doi: 10.3389/conf.neuro.09.2009.01.089 (SCI-Expanded kapsamındadır).
 3. Çiçek M., Gitelman D., Hurley RSE., Nobre A., ve Mesulam M., (2007), Anatomical physiology of extinction. Neuroimage 36 (Supplement 1), S82 (SCI kapsamındadır).
 4. Çiçek M., Deouell L., D’Esposito M., Knight RT., (2004), Brain activity during landmark and line bisection tasks. International Journal of Psychophysiology, 54 (1-2):101 (SCI kapsamındadır).
 5. Çiçek M., Nalçacı E. ve Kalaycıoğlu C., (2000), Line Bisection Task Performance and Resting EEG Alpha Power. Abstracts 4th European Conference of the FEPS, Amsterdam, The Netherlands, Journal of Psychophysiology, 14 (Supplement 1), 36-37 (SCI kapsamındadır).
 6. Nalçacı E., Çiçek M., Kalaycıoğlu C., (2000), Line bisection task performance and resting EEG alpha asymmetry. Abstracts 4th European Conference of the FEPS, Amsterdam, The Netherlands, Journal of Psychophysiology, 14 (Supplement 1), 50-51 (SCI kapsamındadır).
 7. Çiçek M., Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., (1999), Line bisection task performance and resting EEG alpha asymmetry. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, Program and Abstract Book, Bursa, October 22-24, 1999, p. 33.
 8. Kalaycıoğlu C., Nalçacı E., Çiçek M., (1999), A modified method for assesment of turning bias in humans. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, Program and Abstract Book, Bursa, October 22-24, 1999, p. 31-32.
 9. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Genç Y., Budanur Ö., Çiçek M., (1999), Pseudoneglect and schizotypal thinking. 2nd International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioral Disorders, Program and Abstract Book, Bursa, October 22-24, 1999, p. 29.
 10. Kalaycıoğlu C., Nalçacı E., Budanur Ö., Çiçek M., (1998), The effect of familial sinistrality on the relation between schizotypy and pseudoneglect. International Journal of Psychophysiology, 30(1-2):172 (SCI kapsamındadır).
 11. Çiçek M., Nalçacı E., (1997), Hemispheric asymmetry of EEG alpha activity at rest and during Wisconsin Card Sorting Test: Relations with performance. 4th Laterality and Psychopathology Conferance, University of London, United Kingdom, Programme and Abstracts, June 19-21 1997, pp. 19.
 12. Nalçacı,E., Kalaycıoğlu, C., Budanur, Ö., Çiçek, M., Brugger, P., (1997), Magical ideation and pseudoneglect on a spatial short-term memory task. 4th Laterality and Psychopathology Conference, University of London, United Kingdom, Programme and Abstracts, June 19-21 1997, pp. 35.
 13. Çiçek, M., Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., Pamuklar, E., Yavuzer, S., (1996), The effects of handedness on lateral asymmetry in a free vision study of spatial memory. International Journal of Psychology, 31(3-4):402 (SSCI kapsamındadır).
 14. Nalçacı, E., Çiçek, M., Kalaycıoğlu, C., Pamuklar, E., Yavuzer, S., (1996), The effects of gender on lateral asymmetry in a free vision study of spatial memory. International Journal of Psychology, 31(3-4):86 (SSCI kapsamındadır).
 15. Kalaycıoğlu, C., Nalçacı, E., Çiçek, M., Yavuzer, S., (1996), The effect of gender and familial sinistrality on the relation between pseudoneglect phenomenon and finger tapping performance. 8th World Congress of International Organization of Psychophysiology, Programme and Abstracts, June 25-30, 1996, Tampere, Finland, Pp. 133.
 16. Nalçacı, E., Çiçek, M., Pamuklar, E., Yavuzer, S., (1995), The relationships between handedness, finger tapping and spatial memory tasks. Abstracts of the first FEBS Congress, 9-12 September 1995, Maastricht, The Netherlands, European Journal of Physiology, Supp 430(4):R34.

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN VE YAYINLANAN BİLDİRİ ÖZETLERİ 

 1. Koçak OM., Yılmaz A., Atbaşoğlu C., Çiçek M., (2011), Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında basit bir zihinsel imgenin kognitif kontrolü: Bir fMRI çalışması. 10. Ulusal Sinirbilim Kongresi Özet Kitabı, s 33.
 2. Koçak OM., Çiçek M., Yağmurlu B., Atbaşoğlu C., (2007),Brain regions associated with suppressing a spatial image. Neuroanatomy, 6 (Supplement 1), pp 5-6.
 3. Çiçek M., (2006), Pubertal ve adölesan dönemde nörofizyolojik değişiklikler. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 1-5 Kasım 2006, İstanbul, s. 50.
 4. Çiçek M, Deouell L, D’Esposito M, Knight RT., (2005), Brain activity during landmark and line bisection tasks. Neuroanatomy, 4 (Supplement 1), pp 10.
 5. Baskak B, Ozel T, Çiçek, M, Gugus AK, Atbasoglu EC., (2005), Between group differences and interrelations of the auditory P300, N100 and P200 wavefroms in schizophrenic patiens, their first degree relatives and healthy controls Neuroanatomy, 4 (Supplement 1), pp 9.
 6. Çiçek, M, Nalçacı, E, Kalaycıoğlu, C., (2003), Late Event-Related Potentials Related to Frontal-Posterior Spatial Attention Processes Neuroanatomy, 2 (Supplement 1), pp 2.
 7. Nalçacı E, Kalaycıoğlu C, Güneş E, Çiçek M., (2001), El tercihi anketi maddelerinin güvenilirlik ve geçerliliği. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 27. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri, 8-12 Ekim 2001, İstanbul, s. 93.
 8. Güneş E, Kalaycıoğlu C, Kara F, Nalçacı E, Çiçek M., (2001), Çizgi bölme testi test-yeniden test güvenilirliği. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 27. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 8-12 Ekim 2001, İstanbul, s. 92.
 9. Çiçek M., Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., (2000), Yalancı ihmale olaya ilişkin potansiyel penceresinden bakış. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 4-8 Eylül, 2000, Eskişehir, s. 161.
 10. Kalaycıoğlu, C., Nalçacı, E., Çiçek, M, (2000), Dönme yönü tercihi farklı bireylerde şizofreni benzeri düşünceler: Dopamin aktivasyonunun rolü. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 26. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 4-8 Eylül, 2000, Eskişehir, s. 31.
 11. Kalaycıoğlu, C., Nalçacı, E., Genç, Y., Çiçek, M, (1999), El tercihi, göz tercihi, ayak tercihi ve ince motor performans ilişkisi. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 6-10 Eylül 1999, Elazığ, s. 156.
 12. Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., Genç, Y., Budanur, Ö., Çiçek, M, (1999), Yalancı ihmal ve şizotipal düşünce. 25. Ulusal Fizyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 6-10 Eylül 1999, Elazığ, s. 157.
 13. Çiçek, M., Nalçacı, E., Wiskonsin Kart Eşleştirme Testi ve dinlenim sırasında EEG alfa aktivitesinin interhemisferik asimetrisi. (1997), Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 29 Eylül - 4 Ekim 1997, Adana, s. 24.
 14. Kalaycıoğlu, C., Budanur, Ö., Nalçacı, E., Çiçek, M., Yavuzer, S. (1997), “Sağlaklarda Asimetrik Görsel Uzaysal Değerlendirme“ Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 29 Eylül-4 Ekim 1997, Adana, s. 52.
 15. Çiçek, M., Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., Bayar, P., (1996), Elit atıcılarda atıcılık performansı ile bilişsel işlevler arasındaki ilişki. 4. Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Özetleri, 1-3 Kasım 1996, Ankara, s. 31.
 16. Nalçacı, E., Çiçek, M., Pamuklar, E., Yavuzer, S., (1995), El tercihi ve cinsiyetin parmak vuru ve uzaysal yakın bellek testlerindeki performans ile ilişkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 24-28 Eylül 1995 Ankara, s. 42.