PROF.DR. MEHMET ÇETİN KOÇAK    
Adı : MEHMET ÇETİN
Soyadı : KOÇAK
E-posta : mckocak@ankara.edu.tr, m.c.kocak@gmail.com
Tel : +90 312 203 34 38
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
(Güncelleme: 01.07.2013)

Doğum yerim Antakya, doğum tarihim 04.08.1951. Antakya Lisesini 1968de bitirdim. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde öğrenci iken sınavla burs kazanınca ayrılıp Türkiye Atom Enerji adına yüksek öğrenim için İngiltere'ye gittim.  Lisans, yüksek lisans ve doktora diploması alıp 1980de yurda döndüm. Altı yıla yakın Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde araştırıcı olarak çalıştım. Sonra Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyeliğine başladım. 1991de doçent, 2009de profesör oldum.

Stajımı 1974 yazında Commonwealth Zinc Company adlı şirketin Bristol fabrikasında yaptım.
İngiltere Kimya Mühendisleri Odasına (IChemE) 1977den beri üyeyim.
Yüksek Öğrenim:
1975   Lisans                 Kimya mühendisliği           Birmingham Üniversitesi
1976   Yüksek lisans      Kimya                                 Salford Üniversitesi
1980   Doktora               Kimya mühendisliği           Aston Üniversitesi

Tezlerim:

Koçak M.Ç., 1976,
A radiochemical study of manganese self-diffusion in synthetic faujasites, M.Sc. dissertation, Salford University, İngiltere.
Koçak M.Ç., 1980, Dynamic simulation of chemical plant, Ph.D. thesis, Aston University, İngiltere.      3 atıf
Araştırma Alanlarım:
Süreç modelleme, benzetim, denetim, tasarım ve uygunlaştırması; denemeler tasarımı; sayısal yöntemler, bilgisayar proğramlama.
Projeler:
1982-1983   Devlet Bakanlığı ve TÜBİTAK ortak projesi
        1983 Türkiye araştırma-geliştirme envanteri
1989-1990
   Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, No. 89-25-00-20
        Dolgulu bir kolonun kazan ısıtma yüküne verilen basamak etkiye yanıtımı
       
Koçak M.Ç., Özkazanç O.
1991-1992   Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, No. 91-25-00-16
        Kesikli bir polimerleşme kabının çevrimiçi bilgisayar denetimi
       
Koçak M.Ç., Karagöz A.R.

2009-2011    FP6 Eşgüdüm Eylemi Projesi, No. INCO-CT-2006-517728     
          INNOVA-MED, Innovative processes and practices for wastewater treatment and re-use in the
Mediterrenean region
Yönettiğim tezler:
Karagöz A.R., 1991,  Kesikli bir polimerleşme kabının çevrimiçi bilgisayar denetimi, Y. Lis. tezi, Ankara Üniversitesi
Ünal İ., 1995,  Bir polimerleşme kabına dinamik matrisli denetim uygulanması, Y. Lis. tezi, Ankara Üniversitesi
Kocaoğlu M.A., 2010, Bir yakıt dağıtım dizgesinin ulaşım maliyetine doğrusal proğramlama uygulanması, Y.
         Lis. tezi,
Ankara Üniversitesi

Erşan A., 2010, Kesikli bir tepkime kabının sıcaklık denetimi, Y. Lis. tezi, Ankara Üniversitesi
Lisans derslerim:
Sayısal Yöntemler, Kimya Mühendisliği Matematiği, Dinamik Benzetime Giriş, Süreç Denetimi, Süreç Tasarımı, Uygunlaştırma, Araştırma Teknikleri.
Lisansüstü derslerim:
Uygulamalı Sayısal Analiz, Çok Bileşenli Damıtma, Proses Kontrol.
Davetli konuşma:
Koçak M.Ç.,
2008, Convergence Acceleration. Chemical Engineering Department, Coimbra University, Portugal.
Yayınlarım:
(1) Fletcher J.P., Gay B., Kocate C.M. (*), 1982
        (*)  baskı hatası
A Dynamic Simulation Package for Chemical Engineering, 9th Annual Research Meeting of IChemE, Imperial College, London, England. Reported in: Trans. IChemE. 60(4) 253-254.     1 atıf
(2)
Koçak M.Ç., 1992 
Letter to the editors
Computers & Chemical Engineering, Volume 16, Issue 8, August 1992, Page 817
(3) Mehmetoğlu Ü., Çiçek S., Koçak Ç., 1993 
Dynamics of a Column Reactor Fermenting Glucose via Immobilised Z. Mobilis to Produce Ethyl Alcohol
, Chemical and Biochemical Engineering Quaterly, 7(2)pp.97-100 (ISSN:0352-9568)      1 atıf
(4) Abilov A., Koçak M.Ç., 1998
Real-time optimization and control of industrial alkyne hydrogenation, DYCOPS-5, 5th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, 8-10 June, 1998, Corfu, Greece, preprints (Ed. C. Georgakis), pp.508-510
(5) Abilov A.G., Koçak M.Ç., 2000
An optimal control application to an industrial hydrogenation reactor, Chemical Engineering Research and Design, 78, A4:630-632      
2 atıf
(6) Karaduman A., Şimşek E.H., Koçak M.Ç., Bilgesü A.Y., 2002
Use of Cyclohexane as solvent in thermal degradation of low density polyethelene wastes, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 41(4)767-776      
3 atıf
(7) Alibeyli R., Yeniova H., Koçak M.Ç., Karaduman A.,  2003
Kinetic peculiarities of benzene production from benzene-toluene-xylene fraction of pyrolysis gasoline by catalytic hydrodealkylation at high temperatures, Petroleum Science and Technology, 21(5,6)789-803      
1 atıf
(8) Karaduman A., Koçak M.Ç., Bilgesü A.Y., 2003
Flash vacuum pyrolysis of low density polyethylene in a free-fall reactor, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 42(2)181-191      
5 atıf
(9) Koç A., Bilgesü A.Y., Alibeyli R., Koçak M.Ç., 2004
A factorial experimental design for oxidative thermal decomposition of low-density polyethylene waste, J. Anal. Appl. Pyrolysis, 72, 309-315      
5 atıf
(10) Bilgesü A.Y., Koçak M.Ç., Karaduman A., 2006        Davetli kitap bölümü
Chapter 23. Waste plastic pyrolysis in free-fall reactors, In: Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics (Eds. J. Scheirs and W Kaminsky), John Wiley&Sons Ltd..      
1 atıf
(11) Koçak M.Ç., 2006
A new iterative method created and applied to equilibrium calculations, Chisa 2006, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Prague, Czech Republic, Summaries 4,
System Engineering, pp.1229-1230
(12)
Koçak M.Ç., 2006
Acceleration of equilibrium calculations via a new technique, Chisa 2006, 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, 27-31 August 2006, Prague, Czech Republic, Summaries 6,
Supplement, pp.1891-1892 
(13) Koçak M.Ç., 2008
A class of iterative methods with third order convergence to solve nonlinear equations, The proceedings of the Twelfth International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM2006), 10-14 July 2006, Leuven, Belgium. Eds. Goovaerts M.J., Vandewalle S., Van Daele M., Wuytack L., Journal of Computational and Applied Mathematics, 218(2)pp.290-306
      7 atıf
(14) Koçak M.Ç., 2008
Simple geometry facilitates iterative solution of a nonlinear equation via a special transformation to accelerate convergence to third order, The proceedings of the Twelfth International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM2006), 10-14 July 2006, Leuven, Belgium. Eds. Goovaerts M.J., Vandewalle S., Van Daele M., Wuytack L., Journal of Computational and Applied Mathematics, 218(2)pp.350-363
    4 atıf
(15) Koçak M.Ç., 2008
Simulation optimises feedback control on the temperature of a heterogeneous batch reactor, ChemPor 2008, 10th International Chemical and Biological Engineering Conference, 4-6 September 2008, Braga, Portugal. Book of abstracts (ed. E.C. Ferreira), pp.762-763

(16) Koçak M.Ç., 2008
Ostrowski's fourth order method applied to flash calculations, ChemPor 2008, 10th International Chemical and Biological Engineering Conference, 4-6 September 2008, Braga, Portugal.

(17) Koçak M.Ç., 2009
Use of Simulink's S-function to simulate feedback temperature control of a heterogeneous batch reactor,  Chemical Product and Process Modeling, 4(4)art.no. 15, doi:10.2202/1934-2569.1358

(18) Koçak M.Ç., 2009
Acceleration of iterative methods, in Reports of the Third Congress of the World Mathematical Society of Turkic Countries, Zhumagulov B.T. (ed.) Almaty, June 30-July 4, 2009, Kazakhstan, ISBN:978-601-240-063-2

(19) Koçak M.Ç., 2011
Simple, robust, and fast iterative solution of Underwood's equations for minimum reflux, Chemical Engineering Research and Design, 89(2011)197-205
      1 atıf

(20) Koçak M.Ç., 2011
Ostrowski's fourth order method speedily solves cubic equaitons of state, Journal of Computational and Apllied Mathematics, 235(16)4736-4741

(21) Koçak M.Ç., 2011
Second derivative of an iterative solver boosts its acceleration by Koçak's method, Applied Mathematics and Computation, 218(3)pp.893-898

(22) Koçak M.Ç., 2013
Koçak's method shows that an unwittingly exaggerated convergence order is in fact 2, Applied Mathematics and Computation, 219(2013)10053-10058