PROF.DR. ALİ MERTHAN DÜNDAR    
Adı : ALİ MERTHAN
Soyadı : DÜNDAR
E-posta : mdundar@ankara.edu.tr, merthandundar@gmail.com
Tel : 3103280/1758
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF. DR. ALİ MERTHAN DÜNDAR’IN ÖZGEÇMİŞİ VE ESER LİSTESİ

ÇALIŞMA KONULARI

Türk-Japon İlişkileri, Japonya ve İslâm Dünyası İlişkileri, Japonya ve Türkistan (Orta Asya) İlişkileri, Japon Emperyalizmi, Türk Dünyası ve Japonya İlişkileri.

ÖZGEÇMİŞİ

1968  Ağrı Doğumlu.

1986  Ankara Atatürk Anadolu Lisesi.

1991  Lisans, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

1992 - 1993 OYTUR - OYAK Turizm / Japonya'dan Incoming Bölümü.

1993-1996 TOYOTASA, Japonya ve Türkiye / İnsan Kaynakları Bölümü - İdari İşler Bölümü (Koordinasyon Görevlisi - Tercüman - Güvenlik Amirliği).

1996 - 2000 Serbest Ticaret (İngilizce ve Japonca Profesyonel Turist Rehberliği)

1999 Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tarih Bölümü - Genel Türk Tarihi).

2001  Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

2006 Doktor, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tarih Bölümü - Genel Türk Tarihi).

2008  Yardımcı Doçent Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

2009 Doçent Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

2014 -  Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.

 YURT İÇİ - YURT DIŞI  ARAŞTIRMA, EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1) 2001 - 2002 Japonya, Tokyo Üniversitesinde Japan Foundation Fellowship Programı ile Konuk Araştırmacı. (12 Ay).

2) 2003 Japonya, Tokyo-Keio Üniversitesi, Center for Arean Studies tarafından organize edilen ve Prof. Dr. Tsutomu Sakamoto'nun başkanlığında yürütülen, Modern Japanese Policy for Islamic World in the Showa Period and its Effects on the Asian Nationalism, başlıklı projede araştırmacı üyeliği. Comperative Strategic Activities of Japan and Turkey to Central Asia konusunda 20 Ocak - 16 Şubat 2003 tarihleri arasında Tokyo'da Arşiv çalışması yapılmıştır.

3) 2004 Japonya, Tokyo-Keio Üniversitesi, Center for Arean Studies tarafından organize edilen ve Prof. Dr. Tsutomu Sakamoto'nun başkanlığında yürütülen, Modern Japanese Policy for Islamic World in the Showa Period and its Effects on the Asian Nationalism, başlıklı projede araştırmacı üyeliği. Comperative Strategic Activities of Japan and Turkey to Central Asia konusunda 17 Ocak - 03 Şubat 2004 tarihleri arasında Tokyo'da Arşiv çalışması yapılmıştır.

4) 2009 - 2010,  Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak bir yıl süresince Japon Dili ve Japon Tarihi dersleri verilmiştir.

5) 2012 - 2013 Amerika Birleşik Devletleri, Stanford Üniversitesi - Hoover Enstitüsü, Konuk Araştırmacı. 01 Kasım 2012 -  01 Şubat 2013 (YÖK Bursu ile 3 ay).

6) 2013 Rusya Federasyonu, Tataristan - Kazan Federal Üniversitesi, Türkoloji Bölümünde Konuk Öğretim Üyesi olarak 15 gün ders verilmiştir.

7) 2014 İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies Orta Doğu ve Asya Araştırmaları Fakültesi’de Erasmus Programı kapsamında Konuk Öğretim Üyesi olarak 1 hafta ders verilmiştir. 

8) 2016 İsviçre, University of Zurich URPP Asia and Europe, Ulrich Brandenburg'un Doktora Tez'i makale sunumuna, davetli tartışmacı olarak katılınmıştır.

9) 2017 Azerbaycan Diller Üniversitesi, Nisan ayında Konuk Öğretim Üyesi olarak 10 gün ders verilmiştir.

10) 2017 Prof. Dr., Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak bir dönem ders verilmiştir.

11) 2019 Japonya - Tokyo, TOYO Üniversitesi, Kısa Süreli Uluslararası Konuk Öğretim Üyesi olarak 2 hafta ders verilmiştir. ( 08 - 21 Ocak 2018).

            LİSANS DÜZEYİNDE VERDİĞİ / VERMİŞ OLDUĞU DERSLER

- Japonca Dinleme Anlama.

- Japon Yazısı.

- Çeviri (Japonca-Türkçe).

- Türk- Japon İlişkileri Tarihi - I.

 - Türk- Japon İlişkileri Tarihi - II.

- Metin Okuma (Japonca).

- Japon Edebiyatı.

- Japon Tarihi.

 - Japonolojiye Giriş.

- Japon Kültürü.

               YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA DÜZEYİNDE VERDİĞİ DERSLER

- 19.yy Türk Japon İlişkileri.

- 20. yy Türk - Japon  İlişkileri.

- Japon Modernleşmesi ve Türkiye.

- Japonya'nın Yakınçağ Avrasya Politikaları (1868-1905).

- Japon Arşivleri ve Osmanlı ile İlgili Belgeler.

YÖNETİLMİŞ TEZLER (YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA)

1) Sinan LEVENT, "Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Öncesi Türk Basınında Japonya (1933 - 1939)",  Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.

2) Nurullah SAT, "Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Sürecinde Türk Basınında Japonya (1939 - 1945)",  Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011.

3) Şeyma NALBANT, "XIX. Yüzyıl Japonyasında Siyasi Düşünce: Shinron ve Bunmeiron  no Gairyaku eserlerinde İdeoloji", Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

4) Emine SİCİM, "Türkiye'deki Japon Algısına Bir Kaynak Olarak Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Ertuğrul Firkateyni Faciası", Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013.

5) Yasemin DAVARCI, "1904 - 1905 Rus-Japon Savaşı'nın Japon Manga Kitaplarına Yansıması", Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015.

6) Nesibe KAYA, "Yoshida Shigeru’nun Siyasi Düşünce Yapısı: "Nihon o Ketteishita Hyakunen", Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018.

7) Nurullah SAT, "Dil ve Düşünce Bağlamında Toshihiko Izutsu." Doktora Tezi, Ankara 2018.

YÖNETİLMEKTE OLAN TEZLER

I) Yüksek Lisans:

1) Orçun KOÇAK, "Japon  - Macar Kültür Dergisi Nikko Bunka Üzerine Bir İnceleme".

2) Yücel Yaylacı, "Osmanlı Basınında Japonya".

II) Doktora:

1) Habibe SALĞAR, "Bir Mançuko Paranoması: Jidenteki Romanlarda Sömürge ve Savaş Dönemi".

2) Ömer Can NURİ, "XX. Yüzyıl Başlarında Uygurlarda Yenileşme Hareketi".

3) Şeyma NALBANT AYHAN, "Fukuzawa Yukichi’nin II. Dünya Savaşı Öncesi Dönemde Japon Siyaseti Üzerindeki Etkileri".

4) Emine Sicim KAPLAN, "Büyük Asyacılık İdeolojisi İçinde Nanshinron ve Japonya’nın Güneydoğu Asya Siyaseti".

5 ) Yasemin YAZICI, "Nakae Chomin'in Eserlerinde Asya Algısı ve Büyük Asyacılık".

6) Hülya DEVECİ, "Amerikan Board'ın Japonya'daki Misyonerlik Faaliyetleri".

ÖDÜLLER:                                                                                              

1) 2007, Tarih Araştırması Teşvik Ödülü."Türk Ocakları Prof. Dr. Osman Turan Başarı ve Teşvik Ödülleri", 06 Mayıs 2007. (A. Merthan DÜNDAR, Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya, Ötüken Yayınevi: 2006 İstanbul adlı eser için verilmiştir.)

2) 2011, Başarı Ödülü."İLESAM: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başarı Ödülü".

TELİF ve EDİSYON KİTAPLAR

1) 2006, A. Merthan DÜNDAR, Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya, Ötüken Yayınevi: İstanbul. (II. Baskı 2012).

2) 2007, Japonya Tarih-i Siyasisi, Dr. Ichikawa, Haz. A. Merthan DÜNDAR, Mahir Ünsal ERİŞ, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Kozan Ofset, Ankara.

3) 2008, A. Merthan DÜNDAR, Japonya'da Türk İzleri: Bir Kültür Mirası Olarak Mançurya ve Japonya Türk-Tatar Camileri, Vadi Yayınları: Ankara. (II. Baskı, Mac Medya İstanbul, 2017).

4) 2008, Tarihten Bugüne Başkurtlar, Tarih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler, Haz. A. Melek ÖZYETGİN, A. Merthan DÜNDAR, İlyas KAMALOV, Ötüken Yayınları, Ankara.

5) 2009, Asya Tehlikede, Hasan Hatano Uho, Japonca'dan mütercimleri Japonyalı Muhammed Hilmi Nakawa ve Abdürreşid İbrahim, Yayına Hazırlayanlar: Ali Merthan DÜNDAR, Mahir Ünsal ERİŞ, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Bizim Büro Matbaası, Ankara.

6) 2010, A. Merthan DÜNDAR - Misawa NOBUO, Books in Tatar-Turkish Printed by Tokyo'da Mahalle-i İslamiye (1930-38), Toyo Univeristy Asian Cultures Research Institute, Tokyo. (DVD KİTAP)

7) 2011, A. Merthan DÜNDAR, Japonya'nın Orta Asya Politikaları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara.

8) 2016, Rus - Japon Savaşı'ndan Alınan Maddi ve Manevi Dersler ve Japonların Başarılarının Sebepleri, Yayına Hazırlayan: Ali Merthan DÜNDAR, Çev. Özcan KILIÇ, Gece Yayınları Ankara.

9) 2017, A. Merthan DÜNDAR, Тюркские следы на японской земле, Культурное наследие: Тюрко-татарские мечети в Маньчжурии и Японии, Gece Yayınları Ankara. ( 3 numaralı kitabın Rusçası)

10) 2018, Abdürreşit İbrahim ve Zamanı: Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya, Yayına Hazırlayan: A. Merthan DÜNDAR, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara.

11) 2018, Türkiye’de Tayvan Çalışmaları-1 (Tarih, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler), Yayına Hazırlayan: Ali Merthan DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları: 1, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara.

12) 2018, Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones, Edit.: A. Merthan DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları: 2, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara.

13) 2019, Değişen Dünya Düzeni: Türkiye ve Japonya'nın Perspektifleri - The Changing International Order: The Perspectives of Japan and Turkey, (Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır), Yayına Hazırlayanlar: A. Merthan DÜNDAR ve Bahadır PEHLİVANTÜRK, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları: 3, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara.

14) 2019, Meiji Japonyasına 150. Yılından Bakışlar: Seçilmiş Makaleler, Yayına Hazırlayan: A. Merthan DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları: 4, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara.

ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERLE KİTAPLARDA YAYIMLANAN MAKALELER - BÖLÜMLER

1) 2003, A. Merthan DÜNDAR, "Uzak Doğu'da İdil-Ural Türklerinin Yayın Faaliyetleri ve Tokyo Mahallei-i İslamiye Matbaası", Türkoloji Dergisi, Cilt XVI, Sayı: 2, Ankara, s. 103 -116.

 2) 2004, A. Merthan DÜNDAR, "Japonya Türk Tatar Diasporası", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Ankara, s. 75 - 89.

 (E-dergi: http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/)

 

3) 2005, A. Merthan DÜNDAR, "İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal", Türk Yurdu, Cilt: 25 Sayı: 215, Ankara,  s. 54 - 59.

4) 2006, A. Merthan DÜNDAR, "Japonya Arşivlerindeki İngiliz Belgelerine Göre Kırım Milli Mücadele Tarihinden Bir Yaprak", Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, Sayı: 11 Güz, Ankara, s. 39 - 56.

5) 2007, A. Merthan DÜNDAR, "一九三〇年代における日本のイスラーム政策とオスマン皇族", (Sen kyuu hyaku sanjuu nen dai ni okeru nippon no isuraamu seisaku to osuman kouzoku: Japanese Policy for the Muslims in the 1930s and the Ottoman Princes),  Shigaku (The Historical Science), Vol. LXXV, No. 2. 3, Mita-Shigaku-kai (The Mita Historical Society), Faculty of Letters, Keio University, Tokyo,  s. 53 - 87.

6) 2007, A. Merthan DÜNDAR, "Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Bulunan Japonya ile İlgili Belgeler Üzerine", Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, 2006/1, Çanakkale, s. 222 - 232.

7) 2007, A. Merthan DÜNDAR, "A Secret Convention on Mongolia Dated 1912, Signed Between Russia and Japan", Statehood Of Nomads: History and Tradition, International Institute For The Study of Nomadic Civilization, Ulan Bator, s. 159 - 164. (Seçki Kitabı olarak basılmıştır. Kitap Bölümü)

8) 2008, A. Merthan DÜNDAR, "Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde Bulunan Kore İle İlgili Belgeler Üzerine Bir Değerlendirme", Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, Çanakkale, s. 57 - 68.

9) 2008, A. Merthan DÜNDAR, "Three U.S. Reports Concerning Japanese Pan-Asianism and Pan-Islamism", Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES) (Nihon Chuto Gakkai Nenpo), No. 23 - 2, Tokyo, s. 261 - 274.

10) 2008, A. Merthan DÜNDAR, "オスマン皇族アブデュケリムの来日", (Osuman kouzoku abudyurukerimu no rainichi), 日中戦争とイスラーム:満蒙・アジア地域における統治・懐柔政策, (Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku), Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo, s.135 - 178. (Kitap Bölümü)

11) 2008, A. Merthan DÜNDAR, "Japonya ve İslam Dünyası-I: Japon Resmi Belgelerine Göre Osmanlı Devletine Karşı İngiliz Kışkırtması ve Arap İsyanı", Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, s. 355 - 367. (Kitap Bölümü)

12) 2008, A. Merthan DÜNDAR, "İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal ve Rusya Müslümanlarının Özgürlük Çabalarının Görmezden Gelinişi", Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, Derleyen: Gönül PULTAR, Tetragon Yayınevi, İstanbul, s. 353 - 368. (Türk Yurdu Dergisi'nde yayımlanmış makalenin genişletilmiş halidir. Kitap Bölümü)

13) 2008, A. Merthan DÜNDAR, "Japonya'da Bir Başkurt Önder: Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangaliyef", Tarihten Bugüne Başkurtlar, Tarih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler, Haz. A. Melek ÖZYETGİN, A. Merthan DÜNDAR, İlyas KAMALOV, Ötüken Yayınevi, Ankara, s. 132 - 162. (Kitap Bölümü)

14) 2009,  A. Merthan DÜNDAR, "イスタンブルの中村商店をめぐる人間関係の事例研究:徳富蘇峰に宛てられた山田寅次郎の書簡を中心に", (isutanburu no nakamura shouten wo meguru ningen kankei no jirei kenkyu: tokutomi sohou ni aterareta yamada torajirou no shokan wo chuushin ni), (A Case Study of Human Relations at Nakamura Store in Istanbul: Torajiro Yamada’s Letters to Soho Tokutomi), The Bulletin of Faculty of Sociology, Toyo University, Vol. 46. No. 2 (March 2009), (toyo daigaku shakaigakubu kiyou, dai 462 gou), Tokyo, s. 181-220.

15) 2009, A. Merthan DÜNDAR, "An Analysis on the Documents Related to China: Materials in the Otoman and Republic Archives of Turkey", Eurasian Studies, Beijing, s. 329 - 346. (II. Geleneksel Uluslararası Çin Araştırmaları Konferansı, 21 - 23 Temmuz 2007’de sunulan bildirinin genişletilerek makale haline getirilmiş şeklidir)

16) 2010, A. Merthan DÜNDAR, "Documents Related to Mongolia in Turkish Archives and Japan Mongolia Relations", Mongolia in the 21st Century: Society, Culture and International Relations, Haz: K.WARIKOO - Sharad K. SONI, Pentagon Press, New Delhi, s. 22 - 29. (Kitap Bölümü)

17) 2011, A. Merthan DÜNDAR, "İngiliz Belgelerine Göre Türk Esirlerin Japonya Tarafından Sibirya’dan Nakli Meselesi (1919 - 1921)", Prof. Dr. Özkan İzgi’ye Armağan, Yay. Haz.: Bahaeddin YEDİYILDIZ - Mehmet ÖZ, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, s. 49 - 74. (Kitap Bölümü)

18) 2011, A. Merthan DÜNDAR, "Japon Resmi Belgelerine Göre Ayaz İshaki ve Japonya’daki Faaliyetleri", Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı. 287, Ankara, s. 100  - 105. (Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı (22 - 24 Nisan 2005)’da sunulan bildirinin genişletilerek makale haline getirilmiş şeklidir)

19) 2012, A. Merthan DÜNDAR, "Türk Milliyetçilerinin Japonya Algısına Bir Kaynak Olarak Mehmet Akif’in Mısralarında Japonya ve Japonlar", Türk Yurdu, Cilt 32, Sayı. 295, Ankara, s. 589 - 593.

20) 2012, A. Merthan DÜNDAR, "Japan in the Turkish Press: An Essay on Books Written about Japan in Ottoman Script during the 19th and 20th Centuries", Asian Research Trends New Series, No 7, The Toyo Bunko, Tokyo, s. 55 - 73.

21) 2012, A. Merthan DÜNDAR, "Pertev Demirhan ve Rus-Japon Harbin’den Alınan Maddi ve Manevi Dersler Adlı Eseri Üzerine", Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı I, Editörler: Selçuk ESENBEL - Erdal KÜÇÜKYALÇIN, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 299 - 318. (4 - 6 Haziran 2010’da Türkiye’de Japonya Çalışmaları - I Konferansı'nda sunulan bildirinin genişletilerek makale haline getirilmiş şeklidir. Kitap Bölümü)

22) 2012, A. Merthan DÜNDAR, "私は夢も日本語で見ていたトルコ・タタール移民の活動", (watashi ha yume mo nihongo de mite i a toruko . tatāru imin no katsudou), ユーラシア世界〈2〉ディアスポラ論, (Yuurajia sekai (2) Diaspora ron), Edt: Nobuaki SHIOKAWA, Hisao KOMATSU, Mitsuyoshi NUMANO, University of Tokyo Press, Tokyo, s. 205 - 228. (Kitap Bölümü)

23) 2012, A. Merthan DÜNDAR, "Abdürreşit İbrahim ve Japonya", Türk-Japon İlişkilerinin Dönüm Noktasında Abdürreşit İbrahim, Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve Türk-Japon İlişkileri Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, Konya, s. 117 - 137. (Kitap Bölümü)

24) 2012, A. Merthan DÜNDAR, "Japonya, İslamiyet ve Orta Asya: Japonya'nın İslâm Siyaseti İçinde İdil-Ural Türkleri", Orta Asya’da İslâm: Temsilden Fobiye, III. Cilt, Editör: Muhammet Savaş KAFKASYALI, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara-Türkistan, s. 1383 - 1412. (Kitap Bölümü)

25) 2013, A. Merthan DÜNDAR, "An Essay on the Immigration of the Turk-Tatars to Japan", Annual Journal of the Asian Culture Research Institute, No 48, Toyo University, Tokyo, s. 233 - 242.

26) 2013, A. Merthan DÜNDAR, "Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Japonya’nın Desteğiyle Türkistan İmparatoru Olma Meselesi Üzerine", Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 66, Ankara, s. 72 - 92.

27) 2013, A. Merthan DÜNDAR - Hakan GÖNEN, "ABD'nin Japonya'ya Yönelik Silahlı Müdahaleleri", ABD'nin Silahlı Müdahaleleri 1801'den Günümüze, Yayına Hazırlayan: Haydar ÇAKMAK, Kaynak Yayınları, Ankara, s. 182 - 197. (Kitap Bölümü)

28) 2014, A. Merthan DÜNDAR, "Tatar Mı, Türk Mü, Türk-Tatar Mı?: İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Doğu Asya’da Türk Tatarların Kimlik Sorunu Üstüne", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 18, Ankara, s. 167 - 174.

29) 2014, A. Merthan DÜNDAR, "Abdullah Tukay’ın Şiirlerinde Japonya ve Japonlar", Doğumunun 125. Yılında Abdullah Tukay, İslâm İşbirliği Teşkilatı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul, s. 27 - 33.

30) 2015, A. Merthan DÜNDAR, "Türkiye'de Bir Japon İstihbaratçı: Hideo Nakao (Hilmi Nakao) Üzerine", Türkiye'de Japonya Çalışmaları - II, Editörler: Selçuk ESENBEL - Erdal KÜÇÜKYALÇIN, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, s. 384-399. (Kitap Bölümü)

31) 2015, A. Merthan DÜNDAR, "Muhayyel Tarihe İtiraz: Ertuğrul Faciası, Yamada Torajiro ve Abdülhalim Noda Shotaro Üzerine", Doğu Asya'nın Politik Ekonomisi: Japonya, Çin ve Kore'de Kalkınma, Siyaset ve Jeostrateji, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, s. 362 - 372. (IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi'nde sunulmuş ve bildiri kitabında yayımlanmış bildirinin, düzeltmelerle makale halinde yeniden yayımlanmış halidir. Kitap Bölümü)

32) 2015, A. Merthan DÜNDAR, "İdil-Ural Türk-Tatarlarının Japonya'daki Yayın Faaliyetleri: Yeni Yapon Muhbiri Dergisi", İdil - Ural Tarihi Sempozyumu, 1. Cilt Türkçe Metinler, Hazırlayan: İlyas Kemaloğlu, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara, s. 213 - 219.

33) 2015, A. Merthan DÜNDAR, "Siyaset, İstihbarat ve Bilim: Japonya'daki Türkoloji Çalışmaları Üzerine Bazı Düşünceler", XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, Cilt 2., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, s. 47 - 54.

34) 2015, A. Merthan DÜNDAR,  "明治の近代化がトルコ知識人に与えた影響について", An Essay on the Effects of the Meiji Modernisation upon Turkish Intellectuals, KAMIZONO Journal of Meiji Jingu Intercultural Research Institute, No 14, Tokyo, s.  1 - 17 (Japonca ) ve 137 - 149  (İngilizce). (Makale Japonca ve İngilizce olarak iki dilde basılmıştır),

35) 2016, A. Merthan DÜNDAR, "Pertev Demirhan'ın 31 Mart Vak'asi Hatıraları", Kırkambar 2013, Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, Ankara, s. 195 - 235.

36) 2016, A. Merthan DÜNDAR, "Atatürk ve Japonya", Ertuğrul'un İzinde Deniz Kuvvetleri ve Diplomasi Sempozyumu 16 -17 Eylül 2015 İstanbul Kitabı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınevi İstanbul, s. 52 - 59.

37) 2017, A. Merthan DÜNDAR, "Rus - Japon Savaşı'nın Türk Halklarına Etkisi: Türkü, Ağıt ve Şiirlerde Japonya", Halil İnalcık Armağanı - III Tarih Araştırmaları, Editör: Ahmet Özcan, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, s. 397 - 416. (Kitap Bölümü)

38) 2017, A. Merthan DÜNDAR, "The Effects of the Russo-Japanese War on Turkic Nations: Japan and Japanese in Folk Songs, Elegies, and Poems", Japan on the Silk Road Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, Edited By Selçuk ESENBEL, Brill, Laiden, s. 199 - 227. (38 numaralı makalenin gözden geçirilirek, bazı ekleme ve çıkarmalarla İngilizce olarak yayımlanmış halidir. (Kitap Bölümü)

39) 2017, Eunmi YU - A. Merthan DÜNDAR, "Kore Gazeteleri'nde Türkiye 1920 - 1929", Türkiye'de Kore Çalışmaları - 1, Editörler: Prof. Dr. Ertan GÖKMEN ve Yrd. Doç. Dr. Pınar ALTUNDAĞ, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 574, Anklara, s. 49 - 77. (Kitap Bölümü)

40) 2017, A. Merthan DÜNDAR, "Uzak Doğu Türk-Tatarlarının Dinî ve Maarif Faaliyetleri Hakkında Bir Belge: Keijo (Seul) Mescid ve Mekteb-i Numanî Nizamnamesi", Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1 (1), Ordu,  s. 1 - 21.

41) 2018, A. Merthan DÜNDAR, "On The Articles Published About Korean Turco-Tatars in The Magazine Yanga Yapon Muhbiri (New Japanese Courier)", ACTA VIA SERICA, Vol. 3, No. 2 Seoul, s. 181 - 196.

42)  2018, A. Merthan DÜNDAR, "İlk Türkçe (Osmanlıca) -  Japonca Dilbilgisi Kitabı ve Sözlüğü Üzerine Notlar", Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ankara, s. 1 - 17.

43) 2018, A. Merthan DÜNDAR, "Nutuk'ta Adı Geçen Japon Rıza Kimdi?", Türkiye'de Japonya Çalışmaları - III, Editörler: Selçuk ESENBEL ve Oğuz BAYKARA, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, s. 28 - 51. (Kitap Bölümü)

44) 2018, A. Merthan DÜNDAR, "Abdürreşit İbrahim Hakkındaki Polis Kayıtları Üzerine", Abdürreşit İbrahim ve Zamanı: Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya, Yayına Hazırlayan: A. Merthan DÜNDAR, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 75 - 85. (Kitap Bölümü)

45) 2018, A. Merthan DÜNDAR, "Zeki Velidi'nin Millî Kütüphane'de Bulunan Şahsi Not Defterine Göre Türkistan, Basmacılar ve Enver Paşa", 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Editörler: Yunus KOÇ ve Mikail CENGİZ, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Ankara, s. 229 - 244.

46) 2018, A. Merthan DÜNDAR, "Tokyo Mahallei İslamiye Matbaasında Basılan Propaganda Kartpostalları", Kartpostal Kitabı, Editör: Emine Gürsoy NASKALİ, Kitapevi Yayınları, İstanbul, s. 243 - 290. (Kitap Bölümü)

47) 2019, A. Merthan DÜNDAR, "Meiji Modernleşmesinin Osmanlı Dönemi Türk Aydınları Üzerindeki Etkisi Üzerine", Meiji Japonyasına 150. Yılından Bakışlar: Seçilmiş Makaleler, Yayına Hazırlayan: Ali Merthan DÜNDAR, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları: 4, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, s. 17 - 35.  (Bu çalışma daha önce Japonca ve İngilizce olarak iki dilde yayımlanmış olan, A. Merthan Dündar, "明治の近代化がトルコ知識人に与えた影響について", An Essay on the Effects of the Meiji Modernisation upon Turkish Intellectuals, KAMIZONO Journal of  Meiji Jingu Intercultural Research Institute, No 14, Tokyo 2015, s. 1 - 17 (Japonca) ve 137 - 149 (İngilizce), künyeli makelenin gözden geçirilirek Türkçe olarak yayına hazırlanmış halidir. Kitap Bölümü)

48) 2019, A. Merthan DÜNDAR, "From Cultural Diversity to Cultural Affinity Turkey As A Mediator Between East and West", Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, Cilt 2 / Sayı 1 - 2019, Ankara, s. 57 - 64. (16 - 18 Kasım 2018'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin Lanzhou şehrinde düzenlenen, The 2nd Forum for Belt and Road Research of Lanzhou University, sempozyumda sunulan bildirinin makale halidir.)

DİĞER YAYINLAR

1) 2011,"Büyük Doğu Japonya Depremi'nin Ardından Japonya", 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı 29, s. 69 - 72.

2) 2012,"Sultan’ın Kayıp Samuray Zırhı", Atlas Tarih Dergisi, Sayı: 12,  s. 111 - 117.

ULUSAL ve ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM, SUNULAN BİLDİRİLER, SEMPOZYUM KİTAPLARINDA BASILAN ÖZETLER-BİLDİRİLER ve OTURUM BAŞKANLIKLARI

1)  2005, "Japon Resmi Belgelerine göre Ayaz İshaki ve Uzak Doğu’daki Faaliyetleri", Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı, Düzenleyen:Ayaz – Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, İstanbul / TÜRKİYE, (22 - 24 Nisan 2005).  

Bildiri özeti: Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslar arası Konferansı,  Konferans Kitapçığı, İstanbul (22 - 24 Nisan 2005), s. 33 - 34.

2) 2005, "Uzak Doğu’daki Tatar Türklerinin Dini Faaliyetleri: Kobe, Tokyo ve Nagoya Camileri", Volga - Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti İkinci Milletlerarası Sempozyumu, Düzenleyen:IRCICA, Kazan / TATARİSTAN –  RUSYA, 23 - 27 Haziran 2005.

Yayımlandığı Yer: Proceedings of the Second International Symposium on Islamic Civilisation in Volga - Ural Region, Kazan, 24 - 26 June 2005, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul,  2008, s. 249 - 257.

3)  2006, "A Secret Convention on Mongolia Dated 1912, Signed Between Russia and Japan", International Conference on"History and tradition of Mongolian Statehood", Dedicated to the 800th Anniversary of Great Mongol State, Ulaanbaatar / MOĞOLİSTAN, (29 - 30 Haziran 2006),

Bildiri özeti: Abstracts of Paper, International Conference on "History and Tradition of Mongolian Statehood", Dedicated to the 800th Anniversary of Great Mongol State, Ulaanbaatar 2006, s. 76.

4)  2007, "An Analysis on the Documents Related to China: Materials in the Ottoman and Republic Archives of Turkey", II. Geleneksel Uluslar arası Çin Araştırmaları Konferansı, Düzenleyen:Center for Historical China Studies Shanghai / ÇİN HALK CUMHURİYETİ, 21 - 23 Temmuz 2007.

Yayımlandığı Yer: The Second International Conference on Historical China Studies, 22 - 23 July 2007, Shanghai, s. 224 - 232.

5) 2007, "Japan-Mongolia Relations As Reflected In Turkish Archives", International Seminar Mongolia In The Twenty First Century, Düzenleyen:Centre for South, Central, Southeast Asian & Southwest Pacific Studies School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. New Delhi / HİNDİSTAN, 23 - 24 Kasım 2007.

6)  2007, "Tokyo Mahalle-i İslamiyesi ve Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangali", Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Düzenleyen:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara / TÜRKİYE, 10 - 15 Eylül 2007.

7)  2008, "Xinjiang and The Japanese Policy (1914-1935) on Central Eurasia: A Review on The Western Documents", The Third International Conference on Turfan Studies, Düzenleyen:The Eurasia Studies Center of The History Institute of Chinese Academy of Social Science and The Western Regions Studies Institute of The People University, Turfan-Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi  / ÇİN HALK CUMHURİYETİ, 19 - 27 Ekim 2008.

8)  2010, "Open and Secret Intelligence Affairs of Turkey in Japan Between Two World Wars: Official Reports and Spies","International Symposium, The Middle East and the Axis Powers in World War II.", Düzenleyen:Yıldız Teknik Üniversitesi, Japan Ministry of Education, Culture, Sports. Science and Techonology, Japan Society ort he Promotion of Science. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE, 5 Ocak 2010.

9)  2010, "Pertev Demirhan ve Rus-Japon Harbin’den Alınan Maddi ve Manevi Dersler Adlı Eseri Üzerine", Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı I, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu, İstanbul / TÜRKİYE, 4 - 6 Haziran 2010.

10) 2010,"East Asia in Otoman Turkish Literature: Central Asia, China and Japan in Abdürreşit İbrahim Efendi’s Travel Book", International Symposium on Xinjiang and the Central Asia in History, Düzenleyen:Xinjiang Academy of Social Sciences ve Center for Eurasian Studies, Institute of History, Chinese Academy of Social Sciences, Urumçi-Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi / ÇİN HALK CUMHURİYETİ, 19 - 21 Ağustos 2010. (Konferans kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır).

11) 2010, "A Bashkir Leader as an Mediator between Turkey and Japan: Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangali and his letter to Mustafa Kemal Atatürk", Fourth International Symposium on Islamic Civilisation in the Volga-Ural Region. Düzenleyen:IRCICA, Ufa - BAŞKURDİSTAN / RUSYA, 20 - 23 Ekim 2010.

12) 2010, "Türk Toplumsal Hafızasındaki Japonya İmgesinin Kökenleri: Mehmet Akif’in Süleymaniye Kürsüsünde Adlı Eserinde Japonya ve Japonlar", Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy, Uluslar arası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Düzenleyen:Mehmet Akif Fikir ve Sanat Vakfı, Kahire / MISIR, 1 - 6 Kasım 2010.

13) 2011, "Muhayyel Tarihe İtiraz: Ertuğrul Faciası, Yamada Torajiro ve Abdülhalim Noda Shotaro Üzerine", IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Düzenleyen:Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan / KAZAKİSTAN, 13 - 14 Mayıs 2011.

14) 2011,"İdil-Ural Türk-Tatarları’nın Japonya’daki Yayın Faaliyetleri: Yeni Yapon Muhbiri Dergisi",Düzenleyen:Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yükek Kurumu Türk Tarih Kurumu ve Tataristan İlimler Akademisi Şehabeddin Mercani Tarih Enstitüsü, İdil-Ural Tarih Sempozyumu, Ankara / TÜRKİYE, 10 - 12 Ekim 2011.   

15) 2011,"Abdullah Tukay’ın Şiirlerinde Japonya ve Japonlar", Doğumunun 125. Yılında Abdullah Tukay, Düzenleyen:İslâm İşbirliği Teşkilatı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-Tataristan Kültür Bakanlığı, Yıldız Sarayı, Çit Kasrı, İstanbul / TÜRKİYE, 18 Kasım 2011.             

16) 2011, Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, Düzenleyen: KAV Kamu Araştırmaları Vakfı ve Aydın Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE, 13 - 16 Ekim 2011, (Oturum Başkanı)

17) 2011,"The Documents Relating to the Russian Moslems and Turks that Exist in Japanese Archives and their Importance in Russian History", II. Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya"Arhivnoye Vostokovedeniye", Moskva, (Sadece bildiri özeti basıldı sunum yapılamadı) Moskova / RUSYA, 16-18  Kasım 2011.

Bildiri Özeti: II Международная научная конференция «Архивное востоковедение». Москва, 16-18 ноября 2011 г. Тезисы докладов.C.94.

18) 2012,"スユンビケの涙在日トルコ系住民と戦前日本の外交政策: suyunbike no namida: zainichi toruko kei juumin to senzen nippon no gaikou seisaku",Symposium on Japan’s foreign policy towards the Muslim world in the pre-war era and Turkey. (戦前日本の対回教圏政策とトルコ: senzen nippon no tai kaikyou ken seisaku to toruko), Düzenleyen: International Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, Tokyo  / JAPONYA, 28 Ocak 2012.

19) 2012,"Abdürreşit İbrahim ve Japonya", Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve Türk-Japon İlişkileri Bilgi Şöleni, Düzenleyen: Konya Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi, Cihanbeyli Belediyesi, Konya Japon Kültür Merkezi, Konya / TÜRKİYE, 22 - 23 Mayıs 2012.

 20) 2012,"İdil-Ural Türklerinin Uzak Doğu’daki İslâmi Neşriyat Faaliyetleri Üzerine", The Fifth International Congress on"Islamic Civilisation in the Volga - Ural Region", Düzenleyen: IRCICA - Tataristan Bilimler Akademisi, Kazan, Tatarstan, Kazan / TATARİSTAN –  RUSYA, 9 - 11 Haziran 2012.

21) 2012, "The Effect of the Russo-Japanese War on Turkic Nations: Japan and the Japanese in Folk Songs, Laments and Poems", Japanese Studies Association Conference on Japanese Studies, Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, Boğaziçi Üniversitesi, Düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi - Japan Foundation - Japonya Başkonsolosluğu,  İstanbul / TÜRKİYE, 15 - 16 Haziran 2012.

22) 2012, "Seyfi Çelebi Seyahatnamesine Göre XVI. Yüzyılda Türkistan", Second International Symposium on Islamic Civilisation in Central Asia, Düzenleyen: IRCICA-Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek / KIRGIZİSTAN, 11 - 14 Ekim 2012.

23) 2013, "Uzak Doğu Türk-Tatarlarının Dinî ve Maarif Faaliyetleri İçinde Kore/Seul Mescid ve Mektep Numanî", III. Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası, Düzenleyen: Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, ESOGÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Romanya Babeş Bolyai Üniversitesi Türkoloji ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü,  Eskişehir / TÜRKİYE, 9 - 11 Ekim 2013.

24) 2014, "Türkoloji Çalışmalarında Japoncanın Önemine Dair Bazı Düşünceler", Uzakdoğu Türkologlar Buluşması, Düzenleyen: Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tokyo / JAPONYA, 7 Ocak 2014.

25) 2014, "Japon Arşiv Belgelerine Göre Carullah ve Japonya", Uluslararası Kazanlı Yenilikçi Alimler Sempozyumu, Düzenleyen: Dersaadet Kültür Edebiyat Dil Sanat ve Tanıtım Platformu, Eskişehir / TÜRKİYE, 4-5 Nisan 2014.

26) 2014, "Abdürreşit İbrahim Hakkındaki Polis Kayıtları Üzerine", Abdürreşit İbrahim ve Zamanı; Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya Alanı Sempozyumu, Düzenleyen: Ankara Üniversitesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Waseda Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Yunus Emre Üniversitesi ve TC Tokyo Türk Büyükelçiliği, Tokyo / JAPONYA, 23 - 25 Mayıs 2014.

27) 2014, "Tatar Exiles in Interwar  Japan", The Fourth World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES), Düzenleyen: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara / TÜRKİYE, 18 - 22 Ağustos 2014.

28) 2014, "Siyaset, İstihbarat ve Bilim: Japonya'daki Türkoloji Çalışmaları Üzerine Bazı Düşünceler", XI. Milli Türkoloji Kongresi, Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE, 10 - 14 Kasım 2014.

29) 2015, "Japonya 2015", V. Safranbolu Kongresi, Düzenleyen: 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Safranbolu  / TÜRKİYE, 30 - 31 Ocak 2015.

30) 2015, "Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatında Doğu Asya: Abdürreşit İbrahim Efendi’nin Seyahatnamesinde Orta Asya, Çin ve Japonya", China And The Muslim World; Cultural Encounters II, Düzenleyen: IRCICA (İslam Konferansı Teşkilatı ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Kurumu) ve CASS (Chinese Academy Of Social Sciences - Çin Bilimler Akademisi), İstanbul / TÜRKİYE, 03 - 04 Şubat 2015.

31) 2015, "Osmanlı Dönemi Çin Seyahatnameleri Üzerine Bazı Düşünceler", I. Devletlerarası Türkiye-Doğu Asya Kongresi (Türk - Çin İlişkileri), Düzenleyen: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Avrasya Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE, 10 Mart 2015.

32) 2015, "Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangali’nin Tokyo’daki Kitaplığı Üzerine", III. Uluslararası Abdürreşid İbrahim: Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri Sempozyumu, Düzenleyen: Yunus Emre Enstitüsü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kazan Federal Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, Kazan / TATARİSTAN - RUSYA, 25 - 30 Haziran 2015.

33) 2015, "Mustafa Kemal Atatürk ve Japonya", Ertuğrul'un İzinde Deniz Kuvvetleri ve Diplomasi Sempozyumu, Düzenleyen: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul / TÜRKİYE, 16  - 17 Eylül 2015.

34) 2016, "Nutuk'ta Adı Geçen Japon Rıza Kimdi?", III. Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı, Düzenleyen: Japonya Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü ve Asya Çalışmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Japan Foundation, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE, 17 - 19 Haziran 2016.

35) 2016, "Kadim Türk - Koreli İlişkileri Arştırmaları Üzerine Bazı Görüşler", Gök Türk and Goguryeo:The Inter-relations History between Ancient Korea and Turkey, Düzenleyen: Northeast Asian History Foundation, Türk Tarih Kurumu, Seul / KORE, 27 Ekim 2016.

36) 2017, Açılış Konuşması, "Tokyo Cami ve Külliyesinin Kuruluşunun 80. yılı Anısına IV. Uluslararası Abdürreşit İbrahim Sempozyumu", Düzenleyen: Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara Üniversitesi Asya - Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), Türk Japon İş Adamları Derneği (TUJIAD), Ankara Üniversitesi 100. yıl Konferans Salonu, Ankara / TÜRKİYE, 7 Mart 2017.

37) 2017, "Zeki Velidi Togan'ın Milli Kütüphane'deki Şahsi Not Defterine Göre Türkistan, Basmacılar ve Enver Paşa", Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara / TÜRKİYE, 25 - 27 Ekim 2017.

38) 2018, "Notes and Visual Material on Turco-Tatar Migration to Korea", Korea and the Muslim World: Historical and Cultural Encounters Kongresi, Düzenleyen: IRCICA ve Hannyang University, İstanbul / TÜRKİYE, 24 - 25 Nisan 2018.

39) 2018, "Kore Türk-Tatarları Hakkında Yeni Yapon Muhbiri Dergisinde Yayımlanan Yazılar Üzerine", Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu: Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi, Düzenleyen: Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Güney Kore Keimyung Üniversitesi İpek Yolu ve Orta Asya Merkezi, İstanbul / TÜRKİYE, 2 - 3 Temmuz 2018.

40) 2018,  "From Cultural Diversity to Cultural Affinity: Turkey as a Mediator Between East and West", The 2nd Forum for Belt and Road Research of Lanzhou University, Lanzhou / ÇİN HALK CUMHURİYETİ, 16 - 18 Kasım 2018.

Yayımlandığı yer: A. Merthan DÜNDAR, "From Cultural Diversity to Cultural Affinity Turkey As A Mediator Between East and West", Doğu Asya Araştırmaları Dergisi, Cilt 2 / Sayı 1 - 2019, Ankara, s. 57 -  64'de yayımlanmıştır.

PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM VE KONFERANSLAR

1)"Japonya Türk-Tatar Diasporası", Çağdaş Türklük Araştırmaları Konferansları, D.T.C.F Muzaffer Göker Salonu, 25 Nisan 2003, Konferans.

2)"Türk-Japon İlişkileri Bağlamında Japonya’da Türkler: Japonya’nın Pan-İslâm ve Pan-Turan Politikaları (1917-1953)", Orta Doğu Teknik Üniversitesi, MM-25 Amfisi, 05 Mayıs 2003, Konferans.

3)"Türk-Japon İlişkileri ve Japonya’daki Türkler", Türk-Japon Üniversiteliler Derneği, Türk-Japon Kültür Vakfı Ferit Recai Ertuğrul cad. N: 2 Oran - Ankara, 11 Haziran 2003, Konferans.

4)"Japon Yazısının Öğretimi ve Sorunları", Türkiye’de Japonca Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı, AÜ DTCF Muzaffer Göker Salonu,  22 - 24 Eylül 2003, Konuşmacı.

5)"II. Dünya Savaşı’na Giden Yolda Japonya’nın İslam Politikaları: Japonya ve Türk Dünyası İlişkileriyle İlgili Belgeler Çalıştayı", Batılı Kaynaklara Göre Japonya’nın İslam Politikası, AÜ DTCF Muzaffer Göker Salonu. 25 Ocak 2006, Konuşmacı.

6)"The General Directives and Startegy of Turkish Foreign Policy, Turkey’s Strategy and Policy Towards the Black Sea Region, Turkey’s Military Relations With the US, Russian etc", Japon Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM) Yuvarlak Masa Toplantısı, 15 Şubat 2006, Tartışmacı.

7) "Uzaktaki Yakın Dost Japonya: Japonya’daki Türk-Tatar Diasporası", Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Amfi 1, İstanbul, 08 Mayıs 2006, Konferans.

8) "Karadeniz Jeostratejisi ve Kırım Türkleri Paneli", A. Ü. D.T.C.F. Farabi Salonu. 15 Mayıs 2007, Panel Yöneticisi.

9) "Workshop on Japan and Pan-Asianism: Past, Present, Future", Boğaziçi Üniversitesi. 17 Mayıs 2007, Tartışmacı.

10) "Doğu Türkistan Bağımsızlık Mücadelesi ve Japonya", 12 Kasım 1933 ve 12 Kasım 1944 Yıllarında Kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma Paneli, Ankara Ticaret Odası, 11 Kasım 2007, Panelist.

11) "Japonca", Yabancı Dil Eğitiminde Farklı Seçenekler Paneli, Aykan Koleji, 23 Mayıs 2009.

12) "Uzak Doğu Türk Tatarlarının Siyasi ve Kültür Hayatı", Geçmişten Günümüze İdil-Ural’da İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli, Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu, 07 Mayıs 2009, Panelist.

13) "Japonya’da Türkler", Bozok Üniversitesi Japon Haftası Etkinlikleri. (Yozgat), 08 Mayıs 2009, Konferans.

14) "The 3rd Turkey-Japan Dialogue on Maritime Security Conference", Çalıştay, Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ocean Policy Research Foundation, 18 Şubat 2010, Tartışmacı.

15) "Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Türk Japon İlişkileri", Türk-Japon Günü, Türkiye- Japonya İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını Paneli", Çankaya Üniversitesi, 6 Nisan 2010, Konferans.

16) "Türk-Japon İlişkileri ve Japonya’nın Orta Asya Siyaseti", Bilkent Üniversitesi Japon Günleri, 12-17 Nisan 2010, 16 Nisan 2010, Konferans.

17) "Türk-Japon Konferansı",Türk Japon İlişkileri ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10 Mayıs 2010, Panelist.

18)"Japon Dış Politikası ve Türkiye’nin Japon Dış Politikası’ndaki Yeri", Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Yuvarlak Masa Toplantısı, 11 Mayıs 2010, Tartışmacı.

19)"Japon - Çin Rekabeti ve Uzakdoğu Türkiye Dengeleri", İktidar Muhalefet Milli Düşünce Merkezi, Ankara, 13 Ekim 2010, Konferans.

20)"Contemporary Issues in the Middle East: Japanese and Turkish Perspectives, The Middle East Research Institute of Japan (MERIJ) - Ortadoğu Stratejik araştırmaları Merkezi (ORSAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 23 Kasım 2010 , Tartışmacı.

21)"Türk-Japon İlişkileri", TOYOTA Motor AŞ. Adapazarı Tesisleri, Kasım 2010, Konferans.

22)"Ertuğrul Faciasının 120. Yılında Türk-Japon İlişkileri", Türk-Japon ilişkileri ve Japon Kültürü Konferansı", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Salonu, Beytepe, 21 Aralık 2010. (Konferans)

23)"Türk Japon İlişkileri Üzerine", Türkiye’de Japon Yılı Etkinlikleri, ODTÜ Aikido Topluluğu,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 25 Aralık 2010, Konferans.

24)"Ortadoğu’da Barış İnşası İçin Türkiye-Japonya İşbirliği: Afganistan’a Özel Bakış", Orsam-Tepav, TOBB Üniversitesi, 23 Mart 2011, Tartışmacı.

25)"Türk-Çin İlişkileri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bölgesel ve Global Politikaları", Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı I. Ortak Çalışma Grubu (OÇG) Toplantısı,  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Galip Balkan Toplantı Salonu, 31 Mart 2011, Tartışmacı.

26)"Bağımsızlıklarının 20 Yılında Türk Cumhuriyetleri" Uluslararası Toplantı, Düzenleyen: Dışişleri Bakanlığı, Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi, 05-06 Ekim 2011, Rixos Oteli - Ankara, Tartışmacı.

27)"Japonya’da İslâmiyet ve Türkler", İLESAM Kültür Evi, 12 Kasım 2011, Konferans.

28)"İslâm, Demokrasi ve Kalkınma", Düzenleyen: Endonezya Dışişleri Bakanlığı Siyaset Analizi ve Kalkınma Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM). 6 Aralık 2011, Dışişleri Bakanlığı Balgat-Ankara, Tartışmacı.

29)"Japonya’da Türkler", Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 30 Ocak 2012, Tokyo -Japonya, Konferans.

30)"International Conference on China in the World Order and the the Turkish – Chinese Relationship", Düzenleyen: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), 10 Şubat 2012, USAK / Tandoğan- Ankara, Tartışmacı.

31)"Kadın Gözüyle Türk ve Japon Kadınları", Düzenleyen:Türk-Japon Kültürünün Araştırma ve Dayanışma Derneği, 10 Mart 2012, Türk Japon Vakfı, Oran, Ankara,  (Panel Yöneticisi)

32)"Japonya ve Türkiye", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarih Topluluğu, 04 Nisan 2012, Konferans.

33)"Japonya, İslamiyet ve Türkler", Türkiye Dinler Tarihi Derneği, 24 Mart 2012. Konferans.

34)"Kültürel ve Sosyal İlişkiler Strateji Belgesi. Rusya - Orta Asya - Kafkasya Çalıştayı", Düzenleyen:T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 28 - 30 Haziran 2012, Ramada Otel Ankara, Tartışmacı.

35)"Baky International Humanitarian Forum, Düzenleyen: Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi", 4-5 Ekim 2012, Bakü / AZERBAYCAN, Tartışmacı.

36) İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies (Orta Doğu ve Asya Araştırmaları Fakültesi)’de "Japan and Islam Between Two World Wars" konulu  Konferans verilmiştir. 4 - 11 Mayıs 2014, Konferans.

37) Konferans, Tokyo Camii & Türk Kültür Merkezi’nde"Japonya’da İslamiyet ve Türkler" konulu bir konferans verilmiştir. Tokyo / Japonya, 24 Aralık 2014, Konferans.

38) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Konferans salonunda, "Ertuğrul’un İzinde Türk Japon İlişkileri" konulu bir konferans verilmiştir. Ankara,  12 Mayıs 2015, Konferans.

39) Japan - Turkey Dialogue on Global Affairs, Düzenleyen: ORSAM Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 1 Mart 2016, Tartışmacı.

40) Japan And Turkey: Humanitarian Powers, Düzenleyen: ORSAM Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 24 Kasım 2016, Tartışmacı.

41) "Modern Türkiye Cumhuriyeti’nde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı", Düzenleyen: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı - Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Topkapı / İstanbul, 28 - 29 Haziran 2018, Tartışmacı.

 42) "Asya Pasifik Boyutu", 15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Etkileri Paneli", Düzenleyen: Yüksek Öğretim Kurulu ve Ankara Üniversitesi, Ankara, 17 Temmuz 2018.

43) "Geçmişten Günümüze Türk Japon İlişkileri, Düzenleyen: Bilkent Universitesi East Asia Community, Ankara 17 Ekim 2018.

43) "Atatürk ve Japonya", Düzenleyen: Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 8 Kasım 2018, Kocaeli, Konferans.

45) "Başlangıçtan Günümüze Türk-Japon İlişkileri ve İslam Âlemi", Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara, 11 Aralık 2018,  Konferans.

46) "Türkiye ve Japonya", Düzenleyen: TOYO Üniversitesi, Tokyo / Japonya, 12 Ocak 2019, Konferans. 

47) "Türk-Japon İlişkilerinin Tarihi", Düzenleyen:Türkiye Cumhuriyeti Japonya Büyükelçiliği, Tokyo / Japonya, 17 Ocak 2019,  Konferans.

48) "Japonya’da Din, Toplum ve Değişme", Düzenleyen: İbn Haldun Üniversitesi Din Bilimleri Bölümü, 13 Mart 2019, Konferans.

ULUSLARARASI AKADEMİK TOPLANTI DÜZENLEME - DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ ve BAŞKANLIĞI

1) Bilim ve Danışma Kurulu - Yürütme Kurulu Üyeliği: "Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu", Düzenleyen: KAV Kamu Araştırmaları Vakfı ve Aydın Üniversitesi, 13-16 Ekim 2011, İstanbul / TÜRKİYE.

2) Düzenleme Kurulu Başkanı: "Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve Türk-Japon İlişkileri Bilgi Şöleni", Düzenleyen: Konya Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi, Cihanbeyli Belediyesi, Konya Japon Kültür Merkezi, 22 - 23 Mayıs 2012, Konya / TÜRKİYE.

3) Düzenleme Kurulu Başkanı: "Abdürreşit İbrahim ve Zamanı; Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya Alanı Sempozyumu", Düzenleyen: Ankara Üniversitesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Waseda Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Yunus Emre Üniversitesi ve TC Tokyo Türk Büyükelçiliği, Tokyo / JAPONYA, 23 - 25 Mayıs 2014.

4) Düzenleme Kurulu Başkanı: "III. Uluslararası Abdürreşid İbrahim: Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri Sempozyumu", Düzenleyen: Yunus Emre Enstitüsü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kazan Federal Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, Kazan / TATARİSTAN - RUSYA, 25 - 30 Haziran 2015

 

5) Düzenleme Kurulu Başkanı: "Tokyo Cami ve Külliyesinin Kuruluşunun 80. yılı Anısına IV. Uluslararası Abdürreşit İbrahim Sempozyumu", Düzenleyen: Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara Üniversitesi Asya - Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), Türk Japon İş Adamları Derneği (TUJIAD), Ankara Üniversitesi 100. yıl Konferans Salonu, 7 Mart 2017, Ankara / TÜRKİYE.

6) Düzenleme Kurulu Başkanı: "Exchange of Experiences for the Future: Japanese And Turkish Humanitarian Aid & Support Activities in Conflict Zones", Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Konferans Salonu, 19 Şubat 2018, Ankara / TÜRKİYE.

7) Düzenleme Kurulu Başkanı: "Uluslararası Sempozyum, Türkiye'de Taiwan Çalışmaları - I: Tarih, Ekonomi ve  Uluslararası İlişkiler", Demora Oteli Active Salonu, 3 Nisan 2018, Ankara / TÜRKİYE.

8) Düzenleme Kurulu Başkanı: "The Changing International Order: The Perspectives of Japan and Turkey", Hilton Otel, 07 Mart 2018, Ankara / TÜRKİYE.

MEDYA MÜLAKATLARI ve MEDYA DANIŞMANLIKLARI

1) NTV, Belgesel:" Japonya". Danışman ve Konuşmacı, (2001-2002).

2) TRT 2, Belgesel: Uzaktaki Dost (2 BÖLÜM) Danışman ve Konuşmacı, (2004).

3) T.C Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen"İki Ulusun Hikâyesi: Tokyo Cami" adlı Belgesel (Çeşitli TV Kanallarında Gösterilmektedir) Danışman ve Konuşmacı.

4) TRT 2, Belgesel: Şimal Yıldızı,  II. Bölüm Danışmanı, (2010).

5)  Yeni Şafak Gazetesi,"Japonya'nın Geleceği Orta Asya'da",  06.10. 2011,  (Köşe Yazısı).

6) Habertürk Gazetesi,"Batı’nın Hâkimiyeti Bitiyor mu?", Çin üzerine mülakat, (12. 04. 2012).

7) Japoya Kyodo Haber Ajansı,"Türkiye, Japonya ve Çin: Ekonomik - Ticari İlişkiler ve Gelecek" konulu mülakat, (Nisan 2012).

8) TRT Avaz, "Japonya'da Türk Varlığı ve Türk Japon İlişkileri - Türkistan Gündemi", Konuşmacı. (3 Şubat 2016)

9) Anadolu Ajansı, "Japon İmparatorunun Mesajı ‘Siyasi Değil Hissi", (29.06.2016)

10) Platin Ekonomi Dergisi, "İstikrar, Türkiye İle Japonya Arasındaki İlişkiyi Daha Da Güçlendirir", başlıklı ropörtaj, (Aralık 2018)

11) Vatana Giderken: Heimei Maru, TRT Belgesel Yarışması Finalisti, Belgesel Danışmanı, (2018 - 2019)

12) Anadolu Ajansı, "Kore Siyaseti Uzmanları Birleşik Kore İhtimalini Değerlendirdi", (27.04.2018)

13) Anadolu Ajansı, Trump-Kim Görüşmesi Yarımadada ‘Birleşme’ Olmasa da ‘Tanıma’nın Sinyalini Veriyor, (12.06.2018)

14) Ulusal Kanal, "Tarihi Singapur Zirvesinin Olası Hedef ve Sonuçları", (12.06.2018)

15) Anadolu Ajansı, "Savaşın Acı Hatıralarından Doğan Kardeşlik": Türkiye ve Güney Kore,               (17. 09. 2018)

16) Anadolu Ajansı, "Japonya’da Anayasa Değişikliği İçin Henüz İrade Bütünlüğü Yok" ,

 (14 Şubat 2019)

 17) Japon Nikkei Asian Review, "China ramps up pressure on Turkey over Uigur Policy" başlıklı gazete haberi içinde, (26 Mart 2019)

18) Anadolu Ajansı, "İmparator Akihito Gelenekleri Yıkarak Sıradışılığını Gösterdi",  (01.05.2019)

YURT DIŞI RESMÎ GÖREV ve HEYETLER: esi. esi 2, si.aın Günü vesilesiyle Türk-Japon Kültürünün Araştırma ve Dayanışma Derneği taraf

1) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Güney Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî gezide Akademik Heyet Üyesi.14-16 Haziran 2010, Seul, Busan / KORE.

2) "Birinci Kore-Türkiye İşbirliği Diyalogu", Düzenleyen: Kore Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kore Büyükelçiliği, Akademik Heyet Üyesi, 12 Aralık 2011, Lotte Otel, Seul / KORE.

3) "Ertuğrul Fırkateyni’nin Japonya Seyrinin 125.Yıldönümü Anma Faaliyetleri" kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanına akademik danışmanlık yapmak üzere Heyet Üyesi, 28 Mayıs - 7 Haziran 2015, Kushimoto, Tokyo  / Japonya

4) Bangladeş Hükümeti'nin resmî davetlisi olarak Bangladeş ve Mülteci Kampı ziyareti, 12 - 19 Nisan 2019, Dakha, Cox Bazaar / Bangladeş.

 ÜNİVERSİTE DIŞI EĞİTİM KONFERANSLARI

1)"Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri", JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, İlköğretim Öğretmenleri için program. King Otel Ankara, 30 Ocak 2004.

2)"Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri", JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Vali yardımcıları ve Kaymakamlar için program, King Otel Ankara, 19 Şubat 2005.

3)"Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri", JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Belediye Başkanları ve Özel İdare Genel Sekreterleri için program, King Otel Ankara, 26 Ağustos 2006.

4)"Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri", JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Polisler için program, King Otel Ankara, 20 Ocak 2007.

5) "Japon Tarihi, Kültürü, Günlük Hayatı ve Türk Japon İlişkileri", T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 22. Dünya Gençlik Gemisi Programı, Oryantasyon Eğitim Programı, 16 Kasım 2009.

6)"Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri", JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Tarım Sektörü Girişimcileri için Seminer Programı, King Otel Ankara, 14 Ekim 2011.

7)"Japonca, Japonya, Japon Kültürü ve Türk-Japon İlişkileri", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 24. Dünya Gençlik Gemisi Programı, Oryantasyon Eğitim Programı 19 - 21 Kasım 2011.

EDİTÖRLÜK ve YAYIN DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

1) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (Baş Editör), ISSN: 2459-0150, (2012- 2015).

2) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: 2148-3434, (2014-  ).

3) DİL DERGİSİ, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma Merkezi TÖMER, Danışma Kurulu Üyesi, ISSN: 1300-3542, (2013 -2016).

4) İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD) Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: 2147-0847, (2019 - ).

5) İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmusaı Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: 0085/7432, (2019 - ).

6) Doğu Asya Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: 2587-1919, (2018 - ).

7)  Kedici, Kedi ve Kültür Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, ISSN: 1308164008, (2008 -).

İDARİ GÖREVLER ve KOMİSYON ÜYELİKLERİ

1) Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi (20. 11. 2008- 2012)

2) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (29. 03. 2012-2018 )

3) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma Merkezi TÖMER Müdür Yardımcısı (2013-2015).

4) Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2015- )

5) Ankara Üniversitesi Bilimsel Dosya Değerlendirme Komisyonu Üyesi (2018 - )

YAYIN AŞAMASINDA OLAN ÇALIŞMALAR

Kitaplar:

1) Dündar, A. Merthan – Ömercan Nuri, Japon Arşivlerine Göre Uygurlar.

2) Dündar, A. Merthan-Tahir Nuri, Doğu Türkistan Meşhurları, (Uygurca’dan Çeviri).

3) Dündar, A. Merthan, Süyümbike’nin Göz Yaşları: İdil-Ural Türklerinin Uzak Doğu’ya Göçü.

ÇALIŞMALARA YAPILAN YURT İÇİ ve YURT DIŞI ATIFLAR

- DÜNDAR, A. Merthan, "Japonya Türk - Tatar Diasporası", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, Kasım 2004, Ankara, 75-89.

            Bu makale:

1)   Nadir DEVLET, Yırak Künçıgıştagı Tatar-Başkortlarda Ni Buldı, Kazan Devlet     Üniversitesi, (Kazan 2005) adlı kitapta s. 25, 38, 39, 40-41, 48'de referans olarak  geçmektedir.

2)       Larissa USMANOVA, The Türk-Tatar Diaspora in Norteast Asia, Rakudansha,    Tokyo 2007, adlı kitapta s. xxv, 95, 107, 353'de referans olarak geçmektedir.

3)       Larissa USMANOVA,"Tyurko-Tatarskaya Emigratsiya v Severo-Vostoçnoy Azii      Naçala XX v.", Exo Vekov (Gasırlar Avazı), No. 1(39), Kazan 2005, adlı makalede s.  93, 99'da referans olarak geçmektedir.

4)     Larissa USMANOVA,"Review of Historical Materials Related to the Pre-war History of Turko-Tatar Emigre in the Eastern Asia", Shimane Journal of North East Asian Research, Vol. 10, January 2006, Tokyo/Japan adlı makalede s. 47, 58, 63'te referans  olarak geçmektedir.

5)   Larissa USMANOVA,"V Poiskax Natsional'noy İdentiçnosti (Tyurko-Tatarskay Diaspora ve Serevo-Vostoçnoy Azii)", Diasporı, Nezavisimıy Nauçnıy Jurnal, 2 (2005 Moskova) adlı makalede s. 36'da referans olarak geçmektedir.

6)  Larissa USMANOVA,"Nihon ni Okeru Tyuruku-Tataru Imin Kominity no Seikatsu,   Mirri Bairaku o Shiryo o Toshite", Chyuo Yurashia Kenkyuukai, 12.2.2007, Tokyo, Kaynakça kısmında referans olarak geçmektedir.

7)   Larissa USMANOVA,"Pervie mecheti Yaponii", Exo Vekov (Gasırlar Avazı), No. 2 (39), Kazan 2005, adlı makalede s.125'de referans olarak geçmektedir.

8)   Abdullah GÜNDOĞDU,"Sırat-ı Müstakim (later, Sebilürreşad) and the Origin of the Japanese Image in Turkish Intellectuals", Annals of Japan Association for Middle East Studies, no. 23-2, Tokyo 2007 adlı makalede, s. 258'de geçmektedir.

9)  İlyas KAMALOV, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007, s. 239,  356'da referans olarak geçmektedir.

10)  Mehmet AKİF ERSOY, Safahat, İkinci Kitap, Süleymaniye Kürsüsünde, (Haz: Fazıl Gökçek) Dergah Yayınları, İstanbul 2007, s. 13'de referans olarak geçmektedir. 

11) Gabriele JANCKE - Sebastian CWIKLINSKI, "Gastfreundschaft in Reiseberichten   des tatarsichen gelehrten Publizisten Abdurraschid Ibrahim (frühes 20. Jahrhundert)", Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell / Hg. Andreas Bähr, Peter  Burschel, Gabriele Jancke. Koeln, Weimar, Wien: Boehlau, 2007, s. 146'da referans  olarak geçmektedir.

12)  Ekrem SALTIK,"Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi", Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’de referans olarak geçmektedir.

13) Ekrem SALTIK, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil Yayınları,  İstanbul 2011 adlı kitapta s. 144'de referans olarak geçmektedir.

14)  Bir Dostluk Öyküsü Belgelerle Türk-Japon İlişkileri, Hazırlayanlar: Ahmet CİHAN,  Metin HÜLAGÜ, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, s. 28’de referans  olarak geçmektedir.

15)  Gabderreşit İBRAHİM: Fenni Biografik Cıyentık, (Haz: Mir Kasım GOSMANOV, Ferit GALİMULLİN, Cıyen Neşriyat, Kazan 2011, s. 422’de referans olarak  geçmektedir.

16) İsmail TÜRKOĞLU, "Rusya Türklerini Uyandıran Adam: Abdürreşid İbrahim (1857- 1944)", Türk-Japon İlişkilerinin Dönüm Noktasında Abdürreşit İbrahim, s. 64’de   referans olarak geçmektedir.

17)  Juliboy ELTAZAROV, "Japonya’da Türkçenin Araştırılması ve Öğretimi Meseleleri", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt: 2 / Sayı: 7 / Aralık / 2015, s. 70 ve 78' de referans olarak geçmektedir.

18)  Ahmet KANLIDERE, "Ayaz İshaki’nin Mıllı Yul Dergisindeki Yazıları", Ghayaz  Ishaki And National Renaissanceof the Tatars At The Beginning of The 20th Century, Proceedıngs Of The Internatıonal Scıentıfıc Conference, Kazan 2018, s, 26'da referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "Uzak Doğu'da İdil - Ural Türklerinin Yayın Faaliyetleri ve Tokyo Mahalle-i İslamiye Matbaası", Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, Sayı: 2, Ankara 2003, 103-116.

            Bu makale:

1)        L. USMANOVA,"nihon ni okeru tyuruku-tataru imin kominity no seikatsu, mirri airaku o shiryo o toshite", Chyuo Yurashia Kenkyuukai, 12.2.2007, Tokyo. Kaynakça   kısmında referans olarak geçmektedir.

2)        Matsunaga AKIRA," toukyou kaikyou danchou kurubangarii no tsuihou to isuraamu   seisaku no tenkai", Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku, Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo, 2008 adlı kitap içinde s. 226'da   referans olarak geçmektedir.

3)        Larissa USMANOVA, The Türk-Tatar Diaspora in Norteast Asia,            Rakudansha,(Tokyo 2007) adlı kitapta s. xxv, 95, 215, 353'de referans olarak   geçmektedir.

4)    Ekrem SALTIK,"Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi", Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’’de referans olarak geçmektedir.

5)      Ekrem SALTIK, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil Yayınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 144'de referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal", Türk Yurdu, Cilt: 25 Sayı: 215, Ankara 2005, 54 - 59.

            Bu makale:

1)      İlyas KAMALOV, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007, s. 287, 356'da referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan,  "オスマン皇族アブデュケリムの来日", (Osuman kouzoku abudyurukerimu no rainichi), 日中戦争とイスラーム:満蒙・アジア地域における統治・懐柔政策, (Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku", Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo 2008, s. 135-178.

Bu makale:

1)             Komatsu HISAO, iburahimu no tabi roshia osuman teikoku nihon, Tosui Shobo, Tokyo 2008 adlı kitap içinde s. 139 ve170'de referans olarak geçmektedir.

2)            Sekioka HIDEYUKI, teikoku rikugun miwatenu bokyoukairou, Sodensha, Tokyo 2010,   adlı kitap içinde s. 306’da referans olarak geçmektedir.

3)           Matsuura MASAKATA, daitou sensou wa naze okitaka, Nagoya Daigaku shuppansha,Nagoya  2010 adlı kitap içinde s. 947'de referans olarak geçmektedir.

 - DÜNDAR, A. Merthan, Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya, Ötüken Yayınevi: İstanbul 2006, 291s. 

            Bu kitap:

1)     Selçuk ÇOLAKOĞLU,"11 Eylül Sonrası Değişen Avrasya Dengeleri ve Çin-Orta  Asya İlişkileri", Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 1, Sayı 2, 2006, s. 51, 54'te    referans olarak geçmektedir.

2)         Matsunaga AKIRA," toukyou kaikyou danchou kurubangarii no tsuihou to isuraamu   seisaku no tenkai", Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju        Seisaku, Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo, 2008 adlı kitap içinde s. 229'da         referans olarak geçmektedir.

3)         Misawa NOBUO,"The Influence of the Otoman Print Media in Japan: The Linkage of   Intellectual in the Eurasian World", Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 2-2 (March 2009) adlı makale içinde s.39 ve 40'da referans olarak geçmektedir.

4)      Nevzat KÖSOĞLU, Şehit Enver Paşa, Ötüken Yayınları, İstanbul 2008 adlı kitap    içinde s. 480 ve 481'de referans olarak geçmektedir.

5)    A. Ahat ANDİCAN, Osmanlı'dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap, İstanbul 2009 adlı kitap içinde s. 342, 343, 345, 463, 469 ve 540'da referans olarak    geçmektedir.

6)  A. Selçuk ESENBEL,"Osmanlı Hanedan Ailesinden Şehzade Abdülkerim Efendi'nin   Gizemli Ölümü", Toplumsal Tarih, Tarih Vakfı, İstanbul 2010 adlı makale içinde, s.46, 4 numaralı dipnotta referans olarak geçmektedir.

7) Selçuk ÇOLAKOĞLU, "Türkiye'nin Doğu Politikası Çerçevesinde Kuzeydoğu Asya Ülkeleriyle İlişkileri", Türk Dış, Politikası Uluslararası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, Editörler: Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, Hasan Selim     Özertem, USAK, Ankara 2009, içinde s. 164 ve 187'de referans olarak geçmektedir.

8) Sinan LEVENT,"Muharrem Feyzi Togay'a Göre Japonya; Japon Arşiv Belgelerinde    Togay", Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, Çanakkale 2010/4, adlı makale   içinde, s. 30'da referans olarak geçmektedir.

9)   Gen Shi MİN, Journal of Kasgar Teachers College, Vol. 31, No. 1, Çin 2010 adlı  dergide s. 39'da referans olarak geçmektedir.

10)  Jacob M. LANDAU,"Documents on Pan-Islamic Activity in France near the End of   the Otoman Empire", Die Welt Des Islams-International Journal for the Study of Modern Islam, Vol. 48, Nr. I, Brill, Leiden 2008 adlı dergide s. 64'de referans olarak geçmektedir.

11) Tevfik Orçun ÖZGÜN,"Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010 Bahar (12), Ankara, s, 439-442.

12)    Ekrem SALTIK,"Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi", Yedikıta Aylık Tarih ve   Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’de referans olarak geçmektedir.

13) Hüseyin Can ERKİN,"Current State of Affairs in Japanology in Turkey-2010", Asian  Research Trends New Series, No.5. Toyo Bunko, Tokyo 2010, s. 5 ve 11’de referans  olarak geçmektedir.

14) Ekrem SALTIK, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil Yayınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 144'de referans olarak geçmektedir.

15) Ayhan KUŞCULUOĞLU,"Japonya'da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587)", Bilimname 2008, adlı makalede s. 142 ve 150'de referans olarak geçmektedir.

16)  Güven Gürkan ÖZTAN,"Ezeli Düşman ile Hesaplaşmak: Türk Sağında Moskof  İmgesi", Türk Sağı Mitler, Fetişler, Düşman İmgeler, İletişim Yayınları, İstanbul 2012    adlı kitap içinde s. 80’de referans olarak geçmektedir.

17) Gabderreşit İBRAHİM: Fenni Biografik Cıyentık, (Haz: Mir Kasım Gosmanov, Ferit Galimullin, Cıyen Neşriyat, Kazan 2011, s. 422’de referans olarak geçmektedir.

18) Hülya GÖREN, "Türkiye'nin Doğu Asya Politikasında Güney Kore ve Japonya’nın Önemi", T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası   İlişkiler Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2015, s. 147'de     referans olarak geçmektedir.

19)    Elif KÖK, "Türk Sanatı Tarihinde"Erken Devir" Sorunsalı", T.C. Marmara     Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı,          Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013, s. 232'de referans olarak geçmektedir.

20)    Yasemin YAZICI, "Türk Basınında Japonya: 1945 Akşam Gazetesi Örneği", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 10, Ankara  2019, s. 179'da referans olarak  geçmektedir.

21)   Doruk AKYÜZ, "Bir Osmanlı Kurmayının Gözünden Rus-Japon Harbi & Miralay Pertev Bey'in Gözlemleri", Dergah Yayınları, İstanbul 2017, s. 251              - 252'de referans  olarak geçmektedir.

22)     Ryosuke ONO, "Turk-Tatar Diasporic Mobilities From The Far East To The Middl East As Seen From A Tatar Newspaper Milli Bayraq And From Japanese Diplomatic And Intelligence Reports (1936–1941)", РӘСӘЙ ТӨБӘКТӘРЕНДӘ ГУМАНИТАР  ӘНДӘР ҮҪЕШЕ, Ufa 2017, s. 97'da  referans olarak geçmektedir.

23)    Gaye YAVUZCAN, "Japon Ulusal Kimliğinin İnşasında Moğollara Dair Söylemler",   Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Ed. Musa Şamil Yüksel, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları,   Ankara 2017, s. 487'de referans olarak geçmektedir.

24)    Kurmangaliyeva ERCİLASUN, Güljanat - ERCİLASUN, Konuralp, The Uyghur     Community: Diaspora, Identity and Geopolitics, New York : Palgrave Macmillan,    2017, s. 16'da referans olarak geçmektedir.

25) Melek ÇOLAK, "Macar Türkolog Vámbéry’nin Türkistan Seyahatinde"Büyük    Oyun"un İzleri - Orijinal Fotoğraflarla Birlikte -", Selçuk Üniversitesi Türkiyat    Araştırmaları Dergisi, Nisan 2019; (45): 13 - 27, s. 24'de referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal ve Rusya Müslümanlarının Özgürlük Çabalarının Görmezden Gelinişi", Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, Derleyen: Gönül PULTAR, Tetragon Yayınevi, İstanbul, s. 353 - 368. (Türk Yurdu Dergisi'nde yayımlanmış makalenin genişletilmiş hali)

            Bu makale:

1)     Prof. Dr. Ahmet BURAN, Kurşunlanan Türkoloji, Akçağ Yayınevi, Ankara 2010, (2.Baskı) adlı kitap içinde, s. 496'da referans olarak geçmektedir.

2)   Gönül PULTAR,  "Dedem Sadri Maksudi Arsal (1878 - 1957)", İstanbul Universitesi Hukuk Fakultesi Mecmuası Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı, Sayı LXXV, Yıl 2017, s. 37'de referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan,"Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde Bulunan Kore İle İlgili Belgeler Üzerine Bir Değerlendirme", Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, Çanakkale, s. 57-68.

            Bu makale:

1) Selçuk ÇOLAKOĞLU, "Türkiye'nin Doğu Politikası Çerçevesinde Kuzeydoğu Asya Ülkeleriyle İlişkileri", Türk Dış, Politikası Uluslar arası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, Editörler: Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, Hasan Selim Özertem, USAK, Ankara 2009, içinde s. 177 ve 187'de referans olarak geçmektedir.

 

- DÜNDAR, A. Merthan, Japonya'da Türk İzleri: Bir Kültür Mirası Olarak Mançurya ve Japonya Türk-Tatar Camileri, Vadi Yayınları: Ankara 2008.

            Bu kitap:

1)      Gen Shi MİN, Journal of Kasgar Teachers College, Vol. 31, No. 1, Çin 2010 adlı  dergide, s. 39'da referans olarak geçmektedir.

2)    Ekrem SALTIK, "Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi", Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’ ’de referans olarak geçmektedir.

3)     Hüseyin Can ERKİN,"Current State of Affairs in Japanology in Turkey-2010", Asian  Research Trends New Series, No.5. Toyo Bunko, Tokyo 2010, s. 5 ve 12’de referans       olarak geçmektedir.

4)     Ekrem SALTIK, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil Yayınları,  İstanbul 2011 adlı kitapta s. 143'de referans olarak geçmektedir.

5)       Misawa NOBUO, "The Influence of the Otoman Print Media in Japan: The Linkage of  Intellectual in the Eurasian World", Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 2-2 (March    2009) adlı makale içinde s.39 ve 40'da referans olarak geçmektedir.

6)      Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA, "Novie issledovania po istorii tataro-musulmaskoy  diaspori", Naouchno – Analiticheskii Religiozno – Filosofskii, İstoriko – Filologicheskii i Prosvetelskii Journal, N 3 (7)  Ekim – Kasım 2011, s. 47’de referans  olarak geçmektedir.

7)     Ryosuke ONO, "Muhacerattaki Bir Özbek Türkü’nün Mektuplarına Göre Türk    Dünyası - Abdülvahap Oktay ve Mektupları", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi, 53, 2, Ankara 2013, s. 582'de referans olarak geçmektedir.

8)     М.М. Гибатдинов, Д.М. Усманова, Л.Р. Усманова, "ИЗУЧЕНИЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИХ МАТЕРИАЛОВ АРХИВА УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРЕФЕКТУРЫ СИМАНЭ (ЯПОНИЯ)", Восточный архив,   No: 2 (32), 2015, s. 88' de referans olarak geçmektedir.

9)     MISAWA Nobuo and ÔSAWA Kôji, "Japanese Opinions about Islam before and  during World War II: Articles Related to Islam in Chûgai Nippô, Buddhist Daily Newspaper (1937-45"), Annals of Japan Association for Middle East Studies, Volume  28,  Issue 2, 2012, s. 124'de  referans olarak geçmektedir.

10)    Ryosuke ONO, "Turk-Tatar Diasporic Mobilities From The Far East To The Middle East As Seen From A Tatar Newspaper Milli Bayraq And From Japanese Diplomatic And Intelligence Reports (1936–1941)", РӘСӘЙ ТӨБӘКТӘРЕНДӘ ГУМАНИТАР  ФӘНДӘР ҮҪЕШЕ, Ufa 2017, s. 97'da  referans olarak geçmektedir.

 -  DÜNDAR, A. Merthan, "Three U. S. Reports Concerning Japanese Pan-Asianism and Pan-Islamism", Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES)-Nihon Chuto Gakkai Nenpo), No. 23-2, Tokyo 2008, s. 261-274.

            Bu makale:

1)     Tsubouchi TAKAHIKO,"isuramu sekai no media kara mita nichiro sensou", Nichiro sensou  o sekai ha dou houjita ka, Edit.: Hirama Youichi, Fuyoshobo shuppan, Tokyo  2010 adlı kitap  içinde, s. 205'de referans olarak geçmektedir.

2)    Ulrich BRANDENBURG, "The Multiple Publics of a Transnational Activist:         Abdürreşid İbrahim, Pan-Asianism, and the Creation of Islam in Japan", Die Welt des   Islams, 58. 2 (2018): 143-172, s. 149'da referans olarak geçmektedir.

-  Japonya Tarih-i Siyasisi, Dr. Ichikawa, Haz. A. Merthan DÜNDAR, Mahir Ünsal ERİŞ, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Kozan Ofset, Ankara.

            Bu kitap: 

1)      Ekrem SALTIK, "Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikâyesi", Yedikıta Aylık Tarih ve  Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27.’de referans olarak geçmektedir.

2)    Ekrem SALTIK, "Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri", Nesil Yayınları,   İstanbul 2011 adlı kitapta s. 143'de referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan - MISAWA Nobuo,"イスタンブルの中村商店をめぐる人間関係の事例研究:徳富蘇峰に宛てられた山田寅次郎の書簡を中心に", (isutanburu no nakamura shouten wo meguru ningen kankei no jirei kenkyu: tokutomi sohou ni aterareta yamada torajirou no shokan wo chuushin ni), (A Case Study of Human Relations at Nakamura Store in Istanbul: Torajiro Yamada’s Letters to Soho Tokutomi), The Bulletin of Faculty of Sociology, Toyo University Vol. 46. No.2 (March 2009) (toyo daigaku shakaigakubu kiyou, dai 462 gou), s. 181-220.

            Bu makele:

1) Selçuk ESENBEL,"Yüzyılın Sonunda İstanbul'da Bir Japon Romantik: Yamada  Torajiro ve ve Pera'nın Japon Mağazası-Nakamura Shoten", Hilal ve Güneş, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2010, adlı kitapta s. 65 ve 66'da referans olarak geçmektedir.

2) Nobuo MISAWA, Türk-Japon Ticaret İlişkileri, İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve  Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2011, adlı kitap içinde s. 164’de referans olarak geçmektedir.

3)   Bir Dostluk Öyküsü Belgelerle Türk-Japon İlişkileri, Hazırlayanlar: Ahmet Cihan,  Metin Hülagü, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, s. 28’de referans olarak geçmektedir.

4)   Nobuo MISAWA,"The First Japanese Who Resided in the Ottoman Empire: the  Young Journalist Noda and the Student Merchant Yamada", Mediterranean World,   Vol. XXI, Mediterranean Group, Hitotsubashi University, Tokyo 2012, adlı dergide s.     52, 53 ve 66’da referans olarak geçmektedir.

5)      Ali Volkan ERDEMİR,"Japonların Gözüyle“1453" – Yamada Torajiro ve İstanbul’un Fethi", Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32 Yıl: 2012/1   (13 - 20), s. 15’de referans olarak geçmektedir.

6)    Akio KATAYAMA, "Some Notes on the Japanese Records and Information on the "Turks", Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, Editor: Selçuk ESENBEL, Brill, Laiden 2018, s.  237'de referans olarak  geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan - Misawa Nobuo, Books in Tatar-Turkish Printed by Tokyo'da Mahalle-i İslamiye (1930-38), Toyo Univeristy Asian Cultures Research Institute, Tokyo, 2010.

            Bu kitap: 

1)  Nobuo MISAWA,"Japonya’daki Türkoloji Araştırmaları: Anadolu Türkleri Üzerine  Araştırmalar", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2010, s. 460 ve  461’de referans olarak geçmektedir.

2)  Alfina SİBGATULLİNA,"Novie issledovania po istorii tataro-musulmaskoy diaspori",   Naouchno – Analiticheskii Religiozno – Filosofskii, İstoriko – Filologicheskii i Prosvetelskii Journal, N 3 (7)  Ekim – Kasım 2011, s. 48’de referans olarak  geçmektedir.

3)    Nobuo MİSAWA, Türk-Japon Ticaret İlişkileri, İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve  Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2011, adlı kitap içinde s. 164’de referans olarak geçmektedir.

4)   Nobuo MİSAWA,"Shintoism and Islam in Interwar Japan: How did the Japanese Come to Belive in Islam?", Orient, Volume XLVI, Nippon Oriento Gakkai 2011,   s.138’de referans olarak geçmektedir.

5)      Nile GREEN, Terrains of Exchange: Religious Economies of Global Islam, Oxford University Press; 1 edition, 2015, s. 330'da referans olarak geçmektedir.

6)   Hiroaki KUROMIYA, Georges Mamoulia, The Eurasian Triangle: Russia, The  Caucasus and Japan, 1904-1945, The Gruyter Open Ltd. Warshaw / Berlin, 2016, s.  219'da referans olarak geçmektedir.

7)    М.М. Гибатдинов, Д.М. Усманова, Л.Р. Усманова, "ИЗУЧЕНИЕ ТЮРКО-  ТАТАРСКИХ МАТЕРИАЛОВ АРХИВА УРАЛО-АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРЕФЕКТУРЫ СИМАНЭ (ЯПОНИЯ)", Восточный архив,   No: 2 (32), 2015, s. 88' de referans olarak geçmektedir.

8)       MISAWA Nobuo and ÔSAWA Kôji, "Japanese Opinions about Islam before and   during World War II: Articles Related to Islam in Chûgai Nippô, Buddhist Daily Newspaper (1937-45)", Annals of Japan Association for Middle East Studies, Volume 28,  Issue 2, 2012, s. 124'de  referans olarak geçmektedir.

- Asya Tehlikede, Hasan Hatano Uho, Japonca'dan mütercimleri Japonyalı Muhammed Hilmi Nakawa ve Abdürreşid İbrahim, Yayına Hazırlayanlar: Ali Merthan DÜNDAR, Mahir Ünsal ERİŞ, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Bizim Büro Matbaası, Ankara 2009,

            Bu kitap: 

1)    Selçuk ESENBEL,"Japonya’nın Asya Üzerindeki Küresel İddiası ve İslam Dünyası: Ulus Ötesi Milliyetçilik ve Dünya Gücü (1900-1945)," Japon Modernleşmesi ve Osmanlı: Japonya’nın Türk Dünyası ve İslam Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul   2012, adlı kitapta s. 388’de, 30 numaralı dipnotta referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR,  A. Merthan, "Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Bulunan Japonya ile ilgili Belgeler Üzerine", Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, Çanakkale 2007, s. 222 - 232.

            Bu makele:

1)  Hülya GÖREN, "Türkiye'nin Doğu Asya Politikasında Güney Kore ve Japonya’nın Önemi", T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası  İlişkiler Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın 2015, s. 147'de     referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "Japonya'da Bir Başkurt Önder: Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangaliyef", Tarihten Bugüne Başkurtlar, Tarih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler, Haz. A. Melek ÖZYETGİN, A. Merthan DÜNDAR, İlyas KAMALOV, Ötüken Yayınevi, Ankara, 2008,  s. 132 - 162.

            Bu makale:

1)      Ahmet KANLIDERE, "Ayaz İshaki’nin Mıllı Yul Dergisindeki Yazıları", Ghayaz  Ishaki And National Renaissanceof the Tatars At The Beginning of The 20th Century, Proceedıngs Of The Internatıonal Scıentıfıc Conference, Kazan 2018, s, 26'da referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "Japon Resmi Belgelerine Göre Ayaz İshaki ve Japonya’daki Faaliyetleri", Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı. 287, Ankara, 2011,  s. 100  - 105.

            Bu makale:

1)   Ahmet KANLIDERE, "Ayaz İshaki’nin Mıllı Yul Dergisindeki Yazıları", Ghayaz   Ishaki And National Renaissanceof the Tatars At The Beginning of The 20th Century Proceedıngs Of The Internatıonal Scıentıfıc Conference, Kazan 2018, s, 26'da referans    olarak geçmektedir.

2)  Ryosuke ONO, "Muhacerattaki Bir Özbek Türkü’nün Mektuplarına Göre Türk   Dünyası - Abdülvahap Oktay ve Mektupları", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -  Coğrafya Fakültesi Dergisi, 53, 2, Ankara 2013, s. 582'de referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan,"Muhayyel Tarihe İtiraz: Ertuğrul Faciası, Yamada Torajiro ve Abdülhalim Noda Shotaro Üzerine". Doğu Asya’nın Politik Ekonomisi. ed. K. Ali Akkemik. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2015, s. 362-372.

            Bu makale:

1)  Emine Sicim KAPLAN, "Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri Adlı Eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası", SEFAD,  (40): 45 - 60, Konya    2018, s. 59'da referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan,"Muhayyel Tarihe İtiraz: Ertuğrul Faciası, Yamada Torajiro veAbdülhalim Noda Shotaro Üzerine.", (Prooceedings of) IV. InternationalTurkology Congres, Hoca Ahmet Yesevi International Turk-Kazak University, 13-14th May 2011, Turkistan / Kazakistan 2011, s. 387-388.

            Bu Bildiri Özeti:

1)   Ali Aycan KOLUKISA, "Tarihsel Bakış Açısıyla Sözlük - Türkiye’deki Japonca   Örneği", Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, Sayı 159, Ankara 2013, s. 46'da     referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, An Essay on the Immigration of the Turk-Tatars to Japan," Tōyō Daigaku Ajia Bunka Kenkyūjo Kenkyū Nenpō / Annual Journal of the Asian Cultures Research Institute, Toyo University 48 (2013): 165-74, 167.

            Bu makale:

1)      Ulrich BRANDENBURG, "The Multiple Publics of a Transnational Activist:    Abdürreşid İbrahim, Pan-Asianism, and the Creation of Islam in Japan", Die Welt des  Islams, 58. 2 (2018): 143-172, s. 149'da referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan,"Abdullah Tukay’ın Şiirlerinde Japonya," in Doğumunun 125. Yılında Abdullah Tukay: İstanbul, 18 Kasım 2011, edited by Halit Eren (İstanbul: IRCICA, 2014), 27-33, 29-30.

            Bu makale:

1)     Ulrich BRANDENBURG, "The Multiple Publics of a Transnational Activist:    Abdürreşid İbrahim, Pan-Asianism, and the Creation of Islam in Japan", Die Welt des  Islams, 58. 2 (2018): 143-172, s. 158'de referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan,"An Essay on the Effects of the Meiji Modernisation upon Turkish Intellectuals", Journal of the Meiji Jingu Intercultural Research Institute, no: 14, Tokyo 2015.

            Bu makale:

1)      Yasemin YAZICI, "Türk Basınında Japonya: 1945 Akşam Gazetesi Örneği", Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 10, Ankara  2019, s. 179'da referans olarak  geçmektedir.

-  DÜNDAR, A. Merthan, "Pertev Demirhan ve Rus-Japon Harbin’den Alınan Maddi ve Manevi Dersler Adlı Eseri Üzerine", Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı I, Editörler: Selçuk ESENBEL - Erdal KÜÇÜKYALÇIN, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, s. 299 - 318.

            Bu makale:

1)  Rotem KOWNER, Historical Dictionary of the Russo-Japanese War, Rowman &  Littlefield Publishers, 2017, s. 814'de referans olarak geçmektedir.

- Ichikawa, (1912). Japonya Tarih-i Siyasisi, Mesai Matbaası, İstanbul. (Yayına hazırlayanlar: Ali Merthan DÜNDAR, Mahir Ünsal ERİŞ, Türk Japon Kültürü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Ankara 2007.

            Bu Kitap:

1)  Cahit KAHRAMAN, "Asya’nın İki Ucundan Görüşler: Türkiye–Japonya Algısı", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 28, 2017, s. 86'da  referans olarak geçmektedir.

- デュンダル, メルトハン「私は夢も日本語で見ていた」ユーラシア世界 2塩川伸明・小松久男・沼野充義(編著)東京大学出版会, 2012.

            Bu makale:

1)     今泉宜子, "越境的あるいは海賊的「タタールの木」をめぐって", 海賊史観か   らみた世界史の再構築交易と情報流通の現在を問い直す, 思文閣出版, 2017,  s, 567'de referans olarak geçmektedir.

2)       三沢, 伸生, <書評>店田廣文『日本のモスク : 滞日ムスリムの社会的 活動』イ    スラームを知る 14)山川出版社 2015 106, イスラーム世界研究 : Kyoto  Bulletin of Islamic Area Studies (2016), 9: 349-353, Kyoto 2016, s. 352'de referans   olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "オスマン皇族アブデュケリムの来日", (Osuman kouzoku abudyurukerimu no rainichi), 日中戦争とイスラーム:満蒙・アジア地域における統治・懐柔政策, (Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku), Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo 2008, s. 135 - 178.

            Bu makale:

1)       小松久男, イブラヒム、日本への旅: ロシア・オスマン帝国・日本, 刀水書房,      Tokyo 2008, s. 169, 170'de referans olarak geçmektedir.

2)    村上 信明, "内陸アジア, 二〇〇八年の歴史学界-回顧と展望", 史学雑誌, 118    (2009) 5 , s. 267 (957)'de referans olarak geçmektedir.

3)     松浦正孝, 「大東亜戦争」はなぜ起きたのか: 汎アジア主義の政治経済史, 名古  屋大学出版会, 2010, s. 904, 905'de referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Japonya’nın Desteğiyle Türkistan İmparatoru Olma Meselesi Üzerine", Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 66, Ankara 2013,, s. 72 - 92.

            Bu makale:

1)     Gönül PULTAR, "Turkish-American Studies: Trajectory, Trends and Future   Direction", The Turkish-American Conundrum, Immigrants and Expatriates between Politics and Culture, Edt.: Gönül Pultar, Louis Mazzari, Belma Ötüş Baskett,   Cambridge Scholars Publishing, 2019, s.186'da referans olarak geçmektedir.

- DÜNDAR, A. Merthan, "Atatürk ve Japonya", Ertuğrul'un İzinde Deniz Kuvvetleri ve Diplomasi Sempozyumu 16 -17 Eylül 2015 İstanbul Kitabı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınevi İstanbul 2016, s. 52 - 59.

            Bu makale:

1)    Selçuk ESENBEL, "Meiji Restorasyonu Hakkında Düşünceler", Meiji Japonyasının 150. Yılından Bakışlar Seçilmiş Makaleler, Yayına Hazırlayan: A. Merthan DÜNDAR,   Ankara, 2019, s. 51'de referans olarak geçmektedir.  

- DÜNDAR, A. Merthan, An Essay on the Effects of the Meiji Modernisation upon Turkish Intellectuals, KAMIZONO Journal of Meiji Jingu Intercultural Research Institute, No 14, Tokyo 2015.

            Bu makale:

1) Selçuk ESENBEL, "Meiji Restorasyonu Hakkında Düşünceler", Meiji Japonyasının 150. Yılından Bakışlar Seçilmiş Makaleler, Yayına Hazırlayan: A. Merthan DÜNDAR,   Ankara, 2019, s. 52'de referans olarak geçmektedir.