PROF.DR. ALİ MERTHAN DÜNDAR    
Adı : ALİ MERTHAN
Soyadı : DÜNDAR
E-posta : mdundar@ankara.edu.tr, merthandundar@gmail.com
Tel : 3103280/1758
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
DOÇ. DR. ALİ MERTHAN DÜNDAR’IN ÖZGEÇMİŞİ VE ESER LİSTESİ

UZMANLIK ALANLARI:
Türk-Japon İlişkileri, Japonya ve İslâm Dünyası İlişkileri, Japonya ve Orta Asya İlişkileri.
ÖZGEÇMİŞİ:
1968  Doğumlu.
1986 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi.
1991 Lisans, A.Ü.D.T.C.F. Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
1999 Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tarih Bölümü).
2001 Öğretim Görevlisi, A. Ü. D.T. C. F Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2001-02 Japan Foundation Fellowship Programı ile Tokyo Üniversitesinde Konuk Araştırmacı. (12 Ay).
2003 Tokyo-Keio Üniversitesi, Center for Arean Studies tarafından organize edilen ve Prof. Dr. Tsutomu Sakamoto'nun başkanlığında yürütülen, Modern Japanese Policy for Islamic World in the Showa Period and its Effects on the Asian Nationalism, başlıklı projede araştırmacı üyeliği. Comperative Strategic Activities of Japan and Turkey to Central Asia konusunda 20 Ocak-16 Şubat 2003 tarihleri arasında Tokyo'da Arşiv çalışması yapılmıştır.
2004 Tokyo-Keio Üniversitesi, Center for Arean Studies tarafından organize edilen ve Prof. Dr. Tsutomu Sakamoto'nun başkanlığında yürütülen, Modern Japanese Policy for Islamic World in the Showa Period and its Effects on the Asian Nationalism, başlıklı projede araştırmacı üyeliği. Comperative Strategic Activities of Japan and Turkey to Central Asia konusunda 17 Ocak-03 Şubat 2004 tarihleri arasında Tokyo'da Arşiv çalışması yapılmıştır.
2006 Doktora, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tarih Bölümü).
2008 Yardımcı Doçent Dr., A. Ü. D. T. C. F Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2009 Doçent Dr., A. Ü. D. T. C. F Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
2009-2010 Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü, (Japon Dili ve Japon Tarihi).
VERDİĞİ DERSLER:
Japonca Dinleme Anlama.
Çeviri (Japonca-Türkçe).
Türk- Japon İlişkileri Tarihi.
Metin Okuma (Japonca).
Japon Edebiyatı.
Japon Tarihi.
YÖNETTİĞİ TEZLER:
1) Sinan Levent, “Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Öncesi TÜRK BASININDA JAPONYA (1933 – 1939)”,  Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009.
2) Nurullah Sat, “Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Sürecinde TÜRK BASININDA JAPONYA (1939 – 1945)”,  Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011.
YÖNETMEKTE OLDUĞU TEZLER:

Yüksek Lisans:
1)Yücel Yaylacı,
2) Emine Sicim,
Doktora:
1) Nurullah Sat,
2) Ömer Can Nuri,
3) Şeyma Nalbant,
4) Matsuzawa Fumiko (II. Danışman)

TELİF ve EDİSYON KİTAPLAR:
1) 2006, A. Merthan DÜNDAR, Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya, Ötüken Yayınevi: İstanbul. (II. Baskı 2012).
2) 2007, Japonya Tarih-i Siyasisi, Dr. Ichikawa, Haz. A. Merthan Dündar, Mahir Ünsal Eriş, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Kozan Ofset, Ankara.
3) 2008, A. Merthan DÜNDAR, Japonya'da Türk İzleri: Bir Kültür Mirası Olarak Mançurya ve Japonya Türk-Tatar Camileri, Vadi Yayınları: Ankara.
4) 2008, Tarihten Bugüne Başkurtlar, Tarih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler, Haz. A. Melek Özyetgin, A. Merthan Dündar, İlyas Kamalov, Ötüken Yayınları, Ankara.
5) 2009, Asya Tehlikede, Hasan Hatano Uho, Japonca'dan mütercimleri Japonyalı Muhammed Hilmi Nakawa ve Abdürreşid İbrahim, Yayına Hazırlayanlar: Ali Merthan Dündar, Mahir Ünsal Eriş, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Bizim Büro Matbaası, Ankara.
6) 2010, A. Merthan DÜNDAR- Misawa NOBUO, Books in Tatar-Turkish Printed by Tokyo'da Mahalle-i İslamiye (1930-38), Toyo Univeristy Asian Cultures Research Institute, Tokyo.
7) 2011, A. Merthan DÜNDAR, Japonya'nın Orta Asya Politikaları, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara.
ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERLE YAYIMLANAN MAKALELERLE ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLARDA YAYIMLANAN MAKALE ve BÖLÜMLER:
1) 2003, “Uzak Doğu'da İdil-Ural Türklerinin Yayın Faaliyetleri ve Tokyo Mahallei-i İslamiye Matbaası”, Türkoloji Dergisi, Cilt XVI, Sayı: 2, Ankara, s. 103-116.
2) 2004, “Japonya Türk Tatar Diasporası”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Kasım, s. 75-89.
3) 2005, “İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal”, Türk Yurdu, Cilt: 25 Sayı: 215, Temmuz, s. 54-59.
4) 2006, “Japonya Arşivlerindeki İngiliz Belgelerine Göre Kırım Milli Mücadele Tarihinden Bir Yaprak”, Karadeniz Araştırmaları, Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, Sayı: 11 Güz, s. 39-56.
5) 2007, “????????????????—?????????? ”, (Sen kyuu hyaku sanjuu nen dai ni okeru nippon no isuraamu seisaku to osuman kouzoku: Japanese Policy for the Muslims in the 1930s and the Ottoman Princes),  Shigaku (The Historical Science), Vol. LXXV, No.2.3, Mita-Shigaku-kai (The Mita Historical Society), Faculty of Letters, Keio University, Tokyo / Japan, s. 53-87.
6) 2007, “Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Bulunan Japonya ile İlgili Belgeler Üzerine”, Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, 2006/1, Çanakkale,  s. 222-232.
7)  2007, “A Secret Convention on Mongolia Dated 1912, Signed Between Russia and Japan”, Statehood Of Nomads: History and Tradition, International Institute For The Study of Nomadic Civilization, Ulan Bator, s. 159-164. (Seçki Kitabı olarak basılmıştır)
8) 2008, “Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde Bulunan Kore İle İlgili Belgeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, Çanakkale, s. 57-68.
9)  2008, “Three U.S. Reports Concerning Japanese Pan-Asianism and Pan-Islamism”, Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES) (Nihon Chuto Gakkai Nenpo), No. 23-2, Tokyo, s. 261-274.
10) 2008, “????????????????”, (Osuman kouzoku abudyurukerimu no rainichi), ????????—?:??·???????????·????, (Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku”, Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo, s.135-178.
11) 2008, “Japonya ve İslam Dünyası-I: Japon Resmi Belgelerine Göre Osmanlı Devletine Karşı İngiliz Kışkırtması ve Arap İsyanı”, Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, s. 355-367.
12) 2008, “İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal ve Rusya Müslümanlarının Özgürlük Çabalarının Görmezden Gelinişi”, Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, Derleyen: Gönül Putlar, Tetragon Yayınevi, İstanbul, s. 353-368. (Türk Yurdu Dergisi'nde yayımlanmış makalenin genişletilmiş hali).
13) 2008, “Japonya'da Bir Başkurt Önder: Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangaliyef”, Tarihten Bugüne Başkurtlar, Tarih, Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler, Haz. A. Melek Özyetgin, A. Merthan Dündar, İlyas Kamalov, Ötüken: Ankara, s. 132-162.
14) 2009, “????????????????????????:??????????????????????”, (isutanburu no nakamura shouten wo meguru ningen kankei no jirei kenkyu: tokutomi sohou ni aterareta yamada torajirou no shokan wo chuushin ni), (A Case Study of Human Relations at Nakamura Store in Istanbul: Torajiro Yamada’s Letters to Soho Tokutomi), The Bulletin of Faculty of Sociology, Toyo University Vol. 46. No.2 (March 2009) (toyo daigaku shakaigakubu kiyou, dai 462 gou), s. 181-220.
15) 2009, “An Analysis on the Documents Related to China: Materials in the Otoman and Republic Archives of Turkey”, Eurasian Studies, Beijing, s. 329-346. (II. Geleneksel Uluslar- arası Çin Araştırmaları Konferansı, 21-23 Temmuz 2007’de sunulan bildirinin genişletilerek makale haline getirilmiş şeklidir)
16) 2010, “Documents Related to Mongolia in Turkish Archives and Japan Mongolia Relations”, Mongolia in the 21st Century: Society, Culture and International Relations, Haz: K.Warikoo-Sharad K. Soni, Pentagon, New Delhi.(ISBN: 9788182744851), s. 22-29.
17) 2011, “Japon Resmi Belgelerine Göre Ayaz İshaki ve Japonya’daki Faaliyetleri”, Türk Yurdu, Cilt 31, Sayı. 287, s. 100-105. (Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslar arası Konferansı (22-24 Nisan 2005)’da sunulan bildirinin genişletilerek makale haline getirilmiş şeklidir)
18) 2011, “İngiliz Belgelerine Göre Türk Esirlerin Japonya Tarafından Sibirya’dan Nakli Meselesi (1919 – 1921)”, Prof. Dr. Özkan İzgi’ye Armağan, Yay. Haz.: Bahaeddin Yediyıldız-Mehmet Öz, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
19) 2012, “Türk Milliyetçilerinin Japonya Algısına Bir Kaynak Olarak Mehmet Akif’in Mısralarında Japonya ve Japonlar”, Türk Yurdu, Cilt 32, Sayı. 295, s. 589-593.
20) 2012, “Pertev Demirhan ve Rus-Japon Harbin’den Alınan Maddi ve Manevi Dersler Adlı Eseri Üzerine”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Edit.: Selçuk Esenbel-Erdal Küçükyalçın, İstanbul, 299-318. (Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı I, (4-6 Haziran 2010)’da sunulan bildirinin genişletilerek makale haline getirilmiş şeklidir)
21) 2012, “????????????????·??—??????”, ((watashi ha yume mo nihongo de mite i a toruko . tataru imin no katsudou), ?—?????<2>???????,(Yuurajia sekai (2) Diaspora ron), Edt: Nobuaki Shiokawa, Hisao Komatsu, Mitsuyoshi Numano, University of Tokyo Press, Tokyo, s. 205-228.
22) 2012, “Abdürreşit İbrahim ve Japonya”, Türk-Japon İlişkilerinin Dönüm Noktasında Abdürreşit İbrahim, Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve Türk-Japon İlişkileri Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, ISBN: 978-605-63408-3-3, s. 117-137.
ULUSAL ve ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM, SUNULAN BİLDİRİLER, SEMPOZYUM KİTAPLARINDA BASILAN ÖZETLER-BİLDİRİLER ve OTURUM BAŞKANLIKLARI:
1)  2005, “Japon Resmi Belgelerine göre Ayaz İshaki ve Uzak Doğu’daki Faaliyetleri”, Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı (22-24 Nisan 2005), (Düzenleyen) Ayaz – Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, İstanbul / TÜRKİYE.
Bildiri özeti: Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslar arası Konferansı,  Konferans Kitapçığı, İstanbul (22-24 Nisan 2005), 33-34.
2)  2005, “Uzak Doğu’daki Tatar Türklerinin Dini Faaliyetleri: Kobe, Tokyo ve Nagoya Camileri”, Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti İkinci Milletlerarası Sempozyumu, (Düzenleyen) IRCICA, Kazan / TATARİSTAN –  RUSYA, 23 – 27 Haziran 2005.
Yayımlandığı Yer: Proceedings of the Second International Symposium on Islamic Civilisation in Volga-Ural Region, Kazan, 24-26 June 2005, Research Centre for Islamic History, Art and Culture, İstanbul,  2008, 249-257.
3)  2006, “A Secret Convention on Mongolia Dated 1912, Signed Between Russia and Japan”, International Conference on “History and tradition of Mongolian Statehood”, Dedicated to the 800th Anniversary of Great Mongol State (June 29-30. 2006), Ulaanbaatar / MOĞOLİSTAN.
Bildiri özeti: Abstracts of Paper, International Conference on “History and Tradition of Mongolian Statehood”, Dedicated to the 800th Anniversary of Great Mongol State, Ulaanbaatar 2006, s. 76.
4)  2007, “An Analysis on the Documents Related to China: Materials in the Ottoman and Republic Archives of Turkey”, II. Geleneksel Uluslar arası Çin Araştırmaları Konferansı, 21-23 Temmuz 2007, (Düzenleyen) Center for Historical China Studies SHANGHAI / ÇİN HALK CUMHURİYETİ.
Yayımlandığı Yer: The Second International Conference on Historical China Studies, 22-23 July 2007, Shanghai, 224-232.
5)  2007, “Japan-Mongolia Relations As Reflected In Turkish Archives”, International Seminar Mongolia In The Twenty First Century 23-24 Kasım 2007, (Düzenleyen) Centre for South, Central, Southeast Asian & Southwest Pacific Studies School of International Studies, Jawaharlal Nehru University. New Delhi / HİNDİSTAN.
6)  2007, “Tokyo Mahalle-i İslamiyesi ve Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangali”, Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), 10-15 Eylül 2007, (Düzenleyen) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Ankara / TÜRKİYE.
7)  2008, “Xinjiang and The Japanese Policy (1914-1935) on Central Eurasia: A Review on The Western Documents”, The Third International Conference on Turfan Studies, 19-27 Ekim 2008, (Düzenleyen) The Eurasia Studies Center of The History Institute of Chinese Academy of Social Science and The Western Regions Studies Institute of The People University, Turfan-Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi  / ÇİN HALK CUMHURİYETİ.
8)  2010, “Open and Secret Intelligence Affairs of Turkey in Japan Between Two World Wars: Official Reports and Spies”, “International Symposium, The Middle East and the Axis Powers in World War II.”, 5 Ocak 2010, (Düzenleyen) Yıldız Teknik Üniversitesi, Japan Ministry of Education, Culture, Sports. Science and Techonology, Japan Society  ort he Promotion of Science. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE.
9)  2010, “Pertev Demirhan ve Rus-Japon Harbin’den Alınan Maddi ve Manevi Dersler Adlı Eseri Üzerine”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı I, 4-6 Haziran 2010, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu. İstanbul / TÜRKİYE.
10) 2010, “East Asia in Otoman Turkish Literature: Central Asia, China and Japan in Abdürreşit İbrahim Efendi’s Travel Book”, International Symposium on Xinjiang and the Central Asia in History, 19-21 Ağustos 2010, (Düzenleyen) Xinjiang Academy of Social Sciences ve Center for Eurasian Studies, Institute of History, Chinese Academy of Social Sciences, Urumçi-Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi / ÇİN. (Konferans kitabında tam metin olarak yayımlanmıştır).
11) 2010, “A Bashkir Leader as an Mediator between Turkey and Japan: Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangali and his letter to Mustafa Kemal Atatürk”, Fourth International Symposium on Islamic Civilisation in the Volga-Ural Region. (Düzenleyen) IRCICA, 20-23 Ekim 2010, Ufa-Başkurdistan / RUSYA.
12) 2010, “Türk Toplumsal Hafızasındaki Japonya İmgesinin Kökenleri: Mehmet Akif’in Süleymaniye Kürsüsünde Adlı Eserinde Japonya ve Japonlar”, Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy, Uluslar arası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, (Düzenleyen) Mehmet Akif Fikir ve Sanat Vakfı,1-6 Kasım 2010. Kahire / MISIR.
13) 2011, “Muhayyel Tarihe İtiraz: Ertuğrul Faciası, Yamada Torajiro, ve Abdülhalim Noda Shotaro Üzerine”, IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, (Düzenleyen) Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi, 13-14 Mayıs 2011, Türkistan / KAZAKİSTAN.
14) 2011, “İdil-Ural Türk-Tatarları’nın Japonya’daki Yayın Faaliyetleri: Yeni Yapon Muhbiri Dergisi”,(Düzenleyen) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yükek Kurumu Türk Tarih Kurumu ve Tataristan İlimler Akademisi Şehabeddin Mercani Tarih Enstitüsü, İdil-Ural Tarih Sempozyumu, 10-12 Ekim 2011, Ankara / TÜRKİYE.   
15) 2011, “Abdullah Tukay’ın Şiirlerinde Japonya ve Japonlar”, Doğumunun 125. Yılında Abdullah Tukay, (Düzenleyen) İslâm İşbirliği Teşkilatı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-Tataristan Kültür Bakanlığı, 18 Kasım 2011, Yıldız Sarayı, Çit Kasrı, İstanbul / TÜRKİYE.                     
16) 2011, Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, (Düzenleyen) KAV Kamu Araştırmaları Vakfı ve Aydın Üniversitesi, 13-16 Ekim 2011, İstanbul / TÜRKİYE. (Oturum Başkanı)
17) 2011, “The Documents Relating to the Russian Moslems and Turks that Exist in Japanese Archives and their Importance in Russian History”, II. Mejdunarodnaya Nauçnaya Konferentsiya “Arhivnoye Vostokovedeniye”, Moskva, 16-18 Noyabrya 2011, (Sadece bildiri özeti basıldı sunum yapılamadı) Moskova / RUSYA.
Bildiri Özeti: II ????????????? ??????? ??????????? «???????? ??????????????». ??????, 16-18 ?????? 2011 ?. ?????? ????????.C.94.
18) 2012, “,??????????????????????????: suyunbike no namida: zainichi toruko kei juumin to senzen nippon no gaikou seisaku”,,Symposium on Japan’s foreign policy towards the Muslim world in the pre-war era and Turkey. (???????????????: senzen nippon no tai kaikyou ken seisaku to toruko), (Düzenleyen) International Center for Japanese Studies, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, 28 Ocak 2012, Tokyo  / JAPONYA.
19) 2012, “Abdürreşit İbrahim ve Japonya”, Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve Türk-Japon İlişkileri Bilgi Şöleni, (Düzenleyen) Konya Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi, Cihanbeyli Belediyesi, Konya Japon Kültür Merkezi, 22-23 Mayıs 2012, Konya / TÜRKİYE.
 20) 2012, “İdil-Ural Türklerinin Uzak Doğu’daki İslâmi Neşriyat Faaliyetleri Üzerine”, The Fifth International Congress on “Islamic Civilisation in the Volga-Ural Region”, (Düzenleyen) IRCICA-Tataristan Bilimler Akademisi,  Kazan, Tatarstan, 9-11 Haziran 2012,
Kazan / TATARİSTAN –  RUSYA    
21) 2012, “The Effect of the Russo-Japanese War on Turkic Nations: Japan and the Japanese in Folk Songs, Laments and Poems”, Japanese Studies Association Conference on Japanese Studies, Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia, Boğaziçi Üniversitesi, (Düzenleyen) Boğaziçi Üniversitesi - Japan Foundation - Japonya Başkonsolosluğu, 15-16 June 2012, İstanbul / TÜRKİYE.
22) 2012, “Seyfi Çelebi Seyahatnamesine Göre XVI. Yüzyılda Türkistan”, “Second International Symposium on Islamic Civilisation in Central Asia”, (Düzenleyen) IRCICA-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 11-14 Ekim 2012, Bişkek / KIRGIZİSTAN
PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM VE KONFERANSLAR:
1) “Japonya Türk-Tatar Diasporası”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Konferansları, D.T.C.F Muzaffer Göker Salonu, 25 Nisan 2003, (Konferans)
2) “Türk-Japon İlişkileri Bağlamında Japonya’da Türkler: Japonya’nın Pan-İslâm ve Pan-Turan Politikaları (1917-1953)”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, MM-25 Amfisi, 05 Mayıs 2003.
3) “Türk-Japon İlişkileri ve Japonya’daki Türkler”, Türk-Japon Üniversiteliler Derneği, Türk-Japon Kültür Vakfı Ferit Recai Ertuğrul cad. N: 2 Oran-Ankara, 11 Haziran 2003. (Konferans)
4) “Japon Yazısının Öğretimi ve Sorunları”, Türkiye’de Japonca Öğretimi ve Sorunları Çalıştayı, A. Ü. D.T.C.F. Muzaffer Göker Salonu,  22-24 Eylül 2003. (Konuşmacı)
5) “II. Dünya Savaşı’na Giden Yolda Japonya’nın İslam Politikaları: Japonya ve Türk Dünyası İlişkileriyle İlgili Belgeler Çalıştayı”, Batılı Kaynaklara Göre Japonya’nın İslam Politikası, A. Ü. D.T.C.F. Muzaffer Göker Salonu. 25 Ocak 2006. (Konuşmacı)
6) “The General Directives and Startegy of Turkish Foreign Policy, Turkey’s Strategy and Policy Towards the Black Sea Region, Turkey’s Military Relations With the US, Russian etc”, Japon Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi (SAM) Yuvarlak Masa Toplantısı, 15 Şubat 2006, (Tartışmacı)
7) “Uzaktaki Yakın Dost Japonya: Japonya’daki Türk-Tatar Diasporası”, Maltepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Amfi 1, İstanbul, 08 Mayıs 2006. (Konferans)
8) “Karadeniz Jeostratejisi ve Kırım Türkleri Paneli”, A. Ü. D.T.C.F. Farabi Salonu. 15 Mayıs 2007. (Panel Yöneticisi)
9) “Workshop on Japan and Pan-Asianism: Past, Present, Future”, Boğaziçi Üniversitesi. 17 Mayıs 2007. (Tartışmacı)
10) “Doğu Türkistan Bağımsızlık Mücadelesi ve Japonya”, 12 Kasım 1933 ve 12 Kasım 1944 Yıllarında Kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma Paneli, Ankara Ticaret Odası, 11 Kasım 2007. (Panelist)
11) “Japonca”, Yabancı Dil Eğitiminde Farklı Seçenekler Paneli, Aykan Koleji, 23 Mayıs 2009.
12) “Uzak Doğu Türk Tatarlarının Siyasi ve Kültür Hayatı”,Geçmişten Günümüze İdil-Ural’da İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli, Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans Salonu, 07 Mayıs 2009. (Panelist)
13) “Japonya’da Türkler”, Bozok Üniversitesi Japon Haftası Etkinlikleri. (Yozgat), 08 Mayıs 2009. (Konferans)
14) “The 3rd Turkey-Japan Dialogue on Maritime Security Conference”, Çalıştay (Workshop), Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ocean Policy Research Foundation, 18 Şubat 2010. (Tartışmacı).
15) “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Türk Japon İlişkileri”, Türk-Japon Günü, Türkiye- Japonya İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını Paneli”, Çankaya Üniversitesi, 6 Nisan 2010. (Konferans)
16) “Türk-Japon İlişkileri ve Japonya’nın Orta Asya Siyaseti”, Bilkent Üniversitesi Japon Günleri, 12-17 Nisan 2010, 16 Nisan 2010. (Konferans)
17) “Türk-Japon Konferansı”,Türk Japon İlişkileri ve Doğru Bilinen Yanlışlar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 10 Mayıs 2010. (Panelist)
18) “Japon Dış Politikası ve Türkiye’nin Japon Dış Politikası’ndaki Yeri”, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Yuvarlak Masa Toplantısı, 11 Mayıs 2010 (Tartışmacı)
19) “Japon - Çin Rekabeti ve Uzakdoğu Türkiye Dengeleri”, İktidar Muhalefet Milli Düşünce Merkezi, Ankara, 13 Ekim 2010. (Konferans)
20) “Contemporary Issues in the Middle East: Japanese and Turkish Perspectives, The Middle East Research Institute of Japan (MERIJ) - Ortadoğu Stratejik araştırmaları Merkezi (ORSAM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 23 Kasım 2010 (Tartışmacı)
21) “Türk-Japon İlişkileri”, TOYOTA Motor AŞ. Adapazarı Tesisleri, Kasım 2010, (Konferans)
22) “Ertuğrul Faciasının 120. Yılında Türk-Japon İlişkileri”, Türk-Japon ilişkileri ve Japon Kültürü Konferansı”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy Salonu, Beytepe, 21 Aralık 2010. (Konferans)
23) “Türk Japon İlişkileri Üzerine”, Türkiye’de Japon Yılı Etkinlikleri, ODTÜ Aikido Topluluğu,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 25 Aralık 2010. (Konferans)
24) “Ortadoğu’da Barış İnşası İçin Türkiye-Japonya İşbirliği: Afganistan’a Özel Bakış”, Orsam-Tepav, TOBB Üniversitesi, 23 Mart 2011. (Tartışmacı)
25) “Türk-Çin İlişkileri ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bölgesel ve Global Politikaları”, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı I. Ortak Çalışma Grubu (OÇG) Toplantısı,  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi, Galip Balkan Toplantı Salonu, 31 Mart 2011, (Tartışmacı)
26) “Bağımsızlıklarının 20 Yılında Türk Cumhuriyetleri” Uluslararası Toplantı, (Düzenleyen) Dışişleri Bakanlığı, Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk-Kazak Üniversitesi, 05-06 Ekim 2011, Rixos Oteli-Ankara (Tartışmacı)
27) “Japonya’da İslâmiyet ve Türkler”, İLESAM Kültür Evi, 12 Kasım 2011, (Konferans).
28) “İslâm, Demokrasi ve Kalkınma”, Düzenleyen: Endonezya Dışişleri Bakanlığı Siyaset Analizi ve Kalkınma Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM). 6 Aralık 2011, Dışişleri Bakanlığı Balgat-Ankara (Tartışmacı).
29) “Japonya’da Türkler”, Tokyo Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, 30 Ocak 2012, Tokyo-Japonya. (Konferans).
30) “International Conference on China in the World Order and the the Turkish – Chinese Relationship”, Düzenleyen: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), 10 Şubat 2012, USAK / Tandoğan- Ankara (Tartışmacı).
31) “Kadın Gözüyle Türk ve Japon Kadınları”, (Düzenleyen) Türk-Japon Kültürünün Araştırma ve Dayanışma Derneği, 10 Mart 2012, Türk Japon Vakfı, Oran, Ankara,  (Panel Yöneticisi)
32) “Japonya ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarih Topluluğu, 04 Nisan 2012. (Konferans).
33) “Japonya, İslamiyet ve Türkler”, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, 24 Mart 2012, (Konferans)
34) “Kültürel ve Sosyal İlişkiler Strateji Belgesi. Rusya - Orta Asya - Kafkasya Çalıştayı”, (Düzenleyen) T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 28-29-30 Haziran 2012, Ramada Otel Ankara. (Tartışmacı)
35) 2012, “Baky International Humanitarian Forum, Düzenleyen: Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi”, 4-5 Ekim 2012, Bakü / AZERBAYCAN
ULUSLARARASI AKADEMİK TOPLANTI DÜZENLEME-DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ
1) Bilim ve Danışma Kurulu - Yürütme Kurulu Üyeliği:   Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, (Düzenleyen) KAV Kamu Araştırmaları Vakfı ve Aydın Üniversitesi, 13-16 Ekim 2011, İstanbul / TÜRKİYE.
2) Bilim ve Danışma Kurulu - Düzenleme Kurulu Üyeliği: Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve Türk-Japon İlişkileri Bilgi Şöleni, (Düzenleyen) Konya Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi, Cihanbeyli Belediyesi, Konya Japon Kültür Merkezi, 22-23 Mayıs 2012, Konya / TÜRKİYE.
YURT DIŞI RESMÎ GÖREV ve HEYETLER:
1) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Güney Kore Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî gezide Akademik Heyet üyesi.14-16 Haziran 2010. Seul, Busan / KORE.
2) “Birinci Kore-Türkiye İşbirliği Diyalogu”, Düzenleyen: Kore Cumhuriyeti Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kore Büyükelçiliği, 12 Aralık 2011, Lotte Otel, Seul / KORE. (Heyet Üyesi)
EĞİTİM KONFERANSLARI:
1) “Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri”, JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, İlköğretim Öğretmenleri için program. King Otel Ankara, 30 Ocak 2004.
2) “Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri”, JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Vali yardımcıları ve Kaymakamlar için program, King Otel Ankara, 19 Şubat 2005.
3) “Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri”, JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Belediye Başkanları ve Özel İdare Genel Sekreterleri için program, King Otel Ankara, 26 Ağustos 2006.
4) “Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri”, JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Polisler için program, King Otel Ankara, 20 Ocak 2007.
5)  “Japon Tarihi, Kültürü, Günlük Hayatı ve Türk Japon İlişkileri”, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 22. Dünya Gençlik Gemisi Programı, Oryantasyon Eğitim Programı, 16 Kasım 2009.
6) “Japonca, Japonya ve Türk-Japon İlişkileri”, JICA (Japan International Cooperation Agency) Eğitim Seminerleri, Tarım Sektörü Girişimcileri için Seminer Programı, King Otel Ankara, 14 Ekim 2011.
7) “Japonca, Japonya, Japon Kültürü ve Türk-Japon İlişkileri”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, 24. Dünya Gençlik Gemisi Programı, Oryantasyon Eğitim Programı 19-21 Kasım 2011.
EDİTÖRLÜK, HAKEMLİK ve YAYIN DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ:
- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (Editör), 2012-
- DİL DERGİSİ, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma Merkezi TÖMER. (Danışma Kurulu Üyesi)
- 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi (Danışma Kurulu Üyesi)
- AVRASYA, Uluslararası Araştırmalar Dergisi (Hakem Kurulu Üyesi) ISSN: 2147-2610
- Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, “Kaşgar Yolunda Ruslar” başlıklı kitap için hakemlik. 28. 09. 2009.
- Uluslararası İlişkiler Akademik Dergi (Makale Hakemliği) 13 Ekim 2010.
- Bilig Dergisi (Makale Hakemliği), Şubat 2010, Ekim 2011.
- Kedici, Kedi ve Kültür Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi 2008-
ÖDÜLLER VE BURSLAR:                                                                                              
- 2001-02, Japan Foundation Fellowship Programı ile Tokyo Üniversitesinde Konuk Araştırmacı. (1 Yıl).
- 2003, Tokyo-Keio Üniversitesi, Modern Japanese Policy for Islamic World in the Showa Period and its Effects on the Asian Nationalism, başlıklı projede araştırmacı üyeliği. Comperative Strategic Activities of Japan and Turkey to Central Asia konusunda 20 Ocak-16 Şubat 2003 tarihleri arasında Tokyo'da Arşiv çalışması yapılmıştır.
- 2004, Tokyo-Keio Üniversitesi, Center for Arean Studies tarafından organize edilen ve Prof. Dr. Tsutomu Sakamoto'nun başkanlığında yürütülen, Modern Japanese Policy for Islamic World in the Showa Period and its Effects on the Asian Nationalism, başlıklı projede araştırmacı üyeliği. Comperative Strategic Activities of Japan and Turkey to Central Asia konusunda 17 Ocak-03 Şubat 2004 tarihleri arasında Tokyo'da Arşiv çalışması yapılmıştır.
- 2007, Tarih Araştırması Teşvik Ödülü. “Türk Ocakları Prof. Dr. Osman Turan Başarı ve Teşvik Ödülleri”, 06 Mayıs 2007. (A. Merthan DÜNDAR, Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya, Ötüken Yayınevi: 2006 İstanbul adlı eser için verilmiştir.)
- 2011, Başarı Ödülü. “İLESAM: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başarı Ödülü”.
- 2012, Amerika Birleşik Devletleri, Stanford Üniversitesi - Hoover Enstitüsü, Konuk Araştırmacı. 01 Kasım 2012- 01 Şubat 2013 (YÖK Bursu ile 3 ay)
İDARİ GÖREVLER:
- Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği (20. 11. 2008- 2012)
- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (29. 03. 2012- )
ÜYELİKLER:
- Türk-Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışama Derneği (1992-) Kurucu Üye - II. Başkan.
- International Turkic Eurasia Foundation (ITEF), Burlingame, California (2006-) Kurucu Üye.
- 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Asya-Pasifik Masası Başkanı ve Strateji Kurulu Üyesi.
- İLESAM: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği. (2012-)
DİĞER YAYINLAR:
1) “Büyük Doğu Japonya Depremi'nin Ardından Japonya”, 21.Yüzyıl Dergisi, Sayı 29, Mayıs 2011, s. 69 -72.
2) “Japonya'nın Geleceği Orta Asya'da”,  Yeni Şafak Gazetesi, 06.10. 2011 (Köşe Yazısı)
3) “Sultan’ın Kayıp Samuray Zırhı”, Atlas Tarih Dergisi, Sayı: 12,  Nisan-Mayıs 2012, s. 111-117.
MEDYA MÜLAKAT ve DANIŞMANLIKLARI:
- NTV Belgesel: “ Japonya”. Danışman ve Konuşmacı (2001-2002)
- TRT 2 Belgesel: Uzaktaki Dost (2 BÖLÜM) Danışman ve Konuşmacı. (2004)
- T.C Kültür Bakanlığı Tarafından Desteklenen “İki Ulusun Hikâyesi: Tokyo Cami” adlı Belgesel (Çeşitli TV Kanallarında Gösterilmektedir) Danışman ve Konuşmacı.
- TRT 2 Belgesel: Şimal Yıldızı,  II. Bölüm Danışmanı.(2010)
- “Batı’nın Hâkimiyeti Bitiyor mu?”, Çin üzerine mülakat, Habertürk Gazetesi, 12. 04. 2012.
- “Türkiye, Japonya ve Çin: Ekonomik-ticari İlişkiler ve Gelecek” konulu mülakat. Japoya Kyodo Haber Ajansı. Nisan 2012.
YAYIN AŞAMASINDA OLAN ÇALIŞMALAR:
Makaleler:
1) Dündar, A. Merthan, “Şehzade Abdülkerim Efendi’nin Japonya’nın Desteğiyle Türkistan İmparatoru Olma Meselesi Üzerine “ (bilig Dergisi Kabul Yazılı).
2) Dündar, A. Merthan, “Pertev Demirhan’ın 31 Mart Vak’ası Hatıraları” (Kabul Yazılı).
3) Dündar, A. Merthan, “Japan in the Turkish Press: An Essay on Books Written About Japan in Ottoman Script During the 19th and 20th Centuries.”, Asian Research Trends, The Toyo Bunko 2012 (Kabul Yazılı).
Kitaplar:
1) Dündar, A. Merthan – Ömercan Nuri, Japon Arşivlerine Göre Uygurlar.
2) Dündar, A. Merthan- Özcan Kılıç, Rus-Japon Harbin'den Alınan Maddi ve Manevi Dersler (Osmanlıca’dan Çeviri).
3) Dündar, A. Merthan-Tahir Nuri, Doğu Türkistan Meşhurları, (Uygurca’dan Çeviri).
4) Dündar, A. Merthan, Tokyo Mahalle-i İslamiye Matbaasında Basılan Kitap ve Kartpostal Kataloğu.
5) Dündar, A. Merthan, Süyümbike’nin Göz Yaşları: İdil-Ural Türklerinin Uzak Doğu’ya Göçü.
ÇALIŞMALARA YAPILAN YURT İÇİ ve YURT DIŞI ATIFLAR:
A - Dündar, A. Merthan, “Japonya Türk-Tatar Diasporası”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, Kasım 2004, Ankara, 75-89.
Bu makale:
1) Nadir Devlet, Yırak Künçıgıştagı Tatar-Başkortlarda Ni Buldı, Kazan Devlet Üniversitesi, (Kazan 2005) adlı kitapta s. 25, 38, 39, 40-41, 48'de referans olarak geçmektedir.
2) Larissa Usmanova, The Türk-Tatar Diaspora in Norteast Asia, Rakudansha,(Tokyo 2007) adlı kitapta s. xxv, 95, 107, 353'de referans olarak geçmektedir.
3) Larissa Usmanova, “Tyurko-Tatarskaya Emigratsiya v Severo-Vostoçnoy Azii Naçala XX v.”, Exo Vekov (Gasırlar Avazı), No. 1(39), Kazan 2005, adlı makalede s. 93, 99'da referans olarak geçmektedir.
4) Larissa Usmanova, “Review of Historical Materials Related to the Pre-war History of Turko-Tatar Emigre in the Eastern Asia”, Shimane Journal of North East Asian Research, Vol. 10, January 2006, Tokyo/Japan adlı makalede s. 47, 58, 63'te referans olarak geçmektedir.
5) Larissa Usmanova, “V Poiskax Natsional'noy İdentiçnosti (Tyurko-Tatarskay Diaspora ve Serevo-Vostoçnoy Azii)”, Diasporı, Nezavisimıy Nauçnıy Jurnal, 2 (2005 Moskova) adlı makalede s. 36'da referans olarak geçmektedir.
6) Larissa Usmanova, “Nihon ni Okeru Tyuruku-Tataru Imin Kominity no Seikatsu, Mirri Bairaku o Shiryo o Toshite” Chyuo Yurashia Kenkyuukai, 12.2.2007, Tokyo, Kaynakça kısmında referans olarak geçmektedir.
7) Larissa Usmanova, “Pervie mecheti Yaponii” Exo Vekov (Gasırlar Avazı), No. 2 (39), Kazan 2005, adlı makalede s.125'de referans olarak geçmektedir.
8) Abdullah Gündoğdu, “Sırat-ı Müstakim (later, Sebilürreşad) and the Origin of the Japanese Image in Turkish Intellectuals”, Annals of Japan Association for Middle East Studies, no. 23-2, Tokyo 2007 adlı makalede, s. 258'de geçmektedir.
9) İlyas Kamalov, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007, s. 239, 356'da referans olarak geçmektedir.
10) Mehmet Akif Ersoy, Safahat, İkinci Kitap, Süleymaniye Kürsüsünde, (Haz: Fazıl Gökçek) Dergah Yayınları, İstanbul 2007, s. 13'de referans olarak geçmektedir. 
11) Gabriele Jancke, Sebastian Cwiklinski, “Gastfreundschaft in Reiseberichten des    tatarsichen gelehrten Publizisten Abdurraschid Ibrahim (frühes 20. Jahrhundert)”, Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell / Hg. Andreas Bähr, Peter Burschel, Gabriele Jancke. Koeln, Weimar, Wien: Boehlau, 2007, s. 146'da referans olarak geçmektedir.
12) Ekrem Saltık, “Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi”, Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’de referans olarak geçmektedir.
13) Ekrem Saltık, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil Yayınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 144'de referans olarak geçmektedir.
14) Bir Dostluk Öyküsü Belgelerle Türk-Japon İlişkileri, Hazırlayanlar: Ahmet Cihan, Metin Hülagü, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, s. 28’de referans olarak geçmektedir.
15) Gabderreşit İbrahim: Fenni Biografik Cıyentık, (Haz: Mir Kasım Gosmanov, Ferit Galimullin, Cıyen Neşriyat, Kazan 2011, s. 422’de referans olarak geçmektedir.
16) İsmail Türkoğlu, “Rusya Türklerini Uyandıran Adam: Abdürreşid İbrahim (1857-1944)”, Türk-Japon İlişkilerinn Dönüm Noktasında Abdürreşit İbrahim, s. 64’de referans olarak geçmektedir.
B - Dündar, A. Merthan, “Uzak Doğu'da İdil-Ural Türklerinin Yayın Faaliyetleri ve Tokyo Mahalle-i İslamiye Matbaası”, Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, Sayı: 2, Ankara 2003, 103-116.
Bu makale:
17) L. Usmanova, “nihon ni okeru tyuruku-tataru imin kominity no seikatsu, mirri bairaku o shiryo o toshite”, Chyuo Yurashia Kenkyuukai, 12.2.2007, Tokyo. Kaynakça kısmında referans olarak geçmektedir.
18) Matsunaga Akira, “ toukyou kaikyou danchou kurubangarii no tsuihou to isuraamu seisaku no tenkai”, Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku. Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo, 2008 adlı kitap içinde s.226'da referans olarak geçmektedir.
19) Larissa Usmanova, The Türk-Tatar Diaspora in Norteast Asia, Rakudansha,(Tokyo 2007) adlı kitapta s. xxv, 95, 215, 353'de referans olarak geçmektedir.
20) Ekrem Saltık, “Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi”, Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’’de referans olarak geçmektedir.
21) Ekrem Saltık, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil YAyınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 144'de referans olarak geçmektedir.
22) Ekrem Saltık, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil YAyınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 144'de referans olarak geçmektedir.
C - Dündar, A. Merthan, “İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal”, Türk Yurdu, Cilt: 25 Sayı: 215, Temmuz 2005, 54-59.
Bu makale:
23) İlyas Kamalov, Avrasya Fatihi Tatarlar, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2007, s. 287, 356'da referans olarak geçmektedir.
Ç -  “????????????????”, (Osuman kouzoku abudyurukerimu no rainichi), ????????—?:??·???????????·????, (Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku”, Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo 2008, s. 135-178.

Bu makale:
24) Komatsu Hisao, iburahimu no tabi roshia osuman teikoku nihon, Tosui Shobo, Tokyo 2008 adlı kitap içinde s. 139 ve170'de referans olarak geçmektedir.
25) Sekioka Hideyuki, teikoku rikugun miwatenu bokyoukairou, Sodensha, Tokyo 2010 adlı kitap içinde s. 306’da referans olarak geçmektedir.
26) Matsuura Masakata, daitou sensou wa naze okitaka, Nagoya Daigaku shuppansha, Nagoya  2010 adlı kitap içinde s.947'de referans olarak geçmektedir.
D - Dündar, A. Merthan, Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya, Ötüken Yayınevi: İstanbul 2006, 291s. 
Bu kitap:
27) Selçuk Çolakoğlu, “11 Eylül Sonrası Değişen Avrasya Dengeleri ve Çin-Orta Asya İlişkileri”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 1, Sayı 2, 2006, s. 51, 54'te referans olarak geçmektedir.
28) Matsunaga Akira, “ toukyou kaikyou danchou kurubangarii no tsuihou to isuraamu seisaku no tenkai”, Nitchu Senso to Isuraamu: Mammo-Ajia Chiiki ni okeru Toji-Kaiju Seisaku. Editör: Tsutomu Sakamoto, KIEAS, Tokyo, 2008 adlı kitap içinde s. 229'da referans olarak geçmektedir.
29) Misawa Nobuo, “The Influence of the Otoman Print Media in Japan: The Linkage of Intellectual in the Eurasian World”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 2-2 (March 2009) adlı makale içinde s.39 ve 40'da referans olarak geçmektedir.
30) Nevzat Kösoğlu, Şehit Enver Paşa, Ötüken Yayınları, İstanbul 2008 adlı kitap içinde s. 480 ve 481'de referans olarak geçmektedir.
31) A. Ahat Andican, Osmanlı'dan Günümüze Türkiye ve Orta Asya, Doğan Kitap,  İstanbul 2009 adlı kitap içinde s. 342, 343, 345, 463, 469 ve 540'da referans olarak geçmektedir.
32) A.Selçuk Esenbel, “Osmanlı Hanedan Ailesinden Şehzade Abdülkerim Efendi'nin Gizemli Ölümü”, Toplumsal Tarih, Tarih Vakfı, İstanbul 2010 adlı makale içinde, s. 46, 4 numaralı dipnotta referans olarak geçmektedir.
33) Selçuk Çolakoğlu, “Türkiye'nin Doğu Politikası Çerçevesinde Kuzeydoğu Asya Ülkeleriyle İlişkileri”, Türk Dış, Politikası Uluslar arası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, Editörler: Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, Hasan Selim Özertem, USAK, Ankara 2009, içinde s. 164 ve 187'de referans olarak geçmektedir.
34) Sinan Levent, “Muharrem Feyzi Togay'a Göre Japonya; Japon Arşiv Belgelerinde Togay”, Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı,  Çanakkale 2010/4, adlı makale içinde, s.30'da referans olarak geçmektedir.
35) Gen Shi min, Journal of Kasgar Teachers College, Vol. 31, No. 1, Çin 2010 adlı dergide s. 39'da referans olarak geçmektedir.
36) Jacob M. Landau, “Documents on Pan-Islamic Activity in France near the End of the Otoman Empire”, Die Welt Des Islams-International Journal fort he Study of Modern Islam, Vol. 48, Nr. I, Brill, Leiden 2008 adlı dergide s. 64'de referans olarak geçmektedir.
37) Tevfik Orçun Özgün, “Panislâmizm'den Büyük Asyacılığa: Osmanlı İmparatorluğu, Japonya ve Orta Asya”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010 Bahar (12), Ankara, s, 439-442.
38) Ekrem Saltık, “Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi”, Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’de referans olarak geçmektedir.
39) Hüseyin Can Erkin, “Current State of Affairs in Japanology in Turkey-2010”, Asian Research Trends New Series, No.5. Toyo Bunko, Tokyo 2010, s. 5 ve 11’de referans olarak geçmektedir.
40) Ekrem Saltık, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil Yayınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 144'de referans olarak geçmektedir.
41) Ayhan Kuşculuo, “Japonya'da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587)”, Bilimname 2008, adlı makalede s. 142 ve 150'de referans olarak geçmektedir.
42) Güven Gürkan Öztan, “Ezeli Düşman ile Hesaplaşmak: Türk Sağında Moskof İmgesi”, Türk Sağı Mitler, Fetişler, Düşman İmgeler, İletişim Yayınları, İstanbul 2012 adlı kitap içinde s. 80’de referans olarak geçmektedir.
43) Gabderreşit İbrahim: Fenni Biografik Cıyentık, (Haz: Mir Kasım Gosmanov, Ferit Galimullin, Cıyen Neşriyat, Kazan 2011, s. 422’de referans olarak geçmektedir.
E - Dündar, A. Merthan, “İngiliz Belgelerinde Sadri Maksudi Arsal ve Rusya Müslümanlarının Özgürlük Çabalarının Görmezden Gelinişi”, Yirmi Birinci Yüzyılda İdil-Ural, Derleyen: Gönül Putlar, Tetragon Yayınevi, İstanbul, s. 353-368. (Türk Yurdu Dergisi'nde yayımlanmış makalenin genişletilmiş hali)
Bu makale:
44) Prof. Dr. Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, Akçağ Yayınevi, Ankara 2010, (2.Baskı) adlı kitap içinde, s. 496'da referans olarak geçmektedir.
F - Dündar, A. Merthan, “Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinde Bulunan Kore İle İlgili Belgeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Asya-Pasifik Çalışmaları Türkiye Yıllığı, Çanakkale, s. 57-68.
Bu makale:
45) Selçuk Çolakoğlu, “Türkiye'nin Doğu Politikası Çerçevesinde Kuzeydoğu Asya Ülkeleriyle İlişkileri”, Türk Dış, Politikası Uluslar arası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, Editörler: Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, Hasan Selim Özertem, USAK, Ankara 2009, içinde s. 177 ve 187'de referans olarak geçmektedir.
G - Dündar, A. Merthan, Japonya'da Türk İzleri: Bir Kültür Mirası Olarak Mançurya ve Japonya Türk-Tatar Camileri, Vadi Yayınları: Ankara 2008.
Bu kitap:
46) Gen Shi min, Journal of Kasgar Teachers College, Vol. 31, No. 1, Çin 2010 adlı dergide, s. 39'da referans olarak geçmektedir.
47) Ekrem Saltık, “Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikayesi”, Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27’ ’de referans olarak geçmektedir.
48) Hüseyin Can Erkin, “Current State of Affairs in Japanology in Turkey-2010”, Asian Research Trends New Series, No.5. Toyo Bunko, Tokyo 2010, s. 5 ve 12’de referans olarak geçmektedir.
49) Ekrem Saltık, Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri, Nesil Yayınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 143'de referans olarak geçmektedir.
50) Misawa Nobuo, “The Influence of the Otoman Print Media in Japan: The Linkage of Intellectual in the Eurasian World”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 2-2 (March 2009) adlı makale içinde s.39 ve 40'da referans olarak geçmektedir.
51) Prof. Dr. Alfina Sibgatullina, “Novie issledovania po istorii tataro-musulmaskoy diaspori”, Naouchno – Analiticheskii Religiozno – Filosofskii, İstoriko – Filologicheskii i Prosvetelskii Journal, N 3 (7)  Ekim – Kasım 2011, s. 47’de referans olarak geçmektedir.
H -  Dündar, A. Merthan, Three U. S. Reports Concerning Japanese Pan-Asianism and Pan-Islamism”, Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES)-Nihon Chuto Gakkai Nenpo), No. 23-2, Tokyo 2008, s. 261-274.
Bu makale:
52) Tsubouchi Takahiko,”isuramu sekai no media kara mita nichiro sensou”, Nichiro sensou  o sekai ha dou houjita ka, Edit.: Hirama Youichi, Fuyoshobo shuppan, Tokyo 2010 adlı kitap  içinde, s. 205'de referans olarak geçmektedir.
I-  Japonya Tarih-i Siyasisi, Dr. Ichikawa, Haz. A. Merthan Dündar, Mahir Ünsal Eriş, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Kozan Ofset, Ankara.
Bu kitap: 
53) Ekrem Saltık, “Türk-Tatarların Bilinmeyen Hikâyesi”, Yedikıta Aylık Tarih ve Kültür Dergisi, Sayı 29, İstanbul, 2011, s. 27.’de referans olarak geçmektedir.
54) Ekrem Saltık, “Güney Asya ve Uzak Doğuda Osmanlı İzleri”, Nesil Yayınları, İstanbul 2011 adlı kitapta s. 143'de referans olarak geçmektedir.
İ - “????????????????????????:??????????????????????”, (isutanburu no nakamura shouten wo meguru ningen kankei no jirei kenkyu: tokutomi sohou ni aterareta yamada torajirou no shokan wo chuushin ni), (A Case Study of Human Relations at Nakamura Store in Istanbul: Torajiro Yamada’s Letters to Soho Tokutomi), The Bulletin of Faculty of Sociology, Toyo University Vol. 46. No.2 (March 2009) (toyo daigaku shakaigakubu kiyou, dai 462 gou), s. 181-220.
Bu makele:
55) Selçuk Esenbel, “Yüzyılın Sonunda İstanbul'da Bir Japon Romantik: Yamada Torajiro ve ve Pera'nın Japon Mağazası-Nakamura Shoten”, Hilal ve Güneş, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2010, adlı kitapta s. 65 ve 66'da referans olarak geçmektedir.
56) Nobuo Misawa, Türk-Japon Ticaret İlişkileri, İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2011, adlı kitap içinde s. 164’de referans olarak geçmektedir.
57) Bir Dostluk Öyküsü Belgelerle Türk-Japon İlişkileri, Hazırlayanlar: Ahmet Cihan, Metin Hülagü, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011, s. 28’de referans olarak geçmektedir.
58) Nobuo Misawa, “The First Japanese Who Resided in the Ottoman Empire: the Young Journalist Noda and the Student Merchant Yamada”, Mediterranean World, Vol. XXI, Mediterranean Group, Hitotsubashi University, Tokyo 2012, adlı dergide s. 52, 53 ve 66’da referans olarak geçmektedir.
59) Ali Volkan Erdemir, “Japonların Gözüyle“1453” – Yamada Torajiro ve İstanbul’un Fethi”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32 Yıl: 2012/1 (13-20 s.). s. 15’de referans olarak geçmektedir.
J- Dündar, A. Merthan - Misawa Nobuo, Books in Tatar-Turkish Printed by Tokyo'da Mahalle-i İslamiye (1930-38), Toyo Univeristy Asian Cultures Research Institute, Tokyo, 2010.
Bu kitap: 
60) Nobuo Misawa, “Japonya’daki Türkoloji Araştırmaları: Anadolu Türkleri Üzerine Araştırmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2010, s. 460 ve 461’de referans olarak geçmektedir.
61) Alfina Sibgatullina, “Novie issledovania po istorii tataro-musulmaskoy diaspori”, Naouchno – Analiticheskii Religiozno – Filosofskii, İstoriko – Filologicheskii i Prosvetelskii Journal, N 3 (7)  Ekim – Kasım 2011, s. 48’de referans olarak geçmektedir.
62) Nobuo Misawa, Türk-Japon Ticaret İlişkileri, İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul 2011, adlı kitap içinde s. 164’de referans olarak geçmektedir.
63) Nobuo Misawa, “Shintoism and Islam in Interwar Japan: How did the Japanese Come to Belive in Islam?”, Orient, Volume XLVI, Nippon Oriento Gakkai 2011, s.138’de referans olarak geçmektedir.
K- Asya Tehlikede, Hasan Hatano Uho, Japonca'dan mütercimleri Japonyalı Muhammed Hilmi Nakawa ve Abdürreşid İbrahim, Yayına Hazırlayanlar: Ali Merthan Dündar, Mahir Ünsal Eriş, Türk Japon Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği Kültür Yayınları, Bizim Büro Matbaası, Ankara 2009,
Bu kitap: 
64) Selçuk Esenbel, “Japonya’nın Asya Üzerindeki Küresel İddiası ve İslam Dünyası: Ulus Ötesi Milliyetçilik ve Dünya Gücü (1900-1945),” Japon Modernleşmesi ve Osmanlı: Japonya’nın Türk Dünyası ve İslam Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul 2012, adlı kitapta s. 388’de, 30 numaralı dipnotta referans olarak geçmektedir.