ARŞ.GÖR. MÜNEVVER ERYALÇIN    
Adı : MÜNEVVER
Soyadı : ERYALÇIN
E-posta : munevvergoker@gmail.com, mgoker@ankara.edu.tr
Tel : 5076849084
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Sosyal Hizmet
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ

Münevver GÖKER

03.01.1989

munevvergoker@gmail.com

 

       EĞİTİM BİLGİLERİ

     PROGRAM                BÖLÜM/ANABİLİM DALI                                            YIL

  • DOKTORA               Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü                                                                       Sosyal Hizmet Anabilim Dalı                                           2015 
  • YÜKSEK LİSANS     Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü                                                                        Sosyal Hizmet Anabilim Dalı                                          2012-2015
  • LİSANS                    Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler                                                                      Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü                                   2007-2012  


      GÖREV

       Araştırma Görevlisi  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri                        
                                                  Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü                                2012-
 

Yüksek Lisans Tezi

Suça Sürüklenen ve Tedavi/Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Çocuk/gençlerin Sosyal Destek Algısı: Ankara Denetimli Serbestlik Genel Müdürlüğü, 2015.


 Lisans Bitirme Tezi

 İl Dışından Gelen ve Ankara’ da Şefkat Evlerinde Kalan Hastaların Tedavi Sürecinde Yaşadıkları    Psiko -  Sosyal Sorunlar,  2012.

      Seminer

       Cezaevinde Akran Zorbalığı, 2013.

  

      Staj Deneyimi      

     Ankara Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası (Lisans) (2011-2012)       

       Özel İlk Emek Rehabilitasyon Merkezi Engelli Aileleri ile Grup Çalışması (Yüksek                    Lisans, 2013)

       Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (Doktora,2015)

     Projeler:

     Şizofrenik Tablolar (Anka Sosyal Gelişim Derneği, 10 Mayıs –4 Eylül 2011 )

 Sosyal umut Neferleri (AB Projesi)

Sözlü Bildiriler 

3. Uluslararası Göç Konferansı –Turkish Migration Conference- Suriyeli Genç Yetişkin Göçmenlerin Sosyal Destek Algıları  ve Gelecek Beklentileri- 25-27 Haziran 2015, Çek Cumhuriyeti/Prag.

 

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Sempozyumu- Eşi Cezaevinde Olan Kadınlar- Türkiye İçin bir Model Önerisi  (2014)

 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Sempozyumu- Çocuk İcrasında Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü ve Çocuğun Durumu (2013)

 

5. Uluslar arası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu – Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Görüşme Teknikleri (2013)

 

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu – Okul Sosyal Hizmeti Uygulamalarında Çocuk Katılımının Önemi (2012)

 

      İlgi Alanları  

      Çocuk Refahı, Çocuk/Genç Suçluluğu, Madde Bağımlılığı, Kadın Refahı, Toplumsal Cinsiyet


       Eğitimler

       İletişim Teknolojileri ve Toplum (uzaktan eğitim 24- 30 Kasım 2014)

 Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitimi  (8 Eylül 2012 - 26 Nisan      2013)

       Demirtepe Halk eğitim merkezi İşaret Engelliler Tercümanlık Eğitimi (8 Ocak- 17 Nisan 2011)

       Geniş Pencere Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi (23 Ocak - 23 Mart 2014)

       Madde Bağımlılığı Nasıl koruyalım (Çalıştay), Hacettepe Üniversitesi (16 Ocak 2015).

       Türkiye’ de Kız Çocuğu Olmak (Çalıştay) (21 Mart 2014)

      

        Bilimsel Toplantılar

        Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri Konferansı: Sosyal İçermeye Giden Yol (2- 3 Ekim 2013)

        1.Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ( 7- 9 Kasım 2013)

        Ulusal Sosyal Hizmet Öğrenci Kurultayı (2- 3 Mayıs 2013)

        7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: Sosyal Hizmetler Nereye? (15- 16 Nisan 2011)

        Active English, İspanyolca Dil Kursu  (14 Haziran– 06. Ağustos 2010)

         Kadın Dayanışma Vakfı, Kadına Yönelik Şiddet Konulu Atölye Çalışma ( 14 Nisan–28 Mayıs 2009)

         Liderlik Okulu,  Proje Yönetimi, Kriz Yönetimi, Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimleri (12–15 Mart           2009.

       Yabancı Dil

         İngilizce

         İspanyolca