PROF.DR. MURAT İSMET EROL    
Adı : MURAT İSMET
Soyadı : EROL
E-posta : mierol@ankara.edu.tr
Tel : 2033447
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Murat İ. EROL ÖZGEÇMİŞ

(Haziran 2013)

 

 

Adı Soyadı     

: Murat İsmet EROL

Adresi

: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi   

  Kimya Mühendisliği Bölümü

  06100 Tandoğan, Ankara

Tel      

: (312) 2033447-2033513)

Faks                           

: (312) 2121546

E-mail                        

:  mierol@ankara.edu.tr

Doğum Tarihi ve Yeri           

: 20.11.1952

Medeni Hali   

: Evli, 2 çocuklu

Yabancı Dil

: İngilizce

 

 

EĞİTİM DURUMU :

 

1.

Lisans

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi  

  Kimya Mühendisliği Bölümü

Haziran 1975

2.

Yüksek Lisans

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi  

  Kimya Mühendisliği Bölümü

Şubat 1978

3.

Doktora

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi  

  Kimya Mühendisliği Bölümü

Aralık 1985

4.

Doçent

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi  

  Kimya Mühendisliği Bölümü

Ekim 1994

5.

Profesör

: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

   Kimya Mühendisliği Bölümü Profesör

 

Nisan 2004

 

ARAŞTIRMA KONULARI :

·         Hidrojenleme(Kömür, Kimyasallar)

·         Kömür oksidasyonu

·         Atıksu giderme

·         Fotokatalitik oksidasyon

·         Uçucu organik bileşiklerin giderilmesi ve araştırmaları

·         Baca gazı analizleri ve araştırmaları

·         Sıvı yakıt analizleri ve araştırmaları

·         Kömür kimyası

·         Yeni malzemeler  ve kompozitler

·         Doğal maddelerin sentezi

 

İŞ TECRÜBESİ :

 

Ocak 1976 –Şubat 1989

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi

Şubat 1989- Temmuz 1995

: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü  Yardımcı Doçent

Temmuz 1995 –Nisan 2004

: Ankara Üniversitesi Fen - Mühendislik Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü Doçent (kadrolu)

   (2001 Haziran sonrası Mühendislik Fakültesi)

Nisan 2004 -                         

 

: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü Profesör


YAYIN LİSTESİ

Güncelleme Tarihi : 9.11.2012

 

(A) MAKALELER

( 1. Yayın hariç tümü SCI kapsamındadır)

 

1. EROL,M.,OLCAY,A. “Vapor Phase Hydrogenation of Naphthalene Under

            Atmospheric Pressure”, Chimica Acta Turcica, 18(1990),185-194.

            (Doktora tezi yayını)

 

2. EROL,M.,OLCAY,A. “Oxidation of Tunçbilek Lignite with Cupric Hydroxide”,

            Fuel Sci.& Technol.International, 12(3)(1994),433-442.

            (Yüksek Lisans Tezi yayını)

 

3. EROL,M.,DEMİREL,B.,ÇALIMLI,A.,OLCAY.A. “Supercritical Fluid Extraction

            of Turkish Lignites and Oil Shale with Toluene Mixtures”,

            Fuel Sci.& Technol.International, 12(6)(1994),947-960.

 

4. GÜVENÇ,A.,EROL,M.,ÇALIMLI,A.,SARIKAYA,Y. “Investigation of Surface

            Properties of Avgamasya Asphaltite” Fuel Processing Technology,

            38(1994),211-221.

 

5. EROL,M.,DEMİREL,B.,TOĞRUL,T.,ÇALIMLI,A.“Separation of Organic Matter

            from Asphaltite with Supercritical Fluid Mixtures”

            Fuel Processing Technology, 41(1995),199-206.

           

6. YILDIZ,n.,EROL,M.,BARAN,B.,ÇALIMLI,A.,SARIKAYA,Y.”Modification of

            Rheology and Permeability of Turkish Ceramic Clays Using Sodium Silicate”

            Applied Clay Science, 13(1)(1998),65-77.

 

7. ŞEŞENOĞLU,İ.,KARTAL,Ö.E.,OĞUZ,H.,EROL,M.,ÇALIMLI,A.”Degradation

            of Trifluralin by using TiO2 Photocatalyst” Reviews in Chemical Engineering

            15(4)(1999),223-231.

 

8. SUYADAL,Y.,EROL,M.,OĞUZ,H. “ Deactivation model for adsorption of

trichloroethylene vapor on an activated carbon bed”

Ind.Eng.Chem.Research 39(3)(March 6,2000), 724-730.

 

9. KARTAL,Ö.E.,EROL,M.,OĞUZ,H. “Photocatalytic destruction of phenol by TiO2

             powders” Chemical Engineering and Technology,24(6)(2001),645-649.

 

10. EROL,M.-ÇOLDUROĞLU,F.Ç.-AKTAŞ,Z. “The Effect of Reagents and

Reagent Mixtures on Froth Flotation of Coal Fines”  

Inter.J.of Mineral Process. 1637 (2003), 1-15.

 

11. YILDIZ,N.-EROL,M.-AKTAŞ,Z.-ÇALIMLI,A. “Adsorption of aromatics hydrocarbons

on BTEA-Bentonite” Adsorption Science and Technology 22(2) (2004),145-154.

 

 

12. SUYADAL,Y.-EROL.M.-OĞUZ,H. “Deactivation model for dry desulphurization of

            simulated flue gas with calcined limestone in a fluidized bed reactor”

            Fuel, 84(2005),1705-1712.

 

13. GEÇER,A., YILDIZ,N., EROL,M., ÇALIMLI,A.”Synthesis of chitin calcium phosphate

            composite in different growth media”

            Polymer Composites, 29(1)(2008), 84-91. DOI 10.1002/pc.20385

        

 

 (B) KİTAPLAR

 

1.BERBER,R.,OĞUZ,H.,EROL,M. “Isı Aktarımı”, Ankara, 1991, 242 s.

            (Ders Kitabı) (Mevcudu kalmamıştır)

 

2.TOĞRUL,T.(Editör) “Instrumental Analiz”, Ankara, 1995, 124 s.

            (Ders Kitabı){Bölüm Yazarları : R.Berber, G.Çalık, M.Erol,

             S.Takaç,T.Toğrul, Z.Aktaş} AÜFF Döner Sermaye İşl.Yay.No.28.

            [Bölüm 3 Spektroskopik Yöntemler;Yaz.S.Takaç-M.Erol

                         3.3 Infrared Spektroskopisi, Yaz.M.Erol]

 

(C1) TEBLİĞLER / Yurtiçi

 

1. BERBER,R.,EROL,M. “Türkiye’de Kimya Mühendisliği Eğitiminin Gelişmesinin

            Dünyadaki Gelişim Dönemleri Açısından Değerlendirilmesi” Teknik Eğitim:

            Dünü, Bugünü, ve Geleceği ,(Tebliğ) Teknik Eğitim Ulusal Kongresi

Bildirileri, İTÜ, 24-26 Ekim 1983, İstanbul, sayfa 2.36-2.45.

 

2. EROL,M.,OLCAY,A. “Naftalinin Nikel Katalizör ile Buhar Fazında

            Hidrojenelenmesi” III.Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu(Tebliğ), A.Ü.Fen

            Fak.,17-20 Eylül 1986, Ankara.

 

3. EROL,M.,KUTSAL,A.CEYLAN,K.,ÇALIMLI,A.,OLCAY.A. “Bolu-Göynük

Bitümlü Şistlerinin Sıvılaşma Potansiyelinin İncelenmesi” IV.Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu(Tebliğ), Fırat Üniv.,10-12 haziran 1987, Elazığ.

 

4. KUTSAL,A.,EROL,M.,ÇALIMLI,A.,SARIKAYA,Y. “Şırnak Asfaltitlerinin

           Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi” IV.Kimya ve Kimya Müh.

           Sempozyumu(Tebliğ), Fırat Üniv.,10-12 haziran 1987, Elazığ.

 

5. EROL,M.,ÇALIMLI,A.,OLCAY.A. “Bolu-Göynük Bitümlü Şistlerinin Süperkritik

            Gaz Ekstraksiyonu” V.Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu(Tebliğ),

            Hacettepe Üniv.,21-23 Eylül 1988, Ankara.

 

6. EROL,M.,ÇALIMLI,A.,OLCAY.A. “Tunçbilek Linyitlerinin Çözücü Karışımları

           ile Süperkritik Gaz Ekstrasksiyonu” VI.Kimya ve Kimya Müh.

           Sempozyumu(Tebliğ), Ege Üniv., 9-14 Ekim 1989, Kuşadası.

 

 

 

7. KARABUDAK,N.,EROL,M.,BARAN,B.,SARIKAYA,Y.,ÇALIMLI,A. “Kil-su

            Süspansiyonlarına Elektrolit İlavesinin Viskoziteye Etkisi” VIII.Kimya ve

           Kimya Müh.Sempozyumu(Tebliğ),Marmara Üniv., 7-11 Eylül 1992, İstanbul.

            Marmara Üniv. Yay.No.518,s.67-71.

 

8. EROL,M.,OĞUZ,H. “Sızıntılı Akış Reaktörlerinde Katı-sıvı Kütle Aktarımının

İncelenmesi” VIII.Kimya ve Kimya Müh.Sempozyumu(Tebliğ),Marmara Üniv., 7-11 Eylül 1992, İstanbul.Marmara Üniv. Yay.No.518,s.413-416.

 

9. KARABUDAK,N.,EROL,M.,BARAN,B.,SARIKAYA,Y.,ÇALIMLI,A. “Kil-su

Süspansiyonlarına Elektrolit İlavesinin Viskozite ve Tanecik Dizilimine Etkisi” IX.Kimya ve Kimya Müh.Sempozyumu(Tebliğ), Karadeniz Tek.Üniv.,

            20-24 Eylül 1993, Trabzon, Özet Kitabı s.517.

           

10. HIZAL,İ.,EROL,M. “Kuru Eriğin Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi ve           

Matematik Modellenmesi” II.Gıda Müh.Ulusal Sempozyumu, (Tebliğ)

1993-1994 Araştırmaları, ODTÜ, Eylül 1995, Ankara, s.204-214.

 

11. AYDIN,M.,EROL,M.,OĞUZ,H. “Atık Sulardaki Fenolün Bir Sızıntılı Akış

            Tepkime Kabında Giderilmesi” XI.Ulusal Kimya Kongresi(Tebliğ),Yüzüncü

            Yıl Üniv.,16-20 Haziran 1997,Van. Kongre Tebliğ Özetleri Kitabı s.342.

 

12.  SERİN,B.,EROL,M.,SUYADAL,Y.,OĞUZ,H. “Trikloretilenin Aktif Karbon

      Dolgulu Yatakta Giderilmesi” XII.Ulusal Kimya Kongresi(Tebliğ), Trakya Üniv.,

      7-11 Eylül 1998, Edirne. Özet kitabı s. 640.

 

13. ŞEŞENOĞLU,İ.,KARTAL,Ö.E.,OĞUZ,H.,EROL,M.,ÇALIMLI,A.,”Katı Faz

      Mikro Ekstraksiyon(SPME) Tekniğinin Pestisitlere Uygulanması”

      XIII.Ulusal Kimya Kongresi (Tebliğ), Ondokuzmayıs Üniv.Kimya Böl.,

      31.8-4.9.1999,Samsun. Özet kitabı s.481.

 

14. ŞEŞENOĞLU,İ.,KARTAL,Ö.E.,OĞUZ,H.,EROL,M.,ÇALIMLI,A.,”Organik

      Kirleticilerin Fotokatalitik Oksidasyon ile Giderimi”

     XIII.Ulusal Kimya Kongresi (Tebliğ), Ondokuzmayıs Üniv.Kimya Böl.,

      31.8-4.9.1999,Samsun. Özet kitabı s.457.

 

15.  KARTAL,Ö.E., SUYADAL,Y., EROL,M.,OĞUZ,H. “Endüstriyel Atıksularda

Bulunan 2,4,6-Triklorfenolün Fotokatalitik Oksidasyon Yöntemi ile Giderimi”

     IV.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Tebliğ), İstanbul Üniversitesi,

     Eylül 2000, İstanbul. Özet Kitabı, s.CA15.

 

16. EROL,M. “Aseton ve metilen klorür için dinamik adsorpsiyonun incelenmesi”

      V.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), Ankara Üniv.,Ankara,

      2-5 Eylül, 2002. (Tebliğ) Özet Kitabı TA05. Kongre CD ‘si. TA05.

 

17. OZMAK, M., EROL, M., AKTAŞ,Z. “Kömürün Köpük Flotasyonunda Yüzey

      Aktif Madde Adsorpsiyonunun  Köpük Yapısı ve Flotasyon Performansına

      Etkisi”       V.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), Ankara Üniv.,Ankara,

      2-5 Eylül, 2002. (Tebliğ) özet Kitabı KT11. Kongre CD ‘si. KT11.

 

18.GEÇER,A.,KAVAK,D.,SALGIN,U.,GÜNGÜNOĞLU,H.,AKTÜRK,S.,EROL,M.,

     YILDIZ,N.,ÇALIMLI,A. “Biyoseramik kompozitlerin sentezi ve karakterizasyonu”

      XVIII.Ulusal Kimya Kongresi, Kafkas Üniv.,Kars, 5-9 Temmuz 2004 (Tebliğ)

     Özet Kitabı s.748.

 

19. EROL,M.,GÜNAY,C. “İki değişik aktif karbon ile trikloretilenin dinamik adsorpsiyonunun

      karşılaştırılması” VI.Ulusal Kimya Müh.Kongresi(UKMK-6), Ege Üniv.,İzmir,

      7-10 Eylül 2004 (Tebliğ) Özet Kitabı KT-20.

 

20. GEÇER,A.,KAVAK,D.,SALGIN,U.,YILDIZ,N.,EROL,M.,ÇALIMLI,A. “Kitin/Kitosan

      lifler üzerine kalsiyum fosfat birikiminin incelenmesi” VI.Ulusal Kimya

      Müh.Kongresi(UKMK-6), Ege Üniv.,İzmir, 7-10 Eylül 2004 (Tebliğ)

      Özet Kitabı YMN-07.

 

21.ÇALIK,D.,EROL,M. “Atıksularda bulunan Everzol Black B tekstil boyasının TiO2

      katalizörü yardımıyla fotokatalitik olarak gideriminin incelenmesi” VIII.Ulusal Kimya

      Müh.Kongresi, (UKMK-8), İnönü Üniv., Malatya, 26-29.8-2008 (Tebliğ).

      Özet Kitabı ÇDT-19.

 

C2)POSTERLER / Yurtiçi    

 

1. HIZAL,İ.,EROL,M. “Kuru Eriğin Ekstraksiyon Koşullarının Belirlenmesi ve                            Matematik Modellenmesi” II.Ulusal Kimya Müh. Kongresi

                        (UKMK-2)(Poster),İTÜ,  9-13 Eylül 1996, İstanbul.

                        Bildiri Kitabı Cilt 1,s.406-411.

 

2.      SUYADAL,Y., EROL,M.,OĞUZ,H. “ Trikloretilen’in Aktif karbon Yüzeyinden

            Desorpsiyonu” IV.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Poster),

            İstanbul Üniversitesi, 4-7 Eylül 2000, İstanbul. Özet Kitabı, s.TA18.

 

3.      ÇOLDUROĞLU,F.Ç., EROL,M., AKTAŞ,Z. “Zonguldak Bitümlü Kömürünün

            Köpük Flotasyonu Performansına Hava Akış Hızı ve Parçacık Boyutunun Etkisi”

            V.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-5), Ankara Üniv.,Ankara,

            2-5 Eylül, 2002. (Poster) Özet Kiatbı, KTP23. Kongre CD ‘si. KTP23.

 

4. GEÇER,A.,SALGIN,U.,YILDIZ,N.EROL,M.,ÇALIMLI,A. “Kitin kalsiyumfosfat

          biyoseramik kompozitinin hazırlanması ve karakterizasyonu”

          XIII.Biyoteknoloji Kong., 25-29 Ağustos 2003, 18 Mart Üniv., Çanakkale.(Poster)

          Poster Özet Kitabı, s.63

 

5.GEÇER,A.,KAVAK,D.,YILDIZ,N.,EROL,M.,ÇALIMLI,A.”Synthesis of Micro and

          nanosized Biomaterials”, NanoTR-I Nanoscience and Nanotechnology 2005,

          25-27 May 2005, Bilkent Univ., Ankara.(Sponsored by TUBITAK)

 

(D1)TEBLİĞLER/ Yurtdışı(Uluslararası)

 

1. BERBER,R.,EROL,M.”Development of Chemical Engineering Education in

            Turkey” World Conf.on Education in Appl.Eng.and Eng.Tech.(Tebliğ),

            Congress Center East, Köln, April 16-19,1984, Köln.

 

2. EROL,M.,ÇALIMLI,A.,OLCAY.A.”Extraction of Turkish Lignites with

            Supercritical Fluid Mixtures” Int.Sympos.on Supercritical Fluids (Tebliğ),

            Oct.17-19,1988, Nice(Fransa).

            [Proceedings of the International Symp.on Supercritical fluids.

             Coordinator:M.Perrut. Vol.2,p.869-874(1988), Vandceuvre Cedex]

 

3. ÇALIMLI,A., EROL,M.,DEMİREL,B.,TOĞRUL,T..“Separation of Organic

            Matter             from Asphaltite with Supercritical Fluid Mixtures” AIChE 1992

            Summer National Meeting, Minneapolis, Sec.:Separation with Supercritical

            Fluids, August 9-12, 1992, Hyatt Regency Inter.,Park Inn International,

            Minneapolis,MN. Extended abstracts  p. 144:98e.

 

4. GÜVENÇ,A.,EROL,M.,MEHMETOĞLU,Ü.,ÇALIMLI,A. “Separation of

            Fermentation Product Ethanol by Pressured CO2” In NATO-ASI on: High

            Pressure Chemistry, Biochemistry and Material Science, Sept.20-Oct.3,1992,

            Hotel Villa del Mare, Acquafredda di Maratea (İtalya).

            Directors:R.Winter,J.Jonas. Abstract book p.P-C3.

           

5. KARTAL,Ö.E.,EROL,M.,OĞUZ,H. “Photocatalytic oxidation of

            2,4,6-trichlorophenol by using TiO2 powders” 3rd mediterranean Basin

            Conference on Analytical Chemistry, (Oral presentation;Tebliğ),

            June 4-9, 2000 Antalya(Turkey). Books of Abstracts,p.62.

 

6. KARTAL, Ö.E.,OGUZ,H.,EROL,M. “Photocatalytic destruction of 2,4,6-

            tricholorophenol” ISWA World Environment Congress &Exhibition 2002

(ISWA 2002), İstanbul, July 8-12, 2002. (Tebliğ)

             [“Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for

               Developing Countries” Eds. G.Kocasoy, T.Atabarut, İ.Nuhoğlu.İstanbul, July 2002,

              Vol.3, p.1593-1600.]{ISWA:International Solid Waste Association}

 

7. EROL, M.,GÜRBÜZ,G., YILDIZ, N. , ÖZER,A., ÇALIMLI,A.” Alternative Methods for

            Wastewater Treatment:  Biosorption with Algaes” 3rd International Conference on

 Ecological Protection of the Planet Earth, June 10-11,2005 – The Marmara Hotel-İstanbul. Özet Kitabı s. (Tebliğ).

 

8. GÜRBÜZ,M.G., EROL,M., TEZYETİŞ,S. “Biosorption of Different Heavy Metal Ions

            from Aqueous Solutions by “Gayralia oxysperma, Hypnea musciformis and  Ulva

            prolifera”.  61st Canadian Chemical Engineering Conference,2011.

 

9. ERTUNÇ,S.,AKAY,A.,EROL,M. “Contribution of courses to environmental awareness in

chemical engineering education: An example at the department of chemical engineering

at the faculty of engineering, Ankara University” 2nd International Engineering Education Conference, New trends and expectations(IEEC 2012), Oct.31-Nov.3,2012, Club Hotel Sera, Antalya, Turkey.(Tebliğ). Özet kitabı s.30.

 

 

 

 

 (D2) POSTERLER/Yurtdışı(Uluslararası)

 

1. DEMİREL,B.,EROL,M., ÇALIMLI,A.,OLCAY.A. “Supercritical Fluid

            Extraction of Turkish Lignites and Oil Shale with Toluene Mixtures”,

            In NATO-ASI on: Composition,Geochemistry and Conversion of Oil Shale,

            (Poster)18-31 July 1993, Akçay, Turkiye.

 

           

2. ŞEŞENOĞLU,İ.,KARTAL,Ö.E.,OĞUZ,H.,EROL,M.,ÇALIMLI,A.”Degradation of

           Trifluralin by using TiO2 Photocatalyst” (Poster) The-35th Annual Conference and the        

           Tri-National American-Turkish-Israeli Conference, 9-11 March 1999, The Chemical

           Engineering Department, Technion, Haifa, Israel.

Abstract Book, p.78-79.

 

3. GEÇER,A.,KAVAK,D.,YILDIZ,N.,EROL,M.,ÇALIMLI,A. “Growth of calcium phosphate

on chitin and chitosan”  EuroNanoForum 2005, 5th-9th September-Edinburgh, İskoçya. (Poster).

 

 

(E)YAPTIĞI TEZLER

 

1. EROL,M. “Linyitlerin Bakır-II Hidroksit ve Kromik asit ile Yükseltgenmesi”

            Yüksek Lisans Tezi, A.Ü.Fen Fak.,1978, Ankara, 60 s.

 

2.EROL,M. “Naftalinin Nikel Katalizör ile Buhar Fazında Hidrojenlenmesi”

            Doktora Tezi, A.Ü.Fen Bilimleri Enst., 1985, Ankara, 152 s. 

 

(F)YÖNETTİĞİ TEZLER

 

Yüksek Lisans tezleri (A.Ü.Fen Bilimleri Enst.)

1. Nuray Karabudak

    “Kil-su süspansiyonlarında elektrolit İlavesinin tanecik Dizilimine ve viskoziteye

      etkisi” 25.3.1993 tarihinde tamamlanmıştır.

 

2. İnci Sultan Hızal

    “Kuru eriğin ekstraksiyon koşulları ve matematiksel Modellenmesi Üzerine bir

      Çalışma” 3.9.1996 tarihinde tamamlanmıştır.

      (Ziraat Fak.-Gıda Müh.Bölümü ile ortak çalışılmıştır.)

 

3. Mine Aydın

    “Bir Sızıntılı Akış Tepkime Kabında Atık Sulardaki Bazı Organik Kirleticilerin

      Giderilmesi” 6.5.1998 tarihinde tamamlanmıştır.

 

4. Burcu Serin

     “Uçucu Organik Bileşiklerden Trikloretilenin Aktif Karbon Dolgulu Sabit Yatakta

       Giderilmesi” 27.3.2000 tarihinde tamamlanmıştır.

 

5. Şeyda Kabadayı

     “ Fuel-oil desülfürizasyonu üzerine bir çalışma”

        28.3.2003 tarihinde tamamlanmıştır.

 

6. Ebru Koçak

“ Katı-su karışımlarının Reolojik Davranışlarının incelenmesi”

              tarihinde tamamlanmıştır.

             1.4.2004 tarihinde tamamlamıştır.

 

 

7. Cansel Günay

     “Uçucu organik bileşiklerin değişik boyutlarda aktif karbon içeren dolgulu sabit

        yatakta adsorpsiyonlarının karşılaştırılması”

        27.8.2004 tarihinde tamamlanmıştır.

 

8. Çeşminaz Türkmen

     “Kalite yönetim sisteminin kuruluşlara sağladığı yararlar ve uygulamada karşılaşılan

       sorunlar -Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir kuruluşta uygulaması”

        23.11.2006 tarihinde tamamlanmıştır.

 

9. Döne Çalık

    Tekstil Atık Sularında Bulunan Bir Reaktif Boyanın  Fotokatalitik Oksidasyonu 

      3.7.2008 tarihinde tamamlanmıştır.

 

10. Mehmet Görkem Gürbüz

     Sudaki farklı Ağır Metal İyonlarının “Gayralia oxysperma, Hypnea musciformis ve  Ulva

      prolifera”  Tarafından Biyosorpsiyonu.(Doktora)

      27.5.2010 ‘da başladı

 

(G) YÖNETTİĞİ PROJELER

1.“Kuru Eriğin Ekstraksiyon Koşulları ve Matematiksel Modellenmesi”

    A.Ü.Araştırma Fonu Proje No: 94-25-000-32 (Yüksek Lisans Projesi)

    Diğer Personel: Araş.Gör.İnci S.Hızal

    Bitiş tarihi: 17.7.1996 (23.9.1996 kesin rapor tarihi)

 

2.”Uçucu Organik Bileşiklerin Sabit Yataklı Bir Tepkime Kabında Giderilmesi”

    A.Ü.Araştırma Fonu Proje No: 98-05-04-08 (Münferit Proje)

    Diğer Personel: Y.Suyadal,Ö.E.Kartal,B.Serin,İ.Şeşenoğlu

    Bitiş tarihi : 1.7.2000 (2.1.2001 kesin rapor tarihi)

 

(H) GÖREV ALDIĞI PROJELER (Yardımcı Araştırıcı olarak)

 

1. “Türkiye’deki Bitümlü Şistlerden Sıvı Yakıt Üretimi”

     A.Ü.Araştırma Fonu Proje No: 85-05-04-01

     Yönetici : Prof.(Doç.)Dr.Ayla Çalımlı

 

2. “Fermentasyon Ürünü Etanolün Kritik CO2 Ekstraksiyonu ile Saflaştırılması”

    TÜBİTAK KTÇAĞ - 90. Yürütücü:Doç.Dr.Ülkü Mehmetoğlu.

    Ocak 1997 döneminde tamamlanmıştır.

 

 

3. “Fotokimyasal Oksidasyonla Organik Madde Giderilmesi Yoluyla Endüstriyel

     Atıksuların Yeniden Kullanım Olanaklarının Araştırılması”

     A.Ü.Araştırma Fonu Proje No. 96-05-05-04

     Yönetici : Prof.(Doç.)Dr.Hüseyin Oğuz

      Ekim 1999 döneminde tamamlanmıştır.

 

4.   “Kömür Yüzey Alanı ve Gözenek Boyut Dağılımının Mineral Uzaklaştırma ve

     Süperkritik Gaz Ekstraksiyonuna Etkisi”

     DPT  Projesi, Proje No: 98K120740, Ocak 1997-Aralık 2002

     Proje Yürütücüsü : Doç.Dr.Zeki Aktaş

 

5.   “Kömürden  Mineral Madde Uzaklaştırılması”

     DPT Projesi, Proje No: 98K120720, Ocak 1997-Aralık 2000.

     Proje Yürütücüsü : Doç.Dr.Zeki Aktaş

 

 (I)KATILDIĞI ULUSLARARASI OKULLAR

 

1. “Clean Utilization of Coal: Coal Structure and Reactivity, Cleaning and

      Environmental Aspects” 

      NATO-ASI, Akçay, Balıkesir, Turkiye, July 21-August 3,1991.

      Director: Yuda Yürüm

            (D2-1 nolu Poster olarak sunuş yapılmıştır)

 

2. “Supercritical Fluids-Fundamentals for Application”

      NATO-ASI, Kemer, Antalya , Turkiye, 18-31 July,1993.

      Org.Comm.:E.Kıran, J.M.H.L.Sengers, G.M.Schneider,C.J.Peters, H.Orbey.

 

 

 (J)KATILDIĞI SEMİNERLER

 

1)      “Enstrumental Analizde Son gelişmeler” İTÜ(Taşkışla Binası), İstanbul, 11-15 Mayıs 1992.

(Katılım belgesi ekli)

 

(K)KATILDIĞI TEZ SINAV JÜRİLERİ

 

1.      Yasemin Özdemir

Fiberglas güneş enerjisi şofbeni

A.Ü.Fen Bilim. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 1996

Danışman : Prof.Dr. Ayla Çalımlı

 

2.      İrem Şeşenoğlu

Trifluralinin  fotokimyasal oksidasyonu

A.Ü.Fen Bilim. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Danışman : Prof.Dr. Ayla Çalımlı

2.Danışman : Prof.Dr. Hüseyin Oğuz

 

 

 

 

3.      Sevda Sain

Bazı organik patlayıcı maddelerin yüksek basınçlı sıvı kromatografisinde incelenmesi

A.Ü.Fen Bilim. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Danışman : Prof.Dr. Ayla Çalımlı

 

4.   Beytül Görkem

      Baca gazı desülfürizasyonu için aktif sorbent geliştirilmesi

A.Ü.Fen Bilim. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 1999.

      Danışman : Prof.Dr. Hüseyin Oğuz

 

4.      Çiğdem Babaarslan

Petrol hidrokarbonlarının biyolojik olarak bozundurulması

A.Ü.Fen Bilimleri Ens.Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Danışman : Prof.Dr. Ülkü Mehmetoğlu

 

5.      Devrim Çelik

Çift Fazlı sıvı sistemde 2-fenil etanolün fenilasetaldehite biyotransformasyonu

A.Ü.Fen Bilimleri Ens.Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Danışman : Prof.Dr. Ülkü Mehmetoğlu

 

6.      Umut Derya Tursun

Organik bileşiklerin farklı adsorbentlerle adsorpsiyon davranışlarının incelenmesi

A.Ü.Fen Bilimleri Ens.Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Danışman : Doç.Dr. Zeki Aktaş

 

7.      Pervane Gafarova

Production of high-grade jet fuel and carbon via co-coking of heavy liquefaction products of coals and petroleum residua.

Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi, 2004.

Danışman : Prof.Dr.Oktay Erbatur

 

8.      Arif Hesenov

Petrol ağır kesimleri ile kömürlerin sıvılaştırılması ve jet yakıt eldesi

Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi, 2004.

Danışman : Prof.Dr.Oktay Erbatur

 

9.    Aylin Geçer

        Kitin kalsiyum Fosfat Biyoseramik Kompozitinin Hazırlanması

        Ankara Üniv. Fen Bilim.Enst. Yüksek Lisans Tezi, 2004.

        Danışman : Prof.Dr. Ayla Çalımlı

 

10.    Didem Kavak

        Hidroksiapatit/Kitosan kompozitinin sentezi ve karaterizasyonu.

        Ankara Üniv. Fen Bilim.Enst. Yüksek Lisans Tezi, 2005.

        Danışman : Doç.Dr.Nuray Yıldız

       

 

 

 

11.  Sıla Bal

       Isıl işlem görmüş kömürlere MTBE ‘nin adsorpsiyonu

       Ankara Üniv. Fen Bilim. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 2007.

       Danışman : Prof.Dr. Zeki Aktaş

 

12. Evrim Akyürek

      Atıksu arıtım tesislerinin model öngörmeli kontrolu

      Ankara Üniv. Fen Bilim. Enst. Yüksek Lisans Tezi, 2009.

       Danışman : Prof.Dr. Rıdvan Berber

 

(L) SCI Atıf Sayısı

           

            Taramayı yapan : TÜBİTAK-ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi

            Tarama kaynağı : Web of Science/SCI

            Toplam Atıf Sayısı : 26

Taramanın kapsadığı yıllar : 1970 –2003

SCI ‘ye giren yayın sayısı   :  29

            Atıf alan yayın sayısı           :  11

 

            Yabancı yazarlar tarafından SCI ‘ye giren dergilerde

                                                                       TOPLAM 18 atıf         yapılmıştır.

 

TÜBİTAK-ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinden alınan döküm temel alınmıştır

Yayın No*

Atıf alan dergi adı

Sayı

Sayfa

Yıl

          Atıf sayısı

Yabancı    Kendisi**

A2

Fuel Sci&Inter.*3

12

433

1994

      2

A3

Fuel Sci.&Inter.

12

947

1994

      6                1

A4

Fuel Proc Tech

38

211

1994

      2

A5

Fuel Proc Tech

41

199

1995

      1

A6

Appl Clay Sci

13

65

1998

                        2

A7

Rev Chem Eng

15

223

1999

      1                1

A8

Ind Eng Chem Res

39

724

2000

      5                1

A9

Chem Eng Tech

24

645

2001

      1

D1-2

P Int S Sup Flu

 

 

1988

                        2

D1-3

AIChE Sum Nat M

 

 

1992

                        1

D2-1

NATO  ASI Comp

 

 

1993

                        1

E1

Thesis U Ankara

 

 

1978

                        1

 

TOPLAM

 

 

 

     18               10

* Bu yayın listesindeki “grup/sıra” sayısına göre

** Yazarların kendi kendine diğer yayınlarında yaptığı atıflar

*3 Liste 1-2-3 de görünmüyor; ancak detaylı döküm listesinde var

 Not : A7-A8-A9 atıfları ekte verilmiştir.

 

NOT : 7.10.2004 itibarıyla son durum ekte sunulmuştur.

 

 

 

 

(M) Yaptığı İdari Görevler

 

-A.Ü.Fen F. Kimya Müh.Bölüm Başkan Yardımcılığı   6.12.2000-13.7.2001.

-A.Ü. Mühendislik Fak.Kimya Müh.Böl. Başkan Yardımcılığı 17.7.2001-   ……..

-Müh.Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent Üyesi 13.7.2001 – 6.4.2004.

-Müh.Fak. Bilimsel Değerlendirme Komisyonu Üyeliği Temmuz 2001-…….

-Müh.Fak. İhale Komisyonu Yedek Üyesi. 2001 Mali yılı. 24.8.2001......

-Müh.Fak. İhale Komisyonu Yedek Üyesi. 31.1.2002 – 31.12.2002

-Ankara Ü.Döner Sermaye İhale Komisyonu Yedek Üyesi  2003 Mali Yılı 11.3.2003…

- Müh.Fak. İhale Komisyonu Üyesi. 2006 Mali Yılı için. 29.3.2006..................

 

 

(N) Üyesi Olduğu Mesleki ve Bilimsel Kuruluşlar

 

1)      TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 1973-

2)      Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (Fahri Üyesi)

3)      Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Kişisel Üyesi 1996-2005.

4)      Türk Kimya Derneği –Ankara Şubesi 1997-

 

(O) BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL ÜYELİĞİ

 

* Kural,O.(Ed.) “Kömür” İstanbul,1991.