DOÇ.DR. MEHMET KARAKAŞ    
Adı : MEHMET
Soyadı : KARAKAŞ
E-posta : mkarakas@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2126720 / 1085
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

Doğum Yılı:

30.05.1965

Yazışma Adresi :

AnkaraÜniversitesi, Fen.Fakültesi, Biyoloji Bölümü 06100 Tandoğan-Ankara

Telefon :

0312 2126720 / 1085

Faks :

0312 2232395

e-posta :

mkarakas@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Lisans

Haziran-1986

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Yüksek Lisans

Haziran-1989

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Doktora

 Aralık-1996AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji/Genel Biyoloji ABD

Arş.Gör. Dr.

1987-2013

 Ankara Üniversitesi

 Türkiye

 Ankara

 Biyoloji/Genel Biyoloji ABD

Doç.Dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Hayvan Fizyolojisi, Omurgasız Hayvanlar

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

6

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Nemacur 400 EC nin Buğday Gal Nematodu, Anguina tritici ve Pirinç Kök Nematodu, Hirschmanniella oryzae Populasyonlarındaki Heksoz Düzeyine Etkileri

Proje No: 93-25-00-09

Destekleyen: Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: 07.06.1993 / 07.06.1995

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Karakaş, M. 2007. Life cycle and mating behavior of Helicotylenchus multicinctus (Nematoda: Hoplolaimidae) on excised Musa cavendishii roots. Biologia, Bratislava, 62/3: 320-322. (SCI-Expanded: C)

2.      Karakaş, M. 2007. Life cycle and mating behavior of Zygotylenchus guevarai (Nematoda: Pratylenchidae) on excised Petroselinum crispum roots. Pakistan Journal of Biological Science, 10(22): 4152-4155.

3.      Karakaş, M. 2008.  RNA interference in plant parasitic nematodes. African Journal of Biotechnology, 7 (15), 2530-2534. (SCI-Expanded: C)

 

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Tüzün, A., Karakaş, M. 2002. Some Entomopathogenic Nematodes. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknik Dergisi, 3(1): 1-12.

2.      Karakaş, M. 2000. Life Cycle and Mating Behavior of Anguina tritici (Nematoda: Anguinidae) in Gnotobiotic Culture. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1): 61-65.

3.      Karakaş, M., Gül, N., Özsoy, N., Cebesoy, S. 2000. Morphology of  Second Stage Juvenile of Anguina tritici (Steinbuch, 1799) (Nematoda: Anguinidae). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1): 171-178.

4.      Karakaş, M., Gül, N., Özsoy, N., Cebesoy, S. 1999. In vitro Cultivation of the Wheat Gall Nematode, Anguina tritici (Steinbuch, 1799). Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 21(1): 5-15.

5.      Karakaş,M., Özsoy, N., Gül. N., Cebesoy, S. 2003. Cuticle Ultrastructure of Second Stage Juvenile of Anguina tritici (Steinbuch, 1799) (Nematoda: Anguinidae). Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(3): 321-327.

6.      Karakaş,M. 2004. In vitro culture and Feeding Behavior of Anguina tritici on Excised Triticum aestivum Roots. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4): 766-773.

7.      Karakaş, M. 2004. Life Cycle and Mating Behavior of Hirschmanniella oryzae (Nematoda: Pratylenchidae) on Excised Oryzae sativa Roots. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 25(1): 1-6.

8.      Karakaş, M. 2007. Biological control of plant parasitic nematodes. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(1): 1-12.

9.      Karakaş, M. 2008. Gnotobiotic culture of Zygotylenchus guevarai (Nematoda: Pratylenchidae) on carrot discs. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 29(1): 21-28.

10.  Karakaş, M. 2009. Penetration and Feeding Behavior of Pratylenchus penetrans (Nematoda: Pratylenchidae) in Red Raddish Roots. Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi, 2 (1): 31-36.

11.  Karakaş, M., Akata, I. 2009. Reproduction Behavior of Aphelenchoides composticola (Nematoda: Aphelenchoididae) on Cultivated Mushrooms. Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi, 2(2): 25-28.

12.  Karakaş, M. 2010. The Pinewood Nematode: Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Parasitaphelenchidae). Kafkas Üniv. Fen Bil. Enst. Dergisi, 3(1): 21-32. 

13.  Karakaş, M. 2011. Temperature and life cycle of Heterodera schachtii (Nematoda: Heteroderidae). Common. Fac. Sci. Univ. Ank. Series C, 23 (1-2): 13-20.

14.  Karakaş,M. 2012. Life cycle and mating behavior of Zygotylenchus guevarai (Nematoda: Pratylenchidae) on excised Pisum sativum roots. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2: 104-109.

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

 

Kitaplar

1.      Karakaş, M. 2010. Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu. Üçüncü Baskı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. Yayın No: 69, 240s.

2.       Karakaş, M. 2003. Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar Kılavuzu. İkinci Baskı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. Yayın No: 69, 240s.

3.      Karakaş, M. 2001. Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı. Birinci Baskı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. 132s.

4.      Tüzün, A., Karakaş ,M., Güler, A. 1998. Entomoloji Laboratuvar Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. 74s.

5.     Tüzün, A., Karakaş, M., Yardımcı, M. 1997. Parazitoloji Laboratuvar Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. 123s.

6.      Tüzün, A., Karakaş, M. 1997. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi-1 Laboratuvar Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. 80s.

7.      Tüzün, A., Karakaş, M. 1997. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi-2 Laboratuvar Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. 51s.

8.      Karakaş, M. 2008. Radyobiyoloji Uygulama Notları. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matbaası. 30s.

 

 

 

 

 

 

Derlemeler

 

1.      Karakaş, M. 2001. Nükleer Reaktör Kazalarının Çevreye Etkisi. Tabiat ve İnsan Dergisi. 35(1): 28-31.

2.      Karakaş,M. 2000. Bitki Paraziti Nematodlar. Tabiat ve İnsan Dergisi. 34(4): 41-43.

3.      Karakaş,M. 1999. Yeşil Enerji. Tabiat ve İnsan Dergisi. 33(3): 16-20.

4.      Karakaş,M. 1998. Asit Yağmurları. Tabiat ve İnsan Dergisi. 32(2): 23-26.

5.      Karakaş,M. 1996. Türkiye Kuş Cenneti Kalmalı. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi. 497: 12.

6.      Karakaş,M. 1994. Hipertansiyon. Araştırma Aylık Bilim ve Teknik Dergisi. 49(5): 28-30.

7.      Karakaş, M. 1993. Uzun Atlama Rekortmenleri. Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi. 330: 16.

8.      Karakaş, M. 1992. Şeker Hastalığı. Araştırma Aylık Bilim ve Teknik Dergisi. 45/46(4): 4-8.

9.      Karakaş, M. 1992. Alerji ve Alerji Mekanizması. Araştırma Aylık Bilim ve Teknik Dergisi. 41(4): 7-9.

10.  Karakaş, M. 1992. Kolesterol. Araştırma Aylık Bilim ve Teknik Dergisi. 36/37(4): 7-10.

11.  Karakaş, M. 1991. Organ Naklinin Biyolojik ve Tıbbi Temelleri. Araştırma Aylık Bilim ve Teknik Dergisi. 32(3): 18-20.

12.  Karakaş, M. 1984. Saksıdaki Doğa: Bonsai. Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi. 17(195): 17-18.

13.  Karakaş, M., Börçek, C. 2004. Yanardöner Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii). Tabiat ve İnsan Dergisi 38(3-4): 41.

14.  Karakaş, M. 2006. Kuş Gribi (H5N1). Tabiat ve İnsan Dergisi 40(1): 43-46.

15.  Karakaş, M. 2008. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi. Tabiat ve İnsan Dergisi 42(2): 22-24.

16.  Karakaş, M. 2011. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO). Tabiat ve İnsan Dergisi 45 (2): 24-29.

17.  Karakaş, M. 2010. Göknar Büyük Kabuk Böceği, Pityokteines curvidens (Coleoptera: Scolytidae). Tabiat ve İnsan Dergisi 44 (2): 33-37.

18.  Karakaş, M. 2009. Türkiye’de Kültür Bitkilerinin Nematolojik Problemleri ve Kontrol Metotları. Tabiat ve İnsan Dergisi 43 (3): 27-33.

19.  Karakaş, M. 2010. Biyolojik Çeşitlilik. Tabiat ve İnsan Dergisi. 44(4): 3-8.

20.  Karakaş, M. 2011. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Tabiat ve İnsan Dergisi. 45 (2): 24-29.

21.  Karakaş, M. 2012. Atık piller. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Tabiat ve İnsan Dergisi. Haziran 2012: 31-36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslar Arası Kongreler

 

1.      Benli,M., Karakaş, M. and Yiğit N. 2012. Structure of the venom apparatus in the tube web spider, Segestria florentina (Araneae: Segestriidae). . Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Uluslararası Biyoloji Kongresi

2.      Karakaş, M., Benli, M. 2012. Helminth parasites of some amphibians collected from the different regions in Turkey. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Uluslararası Biyoloji Kongresi

                                                                                          

 

 

 

 

Bilim Kurulu Üyelikleri:

1.       Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Uluslararası Biyoloji Kongresi Bilim Kurulu

2.       Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Tabiat ve İnsan Dergisi Bilim Kurulu

 

 

Aldığı Ödüller:

1985-86 Eğitim Öğretim Dönemi Bölüm Birincisi, Fakülte İkincisi (Mezuniyet)

1983-84 Eğitim Öğretim Dönemi Üstün Başarı Ödülü

1982-83 Eğitim Öğretim Dönemi Üstün Başarı Ödülü

 

Katıldığı Sergiler:

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

Biyoloji Sergisi 23,24,25 Mayıs 2002. Moleküler Biyoloji-Kan Grupları Tayini